trarbgzh-TWenfrkadefaru

Dökme Demir ve Çelik Borular Standartları

Aşağıdaki tüm standartların test, denetim ve belgelendirme hizmetleri vermekteyiz. Profesyonel ve deneyimli olarak tüm işlemleri gerçekleştirmekteyiz.

 

TS 6814 EN ISO 1127 Borular-Paslanmaz çelik-Boyutlar, toleranslar ve birim uzunluk kütleleri

TS EN 1124-1 Borular ve bağlantı parçaları - Dikişli, paslanmaz çelik - Atık su sistemlerinde kullanılan - Soketli ve spigotlu borular-Bölüm 1:Özellikler, deneyler ve kalite kontrol

TS EN 10217-1 Çelik borular-Kaynaklı-Basınç amaçları için-Teknik teslim şartları-Bölüm 1: Belirtilen oda sıcaklık özellikleri olan alaşımsız çelik borular

TS EN 1124-1/A1 Borular ve bağlantı parçaları - Dikişli, paslanmaz çelik - Atık su sistemlerinde kullanılan - Soketli ve spigotlu borular-Bölüm 1:Özellikler, deneyler ve kalite kontrol

TS EN 10298 Çelik borular ve bağlantı parçaları - Karada ve denizde döşenen boru hatlarında kullanılan - Çimento harcı ile iç yüzey kaplaması

TS EN 10217-2/A1 Çelik borular-Kaynaklı-Basınç amaçları için-Teknik teslim şartları-Bölüm 2: Belirtilen yüksek sıcaklık özellikleri olan elektrik kaynaklı alaşımsız ve alaşımlı çelik borular

TS EN 10217-1/A1 Çelik borular-Kaynaklı-Basınç amaçları için-Teknik teslim şartları-Bölüm 1: Belirtilen oda sıcaklık özellikleri olan alaşımsız çelik borular

TS EN 10217-1/A1 Çelik borular - Kaynaklı - Basınç amaçları için - Teknik teslim şartları - Bölüm 1: Belirtilen oda sıcaklık özellikleri olan alaşımsız çelik borular

TS EN 10298 Çelik borular ve bağlantı parçaları - Karada ve denizde döşenen boru hatlarında kullanılan - Çimento harcı ile iç yüzey kaplaması

TS EN 969 Küresel grafitli dövülebilir (duktil) demir borular, ekleme parçaları, donatıları ve bunların bağlantıları- Gaz boru hatları için özellikler ve deney metotları

TS EN 13941+A1 Merkezi ısıtma - Önyalıtımlı bağlanmış boru sistemlerinin tasarımı, döşenmesi

TS EN 545 Sünek dökme demir borular- Su hatlarında kullanılan borular, bağlantı parçaları, aksesuarlar ve bağlantı yerleri - Özellikler ve deney metotları

TS EN ISO 10893-1 Çelik boruların tahribatsız muayenesi-Bölüm 1: Hidrolik sızdırmazlığın doğrulanması için dikişsiz ve kaynaklı (toz altı ark kaynaklı hariç) çelik boruların otomatik elektromanyetik muayenesi

TS EN ISO 10893-2 Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 2: Kusurların tespiti için dikişsiz ve kaynaklı (toz altı ark kaynaklı hariç) çelik boruların otomatik girdap akımları muayenesi

TS EN ISO 10893-6 Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 6: Kusurların tespiti için kaynaklı çelik borularda kaynak dikişinin radyografik muayenesi

TS EN ISO 10893-7 Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 7: Kusurların tespiti için kaynaklı çelik borularda kaynak dikişinin dijital radyografik muayenesi

TS EN ISO 10893-8 Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 8: Düzlemsel kusurların tespiti için dikişsiz ve kaynaklı çelik boruların otomatik ultrasonik muayenesi

TS EN ISO 10893-10 Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 10: Boyuna ve/veya enine kusurların tespiti için dikişsiz ve kaynaklı (toz altı ark kaynaklı hariç) çelik boruların otomatik tam çevre ultrasonik muayenesi

TS EN ISO 10893-11 Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 11: Enine ve/veya boyuna kusurların tespiti için kaynak edilmiş çelik borularda kaynak dikişinin otomatik ultrasonik muayenesi

tst EN 10208-1 Yanıcı akışkanlar için boru hatları - Çelik borular - Teknik teslim şartları - Bölüm 1: Sınıf a özellikli borular

tst EN 10208-2 Yanıcı akışkanlar için boru hatları - Çelik borular - Teknik teslim şartları - Bölüm 2: Sınıf b özellikli borular  

TS EN 253+A1 Merkezi ısıtma boruları - Ön yalıtımlı boru sistemleri - Doğrudan yer altına gömülü sıcak su şebekelerinde kullanılan - Poliüretan ısı yalıtımlı, polietilen dış mahfazalı çelik servis boru sistemleri

TSE CEN/TR 16470 Su ve pis su uygulamaları için dökme demir boru sistemlerinin çevresel boyutu

TS EN 253+A1 Merkezi ısıtma boruları - Ön yalıtımlı boru sistemleri - Doğrudan yer altına gömülü sıcak su şebekelerinde kullanılan - Poliüretan ısı yalıtımlı, polietilen dış mahfazalı çelik servis boru sistemler

TS EN 10216-1 Basınç amaçları için dikişsiz çelik borular-Teknik teslim şartları-Bölüm 1: Belirtilen oda sıcaklık özellikleri olan alaşımsız çelik borular

TS EN 10216-2 Basınç amaçları için dikişsiz çelik borular- Teknik teslim şartları - Bölüm 2: Belirtilen yüksek sıcaklık özellikleri olan alaşımsız ve alaşımlı çelik borular

TS EN 10216-3 Basınç amaçları için dikişsiz çelik borular-Teknik teslim şartları-Bölüm 3: Alaşımlı ince taneli çelik borular

TS EN 10216-4 Basınç amaçları için dikişsiz çelik borular-Teknik teslim şartları-Bölüm 4: Belirtilen düşük sıcaklık özellikleri olan alaşımsız ve alaşımlı çelik borular

TS EN 10216-5 Basınç amaçları için dikişsiz çelik borular- Teknik teslim şartları - Bölüm 5: Paslanmaz çelik borular

TS EN 10357 Gıda ve kimya endüstrisi için östenitik, östenitik-ferritik ve ferritik, uzunlamasına kaynaklı paslanmaz çelik borular

TS EN 1124-4 Borular ve bağlantı parçaları - Dikişli, paslanmaz çelik - Atık su sistemlerinde kullanılan - Soketli ve spigotlu borular-Bölüm 4: Vakum drenaj sistemleri için ve gemilerdeki drenaj sistemleri için bileşenler

TS EN ISO 10893-4 Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 4: Yüzey kusurlarının tespiti için dikişsiz ve kaynaklı çelik boruların sıvı penetrant muayenesi

TS EN ISO 10893-1 Çelik boruların tahribatsız muayenesi-Bölüm 1: Hidrolik sızdırmazlığın doğrulanması için dikişsiz ve kaynaklı (toz altı ark kaynaklı hariç) çelik boruların otomatik elektromanyetik muayenesi(ISO 10893-1:2011)

TS EN ISO 10893-2 Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 2: Kusurların tespiti için dikişsiz ve kaynaklı (tozaltı ark-kaynaklı parçalar hariç) çelik boruların otomatik girdap akımları ile muayenesi (ISO 10893-2:2011)

TS EN ISO 10893-8 Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 8: Düzlemsel kusurların tespiti için dikişsiz ve kaynaklı çelik boruların otomatik ultrasonik muayenesi

TS ISO 10802 Düktil demir boru hatları - Döşeme sonrası hidrostatik basınç deneyi

TS ISO 10802 Düktil demir boru hatları - Döşeme sonrası hidrostatik basınç deneyi

TS EN 489Merkezi ısıtma boruları- Ön yalıtımlı boru sistemleri- Doğrudan yer altına gömülü sıcak su şebekelerinde kullanılan-Poliüretan ısı yalıtımlı, polietilen dış mahfazalı çelik servis boruları için bağlantı takımı

TS EN 1555-1 Plâstik boru sistemleri - Gaz yakıtların taşınmasında kullanılan - Polietilenden (pe) - Bölüm 1: Genel

TS EN 1555-5 Plâstik boru sistemleri - Gaz yakıtların taşınmasında kullanılan - Polietilenden - Bölüm 5: Sistemin amacına uygunluğu

TS EN 1401-1 Plastik boru sistemleri - Basınçsız, yer altı drenaj ve pis su için - Plastikleştirici katılmamış polivinilklorürden (pvc-U) yapılan - Bölüm 1: Borular, ekleme parçaları ve sistem özellikleri

TS EN 1852-1 Plastik boru sistemleri - Basınçsız - Yer altı drenaj ve pis su sistemlerinde kullanılan - Polipropilenden (pp) - bölüm 1: Borular, ekleme parçaları ve sistemin özellikleri

tst EN 1852-2 Plastik boru sistemleri-Basınçsız-Yer altı drenaj ve pis su sistemlerinde kullanılan-Polipropilen(pp)-Bölüm 2: Uygunluk değerlendirmesi kılavuzu  

TS EN ISO 11295 Plastik boru sistemleri - Tadilat için kullanılan - sınıflandırma ve tasarım bilgileri

TS EN 13942/AC:2009Petrol ve doğal gaz sanayi - Boru hattı taşıma sistemleri - Hat vanaları

TS EN ISO 14692-4/tst AC Cam elyaf takviyeli plastik (ctp) boru sistemleri-Petrol ve doğal gaz sanayiinde kullanılan bölüm 4: Tesis, döşeme ve işletme

TS EN ISO 11295 Tadilât için kullanılan plastik boru sistemlerinin sınıflandırılması ve tasarımı ile ilgili bilgi

TS EN 13480-3:2012(EN) Endüstriyel metalik borular - Bölüm 3: Tasarım ve hesaplama

tst EN 12201-1 Basınç altında içme ve kullanma suyu, kanalizasyon ve drenaj suyu için plâstik boru sistemleri - Polietilen(pe) - Bölüm 1: Genel

TS EN 12201-5 Plastik boru sistemleri - Basınçlı içme ve kullanma suyu, drenaj ve pis su için - Polietilen (PE) - Bölüm 5: Sistemin amacına uygunluğu

TSE K 190Pürjörlü vidalı boru bağlantı parçaları-Temper dökme demirden-Doğalgaz tesisatlarında kullanılan

TS EN 13480-1:2012(EN) Endüstriyel metalik borular - Bölüm 1: Genel

TS EN 13480-2:2012(EN) Endüstriyel metalik borular - Bölüm 2: Malzemeler

TS EN 13480-4:2012(EN) Endüstriyel metalik borular - Bölüm 4: İmalat ve montaj

TS EN 13480-5Endüstriyel metalik borular - Bölüm 5: Muayene ve deneyler

TS EN 13480-6:2012(EN) Metalik endüstriyel boru tesisatı - Bölüm 6: Gömülü boru tesisatı için ilâve şartlar

TS EN 13480-8 Metallerin endüstriyel boru tesisatı - Bölüm 8: Alüminyum ve alüminyum alaşımı boru tesisatı için ilave şartlar

TS EN 12007-4 Gaz besleme sistemleri-Boru tesisatları-En yüksek işletme basıncı 16 bar’a (dahil) kadar-Bölüm 4: Yenileme için özel işlevsel tavsiyeler

TSE CEN/TS 12666-2 Plâstik boru sistemleri - Basınçsız yer altı pis su ve drenaj için - Polietilenden (pe) - Bölüm 2: Uygunluk değerlendirme kılavuzu

TSE CEN/TS 1555-7 Plâstik boru sistemleri - Gaz yakıtların taşınmasında kullanılan - Polietilenden (pe) - Bölüm 7: Uygunluk değerlendirme kılavuzu

TS EN 12007-1 Gaz besleme sistemleri- Boru tesisatları- En yüksek işletme basıncı 16 bar'a (dahil) kadar- Bölüm 1: Fonksiyon ile ilgili genel tavsiyeler

TS EN 1796 Plastik boru sistemleri – Basınçlı veya basınçsız su temini için – Doymamış polyester reçine (UP) esaslı cam takviyeli termoset plastikten (GRP)

TS EN ISO 9311-2 Yapıştırıcılar - Termoplâstik boru sistemleri için - Bölüm 2: Kesme mukavemetinin tayini

TS EN 805Su temini - Bina dışı bileşenler ve sistemler için özellikler

TS EN 15012 Plastik boru sistemleri-Bina içerisindeki toprak ve atık deşarj sistemleri-Boru,bağlantı ve ekleme parçaları için performans özellikleri

TS EN 16348 Gaz altyapısı- Gaz taşıma altyapısı ve gaz taşıma boru hatları için boru hatları işletim sistemi için güvenlik yönetim sistemi-Fonksiyonel özellikler

TS EN 1594 Gaz besleme sistemleri-Boru hatları-En yüksek işletme basıncı 16 bar'ın üstünde olan-Fonksiyonel özellikler

TS EN 13480-2/A1 Endüstriyel metalik borular - Bölüm 2: Malzemeler

TS EN 13480-4/A1 Endüstriyel metalik borular - Bölüm 4: İmalat ve montaj

TSE CEN/TR 1046 Termoplastik boru ve kanalizasyon sistemleri - Bina yapıları dışında kanal ve su taşınmasında kullanılan sistemler - Yer altı tesisatı için uygulamalar

TSE CEN/TS 14807 Plastik boru sistemleri - Doymamış poliester reçine (UP) bazlı cam elyaf takviyeli termoset plastikler (GRP) - Toprağa gömülü GRP-UP boru hatlarının yapısal analizi için kılavuz

TS EN 13480-5/A1 Endüstriyel metalik borular - Bölüm 5: Muayene ve deneyler

TS EN ISO 15494 Plastik boru sistemleri - Endüstriyel uygulamalar için - Polibüten (PB), polietilen (PE) ve polipropilen (PP) esaslı - Sistem ve elemanları için özellikler - Metrik seriler

TS EN 1329-1 Plastik boru sistemleri- Toprak altında ve bina içi atık sularda (düşük ve yüksek sıcaklıkta) kullanılan - Plastikleştirici katılmamış polivinil kloridden (pvc-U) - Bölüm 1: Borular, ekleme parçaları ve sistemin özellikleri

TS EN 16407-1 Tahribatsız muayene - Borularda korozyon ve birikintilerin X- ve gama ışınları ile radyografik muayenesi - Bölüm 1: Teğet radyografik muayene

TS EN 16407-2 Tahribatsız muayene - Borularda korozyon ve birikintilerin X- ve gama ışınları ile radyografik muayenesi - Bölüm 2: Çift katlı radyografik muayene

TSE CEN/TS 12201-7Plâstik boru sistemleri - İçme ve kullanma suyu için - Polietilen (pe) - Bölüm 7: Uygunluk değerlendirme kılavuzu

TSE CEN/TR 16626 Drenaj ve kanalizasyon için vitrifiye kil boru sistemleri - gönüllü üçüncü taraf belgelendirme prosedürleri için Rehberlik

TS EN 13480-8/A1 Metallerin endüstriyel boru tesisatı - Bölüm 8: Alüminyum ve alüminyum alaşımı boru tesisatı için ilave şartlar

TS EN 12007-5 Gaz altyapısı - Boru hatları - En yüksek çalışma basıncı 16 bar’a (dahil) kadar olan - Bölüm 5: Servis hatları - Özgün işlevsel gerekler

TS EN 1594 Gaz sistemleri - En yüksek işletme basıncı 16 bar’ın üstünde olan boru hatları için - İşlevsel özellikler

TS EN 1329-1 Plastik boru sistemleri- Bina içinde pis su ve atık sularda (düşük ve yüksek sıcaklıkta) kullanılan - Plastikleştirici katılmamış polivinil klorürden (PVC-U) - Bölüm 1: Borular, ekleme parçaları ve sistemin özellikleri

TSE CEN/TS 12201-7 Plâstik boru sistemleri - İçme ve kullanma suyu için - Polietilen (pe) - Bölüm 7: Uygunluk değerlendirme kılavuzu  

TS EN 1796 Plastik boru sistemleri – Basınçlı veya basınçsız su temini için – Doymamış polyester reçine (UP) esaslı cam takviyeli termoset plastikten (GRP)

TS EN ISO 9311-2 Yapıştırıcılar-Termoplastik boru sistemleri için-Bölüm 2:Kesme mukavemetinin tayini

TSE CEN/TS 14632 Plastik boru sistemleri - Basınçlı ve basınçsız; drenaj, pis su ve su uygulamaları için - Doymamış polyester reçine (UP) esaslı cam takviyeli termoset plastikler (GRP) - Uygunluk değerlendirme kılavuzu

TS EN 15632-1+A1 Merkezi ısıtma boruları - Ön yalıtımlı esnek boru sistemleri-Bölüm 1:Sınıflandırma, genel özellikler ve deney metotları

TS EN 15632-2+A1 Merkezi ısıtma boruları - Ön yalıtımlı esnek boru sistemleri-Bölüm 2: Plastik servis boru bağlantılı - Özellikler ve deney yöntemleri

TS EN 15632-3+A1 Merkezi ısıtma boruları - Ön yalıtımlı esnek boru sistemleri-Bölüm 3: Plastik servis borusu bağlantısız boru sistemleri - Özellikler ve deney yöntemleri

TSE CEN/TR 16787 Endüstriyel Gaz Tesisatı - Kılavuzu

TS EN 13480-4/A1 Endüstriyel metalik borular - Bölüm 4: Malzemeler

TS EN 13480-2/A1 Endüstriyel metalik borular - Bölüm 4: İmalat ve montaj  

TS EN 13480-5/A1 Endüstriyel metalik borular - Bölüm 5: Muayene ve deneyler

TS EN 16407-1 Tahribatsız muayene - Borularda korozyon ve birikintilerin X- ve gama ışınları ile radyografik muayenesi - Bölüm 1: Teğet radyografik muayene  

TS EN 16407 -2 Tahribatsız muayene - Borularda korozyon ve birikintilerin X- ve gama ışınları ile radyografik muayenesi - Bölüm 2: Çift katlı radyografik muayene

TS EN 13480-4/A1 Endüstriyel metalik borular - Bölüm 4: İmalat ve montaj

TS EN ISO 13845 Plastik boru sistemleri - Termoplastik basınçlı borular için halka tipli elastomerik contalı boru başı ile yapılan bağlantılar-İç basınç ve açısal eğilme altında sızdırmazlık için deney metodu

TS EN 16348 Gaz altyapısı- Gaz taşıma altyapısı ve gaz taşıma boru hatları için boru hatları işletim sistemi için güvenlik yönetim sistemi-Fonksiyonel özellikler

TS EN 1555-1 Plâstik boru sistemleri - Gaz yakıtların taşınmasında kullanılan - Polietilenden (PE) - Bölüm 1: Genel

TS EN ISO 10931/A1Plastik boru sistemleri- Endüstriyel uygulamalar için- Poliviniliden florür (pvdf)-Bileşenler ve sistem özellikleri

tst EN 1993-4-3 Eurocode 3: Çelik yapıların tasarımı - Bölüm 4-3: Silolar, depolar ve boru hatları - Boru hatları  

TS EN 1993-4-3/tst AC Çelik yapıların tasarımı - Bölüm 4-3: Boru hatları (eurocode 3)

TS EN 16125 LPG Ekipmanları ve Aksesuarları - Boru sistemleri ve destekler - sıvı fazda ve buhar basıncı fazında LPG

TSE CEN/TR 1295-4 Çeşitli yükleme koşulları altındaki gömülü boru hatlarının yapısal tasarımı – Bölüm 4: Tasarımın güvenilirliği için parametreler

TSE CEN/TS 1852-2 Plastik boru sistemleri-Basınçsız-Yer altı drenaj ve pis su sistemlerinde kullanılan-Polipropilen(pp)-Bölüm 2: Uygunluk değerlendirmesi kılavuzu

TS EN ISO 15494 Plastik boru sistemleri - Endüstriyel kullanım amaçlı - Polibüten (pb), polietilen (pe), sıcaklık direnci yükseltilmiş polietilen (pe-rt), çapraz bağlı polietilen (pe-x) ve polipropilen (pp) esaslı - Sistem ve elemanları için özellikler - Metrik seri

TS EN 13480-8/A2 Metallerin endüstriyel boru tesisatı - Bölüm 8: Alüminyum ve alüminyum alaşımı boru tesisatı için ilave şartlar

TS EN 13480-6/A1 Metalik endüstriyel boru tesisatı - Bölüm 6: Gömülü boru tesisatı için ilâve şartlar

TSE CEN/TS 14758-2:2016 Plâstik boru sistemleri - Basınçsız yer altı pis su ve drenaj için - Mineral modifiye ediciler ihtiva eden polipropilen (pp-Md) -Bölüm2: Uygunluğun değerlendirilmesi için kılavuz

TSE K 522Yüzey Altı Drenaj Boruları İçin Filtre Kaplamaları

TS EN 13480-2/A2 Endüstriyel metalik borular - Bölüm 2: Malzemeler

TS EN 1329-1/D1 Plastik boru sistemleri- Bina içinde pis su ve atık sularda (düşük ve yüksek sıcaklıkta) kullanılan - Plastikleştirici katılmamış polivinil klorürden (PVC-U) - Bölüm 1: Borular, ekleme parçaları ve sistemin özellikleri

TS EN 13480-4/A2 Endüstriyel metalik borular - Bölüm 4: İmalat ve montaj

TS EN 13480-4/A3 Endüstriyel metalik borular - Bölüm 4: İmalat ve montaj

TS EN 1453-1Plâstik boru sistemleri- Çeperleri profilli- Bina içi atık suların (yüksek ve düşük sıcaklıklarda) atılmasında kullanılan- Plâstikleştirici katılmamış polivinil klorürden (pvc-U) yapılmış- Bölüm 1- Borular ve sistemin özellikleri

TS EN ISO 15493:2003/A1:2017 Plastik boru sistemleri-Endüstriyel kullanım amaçlı-Akrilonitril-Bütadien-Stiren (abs), plastikleştirici katılmamış polivinilklorür (pvc-U) ve klorlanmış polivinilklorür (pvc-C)esaslı-Sistem ve elemanları için özellikler-Metrik seriler  

TS EN ISO 15876-1 Plastik boru sistemleri-Sıcak ve soğuk su sistemlerinde kullanılan-Polibutilen (pb)-Bölüm 1:Genel

TS EN 13480-5/A2 Endüstriyel metalik borular - Bölüm 5: Muayene ve deneyler

TSE CEN/TS 1453-2 Plâstik boru sistemleri - Çeperleri profilli - Bina içi atık suların (yüksek ve düşük sıcaklıklarda) atılmasında kullanılan - Plâstikleştirici katılmamış polivinil klorürden (pvc-U) yapılmış - Bölüm 2 - Uygunluk değerlendirmesi kılavuzu

TSE K 85Plâstik borular - Sert polivinilklorürden (pvc-U) - Derin kuyularda kullanılan - Kolon boruları

TS 274-2 EN 1452-2/tst T Plastik boru sistemleri- İçme ve kullanma suyu için- Plastikleştirici katılmamış polivinil klorürden (pvc-U) bölüm 2: Borular  

TS 274-3 EN 1452-3/tst T Plastik boru sistemleri- İçme ve kullanma suyu için- Plastikleştirici katılmamış polivinil klorürden (pvc-U)- Bölüm 3: Ekleme parçaları

TS EN 805Su temini - Bina dışı bileşenler ve sistemler için özellikler

TS EN 1295-1 Değişik yükleme şartlarında gömülü boru hatlarının yapısal tasarımı - Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 1451-1 Plâstik boru sistemleri -Bina içinde soğuk ve sıcak atık suların atılmasında kullanılan- Polipropilenden (pp) bölüm 1: Borular, ekleme parçaları ve sistem özellikleri

TS EN 1451-1/T1 Plastik boru sistemleri-Bina içinde soğuk ve sıcak atık suların atılmasında kullanılan-Polipropilenden (pp) bölüm 1:Borular, ekleme parçaları ve sistem özellikleri

TS EN 1680 Plâstik boru sistemleri - Polietilen (pe) boru sistemleri için vanalar -Vanaların çalışma mekanizmasının bükülme esnasında ve büküldükten sonra sızdırmazlık deneyi

TS EN 1993-4-3/AC Çelik yapıların tasarımı - Bölüm 4-3: Boru hatları (eurocode 3)

TS EN 1993-4-3 Eurocode 3: Çelik yapıların tasarımı - Bölüm 4-3: Silolar, depolar ve boru hatları - Boru hatları

TS 3990 EN ISO 6708Boru elemanları- Anma boyutunun (dn) tarifi ve seçilmesi

TS EN ISO 6412-1 Teknik resim- Boru hatlarının sadeleştirilmiş gösterilişi- Bölüm 1: Genel kurallar ve dik gösteriliş

TS EN ISO 6412-2 Teknik resim- Boru hatlarının sadeleştirilmiş gösterilişi - Bölüm 2: İzometrik izdüşüm

TS EN ISO 6412-3 Teknik resim - Boru hatlarının sadeleştirilmiş gösterimi - Bölüm 3: Drenaj sistemleri ve havalandırmanın bağlantı ucu özellikleri

TS EN ISO 8434-4 Genel kullanım ve akışkanlık için metalik boru bağlantıları- Bölüm 4: Nipellere kaynak edilmiş 0- Ringli 24 konik bağlantılar

TSE 9954-7 CEN ISO/TS 15876-7Plastik boru sistemleri - Sıcak ve soğuk su sistemlerinde kullanılan - Polibütilenden (pb) - Bölüm 7: Uygunluk değerlendirme kılavuzu

TSE 10762-7 CEN ISO/TS 15875-7 Plastik boru sistemleri - Sıcak ve soğuk su için - Çapraz bağlı polietilen (pe-X)’den- Bölüm 7: Uygunluk değerlendirme kılavuzu

TS EN ISO 10931 Plâstik boru sistemleri- Endüstriyel uygulamalar için- Poliviniliden florür (pvdf)-Bileşenler ve sistem özellikleri

TS EN 14419 Merkezi ısıtma boruları- Doğrudan gömülmüş sıcak su şebekesi için ön izolasyonlu boru sistemleri- Gözetim sistemleri

TS EN ISO 14692-1 Cam elyaf takviyeli plâstik (ctp) boru sistemleri - petrol ve doğal gaz sanayiinde kullanılan bölüm 1: Terimler, semboller, uygulamalar ve malzemeler

TS EN 15001-2 Gaz sistemleri - İşletme basıncı 0,5 bar'dan büyük endüstriyel tesisler için ve işletme basıncı 5 bar'dan büyük endüstriyel ve diğer tesisler için gaz boru tesisatı - Bölüm 2: Hizmete alma, işletme ve bakım ile ilgili ayrıntılı işlevsel özellikler

TS EN 15189 Sünek borular, bağlantı parçaları ve aksesuarlar - Borular için dış poliüretan kaplama - Özellikler ve deney metotları

TS EN 15266 Hortum takımları - Gaz için - Binalarda kullanılan - Ondulelı bükülebilir - Paslanmaz çelikten - İşletme basıncı 0,5 bar’a kadar

tst EN ISO 15493 -plastik boru sistemleri-Endüstriyel kullanım amaçlı-Akrilonitril-Bütadien-Stiren (abs), plastikleştirici katılmamış polivinilklorür (pvc-U) ve klorlanmış polivinilklorür (pvc-C)esaslı-Sistem ve elemanları için özellikler-Metrik seriler

tst EN ISO 15494 Plastik boru sistemleri-Endüstriyel kullanım amaçlı-Polibüten (pb), polietilen(pe) ve polipropilen (pp) esaslı-Sistem ve elemanları için özellikler-Metrik seriler

TS EN 15542 Sünek demir borular, bağlantı elemanları ve aksesuarlar - Borular için dış çimento harç kaplaması - Şartlar ve deney metotları

TS EN ISO 22391-5 Plastik boru sistemleri - Sıcak ve soğuk su sistemleri için - Sıcaklık direnci yükseltilmiş polietilenden (pe-Rt) - Bölüm 5 :Sistem amacına uygunluk

TS EN ISO 22391-2 Plastik boru sistemleri - Sıcak ve soğuk su sistemleri için - Sıcaklık direnci yükseltilmiş polietilenden (pe-Rt) - Bölüm 2 : Borular

TS EN ISO 22391-3 Plastik boru sistemleri - Sıcak ve soğuk su sistemleri için - Sıcaklık direnci yükseltilmiş polietilenden (pe-Rt) - Bölüm 3 :Ekleme parçaları

 

TS EN 45510-7-1 Enerji santralları-Tesis, donanım ve sistemler için tedarik kılavuzu-Bölüm 7-1: Boru tesisatı ve vanalar-Yüksek basınçlı boru sistemleri