trarbgzh-TWenfrkadefaru

Boru Hatları ve Bileşenleri Standartları

Muayene.com hizmetlerde sıkça gerek duyulan özellikle son yıllarda önemli bir hale gelen aşağıda belirtilen standartlarda test, denetim ve belgelendirme hizmetleri vermektedir. 

 

TS ISO 6552 Otomatik buhar kapanları-Teknik terimlerin tarifleri

TS EN 26704 Otomatik buhar kapanları sınıflandırma

TS EN 727 Plastik boru ve kanal sistemleri-Termoplastik boru ve ekleme parçaları -Vicat yumuşama sıcaklığının (vys) tayini

TS EN 26948 Otomatik buhar kapanları-İmalat ve performans karakteristik deneyleri

TS EN 637 Plastik boru sistemleri-Cam elyaf takviyeli plastik boru ve ekleme parçaları- Bileşenlerin miktarının tayini-Gravimetrik metot

TS EN 804Plastik boru sistemleri-Bağlantıları çözücülü yapıştırıcılarla yapılan, enjeksiyon kalıplamayla imal edilen ve basınçlı boru sistemlerinde kullanılan soketli ekleme parçaları-Kısa süreli hidrostatik iç basınca mukavemetin tayini

TS EN 1054 Plastik boru sistemleri-Pis suların atılmasında kullanılan termoplastik boru sistemleri-Bağlantların hava sızdırmazlığının tayini

TS EN 1053 Plastik boru sistemleri-Basınçsız uygulamalar için termoplastik boru sistemleri su sızdırmazlığının tayini

TS EN 803 Plastik boru sistemleri-Basınçlı borularda kullanılan elastik sızdırmazlık halkalı bağlantılar için enjeksiyonla kalıplanmış termoplastik ekleme parçaları-Eksenel yükler olmaksızın kısa süreli iç basınca mukavemet tayini

TS EN 705Plastik boru sistemleri-Cam elyaf takviyeli termoset plastik (grp) boru ve ekleme parçaları-Regresyon analiz metodları ve uygulanması

TS EN 705Plastik boru sistemleri-Cam elyaf takviyeli termoset plastik (grp) boru ve ekleme parçaları-Regresyon analiz metodları ve uygulanması

TS EN 802Plastik boru ve kanal sistemleri-Enjeksiyon kalıplama ile imal edilen termoplastik ekleme parçaları-Basınçlı boru sistemlerinde kullanılan-Sıkıştırmayla maksimum deformasyonun tayini

TS EN 579 Plastik boru sistemleri-Çapraz bağlı polietilen (pe-X) borular-Çözücü ekstraksiyonu ile çapraz bağlanma derecesinin tayini

TS EN 27841 Otomatik buhar kapanları- Buhar kaybının belirlenmesi-Deney metodları

TS EN 639Basınçlı beton borular, birleştirme ve ekleme elemanları genel kurallar

TS EN 744Plastik boru ve kanal sistemleri-Termoplastik borular-Çevre boyunca dış darbaye mukavemet deneyi

TS EN 681-1 Elâstomerik contalar-Su ve drenaj uygulamalarında kullanılan- Malzeme özellikleri- Bölüm 1: Lastik

TS 1902 EN 588-1 Elyaflı çimento borular-Kanalizasyon ve drenaj için bölüm 1:Basınçsız borular, birleşim parçaları, birleşim özel parçaları

TS 6814 EN ISO 1127 Borular-Paslanmaz çelik-Boyutlar, toleranslar ve birim uzunluk kütleleri

TS EN 1716 Plâstik boru sistemleri - Polietilen (pe)delicili t'ler- Monte edilmiş delicili t için darbe mukavemetinin tayini

TS EN 1514-1 Flanşlar ve bağlantıları- Anmas basınçlarına (pn) göre contaların ölçüleri- Bölüm 1:Ara parçalı veya ara parçasız metal olmayan düz contalar

TS EN 1514-3 Flanşlar ve bağlantıları - Anma basınçlarına (pn) göre contaların ölçüleri- Bölüm 3: Ptfe zarflı metal olmayan contalar

TS EN 1514-4 Flanşlar ve bağlantıları- Anma basınçlarına (pn) göre contaların ölçüleri- Bölüm 4: Çelik flanşlarla kullanılan oluklu ,düz veya kanallı metal ve dolgulu metal contalar için özellikler

TS EN 1227 Plastik boru sistemleri cam elyaf takviyeli termoset plastik (grp) borular- Islak şartlar altında uzun süreli maksimum bağıl halka deformasyonu

TS ISO 2016 Bakır borular için kılcal lehimli bağlantı elemanları-Montaj boyutları ve deneyler

TS EN 751-3 Contalık malzemeler-1 inci, 2'nci ve 3'ühcü alie gazlarla ve sıcak su ile temas halinde olan, vidalı metalik bağlantılarda kullanılan-Bölüm 3: Sinterlenmemiş ptfe şeritler

TS EN 751-2 Contalık malzemeler-1 nci, 2 nci ve 3 üncü alie gazlarla ve sıcak su ile temas halinde olan vidalı metalik bağlantılarda kullanılan-Bölüm 2:Sertleşmeyen conta bileşikleri

TS EN 751-1 Contalık malzemeler-1 inci, 2 nci ve 3 üncü aile gazlarla ve sıcak su ile temas halinde olan vidalı metalik bağlantılarda kullanılan-Bölüm 1:Havasız ortamda sertleşen conta bileşikleri

TS ISO 13954 Plastik borular ve ekleme parçaları- Anma dış çapı 90 mm veya daha büyük olan elektrik eritmeli polietilen (pe) takımlar için sıyırarak ayırma deneyi

TS ISO 13955 Plastik borular ve ekleme parçaları- Elektrik eritmeli polietilen (pe) takımların sıkıştırılarak ayrılması deneyi

TS EN 1565-1 Plastik boru sistemleri- Bina içi atık suların (sıcak ve soğuk) atılmasında kullanılan- Stiren kopolimer karışımları (san+pvc)- Bölüm 1: Borular, ekleme parçaları ve sistemin özellikleri

TS EN 1565-1 Plastik boru sistemleri- Bina içi atık suların (sıcak ve soğuk) atılmasında kullanılan- Stiren kopolimer karışımları (san+pvc)- Bölüm 1: Borular, ekleme parçaları ve sistemin özellikleri

TS EN 12585 Cam tesisi, boru hattı ekleme elemanları - Boru hattı ve ekleme elemanları 1000 - Uyumluluk ve birbirleriyle değiştirilebilirlik

TS ISO 9625 Mekanik bağlantılı ekleme parçaları- Polietilenden imâl edilmiş basınçlı borular için- Sulamada kullanılan

TS ISO 9625 Mekanik bağlantılı ekleme parçaları- Polietilenden imâl edilmiş basınçlı borular için- Sulamada kullanılan

TS ISO 9854-1 Termoplâstik borular- Akışkanların taşınmasında kullanılan- Charpy metodu ile sarkaç darbe mukavemetinin tayini- Bölüm 1: Genel deney metodu

TS ISO 9854-2 Termoplâstik borular- Akışkanların taşınmasında kullanılan- Charpy metodu ile sarkaç darbe mukavemetinin tayini- Bölüm 2: Çeşitli malzemelerden imâl edilen borular için deney şartları

TS EN 1453-1 Plâstik boru sistemleri- Çeperleri profilli- Bina içi atık suların (yüksek ve düşük sıcaklıklarda) atılmasında kullanılan- Plâstikleştirici katılmamış polivinil klorürden (pvc-U) yapılmış- Bölüm 1- Borular ve sistemin özellikleri

TS ISO 13966 Termoplastik borular ve ekleme parçaları- Anma halka rijitliği

TS ISO 13966 Termoplastik borular ve ekleme parçaları- Anma halka rijitliği

TS ISO 8361-1 Termoplâstik borular ve ekleme parçaları- Su absorpsiyonu- Bölüm 1: Genel deney metodu 10.05.2001

TS ISO 8361-2 Termoplâstik borular ve ekleme parçaları- Su absorpsiyonu- Bölüm 2: Plâstikleştirici katılmamış polivinil klorürden imal edilmiş borular ve ekleme parçaları için deney şartları

TS ISO 8361-3 Termoplâstik borular ve ekleme parçaları- Su absorpsiyonu- Bölüm 3: Akrilonitril- Butadien- Stiren (abs)'den imâl edilmiş borular ve ekleme parçaları için deney şartları

TS ISO 13924 Plastik borular ve ekleme parçaları- Pe/metal geçişli ekleme parçaları- Pe delici t'ler ve pe branşman semerleri- Eğme- Çekme çevrimi deneyi

TS ISO 4433-3 Thermoplastik borular- Kimyasal sıvılara dayanıklılık- Sınıflandırma- Bölüm 3: Plastikleştirici katılmamış poli (vinil klorür) (pvc-U) yüksek darbe mukavemetli pol (vinil klorür) (pvc-Hı) ve klorlanmamış- Poli (vinil klorür) (pvc-C) borular

TS ISO 4433-4 Termoplastik borular- Kimyasal sıvılara dayanıklılık- Sınıflandırma-Bölüm 4: Poli (viniliden florür) (pvdf) borular

TS ISO 9634 Havacılık- Akışkan sistemler- Koruyucu plastik başlık ve tapaların ölçüleri

TS EN 12560-3 Flânşlar ve bağlantıları - Basınç sınıfları kısa gösterilmiş flânşlar için contalar - Bölüm 3: Metalik olmayan ptfe sargılı contalar

TS EN 12560-4 Flânşlar ve bağlantıları - Basınç sınıfları kısa gösterilmiş flânşlar için contalar - Bölüm 4: Çelik flânşlarla kullanılan oluklu, düz veya yivli metalik ve dolgulu metalik contalar

TS EN 12560-5 Flanşlar ve bağlantıları - Basınç sınıfları kısa gösterilmiş flanşlar için contalar - Bölüm 5: Çelik flanşlarla kullanılan metalik halka bağlantılı contalar

TS EN 12220 Havalandırma- Binalar için- Kanallar-Genel havalandırma için dairesel flanşların boyutları

TS EN 1124-1 Borular ve bağlantı parçaları - Dikişli, paslanmaz çelik - Atık su sistemlerinde kullanılan - Soketli ve spigotlu borular-Bölüm 1:Özellikler, deneyler ve kalite kontrol

TS EN 1124-1 Borular ve bağlantı parçaları - Dikişli, paslanmaz çelik - Atık su sistemlerinde kullanılan - Soketli ve spigotlu borular-Bölüm 1:Özellikler, deneyler ve kalite kontrol

TS EN 1124-1 Borular ve bağlantı parçaları - Dikişli, paslanmaz çelik - Atık su sistemlerinde kullanılan - Soketli ve spigotlu borular-Bölüm 1:Özellikler, deneyler ve kalite kontrol

tst ISO 12176-3 Plâstik boru ve ekleme parçaları -Eritme bağlantılı polietilen sistemleri için donanım-Bölüm 3: Operatör kimliği

TS EN 12734 Sulama teknikleri - Hareketli sulama sistemleri için çabuk bağlantı boruları - Teknik karakteristikler ve deneme

TS 9464 EN 1761 Lastik hortumlar ve hortum takımları- Karayolu tankerleri ile yakıt sevkinde kullanılan- Özellikler

TS EN 12560-1 Flanşlar ve bağlantıları- Sınıf kısa gösterimli flanşlar için contalar- Bölüm 1: Geçmeli veya geçmesiz metalik düz contalar

TS EN 12560-3 Flanşlar ve bağlantıları- Sınıf kısa gösterimli flanşlar için gösterimler- Bölüm 3: Metalik ptfe mahfazalı contalar

TS EN 12560-4 Flanşlar ve bağlantıları- Sınıf kısa gösterimli flanşlar için contalar- Bölüm 4: Çelik flanşlarla kullanım için oluklu düz veya kanallı metal ve dolgu metal contalar

TS EN 12560-5 Flanşlar ve bağlantıları- Sınıf kısa gösterimli flanşlar için contalar- Bölüm 5: Çelik flanşlarda kullanım için metal halka birleştirme contaları

TS EN 1515-2 Flanşlar ve bağlantıları-Cıvatalama-Bölüm 2:Çelik flanşlar için cıvata malzemelerinin sınıflandırılması, pn kısa gösterimli

TS EN 13052-1 İçme suyuna maddelerin etkisi-Organik maddeler-Boru hatlarındaki suyun renk ve bulanıklılığının tayini-Bölüm 1: Deney metodu

TS EN 13371 Kreyojenik tanklar-Kreyojenik hizmet için kaplinler

TS EN 1092-4 Flanşlar ve bağlantıları - Borular, vanalar, bağlantı parçaları ve aksesuarları için dairesel flanşlar- Pn kısa gösterişli - bölüm 4: Alüminyum alaşımlı flanşlar

TS EN ISO 14692-2 Cam elyaf takviyeli plâstik (ctp) boru sistemleri- Petrol ve doğal gaz sanayiinde kullanılan - Bölüm 2: Özellikler ve imalât

TS EN 10217-1 Çelik borular-Kaynaklı-Basınç amaçları için-Teknik teslim şartları-Bölüm 1: Belirtilen oda sıcaklık özellikleri olan alaşımsız çelik borular

TS 5141 EN 12954 Katodik koruma - Gömülü veya suya daldırılmış metalik yapılar için - Boru hatları için genel prensipler ve uygulama

TS ISO 13774 Lastik ve plastik hortumlar-İçten yanmalı motor yakıtları için-Alevlenebilirlik deneyi

TS EN 681-3 Elastomerik contalar-Pis su ve drenaj uygulamalarındaki boru bağlantılarında kullanılan-Malzeme özellikleri-Bölüm 3: Gözenekli lastik malzemeler

TS EN 681-4 Elastomerik contalar-Pis su ve drenaj uygulamalarındaki boru bağlantılarında kullanılan-Malzeme özellikleri-Bölüm 4: Dökme poliüretan sızdırmazlık elemanları

TS EN ISO 16871 Plastik boru ve kanal sistemleri - Plastik borular ve ekleme parçaları - Direkt doğal iklim şartlarına maruz bırakma metodu

TS EN ISO 16871 Plastik boru ve kanal sistemleri - Plastik borular ve ekleme parçaları - Direkt doğal iklim şartlarına maruz bırakma metodu

TS EN ISO 14692-1 Petrol ve doğal gaz sanayii -Cam elyaf takviyeli plastik borular- Bölüm 1: Terimler, semboller, uygulamalar ve malzemeler

TS EN ISO 14692-2 Petrol ve doğal gaz sanayii - Cam elyaf takviyeli plastik borular-Bölüm 2:Yeterlilik ve imalat

TS EN ISO 14692-3 Petrol ve doğal gaz sanayii - Cam elyaf takviyeli plastik borular-Bölüm 3:Sistem tasarımı

TS EN ISO 14692-4 Petrol ve doğal gaz sanayii - Cam elyaf takviyeli plastik borular-Bölüm 4:Kurma ve çalıştırma

TS EN ISO 15493 Plastik boru sistemleri - Endüstriyel kullanım amaçlı - Akrilonitril-Butadien-Stiren (abs), plastikleştirici katılmamış poli(vinil klorür) (pvc-U) ve klorlanmış poli(vinil klorür) (cpvc) - Sistem ve elemanlar için özellikler - Metrik seri (ISO 15493:2003)

TS EN 1759-3 Flânşlar ve bağlantıları-Dairesel flânşlar- Borular,vanalar,bağlantı elemanları ve aksesuarlar için-Sınıfı belirlenmiş- Bölüm 3: Bakır alaşımlı flânşlar

TS EN 10301 Kıyıdaki ve kıyadan uzak boru hatları için çelik borular ve bağlantı elemanları - Korozif olmayan gazın taşınması ile ilgili olarak sürtünme azaltıcı iç kaplama

TS EN ISO 10806 Boru tesisat işleri-Ondüleli, bükülebilir metal hortumlar için bağlantı elemanları

TS EN 561Gaz kaynak donanımı - Kaynak, kesme ve benzeri işlemler için kapama vanalı hızlı kavrama

TS 10762-1 EN ISO 15875-1 Plastik boru sistemleri - Sıcak ve soğuk su için - Çapraz bağlı polietilen (pe-X) ’den - Bölüm 1:Genel

TS 10762-5 EN ISO 15875-5 Plastik boru sistemleri - Sıcak ve soğuk su için - Çapraz bağlı polietilen (pe-X)’den- Bölüm 5: Sistemin amacına uygunluğu

TS EN ISO 15465 Boru hatları- Şerit şeklinde sarılmış metal hortumlar ve hortum düzenekleri

TS EN 1759-1 Flanşlar ve bağlantıları - Borular, vanalar, bağlantı parçaları ve aksesuarları için dairesel flanşlar - Sınıf kısa gösterilişli - Bölüm 1: Çelik flanşlar, nps ½ ila nps 24

TS EN ISO 16871 Plâstik boru ve kanal sistemleri - Plâstik boru ve ekleme parçaları - Doğrudan (doğal) iklim şartlarına maruz bırakma metodu

TS EN ISO 16871 Plâstik boru ve kanal sistemleri - Plâstik boru ve ekleme parçaları - Doğrudan (doğal) iklim şartlarına maruz bırakma metodu

TS EN 13160-4 Sızıntı belirleme sistemleri - Bölüm 4: Sızıntı toplama yerleri veya ara boşluklarda kullanım için sıvı ve/eya buhar algılayıcılı sistemler

TS EN 1124-1/A1 Borular ve bağlantı parçaları - Dikişli, paslanmaz çelik - Atık su sistemlerinde kullanılan - Soketli ve spigotlu borular-Bölüm 1:Özellikler, deneyler ve kalite kontrol

TS EN 1124-1/A1 Borular ve bağlantı parçaları - Dikişli, paslanmaz çelik - Atık su sistemlerinde kullanılan - Soketli ve spigotlu borular-Bölüm 1:Özellikler, deneyler ve kalite kontrol

TS EN 1124-1/A1 Borular ve bağlantı parçaları - Dikişli, paslanmaz çelik - Atık su sistemlerinde kullanılan - Soketli ve spigotlu borular-Bölüm 1:Özellikler, deneyler ve kalite kontrol

TS EN 1759-3 Flanşlar ve bağlantıları - Borular, vanalar, bağlantı parçaları ve aksesuarları için dairesel flanşlar - Sınıf kısa gösterilişli - bölüm 3: Bakır alaşımlı flanşlar

TS EN 10298 Çelik borular ve bağlantı parçaları - Karada ve denizde döşenen boru hatlarında kullanılan - Çimento harcı ile iç yüzey kaplaması

TS EN 10298 Çelik borular ve bağlantı parçaları - Karada ve denizde döşenen boru hatlarında kullanılan - Çimento harcı ile iç yüzey kaplaması

TS EN 681-1/A3 Elâstomerik contalar-Su ve drenaj uygulamalarında kullanılan- Malzeme özellikleri- Bölüm 1: Lastik

TS EN 681-3/A2 Elastomerik contalar-Pis su ve drenaj uygulamalarındaki boru bağlantılarında kullanılan-Malzeme özellikleri-Bölüm 3: Gözenekli lastik malzemeler

TS EN 681-4/A2 Elastomerik contalar-Pis su ve drenaj uygulamalarındaki boru bağlantılarında kullanılan-Malzeme özellikleri-Bölüm 4: Dökme poliüretan sızdırmazlık elemanları

TS EN 682/A1 Elastomerik contalar-Gaz ve hidrokarbon sıvıların taşınmasında kullanılan boru ve ekleme parçaları contalarının malzeme özellikleri

TS EN 10217-2/A1 Çelik borular-Kaynaklı-Basınç amaçları için-Teknik teslim şartları-Bölüm 2: Belirtilen yüksek sıcaklık özellikleri olan elektrik kaynaklı alaşımsız ve alaşımlı çelik borular

TS EN 10217-1/A1 Çelik borular-Kaynaklı-Basınç amaçları için-Teknik teslim şartları-Bölüm 1: Belirtilen oda sıcaklık özellikleri olan alaşımsız çelik borular

TS EN 1759-3/AC Flânşlar ve bağlantıları-Dairesel flânşlar- Borular,vanalar,bağlantı elemanları ve aksesuarlar için-Sınıfı belirlenmiş- Bölüm 3: Bakır alaşımlı flânşlar

TS EN ISO 1167-1 Termoplastik borular, ekleme parçaları ve takımlar-Sıvıların taşınmasında kullanılan-İç basınca direncin tayini-Bölüm 1:Genel yöntem

TS EN 14870-3 Petrol ve doğalgaz sanayi - Boru hatları - Sıcak bükülmüş dirsekler, ekleme parçaları ve flanşlar - Bölüm 3: Flanşlar

TS EN 1333 Flanşlar ve bağlantıları - Boru hattı parçaları - Pn’nin tarifi ve seçimi

TS EN ISO 15874-1/tst A1 Plastik boru sistemleri- Sıcak ve soğuk su için - Polipropilen (pp) - Bölüm 1: Genel

TS EN ISO 13478 Termoplâstik borular - Akışkanların taşınmasında kullanılan - Hızlı çatlak ilerlemesine direncin tayini

TS EN ISO 14692-4/AC Petrol ve doğal gaz endüstrisi-Cam takviyeli plastik (grp) borular-Bölüm 4: Fabrikasyon, döşenmesi ve uygulanan işlemler

TS EN 15152 Demiryolu uygulamaları - Tren kabinleri için ön camlar

TS EN ISO 1167-3 Termoplastik borular, ekleme parçaları ve takımlar-Sıvıların taşınmasında kullanılan-İç basınca direncin tayini-Bileşenlerin hazırlanması

TS EN ISO 1167-3 Termoplastik borular, ekleme parçaları ve takımlar-Sıvıların taşınmasında kullanılan-İç basınca direncin tayini-Bileşenlerin hazırlanması

TS EN ISO 1167-4 Termoplastik borular, ekleme parçaları ve takımlar-Sıvıların taşınmasında kullanılan-İç basınca direncin tayini-Takımların hazırlanması

TS EN ISO 1167-4 Termoplastik borular, ekleme parçaları ve takımlar-Sıvıların taşınmasında kullanılan-İç basınca direncin tayini-Takımların hazırlanması

TS EN 10217-1/A1 Çelik borular - Kaynaklı - Basınç amaçları için - Teknik teslim şartları - Bölüm 1: Belirtilen oda sıcaklık özellikleri olan alaşımsız çelik borular

tst ISO 12176-4 Plâstik boru ve ekleme parçaları -Eritme bağlantılı polietilen sistemleri için donanım-Bölüm 4: Uygunluk kodlaması

tst ISO 12176-4 Plâstik boru ve ekleme parçaları -Eritme bağlantılı polietilen sistemleri için donanım-Bölüm 4: Uygunluk kodlaması

TS 821 EN 1916/AC Beton borular ve bağlantı parçaları - Donatısız, çelik lifli ve donatılı

tst EN ISO 8330 Lâstik ve plâstik hortumlar ve hortum takımları - Terimler ve tarifleri

TS EN ISO 13477 Termoplâstik borular- Akışkanların taşınmasında kullanılan- Hızlı çatlak ilerlemesine mukavemetin tayini (rpc)- Küçük ölçekli kararlı hal deneyi (s4 deneyi)

TS EN ISO 4671 Lastik ve plastik hortum ve hortum takımları - Hortumların boyutlarını ve hortum takımlarının uzunluklarını ölçme yöntemleri

TS EN 13942 Petrol ve doğal gaz sanayi - Boru hattı taşıma sistemleri - Hat vanaları

TS EN 10298 Çelik borular ve bağlantı parçaları - Karada ve denizde döşenen boru hatlarında kullanılan - Çimento harcı ile iç yüzey kaplaması

TS EN 10298 Çelik borular ve bağlantı parçaları - Karada ve denizde döşenen boru hatlarında kullanılan - Çimento harcı ile iç yüzey kaplaması

TS EN 15001-1 Gaz sistemleri - İşletme basıncı 0,5 bar'dan büyük endüstriyel tesisler için ve işletme basıncı 5 bar'dan büyük endüstriyel ve diğer tesisler için gaz boru tesisatı - Bölüm 1: Tasarım, malzeme, yapılış, muayene ve deneyler ile ilgili ayrıntılı işlevsel özellikler

TS EN 969Küresel grafitli dövülebilir (duktil) demir borular, ekleme parçaları, donatıları ve bunların bağlantıları- Gaz boru hatları için özellikler ve deney metotları

TS EN 969 Küresel grafitli dövülebilir (duktil) demir borular, ekleme parçaları, donatıları ve bunların bağlantıları- Gaz boru hatları için özellikler ve deney metotları

TS EN 10253-3 Alın kaynaklı boru bağlantı elemanları- Bölüm 3: Özel muayene şartlarına sahip olmayanbiçimlendirilebilir östenitik ve östenitik ferritik (dubleks) paslanmaz çelikler.

TS EN ISO 15877-2 Plastik boru sistemleri-Sıcak ve soğuk su sistemleri için-Klorlanmış poli(vinilklorür)(pvc-C) - Bölüm 2: Borular

TS EN ISO 4671 Lastik ve plastik hortum ve hortum takımları - Hortumların boyutlarını ve hortum takımlarının uzunluklarını ölçme yöntemleri

TS EN 15001-1 Gaz sistemleri- İşletme basıncı 0,5 bar'dan büyük endüstriyel tesisler için ve işletme basınçı 5 bar'dan büyük endüstriyel ve endüstriyel olmayan tesisler için gaz boru tesisatı- Bölüm 1- Tasarım, malzeme, yapılış, muayene ve deneyler ile ilgili detaylı fonksiyonel gerekler

TS EN 489 Merkezi ısıtma boruları- Ön yalıtımlı boru sistemleri- Doğrudan yer altına gömülü sıcak su şebekelerinde kullanılan-Poliüretan ısı yalıtımlı, polietilen dış mahfazalı çelik servis boruları için bağlantı takımı

TS EN 1092-2/T1 Flanşlar ve bağlantıları - Borular, vanalar, bağlantı parçaları ve aksesuarları için dairesel flanşlar-Pn kısa gösterişli bölüm 2: Dökme demir flanşlar

TS EN 681-1/AC Elâstomerik contalar - Su ve drenaj uygulamalarında kullanılan - Malzeme özellikleri - Bölüm 1: Lastik

TS EN ISO 1452-1 Plastik boru sistemleri - içme ve kullanma suyu için - Yer altı ve yer üstü basınçlı pis su sistemlerinde kullanılan - Plastikleştirici katılmamış polivinil klorürden (PVC-U) - Bölüm 1: Genel

TS EN ISO 1452-1 Plastik boru sistemleri - içme ve kullanma suyu için - Yer altı ve yer üstü basınçlı pis su sistemlerinde kullanılan - Plastikleştirici katılmamış polivinil klorürden (PVC-U) - Bölüm 1: Genel

TS EN 1057+A1 Bakır ve bakır alaşımları - Sağlık ve ısıtma uygulamalarında su ve gaz taşımada kullanılan dikişsiz yuvarlak bakır borular

TS EN 13941+A1 Merkezi ısıtma - Önyalıtımlı bağlanmış boru sistemlerinin tasarımı, döşenmesi

TS EN 1447+A1 Plastik boru sistemleri- Cam elyaf takviyeli termoset plastik (grp) borular- Uzun süreli iç basınç mukavemetinin tayini

TS EN 545Sünek dökme demir borular- Su hatlarında kullanılan borular, bağlantı parçaları, aksesuarlar ve bağlantı yerleri - Özellikler ve deney metotları

TS EN 545Sünek dökme demir borular- Su hatlarında kullanılan borular, bağlantı parçaları, aksesuarlar ve bağlantı yerleri - Özellikler ve deney metotları

TS EN 1591-2 Flanşlar ve bağlantıları - Contalı dairesel flanş bağlantıları için tasarım kuralları - Bölüm 2: Conta malzemeleri

TS EN 1555-1 Plâstik boru sistemleri - Gaz yakıtların taşınmasında kullanılan - Polietilenden (pe) - Bölüm 1: Genel

TS EN 1555-2 Plastik boru sistemleri - Gaz yakıtların taşınmasında kullanılan - Polietilenden (pe) - Bölüm 2: Borular

TS EN 1555-5 Plâstik boru sistemleri - Gaz yakıtların taşınmasında kullanılan - Polietilenden - Bölüm 5: Sistemin amacına uygunluğu

TS EN 1401-1 Plastik boru sistemleri - Basınçsız, yer altı drenaj ve pis su için - Plastikleştirici katılmamış polivinilklorürden (pvc-U) yapılan - Bölüm 1: Borular, ekleme parçaları ve sistem özellikleri

TS EN 1852-1 Plastik boru sistemleri - Basınçsız - Yer altı drenaj ve pis su sistemlerinde kullanılan - Polipropilenden (pp) - bölüm 1: Borular, ekleme parçaları ve sistemin özellikleri

tst EN 1852-2 Plastik boru sistemleri-Basınçsız-Yer altı drenaj ve pis su sistemlerinde kullanılan-Polipropilen(pp)-Bölüm 2: Uygunluk değerlendirmesi kılavuzu

TS EN ISO 11295 Plastik boru sistemleri - Tadilat için kullanılan - sınıflandırma ve tasarım bilgileri

TS EN 12115 Lâstik ve termoplâstik hortumlar ve hortum takımları - Sıvı veya gaz halindeki kimyasal maddeler için - Özellikler

TS EN 681-1/T1 Elâstomerik contalar - Su ve drenaj uygulamalarında kullanılan - Malzeme özellikleri - Bölüm 1: Lastik

TS EN ISO 15877-2:2009/A1 Plastik boru sistemleri-Sıcak ve soğuk su sistemleri için-Klorlanmış poli(vinilklorür)(pvc-C) - Bölüm 2: Borular

TS EN ISO 15877-5/A1 Plastik boru sistemleri-Sıcak ve soğuk su sistemleri için-Klorlanmış poli(vinilklorür)(pvc-C) - Bölüm 5:Sistemin amacına uygunluğu

TS EN ISO 15877-3:2009/A1 Plastik boru sistemleri-Sıcak ve soğuk su sistemleri için-Klorlanmış poli(vinilklorür)pvc-C) - Bölüm 3: Ekleme parçaları

TS EN ISO 10893-1 Çelik boruların tahribatsız muayenesi-Bölüm 1: Hidrolik sızdırmazlığın doğrulanması için dikişsiz ve kaynaklı (toz altı ark kaynaklı hariç) çelik boruların otomatik elektromanyetik muayenesi

TS EN ISO 10893-2 Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 2: Kusurların tespiti için dikişsiz ve kaynaklı (toz altı ark kaynaklı hariç) çelik boruların otomatik girdap akımları muayenesi

TS EN ISO 10893-6 Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 6: Kusurların tespiti için kaynaklı çelik borularda kaynak dikişinin radyografik muayenesi

TS EN ISO 10893-7 Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 7: Kusurların tespiti için kaynaklı çelik borularda kaynak dikişinin dijital radyografik muayenesi

TS EN ISO 10893-8 Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 8: Düzlemsel kusurların tespiti için dikişsiz ve kaynaklı çelik boruların otomatik ultrasonik muayenesi

TS EN ISO 10893-10 Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 10: Boyuna ve/veya enine kusurların tespiti için dikişsiz ve kaynaklı (toz altı ark kaynaklı hariç) çelik boruların otomatik tam çevre ultrasonik muayenesi

TS EN ISO 10893-11 Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 11: Enine ve/veya boyuna kusurların tespiti için kaynak edilmiş çelik borularda kaynak dikişinin otomatik ultrasonik muayenesi

TS EN ISO 11296-4 Yer altı basınçsız drenaj ve pis su hatlarının yenilenmesi için plastik boru sistemleri- Bölüm 4: Yerinde kürlenmiş borularla astarlama

TS EN ISO 11296-4 Yer altı basınçsız drenaj ve pis su hatlarının yenilenmesi için plastik boru sistemleri- Bölüm 4: Yerinde kürlenmiş borularla astarlama

TS EN 13942/AC:2009Petrol ve doğal gaz sanayi - Boru hattı taşıma sistemleri - Hat vanaları31.01.2012

TS 10672-2 EN ISO 15875-2/tst A1 -plastik boru sistemleri - Sıcak ve soğuk su için - Çapraz bağlı polietilen(pe-X)’den - Bölüm 2: Borular  

TS 10672-1 EN ISO 15875-1/tst A1 -plastik boru sistemleri - Sıcak ve soğuk su için - Çapraz bağlı polietilen (pe-X) ’den - Bölüm 1:Genel

TS EN ISO 14692-4/tst AC Cam elyaf takviyeli plastik (ctp) boru sistemleri-Petrol ve doğal gaz sanayiinde kullanılan bölüm 4: Tesis, döşeme ve işletme

TS EN ISO 1452-5 Plastik boru sistemleri - İçme ve kullanma suyu ile yer altı ve yer üstü basınçlı drenaj ve kanalizasyon sistemlerinde kullanılan - Plastikleştirici katılmamış polivinil klorürden (pvc-U) - Bölüm 5: Sistemin amaca uygunluğu

TS EN ISO 1452-5 Plastik boru sistemleri - İçme ve kullanma suyu ile yer altı ve yer üstü basınçlı drenaj ve kanalizasyon sistemlerinde kullanılan - Plastikleştirici katılmamış polivinil klorürden (pvc-U) - Bölüm 5: Sistemin amaca uygunluğu

TS EN 10253-3 Alın kaynaklı boru bağlantı elemanları - Bölüm 3: Özel muayene gerektirmeyen biçimlendirilebilir ostenitik ve ostenitik-Ferritik (dubleks) paslanmaz çelikler

TS EN 26801/A1 Lastik veya plastik hortumlar-Hacimsel genişlemenin tayini

TS EN ISO 4671:2007/A1 Lastik ve plastik hortum ve hortum takımları - Hortumların boyutlarını ve hortum takımlarının uzunluklarını ölçme yöntemleri

TS EN 12201-1 Basınç altında içme ve kullanma suyu, kanalizasyon ve drenaj suyu için plâstik boru sistemleri - Polietilen(PE) - Bölüm 1: Genel

TS EN 12201-3+A1 Basınç altında içme ve kullanma suyu, kanalizasyon ve drenaj suyu için plâstik boru sistemleri - Polietilen(PE) - Bölüm 3:Ekleme parçaları

TS EN 1201-5 Basınç altında içme ve kullanma suyu, kanalizasyon ve drenaj suyu için plâstik boru sistemleri - Polietilen(PE) - Bölüm 5: Sistemin amacına uygunluğu

TS EN ISO 6224 Plastik hortumlar -Tekstil takviyeli genel amaçlı su uygulamarı için- Özellikler

TS EN ISO 15001 Anestezik ve respiratuar donanım - Oksijene uyumluluk

tst EN 10208-1 Yanıcı akışkanlar için boru hatları - Çelik borular - Teknik teslim şartları - Bölüm 1: Sınıf a özellikli borular

tst EN 10208-2 Yanıcı akışkanlar için boru hatları - Çelik borular - Teknik teslim şartları - Bölüm 2: Sınıf b özellikli borular  

TS EN 14624 Halojenli soğutma maddeleri için seyyar kaçak dedektörleri ve oda konrol edicilerin performansı

TS EN 295-3 Borular-Kilden-Sırlanmış-Ekleme elemanları ve birleştirme aksamı-Atık su ve drenaj için-Bölüm 3: Deney metotları

TS EN 13480-3:2012(EN) Endüstriyel metalik borular - Bölüm 3: Tasarım ve hesaplama

TS EN 10242/A2 Boru bağlantı parçaları- Dökme demir temperlenmiş, diş açılmış

TS EN 1555-2 Plâstik boru sistemleri - Gaz yakıtların taşınmasında kullanılan- Polietilenden (PE) - Bölüm 2: Borular

TS EN 12201-2+A1 Plastik boru sistemleri - Basınçlı içme ve kullanma suyu, drenaj ve pis su için - polietilen (PE) - Bölüm 2: Borular

TS EN 12201-3+A1 Basınç altında içme ve kullanma suyu, kanalizasyon ve drenaj suyu için plastik boru sistemleri - Polietilen(PE) - Bölüm 3:Ekleme parçaları

tst EN 12201-1 Basınç altında içme ve kullanma suyu, kanalizasyon ve drenaj suyu için plâstik boru sistemleri - Polietilen(pe) - Bölüm 1: Genel

TS 9220 EN 26801(Numara Tadili TS EN 26801:1993) Lastik ve plastik hortumlar-Hacimsel genleşmenin tayini  

TS EN 12201-5 Plastik boru sistemleri - Basınçlı içme ve kullanma suyu, drenaj ve pis su için - Polietilen (PE) - Bölüm 5: Sistemin amacına uygunluğu

TS EN ISO 3994 Plastik hortumlar - Termoplastik malzemeyle helis şeklinde takviye edilmiş, sulu maddelerin emme boşaltma işlemlerinde kullanılan termoplastik hortumlar - Özellikler

TS EN 15889 Yangınla mücadele hortumları - Deney yöntemleri

TS ISO 18553 Poliolefin borular, boru bağlantı parçaları ve bileşiklerde pigment veya karbon siyahı dağılımı derecesinin değerlendirilmesi için deney yöntemi

TS ISO 18553 Poliolefin borular, boru bağlantı parçaları ve bileşiklerde pigment veya karbon siyahı dağılımı derecesinin değerlendirilmesi için deney yöntemi

TS ISO 13956 Plastik borular ve ekleme parçaları- Yapışma mukavemetinin tayini- Polietilen (pe) takımlar için yırtılma deneyi

TS ISO 13956 Plastik borular ve ekleme parçaları- Yapışma mukavemetinin tayini- Polietilen (pe) takımlar için yırtılma deneyi

TS EN 1555-3:2010+A1 Plâstik boru sistemleri - Gaz yakıtların taşınmasında kullanılan - Polietilenden (pe) - Bölüm 3: Ekleme parçaları

TS EN ISO 9080 Plastik boru ve kanal sistemleri termoplastik boru malzemelerinin uzun süreli hidrostatik mukavemetinin extrapolasyon yöntemiyle tayini

TS EN 1254-6 Bakır ve bakır alaşımları-Boru bağlantı parçaları-Bölüm 6:Pushfit sonlu bağlantılar

TS EN 1254-8 Bakır ve bakır alaşımları-Boru bağlantı parçaları-Bölüm 8:Plastikler ve çok katmanlı borularla kullanım için basınçlı uçlu bağlantılar

TS EN ISO 10380 Boru sistemleri - Ondüleli metal hortumlar ve hortum takımları

TS ISO 13781:2012(EN) İçme suyu tesisatlarında esnek hortum bağlantı parçaları – Fonksiyonel özellikler ve deney yöntemleri

TS ISO 11414 Plastik borular ve ekleme parçaları-Polietilen (pe) boru/boru veya boru/ekleme parçası deney sistemlerinin alın kaynağı ile hazırlanması

TS ISO 11414 Plastik borular ve ekleme parçaları-Polietilen (pe) boru/boru veya boru/ekleme parçası deney sistemlerinin alın kaynağı ile hazırlanması

TS EN 13480-1:2012(EN) Endüstriyel metalik borular - Bölüm 1: Genel

TS EN 13480-2:2012(EN) Endüstriyel metalik borular - Bölüm 2: Malzemeler

TS EN 13480-4:2012(EN) Endüstriyel metalik borular - Bölüm 4: İmalat ve montaj

TS EN 13480-5 Endüstriyel metalik borular - Bölüm 5: Muayene ve deneyler

TS EN 13480-6:2012(EN) Metalik endüstriyel boru tesisatı - Bölüm 6: Gömülü boru tesisatı için ilâve şartlar

TS EN 13480-8 Metallerin endüstriyel boru tesisatı - Bölüm 8: Alüminyum ve alüminyum alaşımı boru tesisatı için ilave şartlar

TS EN 12007-2 Gaz besleme sistemleri-Boru tesisatları-En yüksek işletme basıncı 16 bar'a (dahil) kadar- Bölüm 2: En yüksek işletme basıncı 10 bar'a (dahil) kadar olan polietilen boru hatları için fonksiyon ile ilgili özel tavsiyeler

TS EN 12007-4 Gaz besleme sistemleri-Boru tesisatları-En yüksek işletme basıncı 16 bar’a (dahil) kadar-Bölüm 4: Yenileme için özel işlevsel tavsiyeler

TS EN 12842 PVC-U veya PE boru sistemleri için sunek demirden yapılmış bağlantı parçaları özellikler ve deney metotları

TS EN 12450:2012 Bakır ve bakır alaşımları - Dikişsiz, yuvarlak kılcal bakır borular

TS EN 295-1 Borular-Kilden-Sırlanmış-Ekleme elemanları ve birleştirme aksamı-Atıksu ve drenaj için-Bölüm 1: Özellikler

TS EN 295-2 Borular-Kilden-Sırlanmış-Ekleme elemanları ve birleştirme aksamı-Atıksu ve drenaj için-Bölüm 2: Kalite kontrol ve numune alma

TS EN 295-4 Borular-Kilden-Sırlanmış-Ekleme elemanları ve birleştirme aksamı-Bina dışı atık su ve drenaj için-Bölüm 4: Birleşim özel parçaları, adaptörler ve uyumlu donanım-Özellikler

TS EN 295-5 Borular - Ekleme elemanları ve birleştirme aksamı -Kilden sırlanmış- Bina dışı- Atıksu ve drenaj için - Bölüm 5: Sırlanmış kilden delikli borular ve birleştirme aksamı - Özellikler

TS EN 295-6 Borular - Kilden - Sırlanmış - Ekleme elemanları ve birleştirme aksamı - Atık su ve drenaj için - Bölüm 6: Kilden - Sırlanmış muayene bacaları - Gerekli özellikler

TS EN 295-7 Borular - Kilden - Sırlanmış - Ekleme elemanları ve birleştirme aksamı - Atıksu ve drenaj için - Bölüm 7: Boru sürme için sırlanmış kil boruların ve birleşimlerin- Özellikleri

TSE CEN/TS 12666-2Plâstik boru sistemleri - Basınçsız yer altı pis su ve drenaj için - Polietilenden (pe) - Bölüm 2: Uygunluk değerlendirme kılavuzu

TS EN ISO 27509 Petrol ve doğal gaz endüstrileri - IX sızdırmazlık halkası ile kompakt flanş bağlantıları

TS EN ISO 10147 Çapraz bağlı polietilenden (PE-X) imal edilen boru ve bağlantı parçaları -Jel içeriğin tayini ile çapraz bağların derecesinin tahmini

TS EN ISO 10147 Çapraz bağlı polietilenden (PE-X) imal edilen boru ve bağlantı parçaları -Jel içeriğin tayini ile çapraz bağların derecesinin tahmini

TSE CEN/TS 1555-7 Plâstik boru sistemleri - Gaz yakıtların taşınmasında kullanılan - Polietilenden (pe) - Bölüm 7: Uygunluk değerlendirme kılavuzu

TS EN 12007-1 Gaz besleme sistemleri- Boru tesisatları- En yüksek işletme basıncı 16 bar'a (dahil) kadar- Bölüm 1: Fonksiyon ile ilgili genel tavsiyeler

TS EN ISO 11296-7 Yeraltı basınçsız boşaltım ve kanalizasyon ağlarının onarımı için plastik boru sistemleri – Bölüm 7: Spiral sarımlı borularla kaplama

TS EN ISO 11296-7 Yeraltı basınçsız boşaltım ve kanalizasyon ağlarının onarımı için plastik boru sistemleri – Bölüm 7: Spiral sarımlı borularla kaplama

TS EN ISO 11296-7 Yeraltı basınçsız boşaltım ve kanalizasyon ağlarının onarımı için plastik boru sistemleri – Bölüm 7: Spiral sarımlı borularla kaplama

TS EN 253+A1 Merkezi ısıtma boruları - Ön yalıtımlı boru sistemleri - Doğrudan yer altına gömülü sıcak su şebekelerinde kullanılan - Poliüretan ısı yalıtımlı, polietilen dış mahfazalı çelik servis boru sistemleri

TS EN 1796 Plastik boru sistemleri – Basınçlı veya basınçsız su temini için – Doymamış polyester reçine (UP) esaslı cam takviyeli termoset plastikten (GRP)

TS EN ISO 11299-1 Yeraltı gaz şebekelerinin yenilenmesi için boru sistemleri Plastik - Bölüm 1: Genel

TS EN ISO 11299-1 Yeraltı gaz şebekelerinin yenilenmesi için boru sistemleri Plastik - Bölüm 1: Genel

TS EN ISO 11299-3:2013 Yeraltı gaz şebekelerinin yenilenmesi için boru sistemleri Plastik - Bölüm 3: dar-fit borular ile Astar

TS EN ISO 11299-3:2013 Yeraltı gaz şebekelerinin yenilenmesi için boru sistemleri Plastik - Bölüm 3: dar-fit borular ile Astar

TS EN ISO 15874-1 Plastik boru sistemleri- Sıcak ve soğuk su için - Polipropilen (pp) - Bölüm 1: Genel

TS EN ISO 15874-2 Plastik boru sistemleri- Sıcak ve soğuk su için - Polipropilen (pp) - Bölüm 2: Borular

TS EN ISO 15874-3 Plastik boru sistemleri- Sıcak ve soğuk su için - Polipropilen (pp) - Bölüm 3: Ekleme parçaları

TS EN ISO 15874-5 Plastik boru sistemleri- Sıcak ve soğuk su için - Polipropilen (pp) - Bölüm 5: Sistemin amacına uygunluğu

TS EN ISO 9311-2 Yapıştırıcılar - Termoplâstik boru sistemleri için - Bölüm 2: Kesme mukavemetinin tayini

TS EN ISO 13260 Basınçsız yeraltı drenaj ve pis su için termoplastik boru sistemleri-Aynı anda sıcaklık çevrimine ve dış yüke mukavemet deney metodu

TS EN ISO 13260 Basınçsız yeraltı drenaj ve pis su için termoplastik boru sistemleri-Aynı anda sıcaklık çevrimine ve dış yüke mukavemet deney metodu

TS EN 805Su temini - Bina dışı bileşenler ve sistemler için özellikler

TS EN 1112 Sıhhi tesisat armatürleri - Tip 1 ve Tip 2 su besleme sistemleri için duş başlıkları - Genel teknik özellikler

TS EN 15012 Plastik boru sistemleri-Bina içerisindeki toprak ve atık deşarj sistemleri-Boru,bağlantı ve ekleme parçaları için performans özellikleri

TSE CEN ISO/TS 21003-7/A1 Bina içi sıcak ve soğuk su tesisatları için çok katmanlı boru sistemleri- Bölüm 7: Uygunluk değerlendirme için klavuz

TS EN ISO 7369 Boru sistemleri - Metal hortumlar ve hortum takımları - Terimler

TS EN ISO 19879 Akışkan güç ve genel kullanım için metalik boru bağlantıları - Hidrolik akışkan güç bağlantıları için deney metotları

TS EN 1971-2 Bakır ve bakır alaşımları- Dikişsiz yuvarlak bakır ve bakır alaşımı borulardaki kusurlaların ölçümü için girdap akım muayenesi- Bölüm 2: İç yüzeyde iç problu yöntem

TS EN 12452:2012(EN) Bakır ve bakır alaşımları- Isı değiştiriciler için haddelenmiş kanallı, dikişsiz borular

TS EN 13083+A1 Tanklar-Tehlikeli maddelerin taşınması için-Tanklarda kullanılan servis donanımı-Buhar iletim vanası

TS EN 14422 Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) aktarma hortumları için kıskaç tipi bağlama takımları

TS EN 14424 Hortum bağlantıları - Vidalı ferullü

TS EN 16348 Gaz altyapısı- Gaz taşıma altyapısı ve gaz taşıma boru hatları için boru hatları işletim sistemi için güvenlik yönetim sistemi-Fonksiyonel özellikler

TS EN ISO 11297-1 Plastik boru sistemleri - Basınç altındaki yeraltı drenaj ve kanalizayson ağlarının yenilenmesi için - Bölüm 1: Genel

TSE CEN/TS 14541 Plastik borular ve bağlantı parçaları- Kullanılmış PVC-U, PP ve PE malzemelerin kullanım özellikleri

TS EN 1360 Lâstik ve plâstik hortumlar ve hortum takımları - Ölçülü akaryakıt dağıtım birimleri için - Özellikler

TS EN ISO 11297-3 Plastik boru sistemleri - Basınç altındaki yeraltı drenaj ve kanalizayson ağlarının yenilenmesi için - Bölüm 3: Sıkıgeçme borularla döşeme

TS EN 13483 Lastik ve plastik hortum ve hortum takımları - Ölçülü yakıt dağıtım sistemlerinde iç buhar geri kazanımlı - Özellikler

TS EN 14420-7 Hortum bağlantıları ve sıkıştırma üniteleri bölüm 7: Kam kilitlemeli kaplinler

TS EN 14420-1 Hortum bağlantıları ve sıkıştırma üniteleri bölüm 1: Özellikler, sabitleme ve birleştirme tipleri, muayene, işaretleme ve deneyler

TS EN 14420-2 Hortum bağlantıları ve sıkıştırma üniteleri bölüm 2: Hortum ucunun kenar kısımları

TS EN 14420-3 Hortum bağlantıları ve sıkıştırma üniteleri - Bölüm 3: Sıkıştırma birimleri, cıvatalı veya pimli olarak

TS EN 14420-4 Hortum bağlantıları ve sıkıştırma üniteleri bölüm 4: Flanşlı bağlantılar

TS EN 14420-5 Hortum bağlantıları ve sıkıştırma üniteleri bölüm 5: Dişli bağlantılar

TS EN 14420-6 Hortum bağlantıları ve sıkıştırma üniteleri bölüm 6: Tw tanker kaplinleri

TS EN ISO 11297-1 Plastik boru sistemleri - Basınç altındaki yeraltı drenaj ve kanalizayson ağlarının yenilenmesi için - Bölüm 1: Genel

TSE CEN/TS 14541 Plastik borular ve bağlantı parçaları- Kullanılmış PVC-U, PP ve PE malzemelerin kullanım özellikleri

TS EN ISO 11297-3 Plastik boru sistemleri - Basınç altındaki yeraltı drenaj ve kanalizayson ağlarının yenilenmesi için - Bölüm 3: Sıkıgeçme borularla döşeme

TS EN ISO 27509:2012/AC Petrol ve doğal gaz endüstrileri - IX sızdırmazlık halkası ile uyumlu flanş bağlantıları

TS EN 1594 Gaz besleme sistemleri-Boru hatları-En yüksek işletme basıncı 16 bar'ın üstünde olan-Fonksiyonel özellikler

TS EN 12573-4 Kaynaklı, statik, basınçsız termoplastik tanklar - Bölüm 4: Flanşlı bağlantılar için tasarım ve hesaplama

TS EN 253+A1 Merkezi ısıtma boruları - Ön yalıtımlı boru sistemleri - Doğrudan yer altına gömülü sıcak su şebekelerinde kullanılan - Poliüretan ısı yalıtımlı, polietilen dış mahfazalı çelik servis boru sistemler

TS EN 13480-2/A1 Endüstriyel metalik borular - Bölüm 2: Malzemeler

 

TS EN 13480-4/A1 Endüstriyel metalik borular - Bölüm 4: İmalat ve montaj