trarbgzh-TWenfrkadefaru

Nükleer Güç Tesisleri, Güvenlik Standartları

Deney şartlarının gereksinimlerine uyarak gerekli düzenlemeler ile ilgili aşağıda bulunan standartlar da tüm işlemlerinizi gerçekleştirmekteyiz.

 

TS ISO 8107 Nükleer güç santralleri-Kullanıma devam ettirilebilirlik -Terimler ve tarifler

TS EN 60671 Nükleer reaktörler-Güvenlik için önemli donanım ve kontrol sistemleri- İzleme deneyleri

TS EN 61500 Nükleer reaktörler-Güvenlik için önemli donanım ve kontrol - Kategori a fonksiyonlarının uygulandığı sistemlerde vere iletişimi

TS EN 61513 Nükleer güç istasyonları - Güvenlik açısından önemli ölçüm ve kontroller - Sistemler için genel kurallar

TS EN 61772 Nükleer güç istasyonları - Kontrol odaları - Görsel gösterge uygulamaları

tst EN 60709:2010 Nükleer güç santralleri - Güvenlik için önemli Enstrümantasyon ve kontrol sistemleri - Ayırma (IEC 60709:2004)

TS EN 61839:2014 Nükleer güç santralleri - Kontrol odası tasarımı - Fonksiyonel analiz ve atama

TS EN 62566 Nükleer güç santralleri - Güvenlik açısında önemli ölçüm ve kontroller - HDL Geliştirme -Kategori A fonksiyonlarını gerçekleştirecek sistemler için programlanabilir entegre devreler

TS EN 61227 Nükleer santraller - Kontrol odaları - Operatör kontrolleri

TS EN 60965 Nükleer güç tesisleri-Kontrol odaları-Ana kontrol odasına erişilmeksizin reaktörün kapatılması için, destek kontrol odaları.

TS EN 62808 Nükleer güç tesisleri-Güvenlik için önemli cihazlar ve kontrol sistemleri-Yalıtım cihazlarının tasarımı ve yeterliği

TS EN 60709 Nükleer güç santralleri - Güvenlik için önemli endtrümantasyon ve kontrol sistemi -Ayırma

TS EN 60880 Nükleer santraller - Emniyet için önemli enstrümantasyon ve kontrol sistemleri - Kategori a fonksiyonları gerçekleştiren bilgisayar tabanlı sistemler için yazılım hususları

TS EN 60964 Nükleer güç santralları - Kontrol odaları - Tasarım

TS EN 61226 Nükleer güç santralleri - Güvenlik için önemli enstrümantasyon ve kontrol - Enstrümantasyon ve kontrol fonksiyonlarının sınıflandırılması

TS EN 62138 Nükleer güç santralleri - Güvenlik için önemli enstrümantasyon ve kontrol - Kategori b ve c fonksiyonlarını gerçekleştiren bilgisayar destekli sistemler için yazılım özellikleri

 

TS EN 62340 Nükleer güç santralleri - Güvenlik için önemli endtrümantasyon ve kontrol sistemi - Ortak hedef hatası (ccf) ile kopyalama için özellikler