trarbgzh-TWenfrkadefaru

Sıvı ve Katı Yakıt Brulörleri Standartları

Belgelendirme faaliyetlerini objektif, nitelikli ve müşteri odaklı hizmet yaklaşımı ile aşağıdaki standartlarda çalışmalarımızı gerçekleştirip gerekli belgeleri size ulaştırmaktayız.

 

TS EN 226 Brülörler (sıvı yakıtlı, basınçlı)-Brülörler ile kazan arasındaki bağlantı boyutları

TS EN 293 Yakıt püskürtme memeleri-Minimum özellikler-Deneyler

TS EN 12514-1 Yağ yakan brülörlerinin yağ besleme sistemleri için tesisatlar - Güvenlik ve deneylerin özellikleri - Yağ besleme pompaları, kontrol ve güvenlik vanaları, besleme tankları

TS EN 12514-2 Yağ yakan brülerinin yağ besleme sistemleri için tesissatlar - Güvenlik ve deneylerin özellikleri- Vanalar, borular, filtreler, yağ giderme cihazı, metreler

TS EN 225-1 Brülörler -Brulör pompaları ve motorları-Bağlantı boyutları bölüm 1:Brulör pompaları

TS EN 225-2 Brülörler -Brulör pompaları ve motorları-Bağlantı boyutları- Bölüm 1:Brulör motorları

TS EN 267:2009+A1:2011 Brülörler - Sıvı yakıtlar için - Otomatik cebri çekişli

TS EN ISO 23553-1 Sıvı yakıt brülörleri ve sıvı yakıt yakan cihazlar için emniyet ve kontrol tertibatları-özel gerekler-Bölüm 1 : Otomatik ve yarı otomatik vanalar

TS EN ISO 6806 Lastik hortumlar ve hortum takımları-Sıvı yakıt brülörlerinde kullanılan-Özellikler

TS EN 267+A1 Brülörler - Sıvı yakıtlar için - Otomatik cebri çekişli

TS EN 267/tst T1 Brülörler, cebri çekişli, sıvı yakıt için - Tarifler, özellikler, deney ve işaretleme  

TS EN 299 Sıvı yakıt püskürtme memeleri- Basınçlı,açı ve püskürtme açısı ve püskürtme karakteristiklerinin tayini

TS EN 12514-1 Sıvı yakıt brülörleri-Yakıt besleme sistemlerinin donanımları-Bölüm 1: Emniyet kuralları ve deneyler-Parçalar, yakıt besleme pompaları, kumanda ve emniyet cihazları, besleme tankları

TS EN 12514-2 Sıvı yakıt brülörleri - Yakıt besleme sistemlerinin donanımları - Bölüm 2: Emniyet kuralları ve deneyler - Parçalar, vanalar, borular, filtreler, sayaçlar