trarbgzh-TWenfrkadefaru

Gaz Yakıt Brulörleri Standartları

Şirketimiz aşağıdaki standartlarda belgelendirme faaliyetlerini profesyonel kadromuz ve hizmet kalitemiz ile tüm Türkiye de hizmet vermektedir. 

 

TS EN 12067-2Gaz yakıcılar ve gaz yakan cihazlar için hava/gaz oran kontrolleri

TS EN 521 Belirli amaca yönelik sıvılaştırılmış petrol gazı (lpg) cihazları için özellikler-Sıvılaştırılmış petrol gazlarını buhar basıncında kullanan taşınabilir cihazlar

TS EN 521 Sıvılaştırılmış petrol gazı (lpg) yakan cihazlar için özellikler -Buhar basıncında sıvılaştırılmış petrol gazı kullanan, taşınabilir cihazlar

TS EN 676+A2 Brülörler - Otomatik üflemeli - Gaz yakıtlar için

TS EN 676+A2 Brülörler - Otomatik üflemeli - Gaz yakıtlar için

TS EN 437+A1 Deney gazları - Deney basınçları - Cihaz kategorileri

TS EN 437+A1 Deney gazları - Deney basınçları - Cihaz kategorileri

TS EN 257 Termostatlar-Mekanik- Gaz yakan cihazlar için

TS EN 16340 Gaz veya sıvı yakıt yakan cihazlar ve brülörler için güvenlik ve kumanda tertibatları-Yanma ürünü algılama cihazları

TS EN 12186 Gaz besleme sistemleri - Gaz basıncı ayarlama istasyonları - İletim ve dağıtım için - Fonksiyonel kuralla

TS EN 257 Termostatlar – Mekanik – Gaz yakan cihazlar için

TS EN 12186 Gaz besleme sistemleri - Gaz basıncı ayarlama istasyonları - İletim ve dağıtım için - Fonksiyonel kurallar

TS EN 125+A1 Gaz yakan cihazlar için alev denetleme tertibatları - Termo-Elektrik alev denetleme tertibatları

TS EN 676+A2/tst AC Brülörler - Otomatik üflemeli - Gaz yakıtlar için  

TSE CR 1472 Gazla çalışan cihazlar- Genel işaretleme kuralları

TS EN 1854/A1 Basınç algılama tertibatları- Gaz brülörleri ve gaz yakan cihazlar için