trarbgzh-TWenfrkadefaru

Diğer Yarı İletken Elemanlar Standartları

Dünyanın diğer belgelendirme kuruluşlarının tümünden daha fazla tam zamanlı tetkik uzmanıyla belgelendirme konusunda en büyük ve en deneyimli kuruluşlardan biri olarak aşağıda bulunan tüm standartlarda belgelendirme hizmeti vermekteyiz.

 

TS EN 60747-16-1 Yarı iletken cihazlar-Bölüm 16-1: Tümleşik mikrodalga devreleri-Yükselteçler

TS EN 60747-16-4 Yarıiletken devreler - Bölüm 16-4: Mikrodalga tümleşik devreleri - Anahtarlar

TS EN 62384 Işık yayan diyot (led) modülleri için doğru akım (d.a.) veya alternatif akım (a.a.) beslemeli elektronik kontrol düzeni - Performans özellikleri

TS EN 60747-16-4 Yarı iletken elemanlar - Bölüm 16-4: Mikrodalga tümleşik devreler - Anahtarlar

TS EN 62031 Led modülleri - Genel aydınlatma için - Güvenlik ile ilgili özellikler

TS EN 62258-1 Yarı iletken zar ürünleri - Bölüm 1: Tedarik ve kullanım kuralları

TS EN 60747-16-4/A1Yarı iletken elemanlar - Bölüm 16-4: Mikrodalga tümleşik devreler - Anahtarlar

TS EN 60947-1:2007/A1:2011 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 60747-15 Münferit yarı iletken elemanlar - Bölüm 15: İzole edilmiş yarı iletken güç elemanları

TS EN 62047-13:2012(EN) Yarı iletken elemanlar - Mikroelektromekanik elemanlar - Bölüm 13: Mems yapıları için yapışma dayanımı ölçmesine dair eğme ve koparma tip deney metotları

TS EN 62047-14 Yarı iletken elemanlar - Mikroelektromekanik elemanlar - Bölüm 14: Metalik film malzemelerin sınır ölçme metodunun oluşturulması

TS EN 62031/A1 Led modülleri - Genel aydınlatma için - Güvenlik ile ilgili özellikler

TSE CLC/TR 62258-4 Yarı iletken kalıplama ürünleri - Bölüm 4:Kalıp kullanıcıları ve tedarikçileri için anket

TS EN 60747-16-5 Yarıiletken elemanlar - Bölüm 16-5: Mikrodalga tümleşik devreler - Osilatörler

TS EN 62047-11 Yarıiletken elemanlar - Mikro-elektromekanik elemanlar - Bölüm 11: Mikro-elektromekanik sistemler için serbest durabilen malzemelerin doğrusal ısıl genleşme katsayıları ile ilgili deney yöntemi

TS EN 62047-18 Yarıiletken elemanlar - Mikro-elektromekanik elemanlar - Bölüm 18: İnce film malzemelerin bükme deneyi yöntemleri

TS EN 62047-19 Yarıiletken elemanlar - Mikro-elektromekanik elemanlar - Bölüm 19: Elektronik pusulalar

TS EN 62047-20 Yarıiletken elemanlar - Mikro-elektromekanik elemanlar -Bölüm 20: Jiroskoplar

TS EN 62047-21 Yarı iletken elemanlar - Mikro-elektromekanik elemanlar -Bölüm 21: İnce film MEMS malzemeleriyle ilgili Poisson oranı için deney yöntemi

TS EN 62047-1 Yarı-İletken cihazlar - Mikro-Elektromekanik cihazlar - Bölüm 1: Terimler ve tarifler

TS EN 62047-26 Yarı iletken elemanlar – Mikro elektromekanik elemanlar – Mikro oyuk ve iğne yapılar için açıklama ve ölçme yöntemleri

TS EN 62047-25 Yarı iletken cihazlar - Mikro elektromekanik cihazlar - Bölüm 25: Silikon tabanlı MEMS üretim teknolojisi - Mikro bağlama alanının çekme presi ve kesme kuvveti ölçme yöntemi

TS EN 62031/A2 LED modülleri - Genel aydınlatma için - Güvenlik ile ilgili özellikler

TS EN 62384/A1 Işık yayan diyot (led) modülleri için doğru akım (d.a.) veya alternatif akım (a.a.) beslemeli elektronik kontrol düzeni - Performans özellikleri

TS EN 60747-16-1/A1Yarıiletken devreler - Bölüm 16-10: Tek yongalı mikrodalga tümleşik devreler için teknoloji onay şeması (tas)

TS EN 60747-16-4:2004/A1:2011Yarı iletken elemanlar - Bölüm 16-4: Mikrodalga tümleşik devreler - Anahtarlar

TS EN 61051-1 Elektronik donanımlar için kullanılan varistorler - Bölüm 1: Genel özellikler