trarbgzh-TWenfrkadefaru

Elektromekanik Bileşenler (Genel) Standartları

Şirketimiz aşağıdaki standartların kontrollerini titizlikle, güvenilir ve hızlı olarak tüm deney gerekliliklerini göz önünde bulundurarak test,denetim ve belgelendirme hizmetleri vermektedir. 

 

TS EN 61797-1 Telekominikasyon ve elektronik cihazlarda kullanılan transformatörler ve bobinler - Sarım biçimlendiricilerin ara boyutları - Bölüm 1: Tabakalı çekirdekler için sarım biçimlendiricileri

TS EN 60512-19-1 Elektronik cihazlar için elektromekanik bileşenler- Deneyler ve ölçmeler- Bölüm 19-1:Kimyasal direnç deneyleri-Deney 19a:Önceden yalıtılmış kıvırma uçlarının sıvıya dayanıklılığı

TS EN 62047-8 Yarı iletken devreler - Mikro elektromekanik cihazlar - Bölüm 8:İnce filmlerin uzama özelliği ölçümü için şerit eğme deney yöntemi

TS EN 62047-5 Yarı iletken devreler - Mikro elektromekanik cihazlar - Bölüm 5:RF MEMS anahtarlar

TS EN 62047-10 Yarı iletken devreler - Mikro elektromekanik cihazlar - Bölüm 10:Mems malzemeleri için ince filmlerin uzama özelliği ölçümü

TS EN 60512-7-2 Elektronik donanım için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 7-2: Çarpma deneyleri (serbest bağlayıcılar) - Deney 7b:Mekanik dayanım çarpması

TS EN 60512-9-2 Elektronik donanım için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 9-2: Dayanım deneyleri - Deney 9b: Elektriksel yük ve sıcaklık

TS EN 60512-9-4 Elektronik donanım için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 9-4: Dayanım deneyleri - Deney 9d: Bağlantı tutma sistemi ve contaların dayanıklılığı (bakım, yaşlandırma)

TS EN 50625-1 WEEE için toplama, lojistik ve işleme gereklilikleri-Bölüm 1: Genel İşleme Gereklilikleri

TS EN 50625-2-1 WEEE için toplama, lojistik ve arıtma gerekleri – Bölüm 2-1: Lambalar için arıtma gerekleri

TS EN 50625-1 AEEE için toplama, lojistik ve arıtma gereklilikleri - Bölüm 1: Genel arıtma gereklilikleri

TS EN 50625-2-1 AEEE için toplama, lojistik ve arıtma gerekleri - Bölüm 2-1: Lambalar için arıtma gerekleri

TS EN 60512-1-3 Elektronik cihazlar için elektromekanik bileşenler- Temel deney işlemleri ve ölçme metotları- Bölüm 1: Genel muayene- Kısım 3: Deney 1c- Elektriksel birleşme uzunluğu

TS EN 60512-11-1 Elektronik cihazların elektromekanik bileşenleri-Temel deney işlemleri ve ölçme metotları - Bölüm 11: İklim deneyleri - Kısım 1: Deney 11a - İklim dizisi

TS EN 60512-1-4 Elektronik cihazlar için elektromekanik bileşenler- Temel deney işlemleri ve ölçme metotları- Bölüm 1: Genel- Kısım 4: Deney 1d- Kontak koruma etkinliği (temas dayanıklılığı)

TS EN 60512-11-8 Elektronik cihazlar için- Elektromekanik bileşenler- Temel deney işlemleri ve ölçme metotları- Bölüm 11: İklimlendirme deneyleri- Kısım 8: Deney 11h- Kum ve toz

TS EN 60512-14-7 Elektronik cihazlar için- Elektromekanik bileşenler-Temel deney işlemleri ve ölçme metotları- Bölüm 14: Sızdırmazlık deneyleri- Kısım 7: Deney 14g: Su darbesi

TS EN 60512-11-7 Elektronik cihazların elektromekanik bileşenleri-Temel deney işlemleri ve ölçme metotları - Bölüm 11: İklim deneyleri - Kısım 7: Deney 11g akan karışık gaz korozyonu deneyi

TS EN 60512-6-5 Elektronik cihazlar için elektromekanik bileşenler-Temel deney işlemleri ve ölçme metotları-Bölüm 6:Dinamik zorlama deneyleri-Kısım 5: Deney 6e: Rasgele titreşim

TS EN 60512-19-3 Elektronik cihazların elektromekanik bileşenleri-Temel deney işlemleri ve ölçme metotlar - Bölüm 19: Kimyasal direnç deneyi - Kısım 3: Deney 19c: Akışkan direnci

TS EN 60512-20-2 Elektronik cihazlar için elektromekanik bileşenler-Temel deney işlemleri ve ölçme metotları-Bölüm 20-2: Deney 20b- Alevlenebilirlik deneyleri-Yanmaya dayanıklılık

tst EN 60512-11-7 Elektronik cihazların elektromekanik bileşenleri-Temel deney işlemleri ve ölçme metotları - Bölüm 11: İklim deneyleri - Kısım 7: Deney 11g akan karışık gaz korozyonu deneyi

TS EN 60512-20-1:2010 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 20-1:Yangın tehlike deneyleri-Deney 20a:Alevlenebilirlik,iğne-Alevi

TS EN 60512-8-2:2011 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar-Deneyler ve ölçmeler-Bölüm 8-2:Statik yük deneyleri (sabitlenmiş bağlayıcılar)- Deney 8b:Statik yük, boyuna "

TS EN 61797-1 Telekomünikasyon ve elektronik donanımlarda kullanılan transformatörler ve indüktörler - Bobin kalıplarının ana boyutları - bölüm 1: Levhalı çekirdekler için bobin kalıpları

TS EN 62047-4:2010 Yarı iletken devreler - Mikro elektromekanik cihazlar - Bölüm 4:Mems için genel özellik

TS EN 62047-6 Yarı iletken devreler - Mikro elektromekanik cihazlar - Bölüm 6: İnce film malzemelerinin eşeksenli yorulma deneyi yöntemleri