trarbgzh-TWenfrkadefaru

Baskılı Devreler ve Kartlar Standartları

Hızlı ve kaliteli çalışmayı kendisine amaç edinmiş şirketimiz alt kısımda bulunan standartların tümünü test,denetim ve belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.

 

TS EN 61249-5-1 Ara-Bağlantı yapıları için materyaller-Bölüm 5: Kaplamalı ve kaplamasız iletken folyo ve filmler için kısmi özellik grubu-Kısım 1: Bakır folyolar (bakır-Kaplama taban materyallerinin üreticileri için)

TS EN 61249-5-4 Ara bağlantı yapıları için materyaller-Bölüm 5: Kaplamalı ve kaplamasız iletken folyo ve filmler için kısmi özellik grubu kısım 4: İletken mürekkepler

TS EN 61249-8-7 Ara bağlantı yapıları için materyaller-Bölüm 8: İletken olmayan film ve kaplamalar için kısmi özellik grubu-Kısım 7: İşaretleme mürekkepleri

TS EN 62326-4 Baskılı devre levhaları - Bölüm 4: Ara tabaka bağlantıları bulunan rijit çok tabakalı baskılı devre levhaları - Bölüm özellikleri

TS EN 62326-4-1 Baskılı devre levhaları - Bölüm 4: Ara tabaka bağlantıları bulunan rijit çok tabakalı baskılı devre levhaları - Bölüm özellikleri - Kısım 1: Yetenek detay özellikleri - Performans seviyesi a, b ve c

TS EN 61193-1 Kalite değerlendirme sistemleri-Bölüm 1: Baskılı levha sistemleri üzerindeki hataların ve analizi.

TS EN 61249-2-18 Baskılı levhalar ve diğer ara bağlantı yapıları için malzemeler-Bölüm 2-4: Taban malzemesi güçlendirilmiş-Kaplanmış ve kaplanmamış-Yanabilirliği belirlenmiş bakır kaplı polyester dokusuz fibercamla güçlendirilmiş katmanlı levha (düşey yanma deneyi) (ıec 61249-2-18:2001)

TS EN 61249-2-19 Baskılı levhalar ve diğer ara bağlantı yapıları için malzemeler-Bölüm 2-19: Taban malzemesi güçlendirilmiş-Kaplanmış ve kaplanmamış-Yanabilirliği belirlenmiş bakır kaplı epoksi çapraz katlanmış doğrusal fibercam ile güçlendirilmiş katmanlı levha (düşey yanma deneyi) (ıec 61249-2-19:2001)

TS EN 61249-2-4 Baskılı levhalar ve diğer ara bağlantı yapıları için malzemeler-Bölüm 2-4: Taban malzemesi güçlendirilmiş-Kaplanmış ve kaplanmamış-Yanabilirliği belirlenmiş bakır kaplı polyester dokulu/dokusuz fibercam katmanlı levha (düşey yanma deneyi) (ıec 61249-2-4:2001)

TS EN 61249-2-7 Baskılı levhalar ve diğer ara bağlantı yapıları için malzemeler-Bölüm 2-7: Kaplanmamış ve taban malzeme kaplamaları güçlendirilmiş-Yanabilirliği belirlenmiş bakır ve kaplı epoksi e-Cam katmalı levha

TS EN 61249-2-5 Baskılı devreler için malzemeler ve diğer ara bağlantı yapıları - Bölüm 2-5: Kılıfsız ve kılıflı güçlendirilmiş taban malzemeleri - Tutuşabilirliği tanımlanmış (dikey yanma deneyi) brominant epoksit selüloz kağıt, öz/yünlü e-Cam güçlendirilmiş yüzeyler laminant yapraklar, bakır kılıflı

TS EN 61189-2 Elektrik malzemeleri, birbirine irtibatlı yapılar ve tertibatlar için deney metotları -Bölüm 2: Birbirine irtibatlı yapılarda kullanılan malzemeler için deney metotları

TS EN 60194 Baskılı devre kart tasarımı, imalatı ve kurulumu - Terimler ve tarifler

TS EN 61249-4-16 Baskılı devre kartları ve diğer ara bağlantı yapıları için malzemeler - Bölüm 4-16: Kaplamasız, emdirilmiş malzemeler için bölüm özellik takımı (çok katlı kartların imalatı için) - Kurşunsuz tertibatlar için alevlenebilirliği tanımlanmış (düşey tutuşma deneyi) çok fonksiyonlu emdirilmiş halojenlenmemiş epoksi kumaş e-Cam

TS EN 61249-4-15 Baskılı devre kartları ve diğer ara bağlantı yapıları için malzemeler - Bölüm 4-15: Kaplamasız, emdirilmiş malzemeler için bölüm özellik takımı (çok katlı kartların imalatı için) - Kurşunsuz tertibatlar için alevlenebilirliği tanımlanmış (düşey tutuşma deneyi) çok fonksiyonlu emdirilmiş epoksi kumaş E-Cam

TS EN 61249-2-37 Baskılı devre kartları ve diğer ara bağlantı yapıları için malzemeler - Bölüm 2-37: Takviyeli taban malzemeleri, kaplamalı ve kaplamasız - Değiştirilmiş halojenlenmemiş, alevlenebilirliği tanımlanmış (düşey tutuşma deneyi), epoksi kumaş e-Cam tabaka levhalar, kurşunsuz tertibat için bakır kaplama

TS EN 61249-2-35 Baskılı devre kartları ve diğer ara bağlantı yapıları için malzemeler - Bölüm 2-35: Takviyeli taban malzemeleri, kaplamalı ve kaplamasız - Alevlenebilirliği tanımlanmış (düşey tutuşma deneyi), değiştirilmiş epoksi kumaş e-Cam tabaka levhalar, kurşunsuz tertibat için bakır kaplama

TS EN 61249-2-27 Baskılı devre kartları ve diğer ara bağlantı yapıları için malzemeler - Bölüm 2-27: Kaplanmış veya kaplanmamış takviyeli temel malzemeler - Aevleneblirliği tanımlanmış olan (dikey tutuşma deneyi) halojenize edilmemiş epoksi cam kumaş laminat tabaka ile modifiye edilmiş bismelamid/triazin, bakır kaplı

TS EN 61249-2-30 Baskılı devre kartları ve diğer ara bağlantı yapıları için malzemeler - Bölüm 2-30: Kaplanmış veya kaplanmamış takviyeli temel malzemeler - Aevleneblirliği tanımlanmış olan (dikey tutuşma deneyi) siyanat ester cam kumaş laminat tabaka ile modifiye edilmiş halojenize edilmemiş epoksi, bakır kaplı

TS EN 61249-2-39 Baskılı devre kartları ve diğer ara bağlantı yapıları için malzemeler - Bölüm 2-39: Kaplanmış veya kaplanmamış takviyeli temel malzemeler - Aevleneblirliği tanımlanmış olan (dikey tutuşma deneyi) yüksek perfformanslı epoksi ve epoksi olmayan, E-cam kumaş laminat tabaka, bacaksız kurulum için bakır kaplı

TS EN 61249-2-40 Baskılı devre kartları ve diğer ara bağlantı yapıları için malzemeler - Bölüm 2-40: Kaplanmış veya kaplanmamış takviyeli temel malzemeler - Aevleneblirliği tanımlanmış olan (dikey tutuşma deneyi) yüksek perfformanslı, halojenize edilmemiş epoksi , E-cam kumaş laminat tabaka, bacaksız kurulum için bakır kaplı

TS EN 61182-2-2 Tanımı veri üretim ve aktarım yöntemi - baskılı Pano montaj ürünleri Part 2-2: baskılı Pano imalat veri tanımı uygulanması için bölgesel gereksinimleri

TS 13243Yetkili servisler - LED’li grafik tabanlı görüntülü duyuru cihazları için kurallar

TS EN 61249-4-18 Baskı devre kartları ve diğer ara bağlantı yapıları için malzemeler - Bölüm 4-18: Reçine emdirilmiş malzemeler için bölüm standardı takımı, kaplamasız (çok katmanlı kartların imalatı için) - Kurşunsuz kurulum için alevlenebilirliği tanımlanmış (dikey yanm

TS EN 61249-4-19 Baskı devre kartları ve diğer ara bağlantı yapıları için malzemeler - Bölüm 4-19: Reçine emdirilmiş malzemeler için bölüm standardı takımı, kaplamasız (çok katmanlı kartların imalatı için) - Kurşunsuz kurulum için alevlenebilirliği tanımlanmış (dikey yan

TS EN 60947-4-3 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzenleri - Bölüm 4-3: Kontaktörler ve motor yol vericileri - Motorsuz yükler için a.a. yarı iletken kontrol düzenleri ve kontaktörler

TS EN 60947-4-3 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 4-3: Kontaktörler ve motor yol vericileri - Motor olmayan yükler için a.a. yarı iletken kontrol düzenleri ve kontaktörler

TS EN 16602-70-11:2015 Uzay ürün güvencesi - Baskılı devre kartlarının temini

TS EN 16602-70-10 Uzay ürün güvencesi - Baskılı devrelerin nitelendirmesi

TS EN 61189-5-2 Elektriksel malzemeler, baskılı devreler ve diğer ara bağlantı yapıları ve birimleri için deney yöntemleri - Bölüm 5-2: Malzemeler ve birimler için genel deney yöntemleri- Baskılı devre birimleri için lehim flaksı

TS EN 61189-5-3 Elektriksel malzemeler, baskılı devreler ve diğer ara bağlantı yapıları ve birimleri için deney yöntemleri Bölüm 5-3: Malzemeler ve birimler için genel deney yöntemleri- Baskılı devre birimleri için lehim pastası

TS EN 61189-5-4 Elektriksel malzemeler, baskılı devreler ve diğer ara bağlantı yapıları ve birimleri için deney yöntemleri Bölüm 5-4: Malzemeler ve birimler için genel deney yöntemleri- Baskılı devre birimleri için lehim alaşımları ve pastalı veya pastasız katı tel

TS EN 61189-3-719 Elektriksel malzemeler, baskılı devre kartları ve diğer ara bağlantı yapıları ve kurulumlar için deney yöntemleri– Bölüm 3- 719: Ara bağlantı yapıları (baskılı kartlar) için deney yöntemleri - Sıcaklık çevrimi sırasında tek taraflı kaplanmış delik içi (PTH) direnç değeri değişikliğinin izlenmesi

TS EN 62326-20 Baskılı Kartlar - Bölüm 20: Yüksek parlaklıklı LEDler için baskılı devre kartları

TS EN 61249-2-43 Baskılı devre kartları ve diğer ara bağlantı yapıları için malzemeler – Bölüm 2 – 43: Kaplanmış ve kaplanmamış takviyeli teme l malzemeler – Halojenlenmemiş epoksit selüloz kağıt/dokunmuş E –ş alevlenebilirliği tanımlanmış (dikey tutuşma deneyi) cam takviyeli katmanlı levhalar, kurşunsuz kurulum bakır kaplama

TS EN 61249-2-44 Baskılı devre kartları ve diğer ara bağlantı yapıları için malzemeler – Bölüm 2 – 44: Kaplanmış ve kaplanmamış takviyeli temel malzemeler – Halojenlenmemiş epoksit dokunmamış /dokunmuş E –ş alevlenebilirliği tanımlanmış (dikey tutuşma deneyi) cam takviyeli katmanlı levhalar, kurşunsuz bileşimli bakır kaplama

TS EN 16602-70-12 Uzay ürün güvencesi – Baskılı devre kartları için tasarım kuralları

TS EN 61189-5-1 Elektriksel malzemeler, baskılı devreler ve diğer ara bağlantı yapıları ve birimleri için deney yöntemleri - Bölüm 5-2: Malzemeler ve birimler için genel deney yöntemleri - Baskılı devre grupları için kılavuz

TS EN 61189-2-719 Elektrik malzemeleri, birbirine irtibatlı yapılar ve tertibatlar için deney metotları -Bölüm 2: Birbirine irtibatlı yapılarda kullanılan malzemeler için deney metotları - Göreceli geçirgenlik ve kayıp tanjantı (500 MHz arası 10 GHz)

TS 1829 EN 60097 Baskılı devreler için ızgara sistemleri

TS EN 61076-4-103 D.a. ve alçak frekans analog ile sayısal yüksek hızlı veri uygulamaları için kullanılan, değerlendirilmiş kalitede bağlayıcılar - Bölüm 4: Bölüm özellikleri - Baskılı devre bağlayıcıları

TS EN 61086-1 Baskılı devre kartlarında kullanılan kaplamalar için özellikler - Bölüm 1 : Tarifler, sınıflandırma ve genel kurallar

TS EN 61086-2 Baskılı devre kartlarında kullanılan kaplamalar - Bölüm 2 : Deney metotları

TS EN 61086-3-1 Baskılı devre kartlarında kullanılan kaplamalar - Bölüm 3-1 : Her bir malzeme için özellikler - Genel amaçlı (sınıf 1), yüksek güvenirlikli (sınıf 2) ve havacılıkta kullanılan (sınıf 3) kaplamalar

TS EN 61188-1-2 Baskılı devreler ve baskılı devre grupları-Tasarım ve kullanım-Bölüm 1-2: Genel şartlar-Kontrollü empedans

TS EN 61188-5-1 Baskılı kartlar ve baskılı kart montaj elemanları - Tasarım ve kullanım - Bölüm 5-1: Bağlantı (boş alan/temaslı alan) hususları - Genel kurallar

TS EN 61188-5-2 Baskılı devreler ve baskılı devre montajı - Tasarım ve kullanım - Bölüm 5-2: Bağlantı hususları (zemin/düğüm); Ayrık elemanlar

TS EN 61188-5-3 Baskılı devreler ve baskılı devre montajı - Tasarım ve kullanım - Bölüm 5-3: Bağlantı hususları (zemin/düğüm),2 tarafta martı-Kanadı bileşenleri

TS EN 61188-5-4Baskılı devreler ve baskılı devre montajı - Tasarım ve kullanım - Bölüm 5-4: Bağlantı hususları (zemin/düğüm),2 tarafta j pinli yonga taşıyıcıları

TS EN 61188-5-5 Baskılı devreler ve baskılı devre montajı - Tasarım ve kullanım - Bölüm 5-5: Bağlantı hususları (zemin/düğüm),4 tarafta martı-Kanadı bileşenleri

TS EN 61188-5-8 Baskılı devreler ve baskılı devre aksamları - Tasarım ve kullanım - Bölüm 5-8: Bağlantı hususları (zemin/düğüm) - Alan dizisi bileşenleri (bga, fbga, cga, lga)

TS EN 61188-7 Baskılı devre kartı ve baskılı devre tertibatı - Tasarım ve kullanım - Bölüm 7: Cad kütüphane yapısı ile ilgili elektronik bileşen sıfır yöneltimi

TS EN 61189-1 Elektrik malzemeleri, birbirine irtibatlı yapılar ve tertibatlar için deney metotları -Bölüm 1: Genel deney metotları ve metodolojisi

TS EN 61189/A1 Elektrik malzemeleri, birbirine irtibatlı yapılar ve tertibatlar için deney metotları -Bölüm 2: Birbirine irtibatlı yapılarda kullanılan malzemeler için deney metotları

TS EN 61189-1/A1 Elektrik malzemeleri, birbirine irtibatlı yapılar ve tertibatlar için deney metotları -Bölüm 1: Genel deney metotları ve metodolojisi

TS EN 61189-3 Elektrik malzemeleri, birbirine irtibatlı yapılar ve tertibatlar için deney metotları -Bölüm 3: Bribirine irtibatlı yapılar ( baskılı devreler) için deney metotları

TS EN 61189-5 Elektrik malzemeleri, ara bağlantı yapıları ve montaj elemanları için deney metotları - Bölüm 5: Baskılı devre montaj elemanları için deney metotları

TS EN 61189-6 Elektrik malzemeleri, ara bağlantı yapıları ve montaj elemanları için deney metotları - Bölüm 6: Elektronik montaj elemanlarının üretiminde kullanılan malzemeler için deney metotları

TS EN 61191-3 Baskılı devre birimleri - Bölüm 3: Bölüm özelliği : Delik boyunca monte edilmiş lehimli birimler için şartlar (ırc 61191-3:1998)

TS EN 61191-4 Baskılı devre birimleri - Bölüm 4: Bölüm özelliği : Lehimli birimlerin ucu için şartlar (ırc 61191-4:1998)

TS EN 61191-6 Baskılı devre birimleri - Bölüm 6: Bga ve lga'nın lehimli birleştirmelerindeki açıklıkların değerlendirme kriteri ve ölçme yöntemi

TS EN 61249-4-11:2005 Baskılı devreler için malzemeler ve diğer ara bağlantı yapıları - Bölüm 4-11:Kılıfsız prepreg malzemeler için bölüm özellik standardı - Tutuşabilirliği tanımlanmış halojen olmayan epoksit yünlü e-Cam prepreg

TS EN 61249-4-5:2005 Baskılı devreler için malzemeler ve diğer ara bağlantı yapıları - Bölüm 4-5:Kılıfsız prepreg malzemeler için bölüm özellik standardı - Tutuşabilirliği tanımlanmış polimid, değiştirilmiş ya da değiştirilmemiş, yünlü e-Cam prepreg

TS EN 61249-3-3 baskılı devreler ve diğer arabağlantı yapıları için malzemeler bölüm 3-3:Tabanı güçlendirilmiş kaplamalı ve kaplamasız malzemeler için bölüm özellikleri (bükülebilir baskılı devreler için tasarlanmış)- Bükülebilir filme tabakalanmış yapışkan (ıec 61249-3-4:1999)

TS EN 61249-3-4 baskılı devreler ve diğer arabağlantı yapıları için malzemeler bölüm 3-4:Tabanı güçlendirilmiş kaplamalı ve kaplamasız malzemeler için bölüm özellikleri (bükülebilir baskılı devreler için tasarlanmış)- Bükülebilir filme tabakalanmış yapışkan (ıec 61249-3-4:1999)

TS EN 61249-3-5 Baskılı devreler ve diğer ara bağlantı yapıları için malzemeler - Bölüm 3-5 : Takviye edilmiş taban malzemeler için kısımsal özellikleri, kaplamalı ve kaplamasız - ( bükülebilir baskılı devreler için tasarlanmış)- Transfer yapışkan filmler (ıec 61249-3-5:1999)

TS EN 61249-7-1 Ara bağlantı elemanları için malzemeler- Bölüm 7: Tutucu çekirdek malzemeler için bölüm özellikleri grubu- Kısım 1: Bakır/ınvar/bakır

TS EN 61249-8-8 Ara bağlantı yapılarında kullanılan malzemeler -Bölüm 8: İletken olmayan filmler ve kaplamalar için bölüm özellik sersi -Ksısm 8: Geçici polimer kaplama

TS EN 61249-4-2:2005 Baskılı devreler için malzemeler ve diğer ara bağlantı yapıları - Bölüm 4-2:Kılıfsız prepreg malzemeler için bölüm özellik standardı - Tutuşabilirliği tanımlanmış çok fonksiyonlu epoksit yünlü e-Cam prepreg

TS EN 61249-2-1 Baskılı devreler için malzemeler ve diğer ara bağlantı yapıları - Bölüm 2-1:Kılıfsız ve kılıflı güçlendirilmiş taban malzemeleri - Fenolik selüloz kağıt, güçlendirilmiş laminant yapraklar, ekonomik sınıf, bakır kılıflı

TS EN 61249-2-2 Baskılı devreler için malzemeler ve diğer ara bağlantı yapıları - Bölüm 2-2: Kılıfsız ve kılıflı güçlendirilmiş taban malzemeleri için bölüm özellik standardı - Fenolik selüloz kağıt, güçlendirilmiş laminant yapraklar, yüksek elektrik vasıflı, bakır kılıflı

TS EN 61249-2-4 Baskılı devreler ve diğer ara bağlantı yapıları için malzemeler - bölüm 2-4: Taban malzemesi güçlendirilmiş, kaplanmış ve kaplanmamış - Alevlenebilirliği belirlenmiş (düşey yanma deneyi) polyester dokuma olmayan/dokuma fiberglas plakalardan oluşan tabaka, bakır kaplı

TS EN 61249-2-6 Baskılı devreler için malzemeler ve diğer ara bağlantı yapıları - Bölüm 2-6: Kılıfsız ve kılıflı güçlendirilmiş taban malzemeleri - Tutuşabilirliği tanımlanmış (dikey yanma deneyi) brominant epoksit yünsüz/yünlü e-Cam güçlendirilmiş laminant yapraklar, bakır kılıflı

TS EN 61249-2-8 Baskılı devreler için malzemeler ve diğer ara bağlantı yapıları - Bölüm 2-8: Kılıfsız ve kılıflı güçlendirilmiş taban malzemeleri - Tutuşabilirliği tanımlanmış (dikey yanma deneyi) değiştirilmiş brominant epoksit yünlü fiber cam güçlendirilmiş laminant yapraklar, bakır kılıflı

TS EN 61249-2-9 Baskılı devreler için malzemeler ve diğer ara bağlantı yapıları - Bölüm 2-9: Kılıfsız ve kılıflı güçlendirilmiş taban malzemeleri - Tutuşabilirliği tanımlanmış (dikey yanma deneyi) bismalemid/triyazin, değiştirilmiş epoksit ya da değiştirilmemiş, yünlü e-Cam güçlendirilmiş laminant yapraklar, bakır kılıflı

TS EN 61249-4-12:2005 Baskılı devreler için malzemeler ve diğer ara bağlantı yapıları - Bölüm 4-12: Kılıfsız prepreg malzemeler için bölüm özellik standardı - Tutuşabilirliği tanımlanmış halojen olmayan çok fonksiyonlu epoksit yünlü e-Cam prepreg

TS EN 61249-4-1 Baskı devreler ve diğer ara bağlantı yapıları için malzemeler - Bölüm 4-1: Kaplanmamış, reçine emdirilmiş malzemeler için bölüm özellik standardı (çok katmanlı kartların üretimi içim) - Tutuşabilirliği tanımlanmış epoksi kumaşlı, reçine emdirilmiş e-Camı

TS EN 61249-2-12 Baskılı devreler ve diğer arabağlantı yapıları için malzemeler bölüm 2-13:Tabanı güçlendirilmiş kaplamalı ve kaplamasız malzemeler için bölüm özellikleri - Aleve dayanıklılığı tanımlanmış,örgülü olmayan, bakır kaplı epoksi aramid tabaka

TS EN 61249-2-13 Baskılı devreler ve diğer arabağlantı yapıları için malzemeler bölüm 2-13:Tabanı güçlendirilmiş kaplamalı ve kaplamasız malzemeler için bölüm özellikleri

TS EN 61249-2-10 Baskılı devreler için malzemeler ve diğer ara bağlantı yapıları - Bölüm 2-10: Kılıfsız ve kılıflı güçlendirilmiş taban malzemeleri - Tutuşabilirliği tanımlanmış (dikey yanma deneyi) siyanat ester, brominant epoksit, değiştirilmiş ya da değiştirilmemiş, yünlü e-Cam güçlendirilmiş laminant yapraklar, bakır kılıflı

TS EN 61249-2-11 Baskılı devreler için malzemeler ve diğer ara bağlantı yapıları - Bölüm 2-11: Kılıfsız ve kılıflı güçlendirilmiş taban malzemeleri - Tutuşabilirliği tanımlanmış (dikey yanma deneyi) polimid, brominant epoksit değiştirilmiş ya da değiştirilmemiş, yünlü e-Cam güçlendirilmiş laminant yapraklar, bakır kılıflı

TS EN 61249-2-18 Baskılı devreler ve diğer ara bağlantı yapıları için malzemeler - bölüm 2-18: Taban malzemesi güçlendirilmiş, kaplanmış ve kaplanmamış - Alevlenebilirliği belirlenmiş (düşey yanma deneyi) polyester dokuma olmayan fiberglas ile güçlendirilmiş plakalardan oluşan tabaka, bakır kaplı

TS EN 61249-2-19 Baskılı devreler ve diğer ara bağlantı yapıları için malzemeler - bölüm 2-19: Taban malzemesi güçlendirilmiş, kaplanmış ve kaplanmamış - Alevlenebilirliği belirlenmiş (düşey yanma deneyi) çapraz işlemeli doğrusal fiberglas ile güçlendirilmiş plakalardan oluşan epoksi tabaka, bakır kaplı

TS EN 61249-2-21 Baskılı devreler için malzemeler ve diğer ara bağlantı yapıları - Bölüm 2-21: Kılıfsız ve kılıflı güçlendirilmiş taban malzemeleri - Tutuşabilirliği tanımlanmış (dikey yanma deneyi) halojen olmayan epoksit yünlü e-Cam güçlendirilmiş laminant yapraklar, bakır kılıflı

TS EN 61249-2-22 Baskılı devreler için malzemeler ve diğer ara bağlantı yapıları - Bölüm 2-22: Kılıfsız ve kılıflı güçlendirilmiş taban malzemeleri - Tutuşabilirliği tanımlanmış (dikey yanma deneyi) değiştirilmiş halojen olmayan epoksit yünlü e-Cam laminant yapraklar, bakır kılıflı

TS EN 61249-2-23 Baskılı devreler için malzemeler ve diğer ara bağlantı yapıları - Bölüm 2-23: Kılıfsız ve kılıflı güçlendirilmiş taban malzemeleri - Halojen olmayan fenolik selüloz kağıt güçlendirilmiş laminant yapraklar, ekonomik sınıf, bakır kılıflı

TS EN 61249-2-26 Baskılı devreler için malzemeler ve diğer ara bağlantı yapıları - Bölüm 2-26: Kılıfsız ve kılıflı güçlendirilmiş taban malzemeleri - Tutuşabilirliği tanımlanmış (dikey yanma deneyi) halojen olmayan epoksit yünsüz/yünlü e-Cam güçlendirilmiş laminant yapraklar, bakır kılıflı

TS EN 61249-2-36 Baskılı devre kartları ve diğer ara bağlantı yapıları için malzemeler - Bölüm 2-36: Takviyeli taban malzemeleri, kaplamalı ve kaplamasız - Alevlenebilirliği tanımlanmış (düşey tutuşma deneyi), epoksi kumaş e-Cam tabaka levhalar, kurşunsuz tertibat için bakır kaplama

TS EN 61249-2-38 Baskılı devre kartları ve diğer ara bağlantı yapıları için malzemeler - Bölüm 2-38: Takviyeli taban malzemeleri, kaplamalı ve kaplamasız - Halojenlenmemiş, alevlenebilirliği tanımlanmış (düşey tutuşma deneyi), epoksi kumaş e-Cam tabaka levhalar, kurşunsuz tertibat için bakır kaplama

TS EN 61249-2-41 Baskılı devre kartları ve diğer ara bağlantı yapıları için malzemeler - Bölüm 2-41: Takviyeli taban malzemeleri, kaplamalı ve kaplamasız - Alevlenebilirliği tanımlanmış (düşey tutuşma deneyi), brominant epoksi selüloz kağıt/yün e-Cam tabaka levhalar, kurşunsuz tertibat için bakır kaplama

TS EN 61249-2-42 Baskılı devre kartları ve diğer ara bağlantı yapıları için malzemeler - Bölüm 2-41: Takviyeli taban malzemeleri, kaplamalı ve kaplamasız - Alevlenebilirliği tanımlanmış (düşey tutuşma deneyi), brominant epoksi selüloz yünsüz/yünlü e-Cam tabaka levhalar, kurşunsuz tertibat için bakır kaplama

TS EN 61249-4-14 Baskılı devre kartları ve diğer ara bağlantı yapıları için malzemeler - Bölüm 4-14: Kaplamasız, emdirilmiş malzemeler için bölüm özellik takımı (çok katlı kartların imalatı için) - Kurşunsuz tertibatlar için alevlenebilirliği tanımlanmış (düşey tutuşma deneyi) epoksi kumaş emdirilmiş e-Cam

TS EN 61249-4-17 Baskılı devre kartları ve diğer ara bağlantı yapıları için malzemeler - Bölüm 4-17: Kaplamasız, emdirilmiş malzemeler için bölüm özellik takımı (çok katlı kartların imalatı için) - Kurşunsuz tertibatlar için alevlenebilirliği tanımlanmış (düşey tutuşma deneyi) çok fonksiyonlu emdirilmiş halojenlenmemiş epoksi kumaş e-Cam

TS EN 62137 Ses, video ve ilgili cihazların güç tüketimini ölçme metotları

TS EN 62326-4 Baskılı devre kartları - bölüm 4: Ara katman bağlantılı sert çok katlı baskılı devre kartları - Bölüm özellikleri

TS EN 62326-1 Baskılı devreler-Bölüm 1: Genel özellikler standardı

TS EN 62326-4-1 Baskılı devre kartları - bölüm 4: Ara katman bağlantılı sert çok katlı baskılı devre kartları - Bölüm özellikleri - Kısım 1: Yetenek detay özellikleri - A, b ve c performans seviyeleri

TS EN 123100+A1 Bölüm özellikleri-Boş delikli, tek ve çift yüzlü baskılı devre levhaları

TS EN 123200+A1 Bölüm özellikleri-Delik içi kaplamalı, tek ve çift yüzlü baskılı devre levhaları

TS EN 123300+A1 Bölüm özellikleri-Çok katlı baskılı devre levhalar

TS EN 123400+A2 Bölüm özellikleri, doğrudan bağlantısı olmayan esnek baskılı devre levhaları

TS EN 123400-800 Yeterlilik detay özellikleri-Doğrudan bağlantısı olmayan esnek baskılı devre levhaları

TS EN 123500+A2 Bölüm özellikleri, doğrudan bağlantısı olmayan esnek baskılı devre levhaları

TS EN 123500-800 Yeterlilik detay özellikleri-Doğrudan bağlantısı olan esnek baskılı devre levhaları

TS EN 123600 Bölüm özellikleri - Geçiş bağlantıları bulunan esnek rijit çok tabakalı baskılı devre levhaları

TS EN 123700 Bölüm özellikleri - Geçiş bağlantıları bulunan esnek rijit çift yüzlü baskılı devre levhaları

TS EN 123800 Bölüm özellikleri - Geçiş bağlantıları bulunan esnek çok tabakalı baskılı devre levhaları