trarbgzh-TWenfrkadefaru

Özel Şartlarda Çalışan Elektrikli Ekipmanlar Standartları

Elektrikli ekipman setlerinin kontrolünden en yeni teknolojik cihazlar ile ölçüm ve denetimlerinizi gerçekleştirerek aşağıdaki standartların test, denetim ve belgelendirmesini gerçekleştiriyoruz.

 

TS EN 50186-1 Yıkama sistemleri- Gerilim altındaki hatlar için- Anma gerilimi 1 kv'un üstünde olan güç sistemleri için- Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 50281-2-1 Yanıcı toz ortamında kullanılan elektrikli cihazlar- Bölüm 2-1: Deney metotları- Tozun en düşük tutuşma sıcaklığının tayini

TS EN 50303 Grizu ve/veya patlayıcı özelliğe sahip gaz tarafından atmosferde yaratılan tehlikeli durumda çalışır halde kalması amaçlanan grup ı, kategori m1 donanımı

TS EN 50394-1 Potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanılan elektrikli cihazlar - Grup ı - Kendinden güvenlikli sistemler - Bölüm 1: Yapım ve deneyler

TS EN 13160-4 Sızıntı belirleme sistemleri - Bölüm 4: Sızıntı toplama yerleri veya ara boşluklarda kullanım için sıvı ve/eya buhar algılayıcılı sistemler

TS EN 61112 Gerilim altında çalışma - Elektriksel yalıtım örtüsü

TS EN 61111 Gerilim altında çalışma - Elektriksel yalıtım kaplaması

TS EN 60079-20-1 Patlayıcı gaz ortamları için elektriksel cihazlar - Bölüm 20-1: Gaz ve buhar sınıflandırması için malzeme özellikleri - Deney yöntemleri ve veri

TS EN 60079-25 Patlayıcı gaz ortamlarında kullanılan elektrikli cihazlar bölüm 25: Kendinden güvenlikli sistemler

TS EN 60079-19 Patlayıcı ortamlar - Bölüm 19: Techizat tamiri, bakımı ve iyileştirilmesi

TS EN 61236 Gerilim altında çalışma - Taşıyıcı düzenler, çubuk klempleri ve yardımcı donanımları

TS EN 60079-29-4 Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - Bölüm 29-4: Gaz detektörleri - Tutuşabilir gazlar için açık yol detektörlerinin performans özellikleri

TS EN 60079-35-1 Patlayıcı ortamlar - Bölüm 35-1: Grizuya ve mayına duyarlı lambalar-- yapılış ve patlama deneyleri riskine ilişkin-Genel kurallar

TS EN 60079-35-1:2011/AC Patlayıcı ortamlar - Bölüm 35-1: Grizuya ve mayına duyarlı lambalar-- yapılış ve patlama deneyleri riskine ilişkin-Genel kurallar

TS EN 60079-11 Patlayıcı gaz ortamları-Bölüm 11 - "i" tipi kendinden korumalı cihazlar

TS EN 60079-13 Patlayıcı gaz ortamında kullanılan elektrikli cihazlar-Bölüm 13:Basınçlandırma ile korunan odaların veya binaların yapılışı ve kullanılması

tst EN 62013-2 Grizuya duyarlı madenlerde kullanılan baş lâmbaları - Bölüm 2: Performans ve güvenlikle ilgili diğer hususlar  

TS EN 13237 Potansiyel patlayıcı ortamlar - Potansiyel patlayıcı ortamlar içinde kullanılması amaçlanan donanımlar ve koruyucu sistemler için terimler ve tarifler

TS EN 13237 Potansiyel olarak patlayıcı ortamlar - ekipmanlar ve koruyucu sistemler için terimler ve tanımlar potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış

TS EN 60079-0 Patlayıcı ortamlar - Bölüm 0: Donanım - Genel kurallar (IEC 60079-0:2011, değiştirilmiş)

TS EN 60079-0 Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan- bölüm 0: Teçhizat - Genel özellikler

TS EN 60079-35-2 Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - Bölüm 35-2:Grizuya duyarlı madenlerde kullanılan baş lâmbaları - Bölüm 2: Performans ve güvenlikle ilgili diğer hususlar

TS EN 60900 Gerilim altında çalışma - 1000 v a.a. ve 1500 v d.a.'ya kadar olan gerilimlerde kullanılan el aletleri

TS EN 61230 Gerılım altında çalışma — topraklama veya topraklama ve kısa devre için taşınabilir teçhizat

TS EN 60900 Gerilim altında çalışma - 1000 V a.a. ve 1500 V d.a.'ya kadar olan gerilimlerde kullanılan el aletleri

TS EN 60079-10-1 Patlayıcı ortamlar- Bölüm 10-1: Alanların sınıflandırılması - Patlayıcı gaz ortamları (IEC 60079-10-1:2015+COR1:2015)

TS EN 60079-10-2 Patlayıcı ortamlar - Bölüm 10-2: Alanların sınıflandırılması - Patlayıcı tozlu ortamlar (IEC 60079-10-2:2015)

TS EN 61472 Çalışma canlı - 800 kV gerilim aralığı 72,5 kV ac sistemleri için minimum yaklaşım mesafeleri - hesaplama yöntemi

tst EN 50495:2010 Patlama risklerine karşı donanımın güvenli işleyişi için gereken emniyet cihazları  

TS EN 60079-25/AC Patlayıcı gaz ortamlarında kullanılan elektrikli cihazlar bölüm 25: Kendinden güvenlikli sistemler

TS EN 60079-0/A11 Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan- Bölüm 0: Teçhizat - Genel özellikler

TS EN 61496-2 Makine güvenliği - Elektro-duyarlı koruyucu donanım - Bölüm 2: Aktif opto-elektronik koruyucu elemanları (AOPDler) kullanan donanımlar için özel kurallar

TS EN 61496-1 Makinalarda güvenlik - Elektriğe duyarlı koruma donanımı - bölüm 1: Genel kurallar ve deneyler

TS EN 60743 Gerilim altında çalışma - Aletler, donanım ve cihazlar için terim ve tarifler

TS EN 60743 Gerilim altında çalışma - Aletler, donanım ve cihazlar için terim ve tarifler

tst EN ISO/IEC 80079-34 Patlayıcı ortamlar - Bölüm 34: Ekipman üretimi için kalite sistemlerinin uygulanması

TS EN 60079-17 Patlayıcı gaz ortamları - Bölüm 17:Elektrik tesislerinin muayenesi ve bakımı

TS EN 60079-14 Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - bölüm 14: Elektriksel tesislerin tasarımı, seçimi ve monte edilmesi

tst EN 60079-1 Patlayıcı gaz ortamlarında kullanılan elektrikli cihazlar-Bölüm 1: ‘d’ tipi aleve dayanıklı mahfazalar

tst EN 60079-2 Patlayıcı gaz ortamlarında kullanılan elektrikli cihazlar-Bölüm 2: "p" tipi basınçlı mahfazalar

tst EN 60079-7 Patlayıcı gaz ortamlarında elektrikli cihazlar - bölüm 7: Artırılmış güvenlik “e”  

tst EN 60079-11 Patlayıcı gaz ortamları-Bölüm 11 - "i" tipi kendinden korumalı cihazlar  

TS EN 60079-29-3 Patlayıcı ortamlar - Bölüm 29-3: Gaz dedektörleri - Sabit gaz algılama sistemlerinin işlevsel güvenliği ile ilgili kılavuz

TS EN 60079-31 Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan bölüm 31: “t” tipi mahfaza tarafından toz tutuşmasına karşı korunan teçhizat

TS EN 60079-1 Patlayıcı gaz ortamları -Bölüm 1: ‘d’ tipi aleve dayanıklı mahfazalar tarafından korunan cihazlar

TS EN ISO 14798:2013 Asansöerler, yürüyen merdivenler ve yürüyen batlar - Risk değerlendirilmesi ve risk azaltılması

TS EN 60079-0/A11 Patlayıcı ortamlar – Bölüm 0: Donanım – Genel kurallar

tst EN 60079-14 Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - bölüm 14: Elektriksel tesislerin tasarımı, seçimi ve monte edilmesi  

TS EN 60079-17 Patlayıcı ortamlar - Bölüm 17: Elektrik tesisatlarının muayenesi ve bakımı (IEC 60079-17: 2013)

tst EN 60079-29-3 Patlayıcı ortamlar - Bölüm 29-3: Gaz dedektörleri - Sabit gaz algılama sistemlerinin işlevsel güvenliği ile ilgili kılavuz

TS EN 60079-31 Patlayıcı ortamlar - Bölüm 31: “t” tipi mahfaza ile toz tutuşmasına karşı korunan donanım (IEC 60079-31: 2013)

tst EN 61496-1 Makinalarda güvenlik - Elektriğe duyarlı koruma donanımı - bölüm 1: Genel kurallar ve deneyler

tst EN 61496-2 Makine güvenliği - Elektro-duyarlı koruyucu donanım - Bölüm 2: Aktif opto-elektronik koruyucu elemanları (AOPDler) kullanan donanımlar için özel kurallar

tst EN 60743 Gerilim altında çalışma - Aletler, donanım ve cihazlar için terim ve tarifler

tst EN 60743 Gerilim altında çalışma - Aletler, donanım ve cihazlar için terim ve tarifler

TS EN 60079-26 Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - Bölüm 26: Cihaz koruma seviyesi (EPL) Ga olan teçhizat

TS EN 60079-2 Patlayıcı gaz ortamları-Bölüm 2: "p" tipi basınçlı mahfazalar ile korunan cihazlar

TS EN 61243-3 Gerilim altında çalışma - Gerilim detektörleri - Bölüm 3: İki kutuplu alçak gerilimli tip

TS EN 61243-3:2014/AC Gerilim altında çalışma - Gerilim detektörleri - Bölüm 3: İki kutuplu alçak gerilimli tip

TS EN 61481-1 Gerilim altında çalışma - Faz karşılaştırıcıları - Bölüm 1: 1 kV a.a.'dan büyük gerilimler için kullanılan kapasitif tip

TS EN 61481-2 Gerilim altında çalışma - Faz karşılaştırıcıları - Bölüm 2: 1 kV'tan 36 kV a.a.'ya kadar olan gerilimler için kullanılan rezistif tip

TS EN 61482-1-2 Gerilim altında çalışma - Elektrik arkından kaynaklanan ısıl tehlikelerer karşı koruyucu giyecek - Bölüm 1-2: Deney yöntemleri - Yöntem 2: Sıkıştırılmış ve yönlendirilmiş ark kullanılarak malzemenin ve giyeceğin ark koruma sınıfının belirlenmesi (kutu deneyi)

TS EN 61482-1-2 Gerilim altında çalışma - Elektrik arkından kaynaklanan ısıl tehlikelerer karşı koruyucu giyecek - Bölüm 1-2: Deney yöntemleri - Yöntem 2: Sıkıştırılmış ve yönlendirilmiş ark kullanılarak malzemenin ve giyeceğin ark koruma sınıfının belirlenmesi (kutu deneyi)

TS EN 50223 Tutuşabilir flok malzemeler için sabit elektrostatik uygulama donanımı – Güvenlik kuralları

TS EN 50281-2-1:1998/AC:1999Elektriksel donanım - Yanıcı toz ortamlarında kullanılan - Bölüm 2-1: Deney metotları - Tozun en düşük tutuşma sıcaklıklarının belirlenmesi metotları

TS EN 60079-10-2 Patlayıcı ortamlar- Bölüm 10-2: Tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması-Yanıcı toz atmosferler

TS EN 61243-3:2014/AC-2 Gerilim altında çalışma - Gerilim detektörleri - Bölüm 3: İki kutuplu alçak gerilimli tip

TS EN 60079-5 Patlayıcı gaz ortamları-Toz doldurma "q" ile korunan cihazlar

TS EN 60079-18 Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - bölüm 18: “m” tipi kapsül içine alma ile teçhizatın korunması

TS EN 60079-32-2 Patlayıcı ortamlar – Bölüm 32-2: Elektrostatik tehlikeler - Deneyler

TS EN 60079-19:2011/A1 Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - Bölüm 19: Tamir, büyük bakım ve çalışır duruma getirme

TS EN 60079-29-2 Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - bölüm 29-2: Gaz detektörleri - Tutuşabilir gazlar ve oksijen için detektörlerin seçimi, tesis edilmesi, kullanılması ve bakımı

TS EN 60079-2:2014/AC Patlayıcı gaz ortamları-Bölüm 2: "p" tipi basınçlı mahfazalar ile korunan cihazlar

TS EN 50223 Yumak halinde alevlenebilen malzemeler için otomatik elektrostatik uygulama cihazı - Güvenlik kuralları

TS EN 60079-28 Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan bölüm 28: Optik ışıma kullanılarak teçhizatın ve iletim sistemlerinin korunması

TS EN 60079-7 Patlayıcı ortamlar - Bölüm 7: Artırılmış güvenlik “e” ile donanım koruma

TS EN 60079-10-1 Patlayıcı ortamlar- Bölüm 10-1: Alanların sınıflandırılması - Patlayıcı gaz ortamları

TS EN 60079-6 Patlayıcı gaz ortamları- Bölüm 6: "o" tipi yağa daldırma ile korunan cihazlar

TS EN 60079-14/AC Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - Bölüm 14: Elektriksel tesislerin tasarımı, seçimi ve monte edilmesi

TS EN 61472/AC Çalışma canlı - 800 kV gerilim aralığı 72,5 kV ac sistemleri için minimum yaklaşım mesafeleri - hesaplama yöntemi

TS EN ISO/IEC 80079-20-2:2016 Patlayıcı ortamlar - Bölüm 20-2:Materyal Özellikleri - Yanabilir tozlar için deney metotları

TS EN ISO 80079-36:2016 Patlayıcı ortamlar - Bölüm 36: Patlayıcı ortamlar için elektrikli olmayan ekipman - Temel metot ve özellikler

TS EN ISO 80079-37:2016 Patlayıcı ortamlar – Bölüm 37: Patlayıcı ortamlar için elektrikli olmayan ekipman- Elektrikli olmayan yapısal güvenlik “c”, ateşleme kaynaklarının kontrolü “b”, sıvıya daldırma “k” koruma tipi

TS EN 50628 Yer altı madenlerinde elektrik tesisatı kurulumu

TS EN 13160-1 Sızıntı belirleme sistemleri - Bölüm 1: Genel prensipler

TS EN 13160-2 Sızıntı belirleme sistemleri - Bölüm 2: Basınçlı ve vakumlu sistemler

TS EN 13160-7 Sızıntı belirleme sistemleri - Bölüm 7: Ara boşluklar, sızıntıya karşı koruyucu astarlar ve sızıntıya karşı koruyucu gömlekler için genel kurallar ve deney metotları

TS EN 60079-29-1  Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - Bölüm 29-1: Gaz detektörleri - Tutuşabilir gazlar için detektörlerin performans özellikleri

TS EN ISO/IEC 80079-38 Yer altı maden ocaklarında potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanılan donanımlar ve bileşenler

TS EN 60079-30-1 Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan bölüm 30-1: Elektriksel dirençli zemin altı ısıtma - Genel ve deney işlemi özellikleri

TS EN 60855-1 Gerilim altında çalışma için köpük dolu yalıtkan borular ve yalıtkan som çubuklar - Bölüm 1 : Dairesel kesitli çubuklar ve borular

TS EN ISO 10807 Boru hattı - Esnek, öndüleli,metalik hortum takımları-Patlayıcı ortamdaki elektrik kablolarının korunmasında kullanılan

tst EN 50021 Potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanılan elektrikli cihazlar - Koruma tipi “n”  

TS EN 50281-2-1 Elektriksel donanım - Yanıcı toz ortamlarında kullanılan - bölüm 2-1: Deney metotları - tozun en düşük tutuşma sıcaklıklarının belirlenmesi metotları

TS EN 50281-2-1/AC:1999 Elektriksel donanım - Yanıcı toz ortamlarında kullanılan - Bölüm 2-1: Deney metotları - Tozun en düşük tutuşma sıcaklıklarının belirlenmesi metotları

tst EN 50284 Donanım grubu ıı, kategorisi 1g olan elektrikli cihazların yapılışı, deneyleri ve işaretlenmesi için özel kurallar

TS EN 50381 İç tahliyeli veya iç tahliyesiz, taşınabilir havalandırmalı odalar

TS EN 50381/AC İç tahliyeli veya iç tahliyesiz, taşınabilir havalandırmalı odalar

TS EN 50394-1 Potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanılan elektrikli cihazlar - Grup ı - Kendinden güvenlikli sistemler - Bölüm 1: Yapım ve deneyler

TS EN 50495 Patlama risklerine karşı donanımın güvenli işleyişi için gereken emniyet cihazları

TS EN 60079-15 Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan-Bölüm 15: “n” tipi koruma ile teçhizatın korunması

TS EN 60079-20-1 Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - bölüm 20-1: Gaz ve buhar sınıflandırması için malzeme karakteristikleri - Deney metotları ve veriler

TS EN 60079-29-4 Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - bölüm 29-4: Gaz detektörleri - Tutuşabilir gazlar için açık yol detektörlerinin performans özellikleri

TS EN 60079-25 Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - bölüm 25: Kendinden güvenlikli elektriksel sistemler

TS EN 60895 Gerilim altında çalışma - Anma gerilimi en çok 800 kv a.a ve ± 600 kv d.a’da kullanım için iletken elbiseler

TS EN 61111 Gerilim altında çalışma - Elektriksel yalıtım kaplaması

TS EN 61112 Gerilim altında çalışma - Elektriksel yalıtım örtüleri

TS EN 61481/A2 Gerilim altında çalışma- 1 kv'tan 36 kv'a kadar olan alternatif akım gerilimleri için taşınabilir faz komparatörleri

TS EN 61481/A1 Gerilim altında çalışma- 1 kv'tan 36 kv'a kadar olan alternatif akım gerilimleri için taşınabilir faz komparatörleri

TS EN ISO/IEC 80079-34:2011 Patlayıcı ortamlar - Bölüm 34: Ekipman üretimi için kalite sistemlerinin uygulanması