trarbgzh-TWenfrkadefaru

Elektrik Mühendisliği Standartları

Türkiye'nin lider test, denetim şirketi olarak size benzersiz doğruluk, son derece deneyimli uzmanlar, gelişmiş inceleme yöntemleri ile aşağıda bulunan tüm standartların test, denetim ve belgelendirme vermekteyiz.

 

TS 805 EN 60155 Fluoresan lambalar için ışıltılı yolvericiler

TS 8608 EN 60719 Beyan gerilimleri 450/750 volta kadar (450/750 v. dahil) olan dairesel bakır iletkenli kabloların ortalama dış boyutlarının alt ve üst sınırlarının hesaplanması

TS 8698 EN 60598-2-1 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2: Özel kurallar - Kısım bir: Genel amaçlı, sabit

TS 8703 EN 60598-2-6 Aydınlatma armatürleri- Bölüm 2: Özel kurallar kısım 6: Fılamanlı lambalar için gömme transformatörlü

TS 8708 EN 60598-2-19 Aydınlatma armatürleri bölüm 2: Özel kurallar kısım ondokuz klima sistemlerindeki güvenlik kuralları

TS EN 60264-2-2 Sargı tellerinin ambalajlanması bölüm 2: Silindir biçimli makaralar kısım 2: Termoplastik malzemeden yapılmış iade edilebilen makaralar

TS EN 61049 Kondansatörler-Tüp biçimli fluoresan ve diğer boşalmalı lamba devrelerinde kullanılan performans kuralları

TS EN 60264-2-1 Sargı tellerinin ambalajlanması bölüm 2: Silindir biçimli makaralar kısım 1: Temel boyutlar

TS EN 61050 Transformatörler (neon transformatörleri)-Yüksüz çıkış gerilimi 1000 v'u aşan-Tüp biçimli boşalmalı lambalar için-Genel ve güverlik kuralları

TS EN 61050 Transformatörler (neon transformatörleri)-Yüksüz çıkış gerilimi 1000 v'u aşan-Tüp biçimli boşalmalı lambalar için-Genel ve güverlik kuralları

TS 8704 EN 60598-2-7 Aydınlatma armatürleri-Bölüm 2: Özel kurallar-Kısım 7:Bahçecilikte kullanılan, taşınabilir

TS EN 60264-2-3 Sargı tellerinin ambalajlanması bölüm 2: Silindirik biçimli makaralar kısım 3: Termoplastik malzemeden yapılmış iade edilemeyen makaralar için özellikler

TS EN 60264-3-3 Sargı tellerinin ambalajlanması bölüm 3:Konik makaralar kısım 3: Termoplastik malzemeden yapılmış iade edilmeyen makaralar için özellikler

TS 8705 EN 60598-2-9 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2: Özel kurallar - Kısım dokuz - Foto ve film armatürleri (amatör işlerinde)

TS 3033 EN 60529 Mahfazalarla sağlanan koruma dereceleri (IP kodu) (elektrik donanımlarında)

TS EN 50075 Fişler-İki kutuplu-Kordonu ile sökülemiyen 2,5 a 250 v, evlerde ve benzeri yerlerde kullanılan ıı sınıfı cihazların bağlantısı için

TS EN 50102 (Numara tadili: TS EN 62262) Mahfazaların koruma dereceleri-Elektrik donanımının dış mekanik darbelere karşı korunması için- (ık kodu)

TS 3210 EN 60034-6 Döner elektrik makineleri - Bölüm 6: Soğutma metotları (ıc kodu)

TS EN 60146-1-3 Yarı iletken çeviriciler- Genel özellikler ve hat değiştirme çeviricileri kısım 1-3: Transformatörler ve reaktörler

TS EN 60255-21-2 Elektrik röleleri -Bölüm 21-Ölçme röleleri ve koruyucu donanımları üzerine titreşim, mekanik-Darbe, çarpma ve sismik deneyler-Kısım 2: Mekanik darbe ve çarpma deneyleri

TS EN 60255-21-3 Elektrik röleleri- Bölüm 21: Ölçme röleleri ve koruyucu donanımlar üzerine titreşim, mekanik darbe, çarpma ve sismik deneyler- Kısım 3: Sismik deneyler

TS EN 60276 Kömür fırçaların, fırça taşıyıcıların, kollektörlerin ve bileziklerin tarifleri ve tasnifi

TS EN 60870-2-1 Uzaktan kontrollü cihaz ve sistemler-Bölüm 2: Çalışma şartları-Kısım 1: Güç kaynağı ve elektromanyetik uyumluluk

TS EN 60343 Yüzeysel boşalmalar ile yalıtım malzemlerinin delinmesine karşı direncini belirlemek için deney metotları (ıec 343:1994)

TS EN 60352-4 Lehimsiz bağlantılar bölüm 4:Lehimsiz- Erişilemeyen yalıtkan sıyırmalı bağlantılar- Genel kurallar deney metotları ve uygulama kılavuzu

TS EN 60383-2 İzolatörler-Hava hatları için-Anma gerilimi 1000 voltun üstünde olan-Bölüm 2:İzolatör zincirleri ve izolatör takımları-A.a. sistemleri için-Tarifler, deney metotları ve kabul kriterleri

TS EN 60465 Yalıtım yağları- Mineral- Kullanılmamış- Yağ kanalları olan kablolar için- Özellikler

TS EN 60555-1 Besleme sistemlerinde ev tipi cihazların ve benzeri elektrikli donanımların sebep olduğu düzensizlikler-Bölüm 1:Tarifler

TS EN 60684-3-343, 344, 345 Bükülgen yalıtıcı manşonlar için özellikler bölüm 3:Her bir manşon tipi için kurallar föyler 343, 344,345 : Kaplanmamış, genleşebilen örgülü etilen klorotrifloretilen (e-Ctfe) tekstil manşon

TS EN 60838-2-1 Lâmba duyları-Çeşitli lâmbalar için-Bölüm 2: Özel kurallar-Kısım 1:S14 lâmba duyları

TS EN 60867 Yalıtım sıvıları- Sentetik aromatik hidrokarbon esaslı- Kullanılmamış- Özellikler

TS EN 61000-2-9 Elektromanyetik uyumluluk (emu)-Bölüm 2:Çevre- Kısım 9: Hemp ortamının açıklanması-Yayılan bozulma-Temel emv yayını

TS EN 61009-2-1 Artık akımla çalışan devre kesiciler- Ayrılmaz bir bütün halinde aşırı akım koruması bulunan evlerde ve benzeri yerlerde kullanılan (rcbo) bölüm 2.1:Genel kuralların hat geriliminden fonksiyon olarak bağımsız rcbo'lara uygulanabilirliği

TS EN 61065 Mineral yalıtım yağları- Düşük sıcaklıkta akış özellikleri- Yaşlandırmadan sonra değerlendirme metodu

TS EN 61198 Mineral yalıtım yağları- 2- Furfural ve türevleri için tayin metotları

TS EN 61203 Sentetik organik esterler- Elektriksel amaçlı- Cihazlardaki transformatör esterleri için bakım kılavuzu

TS EN 61203 Sentetik organik esterler- Elektriksel amaçlı- Cihazlardaki transformatör esterleri için bakım kılavuzu

TS EN 61293 Güvenlik kurallar-Elektrik beslemesiyle ilgili beyan değerleriyle elektrikli cihazların işaretlenmesi

TS EN 61543 Elektromanyetik uyumluluk-Artık akımla çalışan koruyucu düzenler (rcd)-Evlerde ve benzeri yerlerde kullanılan

TS EN 61543 Elektromanyetik uyumluluk-Artık akımla çalışan koruyucu düzenler (rcd)-Evlerde ve benzeri yerlerde kullanılan

TS EN 116205/TS EN 116206/TS EN 116207 Boş detay özellikleri: Kapalı olarak mühürlenmiş röleler-Ağır statik çevre şartları için-Ağır hareketli çevre şartları için- Ağır hava çevre şartları için

TS EN 60598-2-25 Aydınlatma armatürleri-Bölüm 2:Özel kurallar-Kısım 25: Hastanelerin ve sağlık bakım merkezlerinin klinik bölgelerinde kullanılan

TS EN 61242 Elektriksel yardımcı donanımlar-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan kablo makaraları

TS EN 61429+A11 Sekonder pil ve bataryaların milletlerarası geri dönüşüm sembolü ıso 7000-1135 ile işaretlenmesi

TS EN 61429+A11 Sekonder pil ve bataryaların milletlerarası geri dönüşüm sembolü ıso 7000-1135 ile işaretlenmesi

TS EN 61434 Alkalin veya diğer asit olmayan elektrolitler ihtiva eden sekonder pil ve bataryalar - Alkalin sekonder pil ve batarya standardlarının tanıtımı için klavuz

TS EN 61773 Elektrik hava hatları - Direk temellerinin deneyi

TS 8701 EN 60598-2-4 Aydınlatma armatürleri-Bölüm 2:Özel kurallar-Kısım 4:Genel amaçlı, taşınabilir

TS EN 61204 Alçak gerilim güç kaynakları, d.a. çıkışlı-Performans karakteristikleri ve güvenlik kuralları

TS EN 61144 Yalıtım sıvıları-Oksijen indisi tayini

TS 3989 EN 60156 Yalıtım sıvıları-Güç frekansında delinme gerilimi tayini

TS EN 60383-1 İzolatörler-Hava hatları için-Anma gerilimi 1000 voltun üstünde olan bölüm 1: Seramik veya cam izolatör birimleri-A.a. sistemleri için tarifler, deney metotları ve kabul kriterleri

TS EN 60947-5-5 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 5-5: Devre kontrol cihazları ve anahtarlama elemanları-Mekanik mandallama fonksiyonlu elektrikli acil durdurma cihazı

TS 7321 EN 60885-2 (Eski no: TS 7321 IEC 60885-2) Kablolar- Elektriksel deney metotları- Bölüm 2: Kısmi boşalma deneyleri

TS EN 50295 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol tabloları - Kontrol cihazı ve düzen arayüz sistemleri - Hareket ettirici algılayıcı ara yüzeyi

TS EN 60320-2-3 Cihaz fiş ve prizleri-Ev tipi ve benzeri genel amaçlar için bölüm 2-3: Koruma derecesi ıpxo ' dan yüksek olan

TS EN 61316 Kablo makaraları- Sanayide kullanılan

TS 8706 EN 60598-2-17 Aydınlatma armatürleri- Bölüm 2: Özel kurallar- Kısım 17: Sahne ışıklandırması, televizyon, film ve fotoğraf stüdyoları için (bina dışı ve bina içi)

TS EN 60834-1 Güç sisteminin uzaktan korunması - Performans ve deneyler - Bölüm 1: Kumanda sistemleri

TS EN 60938-1 Elektromanyetik girişimlerin bastırılması için tespit edilmiş endüktörler_ bölüm -1: Ana kurallar

TS EN 60938-2 Elektromanyetik girişimlerin bastırılması için tespit edilmiş endüktörler - Bölüm 2: Kısımsal kural

TS EN 60938-2-1 Elektromanyetik girişimlerin bastırılması için tespit edilmiş endüktörler - Bölüm 2-1: Boş detay özellikleri - Güvenlik deneyi gereken endüktörler - D düzeyi değerlendirilmesi

TS EN 60938-2-2 Elektromanyetik girişimlerin bastırılması için tespit edilmiş endüktörler - Bölüm 2-2: Boş detay özellikleri - Güvenlik deneyi gereken endüktörler

TS EN 60947-5-6 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzenleri bölüm 5-6: Kontrol devre düzenleri ve anahtarlama elemanları - Yaklaşım algılayıcıları ve anahtarlama yükselteçleri için d.a. arayüzleri

TS EN 60598-2-23 Aydınlatma armatürleri- Bölüm 2: Özel kurallar kısım 23: Filamanlı lambalar için çok düşük gerilimli aydınlatma sistemleri

TS 183 EN 60081 Lambalar - Çift başlıklı fluerosan - Performans özellikleri

TS 4490 EN 60404-2 Manyetik malzemeler - Bölüm 2: Elektriksel çelik sac ve şeritlerin manyetik özelliklerinin epstein çerçevesi vasıtasıyla ölçme metotları

TS 7767 EN 60618 Endüktif gerilim bölücüleri

TS EN 60947-6-2 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzenleri bölüm 6-2: Kontrol ve koruma anahtarlama düzenleri (veya donanımı) (cps)

TS EN 60664-3 Yalıtım koordinasyonu - Alçak gerilim sistemlerinde kullanılan donanımlar için - Bölüm 3: Kirlenmeye karşı koruma amacıyla kaplama, dolgu veya kalıp kullanımı

TS EN 60664-4 Yalıtım koordinasyonu - Alçak gerilim sistemlerinde kullanılan donanımlar için - Bölüm 4: Yüksek frekanslı gerilim zorlamasının değerlendirilmesi

TS EN 61293 Elektrik teçhizatının elektriksel beslemeyle ilgili beyan değerleri ile işaretlenmesi - Güvenlik kuralları

TS EN 61558-2-2 Güç transformatörleri, güç kaynakları, reaktörler ve benzeri ürünlerin güvenliği - Bölüm 2-2: Kontrol transformatörleri ile birleşik güç kaynakları ve kontrol transformatörleri için ilgili özellikler ve deneyler

TS EN 62020 Elektriksel yardımcı donanımlar - Ev ve benzeri yerlerde kullanımlar için artık akım izleyicileri (rcm’ler)

TS EN 60061-4 Lamba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 4: Genel bilgiler ve kılavuz

TS EN 60999-1 Bağlanma düzenleri(klemensler)-Elektrikte kullanılan bakır iletkenler-Güvenlik özellikleri-Vidalı ve vidasız tip sıkıştırma üniteleri-Bölüm 1:0.2 mm²den 35 mm²ye (dahil) kadar iletkenler için kullanılan sıkıştırma üniteleri ile ilgili genel ve belirli özellikler

TS EN 61347-2-8 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-8: Fluoresan lâmbalarla kullanılan balastlar - Belirli özellikler

TS EN 61347-2-10 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-10: Soğuk yol vermeli tüp biçimli boşalmalı lâmbaların neon tüpler) yüksek frekansta çalıştırılmasında kullanılan elektronik çeviriciler ve dönüştürücüler - Belirli özellikler 0

TS EN 61347-2-11 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-11: Aydınlatma armatürlerinde kullanılan çeşitli elektronik devreler - Belirli özellikler

TS EN 60526 Kablolar - Tıbbî röntgen cihazı için yüksek gerilim kablosu fiş ve priz bağlantıları

TS EN 61204-3 Düşük gerilim güç kaynakları, d.a. çıkışlı - Bölüm 3 : Elektromanyetik uyumluluk (emu)

TS EN 80416-2 Donanım üzerinde kullanılan grafik semboller için temel prensipler - Bölüm 2: Ok biçimleri ve okların kullanımı

TS EN 60969 Lambalar- Kendinden balastlı- Genel aydınlatmada kullanılan- Performans özellikleri

TS EN 50186-1 Yıkama sistemleri- Gerilim altındaki hatlar için- Anma gerilimi 1 kv'un üstünde olan güç sistemleri için- Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 50186-2 Gerilim altında yıkama sistemleri- Anma gerilimleri 1kv'un üzerinde olan güç tesisleri için- Bölüm 1: Ortak kurallar

TS EN 50272-2 Güvenlik kuralları- Sekonder bataryalar ve tesisatları için- Bölüm 2: Sabit bataryalar

TS EN 60034-18-22 Döner elektrik makinaları- Bölüm 18-22: Sistemlerin fonksiyon değerlendirmesi, tel sarımlı sargılar- Değişimlerin ve yalıtım bileşeni yerine kullanılan malzemelerin sınıflandırılması

TS EN 60133 Manyetik oksitlerden yapılmış yuvarlak çekirdeklerin ve ilgili bölümlerinin boyutları

TS EN 60715 Anahtarlama ve kontrol düzenleri- Alçak gerilimli- Boyutlar ve anahtarlama ve kumanda tesislerinde elektrik düzenlerinin mekanik desteklenmesi için raylar üzerine standardlaştırılmış montaj

TS EN 60819-2 Kâğıtlar- Selülozik olmayan- Elektriksel amaçlar için- Bölüm 2: Deney metotları

TS EN 60819-3-1 Kâğıtlar- Selülozik olmayan- Elektriksel amaçlar için- Bölüm 3: Her bir malzeme için özellikler- Föy 1: Cam dolgulu kâğıt

TS EN 60819-3-2 Kâğıtlar- Selülozik olmayan- Elektriksel amaçlar için- Bölüm 3: Her bir malzeme için özellikler- Föy 2: Hidrid irorganik- Organik kâğıt

TS EN 61334-3-22 Bilgi teknolojisi- Dağıtım hat taşıyıcısı kullanılarak dağıtımın otomasyonu- Bölüm 3-22: Ana sinyalleme özellikleri mv fazdan toprağa ve ekrandan toprağı kaplayan kuplaj cihazı

TS EN 61334-4-511 Hatlı taşıyıcı sistemleri ile dağıtım kullanılarak- Otomatik dağıtım bölüm- 4-511: Veri iletişim protokolleri- Sistem işletimi- Cıase protokol

TS EN 62044-3 Yumuşak manyetik malzemelerden yapılan çekirdekler- Ölçme metotları- Bölüm 3: Yüksek uyarma seviyesindeki manyetik özellikler

TS EN 50281-2-1 Yanıcı toz ortamında kullanılan elektrikli cihazlar- Bölüm 2-1: Deney metotları- Tozun en düşük tutuşma sıcaklığının tayini

TS EN 50353 Yalıtım yağları- Mikroskop kullanılarak sayım metodu ile lif bulaşmasının tayini

TS EN 60216-4-2 Yalıtkan elektrik malzemeleri- Isıl dayanıklılık özellikleri- Bölüm 4-2: 300 c'a kadar kullanım için yaşlandırma fırınları prezisyon

TS EN 60255-24 Elektrik roleleri - Bölüm 24: Enerji sistemleri için ortak formatlı geçiş veri anahtarlaması (COMTRADE)

TS EN 61204-3 Düşük gerilimli güç kaynakları, d.a. çıkışlı - Bölüm 3: Elektromanyetik uyumluluk

TS EN 61204-6 Düşük gerilimli güç kaynakları, da çıkışlı - Bölüm 6: Düşük gerilimli güç kaynaklarının performans tayini için şartlar

TS EN 61334-5-1 Bilgi teknolojisi- Dağıtım hat taşıyıcısı kullanılarak dağıtımın otomasyonu- Bölüm 5-1: Düşük katman profilleri- Yayılmış frekans kaydırma anahtarlama (s-Fsk) profili

TS EN 61334-6 Bilgi teknolojisi- Dağıtım hat taşıyıcısı kullanılarak dağıtımın otomasyonu- Bölüm 6: A- Xdr kodlama kuralları

TS EN 61347-2-10 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-10: Soğuk yol vermeli tüp biçimli boşalmalı lâmbaların neon tüpler) yüksek frekansta çalıştırılmasında kullanılan elektronik çeviriciler ve dönüştürücüler - Belirli özellikler

TS EN 61378-2 Konvertör transformatörleri- Bölüm 2: Yüksek gerilim doğru akım gerilimi uygulamalarında kullanılan transformatörler

TS 278 EN 60064 Lâmbalar - Tungsten filâmanlı - Ev ve benzeri yerlerde genel aydınlatma amacıyla kullanılan - Performans özellikleri

TS 4915 EN 60669-1 Anahtarlar - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan sabit elektrik tesisatları için - Bölüm 1: Genel özellikler

TS 7205 EN 60309-1 Fişler, prizler ve ara fiş-Prizler - Sanayide kullanılan - Bölüm 1: Genel özellikler

TS 7206 EN 60309-2 Fişler, prizler, ara fiş-Prizler - Sanayide kullanılan - Bölüm 2: Kontak çubuklu ve kontak yuvalı aksesuarların boyutsal olarak aralarında değiştirilebilme özellikleri

TS 10077 EN 60570 Aydınlatma armatürleri - Elektrikle beslenen raylı sistemler

TS 10077 EN 60570 Aydınlatma armatürleri - Elektrikle beslenen raylı sistemler

TS 9919 EN 60432-1 Lâmbalar - Akkor filâmanlı - Güvenlik kuralları - bölüm 1: Ev ve benzeri yerlerde genel aydınlatmada kullanılan tungsten filâmanlı lâmbalar

TS EN 60432-2 Lâmbalar - Akkor filâmanlı - Güvenlik kuralları - bölüm 2: Ev ve benzeri yerlerde genel aydınlatmada kullanılan tungsten halojenür lâmbalar

TS EN 60799 Elektriksel yardımcı donanımlar - kordon takımları ve ara bağlantılı kordon takımları

TS EN 60799 Elektriksel yardımcı donanımlar - kordon takımları ve ara bağlantılı kordon takımları

TS EN 61058-1 Anahtarlar - Elektrikli cihazlar için - bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 61195 Lâmbalar-Çift başlıklı fluoresan-Güvenlik kuralları

TS EN 50182 Hava hattı iletkenleri-Yuvarlak telli eşmerkez tabakalı örgülü iletkenler

TS EN 50216-1 Güç transformatörleri ve reaktör ara bağlantı parçaları-Bölüm 1:Genel

TS EN 50216-2 Güç transformatörü ve ara bağlantı parçaları-Bölüm 2:Sıvıya daldırılan transformatörler ve muhafazalı reaktörlerde kullanılan gaz ve yağla çalışan röleler

TS EN 50216-2 Güç transformatörü ve ara bağlantı parçaları-Bölüm 2:Sıvıya daldırılan transformatörler ve muhafazalı reaktörlerde kullanılan gaz ve yağla çalışan röleler

TS EN 50216-5 Güç transformatörleri ve reaktör parçaları-Bölüm 5:Sıvı seviyesi, basınç düzenekleri ve akış göstergeleri

TS EN 62219 Hava hattı elektrik iletkenleri-Biçimlendirilmiş tel, eşmerkezli tabaka, örgülü iletkenler

TS EN 62262 ( Eski No: TS EN 50102+A1) Dış mekanik darbelere karşı elektrikli donanımın mahfazası ile sağlanan koruma dereceleri (EN 50102+A1 EN 62262:2002 olarak yeniden numaralandırılmıştır)

TS EN 50290-2-24 Haberleşme kabloları-Bölüm 2-24: Genel tasarım kuralları ve imalat-Pe kılıf hamurları

TS EN 50290-2-26 Haberleşme kabloları-Bölüm 2-26: Genel tasarım kuralları ve imalat-Halojen içermeyen alev geciktiricili yalıtım hamurları

TS EN 50290-2-27 Haberleşme kabloları-Bölüm 2-27: Genel tasarım kuralları ve imalat-Halojen içermeyen alev geciktiricili termoplastik kılıf hamurları

TS EN 50290-2-28 Haberleşme kabloları-Bölüm 2-28: Genel tasarım kuralları ve imalat-Dolgulu kablolar için dolgu hamurları

TS EN 50290-2-29 Haberleşme kabloları-Bölüm 2-29: Genel tasarım kuralları ve imalat-Çapraz bağlı pe yalıtım hamurları

TS EN 50290-2-30 Haberleşme kabloları-Bölüm 2-30: Genel tasarım kuralları ve imalat- Poli (tetrafloroetilen-Hekzafloropropilen) (fep) yalıtım ve kılıf hamurları

TS EN 60554-2 Elektrik amaçlı selüloit kağıtlar-Bölüm 2:Deney metotları

TS 3209 EN 60034-5 Döner elektrik makinaları - Bölüm 5: Döner elektrik makinalarının bütün tasarımı tarafından sağlanan koruma dereceleri (ıp kodu)-Sınıflandırma

TS EN 60076-5 Güç transformatörleri - bölüm 5: Kısa devre dayanım yeteneği

TS EN 60934 Devre kesiciler - Donanım için (cbe)

TS EN 60934 Devre kesiciler - Donanım için (cbe)

TS EN 60715 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeninin boyutları- Anahtarlama ve kontrol düzenlerindeki elektrikli cihazların mekanik destekleri için raylar üzerine standard hale getirilmiş montaj

TS EN 60947-5-6 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzenleri bölüm 5-6: Kontrol devresi cihazları ve anahtarlama elemanları - Yakınlık algılayıcıları ve anahtarlama yükselteçleri için d.a. arabirimi (namur)

TS EN 50216-6 Güç transformatörünün ve reaktörün yardımcı donanımları-Bölüm 6:Yağlı transformatörler için sökülebilen radyatörler

TS EN 60684-3-145 to 147 Esnek yalıtkan manşonlar-Bölüm 3: Münferit manşon tiplerinin özellikleri-Föy 145-147: Ekstrude PTFE manşonlar

TS EN 61631 Manyetik oksitli çekirdeklerin mekanik dayanımı için deney metodu

TS EN 61643-321 Alçak gerilimli ani artıştan koruma cihazları için bileşenler-Bölüm 2: Çığ etkisiyle kırılma diyotları için özellikler (ABD)

TS EN 60127-10 Minyatür sigortalar-Bölüm 10:Minyatür sigortalarla ilgili kullanım kılavuzu

TS EN 61643-341 Alçak gerilim darme koruma cihazları için kullanılan bileşenler-Bölüm 341:Tristör ile darbe bastırma özellikleri

TS EN 61811-53 Elektromekanik ya hep ya hiç röleleri-Bölüm 53:Boşluk ayrıntı şartı; Kalitesi değerlendirilmiş elektromekanik ya hep ya hiç telekomünikasyon röleleri-İki değişimli kontakt, 14 mmx9 mm kaideli

TS EN 61811-54 Elektromekanik ya hep ya hiç röleleri-Bölüm 54:Boşluk ayrıntı şartı; Kalitesi değerlendirilmiş elektromekanik ya hep ya hiç telekomünikasyon röleleri-İki değişimli kontakt, 15 mmx7,5 mm kaideli

TS EN 61811-55 Elektromekanik ya hep ya hiç röleleri-Bölüm 55:Boşluk ayrıntı şartı; Kalitesi değerlendirilmiş elektromekanik ya hep ya hiç telekomünikasyon röleleri; İki değişimli kontakt, 11 mmx7.5 mm (azami) kaideli

TS EN 50274 Alçak gerilimli anahtarlama ve kontrol donanımları-Tehlikeli gerilimli bölümlere istenmeden doğrudan temasa karşı koruma

TS EN 60464-2 Elektrik yalıtımında kullanılan vernikler-Bölüm 2:Deney metotları

TS EN 50290-2-20 Haberleşme kabloları-Bölüm 2-20: Genel tasarım kuralları ve imalat-Genel

TS EN 50290-2-21 Haberleşme kabloları-Bölüm 2-21: Genel tasarım kuralları ve imalat-Pvc yalıtım hamurları

TS EN 50290-2-22 Haberleşme kabloları-Bölüm 2-22: Genel tasarım kuralları ve imalat-Pvc kılıf hamurları

TS EN 60993 Açık nikel-Kadmiyum hücreler için elektrolit

TS EN 61549 Lâmbalar - Çeşitli

TS EN 61549 Lâmbalar - Çeşitli

TS EN 60061-1 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 1: Lâmba başlıkları

TS EN 60061-2 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 2: Lâmba duyları

TS EN 60061-3 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60999-2 Bağlama düzenleri (klemensler) - Elektrikte kullanılan bakır iletkenler - Güvenlik özellikleri - Vidalı ve vidasız tip sıkıştırma üniteleri - bölüm 2: 35 mm2’den 300 mm2’ye (dahil) kadar olan iletkenlerin sıkıştırma üniteleri için ilgili özellikler

TS EN 62094-1 Işıklı gösterge birimleri - Ev ve benzeri yerlerdeki sabit elektrik tesisatları için - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 62094-1 Işıklı gösterge birimleri - Ev ve benzeri yerlerdeki sabit elektrik tesisatları için - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 60264-3-2 Sargı telleri - Ambalâjlama - Bölüm 3-2: Teslimat makaraları - Konik - Termoplâstik malzemeden yapılmış iade edilebilen makaralar için özellikler

TS EN 60702-1 Kablolar - Beyan gerilimi 750 v’u geçmeyen mineral yalıtımlı kablolar ve bunların bağlantı ucu düzenleri - Bölüm 1:Kablolar

TS EN 60702-2 Kablolar - Beyan gerilimi 750 v’u geçmeyen mineral yalıtımlı kablolar ve bunların bağlantı ucu düzenleri - Bölüm 2:Bağlantı ucu düzenleri

TS EN 60076-4 Güç transformatörleri - Bölüm 4: Yıldırım ve anahtarlama darbe deneylerine kılavuz - Güç transformatörleri ve reaktörler

TS EN 60834-1 Güç sistemlerinin uzaktan koruma cihazı - performans ve deneyler - Bölüm 1: Kumanda sistemleri

TS EN 60938-2-1 Elektromanyetik girişimi bastırmak için sabit indüktörler - bölüm 2-1: Boş detay özellik standardı - güvenlik deneylerine gerek duyulan indüktörler - Değerlendirme derecesi d

TS EN 60938-2-2 Elektromanyetik girişimi bastırmak için sabit indüktörler - Bölüm 2-2: Boş detay özellik standardı - Güvenlik deneylerine gerek duyulan indüktörler(sadece)

TS 8652 EN 60622 Sekonder piller ve bataryalar - alkalin veya diğer asit olmayan elektrolitler içeren - sızdırmaz, nikel-Kadmiyum, prizmatik, yeniden doldurulabilir, tek hücreli

TS 5300 EN 60320-2-1 Cihaz fiş ve prizleri - genel amaçlar için ev ve benzeri yerlerde kullanılan - bölüm 2-1: Dikiş makineleri fiş ve prizleri

TS EN 60320-2-2 Cihaz fiş ve prizleri - Genel amaçlar için ev ve benzeri yerlerde kullanılan - Bölüm 2-2: Ara bağlayıcı fiş ve prizleri - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan cihazlar için

TS 3211 EN 60034-7Döner elektrik makineleri bölüm 7:Yapılış tiplerinin sınıflandırılması,montaj düzenlemeleri ve bağlantı ucu kutusunun konumu (ım kodu)

TS 6848 EN 60034-12Döner elektrik makinaları-Bölüm 12:Tek hız kademeli, üç fazlı kafesli endüksiyon motorlarının yol verme performansı

TS 9519 EN 60360 Lamba başlığının sıcaklık artışı için standard ölçme metodu

TS 2051 EN 60270 Kablolar-Yüksek gerilim deney teknikleri-Kısmi boşalma ölçmeleri

TS EN 50303 Grizu ve/veya patlayıcı özelliğe sahip gaz tarafından atmosferde yaratılan tehlikeli durumda çalışır halde kalması amaçlanan grup ı, kategori m1 donanımı

TS EN 50250 Endüstriyel kullanım için dönüştürme adaptörleri

TS EN 50274 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni üniteleri- elektrik çarpmasına karşı koruma - Tehlikeli gerilimli bölümlere istenmeden yapılan doğrudan temasa karşı koruma

TS 10486 EN 60998-1 Bağlama düzenleri (klemensler) - Ev ve benzeri yerlerdeki alçak gerilim devreleri için - Bölüm 1: Genel özellikler

TS 5018-1 EN 60898-1Elektrik yardımcı donanımları - Devre kesiciler - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan aşırı akım koruma düzenleri için - Bölüm 1: Alternatif akım (a.a.) devre kesiciler

TS EN 61009-2-1/T1 Artık akımla çalışan devre kesiciler - Ayrılmaz bir bütün halinde aşırı akım koruması bulunan - Evlerde ve benzeri yerlerde kullanılan (rcbo) bölüm 2.1 : Genel kuralların hat geriliminden fonksiyon olarak bağımsız rcbo’lara uygulanması

TS 3033 EN 60529/T1 Mahfazalarla sağlanan koruma dereceleri IP kodu)(elektrik donanımlarında)tadil 1

TS EN 61429+A11 Sekonder hücreler ve piller - İşaretleme ve gösteriliş - Uluslar arası geri dönüşüm sembolü ıso 7000-1135 ile işaretlenmesi ve 93/86 eec ile 91/157/eec direktiflerine göre gösterimi

TS EN 61429+A11 Sekonder hücreler ve piller - İşaretleme ve gösteriliş - Uluslar arası geri dönüşüm sembolü ıso 7000-1135 ile işaretlenmesi ve 93/86 eec ile 91/157/eec direktiflerine göre gösterimi

TS EN 62271-102 Yüksek gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni-Bölüm 102:Yüksek gerilim alternatif akım ayırıcı ve topraklama anahtarları

TS EN 60660 İzolâtörler - Anma gerilimi 1kv'dan 300 kv’a kadar olan (300 kv hariç) sistemler için organik malzemeden yapılmış bina içi mesnet izolâtörlerinin deneyleri

TS 8704 EN 60598-2-7/A2 Aydınlatma armatürleri bölüm 2 : Özel kurallar - Kısım 7 : Bahçecilikte kullanılan, taşınabilir

TS EN 60947-6-2 Gerilim anahtarlama ve kontrol tabloları-Bölüm 6:Çok fonksiyonlu cihazlar-Kısım 2:Kontrol ve koruyucu anahtarlama düzenleri (veya cihazları)

TS EN 10331 Manyetik malzemeler - Sinterlenmiş yumuşak manyetik malzemeler için özellikler

TS EN 50125-2 Demiryolu uygulamaları-Donanım için çevre şartları-Bölüm2 : Sabit elektrik tesisatları

TS EN 50125-3 Demiryolu uygulamaları-Donanım için çevre şartları-Bölüm 3: Sinyalizasyon ve haberleşme donanımı

TS EN 50334 Kablolar- Elektrik kablo damarlarının tanıtımı için yazı ile işaretleme

TS EN 50362 Acil durum devrelerinde kullanılan korumasız büyük enerji ve kumanda kabloların yangına direnç deney metodu

TS EN 60076-4 Güç transformatörleri -- bölüm 4: Yıldırım ani darbe ve anahtarlama ani darbe deneyine ilişkin kılavuz - Pgüç transformatörleri ve reaktörler

TS EN 60230 Kablolar - Kablo ve yardımcı donanımlarına uygulanan anî darbe deneyleri

TS EN 60404-14 Manyetik malzemeler - Bölüm 6: Geri çekme veya döndürme metodu ile ferromanyetik bir malzeme numunesinin manyetik dipol momentini ölçme metotları

TS EN 60454-3-19 Yalıtıcı şeritler - Elektriksel amaçlar için - Basınca duyarlı yapışkan şeritler bölüm 3: Malzeme özellikleri - Föy 19: Her iki tarafı da basınca duyarlı yapışkanlı çeşitli altlık malzemelerinden yapılan şeritler

TS EN 60455-3-1 Elektrik yalıtımında kullanılan reçine esaslı reaktif bileşikler - Bölüm 3: Münferit malzemeler için özellikler - Föy 1: Doldurulmamış epoksi reçine bileşikler

TS EN 60455-3-2 Elektrik yalıtımında kullanılan reçine esaslı reaktif bileşikler - Bölüm 3: Münferit malzemeler için özellikler - Föy 2: Kuartz dolgulu epoksi reçineli bileşikler

TS EN 60455-3-3 Elektrik yalıtımında kullanılan reçine esaslı reaktif bileşikler - Bölüm 3: Münferit malzemeler için özellikler - Föy 3: Doldurulmamış poliüretan bileşikler

TS EN 60455-3-4 Elektrik yalıtımında kullanılan reçine esaslı reaktif bileşikler - Bölüm 3: Münferit malzemeler için özellikler - Föy 4: Doldurulmuş poliüretan bileşikler

TS EN 60664-3 Yalıtım koordinasyonu - Alçak gerilim sistemlerinde kullanılan donanımlar için - Bölüm 3: Kirlenmeye karşı koruma amacıyla kaplama, dolgu veya kalıp kullanımı

TS EN 60684-3-121 to 124 Bükülgen yalıtıcı manşonlar - Bölüm 3: Her bir manşon tipi için özellikler - Föyler :121-124:Ekstrüde edilmiş silikon manşon

TS EN 60684-3-229 Bükülgen yalıtıcı manşonlar - Bölüm 3: Her bir manşon tipi için özellikler - Föy 229 : Isıyla büzülebilen yarı bükülgen, poliviniliden florür manşon, alev geciktirmeli, sıvıya dayanıklı, büzülme oranı 2:1

TS EN 60684-3-240 to 243 Bükülgen yalıtıcı manşonlar - Bölüm 3: Her bir manşon tipi için özellikler - Föyler 240-243 : Isıyla büzülebilen ptfe manşon

TS EN 60684-3-300 Bükülgen yalıtıcı manşonlar - Bölüm 3: Her bir manşon tipi için özellikler - Föy 300 : Örgülü, kaplamasız, cam tekstil fiber manşon

TS EN 60684-3-320 Bükülgen yalıtıcı manşonlar - Bölüm 3: Her bir manşon tipi için özellikler - Föy 320 : Hafifçe emprenye edilmiş polietilen tereftalat tekstil manşon

TS EN 60684-3-400 to 402 Bükülgen yalıtıcı manşonlar - Bölüm 3: Her bir manşon tipi için özellikler - Föyler 400-402 : Silikon elastomer kaplı cam tekstil manşon

TS EN 60684-3-403 to 405 Bükülgen yalıtıcı manşonlar - Bölüm 3: Her bir manşon tipi için özellikler - Föyler 403-405 : Akrilik esaslı kaplamalı cam tekstil manşon

TS EN 60684-3-420 to 422 Bükülgen yalıtıcı manşonlar - Bölüm 3: Her bir manşon tipi için özellikler - Föyler 420-422 : Akrilik esaslı kaplamalı polietilen tereftalat tekstil manşon

TS EN 60702-1 Kablolar - Beyan gerilimi 750 v’u geçmeyen mineral yalıtımlı kablolar ve bunların bağlantı ucu düzenleri - Bölüm 1:Kablolar

TS EN 60702-2 Kablolar - Beyan gerilimi 750 v’u geçmeyen mineral yalıtımlı kablolar ve bunların bağlantı ucu düzenleri - Bölüm 2:Bağlantı ucu düzenleri

TS EN 80416-3 Donanım üzerinde kullanılan grafik semboller için temel prensipler - Bölüm 3: Grafik sembollerin uygulanması için kılavuz bilgiler

TS EN 60896-11 Sabit kurşun-Asitli bataryalar - Bölüm 11: Havalandırmalı tipler - Genel kurallar ve deney metotları

TS EN 60947-8 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 8: Döner elektrik makinalarında kullanılan gömülü ısıl koruma için kontrol birimleri

TS EN 60999-2 Bağlama düzenleri - Elektriksel bakır iletkenler - Vidalı tip ve vidasız tip sıkıştırma üniteleri için güvenlik kuralları - Bölüm 2 : 35 mm2 üzeri ve 300 mm2 (dahil) olan iletkenler için kullanılan sıkıştırma üniteleri ile ilgili özel kurallar

TS EN 61347-2-1 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-1: Yolverme cihazları (ışıltılı yolvericiler dışında) - Belirli özellikler

TS EN 60061-3/tst A47 Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolu için mastarlar ile birlikte bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60061-3/A20 Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolu için mastarlar ile birlikte bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60061-3/tst A21 Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolu için mastarlar ile birlikte bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60061-3/A22 Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolu için mastarlar ile birlikte bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60061-3/A23 Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolu için mastarlar ile birlikte bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60061-3/A24 Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolu için mastarlar ile birlikte bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60061-3/A25 Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolu için mastarlar ile birlikte bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60061-3/A26 Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolu için mastarlar ile birlikte bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60061-3/A27 Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolu için mastarlar ile birlikte bölüm 3: Mastarlar  

TS EN 60061-3/A28 Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolu için mastarlar ile birlikte bölüm 3: Mastarlar  

TS EN 50123-2 Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler - D.a. anahtarlama donanımı bölüm 2: D.a devre kesicileri

TS EN 50123-2 Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler - D.a. anahtarlama donanımı bölüm 2: D.a devre kesicileri

TS EN 50123-7-1 Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler - D.a. anahtarlama donanımı - Bölüm 7-1: D.a. cer sistemlerinde özel kullanımlar için ölçme, kumanda ve koruma cihazları - Uygulama kılavuzu

TS EN 50123-7-1 Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler - D.a. anahtarlama donanımı - Bölüm 7-1: D.a. cer sistemlerinde özel kullanımlar için ölçme, kumanda ve koruma cihazları - Uygulama kılavuzu

TS EN 50123-7-3 Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler - D.a anahtarlama donanımı - Bölüm 7-3: D.a. cer sistemlerinde özel kullanımlar için ölçme, kumanda ve koruma cihazları - Ayırma gerilim dönüştürücüleri ve diğer gerilim ölçme cihazları

TS 3033 EN 60529/A1Mahfazalarla sağlanan koruma dereceleri (IP kodu)

TS 7207 EN 60371-1 Yalıtım malzemeleri - Mika esaslı - Özellikler - Bölüm 1: Tarifler ve genel özellikler

TS 8700 EN 60598-2-3 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-3: Belirli özellikler - Yol ve cadde aydınlatması için

TS EN 60598-2-10 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-10: Belirli özellikler - Çocuklar için taşınabilir aydınlatma armatürleri

TS EN 60264-2-2/A1 Sargı tellerinin ambalâjlanması - Bölüm 2: Silindir biçimli makaralar - Kısım 2: Termoplâstik malzemeden yapılmış iade edilebilen makaralar (tadil 1)

TS EN 60264-2-3/A1 Sargı tellerinin ambalâjlanması - Bölüm 2 : Silindirik biçimli makaralar kısım 3 : Termoplâstik malzemeden yapılmış iade edilemeyen makaralar için özellikler

TS EN 60947-8 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 8: Döner elektrik makinalarında kullanılan gömülü tip ısıl koruma (ptc) için kontrol birimleri

TS EN 60670-1 Kutular ve mahfazalar - Ev ve benzerî yerlerdeki sabit elektrik tesisatlarında kullanılan elektriksel amaçlı yardımcı donanım için - bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 61386-21 Boru sistemleri - Kablo tesisi için - bölüm 21: İlgili özellikler - Rijit boru sistemleri

TS EN 61386-22 Boru sistemleri - Kablo tesisi için bölüm 22: İlgili özellikler - Esnek boru sistemleri

TS EN 61386-23 Boru sistemleri - Kablo tesisi için bölüm 23: İlgili özellikler - Bükülgen boru sistemleri

TS EN 61543:1998/A11 Elektromanyetik uyumluluk - Artık akımla çalışan koruyucu düzenler (rcd) - Evlerde ve benzeri yerlerde kullanılan (tadil 11)

TS EN 61543:1998/A11 Elektromanyetik uyumluluk - Artık akımla çalışan koruyucu düzenler (rcd) - Evlerde ve benzeri yerlerde kullanılan (tadil 11)

TS EN 60383-1/A11 İzolatörler-Hava hatları için-Anma gerilimi 1000 voltun üstünde olan bölüm 1: Seramik veya cam izolatör birimleri-A.a. sistemleri için tarifler, deney metotları ve kabul kriterleri

TS EN 61204-6 Düşük gerilimli güç kaynakları, d.a. çıkışlı - bölüm 6: Performansı değerlendirilmiş düşük gerilimli güç kaynaklarına ilişkin şartlar

TS EN 45510-2-8 Üretim santralı teçhizatının tedariki için kılavuz-Elektriksel teçhizat-Bölüm 2-8: Güç kabloları

TS EN 50394-1 Potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanılan elektrikli cihazlar - Grup ı - Kendinden güvenlikli sistemler - Bölüm 1: Yapım ve deneyler

TS EN 60300-1 Güvenilebilirlik yönetimi-Bölüm 1:Güvenilebilirlik sistemleri

TS EN 60684-3-165 Bükülgen yalıtıcı manşonlar - Bölüm 3: Her bir manşon tipi için özellikler - Föy 165 : Ekstrüde edilmiş poliolefin, alev geciktirmeli, sınırlı yangın tehlike manşonu

TS EN 60947-5-7 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 5-7: Kontrol devre düzenleri ve anahtarlama elemanları, analog çıkışlı yakınlık düzenleri için kurallar

TS EN 60034-14 Döner elektrik makinaları - Bölüm 14: Mil yüksekliği 56 mm ve daha yüksek olan bazı makinalarda mekanik titreşim - Titreşimin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve sınırları

TS EN 60450 Yeni ve eski selülozik elektriksel yalıtkan malzemelerin ortalama viskometrik polimerizasyon derecesinin ölçülmesi

TS EN 60947-5-4 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzenleri - Bölüm 5: Devre kontrol cihazları ve anahtarlama elemanları - Kısım 4: Düşük enerjili kontakların performansını değerlendirme metodu - Özel deneyler

TS EN 61386-22 Boru sistemleri - Kablo tesisi için bölüm 22: İlgili özellikler - Esnek boru sistemleri

TS EN 88528-11 Gidip gelme hareketli içten yanmalı motorla tahrik edilen alternatif akım jeneratör grupları - Bölüm 11: Döner kesintisiz güç sistemleri - Performans kuralları ve deney metotları

TS 10487 EN 60998-2-1 Bağlama düzenleri (klemensler) - Ev ve benzeri yerlerdeki alçak gerilim devreleri için - Bölüm 2.1: Vidalı sıkıştırma üniteleri bulunan bağımsız birimler halindeki bağlama düzenleri için belirli özellikler

TS 10488 EN 60998-2-2 Bağlama düzenleri (klemensler) - Ev ve benzeri yerlerdeki alçak gerilim devreleri için - Bölüm 2-2: Vidasız tip sıkıştırma üniteleri bulunan bağımsız birimler halindeki bağlama düzenleri için belirli özellikler

TS 10489 EN 60998-2-3 Bağlama düzenleri (klemensler) - ev ve benzeri yerlerdeki alçak gerilim devreleri için - Bölüm 2.3: Yalıtım sıyırmalı sıkıştırma üniteleri bulunan bağımsız birimler hâlindeki bağlama düzenleri için belirli özellikler

TS EN 60947-5-1 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzenleri- bölüm 5-1: Devre kontrol cihazları ve anahtarlama elemanları - Elektromekanik devre kontrol cihazları

TS EN 50250 Endüstriyel kullanım için dönüştürme adaptörleri

TS EN 60399 Lamba duyları - Abajur duy halkalı - Tambur dişi

TS EN 60838-1 Lâmba duyları - Çeşitli - Bölüm 1: Genel özellikler ve deneyler

TS EN 60034-11 Döner elektrik makinaları - bölüm 11: Isıl koruma

TS EN 60893-1 Elektrik yalıtım malzemeleri - Termoset reçine esaslı endüstriyel rijit lâmine levhalar - Bölüm 1: Tarifler, işaretlemeler ve genel özellikler

TS EN 60893-2 Elektrik yalıtım malzemeleri - Termoset reçine esaslı endüstriyel rijit lâmine levhalar - Bölüm 2: Deney metotları

TS EN 13160-4 Sızıntı belirleme sistemleri - Bölüm 4: Sızıntı toplama yerleri veya ara boşluklarda kullanım için sıvı ve/eya buhar algılayıcılı sistemler

TS 3033 EN 60529/T2 Mahfazalarla sağlanan koruma dereceleri IP kodu)(elektrik donanımlarında)

TS 5018-1 EN 60898-1/A11 Elektrik yardımcı donanımları - Devre kesiciler - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan aşırı akım koruma düzenleri için - Bölüm 1: Alternatif akım (a.a.) devre kesiciler

TS EN 60034-9 Döner elektrikli makinalar - Bölüm 9: Gürültü sınırları

TS EN 60127-4 Minyatür sigortalar - Bölüm 4: Üniversal modüler değiştirme elemanları (umf) - Deliğe montajlı ve yüzeye montajlı tipler

TS EN 60238 Lâmba duyları - Edison vidalı

TS EN 60335-2-29 Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 2-29: Batarya doldurma cihazları için özel kurallar

TS EN 60998-2-4 Bağlama düzenleri (klemensler) - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan alçak gerilim devreleri için - Bölüm 2-4: Burmalı bağlama düzenleri için özel kurallar

TS EN 50124-1/A1 Demiryolu uygulamaları - Yalıtım koordinasyonu - bölüm 1: Temel kurallar - Bütün elektrikli ve elektronik donanım için yalıtma aralıkları ve yüzeysel kaçak yolu uzunlukları

TS EN 50124-1/A1 Demiryolu uygulamaları - Yalıtım koordinasyonu - bölüm 1: Temel kurallar - Bütün elektrikli ve elektronik donanım için yalıtma aralıkları ve yüzeysel kaçak yolu uzunlukları

TS EN 60061-3/A33 Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolu için mastarlar ile birlikte bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60061-3/A34 Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolu için mastarlar ile birlikte bölüm 3: Mastarlar

TS 9919 EN 60432-1/A1 Lâmbalar - Akkor filâmanlı - Güvenlik kuralları - Bölüm 1 : Ev ve benzeri yerlerde genel aydınlatmada kullanılan tungsten filâmanlı lâmbalar

TS EN 60598-2-25/A1Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2: Özel kurallar-Kısım 25: Hastanelerin ve sağlık bakım merkezlerinin klinik bölgelerinde kullanılan

TS EN 60838-2-1/A2 Lâmba duyları - Çeşitli lambalar için- Bölüm 2: Özel kurallar - Kısım 1: S14 lâmba duyları

TS EN 60947-5-5/A1 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 5-5: Devre kontrol cihazları ve anahtarlama elemanları - Mekanik mandallama fonksiyonlu elektrikli acil durdurma cihazı

TS EN 61549/A1 Lâmbalar - Çeşitli

TS EN 61549/A1 Lâmbalar - Çeşitli

TS EN 61800-3 Ayarlanabilir hızda elektrik güç sürme sistemleri -Bölüm 3: Özel deney yöntemleri içeren emu ürün standardı

TS EN 60061-4/A6 Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolu için mastarlar ile birlikte-Bölüm 4:Genel bilgi ve kılavuz

TS EN 60228 Yalıtımlı kablolar için iletkenler

TS EN 60332-1-1 Yangın riski altındaki elektrik ve optik fiber kablo deneyleri - Bölüm 1-1: Yalıtkan tek tel ve fiber kablo için dikey alev yayılım deneyi - Aparat

TS EN 60332-1-2 Yangın riski altındaki elektrik ve optik fiber kablo deneyleri - Bölüm 1-2: Yalıtkan tek tel ve fiber kablo için dikey alev yayılım deneyi - 1 kw'lık ön karışımlı alev için prosedür

TS EN 60332-1-3 Yangın riski altındaki elektrik ve optik fiber kablo deneyleri - Bölüm 1-3: Yalıtkan tek tel ve fiber kablo için dikey alev yayılımı deneyi - Alev sıçraması/parçalarının belirlenmesi için prosedür

TS EN 60332-2-1 Yangın riski altındaki elektrik ve optik fiber kablo deneyleri - Bölüm 2-1: Yalıtkan küçük tek bakır tel ve fiber kablo için dikey alev yayılım deneyi - Aparat

TS EN 60332-2-2 Yangın riski altındaki elektrik ve optik fiber kablo deneyleri - Bölüm 2-2: Yalıtkan küçük tek tel ve fiber kablo için dikey alev yayılım deneyi - Yayılıma alevi için prosedür

TS EN 60669-2-4 Anahtarlar - Ev ve benzeri yerlerdeki sabit elektrik tesisatları için - Bölüm 2-4: Özel kurallar - Ayırma anahtarları

TS EN 60695-11-5 "yangın tehlike deneyleri - Deney alevleri - İğne alevi deney metodu - Araç gereç, doğrulama amaçlı deney düzeneği ve kılavuz"

TS EN 60838-2-1/A2 Lâmba duyları-Çeşitli lâmbalar için-Bölüm 2: Özel kurallar-Kısım 1:S14 lâmba duyları

TS EN 60947-5-5/A1 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 5-5: Devre kontrol cihazları ve anahtarlama elemanları-Mekanik mandallama fonksiyonlu elektrikli acil durdurma cihazı

TS EN 61549/A1 Lâmbalar - Çeşitli

TS EN 61549/A1 Lâmbalar - Çeşitli

TS EN 60127-4 Minyatür sigortalar - Bölüm 4: Üniversal modüler değiştirme elemanları (umf) - Deliğe montajlı ve yüzeye montajlı tipler

TS EN 60238 Lâmba duyları - Edison vidalı

TS EN 60335-2-29 Güvenlik kuralları- Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için bölüm 2-29: Batarya doldurma cihazları için özel kurallar

TS EN 60998-2-4 Bağlama düzenleri (klemensler)-Ev ve benzeri yerlerdeki alçak gerilim devreleri için-Bölüm 2-4: Bükmeli bağlama düzenleri-Bakır iletkenlerin bağlanması için

TS EN 60309-1/A11 Fişler, prizler ve ara fiş-Prizler - Sanayide kullanılan - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 61058-1 Anahtarlar-Elektrikli cihazlar için bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 60034-14 Döner elektrik makinaları - Bölüm 14: Mil yüksekliği 56 mm ve daha yüksek olan bazı makinalarda mekanik titreşim - Titreşimin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve sınırları

TS EN 60799 Elektriksel yardımcı donanımlar - Kordon takımları ve ara bağlantılı kordon takımları

TS EN 60947-5-4 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni bölüm 5-4: Devre kontrol cihazları ve anahtarlama elemanları-Kısım 4: Düşük enerjili kontakların performansını değerlendirme metodu-Özel deneyler

TS EN 60034-11 Döner elektrik makinaları - Bölüm 11: Isıl koruma

TS EN 61008-2-1/A11Artık akımla çalışan devre kesiciler-Ayrılmaz bir bütün halinde aşırı akım koruması bulunmayan-Evlerde ve benzeri yerlerde kullanılan (rccb) bölüm 2.1:Genel kuralların fonksiyon olarak hat geriliminden bağımsız rccb'lere uygulanabilirliği

TS EN 50216-5/A2 Güç transformatörleri ve reaktör parçaları-Bölüm 5:Sıvı seviyesi, basınç düzenekleri ve akış göstergeleri

TS EN 50369 Sıvı geçirmez kılıf sistemleri-Kablo tesisi için

TS EN 61347-2-12 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-12: D.a veya d.a beslemeli elektronik balastların ilgili özellikleri - Boşalmalı lambalar için (flouresan lambalar hariç)

TS EN 60401-1 Terimler ve terminoloji - Manyetik olarak yumuşak demirden yapılan çekirdekler - Bölüm: 1- Fiziksel düzensizlikler için kullanılan terimler

TS EN 60684-3-228 Bükülgen yalıtıcı manşonlar bölüm 3: Her bir manşon tipi için özel kurallar föy 228: Alev geciktirmeli, akışkanlara dayanıklı, ısıyla büzülebilen yarı- Rijit poliviniliden florür manşon, büzülme oranı

TS EN 61238-1 Beyan gerilimleri 36 kv’a (um= 42 kv) kadar olan güç kabloları için sıkıştırmalı ve mekanik bağlayıcılar - Bölüm 1: Deney metotları ve özellikler

TS EN 60684-3-228 Bükülgen yalıtıcı manşonlar bölüm 3: Her bir manşon tipi için özel kurallar föy 228: Alev geciktirmeli, akışkanlara dayanıklı, ısıyla büzülebilen yarı- Rijit poliviniliden florür manşon, büzülme oranı

TS EN 61238-1 Beyan gerilimleri 36 kv’a (um= 42 kv) kadar olan güç kabloları için sıkıştırmalı ve mekanik bağlayıcılar - Bölüm 1: Deney metotları ve özellikler

TS EN 60684-3-228 Bükülgen yalıtıcı manşonlar bölüm 3: Her bir manşon tipi için özel kurallar föy 228: Alev geciktirmeli, akışkanlara dayanıklı, ısıyla büzülebilen yarı- Rijit poliviniliden florür manşon, büzülme oranı

TS EN 61238-1 Beyan gerilimleri 36 kv’a (um= 42 kv) kadar olan güç kabloları için sıkıştırmalı ve mekanik bağlayıcılar - Bölüm 1: Deney metotları ve özellikler

TS EN 61034-1 Belirtilen şartlarda yanan kabloların duman yoğunluğunun ölçülmesi - Bölüm 1: Deney cihazları

TS EN 61034-1 Belirtilen şartlarda yanan kabloların duman yoğunluğunun ölçülmesi - Bölüm 1: Deney cihazları

TS EN 61034-2 Belirtilen şartlarda yanan kabloların duman yoğunluğunun ölçülmesi - Bölüm 2: Deney işlemi ve kurallar

TS EN 61034-2 Belirtilen şartlarda yanan kabloların duman yoğunluğunun ölçülmesi - Bölüm 2: Deney işlemi ve kurallar

TS EN 61047 Dönüştürücüler - Filâmanlı lâmbalar için d.a. veya a.a. beslemeli elektronik indirici - Performans kuralları

TS EN 61047 Dönüştürücüler - Filâmanlı lâmbalar için d.a. veya a.a. beslemeli elektronik indirici - Performans kuralları

TS EN 61058-2-4 Anahtarlar - Elektrikli cihazlar için - Bölüm 2-4:Bağımsız olarak monte edilen anahtarlar için özel kurallar

TS EN 50123-7-1 Demiryolu uygulamaları- Sabit tesisler- D.a. anahtarlama donanımı- Bölüm 7: A.a kısım 1: Uygulama kılavuzu

TS EN 50152-3-1 Demiryolu uygulamaları- Sabit tesisler- A.a. anahtarlama donanımı için özel şartlar- Bölüm 3: A.a. cer sistemlerinde özel kullanımlar için ölçme kumanda ve koruma cihazları- Kısım 1: Uygulama kılavuzu

TS EN 60076-5 Güç transformatörleri bölüm 5: Kısa devreye dayanım yeteneği

TS EN 60480 Elektrik cihazlarındaki sülfürhekzaflorürün (SF6) kontolü ve işlenmesi ve tekrar kullanımı için muayene kılavuzu

TS EN 50102/A1 (Numara tadili: TS EN 62262) Mahfazaların koruma dereceleri-Elektrik donanımının dış mekanik darbelere karşı korunması için- (ık kodu)

TS EN 50216-2/A1 Güç transformatörü ve ara bağlantı parçaları-Bölüm 2:Sıvıya daldırılan transformatörler ve muhafazalı reaktörlerde kullanılan gaz ve yağla çalışan röleler

TS EN 50216-2/A1 Güç transformatörü ve ara bağlantı parçaları-Bölüm 2:Sıvıya daldırılan transformatörler ve muhafazalı reaktörlerde kullanılan gaz ve yağla çalışan röleler

TS EN 50363-1 Düşük voltajlı enerji kabloları için yalıtım, kılıflama ve kaplama malzemeleri - Bölüm 1: Çapraz bağlı elastomerik yalıtım hamurları

TS EN 50363-10-1 Düşük voltajlı enerji kabloları için yalıtım, kılıflama ve kaplama malzemeleri - Bölüm 10-1: Farklı kılıflama hamurları - Çapraz bağlı poli(vinil klorür) (xlpvc)

TS EN 50363-10-2 Düşük voltajlı enerji kabloları için yalıtım, kılıflama ve kaplama malzemeleri - Bölüm 10-2: Farklı kılıflama hamurları - Termoplastik poliüretan

TS EN 50363-2-1 Alçak gerilim enerji kabloları için yalıtım, kılıf ve örtü malzemeleri-Bölüm 2-1:Çapraz bağlı elastomerik kılıf bileşikleri

TS EN 50363-2-2 Düşük voltajlı enerji kabloları için yalıtım, kılıflama ve kaplama malzemeleri - Bölüm 2-2: Çapraz bağlı elastomerik kaplama hamurları

TS EN 50363-4-1 Düşük voltajlı enerji kabloları için yalıtım, kılıflama ve kaplama malzemeleri - Bölüm 4-1: Pvc kılıflama hamurları

TS EN 50363-4-2 Alçak gerilim enerji kabloları için yalıtım, kılıf ve örtü malzemeleri-Bölüm 4-2:Pvc örtü bileşikleri

TS EN 50363-5 Düşük voltajlı enerji kabloları için yalıtım, kılıflama ve kaplama malzemeleri - Bölüm 5: Halojen ihtiva etmeyen, çapraz bağlı yalıtım hamurları

TS EN 50363-6 Düşük voltajlı enerji kabloları için yalıtım, kılıflama ve kaplama malzemeleri - Bölüm 6: Halojen ihtiva etmeyen, çapraz bağlı kılıflama hamurları

TS EN 50363-7 Düşük voltajlı enerji kabloları için yalıtım, kılıflama ve kaplama malzemeleri - Bölüm 7: Halojen ihtiva etmeyen, termoplastik yalıtım hamurları

TS EN 50363-8 Düşük voltajlı enerji kabloları için yalıtım, kılıflama ve kaplama malzemeleri - Bölüm 8: Halojen ihtiva etmeyen, termoplastik kılıflama hamurları

TS EN 50363-9-1 Alçak gerilim enerji kabloları için yalıtım, kılıf ve örtü malzemeleri-Bölüm 9-1:Çeşitli yalıtım bileşikleri-Çapraz bağlı polivinil klorür (xlpvc)

TS EN 60376 Elektrikli donanımlarda kullanılacak teknik nitelikli kükürt hekzaflorürün (SF6) özellikleri

TS EN 60432-2/A1 Lâmbalar - Akkor filâmanlı - Güvenlik kuralları - Bölüm 2: Ev ve benzeri yerlerde genel aydınlatmada kullanılan tungsten halojenür lâmbalar

TS EN 60598-2-6/A1 Aydınlatma armatürleri- Bölüm 2: Özel kurallar kısım 6: Fılamanlı lambalar için gömme transformatörlü

TS EN 60598-2-19/A2 Aydınlatma armatürleri bölüm 2: Özel kurallar kısım ondokuz klima sistemlerindeki güvenlik kuralları

TS EN 61204/A1 Alçak gerilim güç kaynakları, d.a. çıkışlı-Performans karakteristikleri ve güvenlik kuralları

TS EN 50363-3 Alçak gerilim enerji kabloları için yalıtım, kılıf ve örtü malzemeleri-Bölüm 3: Pvc yalıtım bileşikleri

TS EN 60228 Kablolar - Yalıtılmış kabloların iletkenleri

TS EN 60947-6-1 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 6-1: Çok fonksiyonlu donanım - aktarmalı anahtarlama donanımı

TS EN 61558-1 Güç transformatörleri, güç kaynakları, reaktörler ve benzeri ürünlerin güvenliği - Bölüm 1: Genel kurallar ve deneyler

TS EN 60684-3-212 Bükülgen yalıtıcı manşonlar- Bölüm 3: Her bir manşon tipi için özel kurallar föy 212: Alev geciktirmeli, ısıyla büzülebilen poliolefin manşon, büzülme oranı 2:1

TS EN 61347-2-8/A1 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-8: Fluoresan lâmbalarla kullanılan balastlar - Belirli özellikler

TS EN 61543/A2 Elektromanyetik uyumluluk-Artık akımla çalışan koruyucu düzenler (rcd)-Evlerde ve benzeri yerlerde kullanılan

TS 1352-2 EN 60896-21/T1 Akümülâtörler - Sabit kurşun asit - bölüm 21: Valf ile ayarlanan tipler - Deney metotları

TS HD 604 S1/A3 Kablolar - Güç istasyonlarında kullanılan özel yangın performanslı güç kabloları - Beyan gerilimleri 0,6/1 kv ve 1,9/3,3 kv olan

TS EN 50124-1/A2 Demiryolu uygulamaları - Yalıtım koordinasyonu - Bölüm 1: Temel kurallar - Bütün elektrikli ve elektronik donanım için yalıtma aralıkları ve yüzeysel kaçak yolu uzunlukları

TS EN 50124-1/A2 Demiryolu uygulamaları - Yalıtım koordinasyonu - Bölüm 1: Temel kurallar - Bütün elektrikli ve elektronik donanım için yalıtma aralıkları ve yüzeysel kaçak yolu uzunlukları

TS EN 61347-2-1/A1 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-1: Yol verme cihazları (ışıltılı yol vericiler dışında) - Belirli özellikler

TS EN 62040-2 Kesintisiz güç sistemleri (kgc) - Bölüm 2: Elektromanyetik uyumluluk (emu) kuralları

TS EN 60216-4-1 Elektrik yalıtım malzemeleri - Isıl dayanıklılık özellikleri - Bölüm 4-1: Yaşlandırma etüvleri - Tek hücreli etüvler

TS EN 60598-2-13 Aydınlatma armatürleri- Bölüm 2-13:İlgili özellikler - Gömülü aydınlatma armatürleri 20.12.2006 29.140.40

TS EN 60898-2 Devre kesiciler - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan aşırı akım koruma düzenleri için - Bölüm 2: Alternatif akım (a.a) ve doğru akım (d.a.) devre kesiciler

TS EN 50085-1 Donanımlı kablo kanalı sistemleri ve kablo kanal sistemleri-Elektrik tesisatları için bölüm 1:Genel özellikler

TS EN 50395 Kablolar - Alçak gerilim enerji kabloları - Elektriksel deney metotları

TS EN 50396 Kablolar - Alçak gerilim enerji kabloları - Elektriksel olmayan deney metotları

TS EN 60947-6-1 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzenleri - Bölüm 6: Çok fonksiyonlu donanım kısım 1 - Otomatik aktarmalı anahtarlama

TS EN 61034-1 Belirtilen şartlarda yanan kabloların duman yoğunluğunun ölçülmesi - Bölüm 1: Deney cihazı

TS EN 61034-2 Belirtilen şartlarda yanan kabloların duman yoğunluğunun ölçülmesi - Bölüm 2: Deney işlemi ve kurallar

TS EN 61058-2-4 Anahtarlar - Elektrikli cihazlar için - Bölüm 2-4:Bağımsız olarak monte edilen anahtarlar için özel kurallar

TS EN 50085-2-1 Donanımlı kablo kanalı sistemleri ve kablo kanal sistemleri tesisatları için - Bölüm 2-1: Kablo kanalı sistemleri ve kanal sistemleri - Duvar ve tavan montajı için

TS EN 50085-2-1 Donanımlı kablo kanalı sistemleri ve kablo kanal sistemleri - elektrik tesisatları için - Bölüm 2-1: Duvarlara ve tavanlara monte edilmesi amaçlanan donanımlı kablo kanalı sistemleri ve kablo kanal sistemleri

TS EN 60061-2/A33 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 2: Lâmba duyları

TS EN 60061-3/A35 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60432-2/A1 Lâmbalar - Akkor filâmanlı - Güvenlik kuralları - bölüm 2: Ev ve benzeri yerlerde genel aydınlatmada kullanılan tungsten halojenür lâmbalar

TS 5018-1 EN 60898-1/tst A1 Elektrik yardımcı donanımları - Devre kesiciler - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan aşırı akım koruma düzenleri için - Bölüm 1: Alternatif akım (a.a.) devre kesiciler

TS EN 61347-2-1/A1 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-1: Yol verme cihazları (ışıltılı yol vericiler dışında) - Belirli özellikler

TS EN 61347-2-8/A1 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-8: Fluoresan lâmbalarla kullanılan balastlar - Belirli özellikler

TS EN 62020/A1 Elektriksel yardımcı donanımlar - Ev ve benzeri yerlerde kullanımlar için artık akım izleyicileri (rcm’ler)

TS EN 60947-2 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 2: Devre kesiciler

TS EN 61537 Kablolar -Kablo tesisi için - Kablo tava sistemleri ve kablo merdiven sistemleri

TS EN 60332-2-2 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 2-2:Yalıtılmış küçük kesitli tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Difüzyon alevi için işlem

TS EN 60332-2-2 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 2-2:Yalıtılmış küçük kesitli tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Difüzyon alevi için işlem

TS EN 60332-2-1 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 2-1: Yalıtılmış küçük kesitli tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Donanım

TS EN 60332-2-1 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 2-1: Yalıtılmış küçük kesitli tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Donanım

TS EN 60332-1-3 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 1-3:Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Alev damlalarının/parçacıklarının belirlenmesi için işlem

TS EN 60332-1-3 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 1-3:Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Alev damlalarının/parçacıklarının belirlenmesi için işlem

TS EN 60332-1-2 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 1-2: Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - 1 kw ön karışımlı alev için işlem

TS EN 60332-1-2 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 1-2: Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - 1 kw ön karışımlı alev için işlem

TS EN 60332-1-1 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler- Bölüm 1-1: Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Donanım

TS EN 60332-1-1 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler- Bölüm 1-1: Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Donanım

TS EN 50363-7 Kablolar - Yalıtım, kılıf ve örtü malzemeleri - Alçak gerilim enerji kabloları için - Bölüm 7: Halojensiz, termoplastik yalıtım bileşikleri

TS EN 50363-8 Kablolar - Yalıtım, kılıf ve örtü malzemeleri - alçak gerilim enerji kabloları için - Bölüm 8 : Halojensiz, termoplâstik kılıf bileşikleri

TS EN 50363-9-1 Kablolar - Yalıtım, kılıf ve örtü malzemeleri - alçak gerilim enerji kabloları için - Bölüm 9-1 : Muhtelif yalıtım bileşikleri - Çapraz bağlı polivinil klorür (xlpvc)

TS EN 50363-10-1 Kablolar - Yalıtım, kılıf ve örtü malzemeleri - alçak gerilim enerji kabloları için - Bölüm 10-1 : Muhtelif kılıf bileşikleri - Çapraz bağlı polivinil klorür (xlpvc)

TS EN 50363-10-2 Kablolar - Yalıtım, kılıf ve örtü malzemeleri - alçak gerilim enerji kabloları için - Bölüm 10-2 : Muhtelif kılıf bileşikleri - Termoplâstik poliüretan

TS EN 50363-1 Kablolar - Yalıtım, kılıf ve örtü malzemeleri - alçak gerilim enerji kabloları için - bölüm -1: Çapraz bağlı elâstomerik yalıtım bileşikleri

TS EN 50363-2-1 Kablolar - Yalıtım, kılıf ve örtü malzemeleri - alçak gerilim enerji kabloları için - bölüm 2-1: Çapraz bağlı elâstomerik kılıf bileşikleri

TS EN 50363-2-2 Kablolar - Yalıtım, kılıf ve örtü malzemeleri - Alçak gerilim enerji kabloları için - Bölüm 2-2: Çapraz bağlı elâstomerik örtü bileşikleri

TS EN 50363-3 Kablolar - Yalıtım, kılıf ve örtü malzemeleri - Alçak gerilim enerji kabloları için - Bölüm 3 : Pvc yalıtım bileşikleri

TS EN 50363-4-1 Kablolar - Yalıtım, kılıf ve örtü malzemeleri - Alçak gerilim enerji kabloları için - Bölüm 4-1 : Pvc kılıf bileşikleri

TS EN 50363-4-2 Kablolar - Yalıtım, kılıf ve örtü malzemeleri - Alçak gerilim enerji kabloları için - Bölüm 4-2: Pvc örtü bileşikleri

TS EN 50363-5 Kablolar - Yalıtım, kılıf ve örtü malzemeleri - Alçak gerilim enerji kabloları için - Bölüm 5: Halojensiz, çapraz bağlı yalıtım bileşikleri

TS EN 50363-6 Kablolar - Yalıtım, kılıf ve örtü malzemeleri - alçak gerilim enerji kabloları için - bölüm 6: Halojensiz, çapraz bağlı kılıf bileşikleri

TS EN 60838-2-2 Lamba duyları - Çeşitli - Bölüm- 2-2: İlgili özellikler - Işık yayan diyot (led) modülleri için bağlayıcılar

TS EN 62384 Işık yayan diyot (led) modülleri için doğru akım (d.a.) veya alternatif akım (a.a.) beslemeli elektronik kontrol düzeni - Performans özellikleri

TS EN 60216-4-1 Elektrik yalıtım malzemeleri - Isıl dayanıklılık özellikleri - bölüm 4-1: Yaşlandırma etüvleri - Tek hücreli etüvler

TS EN 61788-10 Süper iletkenlik - Bölüm 10: Kritik sıcaklık ölçümü - Bir direnç metodu ile nb-Ti, nb3sn ve iki sistemli oksit kompozit süper iletkenlerin toplam kritik sıcaklığı

TS EN 61788-2 Süper iletkenlik - Bölüm 2: Kritik akım ölçmesi - Nb3sn bileşik süper iletkenlerin d.a. kritik akımı

TS EN 60061-2/A36 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 2: Lâmba duyları

TS 1352-2 EN 60896-21/T1 Akümülâtörler - Sabit kurşun asit - bölüm 21: Valf ile ayarlanan tipler - Deney metotları

TS EN 50290-2-21/A1Haberleşme kabloları - bölüm 2-21: Genel tasarım kuralları ve imalât - Pvc yalıtım hamurları

TS EN 50290-2-22/A1Haberleşme kabloları - Bölüm 2-22: Genel tasarım kuralları ve imalat - Pvc kılıf hamurları

TS EN 50290-2-26/A1Haberleşme kabloları - bölüm 2-26: Genel tasarım kuralları ve imalat - Halojen içermeyen alev geciktiricili yalıtım hamurları

TS 3209 EN 60034-5/A1 Döner elektrik makinaları - bölüm 5: Döner elektrik makinalarının bütün tasarımı tarafından sağlanan koruma dereceleri (ıp kodu) - Sınıflandırma

TS 805 EN 60155/A2 Fluoresan lambalar için ışıltılı yol vericiler

TS 7206 EN 60309-2/A1 Fişler, prizler, ara fiş-Prizler - Sanayide kullanılan bölüm 2: Kontak çubuklu ve kontak yuvalı yardımcı donanımların boyutsal olarak aralarında değiştirilebilme özellikleri

TS EN 60838-2-1/A2 Lâmba duyları-Çeşitli lâmbalar için-Bölüm 2: Özel kurallar-Kısım 1:S14 lâmba duyları

TS EN 60947-5-5/A1 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 5-5: Devre kontrol cihazları ve anahtarlama elemanları-Mekanik mandallama fonksiyonlu elektrikli acil durdurma cihazı

TS EN 61549/A1 Lâmbalar - Çeşitli

TS EN 61549/A1 Lâmbalar - Çeşitli

TS EN 60309-1/A1 Fişler, prizler ve ara fiş-Prizler - Sanayide kullanılan - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 60309-2/A1 Fişler, prizler, ara fiş-Prizler - Sanayide kullanılan - Bölüm 2: Kontak çubuklu ve kontak yuvalı aksesuarların boyutsal olarak aralarında değiştirilebilme özellikleri

TS EN 60309-4 Fişler, prizler, arafişi prizler - Sanayide kullanılan - Bölüm 4: Kilitli veya kilitsiz anahtarlı prizler ve bağlayıcılar

TS EN 60371-3-9/A1 Mika esalı yalıtım malzemeleri - Bölüm 3: Münferit malzemeler için özellikler - Kısım 9: Mikanit kalıplama

TS EN 60947-6-2/A1 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 6-2: Çok fonksiyonlu donanım, kontrol ve koruma anahtarlama cihazları (veya donanımı) (cps) (ıec 60947-6-2:2002/a1:2007)

TS EN 61025 Hata ağacı analizi (FTA)

TS EN 62317-9/A1 Ferit çekirdekler - Boyutlar - Bölüm 9: Düzlemsel çekirdekler

TS EN 62347 Sistem bağımlılık özellikleri kılavuzu

TS EN 61558-2-2 Güç transformatörleri - Güç besleme birimlerinin ve benzerlerinin güvenliği - Bölüm 2-2: Kontrol transformatörleri için özel kurallar

TS EN 60127-1 Minyatür sigortalar - Bölüm 1: Minyatür sigortalar için tarifler ve minyatür sigortaların değiştirme elemanlarının genel özellikleri

TS EN 60838-2-2 Çeşitli lamba duyları - Bölüm 2-2: İlgili özellikler - Işık yayan diyot (led) modülleri için bağlayıcılar

TS EN 61048 Lâmbalar için yardımcı donanımlar - Kondansatörler - Tüp biçimli fluoresan ve diğer boşalmalı lâmba devrelerinde kullanılan - Genel ve güvenlik özellikleri

TS EN 60664-1 Yalıtım koordinasyonu - Alçak gerilim sistemlerinde kullanılan donanımlar için - Bölüm 1: İlkeler, kurallar ve deneyler

TS EN 60947-1 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 62021-2 Yalıtım sıvıları-Asitlik tayini-Bölüm 2:Kulometrik eş değerleme yöntemi

TS EN 62025-1 Yüksek frekanslı endüktif elenalar- Elektriksel olmayan özellikler ve ölçme metotları- Bölüm 1: Elektronik ve telekomünikasyon cihazlarında kullanılan sabit, yüzeye takılan bobinler

TS EN 62230 Kablolar - Kıvılcım için deney metotları

TS EN 61429+A11 Sekonder hücreler ve piller - İşaretleme ve gösteriliş - Uluslar arası geri dönüşüm sembolü ıso 7000-1135 ile işaretlenmesi ve 93/86 eec ile 91/157/eec direktiflerine göre gösterimi

TS EN 61109 İzolatörler - Havai hatlar için - Anma gerilimi 1000 v'tan büyük a.a. sistemler için kompozit askı ve gergi izolatörleri - Tarifler, deney metotları ve kabul kriterleri

TS EN 50342-2 Kurşun asit akümülâtörler - Yol verme için - Bölüm 2: Akümülâtörlerin boyutları ile bağlantı uçlarının işaretlenmesi

TS EN 50497 Pcv yalıtımlı ve kılıflı kablolardan yayılan plastikleştirici riskinin değerlendirilmesi için tavsiye edilen deney metodu

TS EN 60404-5 Manyetik malzemeler - Bölüm 5:Kalıcı manyetik (manyetik olarak sert) malzmeler- Manyetik özelliklerini ölçme metodu

TS EN 60423 Kablo yönetimi için boru sistemi-Borular ve ara bağlantı parçalarının dişleri ve elektrik tesisatı için boru dış çapları

TS EN 50464-2-3 En yüksek gerilimi 36 kV’u geçmeyen teçhizat için 50 kVA’dan 2500 kVA’ya kadar olan üç fazlı 50 hz yağlı dağıtım transformatörleri - Bölüm 2-3: Yüksek gerilim ve/veya alçak gerilim tarafında kablo kutuları olan dağıtım transformatörleri - EN 50464-2-1'deki kuralları karşılayan dağıtım transformatörlerinde kulllanım için tip 2 kablo kutuları

TS EN 62271-209 Yüksek gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni - Bölüm 209: 52kv üzerindeki beyan gerilimleri için gaz yalıtımlı metal mahfazalı anahtarlama düzeninde kablo bağlantıları - Sıvı dolgulu ve elektrüde edilmiş yalıtımlı kablolar - Sıvı dolgulu ve kuru tip kablo bağlantı düzenleri

TS EN 60927 Lambalar için yardımcı donanımlar- Yolverme cihazları (ışıltılı yolvericiler dışında)- Performans kuralları

TS EN 60947-5-9 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 5-9: Kontrol devresi cihazları ve anahtarlama elemanları - Akış hızı anahtarları

TS EN 61558-2-7 Güç transformatörlerinin, güç besleme birimlerinin ve benzerlerinin güvenliği bölüm 2-7: Transformatörlerin deneyleri için ve oyuncak güç besleme birimlerinin deneyleri için özel kurallar

TS EN 62026-1 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Kumanda edici-Cihaz arayüzleri (cdıs) bölüm 1:Genel kuraller

TS EN 61558-2-7 Güç transformatörlerinin, güç kaynaklarının, reaktörlerin ve benzeri ürünlerin güvenliği - Bölüm 2-7: Oyuncaklardaki transformatörler ve güç kaynakları için özel kurallar ve deneyler

TS EN 60730-2-3 Otomatik kontrol düzenleri - Elektrikli - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan - Bölüm 2-3: Tüp biçimli fluoresan lamba balastlarının ısıl koruyucuları için özel kurallar

TS EN 60423 Kablo yönetimi için boru sistemleri - Elektrik tesisatları için boruların dış çapları ve borular ile ara bağlantı parçalarının dişleri

TS EN 60670-22 Kutular ve mahfazalar - Ev ve benzerî yerlerdeki sabit elektrik tesisatlarında kullanılan elektriksel amaçlı yardımcı donanım için - Bölüm 22: Bağlantı kutuları ve mahfazalar için özel kurallar

TS EN 60947-8/A1 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 8: Döner elektrik makinalarında kullanılan gömülü ısıl koruma için kontrol birimleri

TS EN 61204-7 Düşük gerilimli güç kaynakları, d.a. çıkışlı - Bölüm 7: Güvenlik kuralları

TS EN 62317-9 Ferit nüveler - Boyutlar - Bölüm 9: Düzlemsel nüveler

TS EN 60034-9/A1 Döner elektrikli makinalar - Bölüm 9: Gürültü sınırları

TS EN 61058-1/A2 Anahtarlar - Elektrikli cihazlar için - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 60947-1 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 50363-2-2 Düşük voltajlı enerji kabloları için yalıtım, kılıflama ve kaplama malzemeleri - Bölüm 2-2: Çapraz bağlı elastomerik kaplama hamurları

TS EN 50363-4-1 Düşük voltajlı enerji kabloları için yalıtım, kılıflama ve kaplama malzemeleri - Bölüm 4-1: Pvc kılıflama hamurları

TS EN 50363-4-2 Alçak gerilim enerji kabloları için yalıtım, kılıf ve örtü malzemeleri-Bölüm 4-2:Pvc örtü bileşikleri

TS EN 50363-5 Düşük voltajlı enerji kabloları için yalıtım, kılıflama ve kaplama malzemeleri - Bölüm 5: Halojen ihtiva etmeyen, çapraz bağlı yalıtım hamurları

TS EN 50363-6 Düşük voltajlı enerji kabloları için yalıtım, kılıflama ve kaplama malzemeleri - Bölüm 6: Halojen ihtiva etmeyen, çapraz bağlı kılıflama hamurları

TS EN 50363-7 Düşük voltajlı enerji kabloları için yalıtım, kılıflama ve kaplama malzemeleri - Bölüm 7: Halojen ihtiva etmeyen, termoplastik yalıtım hamurları

TS EN 50363-8 Düşük voltajlı enerji kabloları için yalıtım, kılıflama ve kaplama malzemeleri - Bölüm 8: Halojen ihtiva etmeyen, termoplastik kılıflama hamurları

TS EN 50363-9-1 Alçak gerilim enerji kabloları için yalıtım, kılıf ve örtü malzemeleri-Bölüm 9-1:Çeşitli yalıtım bileşikleri-Çapraz bağlı polivinil klorür (xlpvc)

TS EN 60061-2/A33 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 2: Lâmba duyları

TS EN 60127-4 Minyatür sigortalar - Bölüm 4: Üniversal modüler değiştirme elemanları (umf) - Deliğe montajlı ve yüzeye montajlı tipler

TS EN 60238 Lâmba duyları - Edison vidalı

TS EN 60335-2-29 Güvenlik kuralları- Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için bölüm 2-29: Batarya doldurma cihazları için özel kurallar

TS EN 60998-2-4 Bağlama düzenleri (klemensler)-Ev ve benzeri yerlerdeki alçak gerilim devreleri için-Bölüm 2-4: Bükmeli bağlama düzenleri-Bakır iletkenlerin bağlanması için

TS EN 61347-2-1/A1 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-1: Yol verme cihazları (ışıltılı yol vericiler dışında) - Belirli özellikler

TS EN 61347-2-8/A1 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-8: Fluoresan lâmbalarla kullanılan balastlar - Belirli özellikler

TS EN 62020/A1 Elektriksel yardımcı donanımlar - Ev ve benzeri yerlerde kullanımlar için artık akım izleyicileri (rcm’ler)

TS EN 60947-2 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 2: Devre kesiciler

TS EN 50216-5/A3 Güç transformatörü ve reaktör yardımcı donanımları - bölüm 5: Sıvı seviye, basınç ve akış göstergeleri, basınç tahliye düzenleri ve hava kurutucu solunum cihazları

TS EN 60947-5-2 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni-Bölüm 5-2: Devre kontrol cihazları ve anahtarlama elemanları-Yakınlık anahtarları

TS EN 60034-14/A1 Döner elektrik makinaları - bölüm 14: Mil yüksekliği 56 mm ve daha yüksek olan bazı makinalarda mekanik titreşim - Titreşimin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve sınırları

TS EN 60061-4/A1 Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolu için mastarlar ile birlikte-Bölüm 4:Genel bilgi ve kılavuz

TS EN 60061-4/A2 Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolu için mastarlar ile birlikte-Bölüm 4:Genel bilgi ve kılavuz

TS EN 60664-1 Yalıtım koordinasyonu - Alçak gerilim sistemlerinde kullanılan donanımlar için bölüm 1: İlkeler, kurallar ve deneyler

TS EN 60450/A1 Yeni ve eski selülozik elektriksel yalıtkan malzemelerin ortalama viskometrik polimerizasyon derecesinin ölçülmesi

TS EN 60454-3-4 Yalıtıcı şeritler- Elektriksel amaçlar için- Basınca duyarlı yapışkan şeritler- Bölüm 3: Malzeme özellikleri- Föy 4: Lastik termoset yapışkanlı kreplenmiş selülozik kağıt

TS EN 45510-2-9 Güç istasyon donanımı tedarik kılavuzu - Bölüm 2-9 : Elektrik donanımı - Kablolama sistemleri

TS EN 50264-3-1 Demiryolu uygulamaları-Özel yangın performanslı demiryolu taşıtları güç ve kontrol kabloları-Bölüm 3: Azaltılmış kesitli ve çapraz bağlı elastomerik yalıtımlı-Tek damarlı kablolar "

TS EN 50382-1 Demiryolu uygulamaları - Demiryolu demiryolu yüksek sıcaklık güç kabloları gereksinimleri özel yangın performansı - Bölüm 1: Genel sahip

TS EN 50382-2 Demiryolu uygulamaları - Demiryolu demiryolu yüksek sıcaklık güç kabloları özel yangın performansı - Bölüm 2: Tek çekirdek silikon kauçuk olan 120 ° c veya 150 ° c kablolar izolasyonlu

TS EN 60357/A1 Lambalar - Tungsten halojenür (taşıt lambaları dışında) - Performans özellikleri

TS EN 60464-3-2/A1 Vernikler- Elektrik yalıtımında kullanılan- Bölüm 3: Malzeme özellikleri- Föy 2: Sıcak kürleyici emprenye vernikleri

TS EN 60901/A4 Lâmbalar - Tek başlıklı fluoresan - Performans özellikleri

TS EN 61628-2/A1 Oluklu kartonlar ve kağıtlar - Elektriksel amaçlı- Bölüm 2: Deney metotları

TS EN 60641-3-2 Elektriksel amaçlar için prespan ve presli mukavvada bulunması gereken şartlar-Bölüm 3:Münferit malzemeler için şartlar-Föy 2:Presli mukavva, tipler p.2.1, p.4.1, p.4.2, p.4.3, p.6.1 ve p.7.1

TS EN 60669-2-3 Anahtarlar - Ev ve benzeri yerlerdeki sabit elektrik tesisatları için - bölüm 2-3: Özel kurallar - Zaman gecikmeli anahtarlar (zga)

TS EN 60947-2 Alçak gerilimli anahtarlama ve kontrol düzenleri - Bölüm 2: Devre kesiciler

TS EN 60669-2-2 Anahtarlar - Ev ve benzeri yerlerdeki sabit elektrik tesisatları için - Bölüm 2-2: Özel kurallar - Elektromanyetik uzaktan kumandalı anahtarlar (uka)

TS EN 60669-2-4 Anahtarlar - Ev ve benzeri yerlerdeki sabit elektrik tesisatları için - Bölüm 2-4: Özel kurallar - Ayırma anahtarları

TS EN 60838-1/A1 Lamba duyları - Çeşitli - Genel özellikler ve deneyler

TS EN 61184 Lamba duyları - Süngülü

TS EN 60238/A1 Lamba duyları - Edison vidalı

TS EN 60399/A1 Lamba duyları - Abajur duy halkalı - Tambur dişi

TS EN 60400 Duylar - Tüp biçimli fluoresan lambalar ve yol vericileri için

TS EN 60061-2/A37 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 2: Lâmba duyları

TS EN 60947-5-8 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 5-8: Kontrol devresi cihazları ve anahtarlama elemanları - Üç konumlu etkinleştirici anahtarlar

TS 4490 EN 60404-2/A1 Manyetik malzemeler - Bölüm 2: Elektriksel çelik sac ve şeritlerin manyetik özelliklerinin epstein çerçevesi vasıtasıyla ölçme metotları

TS EN 60332-3-10 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 3-10: Düşey olarak monte edilen demetlenmiş teller veya kabloların düşey alev yayılması için deney - Donanım

TS EN 60332-3-10 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 3-10: Düşey olarak monte edilen demetlenmiş teller veya kabloların düşey alev yayılması için deney - Donanım

TS EN 60332-3-21 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 3-21: Düşey olarak monte edilen demetlenmiş teller veya kabloların düşey alev yayılması için deney - Kategori a f/r

TS EN 60332-3-21 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 3-21: Düşey olarak monte edilen demetlenmiş teller veya kabloların düşey alev yayılması için deney - Kategori a f/r

TS EN 60332-3-22 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 3-22: Düşey olarak monte edilmiş demetlenmiş teller veya kabloların düşey alev yayılma deneyi - Kategori a

TS EN 60332-3-22 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 3-22: Düşey olarak monte edilmiş demetlenmiş teller veya kabloların düşey alev yayılma deneyi - Kategori a

TS EN 60947-5-7 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 5-7: Kontrol devresi düzenleri ve anahtarlama elemanları - Analog çıkışlı yakınlık düzenleri için kurallar

TS EN 60947-5-8 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 5-8: Kontrol devresi düzenleri ve anahtarlama elemanları - Üç konumlu etkinleştirici anahtarlar

TS EN 61058-1/A2 Anahtarlar - Elektrikli cihazlar için - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 60269-1/A1 Alçak gerilim sigortaları - Bölüm 1:Genel özellikler

TS 4915 EN 60669-1/IS1 Anahtarlar - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan sabit elektrik tesisatları için - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 60061-2/A38 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 2: Lâmba duyları

TS EN 60061-2/A39 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 2: Lâmba duyları

TS EN 60332-3-23 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 3-23: Düşey olarak monte edilmiş demetlenmiş teller veya kabloların düşey alev alması için deney - Kategori b

TS EN 60332-3-23 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 3-23: Düşey olarak monte edilmiş demetlenmiş teller veya kabloların düşey alev alması için deney - Kategori b

TS EN 60332-3-25 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 3-25: Düşey olarak monte edilmiş demetlenmiş teller veya kabloların düşey alev yayılma deneyi - Kategori d

TS EN 60332-3-25Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 3-25: Düşey olarak monte edilmiş demetlenmiş teller veya kabloların düşey alev yayılma deneyi - Kategori d

TS EN 60332-3-24 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 3-24: Düşey olarak monte edilmiş demetlenmiş teller veya kabloların düşey alev yayılma deneyi - Kategori c

TS EN 60332-3-24 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 3-24: Düşey olarak monte edilmiş demetlenmiş teller veya kabloların düşey alev yayılma deneyi - Kategori c

TS EN 60061-4/A12 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 4: Genel bilgiler ve kılavuz

TS EN 60947-7-3 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 7-3: Yardımcı donanım - Sigorta bağlantı ucu birimleri için güvenlik kuralları

TS EN 60947-7-3 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 7-3: Yardımcı donanım - Sigorta bağlantı ucu birimleri için güvenlik kuralları

TS EN 50342-4 Kurşun asit akümülâtörler - Yol verme için - Bölüm 4: Ağır vasıtalar için akümülatörlerin boyutları

TS EN 61184 Lamba duyları-Süngülü

TS EN 60695-11-5 Yangın tehlikesi deneyi - Bölüm 11-5: Deney alevleri - İğne alevi deney metodu - Cihazlar, doğrulama deney düzeneği ve kılavuz

TS EN 60027-4 Elektrik teknolojisinde kullanılan harf sembolleri- Bölüm 4: Döner elektrik makinaları

TS EN 62026-1 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - kontrol edici cihaz ara yüzleri (cdı) - Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 60947-5-9 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 5-9: Kontrol devresi düzenleri ve anahtarlama elemanları - Akış hızı anahtarları

TS 6848 EN 60034-12/A1 Döner elektrik makinaları - bölüm 12: Tek hız kademeli, üç fazlı kafesli endüksiyon motorlarının yol verme performansı

TS 278 EN 60064/A3 Lâmbalar - Tungsten filâmanlı - Ev ve benzeri yerlerde genel aydınlatma amacıyla kullanılan - Performans özellikleri

TS 278 EN 60064/A4 Lâmbalar - Tungsten filâmanlı - Ev ve benzeri yerlerde genel aydınlatma amacıyla kullanılan - Performans özellikleri

TS EN 50214 Kablolar - Polivinil klorür kılıflı-Yassı, bükülgen

TS EN 60947-5-1/A1 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzenleri - bölüm 5-1: Devre kontrol cihazları ve anahtarlama elemanları - Elektromekanik devre kontrol cihazları

TS EN 60061-2/A37 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 2: Lâmba duyları

TS EN 61857-21 Elektriksel yalıtım sistemleri - Isıl gelişme yöntemleri - Bölüm 21: Genel amaçlı tel sarımlı model uygulaması için özel kurallar 18.01.2010 29.080.30

TS EN 50119 Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler - Elektrikli cer - Temas hava hatları

TS EN 60061-3/A37 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 3: Mastarlar 09.04.2009 29.140.10

TS EN 60061-3/A38 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 3: Mastarlar 16.04.2009 29.140.10

TS EN 61558-2-1 Güç transformatörleri, güç kaynakları, reaktörler ve benzeri ürünlerin güvenliği - Bölüm 2-1: Genel uygulamalar için ayırma transformatörleri ve ayırma transformatörleri ile birleşik olan güç kaynaklarıyla ilgili belirli özellikler ve deneyler 28.04.2009 29.180

TS EN 60947-6-2/A1 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzenleri - bölüm 6-2: Çoklu fonksiyonlu donanım - Kontrol ve koruma anahtarlama düzenleri (veya donanımı) (cps) 24.04.2008 29.120.40

TS EN 60947-6-2/A1 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzenleri - bölüm 6-2: Çoklu fonksiyonlu donanım - Kontrol ve koruma anahtarlama düzenleri (veya donanımı) (cps)

TS EN 60947-8/A1 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 8: Döner elektrik makinalarında kullanılan gömülü tip ısıl koruma (ptc) için kontrol birimleri 03.04.2008 29.130.20

TS EN 60921/A1 Balastlar - Tüp biçimli flüoresan lambalar için -Performans özellikleri 30.04.2008 29.140.30

TS EN 60921/A1 Balastlar - Tüp biçimli flüoresan lambalar için -Performans özellikleri 30.04.2008 29.140.99

TS EN 62031 Genel aydınlatma için led modülleri - Güvenlik özellikleri

TS EN 62040-1 Kesintisiz güç sistemleri ( gs)-Bölüm 1:Kgs için genel kurallar ve güvenlik kuralları 18.01.2010 29.160.40

TS EN 61547 Genel aydınlatma amaçları için kullanılan donanımlar- Emu bağışıklık kuralları 18.01.2010 29.020

TS EN 61386-1 Boru sistemleri - Elektrik tesisatları için-Bölüm 1:Genel özellikler 18.01.2010 29.120.10

TS EN 61995-2 Aydınlatma armatürlerinin bağlantısı için cihazlar-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan -Bölüm 1:Dcl için standard yapraklar

TS EN 60664-5 Yalıtım koordinasyonu-Alçak gerilim sistemlerinde kullanılan donanımlar için bölüm 5: 2 mm veya daha az yalıtma aralıklarının ve yüzeysel kaçak yolu uzunluklarının belirlenmesinde ayrıntılı yöntem

TS EN 61558-2-16 Besleme gerilimleri 1100 v’a kadar olan transformatörler, reaktörler, güç kaynağı birimleri ve benzeri ürünlerin güvenliği - bölüm 2-16: Anahtarlama modlu güç kaynağı birimleriyle ve anahtarlama modlu güç kaynağı birimleri için transformatörlerle ilgili özel kurallar ve deneyler

TS EN 62501 Gerilim beslemeli dönüştürücü (vsc) vanalar - Yüksek gerilim doğru akım (hvdc) güç iletimi için - Elektrik deneyi

TS EN 62501 Gerilim beslemeli dönüştürücü (vsc) vanalar - Yüksek gerilim doğru akım (hvdc) güç iletimi için - Elektrik deneyi

TS EN 62501 Gerilim beslemeli dönüştürücü (vsc) vanalar - Yüksek gerilim doğru akım (hvdc) güç iletimi için - Elektrik deneyi

TS 278 EN 60064/A5 Lâmbalar - Tungsten filâmanlı - Ev ve benzeri yerlerde genel aydınlatma amacıyla kullanılan - Performans özellikleri

TS EN 50085-2-2 Donanımlı kablo kanalı sistemleri ve kablo kanal sistemleri - elektrik tesisatları için - Bölüm 2-2: Zemin altına, zemine gömülü veya zemin üzerine monte edilmesi için amaçlanan donanımlı kablo kanalı sistemleri ve kablo kanal sistemleri

tst EN 62026-3 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Kontrol edici cihaz ara yüzleri (cdı) - Bölüm 3:Cihaz şebekesi

TS EN 50520 Kablolar - Yeraltı tesislerinde gömülü boruların veya kabloların yerinin uyarılması ve korunması için kapak levhaları ve kapak şeritleri

TS EN 61535 Tesis bağlayıcıları - Sabit tesislerde kalıcı bağlantılar için amaçlanan

TS EN 50290-2-24/A1Haberleşme kabloları - Bölüm 2-24: Genel tasarım kuralları ve imalat - Pe kılıf hamurları

TS EN 60196 IEC standard frekansları

TS EN 60076-6 Güç transformatörleri-Bölüm 6: Reaktörler

TS EN 60061-3/A39 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60061-2/A38 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 2: Lâmba duyları

TS EN 50521 Fotovoltaik sistemler için bağlayıcılar - Güvenlik kuralları ve deneyler

TS EN 50520 Yeraltı tesislerinde gömülü kabloların veya boruların yerinin uyarılması ve korunması için örtü levhaları ve örtü şeritleri

TS EN 60061-3/A39 Lâmba başlıkları ve duyları – Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte – Bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60061-3/A40 Lâmba başlıkları ve duyları – Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte – Bölüm 3: Lâmba duyları

TS EN 60947-2/A1 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 2: Devre kesiciler

TS EN 60947-5-1/A1 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzenleri - bölüm 5-1: Devre kontrol cihazları ve anahtarlama elemanları - Elektromekanik devre kontrol cihazları

TS EN 60127-4/A1 Minyatür sigortalar - Bölüm 4: Üniversal modüler değiştirme elemanları (umf) - Deliğe montajlı ve yüzeye montajlı tipler

TS EN 50216-10 Güç transformatörü ve reaktör yardımcı donanımları - bölüm 10: Yağdan havaya ısı değiştiriciler

TS EN 50216-11 Güç transformatörü ve reaktör yardımcı donanımları - Bölüm 11: Yağ ve sargı sıcaklık göstergeleri

TS 4492 EN 60404-4/A2 Manyetik malzemeler - Bölüm 4: Manyetik yumuşak malzemelerin doğru akımdaki manyetik özelliklerini ölçme metotları

TS EN 62310-2 Statik dönüşüm sistemleri (sts) -Bölüm 2: Elektromanyetik uyumluluk (emu) özellikleri (ıec 62310-2:2006, değiştirilmiş)

TS EN 62308 Donanım uyarlığı - Uyarlık değerlendirme metotları (ıec 62308:2006)/not:Onay bildirimi

tst EN 61427-1 Sekonder pil ve bataryalar - Yenilenebilir enerji sistemleri için - Genel kurallar ve deney metotları - Bölüm 1 : Fotovoltaik sistem grid çıkış uygulaması

TS EN 60335-2-29/A2Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 2-29: Batarya doldurma cihazları için özel kurallar

TS EN 60079-20-1 Patlayıcı gaz ortamları için elektriksel cihazlar - Bölüm 20-1: Gaz ve buhar sınıflandırması için malzeme özellikleri - Deney yöntemleri ve veri

TS EN 60927 Lâmbalar için yardımcı donanımlar - Yol verme cihazları (ışıltılı yol vericiler dışında) - Performans kuralları

TS EN 60927 Lâmbalar için yardımcı donanımlar - Yol verme cihazları (ışıltılı yol vericiler dışında) - Performans kuralları

TS EN 60598-2-13 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-13: Belirli özellikler - zemine gömülen aydınlatma armatürleri

TS EN 61048 Lâmbalar için yardımcı donanımlar - Kondansatörler tüp biçimli fluoresan ve diğer boşalmalı lâmba devrelerinde kullanılan - Genel ve güvenlik kuralları

TS EN 61048 Lâmbalar için yardımcı donanımlar - Kondansatörler tüp biçimli fluoresan ve diğer boşalmalı lâmba devrelerinde kullanılan - Genel ve güvenlik kuralları

TS EN 61347-2-12 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-12: Boşalmalı lâmbalarla (fluoresan lâmbalar hâriç) kullanılan d.a. veya a.a. beslemeli elektronik balastlar - Belirli özellikler

TS EN 50369 Sıvı geçirmez kılıf sistemleri - Kablo tesisi için

TS EN 60898-2 Elektriksel yardımcı donanımlar - Devre kesiciler - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan aşırı akım koruma için - bölüm 2: A.a. ve d.a. çalışma için devre kesiciler

TS EN 61557-1 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik - 1000 v a.a. ve 1500 v d.a.’ya kadar - Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 61557-1 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik - 1000 v a.a. ve 1500 v d.a.’ya kadar - Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 61557-2 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik - 1000 v a.a. ve 1500 v d.a.’ya kadar - Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar - Bölüm 2: Yalıtım direnci

TS EN 61557-2 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik - 1000 v a.a. ve 1500 v d.a.’ya kadar - Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar - Bölüm 2: Yalıtım direnci

TS EN 61557-3 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik - 1000 v a.a. ve 1500 v d.a.’ya kadar - Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar - Bölüm 3: Döngü empedansı

TS EN 61557-3 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik - 1000 v a.a. ve 1500 v d.a.’ya kadar - Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar - Bölüm 3: Döngü empedansı

TS EN 60934/A1 Devre kesiciler - Donanım için (cbe)

TS EN 60934/A1 Devre kesiciler - Donanım için (cbe)

TS EN 50216-2 Güç transformatörü ve reaktör yardımcı donanımları - bölüm 2: Genleşme depolu, sıvıya daldırılan transformatörler ve reaktörler için gazla ve yağla harekete geçirilen röle

TS EN 50216-2 Güç transformatörü ve reaktör yardımcı donanımları - bölüm 2: Genleşme depolu, sıvıya daldırılan transformatörler ve reaktörler için gazla ve yağla harekete geçirilen röle

TS EN 60079-19 Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - Bölüm 19: tamir, büyük bakım ve çalışır duruma getirme

TS EN 60034-8 Döner elektrik makinaları - Bölüm 8: Bağlantı uçlarının işaretlenmesi ve dönme yönü

TS EN 60255-151 Ölçme röleleri ve koruma cihazları bölüm 151:Aşırı/düşük akım koruyucu için fonksiyonel özellikler

TS EN 60332-3-10 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 3-10: Düşey olarak monte edilmiş demetlenmiş teller veya kabloların düşey alev yayılması için deney - Donanım

TS EN 60332-3-21 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 3-21: Düşey olarak monte edilmiş demetlenmiş teller veya kabloların düşey alev yayılması için deney - Kategori a f/r

TS EN 61557-4 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik - 1000 v a.a. ve 1500 v d.a.’ya kadar - Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar - Bölüm 4: Toprak bağlantısının ve eşpotansiyel kuşaklamanın direnci

TS EN 61557-4 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik - 1000 v a.a. ve 1500 v d.a.’ya kadar - Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar - Bölüm 4: Toprak bağlantısının ve eşpotansiyel kuşaklamanın direnci

TS EN 61557-5 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik - 1000 v a.a. ve 1500 v d.a.’ya kadar - Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar - Bölüm 5: Toprağa göre direnç

TS EN 61557-5 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik - 1000 v a.a. ve 1500 v d.a.’ya kadar - Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar - Bölüm 5: Toprağa göre direnç

TS EN 61557-6 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik - 1000 v a.a. ve 1500 v d.a.’ya kadar - Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar - Bölüm 6: Tt, tn ve ıt sistemlerde artık akım cihazlarının etkinliği

TS EN 61557-6 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik - 1000 v a.a. ve 1500 v d.a.’ya kadar - Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar - Bölüm 6: Tt, tn ve ıt sistemlerde artık akım cihazlarının etkinliği

TS EN 61557-7 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik - 1000 v a.a. ve 1500 v d.a.’ya kadar - Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar - Bölüm 7: Faz sırası

TS EN 61557-7 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik - 1000 v a.a. ve 1500 v d.a.’ya kadar - Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar - Bölüm 7: Faz sırası

TS EN 60061-4/A5 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 4: Genel bilgiler ve kılavuz

TS EN 60061-4/A6 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 4: Genel bilgiler ve kılavuz

TS EN 60061-4/A7 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 4: Genel bilgiler ve kılavuz

TS EN 60947-5-2 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 5-2: Kontrol devresi düzenleri ve anahtarlama elemanları - Yakınlık anahtarları

TS EN 60947-5-2 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 5-2: Kontrol devresi düzenleri ve anahtarlama elemanları - Yakınlık anahtarları

TS 9918 EN 60901/A4 Lâmbalar - Tek başlıklı fluoresan - Performans özellikleri

TS EN 61242/A1 Elektriksel yardımcı donanımlar - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan kablo makaraları

TS EN 61242/A1 Elektriksel yardımcı donanımlar - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan kablo makaraları

TS 9569 EN 60357/A1 Lambalar - Tungsten halojenür (taşıt lambaları dışında) - Performans özellikleri

TS EN 62080 Ev ve benzeri kullanım amaçlı ses sinyali cihazları

TS EN 61558-2-16 Besleme gerilimleri 1100 v’a kadar olan transformatörlerin, reaktörlerin, güç besleme birimlerinin ve benzer ürünlerin güvenliği - Bölüm 2-16: Anahtar durumundaki güç beslemesi için özel kurallar ve deneyler ve anahtar durumundaki güç besleme birimleriyle ilgili transformatörler

TS EN 62386-206 Sayısal adreslenebilir aydınlatma ara yüzü-Bölüm 206: Kontrol düzeni için belirli özellikler-Sayısal işaretten d.a. gerilimine dönüştürme (tip5 cihaz)

TS EN 62386-207 Sayısal adreslenebilir aydınlatma ara yüzü-Bölüm 207: Kontrol düzeni için belirli özellikler-Led modülleri (tip6 cihazı)

TS EN 60332-3-21 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 3-21: Düşey olarak monte edilmiş demetlenmiş teller veya kabloların düşey alev yayılması için deney - Kategori a f/r

TS EN 60332-3-23 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 3-23: Düşey olarak monte edilmiş demetlenmiş teller veya kabloların düşey alev yayılması için deney - Kategori b

TS EN 60332-3-24 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 3-24: Düşey olarak monte edilmiş demetlenmiş teller veya kabloların düşey alev yayılması için deney - Kategori c

TS EN 60332-3-25 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 3-24: Düşey olarak monte edilmiş demetlenmiş teller veya kabloların düşey alev yayılması için deney - Kategori d

TS EN 60332-3-25 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 3-24: Düşey olarak monte edilmiş demetlenmiş teller veya kabloların düşey alev yayılması için deney - Kategori d

TS EN 60061-2/A39 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 2: Lâmba duyları

TS EN 60061-3/A40 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60598-2-14Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2 - 14:Belirli özellikler - Soğuk katodlu tüp biçimli boşalmalı lambalar (neon tüplü) ve benzeri teçhizat için aydınlatma armatürleri

TS EN 50085-2-3 Donanımlı kablo kanalı sistemleri ve kablo kanal sistemleri - Elektrik tesisatları için - Bölüm 2-3: İlgili özellikler - Kabinlerde tesis edilmesi amaçlanmış oluklu olan donanımlı kablo kanal sistemleri için

TS EN 60061-4/A8 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 4: Genel bilgiler ve kılavuz

TS EN 60061-4/A9 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 4: Genel bilgiler ve kılavuz

TS EN 60061-4/A10 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 4: Genel bilgiler ve kılavuz

TS EN 60061-4/A11 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 4: Genel bilgiler ve kılavuz

TS EN 50163/A1 Demiryolu uygulamaları cer sistemlerinin besleme gerilimleri

TS EN 61558-2-4 Besleme gerilimleri 1100 v’a kadar olan transformatörlerin, reaktörlerin, güç besleme birimlerinin ve benzer ürünlerin güvenliği - Bölüm 2-4: Ayırma transformatörleri ve ayırma transformatörleriyle birleşik güç besleme birimleri için özel kurallar ve deneyler

TS EN 60947-3 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 3: Anahtarlar, ayırıcılar, anahtar-Ayırıcılar ve eriyen telli sigorta birleşimi birimleri

TS EN 60947-7-1 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 7-1: Yardımcı donanım - bakır iletkenler için bağlantı ucu blokları

TS EN 60947-7-2 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 7-2: Yardımcı donanım - Bakır iletkenler için koruma iletkeni bağlantı ucu blokları

TS EN 60947-4-1 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 4-1: Kontaktörler ve motor yol vericileri - elektromekanik kontaktörler ve motor yol vericileri

TS EN 60947-3 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 3: Anahtarlar, ayırıcılar, anahtar-Ayırıcılar ve eriyen telli sigorta birleşimi birimleri

TS EN 60335-2-29/A2Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 2-29: Batarya doldurma cihazları için özel kurallar

TS EN 50110-2 Elektrik tesislerinin işletilmesi - Bölüm 2: Ulusal ekler

TS EN 60204-32 Makinalarda güvenlik - Makinalardaki elektriksel cihazlar - Bölüm 32: Yük kaldırma makinaları için kurallar

TS EN 62271-1 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 1: Ortak özellikler

TS EN 60204-1 Makinalarda güvenlik - Makinaların elektrik donanımı - bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 60947-4-1 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 4-1: Kontaktörler ve motor yol vericileri - elektromekanik kontaktörler ve motor yol vericileri

TS EN 60317-25 Sargı telleri-Özellikler bölüm 25: Üzeri poliamid/imid örtülü polyester veya poliesterimid emay kaplı yuvarlak kesitli aluminyum tel, 200 sınıfı

TS EN 61549/A2 Lâmbalar - Çeşitli

TS EN 61549/A2 Lâmbalar - Çeşitli

TS 4915 EN 60669-1/tst A2 Anahtarlar - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan sabit elektrik tesisatları için - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 60317-42/A1 Sargı telleri - Özellikler - Bölüm 42: Polyester - Amid- Imid emay kaplı yuvarlak kesitli bakır tel, 200 sınıfı

TS EN 60317-15/A1 Sargı telleri - Belirli tipler için özellikler - Bölüm 15: Poliesterimid emay kaplı yuvarlak kesitli alüminyum tel, 180 sınıfı

TS EN 61095 Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektromekanik kontaktörler

TS EN 61230 Gerılım altında çalışma — topraklama veya topraklama ve kısa devre için taşınabilir teçhizat

TS EN 60317-44/A1 Sargı telleri - Özellikler - Bölüm 44: Aromatik poliamid şerit sarılı dikdörtgen kesitli bakır tel, 240 sınıfı

TS EN 60317-43/A1 Sargı telleri - Özellikler - Bölüm 43: Aromatik poliamid şerit sarılı yuvarlak bakır tel, 240 sınıfı

TS EN 62471 Lambaların ve lamba sistemlerinin fotobiyolojik güvenliği

TS EN 60947-3 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzenleri - Bölüm 3: Anahtarlar, ayırıcılar, ayırıcı anahtarlar ve eriyen telli sigorta birleşimi üniteleri

TS EN 62031 Led modülleri - Genel aydınlatma için - Güvenlik ile ilgili özellikler

TS EN 60708 Alçak frekans kabloları - Poliolefin yalıtkanlı ve nem geçirmez poliolefin kılıflı

TS EN 60670-22 Kutular ve mahfazalar - Ev ve benzeri yerlerdeki sabit elektrik tesisatlarında kullanılan elektriksel amaçlı yardımcı donanım için - Bölüm 22: Bağlantı kutuları ve mahfazaları için özel kurallar

TS EN 60641-3-1 Elektriksel amaçlar için prespan ve presli mukavvada bulunması gereken şartlar-Bölüm 3:Münferit malzemeler için şartlar-Föy 1:Prespan, tipler b.0.1., b.2.1, b.3.1, b.3.3, b.4.1, b.4.3, b.5.1, b.6.1, ve b.7.1 için kurallar

TS EN 61995-1 Aydınlatma armatürlerinin bağlantısı için cihazlar-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan -Bölüm 1:Genel özellikler

TS EN 61995-1 Aydınlatma armatürlerinin bağlantısı için cihazlar-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan -Bölüm 1:Genel özellikler

TS EN 61995-1 Aydınlatma armatürlerinin bağlantısı için cihazlar-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan -Bölüm 1:Genel özellikler

TS EN 62271-205 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 205 - 52 kv üzerindeki beyan gerilimleri için kompakt anahtarlama düzenleri

TS EN 61995-2 Aydınlatma armatürlerinin bağlantısı için cihazlar-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan -Bölüm 1:Dcl için standard yapraklar

TS EN 60076-6 Güç transformatörleri - Bölüm 6: Reaktörler

TS EN 61535 Sabit tesislerdeki kalıcı bağlantı için amaçlanan tesis bağlayıcıları

TS EN 61535 Sabit tesislerdeki kalıcı bağlantı için amaçlanan tesis bağlayıcıları

TS EN 61535 Sabit tesislerdeki kalıcı bağlantı için amaçlanan tesis bağlayıcıları

TS EN 61347-2-10/A1 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-10: Soğuk yol vermeli tüp biçimli boşalmalı lâmbaların neon tüpler) yüksek frekansta çalıştırılmasında kullanılan elektronik çeviriciler ve dönüştürücüler - Belirli özellikler

TS EN 61204-7/A11 Düşük gerilimli güç kaynakları, d.a. çıkışlı - Bölüm 7: Güvenlik kuralları

TS EN 61112 Gerilim altında çalışma - Elektriksel yalıtım örtüsü

TS EN 61112 Gerilim altında çalışma - Elektriksel yalıtım örtüsü

TS EN 61111 Gerilim altında çalışma - Elektriksel yalıtım kaplaması

TS EN 61558-2-4 Güç transformatörlerının, güç besleme birimlerinin ve benzerlerinin güvenliği bölüm 2-4: Genel olarak kullanılan ayırma transformatörleri için özel kurallar

TS EN 61558-2-13 Güç transformatörlerının, güç besleme birimlerinin ve benzerlerinin güvenliği-Bölüm 2-13: Oto transformatörlerinin genel kullanımıyla ilgili özel kurallar

TS EN 60947-7-2 Alçak gerılım anahtarlama düzenı ve kontrol düzeni bölüm 1-2: Yardımcı donanım-Bakır iletkenler için koruma iletkenli bağlantı ucu birimleri

TS EN 60947-7-2 Alçak gerılım anahtarlama düzenı ve kontrol düzeni bölüm 1-2: Yardımcı donanım-Bakır iletkenler için koruma iletkenli bağlantı ucu birimleri

TS EN 61558-1/A1 Güç transformatörleri, güç kaynakları, reaktörler ve benzeri ürünlerin güvenliği - Bölüm 1: Genel kurallar ve deneyler

TS EN 60670-21 Kutular ve mahfazalar - Ev ve benzeri yerlerdeki sabit elektrik tesisatlarında kullanılan elektriksel amaçlı yardımcı donanım için - Bölüm 21: Askı tertibatlı kutular ve mahfazalar için özel kurallar

TS EN 61231 Lambalar - Uluslararası kodlama sistemi (ILCOS)

EN 60893-3-6 / tst A1 Elektrik yalıtım malzemeleri - Termoset reçine esaslı endüstriyel rijit lâmine levhalar - Bölüm 3-6: Münferit malzemeler için özellikler - Silikon reçine esaslı rijit lâmine levhalar için gerekler

EN 60893-3-7 / tst A1 Elektrik yalıtım malzemeleri -Termoset reçine esaslı endüstriyel rijit lâmine levhalar - Bölüm 3-7: Münferit malzemeler için özellikler - Poliimit reçine esaslı rijit lâmine levhalar için gerekler  

TS EN 60664-3/A1 Yalıtım koordinasyonu - Alçak gerilim sistemlerinde kullanılan donanımlar için - Bölüm 3: Kirlenmeye karşı koruma amacıyla kaplama, dolgu veya kalıp kullanımı

TS EN 61558-2-3 Transformatörlerin, reaktörlerin, güç besleme birimlerinin ve bunların birleşimlerinin güvenliği - Bölüm 2-3: Gaz ve yağ brülörlerine yönelik ateşleme transformatörleri için özel kurallar ve deneyler

TS EN 61558-2-8 Transformatörlerin, reaktörlerin, güç besleme birimlerinin ve bunların birleşimlerinin güvenliği - Bölüm 2-8: Klasik ve müzikli zillerin transformatörleri ve güç besleme birimleri için özel kurallar ve deneyler

TS EN 60269-4 Alçak gerilim sigortaları - Bölüm 4: Yarı iletken cihazların korunması için kullanılan değiştirme elemanları ile ilgili ilave özellikler

TS EN 50160:2010 Gerilim karakteristikleri-Genel dağıtım sisteminden elektrikle besleme için

TS EN 50272-1 Güvenlik kuralları- Sekonder akümülatörler ve akümülatör tesisatları için- Bölüm 1:Genel güvenlik bilgisi

TS EN 61558-2-23:2010 Güç transformatörlerinin, güç besleme birimlerinin ve benzerlerinin güvenliği - Bölüm 2-23: İnşaat şantiyelerinde kullanılan transformatörler için özel kurallar

TS EN 60034-15 Döner elektrik makineleri bölüm 15:Şekillendirilmiş stator bobinleri bulunan döner a.c. makinelerinde darbe gerilimi dayanımı

TS EN 60061-1/A43 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 1: Lâmba başlıkları

TS EN 60947-5-1/A1 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzenleri- Bölüm 5-1: Devre kontrol cihazları ve anahtarlama elemanları - Elektromekanik devre kontrol cihazları

TS EN 60947-2/A1 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 2: Devre kesiciler

TS EN 60898-1/A12 Elektrik yardımcı donanımları - Devre kesiciler - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan aşırı akım koruma düzenleri için - Bölüm 1: Alternatif akım (a.a.) devre kesiciler

TS EN 60670-23 Kutular ve mahfazalar - Ev ve benzerî yerlerdeki sabit elektrik tesisatlarında kullanılan elektriksel amaçlı yardımcı donanım için - Bölüm 23: Döşeme kutuları ve mahfazaları için özel kurallar

TS EN 60670-1/IS1 Kutular ve mahfazalar - Ev ve benzerî yerlerdeki sabit elektrik tesisatlarında kullanılan elektriksel amaçlı yardımcı donanım için - Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 60669-1/IS1 Anahtarlar - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan sabit elektrik tesisatları için - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 60669-1/A2 Anahtarlar - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan sabit elektrik tesisatları için - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 60598-2-14 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-11: Belirli özellikler-Soğuk yol vermeli tüp biçimli boşalmalı lâmbalar (neon tüpler) ve benzerleri için aydınlatmalar

TS EN 60404-4/A2 Manyetik malzemeler-Bölüm 4:Manyetik yumuşak malzemelerin doğru akımdaki manyetik özelliklerini ölçme metotları.

TS EN 60404-2/A1 Manyetik malzemeler - Bölüm 2: Elektriksel çelik sac ve şeritlerin manyetik özelliklerinin epstein çerçevesi vasıtasıyla ölçme metotları

TS EN 60269-1/A1 Alçak gerilim sigortaları - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 60851-3 Sargı telleri- Deney metotları bölüm 3: Mekanik özellikler

TS EN 50181 Geçiş izolâtörleri - Fiş tipi - Sıvı ile doldurulmuş transformatörler dışındaki donanım için kullanılan, gerilimi 1kv’un üstünde 36 kv’a kadar (36 kv dahil) akımı 250 a’den 1,25 ka’e kadar

TS EN 60666 Mineral yalıtım yağlarındaki özel katkıların tayininin tespiti

TS EN 62271-100 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 100: Alternatif akım devre kesicileri

TS EN 60695-7-1 Yangın tehlike deneyi - Bölüm 7-1: Yanmayla açığa çıkan ürünlerin zehirliliği - Genel kılavuz

TS EN 62271-109 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 109: Alternatif akım seri kondansatör köprüleme anahtarları

TS EN 60401-2 Terimler ve terminolojji - Manyetik olarak yumuşak demirden yapılan çekirdekler - Bölüm 2: Boyutların referansı

TS EN 61558-2-5 Güç transformatörlerinin, güç besleme birimlerinin ve benzerlerinin güvenliği - Bölüm 2- 5: Tıraş makinası transformatörleri ve tıraş makinası besleme birimleri için özel kurallar

TS EN 60204-1/A1 Makinalarda güvenlik - Makinaların elektrik donanımı - bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 60670-23 Kutular ve mahfazalar - Ev ve benzeri yerlerdeki sabit elektrik tesisatlarında kullanılan elektriksel amaçlı yardımcı donanım için - bölüm 23: Döşeme içi kutular ve mahfazalar için özel kurallar

TS EN 60947-1/A1 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 61058-2-1 Anahtarlar - Elektrikli cihazlar için - bölüm 2-1: Kordon anahtarları için özel kurallar

TS EN 60684-3-209 Bükülgen yalıtıcı manşonlar - Bölüm 3: Her bir manşon tipi için özellikler - Föy 209 : Isıyla büzülebilen poliolefin manşon, genel amaçlı, alev geciktirmeli, sıvıya dayanıklı, büzülme oranı 2:1

TS EN 60445 İnsan-Makina arayüzü, işaretlemesi ve tanıtımı için temel ve güvenlik prensipleri - Donanım bağlantı uçlarının, iletken sonlandırma düzenlerinin ve iletkenlerin tanıtımı

TS EN 60376 Elektrikli donanımlarda kullanılacak teknik nitelikli kükürt hekzaflorürün (SF6) özellikleri

TS EN 60432-2/A1 Lâmbalar - Akkor filâmanlı - Güvenlik kuralları - Bölüm 2: Ev ve benzeri yerlerde genel aydınlatmada kullanılan tungsten halojenür lâmbalar

TS EN 60598-2-6/A1 Aydınlatma armatürleri- Bölüm 2: Özel kurallar kısım 6: Fılamanlı lambalar için gömme transformatörlü

TS EN 60598-2-19/A2 Aydınlatma armatürleri bölüm 2: Özel kurallar kısım ondokuz klima sistemlerindeki güvenlik kuralları

TS EN 50121-1/AC Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 1: Genel

TS EN 50121-2/AC:2008 Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 2: Tüm demiryolu sisteminin dış dünyaya yayımı

TS EN 60317-18/A1 Sargı telleri - Belirli tipler için özellikler - Bölüm 18: Polivinil asetal emay kaplı dikdörtgen kesitli bakır tel, 120 sınıfı

TS EN 60317-22/A1 Sargı telleri - Belirli tipler için özellikler - Bölüm 22: Polyester veya poliesterimid üzeri poliamid emay kaplı yuvarlak kesitli bakır tel, 180 sınıfı

TS EN 60335-2-97/A11 Güvenlik kuralları-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için bölüm 2-97:Panjur, tente, güneşlik ve benzeri donanımların sarılması için kullanılan tahrik düzenleri ile ilgili özel kurallar

TS EN 61535 Tesis bağlayıcıları - Sabit tesislerde kalıcı bağlantılar için amaçlanan

TS EN 61535 Tesis bağlayıcıları - Sabit tesislerde kalıcı bağlantılar için amaçlanan

TS 5018-1 EN 60898-1/A12 Elektrik yardımcı donanımları - Devre kesiciler - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan aşırı akım koruma düzenleri için - Bölüm 1: Alternatif akım (a.a.) devre kesiciler

TS EN 60851-2 Sargı telleri-Deney metotları bölüm 2:Boyutların tayini

TS EN 60445 İnsan-Makine arayüzü, işaretlemesi ve tanıtımı için temel ve güvenlik prensipleri - Bir alfanümerik sistem için genel kurallar dahil, cihaz bağlantı uçlarının ve özel gösterimli iletkenlerin bağlantılarının tanıtımı

TS EN 60034-1:2010+AC:2010 Döner elektrik makinaları - Bölüm 1: Beyan değerleri ve performans

TS EN 61549/A2 Lambalar - Çeşitli

TS EN 61549/A2 Lambalar - Çeşitli

TS EN 60317-13 Sargı telleri - Özellikler - Bölüm 13: Poliamid - imid örtülü poliester veya poliesterimid emay kaplı yuvarlak kesitli bakır tel, 200 sınıfı

TS EN 61210 Bağlama düzenleri- Elektrik tesisatlarında kullanılan bakır iletkenler için düz çabuk bağlanan bağlantı uçları- Güvenlik kuralları

TS EN 50163 Demiryolu uygulamaları cer sistemlerinin besleme gerilimleri

TS EN 60061-4/A3 Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolu için mastarlar ile birlikte-Bölüm 4:Genel bilgi ve kılavuz

TS EN 61076-1 Doğru akım (d.a.), alçak frekans analog ve sayısal yüksek hızlı veri uygulamaları için kullanılan, kalitesi tayin edilmiş konnektörler-Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 60529:1991/AC:1993 Mahfazalarla sağlanan koruma dereceleri (IP kodu) (elektrik donanımlarında)

TS EN 60695-1-30:2008 Yangın tehlike deneyleri - Bölüm 1-30: elektroteknik ürünlerin yangın tehlikesini değerlendirme kılavuzu- Genel kılavuz

TS EN 60061-2/A40 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 2: Lâmba duylar

TS EN 60061-3/A41 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60061-1/A44 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 1: Lâmba başlıkları

TS EN 60061-3/A42 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60061-2/A41 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 2: Lâmba duyları

TS EN 60079-25 Patlayıcı gaz ortamlarında kullanılan elektrikli cihazlar bölüm 25: Kendinden güvenlikli sistemler

TS EN 62508 İnsani yönlerden günenirlik kılavuzu

TS EN 60317-58 Sargı telleri - Belirli tipler için özellikler - Bölüm 58:Poliamid-İmid kaplı dikdörtgen bakır tel,sınıf 220

TS EN 60317-57 Sargı telleri - Belirli tipler için özellikler - Bölüm 57:Poliamid-İmid kaplı yuvarlak bakır tel,sınıf 220

TS EN 60947-4-1:2010 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 4-1: Kontaktörler ve motor yol vericileri - elektromekanik kontaktörler ve motor yol vericileri

TS EN 60079-29-4 Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - Bölüm 29-4: Gaz detektörleri - Tutuşabilir gazlar için açık yol detektörlerinin performans özellikleri

TS EN 60763-1 Tabakalı prespen için şartlar-Bölüm 1:Tarifler,sınıflandırma ve genel kurallar

TS EN 60763-3-1 Tabakalı prespan için şartlar-Bölüm 3.münferit malzeme için şartlar föy 1:Önceden presle tabakalanmış prespan için şartlar-Tipler lb 3.1.1, 3.1.2, 3.3.1 ve 3.3.2

TS EN 60061-4/A11 Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolu için mastarlar ile birlikte-Bölüm 4:Genel bilgi ve kılavuz

TS EN 60064/A11 Lâmbalar - Tungsten filâmanlı - Ev ve benzeri yerlerde genel aydınlatma amacıyla kullanılan - Performans özellikleri

TS EN 60064/A4 Lâmbalar - Tungsten filâmanlı - Ev ve benzeri yerlerde genel aydınlatma amacıyla kullanılan - Performans özellikleri

TS EN 50363-0:2011 Kablolar - Yalıtım, kılıf ve örtü malzemeleri - Alçak gerilim enerji kabloları için - Bölüm 0: Genel bilgiler

TS EN 50363-2-1:2005/A1:2011 Kablolar - Yalıtım, kılıf ve örtü malzemeleri - Alçak gerilim enerji kabloları için - Bölüm 2-1: Çapraz bağlı elâstomerik kılıf bileşikleri

TS EN 50363-3/A1 Kablolar - Yalıtım, kılıf ve örtü malzemeleri - Alçak gerilim enerji kabloları için - Bölüm 3 : Pvc yalıtım bileşikleri

TS EN 50363-5:2005/A1:2011 Kablolar - Yalıtım, kılıf ve örtü malzemeleri - Alçak gerilim enerji kabloları için - Bölüm 5: Halojensiz, çapraz bağlı yalıtım bileşikleri

TS EN 50363-6/A1 Kablolar - Yalıtım, kılıf ve örtü malzemeleri - Alçak gerilim enerji kabloları için - Bölüm 6: Halojensiz, çapraz bağlı kılıf bileşikleri

TS EN 60332-3-22 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 3-22: Düşey olarak monte edilmiş demetlenmiş teller veya kabloların düşey alev yayılması için deney - Kategori a

TS EN 60947-7-1 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni-Bölüm 7-1: Yardımcı donanım-Bakır iletkenler için bağlantı ucu birimleri

TS EN 60947-4-1:2010 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 4-1: Kontaktörler ve motor yol vericileri - elektromekanik kontaktörler ve motor yol vericileri

TS EN 61347-2-12/A1Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-12: Boşalmalı lâmbalarla (fluoresan lâmbalar hâriç) kullanılan d.a. veya a.a. beslemeli elektronik balastlar - Belirli özellikler

TS EN 61558-2-6 Güç transformatörlerinin, güç besleme birimlerinin ve benzerlerinin güvenliği - 2-6: Genel kullanım amaçlı güvenlik ayırma transformatörleri için özel kurallar

TS EN 61936-1 1 kv a.a'yı aşan güç tesisleri-Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 61347-1/tstA1Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 1: Genel ve güvenlik özellikleri

TS EN 61558-2-9 Transformatörlerin, reaktörlerin, güç besleme birimlerinin ve bunların birleşimlerinin güvenliği - Bölüm 2-9: Tungsten filamanlı III sınıfı el lambalarında kullanılan transformatörler ve güç besleme birimleriyle ilgili özel kurallar ve deneyler (IEC 61558-2-9: 2010) 29.09.2014

TS EN 62305-1 Yıldırımdan korunma - Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 62305-4 Yıldırımdan korunma - Bölüm 4: Yapılarda bulunan elektrik ve elektronik sistemler

TS EN 60204-1/AC Makinalarda güvenlik - Makinaların elektrik donanımı - bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 50363-2-1/A1 Kablolar - Yalıtım, kılıf ve örtü malzemeleri - alçak gerilim enerji kabloları için - bölüm 2-1: Çapraz bağlı elâstomerik kılıf bileşikleri

TS EN 50363-3/A1 Kablolar - Yalıtım, kılıf ve örtü malzemeleri - Alçak gerilim enerji kabloları için - Bölüm 3 : Pvc yalıtım bileşikleri

TS EN 50363-5/A1 Kablolar - Yalıtım, kılıf ve örtü malzemeleri - Alçak gerilim enerji kabloları için - Bölüm 5: Halojensiz, çapraz bağlı yalıtım bileşikleri

TS EN 50363-6/A1 Kablolar - Yalıtım, kılıf ve örtü malzemeleri - alçak gerilim enerji kabloları için - bölüm 6: Halojensiz, çapraz bağlı kılıf bileşikleri

TS EN 60664-3/A1 Yalıtım koordinasyonu - Alçak gerilim sistemlerinde kullanılan donanımlar için - Bölüm 3: Kirlenmeye karşı koruma amacıyla kaplama, dolgu veya kalıp kullanımı

TS EN 60317-29/A2 Sargı telleri-Özellikler bölüm 29-Üzeri poliamid-İmid örtülü poliester veya poliesterimid emay kaplı dikdörtgen kesitli bakır sargı teli 200 sınıfı

TS EN 61231 Lambalar - Uluslararası kodlama sistemi (ılcos)

TS EN 60034-2-2 Döner elektrik makinaları - Bölüm 2-2:Büyük makinaların deneylerden ayrı kayıpların tayini için belirli yöntemler

TS EN 50122-2 Demiryolu uygulamaları- Sabit tesisler - Elekriksel gvenlik,topraklama ve dönüş devresi-Bölüm 2: D.a.cer sistemlerinin neden olduğu serseri akımların etkilerine karşı koruma önlemleri

TS EN 50122-2 Demiryolu uygulamaları- Sabit tesisler - Elekriksel gvenlik,topraklama ve dönüş devresi-Bölüm 2: D.a.cer sistemlerinin neden olduğu serseri akımların etkilerine karşı koruma önlemleri

TS EN 50122-3 Demiryolu uygulamaları- Sabit tesisler - Elekriksel gvenlik,topraklama ve dönüş devresi-Bölüm 2: D.a. ve a.a. cer sistemlerinin karşılıkli etkileşimi

TS EN 50122-3 Demiryolu uygulamaları- Sabit tesisler - Elekriksel gvenlik,topraklama ve dönüş devresi-Bölüm 2: D.a. ve a.a. cer sistemlerinin karşılıkli etkileşimi

TS EN 50399 Yangın ortamlarındaki kablolar için ortak deney yöntemleri- Alev sıçrama deneyi sırasında kabloların üzerinde duman oluşma ölçümü ve ısı çıkışı- Deney donanımı,işlemler,sonuçlar

TS EN 60099-8 Parafudurlar - Bölüm 8:1 kv'ın üstünde a.a. sistemlerin hava iletim ve dağılım hatları dış serileri arlıksız metal oksit parafudurlar

TS EN 60238/A2 Lâmba duyları - Edison vidalı

TS EN 60320-2-4/A1 Cihaz fiş ve prizleri - Genel amaçlar için ev ve benzeri yerlerde kulalnılan - Geçmesi cihaz ağırlığına bağlı cihaz fiş ve prizleri

TS EN 60851-1/A2 Sargı telleri- Deney metotları bölüm 1: Genel

TS EN 62246-1 Kontak birimleri - Dilli - Bölüm 1: Genel özellikler (IEC 62246-1: 2015)

TS EN 61810-2 Elektromekanik temel röleler - Bölüm 2: Güvenilirlik

TS EN 50525-1 Elektrik kabloları - Alçak gerilim enerji kabloları - Beyan gerilimi en çok 450/750 v (u0/u) olan - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 62271-103 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 103: 1 kV'un üzerinde ve 52 kV'a kadar (52 kV dâhil) beyan gerilimleri için anahtarlar

TS EN 61199 Tek başlıklı floresan lambalar - Güvenlik özellikleri

TS EN 62532 Floresanlı endüksiyon lambaları- Güvenlik özellikleri

TS EN 61534-1 Güç hattı sistemleri - Bölüm 1: Genel özellikler

tst EN 61810-2-1 Elektromekanik temel röleler - Bölüm 2: Güvenilirlik - B10 değerlerinin doğrulanması için işlem  

TS EN 60076-2 Güç transformatörleri – Bölüm 2: Sıvıya daldırılan transformatörler için sıcaklık artışı (IEC 60076-2:2011)

TS EN 60099-8 Parafudrlar - Bölüm 8: 1 kv’un üzerindeki a.a. sistemlere ait havai iletim ve dağıtım hatları için seri harici eklatörlü metal oksit parafudrlar (egla)

TS EN 60127-1/A1 Minyatür sigortalar - Bölüm 1: Minyatür sigortalar için tarifler ve minyatür sigortaların değiştirme elemanlarının genel özellikleri

TS EN 60598-2-10:2003/AC:2005 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-10: Belirli özellikler - Çocuklar için taşınabilir aydınlatma armatürleri

TS EN 60598-2-13:2011/AC Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-13: Belirli özellikler - Zemine gömülen aydınlatma armatürleri

TS EN 61558-2-8:2010 Güç transformatörleri, güç besleme üniteleri ve benzeri birimlerin güvenliği bölüm 2-8: Klasik ve müzikli zil transformatörleri için özel kurallar

TS EN 61386-24:2010Boru sistemleri - Kablo tesisi için bölüm 24: İlgili özellikler - Yeraltında gömülü boru sistemleri

TS EN 60598-2-19:1989/AC Aydınlatma armatürleri bölüm 2: Özel kurallar kısım ondokuz klima sistemlerindeki güvenlik kuralları

TS EN 61386-23:2004/AC:2004 Boru sistemleri - Kablo tesisi için bölüm 23: İlgili özellikler - Bükülgen boru sistemleri

TS EN 61386-21:2004/AC:2004 Boru sistemleri - Kablo tesisi için - Bölüm 21: İlgili özellikler - Rijit boru sistemleri  

TS EN 61386-1:2004/AC:2004 Boru sistemleri - Kablo tesisi için - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 61347-2-12/ACLâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-12: Boşalmalı lâmbalarla (fluoresan lâmbalar hâriç) kullanılan d.a. veya a.a. beslemeli elektronik balastlar - Belirli özellikler

TS EN 61347-2-11:2001/AC:2010Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-11: Aydınlatma armatürlerinde kullanılan çeşitli elektronik devreler - Belirli özellikler

TS EN 61347-2-11:2001/AC:2002Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-11: Aydınlatma armatürlerinde kullanılan çeşitli elektronik devreler - Belirli özellikler

TS EN 61347-2-10:2001/AC:2010Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-10: Soğuk yol vermeli tüp biçimli boşalmalı lâmbaların (neon tüpler) yüksek frekansta çalıştırılmasında kullanılan elektronik çeviriciler ve dönüştürücüler - Belirli özellikler

TS EN 50119 Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler - Elektrikli cer havai temas hatları

TS EN 60034-8 Döner elektrik makinaları - bölüm 8: Bağlantı uçlarının işaretlenmesi ve dönme yönü

TS EN 60664-1 Yalıtım koordinasyonu - Alçak gerilim sistemlerinde kullanılan donanımlar için bölüm 1: İlkeler, kurallar ve deneyler

TS EN 61386-1 Boru sistemleri - Kablo tesisi için - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 61547 Genel aydınlatma amacıyla kullanılan cihazlar - Emu bağışıklık kuralları

TS EN 50525-3-41 Elektrik kabloları - Beyan gerilimi en çok 450 / 750 v dahil olan düşük gerilimli enerji kabloları- Bölüm 3-41:Özel yangın performanslı kablolar - Düşük duman emisyonuna sahip halojensiz ve kılıfsız tek damarlı kablolar

TS EN 60269-6:2011 Alçak gerilim sigortaları-Bölüm 6-1:Güneş fotovoltaik enerji sistemleri korunması için sigorta bağlantıları için tamamlayıcı özellikler

TS EN 60400/A1 Duylar - Tüp biçimli fluoresan lambalar ve yol vericileri için

TS EN 61184/A1 Lamba duyları - Süngülü

TS EN 62532 Floresan indüksiyon lambalar-Güvenlik özellikleri

TS EN 60598-2-3/A1 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-3: Belirli özellikler - Yol ve cadde aydınlatması için

TS EN 50525-3-21 Elektrik kabloları - Beyan gerilimi en çok 450 / 750 v dahil olan düşük gerilimli enerji kabloları- Bölüm 3-11-Özel yangın performanslı kablolar -Duman emisyonu düşük olan halojen içermeyen çapraz bağlı bükülgen kablolar

TS EN 50550 Şebeke frekanslı aşırı gerilim koruma düzeni - ev ve benzeri yerlerdeki uygulamalar için (pop)

TS EN 61558-2-20 Transformatörlerin, reaktörlerin, güç besleme birimlerinin ve bunların birleşimlerinin güvenliği - Bölüm 2-20: Küçük reaktörler için özel kurallar ve deneyler

TS EN 61009-2-1/A11/ ACArtık akımla çalışan devre kesiciler- Ayrılmaz bir bütün halinde aşırı akım koruması bulunan evlerde ve benzeri yerlerde kullanılan (rcbo) bölüm 2.1:Genel kuralların hat geriliminden fonksiyon olarak bağımsız rcbo'lara uygulanabilirliği

TS EN 61242/A1/AC Elektriksel yardımcı donanımlar - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan kablo makaraları

TS EN 61386-21:2004/A11:2010 Boru sistemleri - Kablo tesisi için - Bölüm 21: İlgili özellikler - Rijit boru sistemleri

TS EN 61386-22:2004/A11:2010 Boru sistemleri - Kablo tesisi için bölüm 22: İlgili özellikler - Esnek boru sistemleri

TS EN 61386-23:2004/A11 Boru sistemleri - Kablo tesisi için bölüm 23: İlgili özellikler - Bükülgen boru sistemleri

TS EN 50122-1:2011/A1 Demiryolu uygulamaları- Sabit tesisler - Elekriksel gvenlik,topraklama ve dönüş devresi- Bölüm 1:Elektrik çarpmasına karşı koruma önlemleri

TS EN 50130-4 Alarm sistemleri- Bölüm 4: Elektromanyetik uyumluluk mamul aile standardı: Yangın hırsız ve genel amaçlı alarm sistemlerinin bileşenlerinin bileşenleri için bağışıklık özellikleri

TS EN 50130-5 Alarm sistemleri - Bölüm 5: Çevre şartlarına dayanıklılık deney metotları

TS EN 60127-1/A1 Minyatür sigortalar - Bölüm 1: Minyatür sigortalar için tarifler ve minyatür sigortaların değiştirme elemanlarının genel özellikleri

TS EN 62040-3:2011 Kesintisiz güç sistemleri (KGS)-Bölüm 3: Performans ve deney özelliklerinin belirlenme metodu

TS EN 60332-1-3 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 1-3:Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Alev damlalarının/parçacıklarının belirlenmesi için işlem

TS EN 60332-1-2 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 1-2: Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - 1 kw ön karışımlı alev için işlem

TS EN 60332-1-2 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 1-2: Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - 1 kw ön karışımlı alev için işlem

TS EN 60332-1-1 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler- Bölüm 1-1: Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Donanım

TS EN 60332-1-1 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler- Bölüm 1-1: Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Donanım

TS EN 50363-7 Kablolar - Yalıtım, kılıf ve örtü malzemeleri - Alçak gerilim enerji kabloları için - Bölüm 7: Halojensiz, termoplastik yalıtım bileşikleri

TS EN 50363-8 Kablolar - Yalıtım, kılıf ve örtü malzemeleri - alçak gerilim enerji kabloları için - Bölüm 8 : Halojensiz, termoplâstik kılıf bileşikleri

TS EN 50363-9-1 Kablolar - Yalıtım, kılıf ve örtü malzemeleri - alçak gerilim enerji kabloları için - Bölüm 9-1 : Muhtelif yalıtım bileşikleri - Çapraz bağlı polivinil klorür (xlpvc)

TS EN 50363-10-1 Kablolar - Yalıtım, kılıf ve örtü malzemeleri - alçak gerilim enerji kabloları için - Bölüm 10-1 : Muhtelif kılıf bileşikleri - Çapraz bağlı polivinil klorür (xlpvc)

TS EN 50363-10-2 Kablolar - Yalıtım, kılıf ve örtü malzemeleri - alçak gerilim enerji kabloları için - Bölüm 10-2 : Muhtelif kılıf bileşikleri - Termoplâstik poliüretan

TS EN 50363-1 Kablolar - Yalıtım, kılıf ve örtü malzemeleri - alçak gerilim enerji kabloları için - bölüm -1: Çapraz bağlı elâstomerik yalıtım bileşikleri

TS EN 50363-2-1 Kablolar - Yalıtım, kılıf ve örtü malzemeleri - alçak gerilim enerji kabloları için - bölüm 2-1: Çapraz bağlı elâstomerik kılıf bileşikleri

TS EN 50363-2-2 Kablolar - Yalıtım, kılıf ve örtü malzemeleri - Alçak gerilim enerji kabloları için - Bölüm 2-2: Çapraz bağlı elâstomerik örtü bileşikleri

TS EN 50363-3 Kablolar - Yalıtım, kılıf ve örtü malzemeleri - Alçak gerilim enerji kabloları için - Bölüm 3 : Pvc yalıtım bileşikleri

TS EN 50363-4-1 Kablolar - Yalıtım, kılıf ve örtü malzemeleri - Alçak gerilim enerji kabloları için - Bölüm 4-1 : Pvc kılıf bileşikleri

TS EN 50363-4-2 Kablolar - Yalıtım, kılıf ve örtü malzemeleri - Alçak gerilim enerji kabloları için - Bölüm 4-2: Pvc örtü bileşikleri

TS EN 60851-2 Sargı telleri - Deney metotları - Bölüm 2: Boyutların belirlenmesi

TS EN 62384/A1 Işık yayan diyot (led) modülleri için doğru akım (d.a.) veya alternatif akım (a.a.) beslemeli elektronik kontrol düzeni - Performans özellikleri

TS EN 62317-14 Ferit nüveler - Boyutlar - Bölüm 14: Güç kaynağı uygulamalarında kullanılan efd nüveler

TS EN 61543/A2 Elektromanyetik uyumluluk - Artık akımla çalışan koruyucu düzenler (rcd) - Evlerde ve benzeri yerlerde kullanılan

TS EN 61543/A2 Elektromanyetik uyumluluk - Artık akımla çalışan koruyucu düzenler (rcd) - Evlerde ve benzeri yerlerde kullanılan

TS EN 61543/A12 Elektromanyetik uyumluluk - Artık akımla çalışan koruyucu düzenler (rcd) - Evlerde ve benzeri yerlerde kullanılan

TS EN 61543/A12 Elektromanyetik uyumluluk - Artık akımla çalışan koruyucu düzenler (rcd) - Evlerde ve benzeri yerlerde kullanılan

TS EN 60674-3-8 Elektrik amaçlı plastik filmler - Böülm 3- Her bir malzemenin özellikleri -Lveha 8: Elektrik yalıtımı için kullanılan dengeli çift eksenli yönlenmiş polietilen naftalat filmler

TS EN 50525-2-21 Elektrik kabloları - Alçak gerilim enerji kabloları - Beyan gerilimi en çok 450/750 v (u0/u) olan - Bölüm 2-21: Kablolar - Genel uygulamalar için - Çapraz bağlı elastomerik yalıtımlı bükülgen kablolar

TS EN 50525-2-22 Elektrik kabloları - Alçak gerilim enerji kabloları - Beyan gerilimi en çok 450/750 v (u0/u) olan - Bölüm 2-22: Genel uygulamalar için kablolar - Çapraz bağlı elastomerik yalıtımlı yüksek bükülgenlikli örgülü kablolar

TS EN 50525-2-22 Elektrik kabloları - Alçak gerilim enerji kabloları - Beyan gerilimi en çok 450/750 v (u0/u) olan - Bölüm 2-22: Genel uygulamalar için kablolar - Çapraz bağlı elastomerik yalıtımlı yüksek bükülgenlikli örgülü kablolar

TS EN 50525-2-31 Elektrik kabloları - Alçak gerilim enerji kabloları - Beyan gerilimi en çok 450/750 v (u0/u) olan - Bölüm 2-31: Kablolar - Genel uygulamalar için -Termoplastik pvc yalıtımlı kılıfsız tek damarlı kablolar

TS EN 61812-1 Zaman röleleri - Endüstriyel ve konutlarda kullanım için - Bölüm 1: Özellikler ve deneyler

TS EN 50122-1 Demiryolu uygulamaları- Sabit tesisler - Elekriksel gvenlik,topraklama ve dönüş devresi- Bölüm 1:Elektrik çarpmasına karşı koruma önlemleri

TS EN 60684-3-283 Bükülgen yalıtıcı manşonlar-Bölüm 3: Her bir manşon tipi için özel kurallar-Föy 282:Isıyla büzülebilen poliolefin manşon,bara (tevzi çubuğu) yalıtımı için

TS EN 61058-2-1 Elektrikli cihazlar için anahtarlar-Bölüm 2.1: Kordon anahtarları için özel kurallar

TS EN 61951-2 İkincil hücreler ve piller - alkali veya diğer asit olmayan elektrolitler içeren - Taşınabilir, sızdırmaz, yeniden doldurulabilir, tekli hücreler - bölüm 2: nikel - metal hidrit (IEC 61951-2:2011)

TS EN 62133 Alkalin ya da diğer asit-olmayan elektrolitleri içeren ikincil hücreler ve piller - Taşınabilir uygulamalarda kullanılan taşınabilir sızdırmaz ikincil hücreler ve bu hücrelerden yapılan piller için güvenlik kuralları (IEC 62133:2012

TS EN 60038 CENELEC standart gerilimler (IEC 60038:2009, değiştirilmiş)

TS EN 62271-102/A1 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 102: Alternatif akım ayırıcıları ve topraklama anahtarları

TS EN 60061-4/A13 Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolu için mastarlar ile birlikte-Bölüm 4:Genel bilgi ve kılavuz

TS EN 60684-3-247 Bükülgen yalıtıcı manşonlar-Bölüm 3: Her bir manşon tipi için özel kurallar-Föy 247: Isıyla büzülebilen poliolefin manşon, çift et kalınlıklı, alev geciktirmeyen ,kalın ve orta kalın duvar

TS EN 60749-7 Yarı iletken cihazlar - Mekanik ve iklimlendirme deney metotları - Bölüm 7: Dahilî rutubet muhtevasının ölçülmesi ve diğer artık gazların analizi

TS EN 61199 Lambalar-Tek başlıklı floresan-Güvenlik kuralları

TS EN 62109-2 Fotovoltaik güç sistemlerinde kullanım için güç çeviricilerinin güvenliği- Bölüm 2: Dönüştürücüler için belirli kurallar

TS EN 62271-103 Yüksek gerilim anahtarlama ve kontrol düzenleri-1kv'un üzerinde ve ençok 52kv olan beyan gerilimleri için anahtarlar

TS EN 60357/A3 Lambalar - Tungsten halojenür (taşıt lambaları dışında) - Performans özellikleri

TS EN 50525-3-31:2011 Elektrik kabloları - Beyan gerilimi en çok 450 / 750 v dahil olan düşük gerilimli enerji kabloları- Bölüm 3-31-Özel yangın performanslı kablolar-Halojensiz termoplâstik yalıtımlı ve açak duman emisyonlutek damarlı kılıfsız kablolar

TS EN 50525-3-11:2011 Elektrik kabloları - Beyan gerilimi en çok 450 / 750 v dahil olan düşük gerilimli enerji kabloları- Bölüm 3-11-Özel yangın performanslı kablolar - Halojensiz termoplâstik yalıtımlı ve alçak duman emisyonlu bükülgen kablolar

TS EN 60838-1:2004/A2 Lâmba duyları - Çeşitli - Bölüm 1: Genel özellikler ve deneyler

TS EN 61810-2 Elektromekanik temel röleler - Bölüm 2: Güvenilirlik

TS EN 62271-100 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 100: Yüksek gerilim alternatif akım kesicileri

TS EN 50525-1:2011 Elektrik kabloları - Beyan gerilimi en çok 450 / 750 v dahil olan düşük gerilimli enerji kabloları- Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 50525-2-31 Elektrik kabloları - Beyan gerilimi en çok 450 / 750 v dahil olan düşük gerilimli enerji kabloları- Bölüm 2-31: Genel uygulamalar için kablolar-Thermoplastik pvc yalıtımlı tek damarlı kılıfsız kablolar

TS EN 50525-2-11:2011 Elektrik kabloları - Beyan gerilimi en çok 450 / 750 v dahil olan düşük gerilimli enerji kabloları- Bölüm 2-11-Genel uygulamalar için kablolar-Thermoplastik pvc yalıtımlı bükülgen kablolar (kordonlar)

TS EN 50525-2-12 Elektrik kabloları - Beyan gerilimi en çok 450 / 750 v dahil olan düşük gerilimli enerji kabloları- Bölüm 2-12-Genel uygulamalar için kablolar-Uzatılabilir uçlar içintermoplastik yalıtımlı kablolar

TS EN 50525-2-72:2011 Elektrik kabloları - Beyan gerilimi en çok 450 / 750 v dahil olan düşük gerilimli enerji kabloları- Bölüm 2-72-Genel uygulamalar için kablolar - Thermoplastik pvc yalıtımlı yassı ayrılabilir kablolar (kordonlar)

TS EN 50525-2-51:2011 Elektrik kabloları - Beyan gerilimi en çok 450 / 750 v dahil olan düşük gerilimli enerji kabloları- Bölüm 2-51-Genel uygulamalar için kablolar -Thermoplastik pvc yalıtımlı yağa dayanıklı kontrol kabloları

TS EN 60127-1 Minyatür sigortalar - Bölüm 1: Minyatür sigortalar için tarifler ve minyatür sigortaların değiştirme elemanlarının genel özellikleri

TS EN 60061-2/A41 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 2: Lâmba duyları

TS EN 60061-3/A41 Lâmba başlıkları ve duyları – Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte – Bölüm 3: Mastarlar (IEC 60061-3:1969/A41:2010)

TS EN 60061-3/A42 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 3: Mastarlar (IEC 60061-3:1969/A42:2010)

TS EN 60061-2/A40 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 2: Lâmba duyları

TS EN 60317-57 Sargı telleri - Belirli tipler için özellikler - bölüm 57: Poliamid-İmid emay kaplı yuvarlak bakır tel, 220 sınıfı

TS EN 60317-58 Sargı telleri - Belirli tipler için özellikler - Bölüm 58 - Poliamid-İmid emay kaplı dikdörtgen bakır tel, 220 sınıfı

TS EN 61386-24 Boru sistemleri - Kablo tesisi için - Bölüm 24: İlgili özellikler -Yer altına gömülü boru sistemleri

TS EN 61347-2-12/A1Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-12: Boşalmalı lâmbalarla (fluoresan lâmbalar hâriç) kullanılan d.a. veya a.a. beslemeli elektronik balastlar - Belirli özellikler

TS EN 61210 Bağlama düzenleri-Düz çabuk bağlanan bağlantı uç düzenleri - Elektriksel bakır iletkenler için - Güvenlik kuralları

TS EN 10257-1 Çelik teller- Alaşımsız çelikten- Çinko veya çinko alaşımı kaplanmış- Zırhlı enerji veya telekomünikasyon kabloları imalatında kullanılan bölüm 1: Arazi kabloları

TS EN 60819-3-3 Kâğıtlar- Selülozik olmayan- Elektriksel amaçlar için- Bölüm 3: Her bir malzeme için özellikler- Föy 3: Doldurulmamış aramid (aromatik poliamid) kağıtlar

TS EN 62554 Floresans lambalarında civa sınırı ölçümü için numune hazırlanması

TS EN 62271-106 Yüksek gerilim anahtar ve kontrol grubu - Bölüm 106:Alternatif akım kontaktörler ve kontaktör esaslı kontrolörler ve motor yol vericileri

TS EN 61558-2-9 Güç transformatörlerinin, güç besleme birimlerinin ve benzerlerinin güvenliği- Bölüm 2-9: Tungsten filâmanlı ııı sınıfı el lâmbalarında kullanılan transformatörler için özel kurallar

TS EN 61558-2-20:2011 Güç transformatörlerinin, güç besleme birimlerinin ve benzerlerinin güvenliği - Bölüm 2-20: Küçük reaktörler için özel kurallar

TS EN 61534-1 Güç hattı sistemleri - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 50149:2001/tst AC Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler - Elektrikli cer - Bakır ve bakır alaşımlı yivli kontak teller

TS EN 62271-204 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 204: 52 kv'tan yüksek beyan gerilimleri için sabit gaz yalıtımlı iletim hatları

TS EN 62271-106 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 106: Alternatif akım kontaktörleri, kontaktör esaslı kontrol düzenleri ve motor yol vericileri

TS EN 60371-3-1 Mika esaslı yalıtım malzemeleri için özellikler-Bölüm 3: Malzeme özellikleri-Föy 1: Kollektör ayırıcıları ve malzemeleri

TS EN 60146-1-1 Yarı iletken çeviriciler- Genel özellikler ve hat değiştirmeli çeviriciler- Bölüm 1-1: Temel özellikler

TS EN 61347-2-2 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-2: Filâmanlı lâmbalar için d.a. veya a.a. beslemeli elektronik indirici dönüştürücüler - Belirli özellikler

TS EN 60317-13 Sargı telleri-Özellikler bölüm 13-Poliamid imid örtülü poliester veya poliesterimid emay kaplı yuvarlak kesitli bakır tel, 200 sınıfı

TS EN 60695-6-1:2005/A1 Yangın tehlike deneyi - Bölüm 6-1 : Görüşün duman tarafından engellenmesi - Genel kılavuz

TS EN 60695-2-12 Yangın tehlikesi deneyi - Bölüm 2-12: Kızaran/sıcak telin esas alındığı deney metotları - Malzemeler için kızaran tel ile alevlenebilirlik deneyi metodu

TS EN 60695-2-13 Yangın tehlikesi deneyi - Bölüm 2-13: Kızaran/sıcak telin esas alındığı deney metotları - Malzemeler için kızaran tel ile tutuşabilirlik deneyi metodu

TS EN 60143-4 Seri kondansatörler - Güç sistemleri için - Bölüm 4: Tristör kontrollü seri kondansatörler

TS EN 61347-2-7 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-7: Acil aydınlatmada kullanılan d.a. beslemeli elektronik balastlar için ilgili özellikler

TS EN 61803:1999/A1 Yüksek gerilimli doğru akım konvertör merkezlerinde güç kayıplarının belirlenmesi

TS EN 61800-3/A1 Ayarlanabilir hızda elektrik güç sürme sistemleri -Bölüm 3: Özel deney yöntemleri içeren emu ürün standardı

TS EN 60819-1 Kağıtlar-Selülozik olmayan-Elektriksel amaçlar için-Bölüm 1:Tarifler ve genel kurallar

TS EN 61969-1 Elektronik cihazların mekanik yapıları - Harici kapalı mekanlar - Bölüm 1: Tasarım kılavuzları

TS EN 62386-209:2011 Dijital adreslenir aydınlatma ara yüzleri- Bölüm 209: Kontrol dişlisi için özel kurallar-Renk kontrolü (cihaz tipi 8)

TS EN 60505 Elektrik yalıtım sistemlerinin geliştirilmesi ve nitelendirilmesi

TS EN 61788-6 Süper iletkenlik- Bölüm 6: Mekanik özelliklerin ölçülmesi- Cu/nb-Ti kompozit süper iletkenin oda sıcaklığında çekme deneyi

TS EN 61960 Alkalin ya da diğer asit-Olmayan elektrolitleri içeren ikincil hücreler ve piller - Taşınabilir uygulamalar için ikincil lityum hücreler ve piller

TS EN 50272-1 Güvenlik kuralları - Sekonder akümülatörler ve akümülatör tesisatları - Bölüm 1: Genel güvenlik bilgisi

TS EN 50272-2 Güvenlik kuralları - Sekonder akümülatörler ve akümülatör tesisatları - Bölüm 2: Sabit tesis akümülatörleri

TS EN 50272-4 Güvenlik kuralları - Sekonder akümülatörler ve akümülatör tesisatları - Bölüm 4: Taşınabilir cihazlarda kullanılan akümülatörler

TS EN 61558-2-15 Transformatörlerin, reaktörlerin, güç besleme birimlerinin ve bunların birleşimlerinin güvenliği - Bölüm 2-15: Tıbbi mekanların güç beslemesinde kullanılan ayırma transformatörleri için özel kurallar ve deneyler

TS EN 62271-200 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 200: 1 kv üzerinde ve en yüksek 52 kv'a kadar olan beyan gerilimleri için a.a. metal mahfazalı anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni

TS EN 62271-200 Yüksek gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni -Bölüm 200 - 1 kv üzerinde ve en çok 52 kv'a kadar olan beyan gerilimleri için a.a. metal mahfazalı anahtarlama ve kontrol düzeni

TS EN 50290-2-27:2003/A1:2008/AC Haberleşme kabloları-Bölüm 2-27: Genel tasarım kuralları ve imalat-Halojen içermeyen alev geciktiricili termoplastik kılıf hamurları

TS EN 50525-2-51 Elektrik kabloları - Alçak gerilim enerji kabloları - Beyan gerilimi en çok 450/750 V (U0/U) olan - Bölüm 2-51: Genel uygulamalar için kablolar – Yağa dayanıklı termoplastik PVC yalıtımlı kontrol kabloları

TS EN 50525-2-71 Elektrik kabloları - Alçak gerilim enerji kabloları - Beyan gerilimi en çok 450/750 v (u0/u) olan - Bölüm 2-71: Genel uygulamalar için kablolar - Termoplastik pvc yalıtımlı yassı gelin teli biçimli kablolar (kordonlar)

TS EN 60061-2:1993/A44 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 2: Lâmba duylar

TS EN 60061-3/A45 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60598-2-2 Aydınlatma armatürleri- Bölüm 2: Özel kurallar kısım 2: Gömme armatürler

TS EN 60598-2-13:2006/A1 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-13: Belirli özellikler - Zemine gömülen aydınlatma armatürleri

TS EN 62631-1 Katı elektrik yalıtım malzemelerinin dielektrik ve özdirenç özellikleri-Bölüm 1:Genel "

TS EN 60684-3-205 Bükülgen yalıtıcı manşonlar - Bölüm 3: Her bir manşon tipi için özellikler - Föy 205 : Isıyla büzülebilen poliolefin manşon, alev geciktirmeli,anma büzülme oranı 1,7:1 ve 2:1

TS EN 60851-5:2008/A1 Sargı telleri - Deney metotları - Bölüm 5: Elektriksel özellikler

TS EN 60929 AC ve/veya DC beslemeli - Elektronik kontrol düzeni - Tüp biçimli flüoresan lâmbalar için - Performans özellikleri

TS EN 61341 Yansıtıcılı lambaların merkez hüzme şiddetinin ve hüzme açısının (larının) ölçülmesi metodu

TS EN 61347-2-3:2011 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-3 :Fluoresan lâmbalar için a.a. ve/veya d.a. beslemeli elektronik kontrol düzeni - Belirli özellikler

TS EN 61534-1 Güç hattı sistemleri-Bölüm 1:Genel özellikler

TS EN 61534-1 Güç hattı sistemleri-Bölüm 1:Genel özellikler

TS EN 61951-2 Sekonder hücreler ve piller - Alkali veya diğer asit olmayan elektrolitler içeren - Taşınabilir, sızdırmaz,yeniden doldurulabilir, tek hücreli - Bölüm 2: Nikel-Metal hidrür

TS EN 62660-1 Elektrikli yol taşıtlarının itici gücü için sekonder lityum iyonlu piller- Bölüm 1: Performans deneyi

TS EN 62660-2 Elektrikli yol taşıtlarının itici gücü için sekonder lityum iyonlu piller- Bölüm 2: Güvenirlik ve kötü kullanım deneyi

TS EN 1127-1 Patlayıcı ortamlar - Patlamayı önleme ve korunma - Bölüm 1: Temel kavramlar ve metodoloji

TS EN 60079-35-1 Patlayıcı ortamlar - Bölüm 35-1: Grizuya ve mayına duyarlı lambalar-- yapılış ve patlama deneyleri riskine ilişkin-Genel kurallar

TS EN 60079-35-1:2011/AC Patlayıcı ortamlar - Bölüm 35-1: Grizuya ve mayına duyarlı lambalar-- yapılış ve patlama deneyleri riskine ilişkin-Genel kurallar

TS EN 50124-1/AC Demiryolu uygulamaları- Yalıtım koordinasyonu- Bölüm 1: Temel kurallar- Bütün elektrikli ve elektronik donanım için yalıtma aralıkları ve yüzeysel kaçak yolu uzunlukları

TS EN 50124-1/AC Demiryolu uygulamaları- Yalıtım koordinasyonu- Bölüm 1: Temel kurallar- Bütün elektrikli ve elektronik donanım için yalıtma aralıkları ve yüzeysel kaçak yolu uzunlukları

TS EN 50124-1/AC:2007 Demiryolu uygulamaları- Yalıtım koordinasyonu- Bölüm 1: Temel kurallar- Bütün elektrikli ve elektronik donanım için yalıtma aralıkları ve yüzeysel kaçak yolu uzunlukları

TS EN 50124-1/AC:2007 Demiryolu uygulamaları- Yalıtım koordinasyonu- Bölüm 1: Temel kurallar- Bütün elektrikli ve elektronik donanım için yalıtma aralıkları ve yüzeysel kaçak yolu uzunlukları

TS EN 50363-8:2005/A1:2011 Kablolar - Yalıtım, kılıf ve örtü malzemeleri - Alçak gerilim enerji kabloları için - Bölüm 8 : Halojensiz, termoplâstik kılıf bileşikleri

TS EN 50395:2005/A1:2011 Kablolar - Elektriksel deney metotları - Alçak gerilim enerji kabloları için

TS EN 50396:2005/A1:2011 Kablolar - Elektriksel deney metotları - Alçak gerilim enerji kabloları için

TS EN 60352-8 Lehimsiz bağlantılar- Bölüm 8: Sıkıştırılmış monte bağlantılar- Genel özellikler, deney yöntemleri ve pratik kılavuz

TS EN 61058-2-5:2011 Anahtarlar-Elektrikli cihazlar için bölüm 2-5:Seçici anahtarlar için özel kurallar

TS EN 61558-2-12 Güç transformatörlerinin, güç besleme birimlerinin ve benzerlerinin güvenliği-Bölüm 2-12: Sabit çıkış gerilimli transformatörlerle ilgili özel kurallar

TS EN 62271-206 Yüksek gerilim anahtarlama kablosu ve kumanda tablosu sistemleri-Bölüm 206: 1 kv ve üstü ve 52 kv dahil voltajlarda gerilim varlığı gösterge sistemleri

TS EN 60212 Katı elektrik yalıtım malzemelerinin deneylerinden önce ve deneyleri sırasında uyulması gerekli standard şartlar

TS 556 EN 60168/A2 Mesnet izolatörleri- Bina içinde ve bina dışında anma gerilimleri 1000 v'un üstündeki sistemlerde kullanılan- Seramik malzeme veya camdan yapılmış mesnet izolatörlerinin deneyleri

TS EN 50550 Ev ve benzeri yerlerde kullanım için güç frekanslı koruyucu cihaz

TS EN 50550:2011/AC Ev ve benzeri yerlerde kullanım için güç frekanslı koruyucu cihaz

TS EN 60061-1/A47 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 1: Lâmba başlıkları

TS EN 60598-2-18/A1 Aydınlatma armatürleri- Bölüm 2: Özel kurallar- Kısım 18: Yüzme havuzları ve benzeri yerlerde kullanılan

TS EN 50388 Demiryolu uygulamaları - Enerji temini ve taşıtlar - Güç kaynağı (alt istasyon) ile çeken ve çekilen taşıtlar arasındaki müşterek çalışabilme koordinasyonu için teknik kriterler

TS EN 13032-1:2004+A1 Işık ve aydınlatma - Lambaların ve armatürlerin fotometrik verilerininin ölçülmesi ve sunulması - Bölüm 1: Ölçme ve dosya biçimi

TS EN 60079-11 Patlayıcı gaz ortamları-Bölüm 11 - "i" tipi kendinden korumalı cihazlar

TS EN 61394:2011(EN) Hava hattı iletkenleri-Aluminyum, aluminyum alaşımı ve çıplak çelik iletkenler için gres yağların karakteristikleri

TS EN 61394:2011(EN) Hava hattı iletkenleri-Aluminyum, aluminyum alaşımı ve çıplak çelik iletkenler için gres yağların karakteristikleri

TS EN 50525-2-82 Elektrik kabloları - Alçak gerilim enerji kabloları - Beyan gerilimi en çok 450/750 V (U0/U) olan - Bölüm 2-82: Genel uygulamalar için kablolar – Dekoratif zincirler için çapraz bağlı elastomerik yalıtımlı kablolar

TS EN 50525-2-81 Elektrik kabloları - Alçak gerilim enerji kabloları - Beyan gerilimi en çok 450/750 V (U0/U) olan - Bölüm 2-81: Genel uygulamalar için kablolar – Ark kaynağı için çapraz bağlı elastomerik örtülü kablolar

TS EN 50525-2-72 Elektrik kabloları - Alçak gerilim enerji kabloları - Beyan gerilimi en çok 450/750 V (U0/U) olan - Bölüm 2-72: Genel uygulamalar için kablolar - Termoplastik PVC yalıtımlı yassı ayrılabilir kablolar (Kordonlar)

TS EN 61347-2-9:2001/AC:2003 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-9: Boşalmalı lâmbalarla (fluoresan lâmbalar hariç)kullanılan balastlar - Belirli özellikler

TS EN 61347-2-8/AC Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-8: Fluoresan lâmbalarla kullanılan balastlar - Belirli özellikler

TS EN 61347-2-3:2001/AC:2003 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-3 :Fluoresan lâmbalar için a.a. beslemeli elektronik balastlar - Belirli özellikler  

TS EN 61347-1:2001/AC:2003 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 1: Genel ve güvenlik özellikleri

TS EN 61095:1993/AC:1993 Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektromekanik kontaktörler

TS EN 60898-1:2003/AC:2004 Elektrik yardımcı donanımları - Devre kesiciler - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan aşırı akım koruma düzenleri için - Bölüm 1: Alternatif akım (a.a.) devre kesiciler

TS EN 60670-1/AC Kutular ve mahfazalar - Ev ve benzerî yerlerdeki sabit elektrik tesisatlarında kullanılan elektriksel amaçlı yardımcı donanım için - Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 60670-1:2005/AC Kutular ve mahfazalar - Ev ve benzerî yerlerdeki sabit elektrik tesisatlarında kullanılan elektriksel amaçlı yardımcı donanım için - Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 60598-2-23/AC Aydınlatma armatürleri- Bölüm 2: Özel kurallar kısım 23: Filamanlı lambalar için çok düşük gerilimli aydınlatma sistemleri (almanca versiyonunda tadil)

TS EN 50342-5 Kurşun asit akümülatörler - Yol verme için - Bölüm 5:Pil yuvaları ve tutaçlarının özellikleri

TS EN 61543/AC Elektromanyetik uyumluluk-Artık akımla çalışan koruyucu düzenler (rcd)-Evlerde ve benzeri yerlerde kullanılan

TS EN 61543/AC Elektromanyetik uyumluluk-Artık akımla çalışan koruyucu düzenler (rcd)-Evlerde ve benzeri yerlerde kullanılan

TS EN 61543/AC Elektromanyetik uyumluluk-Artık akımla çalışan koruyucu düzenler (rcd)-Evlerde ve benzeri yerlerde kullanılan

TS EN 61812-1 Zaman röleleri - Endüstriyel ve yerleşim kullanımı için - bölüm 1: Özellikler ve deneyler

TS EN 50521 Fotovoltaik sistemler için bağlayıcılar – Güvenlik kuralları ve deneyler

TS EN 60079-19 Patlayıcı ortamlar - Bölüm 19: Techizat tamiri, bakımı ve iyileştirilmesi

TS EN 60626-1 Elektrik yalıtımı için birleşik bükülgen malzemeler-Bölüm 1:Tarifler ve genel kurallar

TS EN 60947-3/A1 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 3: Anahtarlar, ayırıcılar, anahtar-Ayırıcılar ve eriyen telli sigorta birleşimi birimleri

TS EN 60947-3/A1 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 3: Anahtarlar, ayırıcılar, anahtar-Ayırıcılar ve eriyen telli sigorta birleşimi birimleri

TS EN 61788-14 Süperiletkenlik - Bölüm 14:Süper iletken güç cihazları- Güçlenen süperiletken cihazlar için tasarımlanmış akım uçlarının karakteristik deneyleri için genel özellikler

TS EN 62109-1 Fotovoltaik güç sistemlerinde kullanım için güç çeviricilerinin güvenliği- Bölüm 1:Genel kurallar

TS EN 62317-2 Ferit nüveler - Boyutlar - Bölüm 2:Telekominikasyonda, güç desteği ve filtre uygulamalarında kullanım için kap içine alınmış nüveler

TS EN 60684-3-282 Bükülgen yalıtıcı manşonlar-Bölüm 3: Her bir manşon tipi için özel kurallar-Föy 282: Isıyla büzülebilen poliolefin manşon-Gerilme kontrolü

TS EN 62329-3-100 Isıyla büzüşebilen kalıplanmış malzemeler-Bölüm 3:Şekil boyutları,malzeme özellikleri ve uyumluluk özellikleri için belirli özellikler-Sayfa 100:Isıyla büzüşebilen kalıplanmış boyutlar

TS EN 62329-3-102 Isıyla büzüşebilen kalıplanmış malzemeler - Bölüm 3:Şekil boyutları için tanımlayıcı özellikler,malzeme özellikleri ve uyumluluk performansı-Sayfa 102:Isıyla büzüşebilen elestomerik kalıplanmış malzemeler,yarı-Rijit,malzeme özellikleri ve sistem performansı

TS EN 62329-3-101 Isıyla büzüşebilen kalıplanmış malzemeler - Bölüm 3:Şekil boyutları için tanımlayıcı özellikler,malzeme özellikleri ve uyumluluk performansı-Sayfa 101:Isıyla büzüşebilen kalıplanmış malzemeler,poliolefin,yarı-Rijit,sınırlı yangın tehlikesi,malzeme özellikleri ve sistem performansı

TS EN 80416-1 Donanım üzerinde kullanılan grafik semboller için temel prensipler - Bölüm 1: Sembol temel çizimlerinin oluşturulması

TS EN 62271-203 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 203 - 52 kv üzerindeki beyan gerilimleri için gaz yalıtımlı metal mahfazalı anahtarlama düzeni

TS EN 62639 Floüresanlı endüksiyon lambaları-Performans özellikleri

TS EN 61386-25 Boru sistemleri - Kablo tesisi için bölüm 25: İlgili özellikler-Boru sabitleme cihazları

TS EN 60034-18-32 Döner ellektrik makinaları - Bölüm 18-32: Yalıtım sistemlerinin fonksiyonel değerlendirmesi - Önceden biçimlendirilmiş sargılar için deney işlemleri - Elektriksel dayanım ile değerlendirme

TS EN 60079-13 Patlayıcı gaz ortamında

TS EN 60598-2-7:1989/A2:1996/AC:1999 Aydınlatma armatürleri-Bölüm 2: Özel kurallar-Kısım 7:Bahçecilikte kullanılan, taşınabilir

TS EN 61008-2-1/A11/AC Artık akımla çalışan devre kesiciler-Ayrılmaz bir bütün halinde aşırı akım koruması bulunmayan-Evlerde ve benzeri yerlerde kullanılan (rccb) bölüm 2.1:Genel kuralların fonksiyon olarak hat geriliminden bağımsız rccb'lere uygulanabilirliği

TS EN 60061-2/A43 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 2: Lâmba duyları

TS EN 60061-3/A43 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 3: Mastarlar

TS EN 50525-3-11 Elektrik kabloları-Alçak gerilim enerji kabloları-Beyan gerilimi en çok 450 / 750 v (Uo/U) olan-Bölüm 3-11-Genel uygulamalar için kablolar-Halojensiz termoplâstik yalıtımlı ve düşük duman emisyonlu bükülgen kablolar

TS EN 50525-3-11 Elektrik kabloları-Alçak gerilim enerji kabloları-Beyan gerilimi en çok 450 / 750 v (Uo/U) olan-Bölüm 3-11-Genel uygulamalar için kablolar-Halojensiz termoplâstik yalıtımlı ve düşük duman emisyonlu bükülgen kablolar

TS EN 60947-8/A2 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 8: Döner elektrik makinalarında kullanılan gömülü tip ısıl koruma (ptc) için kontrol birimleri

TS EN 60947-4-1/A1 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 4-1: Kontaktörler ve motor yol vericileri - Elektromekanik kontaktörler ve motor yol vericileri

TS EN 60947-4-1/A1 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 4-1: Kontaktörler ve motor yol vericileri - Elektromekanik kontaktörler ve motor yol vericileri

TS EN 50525-2-83 Elektrik kabloları - Alçak gerilim enerji kabloları - Beyan gerilimi en çok 450/750 V (U0/U) olan - Bölüm 2-83: Genel uygulamalar için kablolar - Çapraz bağlı silikon kauçuk yalıtımlı çok damarlı kablolar

TS EN 50525-3-21 Elektrik kabloları - Alçak gerilim enerji kabloları - Beyan gerilimi en çok 450 / 750 V (U0/U) olan - Bölüm 3-21: Özel yangın performanslı kablolar - Halojensiz çapraz bağlı yalıtımlı ve düşük duman emisyonlu bükülgen kablolar

TS EN 62271-102/A1 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 102: Alternatif akım ayırıcıları ve topraklama anahtarları

TS EN 60851-4/A2 Sargı telleri- Deney metotları- Bölüm 4: Kimyasal özellikler

TS EN 13237 Potansiyel patlayıcı ortamlar - Potansiyel patlayıcı ortamlar içinde kullanılması amaçlanan donanımlar ve koruyucu sistemler için terimler ve tarifler

TS EN 62631-1 Katı elektrik yalıtım malzemelerinin dielektrik ve özdirenç özellikleri - Bölüm 1: Genel

TS EN 62262 (Eski No: TS EN 50102+A1)Mahfazalarla sağlanan koruma dereceleri- Dış mekanik darbelere karşı elektrikli donanımın korunması için (IK Kodu)

TS EN 61008-1 Artık akımla çalışan devre kesiciler - Ayrılmaz bir bütün hâlinde aşırı akım koruması bulunmayan- Ev ve benzeri yerlerde kullanılan (RCCB) - Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 61009-1 Artık akımla çalışan devre kesiciler - Ayrılmaz bir bütün hâlinde aşırı akım koruması bulunan- Ev ve benzeri yerlerde kullanılan (RCBO) - Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 62208 Boş mahfazalar - Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzenleri için – Genel kurallar

TS EN 50163/AC Demiryolu uygulamaları - Cer sistemlerinin besleme gerilimleri

TS EN 61547 Genel aydınlatma amacıyla kullanılan cihazlar - Emu bağışıklık kuralları

TS EN 50521/A1 Fotovoltaik sistemler için bağlayıcılar – Güvenlik kuralları ve deneyler

TS EN 62305-3/tst A11 Yıldırımdan korunma - Bölüm 3: Yapılarda fiziksel hasar ve hayati tehlike  

TS EN 60947-4-2 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni – Bölüm 4-2: Kontaktörler ve motor yol vericileri – a.a. yarı iletken motor kontrol düzenleri ve yol vericiler

TS EN 50363-5 Kablolar - Yalıtım, kılıf ve örtü malzemeleri - Alçak gerilim enerji kabloları için - Bölüm 5: Halojensiz, çapraz bağlı yalıtım bileşikleri

TS EN 50363-6 Kablolar - Yalıtım, kılıf ve örtü malzemeleri - alçak gerilim enerji kabloları için - bölüm 6: Halojensiz, çapraz bağlı kılıf bileşikleri

TS EN 60838-2-2 Lamba duyları - Çeşitli - Bölüm- 2-2: İlgili özellikler - Işık yayan diyot (led) modülleri için bağlayıcılar

TS EN 62384 Işık yayan diyot (led) modülleri için doğru akım (d.a.) veya alternatif akım (a.a.) beslemeli elektronik kontrol düzeni - Performans özellikleri

TS EN 62041 Güç transformatörleri, güç kaynakları, reaktörler ve benzeri ürünler - EMU özellikleri

TS EN 60349-2 Demiryolu uygulamaları-Raylı ve karayolu taşıtlarında kullanılan döner elektrik makinaları-Bölüm 2:Elektronik değiştirici (konvertör) ile beslenen alternatif akım metotları

TS EN 60349-2 Demiryolu uygulamaları-Raylı ve karayolu taşıtlarında kullanılan döner elektrik makinaları-Bölüm 2:Elektronik değiştirici (konvertör) ile beslenen alternatif akım metotları

TS EN 50525-2-42 Elektrik kabloları - Alçak gerilim enerji kabloları - Beyan gerilimi en çok 450/750 V (U0/U) olan - Bölüm 2-41: Genel uygulamalar için kablolar - Çapraz bağlı Eva yalıtımlı kılıfsız tek damarlı kablolar

TS HD 60364-7-705:2007/A11 Binalarda elektrik tesisatı- Bölüm 7: Özel tesisat veya mahalleler için kurallar- Kısım 705: Tarım ve bahçe işlerinde kullanılan yapılardaki elektrik tesisatları

TS EN 62561-7 Yıldırımdan korunma sistem bileşenleri (lpsc) - Bölüm 7:Topraklama bileşenlerinin iyileştirilmesi için özellikler

TS EN 50124-2/AC Demiryolu uygulamaları- Yalıtım koordinasyonu- Bölüm 2: Aşırı gerilimler ve ilgili koruma

TS EN 50155/AC Demiryolu uygulaması-Demiryolu taşıt araçlarında kullanılan elektronik donanım

TS EN 62305-3 Yıldırımdan korunma - Bölüm 3: Yapılarda fiziksel hasar ve hayati tehlike

TS EN 50238/AC:2010Demiryolu uygulamaları-Demiryolu aracı ve güzergah algılama sistemi arasındaki uyumluluk

TS EN 60947-4-1:2010/A1 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni – Bölüm 4-1: Kontaktörler ve motor yol vericileri - Elektromekanik kontaktörler ve motor yol vericileri

TS EN 60947-4-1:2010/A1 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni – Bölüm 4-1: Kontaktörler ve motor yol vericileri - Elektromekanik kontaktörler ve motor yol vericileri

TS EN 61788-13 Süper iletkenlik - Bölüm 13: a.a. kayıp ölçmeleri - Çok filamanlı Cu/Nb-Ti bileşiklerde histerezis kayıpları için mıknatıs ölçerli metotlar

TS EN 61982 Elektrikli Karayolu Taşıtlarının Çalıştırılması İçin Kullanılan Sekonder Aküler- Performans ve dayanıklılık deneyleri

TS EN 60544-2 Elektrik yalıtım malzemeleri - İyonize edici radyasyonun yalıtım malzemeleri üzerindeki etklerinin belirlenmesi - Bölüm 2: Deney ve ışıma için işlemler

TS EN 62477-1 Güç elektroniği çevirici sistemleri ve donanımı için güvenlik kuralları - Bölüm 1: Genel

TS EN 60317-2 Sargı Telleri- Özellikler- Bölüm 2: Poliüretan Emay Kaplı Yapışık Tabakalı Yuvarlak Kesitli Lehimlenebilir Bakır Tel, 130 Sınıfı

TS EN 62271-107 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni – Bölüm 107: 1 kV’un üzerinde ve 52 kV’a kadar (52 kV dâhil) beyan gerilimler için alternatif akım sigortalı devre anahtarları

TS EN 62271-203 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 203: 52 kV üzerindeki beyan gerilimleri için gaz yalıtımlı metal mahfazalı anahtarlama düzeni

TS EN 62271-204 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 204: 52 kV'tan yüksek beyan gerilimleri için gaz yalıtımlı rijit iletim hatları (IEC 62271-204: 2011)

TS EN 62271-205 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 205: Beyan gerilimleri 52 kV'tan yüksek olan kompakt anahtarlama düzeni panoları (IEC 62271-205: 2008)

TS EN 62271-205 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 205: Beyan gerilimleri 52 kV'tan yüksek olan kompakt anahtarlama düzeni panoları (IEC 62271-205: 2008)

TS EN 62271-207 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 207: 52 kV üzerindeki beyan gerilimler için gaz yalıtımlı anahtarlama düzeni donanımlarının sismik nitelendirilmesi

TS EN 61439-3 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni panoları - Bölüm 3: Sıradan kişiler tarafından çalıştırılması amaçlanan dağıtım panoları (DBO)

TS EN 62230 Elektrik kabloları - Kıvılcım deneyi yöntemi

TS EN 60695-4 Yangın tehlikesi deneyi – Bölüm 4: Elektroteknik mamuller için yangın deneyleriyle ilgili terminoloji (IEC 60695-4:2012)

TS EN 50149 Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler - Elektrikli cer - Bakır ve bakır alaşımlı yivli temas telleri

TS EN 50126-1 Demiryolu uygulamaları - Güvenilirlik, elde edilebilirlik, bakım yapılabilirlik ve emniyetin şartnamesi ve gösterimi (RAMS) - Bölüm 1: Temel kurallar ve genel işlem

TS EN 60079-0 Patlayıcı ortamlar - Bölüm 0: Donanım - Genel kurallar (IEC 60079-0:2011, değiştirilmiş)

TS EN 60947-5-2/A1 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 5-2: Kontrol devresi düzenleri ve anahtarlama elemanları - Yakınlık anahtarları

TS EN 50216-10 Güç transformatörü ve reaktör yardımcı donanımları - Bölüm 10: Yağdan havaya ısı değiştiricileri

TS EN 50216-11 Güç transformatörü ve reaktör yardımcı donanımları - Bölüm 11: Yağ ve sargı sıcaklık göstergeleri

TS EN 50216-9 Güç transformatörü ve reaktör yardımcı donanımları - Bölüm 10: Yağdan suya ısı değiştiricileri

TS EN 50290-2-24/A1 Haberleşme kabloları-Bölüm 2-24: Genel tasarım kuralları ve imalat-Pe kılıf hamurları

TS EN 50342-3 Kurşun asit akümülâtörler - Yol verme için - Bölüm 3: 36 v anma gerilimli akümülatörler için bağlantı ucu sistemi

TS EN 60061-2/A42 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 2: Lâmba duyları

TS EN 50122-1/AC Demiryolu uygulamaları- Sabit tesisler - Elekriksel güvenlik,topraklama ve dönüş devresi- Bölüm 1:Elektrik çarpmasına karşı koruma önlemleri

TS EN 50152-1 Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler - A.a. anahtalama donanımı için özel kurallar - Bölüm 1: Um gerilimi 1 kv'dan yüksek tek fazlı devre kesicileri not - En 62271-100 ile bağlantılı uygulanır.

TS EN 50152-2 Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler a.a anahtarlama donanımı için özel şartlar bölüm 2: Um gerilimi 1 kv'dan yüksek tek fazlı ayırıcılar, topraklama anahtarları ve anahtarlar

TS EN 50149 Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler - Elektrik hat çekme (elektrikli cer) - Bakır ve bakır alaşımlı yivli bağlantı telleri

TS EN 60079-0 Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan- bölüm 0: Teçhizat - Genel özellikler

TS EN 60079-35-2 Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - Bölüm 35-2:Grizuya duyarlı madenlerde kullanılan baş lâmbaları - Bölüm 2: Performans ve güvenlikle ilgili diğer hususlar

TS EN 62271-207Y üksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 207: 52 kv üzerindeki beyan gerilimler için gaz yalıtımlı anahtarlama düzeni donanımlarının sismik nitelendirilmesi

TS EN 13237 Potansiyel olarak patlayıcı ortamlar - ekipmanlar ve koruyucu sistemler için terimler ve tanımlar potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış

TS EN 60929 Elektronik kontrol düzeni - a.a. ve/veya d.a. beslemeli - Tüp biçimli fluoresan lâmbalar için - Performans kuralları

TS EN 60929/AC A.a ve/veya d.a beslemeli - Elektronik kontrol düzeni - Tüp biçimli flüoresan lâmbalar için - Performans özellikleri

TS EN 60929/AC A.a ve/veya d.a beslemeli - Elektronik kontrol düzeni - Tüp biçimli flüoresan lâmbalar için - Performans özellikleri

TS EN 60598-2-22/tst AC:2007 Aydınlatma armatürleri-Bölüm 2-22: Belirgin özellikler-Acil aydınlatma için

TS EN 61347-2-3 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-3: Flüoresan lâmbalar için a.a. ve/veya d.a. beslemeli elektronik kontrol düzeni - Belirli kurallar

TS EN 61347-2-3/AC Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-3 :Fluoresan lâmbalar için a.a. ve/veya d.a. beslemeli elektronik kontrol düzeni - Belirli özellikler

TS EN 61347-2-12/AC Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-12: Boşalmalı lâmbalarla (flüoresan lâmbalar hâriç) kullanılan d.a. veya a.a. beslemeli elektronik balastlar - Belirli özellikler

TS EN 61347-2-12/tst A1 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-12: Boşalmalı lâmbalarla (fluoresan lâmbalar hâriç) kullanılan d.a. veya a.a. beslemeli elektronik balastlar - Belirli özellikler

TS EN 60598-2-2 Aydınlatma Armatürleri – Bölüm 2-2: Özel kurallar – Gömme armatürler

TS EN 60598-2-3/AC Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-3: Belirli özellikler - Yol ve cadde aydınlatması için

TS EN 60598-2-3/A1 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-3: Belirli özellikler - Yol ve cadde aydınlatması için

TS EN 61954 Statik VAR (reaktif güç) kompanzatörleri (SVC)- Tristör valflerinin deneyleri

TS EN 60309-1/A2 Fişler, prizler ve ara fiş-Prizler - Sanayide kullanılan - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 60061-1/A48 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 1: Lâmba başlıkları

TS EN 60061-2/A45 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 2: Lâmba duyları

TS EN 62271-107 Yüksek gerilim anahtar ve kontrol grubu - Bölüm 107: 1 kv'un üzerinde 52 kv dahil olmak üzere 52 kv'a kadar beyan gerilimler için alternatif akım sigortalı devre değiştiriciler

TS EN 50581 Patlayıcı oratamlardan uzak tutulacak elektrikli ve elektronik ürünlerin denetimi için teknik dokümantasyon

TS EN 62561-1 Yıldırımdan korunma sistemi bileşenleri (yksb)- Bölüm 1: Bağlantı elemanları için özellikler

TS EN 62561-2 Yıldırımdan korunma sistemi bileşenleri (yksb)- Bölüm 2: İletkenler ve topraklama elektrodları için özellikler

TS EN 62561-3 Yıldırımdan korunma sistemi bileşenleri (yksb)- Bölüm 3: Kıvılcım atlama izolasyon aralıkları için özellikler

TS EN 50521/A1 Fotovoltaik sistemler için bağlayıcılar - Güvenlik kuralları ve deneyler

TS EN 60034-18-34 Döner elektrik makinaları - Bölüm 18-34: Yalıtma sistemlerinin fonksiyonel değerlendirilmesi - Tel ile sarılan sargılar için deney işlemleri - Eşzamanlı ısıl ve elektriksel zorlamalar altında dayanımın çoklu değişkenlere göre değerlendirilmesi

TS EN 60034-18-34 Döner elektrik makinaları - Bölüm 18-34: Yalıtma sistemlerinin fonksiyonel değerlendirilmesi - Tel ile sarılan sargılar için deney işlemleri - Eşzamanlı ısıl ve elektriksel zorlamalar altında dayanımın çoklu değişkenlere göre değerlendirilmesi

TS EN 60269-4/A1 Alçak gerilim sigortaları - Bölüm 4: Yarı iletken cihazların korunması için kullanılan değiştirme elemanları ile ilgili ilave özellikler

TS EN 60034-18-31 Döner elektrik makinaları-Bölüm 18: Yalıtım sistemlerinin fonksiyonel değerlendirilmesi, kısım 31: Biçimlendirilerek sarılan sargıların deney işlemleri-50 mva ve 15 kv'a kadar (dahil) makinalarda kullanılan yalıtım

TS EN 60900 Gerilim altında çalışma - 1000 v a.a. ve 1500 v d.a.'ya kadar olan gerilimlerde kullanılan el aletleri

TS EN 60900 Gerilim altında çalışma - 1000 v a.a. ve 1500 v d.a.'ya kadar olan gerilimlerde kullanılan el aletleri

TS EN 60893-3-4:2004/A1 Elektrik yalıtım malzemeleri -Termoset reçine esaslı endüstriyel rijit lâmine levhalar - Bölüm 3-4: Münferit malzemeler için özellikler - Fenolik reçine esaslı rijit lâmine levhalar için gereklilikler

TS EN 62281 Birincil ve ikincil lityum hücreler ve pillerin taşınması esnasında güvenliği

TS EN 61788-16 Süperiletkenlik - Bölüm 16: Elektronik karakteristik ölçmeleri - Mikrodalga frekanslarında süperiletkenlerin güce bağımlı yüzey direnç değeri

TS EN 61788-17 Süperiletkenlik - Bölüm 17: Elektronik karakteristik ölçmeleri - Büyük alanlı süperiletken filmlerde yerel kritik akım yoğunluğu ve dağılımı

TS EN 61195/A1 Lâmbalar-Çift başlıklı fluoresan-Güvenlik kuralları

TS EN 61199/A1 Lambalar-Tek başlıklı fluoresan-Güvenlik kuralları

TS EN 62031/A1 Led modülleri - Genel aydınlatma için - Güvenlik ile ilgili özellikler

TS EN 60061-3/A46 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60432-2/A2 Lâmbalar - Akkor filâmanlı - Güvenlik kuralları - bölüm 2: Ev ve benzeri yerlerde genel aydınlatmada kullanılan tungsten halojenür lâmbalar

TS EN 62560 Genel aydınlatma hizmetleri için 50 V üzeri gerilimli kendinden beslemeli LED lambalar - Güvenlik kuralları

TS EN 60317-60 Sargı telleri belirli türleri için özellikleri - Bölüm 60: Polyester cam elyaf yara en az sınıf 155 reçine veya vernik emprenye edilmiş veya emprenye edilmemiş, çıplak veya emaye, dikdörtgen bakır tel, sıcaklık endeksi 155

TS EN 60851-6 Sargı telleri- Deney metotları bölüm 6: Isıl özellikler

TS EN 60317-0-8 Sargı telleri belirli türleri için özellikleri - Bölüm 0-8: Genel kurallar - Polyester cam elyaf yara, reçine ve vernik emprenye edilmiş veya emprenye edilmemiş, çıplak veya emaye dikdörtgen bakır tel

TS EN 60626-3:2008/A1:2012 Elektriksel yatıım için birleşik bükülgen malzemeler -Bölüm 3: Münferit malzemeler için özellikler

TS EN 60317-61 Polyester cam elyaf yara, en az sınıf 180, emprenye reçine veya vernik, çıplak veya emaye dikdörtgen bakır tel, sıcaklık endeksi 180: Bölüm 61 - Sargı telleri belirli türleri için Özellikler

TS EN 60317-62 Sargı telleri belirli türleri için özellikleri - Bölüm 62: Polyester cam elyaf yara, emdirilmiş en az sınıf 200 reçine veya vernik, çıplak veya emaye dikdörtgen bakır tel, sıcaklık endeksi 200

TS EN 60404-15:2012Manyetik malzemeler - Bölüm 15: Zayıf manyetik malzemelerin bağıl manyetik geçirgenlik tayini için metotlar

TS EN 60317-0-7 Sargı telleri belirli türleri için özellikleri - Bölüm 0-7: Genel kurallar - 0,040 mm anma iletken çapı Tamamen yalıtılmış (FIW) sıfır hata emaye yuvarlak bakır tel 1.600 mm

TS EN 62674-1 Yüksek frekans endüktif elemanlar-Bölüm 1: Elektronik ve telekomünikasyon cihazlarında kulanılacak sabitlenmiş yüzey montaj endüktörleri

TS EN 60317-56 Sargı telleri belirli türleri için özellikleri - Bölüm 56: 0,040 mm anma iletken çapı ile Lehimlenebilir tamamen yalıtılmış (FIW) sıfır hata poliüretan emaye yuvarlak bakır tel 1.600 mm, sınıf 180

TS EN 60811-100 Elektrik ve fiber optik kablolar - metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 100: Genel

TS EN 60811-100 Elektrik ve fiber optik kablolar - metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 100: Genel

TS EN 60811-201 Elektrik ve fiber optik kablolar - metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 201: Genel testler - yalıtım kalınlığının ölçülmesi

TS EN 60811-201 Elektrik ve fiber optik kablolar - metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 201: Genel testler - yalıtım kalınlığının ölçülmesi

TS EN 61439-6 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni donanımları - Bölüm 6: Genel şebekelerdeki güç dağıtımı için donanımlar

TS EN 60947-5-2/A1 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 5-2: Kontrol devresi düzenleri ve anahtarlama elemanları - Yakınlık anahtarları

TS EN 60947-5-2/A1 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 5-2: Kontrol devresi düzenleri ve anahtarlama elemanları - Yakınlık anahtarları

TS EN 50463-1 Demiryolu uygulamaları-Trende enerji ölçümü-Bölüm 1: Genel

TS EN 50463-1 Demiryolu uygulamaları-Trende enerji ölçümü-Bölüm 1: Genel

TS EN 60695-4 Yangın tehlike deneyi - Bölüm 4: Elektroteknik ürünler için yangın deneyleri ile ilgili terimler ve tarifler

TS EN 62271-105 Yüksek gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni - Bölüm 105: Alternatif akımlı anahtar sigorta birleşimleri

TS EN 62271-110 Yüksek gerilim anahtar ve kontrol grubu - Bölüm 110: Endüktif yük anahtarlaması

TS EN 62358 Demir çekirdekler - Standard indüktans faktörü (a<(ındex)l>) ve tolerans değeri

TS EN 62423 Tip b-Tamamlayıcı aşırı akım koruma cihazları olan ve olmayan artık akımla çalışan devre kesiciler

TS EN 62423 Tip b-Tamamlayıcı aşırı akım koruma cihazları olan ve olmayan artık akımla çalışan devre kesiciler

TS EN 61230 Gerılım altında çalışma — topraklama veya topraklama ve kısa devre için taşınabilir teçhizat

TS EN 50119/A1 Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler - Elektrikli çekiş Katenersiz hatları

TS EN 50547 Demiryolu uygulamaları - Yardımcı güç kaynağı sistemleri için Piller

TS EN 60432-3 Lâmbalar - Akkor filâmanlı - Güvenlik kuralları - Bölüm 3: Tungsten halojenür lâmbalar (taşıt lâmbaları dışında)

TS EN 61347-2-9 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-9: Boşalmalı lâmbalarla (fluoresan lâmbalar hariç)kullanılan balastlar - Belirli özellikler

TS EN 60893-3-3:2004/A1 Elektrik yalıtım malzemeleri - Termoset reçine esaslı endüstriyel rijit lâmine levhalar - Bölüm 3-3: Münferit malzemeler için özellikler - Melamin reçine esaslı rijit lâmine levhalar için gerekler

TS EN 60947-5-2/A1 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 5-2: Kontrol devresi düzenleri ve anahtarlama elemanları - Yakınlık anahtarları

tst EN 50121-5/AC Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 5: Sabit güç kaynağı kurulumlerının ve cihazlarının yayılımı ve bağışıklığı  

tst EN 50121-5 Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 5: Sabit güç kaynağı kurulumlerının ve cihazlarının yayılımı ve bağışıklığı

TS EN 50121-1 Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 1: Genel

TS EN 50121-1/AC Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 1: Genel

tst EN 50121-3-2/ACDemiryolu uygulamaları-Elektromanyetik uyumluluk bölüm 3-2: Demiryolu taşıtları-Cihazlar

TS EN 62305-2 Yıldırımdan korunma - Bölüm 2: Risk yönetimi

TS EN 61643-11 Alçak gerilim darbe koruma düzenleri - Bölüm 11: Alçak gerilim güç sistemlerine bağlanan darbe koruma düzenleri - Kurallar ve deney yöntemleri

TSE K 204Kablolar- Beyan gerilimi 20,3/35 kV olan – Yalıtımı ekstrüzyonla çekilmiş orta gerilim güç kabloları

TS EN 60947-4-2 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzenleri-Bölüm 4-2: Kontaktörler ve motor yol vericileri - A.a. yarı iletken motor kontrol düzenleri ve yol vericiler

TS EN 147000 Genel standard: Belirlenmiş kalitedeki elektriksel rölelerle kullanılan soketler

TS EN 116205/ 116206/ 116207Boş detay standardı: Hermetik röleler Sabit donanımlar üzerindeki ağır çevresel şartlar için (116205) Seyyar donanımlar üzerindeki ağır çevresel şartlar için (116206) Havacılık donanımları üzerindeki ağır çevresel şartlar için (116207)

TS EN 147101 Boş detay standardı: Belirlenmiş kalitedeki röle soketleri

TS EN 116300 Bölüm standardı: Belirlenmiş kalitedeki elektromekanik hep-hiç ağır yüklü röleler (beyan değeri 5 A ve daha büyük olan)

TSE K 195 Elektromekanik özellikler - Hidroelektrik santrallerde (HES) kullanılan türbin, hidrojeneratör ve kontrol sistemleri - Ürün belgelendirme kılavuzu

TS EN 62697-1:2012 Kullanılmış ve kullanılmamış yalıtım sıvılarında korozif kükürt bileşiklerinin kantitatif tayini için test metotları - Bölüm 1: Dibenzildisülfürün (DBDS) kantitatif tayini için test metodu

TS EN 50152-2 Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler a.a anahtarlama donanımı için özel şartlar bölüm 2: Um gerilimi 1 kv'dan yüksek tek fazlı ayırıcılar, topraklama anahtarları ve anahtarlar

TS EN 60317-49 Sargı telleri - Özellikler - Bölüm 49: Cam elyaf sarılı, yüksek sıcaklıkta reçine veya vernikle emprenye edilmiş çıplak veya emay kaplı yuvarlak kesitli bakır tel, sıcaklık indisi 180

TS EN 61558-2-15 Güç transformatörlerinin, güç besleme birimlerinin ve benzerlerinin güvenliği-Bölüm 2-15: Tıbbi mekanların güç beslemesinde kullanılan ayırma transformatörleri için özel kurallar

TS EN 50143 Kablolar - Yüksüz durumda beyan gerilimi 1 kv’dan büyük 10 kv’u geçmeyen gerilimde çalışan işaretler ve ışık boşalımlı tüp tesisatları için

TS EN 61439-4 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni panoları - Bölüm 4: İnşa sahalarındaki kurulum için özel gereklilikler

TS EN 61558-2-14 Güç transformatörleri, güç kaynakları, reaktörler ve benzeri ürünlerin güvenliği - Bölüm 2-14:Değişken transformatörler ve bunlarla birlikte çalışan güç üniteleri belirli özellikler ve deneyler

TS EN 62217 İzolatörler - Polimer esaslı - Anma gerilimi 1000 v’tan büyük olan bina içi ve bina dışı kullanım için - Genel tarifler, deney metotları ve kabul kriterleri

TS EN ISO 29461-1 Döner makinalar için hava emiş filtreleri - deney metodları - Bölüm 1 : Statik filtre elemanları

TS EN 60934/A2 Devre kesiciler - Donanım için (cbe)

TS EN 60934/A2 Devre kesiciler - Donanım için (cbe)

TS EN 62026-2 Alçak gerilim anahtarlama düzeni - Kontrol edici cihaz arayüzleri (CDIs) - Bölüm 2: Harekete geçirici algılama arayüzü (AS-İ)

TS EN 62026-7 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Kontrol edici cihaz ara yüzleri (cdı) - Bölüm 7:COMPONET

TS EN 61557-13 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik-1000 v a.a ve 1500 v d.a'a kadar-Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar-Bölüm 13: Elektrik dağıtım sistemlerindekaçak akım ölçümleri için elle kullanılan veya hareket ettirilen akım kıskaçları ve sensörleri

TS EN 61557-13 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik-1000 v a.a ve 1500 v d.a'a kadar-Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar-Bölüm 13: Elektrik dağıtım sistemlerindekaçak akım ölçümleri için elle kullanılan veya hareket ettirilen akım kıskaçları ve sensörleri

TS EN 60358-1 Bağlantı kondansatörleri ve kondansatör bölücüleri-Bölüm 1:Genel kurallar

TS EN 60358-1 Bağlantı kondansatörleri ve kondansatör bölücüleri-Bölüm 1:Genel kurallar

TS EN 60332-3-23 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 3-23: Düşey olarak monte edilmiş demetlenmiş teller veya kabloların düşey alev yayılması için deney - Kategori b

TS EN 62271-1 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 1: Ortak özellikler

TS EN 62471 Lambaların fotobiyolojik güvenliği ve lamba sistemleri

TS EN 61061-2+A1 Elektrik amaçlı emprenye edilmemiş preslenmiş levha ahşap-Bölüm 2: Deney metodları

TS EN 50363-8/A1 Kablolar - Yalıtım, kılıf ve örtü malzemeleri - alçak gerilim enerji kabloları için - Bölüm 8 : Halojensiz, termoplâstik kılıf bileşikleri

TS EN 50395/A1 Kablolar - Elektriksel deney metotları - Alçak gerilim enerji kabloları için

TS EN 50396/A1 Kablolar - Elektriksel olmayan deney metotları - Alçak gerilim enerji kabloları için

TS EN 50363-0 Kablolar - Yalıtım, kılıf ve örtü malzemeleri - Alçak gerilim enerji kabloları için - Bölüm 0: Genel bilgiler

TS EN 61058-2-5 Anahtarlar-Elektrikli cihazlar için bölüm 2-5:Seçici anahtarlar için özel kurallar

TS EN 61236 Gerilim altında çalışma - Taşıyıcı düzenler, çubuk klempleri ve yardımcı donanımları

TS EN 61236 Gerilim altında çalışma - Taşıyıcı düzenler, çubuk klempleri ve yardımcı donanımları

TS EN 62305-3 Yıldırımdan korunma - bölüm 3: Yapılarda fiziksel hasar ve hayati tehlike

TS EN 60269-4:2009Alçak gerilim sigortaları - Bölüm 4: Yarı iletken cihazların korunması için kullanılan değiştirme elemanları ile ilgili ilâve özellikler

TS EN 50214/AC Kablolar - Polivinil klorür kılıflı-Yassı, bükülgen

TS EN 60204-1/AC Makinalarda güvenlik - Makinaların elektrik donanımı - Bölüm 1: Genel kurallar

TS HD 60364-7-710 Alçak gerilim elektrik tesisleri- Bölüm 7-710: Özel tesisler veya mekânlar için kurallar - Tıbbi mekânlar

tst EN 62013-2 Grizuya duyarlı madenlerde kullanılan baş lâmbaları - Bölüm 2: Performans ve güvenlikle ilgili diğer hususlar

TS EN 50525-3-41 Elektrik kabloları - Alçak gerilim enerji kabloları - Beyan gerilimi en çok 450 / 750 V (U0/U) olan - Bölüm 3 - 41 - Özel yangın performanslı kablolar - Halojensiz çapraz bağlı yalıtımlı ve düşük duman emisyonlu kılıfsız tek damarlı kablolar

TS EN 50525-3-31 Elektrik kabloları - Alçak gerilim enerji kabloları - Beyan gerilimi en çok 450/750 V (U0/U) olan - Bölüm 3-31: Özel yangın performanslı kablolar - Halojensiz termoplastik yalıtımlı ve düşük duman emisyonlu tek damarlı kılıfsız kablolar

TS EN 61439-1 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni panoları - Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 61439-2 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni panoları - bölüm 2: Güç anahtarlama ve kontrol düzenekleri

TS EN 50163/A1 Demiryolu uygulamaları - Cer sistemlerinin besleme gerilimleri

TS EN 60317-48 Sargı telleri - Özellikler - Bölüm 48: Cam elyaf sarılı, reçine veya vernikle emprenye edilmiş çıplak veya emay kaplı yuvarlak kesitli bakır tel, sıcaklık indisi 155

TS EN 16268 Armatürlerde kullanılan yansıtıcı yüzeylerin performansı

TS EN 60317-0-2 Sargı telleri - Özellikler - Bölüm 0-2: Genel özellikler: Emay kaplı dikdörtgen kesitli bakır tel

tst EN 60317-57 Sargı telleri - Belirli tipler için özellikler - bölüm 57: Poliamid-İmid emay kaplı yuvarlak bakır tel, 220 sınıfı

tst EN 60851-3 Sargı telleri - Deney metotları - Bölüm 3: Mekanik özellikler

TS EN 60317-17 Sargı telleri - Özellikler - Bölüm 17: Polivinil asetal emay kaplı dikdörtgen kesitli bakır tel, 105 sınıfı

TS EN 60317-25 Sargı telleri - Özellikler - Bölüm 25: Üzeri poliamid-imid örtülü polyester veya poliesterimid emay kaplı yuvarlak kesitli alüminyum tel, 200 sınıfı

TS EN 60034-14/A1 Dönen elektrik makinaları- Bölüm 14: Şaftı yüksekliği 56 mm ve daha yüksek olan bazı makinaların mekanik titreşimi - Ölçme, değerlendirme ve titreşim şiddetinin sınır değerleri

TS EN 61800-5-1 Hızı ayarlanabilir elektrikli güç tahrik sistemleri - Bölüm 5-1: Güvenlik kuralları - Elektriksel, ısıl ve enerji

TS EN 60317-0-3 Sargı telleri- Özellikler- Bölüm 0: Genel özellikler- Kısım 3: Emay kaplı yuvarlak kesitli alüminyum tel

TS EN 60317-2 Sargı telleri - Özellikler - Bölüm 2: Poliüretan emay kaplı yapışık tabakalı lehimlenebilir yuvarlak kesitli bakır tel 130 sınıfı

TS EN 60404-11 Manyetik malzemeler - Bölüm 11: Manyetik yaprak ve şeritlerin yüzey yalıtım direncinin belirlenmesi için kullanılan deney yöntemi

TS EN 61936-1/AC 1 kv a.a'yı aşan güç tesisleri-Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 60947-5-5/A11 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 5-5: Devre kontrol cihazları ve anahtarlama elemanları-Mekanik mandallama fonksiyonlu elektrikli acil durdurma cihazı

TS EN 62271-101 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 101:Sentetik denemesi

TS EN 61535/A1 Tesis bağlayıcıları - Sabit tesislerde kalıcı bağlantılar için amaçlanan

TS EN 61535/A1 Tesis bağlayıcıları - Sabit tesislerde kalıcı bağlantılar için amaçlanan

TS EN 61535/A1 Tesis bağlayıcıları - Sabit tesislerde kalıcı bağlantılar için amaçlanan

TS EN 50110-1 Elektrik tesislerinin işletilmesi Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 50539-11 Alçak gerilim için ani yükselmelere karşı koruma cihazları - DC içeren ani yükselmelere karşı koruma cihazları Bölüm 11 : Fotovoltaik uygulamlarda kullanılan SPD'ler için gereklilikler ve testler

TS EN 60034-18-21 Döner elektrik makinaları - Bölüm 18: Yalıtım sistemlerinin fonksiyonel değerlendirilmesi - Kısım 21: Tel ile sarılmış sargılar için deney işlemleri - Isıl değerlendirme ve sınıflandırma

TS EN 60034-18-21 Döner elektrik makinaları - Bölüm 18: Yalıtım sistemlerinin fonksiyonel değerlendirilmesi - Kısım 21: Tel ile sarılmış sargılar için deney işlemleri - Isıl değerlendirme ve sınıflandırma

TS EN 60670-1:2005/A1 Kutular ve mahfazalar - Ev ve benzerî yerlerdeki sabit elektrik tesisatlarında kullanılan elektriksel amaçlı yardımcı donanım için - bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 60670-24 Kutular ve mahfazalar - Ev ve benzeri yerlerdeki sabit elektrik tesisatlarında kullanılan elektriksel amaçlı yardımcı donanım için - bölüm 24: Koruyucu düzenler ve diğer güç dağıtan elektriksel donanımların mahfazaları için özel kurallar

TS EN 50525-2-11 Elektrik kabloları - Alçak gerilim enerji kabloları - Beyan gerilimi en çok 450/750 V (Uo/U) olan - Bölüm 2-11: Genel uygulamalar için kablolar - Termoplastik PVC yalıtımlı bükülgen kablolar

TS EN 60317-0-6/A1 Sargı telleri- Özellikler- Bölüm 0-6: Genel özellikler- Cam- elyaf sarılı reçine veya vernikle emprenye edilmiş çıplak veya emay kaplı yuvarlak kesitli bakır tel

TS EN 60317-19/A1 Sargı telleri-Özellikler bölüm 19:Üzeri poliamid örtülü poliüretan emay kaplı yuvarlak kesitli lehimlenebilir bakır sargı teli, 130 sınıfı

TS EN 50180 Geçiş izolâtörleri - Sıvı ile doldurulmuş transformatörler için - gerilimi 1 kv’un üstünde 52 kv’a kadar (52 kv dahil), akımı 250 a’den 3,15 ka’e kadar olan

TS EN 50181 Geçiş izolâtörleri - Fiş tipi - Sıvı ile doldurulmuş transformatörler dışındaki donanım için kullanılan, gerilimi 1kv’un üstünde 52 kv’a kadar (52 kv dahil) akımı 250 a’den 2,50 ka’e kadar

TS EN 50525-2-83:2011 Kablolar - Çapraz bağlı kauçuk yalıtımlı - Beyan gerilimi en çok 450/750 v olan-Bölüm 15 : Isıya dayanıklı silikon kauçuk yalıtımlı ve kılıflı çok damarlı kablolar

TS EN 50525-2-82:2011 Kablolar- Kauçuk yalıtımlı beyan gerimi en çok 450/750 v olan bölüm 8: Dekoratif zincirler için polikloropren veya eşdeğer sentetik elastomer kılıfı kablo

TS EN 50525-2-81:2011 Kablolar- Kauçuk yalıtımlı- Beyan gerilimi en çok 450/750 v olan- Bölüm6: Ark kaynak kabloları

TS EN 50525-2-42 Kablolar- Kauçuk yalıtımlı- Beyan gerilimi en çok 450/750 olan Bölüm 7: İletken sıcaklığı 110 C olan iç bağlantılar için ısıya dayanıklılığı artmış kablolar

TS EN 50525-2-22:2011 Kablolar - Çapraz bağlı yalıtımlı - Beyan gerilimi en çok 450 / 750 v olan bölüm 14: Yüksek bükülgenlik gerektiren uygulamalar için kordonlar

TS EN 50525-2-22:2011 Kablolar - Çapraz bağlı yalıtımlı - Beyan gerilimi en çok 450 / 750 v olan bölüm 14: Yüksek bükülgenlik gerektiren uygulamalar için kordonlar

TS EN 50525-2-21 Elektrik kabloları - Beyan gerilimi en çok 450 / 750 v dahil olan düşük gerilimli enerji kabloları- Bölüm 2-21-Genel uygulamalar için kablolar -Çapraz bağlı elastomerik yalıtımlı bükülgen kablolar

TS EN 50525-2-41:2011 Kablolar - Çapraz bağlı yalıtımlı - Beyan gerilimi en çok 450/750 v olan - bölüm 3: Isıya dayanıklı silikon kauçuk yalıtımlı kablolar

tst EN 5010  Mahfazaların koruma dereceleri-Elektrik donanımının dış mekanik darbelere karşı korunması için- (ık kodu)  

TS EN 50102/tstA1 Mahfazaların koruma dereceleri-Elektrik donanımının dış mekanik darbelere karşı korunması için- (ık kodu)  

TS EN 50443 Yüksek gerilim a.a. güç besleme sistemleri ve/veya yüksek gerilim a.a. elektrik cer sistemlerinin boru hatlarında neden olduğu elektromanyetik girişim etkileri

TS EN 60811-602 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 602: Fiziksel deneyler – Dolgu bileşiklerinde yağın ayrılması

TS EN 60811-602 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 602: Fiziksel deneyler – Dolgu bileşiklerinde yağın ayrılması

TS IEC 60050-448 Uluslararası elektroteknik sözlük – Bölüm 448: Güç sistem koruması

TS EN 61439-3 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 3: Sıradan kişiler tarafından çalıştıtırılması amaçlanan dağıtım panoları (dbo)

TS EN 60432-1:2000/A2 Lâmbalar - Akkor filâmanlı - Güvenlik kuralları - Bölüm 1: Ev ve benzeri yerlerde genel aydınlatmada kullanılan tungsten filâmanlı lâmbalar

TS EN 60662 Lambalar- Yüksek basınçlı sodyum buharlı

TS EN 60838-2-2:2006/A1 Lamba duyları - Çeşitli - Bölüm- 2-2: İlgili özellikler - Işık yayan diyot (led) modülleri için bağlayıcılar

TS EN 60901:1996/A5Lâmbalar - Tek başlıklı fluoresan - Performans özellikleri

TS EN 61181/A1 Mineral yağ doldurulmuş elektriksel donanım-Çözünmüş gaz analizinin (çga) elektriksel donanım üzerindeki fabrika deneylerine uygulanması

TS EN 62034 Bataryadan beslenen acil kaçış aydınlatması için otomatik deney sistemleri

TS EN 60296 Mineral yalıtım yağları - Kullanılmamış - Elektroteknik uygulamalar için - Anahtarlama düzeni ve transformatörlerde kullanılan

TS EN 62305-1 Yıldırımdan korunma - Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 62305-4 Yıldırımdan korunma - Bölüm 4: Yapılarda bulunan elektrik ve elektronik sistemler

TS EN 60068-2-78 Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri - Bölüm 2-78: Deneyler - deney Cab: Yaş sıcaklık, kararlı durum

TS EN 50382-1:2008/A1:2013 Demiryolu uygulamaları - özel yangın performansa sahip demiryolu yüksek sıcaklık güç kablolaır - Bölüm 1: Genel gereksinimler

TS EN 50382-2:2008/A1:2013 Demiryolu uygulamaları - özel yangın performansı olan Demiryolu vagonlarının yüksek sıcaklık güç kabloları - Bölüm 2: 120 ° C veya 150 için tek çekirdek silikon izoleli kablolar

TS EN 50548/A1 Fotovoltaik moduller için bağlantı kutuları

TS EN 60947-2/A2 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 2: Devre kesiciler

TS EN 61427-1 Sekonder pil ve bataryalar - Yenilenebilir enerji sistemleri için - Genel kurallar ve deney metotları - Bölüm 1 : Fotovoltaik sistem grid çıkış uygulaması

TS EN 50541-2 Transformatörler, kuru, üç fazlı, 50 hz, 100-3150 kva, dağıtım için, yüksek gerilimi 36 kv' u aşmayan - Bölüm 2 : Sinüzoidal olmayan akımla yüklenmiş trafonun yüklenebilirliğinin tayini

TS EN 60143-2 Seri kondansatörler - Güç sistemleri için - Bölüm 2: Seri kondansatör bataryaları için koruyucu donanım

TS EN 62271-106 Yüksek gerilim anahtar ve kontrol grubu - Bölüm 106:Alternatif akım kontaktörler ve kontaktör esaslı kontrolörler ve motor yol vericileri

TS EN 62271-102:2002/A1 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 102: Alternatif akım ayırıcıları ve topraklama anahtarları

TS EN 62208 Boş mahfazalar - Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzenleri için - Genel özellikler

TS EN 61439-2 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni donanımları - Bölüm 2: Güç anahtarlama ve kontrol düzenekleri

TS EN 61439-1 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni donanımları - Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 61347-2-3/AC Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-3 :Fluoresan lâmbalar için a.a. ve/veya d.a. beslemeli elektronik kontrol düzeni - Belirli özellikler

TS EN 60929/AC A.a ve/veya d.a beslemeli - Elektronik kontrol düzeni - Tüp biçimli flüoresan lâmbalar için - Performans özellikleri

TS EN 50525-2-12 Elektrik kabloları - Alçak gerilim enerji kabloları - Beyan gerilimi en çok 450 / 750 V (U0/U) olan - Bölüm 2-12: Genel uygulamalar için kablolar – Uzatılabilir uçlar için termoplastik PVC yalıtımlı kablolar

TS EN 50525-2-11 Elektrik kabloları - Alçak gerilim enerji kabloları - Beyan gerilimi en çok 450/750 V (Uo/U) olan - Bölüm 2-11: Genel uygulamalar için kablolar - Termoplastik PVC yalıtımlı bükülgen kablolar

TS EN 60695-7-2 Yangın tehlike deneyi - Bölüm 7-2: Yanma ürünlerinin zehirliliği-Deney yöntemlerinin özeti ve ilgisi

TS EN 60695-6-2 Yangın tehlike deneyi - Bölüm 6-1 : Görüşün duman tarafından engellenmesi -Deney yöntemlerinin özeti ve ilgisi

TS EN 60674-3-1/A1 Plastik filmler - Elektriksel amaçlı - Bölüm 3: Malzeme özellikleri - Föy 1: Kondansatörler için çift eksenli yönlenmiş polipropilen (PP) film

TS EN 60076-16 Güç transformatörleri-Bölüm 16:Rüzgar türbünleri için transformatörler

TS EN 50085-2-1:2006/A1 Donanımlı kablo kanalı sistemleri ve kablo kanal sistemleri - Elektrik tesisatları için - Bölüm 2-1: Duvarlara ve tavanlara monte edilmesi amaçlanan donanımlı kablo kanalı sistemleri ve kablo kanal sistemleri

TS EN 50342-5:2010/AC Kurşun asit akümülatörler - Yol verme için - Bölüm 5:Pil yuvaları ve tutaçlarının özellikleri

TS EN 60848 Sıralı fonksiyon grafikler için GRAFCET dili özellikleri

TS EN 60695-2-10 Yangın tehlikesi deneyi-Bölüm 2-10: Kızaran/sıcak telin esas alındığı deney yöntemleri - Kızaran tel cihazı ve ortak deney işlemi

TS EN 60034-28 Döner elektrik makinaları - Bölüm 28: Üç fazlı alçak gerilimli, kafesli indüksiyon motorları için eşdeğer devre diyagramının niceliklerinin belirlenmesi ile ilgili deney yöntemleri

TS EN 62271-102/A2 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 102: Alternatif akım ayırıcıları ve topraklama anahtarları

TS EN 60549 Şönt kapasitörler dış koruma için yüksek gerilim sigortaları

TS EN 61472 Çalışma canlı - 800 kV gerilim aralığı 72,5 kV ac sistemleri için minimum yaklaşım mesafeleri - hesaplama yöntemi

TS EN 61472 Çalışma canlı - 800 kV gerilim aralığı 72,5 kV ac sistemleri için minimum yaklaşım mesafeleri - hesaplama yöntemi

TS EN 62040-1/A1 Kesintisiz güç sistemleri ( KGS) - Bölüm 1:KGS için genel kurallar ve güvenlik kuralları

TS EN 60068-2-55:2013 Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri - Bölüm 2-55: Deneyler - Deney Ee ve kılavuz - Sıçrama dahil gevşek kargo deneyleri

TS EN 60068-2-65 Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri - Bölüm 2-65: Deneyler - Deney Fg:Titreşim -Akustik endükleme yöntemi

TS EN 60061-3/A47 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 3: Mastarlar

tst EN 50495:2010 Patlama risklerine karşı donanımın güvenli işleyişi için gereken emniyet cihazları

TS EN 60079-25/AC Patlayıcı gaz ortamlarında kullanılan elektrikli cihazlar bölüm 25: Kendinden güvenlikli sistemler

TS EN 50182/AC Havai hatlar için İletkenler - Yuvarlak telli eşmerkez tabakalı örgülü iletkenler

TS EN 60059/A1 IEC standard akım beyan değerleri

TS EN 60216-8 Elektrik yalıtım malzemeleri - Isıl dayanıklılık özellikleri - Bölüm 8 : Basitleştirilmiş prosedürler ile termal dayanımın hesaplanması için talimatlar

TS EN 60455-3-8 Elektrik yalıtımında kullanılan reçine esaslı reaktif bileşikler - Bölüm 3: Münferit malzemeler için özellikler - Föy 3: Kablo aksesuarları için reçine

TS EN 60598-2-12 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-12: Belirli özellikler - Şebeke prizine takılarak kullanılan gece lâmbaları

TS EN 50085-1/A1 Elektrik tesisatı için kablo kanal sistemleri ve kablo kanal sistemleri - Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 50124-2/AC Demiryolu uygulamaları- Yalıtım koordinasyonu- Bölüm 2: Aşırı gerilimler ve ilgili koruma

TS EN 50125-2/AC Demiryolu uygulamaları - Donanım için çevre şartları-Bölüm 2: Sabit elektrik tesisleri

TS EN 50125-3/AC Demiryolu uygulamaları - Donanım için ortam şartları - Bölüm 3: İletişim ve sinyalizasyon donanımı

TS EN 50126-1/AC Demiryolu uygulamaları-Güvenliklerde elde edilebilir,bakım yapılabilir ve güvenlispesifikasyonu ve gösterimi (rams)-Bölüm 1:Temel kurallar ve genel işlem

TS EN 50163/AC:2010 Demiryolu uygulamaları cer sistemlerinin besleme gerilimleri

TS EN 50525-2-71 -elektrik kabloları - Beyan gerilimi en çok 450 / 750 v dahil olan düşük gerilimli enerji kabloları- Bölüm 2-71-Genel uygulamalar için kablolar-Termoplastşk pvc yalıtımlı yassı çok ince kablolar (kordonlar)

TS EN 60947-2/A2 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni – Bölüm 2: Devre kesiciler

TS EN 60947-5-3 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 5-3: Devre kontrol cihazları ve anahtarlama elemanları - Arıza şartlarında belirli davranışı olan yakınlık cihazlarıyla (PDDB) ilgili kurallar

TS EN 60947-5-5/A11Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 5-5: Devre kontrol cihazları ve anahtarlama elemanları-Mekanik mandallama fonksiyonlu elektrikli acil durdurma cihazı

tst EN 62271-101 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 101:Sentetik denemesi

TS EN 62271-102/A2Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 102: Alternatif akım ayırıcıları ve topraklama anahtarları

TS EN 62271-102/A2 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 102: Alternatif akım ayırıcıları ve topraklama anahtarları

TS EN 60670-21 Kutular ve mahfazalar - Ev ve benzerî yerlerdeki sabit elektrik tesisatlarında kullanılan elektriksel amaçlı yardımcı donanım için - Bölüm 21: Asılı düzenler için sağlanan kutular ve mahfazalar için özel kurallar

TS EN 81346-2 Endüstriyel sistemler, tesisatlar, donanımlar ve endüstriyel ürünler - Yapılanma prensipleri ve referans tanıtımlar - Bölüm 2: Sınıflar ile ilgili nesneler ve kodların sınıflandırılması

TS EN 61960 Alkalin ya da diğer asit olmayan elektrolitleri içeren ikincil hücreler ve piller - Taşınabilir uygulamalar için ikincil lityum hücreler ve piller

TS EN 50548/A1 Fotovoltaik moduller için bağlantı kutuları

TS EN 60947-2/A2 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 2: Devre kesiciler

TS EN 61427-1 Sekonder pil ve bataryalar - Yenilenebilir enerji sistemleri için - Genel kurallar ve deney metotları - Bölüm 1 : Fotovoltaik sistem grid çıkış uygulaması

TS EN 50541-2 Transformatörler, kuru, üç fazlı, 50 hz, 100-3150 kva, dağıtım için, yüksek gerilimi 36 kv' u aşmayan - Bölüm 2 : Sinüzoidal olmayan akımla yüklenmiş trafonun yüklenebilirliğinin tayini

TS EN 60143-2 Seri kondansatörler - Güç sistemleri için - Bölüm 2: Seri kondansatör bataryaları için koruyucu donanım

TS EN 60848 Sıralı fonksiyon grafikler için GRAFCET dili özellikleri

TS EN 60695-2-10 Yangın tehlikesi deneyi-Bölüm 2-10: Kızaran/sıcak telin esas alındığı deney yöntemleri - Kızaran tel cihazı ve ortak deney işlemi

TS EN 60034-28 Döner elektrik makinaları - Bölüm 28: Üç fazlı alçak gerilimli, kafesli indüksiyon motorları için eşdeğer devre diyagramının niceliklerinin belirlenmesi ile ilgili deney yöntemleri

TS EN 62271-102/A2Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 102: Alternatif akım ayırıcıları ve topraklama anahtarları

TS EN 60549 Şönt kapasitörler dış koruma için yüksek gerilim sigortaları

TS EN 61472 Çalışma canlı - 800 kV gerilim aralığı 72,5 kV ac sistemleri için minimum yaklaşım mesafeleri - hesaplama yöntemi

TS EN 61472 Çalışma canlı - 800 kV gerilim aralığı 72,5 kV ac sistemleri için minimum yaklaşım mesafeleri - hesaplama yöntemi

TS EN 50525-2-21/ACElektrik kabloları - Alçak gerilim enerji kabloları - Beyan gerilimi en çok 450/750 v (u0/u) olan - Bölüm 2-21: Kablolar - Genel uygulamalar için - Çapraz bağlı elastomerik yalıtımlı bükülgen kablolar

TS EN 61034-2/A1 Belirtilen şartlarda yanan kabloların duman yoğunluğunun ölçülmesi - Bölüm 2: Deney işlemi ve kurallar

TS EN 61034-2/A1 Belirtilen şartlarda yanan kabloların duman yoğunluğunun ölçülmesi - Bölüm 2: Deney işlemi ve kurallar

TS EN 60544-1 Elektrik yalıtma malzemeleri-İyonlaşan ışın etkilerinin tayini-Bölüm 1:Işın etkileşimi ve dosimetri

TS EN 60851-3/A1 Sargı telleri - Deney metotları - Bölüm 3: Mekanik özellikler

TS EN 50386/A1 1 kV'a kadar ve 5 kA'den 250 A'e kadar, sıvı dolu transformatörler için burçlar

TS EN 62444 Elektrik tesisatları için kablo rekorları

TS EN 50290-2-23 Haberleşme kabloları-Bölüm 2-23: Genel tasarım kuralları ve imalat-Pe yalıtım hamurları

TS EN 60947-5-3 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 5-3: Devre kontrol cihazları ve anahtarlama elemanları - Arıza şartlarında belirli davranışı olan yakınlık cihazlarıyla (PDDB) ilgili kurallar

TS EN 60947-5-5/A11Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 5-5: Devre kontrol cihazları ve anahtarlama elemanları-Mekanik mandallama fonksiyonlu elektrikli acil durdurma cihazı

tst EN 62271-101 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 101:Sentetik denemesi

TS EN 62271-102/A2 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 102: Alternatif akım ayırıcıları ve topraklama anahtarları

TS EN 62271-102/A2 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 102: Alternatif akım ayırıcıları ve topraklama anahtarları

TS EN 60670-21 Kutular ve mahfazalar - Ev ve benzerî yerlerdeki sabit elektrik tesisatlarında kullanılan elektriksel amaçlı yardımcı donanım için - Bölüm 21: Asılı düzenler için sağlanan kutular ve mahfazalar için özel kurallar

TS EN 81346-2 Endüstriyel sistemler, tesisatlar, donanımlar ve endüstriyel ürünler - Yapılanma prensipleri ve referans tanıtımlar - Bölüm 2: Sınıflar ile ilgili nesneler ve kodların sınıflandırılması

TS EN 61960 Alkalin ya da diğer asit olmayan elektrolitleri içeren ikincil hücreler ve piller - Taşınabilir uygulamalar için ikincil lityum hücreler ve piller

TS EN 61557-12 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik-1 kv a.a ve 1,5 kv d.a'a kadar-Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar-Bölüm 10: Performans ölçme ve izleme düzenleri

TS EN 61557-12 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik-1 kv a.a ve 1,5 kv d.a'a kadar-Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar-Bölüm 10: Performans ölçme ve izleme düzenleri

TS EN 60664-1 Yalıtım koordinasyonu - Alçak gerilim sistemlerinde kullanılan donanımlar için - Bölüm 1: İlkeler, kurallar ve deneyler

TS EN 50290-2-27/A1 Haberleşme kabloları-Bölüm 2-27: Genel tasarım kuralları ve imalat-Halojen içermeyen alev geciktiricili termoplastik kılıf hamurları

TS EN 62542 Elektrik ve elektronik ürünler ve sistemler için çevresel standardizasyon-Terimler sözlüğü

TS EN 60255-26 Ölçme röleleri ve koruma cihazları- Bölüm 26:Elektromanyetik uyumluluk kuralları

TS EN 61954/A1 Statik VAR kompanzatörleri (SVC)-Tristör valf deneyleri

TS EN 62040-4 Kesintisiz güç sistemleri (KGS)-Bölüm 4:Çevresel yönleri-Kurallar ve raporlama

TS EN 62680-3 Veriler ve güç için evrensel seri veriyolu arayüzleri - Bölüm 3: USB batarya doldurma standardı, Revizyon 1.2

TS EN 60529:1991/AC:1993 Mahfazalarla sağlanan koruma dereceleri (IP kodu) (elektrik donanımlarında)

TS EN 60598-2-10:2003/AC:2005 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-10: Belirli özellikler - Çocuklar için taşınabilir aydınlatma armatürleri

TS EN 60598-2-13:2011/AC Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-13: Belirli özellikler - Zemine gömülen aydınlatma armatürleri

TS EN 61558-2-8:2010 Güç transformatörleri, güç besleme üniteleri ve benzeri birimlerin güvenliği bölüm 2-8: Klasik ve müzikli zil transformatörleri için özel kurallar

TS EN 61386-24:2010 Boru sistemleri - Kablo tesisi için bölüm 24: İlgili özellikler - Yeraltında gömülü boru sistemleri

TS EN 60598-2-19:1989/AC Aydınlatma armatürleri bölüm 2: Özel kurallar kısım ondokuz klima sistemlerindeki güvenlik kuralları

TS EN 61386-23:2004/AC:2004 Boru sistemleri - Kablo tesisi için bölüm 23: İlgili özellikler - Bükülgen boru sistemleri

TS EN 61386-21:2004/AC:2004 Boru sistemleri - Kablo tesisi için - Bölüm 21: İlgili özellikler - Rijit boru sistemleri

TS EN 61386-1:2004/AC:2004 Boru sistemleri - Kablo tesisi için - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 60598-2-11 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-11: Belirli özellikler - Akvaryum aydınlatma armatürleri

TS EN 50290-2-25 Haberleşme kabloları-Bölüm 2-25: Genel tasarım kuralları ve imalat-Polipropilen yalıtım hamurları

TS EN 60598-2-24 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2: Özel kurallar - Kısım 24 : Yüzey sıcaklığı sınırlı armatürler

TS EN 61231/A1 ambalar - Uluslararası kodlama sistemi (ILCOS)

TS EN 61439-1/AC Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol birleşimleri - Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 62612 Genel aydınlatma amaçlı , besleme gerilimi 50 V üzerinde olan kendinden balastlı LED lambalar- Performans gereklilikleri

TS HD 60269-2 Alçak gerilim sigortaları - Bölüm 2: Yetkili kişiler tarafından kullanılan sigortalar için ilâve özellikler (esas olarak endüstriyel uygulama için) - a ilâ j sigortaların standart hale getirilmiş sistemlerinin örnekleri

TS EN 61558-2-26 Güç transformatörlerinin, güç besleme birimlerinin ve benzerlerinin güvenliği-Bölüm - 2 - 26 : Transformatörler ve güç besleme birimlerinin enerji tasarrufu ve diğer özellikleri için özel kurallar ve deneyler

TS EN 50563/A1 Dış A.a.-D.a ve D.a-A.a. güç sağlayıcıları-Yüksüz güç ve aktif modların ortalama performansının tayini

TS EN 60076-14 Güç transformatörleri - Bölüm 14: yüksek sıcaklık yalıtım malzemeleri kullanılarak Sıvı-daldırılmış güç transformatörleri

TS EN 60081/A5 Lambalar - Çift başlıklı fluoresan - Performans özellikleri

TS EN 60947-7-4 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni - Bölüm 7-4: Yardımcı ekipmanlar - Bakır iletkenler için PCB klemensler

TS EN 60358-2 Bağlantı kondansatörü ve kondansatör bölücüler - Bölüm - 2 : A.A. veya D.A., Tek fazlı , şebeke frekansında çalışan ,toprak ve faz arası bağlanmış , bağlantı kondansatörü (PLC) uygulaması

TS EN 60358-2 Bağlantı kondansatörü ve kondansatör bölücüler - Bölüm - 2 : A.A. veya D.A., Tek fazlı , şebeke frekansında çalışan ,toprak ve faz arası bağlanmış , bağlantı kondansatörü (PLC) uygulaması

TS EN 50438 Mikro jeneratörlerin alçak gerilim dağıtım şebekeleri ile paralel bağlanması için kurallar

TS EN 62606 Ark hatası tespit cihazları için genel şartlar

TS EN 62606 Ark hatası tespit cihazları için genel şartlar

TS EN 61558-2-16/A1 Besleme gerilimleri 1100 v’a kadar olan transformatörler, reaktörler, güç kaynağı birimleri ve benzeri ürünlerin güvenliği - bölüm 2-16: Anahtarlama modlu güç kaynağı birimleriyle ve anahtarlama modlu güç kaynağı birimleri için transformatörlerle ilgili özel kurallar ve deneyler

TS EN 60927/A1 Lâmbalar için yardımcı donanımlar - Yol verme cihazları (ışıltılı yol vericiler dışında) - Performans kuralları

TS EN 60034-18-21 Döner elektrik makinaları - Bölüm 18: Yalıtım sistemlerinin fonksiyonel değerlendirilmesi - Kısım 21: Tel ile sarılmış sargılar için deney işlemleri - Isıl değerlendirme ve sınıflandırma

TS EN 60670-1:2005/A1 Kutular ve mahfazalar - Ev ve benzerî yerlerdeki sabit elektrik tesisatlarında kullanılan elektriksel amaçlı yardımcı donanım için - bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 60670-24 Kutular ve mahfazalar - Ev ve benzeri yerlerdeki sabit elektrik tesisatlarında kullanılan elektriksel amaçlı yardımcı donanım için - bölüm 24: Koruyucu düzenler ve diğer güç dağıtan elektriksel donanımların mahfazaları için özel kurallar

TS EN 61347-2-7 Lamba kontrol düzeni - Bölüm 2-7: Acil aydınlatmada kullanılan (bağımsız) bataryadan beslenen elektronik control düzeni için özel kurallar

TS EN 62560 Lambalar – Kendinden balastlı LED lambalar – Gerilimi 50 V’tan büyük olan genel aydınlatmada kullanılan- Güvenlik özellikleri

TS EN 60695-7-3 Yangın tehlike deneyi - Bölüm 7-3: Yanma ürünlerinin zehirliliği -Deney sonuçlarının yorumlanması ve kullanımı (IEC 60695-7-3:2011)

TS EN 60099-5 Parafudrlar-Bölüm 5: Seçme ve uygulama kuralları

TS EN 50525-3-21/ACElektrik kabloları - Alçak gerilim enerji kabloları - Beyan gerilimi en çok 450 / 750 V (U0/U) olan - Bölüm 3-21: Özel yangın performanslı kablolar - Halojensiz çapraz bağlı yalıtımlı ve düşük duman emisyonlu bükülgen kablolar

TS EN 62271-109/A1Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 109: Alternatif akım seri kondansatör köprüleme anahtarları

TS EN 60317-0-3/A1Sargı telleri- Özellikler- Bölüm 0: Genel özellikler- Kısım 3: Yuvarlak kesitli alüminyum tel

TS EN 60743 Gerilim altında çalışma - Aletler, donanım ve cihazlar için terim ve tarifler

TS EN 60743 Gerilim altında çalışma - Aletler, donanım ve cihazlar için terim ve tarifler

TS EN 60743 Gerilim altında çalışma - Aletler, donanım ve cihazlar için terim ve tarifler

TS EN 50206-1 Demiryolu uygulamaları - Demiryolu taşıtları - Pantograflar :Özellikler ve deneyler- Bölüm 1: Ana hat taşıtları için pantograflar

TS EN 60255-26/AC Ölçme röleleri ve koruma cihazları- Bölüm 26:Elektromanyetik uyumluluk kuralları

TS EN 60255-149 Ölçme röleleri ve koruma cihazları-Bölüm 8:Isıl elektrik röleleri için fonksiyonel kurallar

TS EN 50178 Elektronik cihazlar-Güç tesisatlarında kullanılan

TS EN 60811-301 Elektrik ve fiber optik kablolar – Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri – Bölüm 301: Elektriksel deneyler – Dolgu bileşiklerinin 23 °C’ta geçirgenliğinin ölçülmesi

TS EN 60811-301 Elektrik ve fiber optik kablolar – Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri – Bölüm 301: Elektriksel deneyler – Dolgu bileşiklerinin 23 °C’ta geçirgenliğinin ölçülmesi

TS EN 60811-302 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 302: Elektriksel deneyler - Dolgu bileşiklerinin 23 °C’ta ve 100 °C’ta d.a. özdirencinin ölçülmesi

TS EN 60811-302 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 302: Elektriksel deneyler - Dolgu bileşiklerinin 23 °C’ta ve 100 °C’ta d.a. özdirencinin ölçülmesi

TS EN 61788-5 Süper iletkenlik - bölüm 5: Matrisin süper iletkene hacimsel oranının ölçülmesi - Cu/nb-Ti bileşik süper iletkenlerde bakırın süper iletkene hacimsel oranı

TS EN 61788-12 Süper iletkenlik - bölüm 12: Ana bileşenin süper iletkene hacimsel oranının ölçülmesi - Nb3sn bileşik süper iletken tellerde bakırın bakır olmayan bölüme hacimsel oranı

TS EN 61788-18 Süper iletkenlik - bölüm 18: Mekanik özelliklerin ölçümü - Ag ve/veya Ag alaşımlı , Bi-2223 ve Bi-2212 kompozit süper iletkenlerin oda sıcaklığında çekme testi

TS EN 50399 Yangın şartlarında kablolar için ortak deney yöntemleri–Alev yayılma deneyi esnasında kablolarda açığa çıkan ısının ve oluşan dumanın ölçülmesi - Deney donanımı, işlemler, sonuçlar

TS EN 61347-2-1/A2 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-1: Yolverme cihazları (ışıltılı yolvericiler dışında) - Belirli özellikler

TS EN 61204-7 Düşük gerilimli güç kaynakları, d.a. çıkışlı - Bölüm 7: Güvenlik kuralları (IEC 61204-7:2006)

TS EN 60255-127 Ölçme röleleri ve koruma ekipmanı - Bölüm 127: Aşırı/düşük gerilim koruması için fonksiyonel kurallar

TS EN 60079-17 Patlayıcı gaz ortamları - Bölüm 17:Elektrik tesislerinin muayenesi ve bakımı

TS EN 61347-2-12/ACLâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-12: Boşalmalı lâmbalarla (fluoresan lâmbalar hâriç) kullanılan d.a. veya a.a. beslemeli elektronik balastlar - Belirli özellikler

TS EN 61347-2-11:2001/AC:2010Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-11: Aydınlatma armatürlerinde kullanılan çeşitli elektronik devreler - Belirli özellikler

TS EN 61347-2-11:2001/AC:2002Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-11: Aydınlatma armatürlerinde kullanılan çeşitli elektronik devreler - Belirli özellikler

TS EN 61347-2-10:2001/AC:2010 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-10: Soğuk yol vermeli tüp biçimli boşalmalı lâmbaların (neon tüpler) yüksek frekansta çalıştırılmasında kullanılan elektronik çeviriciler ve dönüştürücüler - Belirli özellikler

TS EN 61347-2-9:2001/AC:2003 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-9: Boşalmalı lâmbalarla (fluoresan lâmbalar hariç)kullanılan balastlar - Belirli özellikler  

TS EN 61347-2-8/AC Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-8: Fluoresan lâmbalarla kullanılan balastlar - Belirli özellikler

TS EN 61347-2-3:2001/AC:2003 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-3 :Fluoresan lâmbalar için a.a. beslemeli elektronik balastlar - Belirli özellikler  

TS EN 61347-1:2001/AC:2003 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 1: Genel ve güvenlik özellikleri

TS EN 61095:1993/AC:1993 Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektromekanik kontaktörler

TS EN 60898-1:2003/AC:2004 Elektrik yardımcı donanımları - Devre kesiciler - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan aşırı akım koruma düzenleri için - Bölüm 1: Alternatif akım (a.a.) devre kesiciler

TS EN 60670-1/AC Kutular ve mahfazalar - Ev ve benzerî yerlerdeki sabit elektrik tesisatlarında kullanılan elektriksel amaçlı yardımcı donanım için - Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 60670-1:2005/AC Kutular ve mahfazalar - Ev ve benzerî yerlerdeki sabit elektrik tesisatlarında kullanılan elektriksel amaçlı yardımcı donanım için - Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 61995-1 Aydınlatma armatürlerinin bağlantısı için cihazlar-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan -Bölüm 1:Genel özellikler

TS EN 61995-1 Aydınlatma armatürlerinin bağlantısı için cihazlar-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan -Bölüm 1:Genel özellikler

TS EN 62271-205 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 205 - 52 kv üzerindeki beyan gerilimleri için kompakt anahtarlama düzenleri

TS EN 61076-1 Doğru akım (d.a.), alçak frekans analog ve sayısal yüksek hızlı veri uygulamaları için kullanılan, kalitesi tayin edilmiş konnektörler-Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 50123-4 Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler - D.a. anahtarlama donanımı- bölüm 4: Bina dışı d.a. ayırıcıları, yük ayırıcılar ve toprak ayırıcıları

TS EN 60695-11-10 Yangın tehlikesi deneyi- Bölüm 11-10: Deney alevleri - 50 w’lık yatay ve düşey alev deney metotları

TS EN 60529/A2 Mahfazalarla sağlanan koruma dereceleri (IP kodu)

TS EN 60695-1-30 Yangın tehlikesi deneyi - Bölüm 1-30: Elektroteknik ürünlerin yangın tehlikesinin değerlendirilmesi için kılavuz - Ön eleme deneyi işlemi - Genel Kılavuz (IEC 60695-1-30:2008)

TS EN 61496-2 Makine güvenliği - Elektro-duyarlı koruyucu donanım - Bölüm 2: Aktif opto-elektronik koruyucu elemanları (AOPDler) kullanan donanımlar için özel kurallar

TS EN 61496-1 Makinalarda güvenlik - Elektriğe duyarlı koruma donanımı - bölüm 1: Genel kurallar ve deneyler

TS EN 62246-1-1 Dilli anahtarlar-Bölüm 1-1:Genel özellikler-Kalite tetkiki

TS EN 60317-35 Sargı telleri-Özellikler bölüm 35- Poliüretan emay kaplı yapışık tabakalı yuvarlak kesitli lehimlenebilir bakır tel 155 sınıfı

TS EN 60317-36 Sargı telleri-Özellikler bölüm 36- Poliesterimid emaye kaplı yapışık tabakalı yuvarlak kesitli lehimlenebilir bakır tel, 180 sınıfı

TS EN 60317-37 Sargı telleri-Özellikler bölüm:37 poliesterimid emay kaplı, yapışık tabakalı, yuvarlak kesitli bakır tel, 180 sınıfı

TS EN 60317-38 Sargı telleri-Özellikler bölüm:38 poliamid-İmid örtülü poliester veya poliesterimid emay kaplı yapışık tabakalı yuvarlak kesitli bakır tel, 200 sınıfı

TS EN 62707-1 LED Kutulama - Bölüm 1: Genel özellikler ve beyaz renk.

TS EN ISO 5826 Transformatörler - Direnç kaynak makinaları için - Bütün transformatörlere uygulanabilir genel özellikler

TS EN 13501-6 Yapı mamulleri ve yapı elemanları - Yangın sınıflandırması - Bölüm 6: Elektrik kablolarındaki yangın deneylerinin reaksiyonlarından elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma

TS EN 60079-14 Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - bölüm 14: Elektriksel tesislerin tasarımı, seçimi ve monte edilmesi

TS EN 61439-1/T1 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni panoları - Bölüm 1: Genel kurallar

TS 7210 EN 60371-3-3Yalıtım malzemeleri - Mika esaslı - Özellikler - Bölüm 3: Malzeme özellikleri - Föy 3: Isıtma cihazlarında kullanılan rijit mika malzemelerin özellikleri

tst EN 60079-1 Patlayıcı gaz ortamlarında kullanılan elektrikli cihazlar-Bölüm 1: ‘d’ tipi aleve dayanıklı mahfazalar

TS EN 60811-412 Elektrik ve fiber optik kablolar - metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 412: Çeşitli testler - Termal yaşlanma yöntemleri - bir hava bomba Yaşlanma

TS EN 60811-412 Elektrik ve fiber optik kablolar - metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 412: Çeşitli testler - Termal yaşlanma yöntemleri - bir hava bomba Yaşlanma

TS EN 60811-501 Elektrik ve fiber optik kablolar - metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 501: Mekanik testler - yalıtım mekanik özelliklerinin belirlenmesi ve bileşikler kaplama testleri

TS EN 60811-501 Elektrik ve fiber optik kablolar - metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 501: Mekanik testler - yalıtım mekanik özelliklerinin belirlenmesi ve bileşikler kaplama testleri

TS EN 60811-502 Elektrik ve fiber optik kablolar - metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 502: Mekanik testler - izolasyonlar için Çekme testi

TS EN 60811-502 Elektrik ve fiber optik kablolar - metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 502: Mekanik testler - izolasyonlar için Çekme testi

TS EN 60811-503 Elektrik ve fiber optik kablolar - metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 503: Mekanik testler - kılıflar için Çekme testi

TS EN 60811-503 Elektrik ve fiber optik kablolar - metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 503: Mekanik testler - kılıflar için Çekme testi

TS EN 60811-504 Elektrik ve fiber optik kablolar - metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 504: Mekanik testler - izolasyon ve kılıflar için düşük sıcaklıkta testleri Bükme

TS EN 60811-504 Elektrik ve fiber optik kablolar - metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 504: Mekanik testler - izolasyon ve kılıflar için düşük sıcaklıkta testleri Bükme

TS EN 60811-505 Elektrik ve fiber optik kablolar - metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 505: Mekanik testler - yalıtım ve kılıflar için düşük sıcaklıkta uzama

TS EN 60811-505 Elektrik ve fiber optik kablolar - metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 505: Mekanik testler - yalıtım ve kılıflar için düşük sıcaklıkta uzama

TS EN 60811-506 Elektrik ve fiber optik kablolar - metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 506: Mekanik testler - yalıtım ve kılıflar için düşük sıcaklıkta darbe testi

TS EN 60811-506 Elektrik ve fiber optik kablolar - metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 506: Mekanik testler - yalıtım ve kılıflar için düşük sıcaklıkta darbe testi

TS EN 60811-507 Elektrik ve fiber optik kablolar - metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 507: Mekanik testler - çapraz bağlı malzemeler için sıcak seti testi

TS EN 61056-1 Taşınabilir kurşun asitli piller ve bataryalar-Bölüm 1:Genel kurallar,fonksiyon karakteristikleri,deney metotları

TS EN 50125-1/AC Demiryolu uygulamaları- Donanım için çevre şartları- Bölüm 1: Demiryolu taşıtları üzerindeki donanım  

TS EN 50388 Demiryolu uygulamaları - Güç kaynağı ve demiryolu taşıtları - Güç kaynağı (trafo merkezi) ile demiryolu taşıtları arasındaki karşılıklı işletilebilirliğin uyumlu çalışması için teknik kriterler

TS EN 50388/AC Demiryolları uygulamaları – Güç kaynağı ve demiryolu taşıtları – Güç kaynağı (trafo merkezi) ile demiryolu taşıtları arasındaki karşılıklı işletilebilirliğin uyumlu çalışması için teknik kriterler

TS EN 50318 Demiryolu uygulamaları - Akım toplama sistemleri - Pantograf ve havai temas hattı arasındaki dinamik etkileşimin simülasyonunun geçerli kılınması

TS EN 50317 Demiryolu uygulamaları - Akım toplama sistemleri - Pantograf ve havai temas hattı arasındaki dinamik etkileşimine ait ölçümlerin doğrulanması ve kuralları

TS EN 50119/A1 Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler - Elektrikli cer havai temas hatları

TS EN 50122-1 Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler - Elektriksel güvenlik, topraklama ve geri dönüş devresi - Bölüm 1: Elektrik çarpmasına karşı koruyucu önlemler

TS EN 50122-2 Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler - Elektriksel güvenlik, topraklama ve geri dönüş devresi - Bölüm 2: d.a. cer sistemlerinin neden olduğu kaçak akımların etkilerine karşı önlemler

TS EN 50122-2 Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler - Elektriksel güvenlik, topraklama ve geri dönüş devresi - Bölüm 2: d.a. cer sistemlerinin neden olduğu kaçak akımların etkilerine karşı önlemler

TS EN 50122-3 Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler - Elektriksel güvenlik, topraklama ve geri dönüş devresi - Bölüm 3: A.a. ve d.a. cer sistemlerinin karşılıklı etkileşimi

TS EN 50122-3 Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler - Elektriksel güvenlik, topraklama ve geri dönüş devresi - Bölüm 3: A.a. ve d.a. cer sistemlerinin karşılıklı etkileşimi

TS EN 60317-0-1 Sargı telleri - Belirli tipler için özellikler - Bölüm 0-1: Genel özellikler - Emay kaplı yuvarlak bakır tel

TS EN 50625-1 WEEE için toplama, lojistik ve işleme gereklilikleri-Bölüm 1: Genel İşleme Gereklilikleri

TS EN 60243-2 Yalıtkan malzemelerin elektriksel dayanımı- Deney metotları- Bölüm 2: Doğru akım geriliminin kullanıldığı deneyler için ilâve kurallar

TS EN 60243-3 Yalıtım malzemelerinin elektriksel dayanıklılığı-Deney metotları-Bölüm 3:1,2/50 µs darbe gerilimiyle ilgili ilave kurallar

TS EN 60317-20 Sargı telleri-Özellikler bölüm 20: Poliüretan emay kaplı yuvarlak kesitli lehimlenebilir bakır sargı teli, 155 sınıfı

TS EN 60317-21 Sargı telleri-Özellikler bölüm 21: Poliüretan emay üzeri poliamid kaplı yuvarlak kesitli lehimlenebilir bakır sargı teli, 155 sınıfı

TS EN 60317-23 Sargı telleri-Özellikler bölüm 23: Polyesterimid emay kaplı yuvarlak kesitli lehimlenebilir

TS EN 50526-2 Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler - D.a. parafudurlar ve gerilim sınırlayıcı düzenler - Bölüm 2: Gerilim sınırlayıcı düzenler

TS EN 60317-0-2 Sargı telleri- Özellikler- Bölüm 0: Genel özellikler- Kısım 2: Emay kaplı dikdörtgen kesitli bakır tel

TS EN 60255-27 Ölçme röleleri ve koruma ekipmanı - Bölüm 27: Ürün güvenlik kuralları

TS EN 60358-3 Kondansatör birleştiriciler ve kondansatör bölücüler - Bölüm 3: Filtre uygulamaları için AA veya DA kondansatör birleştiriciler

TS EN 60358-3 Kondansatör birleştiriciler ve kondansatör bölücüler - Bölüm 3: Filtre uygulamaları için AA veya DA kondansatör birleştiriciler

TS EN 61788-19 Süper iletkenlik - Bölüm 19: Mekanik özellikleri ölçümü - reaksiyona Nb3Sn kompozit Süperiletkenlerin Oda sıcaklığı çekme testi

TS EN 62230/A1 Elektrik kabloları – Kıvılcım - deney yöntemi

TS EN 60317-46 Sargı telleri-Özellikler bölüm 46:Aromatik poliimid emay kaplı yuvarlak kesitli bakır tel, 240 sınıfı

TS EN 60317-47 Sargı telleri-Özellikler bölüm 47:Aromatik poliimid emay kaplı dikdörtgen kesitli bakır tel, 240 sınıfı

TS EN 60507 İzolatörler-A.a. sistemlerinde kullanılan yüksek gerilim izolatörlerine uygulanan yapay kirlilik deneyleri

TS EN 60317-55 Sargı telleri – Özellikler - Bölüm 55: Poliüretan emay kaplı, poliamid örtülü lehimlenebilir yuvarlak kesitli bakır tel, 180 sınıfı

TS EN 60684-3-214 Bükülgen yalıtıcı manşonlar- Bölüm 3: Her bir manşon tipi için özel kurallar föy 214: Isıyla büzülebilen, poliolefin manşon, alev geciktirmeli olmayan, büzülme oarnı 3:1 - Kalınlık ve orta cidar

TS EN 60317-27 Sargı telleri-Özellikler bölüm 27:Kağıt şerit örtülü, dikdörtgen kesitli bakır sargı teli

TS EN 60317-28 Sargı telleri-Özellikler bölüm 28:Poliesterimid emay kaplı dikdörtgen kesitli bakır tel, 180 sınıfı

TS EN 60695-7-2 Yangın tehlike deneyi - Bölüm 7-2: Yanma ürünlerinin zehirliliği-Deney yöntemlerinin özeti ve ilgisi

TS EN 60695-2-12 Yangın tehlikesi deneyi – Bölüm 2-12: Akkor/sıcak telin esaslı alındığı deney yöntemleri – Malzemeler için akkor tel ile alevlenebilirlik indisi (GWFI) deney yöntemi

TS EN 62271-112 Yüksek gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni - Bölüm 112: iletim hatlarında ikincil ark söndürme için mevcut yüksek hızlı topraklama anahtarları Alternatif

TS EN 62271-112 Yüksek gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni - Bölüm 112: iletim hatlarında ikincil ark söndürme için mevcut yüksek hızlı topraklama anahtarları Alternatif

TS EN 62271-4 Yüksek gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni - Bölüm 4: sülfür heksaflorid (SF6) ve karışımları için prosedürler Taşıma

TS EN 62271-4 Yüksek gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni - Bölüm 4: sülfür heksaflorid (SF6) ve karışımları için prosedürler Taşıma

tst EN ISO/IEC 80079-34 Patlayıcı ortamlar - Bölüm 34: Ekipman üretimi için kalite sistemlerinin uygulanması

TS EN 61954/A1 Statik VAR (reaktif güç) kompanzatörleri (SVC)- Tristör valflerinin deneyleri (IEC 61954:2011/A1:2013)

TS EN 61557-15 1000 V a.a. ve 1500 V d.a. değerlerine kadar alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektrik güvenliği - Koruma tedbirlerinin deneyleri, ölçmeleri ve izlenmesi için donanım - Bölüm 15: IT sistemlerinde yalıtım izleme elemanları için işlevsel güvenlik kuralları ve IT sistemlerinde yalıtım kusuru yerini tesbit için donanım

TS EN 61557-15 1000 V a.a. ve 1500 V d.a. değerlerine kadar alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektrik güvenliği - Koruma tedbirlerinin deneyleri, ölçmeleri ve izlenmesi için donanım - Bölüm 15: IT sistemlerinde yalıtım izleme elemanları için işlevsel güvenlik kuralları ve IT sistemlerinde yalıtım kusuru yerini tesbit için donanım

TS EN 62770 Elektroteknik uygulamalar için sıvılar - Transformatörler ve benzeri elektriksel donanım için kullanılmamış doğal esterler

TS EN 60247 Yalıtım sıvıları - Bağıl geçirgenlik, dielektrik azalma faktörü (tan ?) ve doğru akım (d.c.) özdirencinin tayini

TS EN 60264-4-1 Sargı tellerinin ambalajlanması - Bölüm 4-1: Deney yöntemleri - Termoplastik malzemeden yapılan makaralar

TS EN 50525-2-82:2011 Kablolar- Kauçuk yalıtımlı beyan gerimi en çok 450/750 v olan bölüm 8: Dekoratif zincirler için polikloropren veya eşdeğer sentetik elastomer kılıfı kablo

TS EN 50525-2-81:2011 Kablolar- Kauçuk yalıtımlı- Beyan gerilimi en çok 450/750 v olan- Bölüm6: Ark kaynak kabloları

TS EN 50525-2-42 Kablolar- Kauçuk yalıtımlı- Beyan gerilimi en çok 450/750 olan Bölüm 7: İletken sıcaklığı 110 C olan iç bağlantılar için ısıya dayanıklılığı artmış kablolar

TS EN 50525-2-22:2011 Kablolar - Çapraz bağlı yalıtımlı - Beyan gerilimi en çok 450 / 750 v olan bölüm 14: Yüksek bükülgenlik gerektiren uygulamalar için kordonlar

TS EN 50525-2-22:2011 Kablolar - Çapraz bağlı yalıtımlı - Beyan gerilimi en çok 450 / 750 v olan bölüm 14: Yüksek bükülgenlik gerektiren uygulamalar için kordonlar

TS EN 50525-2-21 Elektrik kabloları - Beyan gerilimi en çok 450 / 750 v dahil olan düşük gerilimli enerji kabloları- Bölüm 2-21-Genel uygulamalar için kablolar -Çapraz bağlı elastomerik yalıtımlı bükülgen kablolar

TS EN 50525-2-41:2011 Kablolar - Çapraz bağlı yalıtımlı - Beyan gerilimi en çok 450/750 v olan - bölüm 3: Isıya dayanıklı silikon kauçuk yalıtımlı kablolar

tst EN 50102 Mahfazaların koruma dereceleri-Elektrik donanımının dış mekanik darbelere karşı korunması için- (ık kodu)

TS EN 50102/tstA1 Mahfazaların koruma dereceleri-Elektrik donanımının dış mekanik darbelere karşı korunması için- (ık kodu)

TS EN 50565-1 Elektrik kabloları- Beyan gerilimi 450/750 V (U0/U) 'u aşmayan kabloların kullanımı için kılavuz- Bölüm 1: Genel kılavuz

TS EN 62477-1/A11 Güç elektroniği çevirici sistemleri ve donanımı için güvenlik kuralları - Bölüm 1: Genel

TS EN 61558-2-10 Transformatörler, reaktörler, güç besleme birimleri ve bunların birleşimlerinin güvenliği – Bölüm 2-10: Yüksek yalıtım seviyesine sahip ayırma transformatörleri ve çıkış gerilimleri 1000 V’u aşan ayırma transformatörleri için özel kurallar ve deneyler

TS EN 60831-1 Beyan gerilimi 1000 V'a kadar olan (dâhil) a.a. sistemleri için kendi kendini onaran tipte şönt güç kondansatörleri - Bölüm 1: Genel - Performans, deneyler ve beyan karakteristikleri - Güvenlik kuralları- Tesis ve işletme için kılavuz

TS EN 60831-2 Beyan gerilimi 1000 V'a kadar olan (dâhil) a.a. sistemleri için kendini onaran tipte şönt güç kondansatörleri - Bölüm 2: Yaşlandırma deneyi, kendi kendini onarma deneyi ve tahrip deneyi

TS EN 60255-121 Ölçme röleleri ve koruma donanımı – Bölüm 121: Mesafe koruma için fonksiyonel kurallar

TS EN 60871-4 Beyan gerilimi 1000 V'tan daha yüksek olan a.a. güç sistemlerinde kullanılan şönt kondansatörler - Bölüm 4: Dâhili sigortalar

TS EN 60947-6-1/A1 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 6-1: Çok fonksiyonlu donanım - aktarmalı anahtarlama donanımı

TS EN 50238 Demiryolu uygulamaları-Demiryolu aracı ve güzergah algılama sistemi arasındaki uyumluluk

TS EN 60900 Gerilim altında çalışma - 1000 V a.a. ve 1500 V d.a.'ya kadar olan gerilimlerde kullanılan el aletleri

TS EN 60900 Gerilim altında çalışma - 1000 V a.a. ve 1500 V d.a.'ya kadar olan gerilimlerde kullanılan el aletleri

TS EN 50130-4/A1 Alarm sistemleri - Bölüm 4: Elektromanyetik uyumluluk - Ürün aile standardı: Yangın, izinsiz giriş, panik alarm, CCTV, erişim kontrolü ve sosyal alarm sistemleri bileşenleri için bağışıklık kuralları

TS EN 62747 Yüksek gerilim doğru akım (HVDC) sistemleri için gerilim kaynaklı dönüştürücülerle (VSC) ilgili terminoloji

TS EN 62747 Yüksek gerilim doğru akım (HVDC) sistemleri için gerilim kaynaklı dönüştürücülerle (VSC) ilgili terminoloji

TS EN 62501/A1 Yüksek gerilim doğru akım (HVDC) güç iletimi için gerilim kaynaklı dönüştürücü (VSC) tüpler - Elektriksel deneyler

TS EN 62501/A1 Yüksek gerilim doğru akım (HVDC) güç iletimi için gerilim kaynaklı dönüştürücü (VSC) tüpler - Elektriksel deneyler

TS EN 62751-1 Yüksek gerilim doğru akım (HVDC) sistemleri için gerilim kaynaklı dönüştürücülerdeki (VSC) güç kayıpları - Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 62751-1 Yüksek gerilim doğru akım (HVDC) sistemleri için gerilim kaynaklı dönüştürücülerdeki (VSC) güç kayıpları - Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 62751-2 Yüksek gerilim doğru akım (HVDC) sistemleri için gerilim kaynaklı dönüştürücülerdeki (VSC) güç kayıpları - Bölüm 2: Modüler çok seviyeli dönüştürücüler

TS EN 62751-2 Yüksek gerilim doğru akım (HVDC) sistemleri için gerilim kaynaklı dönüştürücülerdeki (VSC) güç kayıpları - Bölüm 2: Modüler çok seviyeli dönüştürücüler

TS EN 50575 Güç, kontrol ve haberleşme kabloları - inşaat işlerinde genel uygulamalar için yangın gerekliliklerine tepki vermeye tabi

TS EN 60034-2-1 Döner elektrik makineleri - Bölüm 2-1: Kayıplar ve verimin deneylerle belirlenmesinde kullanılan standart yöntemler (cer taşıtları için kullanılan makineler hariç)

TS EN 61439-6 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni panoları - Bölüm 6: Baralı kanal sistemleri (bara yolları)

TS EN 61439-4 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni panoları - Bölüm 4: Şantiyelerde kullanılan panolarla (ACS) ilgili özel kurallar (IEC 61439-4:2012)

TS EN 60695-11-10:2013/AC Yangın tehlikesi deneyi- Bölüm 11-10: Deney alevleri - 50 w’lık yatay ve düşey alev deney metotları

TS EN 60079-1 Patlayıcı gaz ortamları -Bölüm 1: ‘d’ tipi aleve dayanıklı mahfazalar tarafından korunan cihazlar

TS EN 62485-3 Güvenlik kuralları- Sekonder akümülatörler ve akümülatör tesisatları için- Bölüm 3: Cer akümülatörleri

TS EN 62485-3 Güvenlik kuralları- Sekonder akümülatörler ve akümülatör tesisatları için- Bölüm 3: Cer akümülatörleri

TS EN 60034-8/A1 Döner elektrik makineleri - Bölüm 30-8: Bağlantı uçlarının işaretlenmesi ve dönme yönü – Tadil 1

TS EN 61858-1 Elektrik yalıtım sistemleri - Kurulu EIS'deki değişikliklerin ısıl değerlendirmesi- Bölüm 1: Tel sarımlı sargıda EIS

TS EN 61858-2 Elektrik yalıtım sistemleri - Kurulu EIS'deki değişikliklerin ısıl değerlendirmesi- Bölüm 2: Sarılmış şekil EIS

TS EN 62626-1 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni mahfazalı donanımları – Bölüm 1: Tamir ve bakım çalışmaları sırasında izolasyon sağlamak için IEC 60947-3’ün kapsamı dışındaki mahfazalı anahtar ayırıcılar

TS EN 62626-1 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni mahfazalı donanımları – Bölüm 1: Tamir ve bakım çalışmaları sırasında izolasyon sağlamak için IEC 60947-3’ün kapsamı dışındaki mahfazalı anahtar ayırıcılar

TS EN 60034-18-41 Döner elektrik makineleri – Bölüm 18-41: Gerilim dönüştürücülerinden beslenen döner elektrik makinelerinde kullanılan kısmi boşalmasız elektrik yalıtım sistemleri (Tip I)-Yeterlilik ve kalite kontrol deneyleri

TS EN 60034-30-1Döner elektrik makineleri - Bölüm 30-1: Şebeke tarafından beslenen a.a motorlar için verimlilik sınıfları (IE kodu)

TS EN 60947-4-3  Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzenleri - Bölüm 4-3: Kontaktörler ve motor yol vericileri - Motorsuz yükler için a.a. yarı iletken kontrol düzenleri ve kontaktörler

TS EN 60214-1 Kademe değiştiriciler - Bölüm 1 : Performans kuralları ve deney yöntemleri

TS EN 60871-1 Kondansatörler - Beyan gerilimi 1000 V’un üzerinde olan a.a. güç sistemlerinde kullanılan şönt kondansatörler - Bölüm 1: Genel

TS EN 61936-1:2010/A1 1 kv a.a'yı aşan güç tesisleri-Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 61936-1 1 kv a.a'yı aşan güç tesisleri-Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 61936-1 1 kv a.a'yı aşan güç tesisleri-Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 61936-1:2010/A1 1 kv a.a'yı aşan güç tesisleri-Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 61936-1:2010/A1 1 kv a.a'yı aşan güç tesisleri-Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 60695-9-2 Yangın tehlikesi deneyi - Bölüm 9-2: Alevin yüzeyde yayılması – Deney yöntemlerinin özeti ve ilişkisi (IEC 60695-9-2:2014)

TS EN 61951-1 Sekonder piller ve bataryalar - Alkali veya diğer asit olmayan elektrolitler içeren - Taşınabilir,sızdırmaz,yeniden doldurulabilir tek hücreli - Bölüm 1: Nikel- kadmiyum (IEC 61951-1: 2013)

TS EN 60061-1/A50 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 1: Lâmba başlıkları

TS EN 60061-2/A47 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 2: Lâmba duyları

TS EN 60061-3/A48 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 3: Mastarlar

tst EN 60079-2 Patlayıcı gaz ortamlarında kullanılan elektrikli cihazlar-Bölüm 2: "p" tipi basınçlı mahfazalar

tst EN 60079-7 Patlayıcı gaz ortamlarında elektrikli cihazlar - bölüm 7: Artırılmış güvenlik “e”

tst EN 60079-11 Patlayıcı gaz ortamları-Bölüm 11 - "i" tipi kendinden korumalı cihazlar

TS EN 50121-2/AC Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 2: Demiryolu sisteminin bir bütün olarak çevreye yayımı

TS EN 50121-2/AC Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 2: Demiryolu sisteminin bir bütün olarak çevreye yayımı

TS EN 50121-1 Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 1: Genel

TS EN 62040-3 Kesintisiz güç sistemleri (UPS)- Bölüm 3: Performans belirleme yöntemi ve deney kuralları (IEC 62040-3:2011)

TS EN 50550/A1 Şebeke frekanslı aşırı gerilim koruma düzeni - Ev ve benzeri yerlerdeki uygulamalar için (POP)

TS EN 60127-2 Minyatür sigortalar - Bölüm 2: Kartuşlu değiştirme elemanları

TS EN 60127-6 Minyatür sigortalar – Bölüm 6: Minyatür kartuşlu değiştirme elemanları için sigorta taşıyıcı birimleri

TS EN 60269-1/A2 Alçak gerilim sigortaları - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 60400/A2 Duylar – Tüp biçimli fluoresan lambalar ve yol vericileri için

TS EN 62504 Genel aydınlatma – Işık yayan diyot (LED) ürünleri ve ilgili donanım - Terimler ve tarifleri

TS EN 60598-2-22 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-22: Belirgin özellikler - Acil aydınlatma için

TS EN 61008-1/A1 Artık akımla çalışan devre kesiciler - Ayrılmaz bir bütün hâlinde aşırı akım koruması bulunmayan- Ev ve benzeri yerlerde kullanılan (RCCB) - Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 61008-1/A2 Artık akımla çalışan devre kesiciler - Ayrılmaz bir bütün hâlinde aşırı akım koruması bulunmayan- Ev ve benzeri yerlerde kullanılan (RCCB) - Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 61009-1/A1 Artık akımla çalışan devre kesiciler - Ayrılmaz bir bütün hâlinde aşırı akım koruması bulunan - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan (RCBO) - Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 61009-1/A2 Artık akımla çalışan devre kesiciler - Ayrılmaz bir bütün hâlinde aşırı akım koruması bulunan - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan (RCBO) - Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 60968/A11 Lâmbalar - Kendinden balastlı - Genel aydınlatmada kullanılan - Güvenlik özellikleri

TS EN 60079-29-3 Patlayıcı ortamlar - Bölüm 29-3: Gaz dedektörleri - Sabit gaz algılama sistemlerinin işlevsel güvenliği ile ilgili kılavuz

TS EN 60695-2-12/A1Yangın tehlikesi deneyi - Bölüm 2-12: Kızaran/sıcak telin esas alındığı deney metotları - Malzemeler için kızaran tel ile alevlenebilirlik deneyi metodu

TS EN 60061-1/A27 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 1: Lâmba başlıkları

TS EN 60695-2-13:2010/A1 Yangın tehlikesi deneyi - Bölüm 2-13: Kızaran/sıcak telin esas alındığı deney metotları - Malzemeler için kızaran tel ile tutuşabilirlik deneyi metodu

TS EN 60695-10-2 Yangın tehlikesi deneyi – Bölüm 10-2: Bilya basınç deneyi yöntemi (IEC 60695-10-2:2014)

TS EN 60684-3-216/A2 Bükülgen yalıtıcı manşonlar-Bölüm 3:Herbir manşon tipi için özel kurallar-Föy 216: Isıyla büzülebilen, alev geçiktirmeli, sınırlandırılmış yangın tehlikesi olan manşon

TS EN 60684-3-280/A1 Bükülgen yalıtıcı manşonlar-Bölüm 3: Her bir manşon tipi için özel kurallar-Föy 280: Isıyla büzülebilen poliolefin manşon-,takip etmeyen

TS EN 60684-3-283/A1 Bükülgen yalıtıcı manşonlar-Bölüm 3: Her bir manşon tipi için özel kurallar-Föy 282:Isıyla büzülebilen poliolefin manşon,bara (tevzi çubuğu) yalıtımı için

TS EN 50125-1 Demiryolu uygulamaları- Donanım için çevre şartları- Bölüm 1: Demiryolu taşıtları üzerindeki donanım

TS EN 60819-3-4 Kâğıtlar- Selülozik olmayan- Elektriksel amaçlar için- Bölüm 3: Her bir malzeme için özellikler- Föy 4: 50 % 'den fazla mika parçacıkları ihtiva etmeyen aramid lifli kâğıt

TS EN 60079-31 Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan bölüm 31: “t” tipi mahfaza tarafından toz tutuşmasına karşı korunan teçhizat

TS EN 60317-52 Sargı telleri- Özellikler- Bölüm 52: Aromatik poliamid (aramid) şerit sarılı yuvarlak kesitli bakır tel, sıcaklık indisi 

TS EN 60695-2-11  Yangın tehlikesi deneyi - Bölüm 2-11: Kızaran/sıcak telin esas alındığı deney yöntemleri-Nihai ürünler için kızaran tel ile alevlenebilirlik deneyi yöntemi (GWEPT) (IEC 60695-2-11: 2014)

TS EN 60317-51 Sargı telleri-Özellikler bölüm 51: Lehimlenebilir poliüretan emay kaplı yuvarlak kesitli bakır tel,180 sınıfı

TS EN 60317-53 Sargı telleri- Özellikler- Bölüm 53: Aromatik poliamid (aramid) şerit sarılı dikdörtgen kesitli bakır tel, sıcaklık indisi 220

TS EN 61534-1/A1 Güç hattı sistemleri - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 61534-1/A1 Güç hattı sistemleri - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 61534-21 Güç hattı sistemleri - Bölüm 21: Duvar ve tavan montajı için amaçlanan güç hattı sistemlerinin ilgili özellikleri

TS EN 60099-4 Parafudurlar - Bölüm 4: A.a. sistemler için - Atlama aralıksız metal oksit parafudurlar

TS EN 60099-4 Parafudurlar - Bölüm 4: A.a. sistemler için - Atlama aralıksız metal oksit parafudurlar

TS EN 60099-9 Parafudurlar-Bölüm 9: HVDC konvertör merkezleri için atlama aralıksız metal oksit parafudurlar

TS EN 60099-9 Parafudurlar-Bölüm 9: HVDC konvertör merkezleri için atlama aralıksız metal oksit parafudurlar

TS EN 50539-11/A1 Alçak gerilim için ani yükselmelere karşı koruma cihazları - DC içeren ani yükselmelere karşı koruma cihazları Bölüm 11 : Fotovoltaik uygulamlarda kullanılan SPD'ler için gereklilikler ve testler

TS EN 60282-1/A1 Sigortalar - Yüksek gerilim - Bölüm 1: Akım sınırlayıcı sigortalar

TS EN 62271-202/AC Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 202: Yüksek gerilim/alçak gerilim prefabrik transformatör merkezi

TS EN 60422 Mineral yalıtım yağları - Elektrik donanımlarında kullanılan - Gözetim ve bakım rehberi

TS EN 62271-102:2002/AC- Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 102: Alternatif akım ayırıcıları ve topraklama anahtarları

TS EN 60811-401 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 401: Muhtelif deneyler - Isıl yaşlandırma yöntemleri – Hava etüvünde yaşlandırma

TS EN 62217 Bina içi ve bina dışında kullanılması amaçlanan polimer esaslı YG izolatörler – Genel tarifler, deney yöntemleri ve kabul kriterleri (IEC 62217:2012)

TS EN 60076-3 Güç transformatörleri - Bölüm 3: Yalıtım seviyeleri, dielektrik deneyleri ve havadaki harici yalıtma aralıkları (IEC 60076-3:2013)

TS EN 60214-1 Kademe değiştiriciler - Bölüm 1: Performans kuralları ve deney yöntemleri (IEC 60214-1: 2014)

TS EN 60831-1 Beyan gerilimi 1000 V'a kadar olan (1000 V dâhil) a.a. sistemleri için kendi kendini onaran tipte şönt güç kondansatörleri - Bölüm 1: Genel - Performans, deneyler ve beyan karakteristikleri - Güvenlik kuralları - Montaj ve işletme için kılavuz (IEC 60831-1:2014)

TS EN 50122-1/AC Demiryolu uygulamaları- Sabit tesisler - Elekriksel güvenlik,topraklama ve dönüş devresi- Bölüm 1:Elektrik çarpmasına karşı koruma önlemleri

TS EN 50124-1/AC:2007 Demiryolu uygulamaları- Yalıtım koordinasyonu- Bölüm 1: Temel kurallar- Bütün elektrikli ve elektronik donanım için yalıtma aralıkları ve yüzeysel kaçak yolu uzunlukları

TS EN 50124-1/AC:2007 Demiryolu uygulamaları- Yalıtım koordinasyonu- Bölüm 1: Temel kurallar- Bütün elektrikli ve elektronik donanım için yalıtma aralıkları ve yüzeysel kaçak yolu uzunlukları  

TS EN 50124-2/AC Demiryolları uygulamaları - Yalıtım koordinasyonu - Bölüm 2: Aşırı gerilimler ve ilgili koruma

TS EN 61839:2014 Nükleer güç santralleri - Kontrol odası tasarımı - Fonksiyonel analiz ve atama

TS EN 62442-3 Lâmba kontrol düzeninin enerji performansı – Bölüm 3: Halojenür lambalar ve LED modülleri için kontrol düzeni – Kontrol düzeninin verimliliğini belirlemek için ölçme yöntemi

TS EN 60947-4-3 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 4-3: Kontaktörler ve motor yol vericileri - Motor olmayan yükler için a.a. yarı iletken kontrol düzenleri ve kontaktörler

TS EN 62271-201 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 201: 1 kV’un üzerinde ve 52 kV'a (dâhil) kadar olan beyan gerilimleri için a.a. katı yalıtkan mahfazalı anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni

TS EN 62271-202 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 202: Yüksek gerilim/alçak gerilim prefabrik transformatör merkezi

tst EN 62271-211 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 211: 52 kV'un üzerindeki beyan gerilimleri için güç transformatörleri ile gaz yalıtımlı metal mahfazalı anahtarlama düzenleri arasında yapılan doğrudan bağlantı

TS EN 62626-1 Mahfazalı alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni donanımı - Bölüm 1: Tamir ve bakım esnasında ayırma sağlamak için kullanılan IEC 60947-3 kapsamı dışındaki mahfazalı anahtar-ayırıcılar

TS EN 62626-1 Mahfazalı alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni donanımı - Bölüm 1: Tamir ve bakım esnasında ayırma sağlamak için kullanılan IEC 60947-3 kapsamı dışındaki mahfazalı anahtar-ayırıcılar

tst EN 61936-1 1 kv a.a'yı aşan güç tesisleri-Bölüm 1: Genel kurallar

tst EN 61936-1 1 kv a.a'yı aşan güç tesisleri-Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 61936-1:2011/tstA1 1 kv a.a'yı aşan güç tesisleri-Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 61936-1:2011/tstA1 1 kv a.a'yı aşan güç tesisleri-Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 61936-1:2011/tstAC 1 kv a.a'yı aşan güç tesisleri-Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 61936-1:2011/tstAC 1 kv a.a'yı aşan güç tesisleri-Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 60947-6-1/A1 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 6-1: Çok fonksiyonlu donanım - Aktarmalı anahtarlama donanımı

TS EN 60947-6-1/A1 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 6-1: Çok fonksiyonlu donanım - Aktarmalı anahtarlama donanımı

TS EN 50125-1 Demiryolu uygulamaları- Donanım için çevre şartları- Bölüm 1: Demiryolu taşıtları ve araç üstü donanım

TS EN 60034-26/AC Döner elektrik makinaları - Bölüm 26: Dengesiz gerilimlerin üç fazlı kafesli endüksiyon motorlarının performansına etkileri

tst EN 60695-9-2 Yangın tehlikesi deneyi - Bölüm 9-2: Alevin yüzeyde yayılması – Deney yöntemlerinin özeti ve ilişkisi (IEC 60695-9-2:2014)

TS EN 61534-22 Güç hattı sistemleri - Bölüm 21:Taban ve taban altı montajı için amaçlanan güç hattı sistemlerinin ilgili özellikleri

TS EN 61534-22 Güç hattı sistemleri - Bölüm 21:Taban ve taban altı montajı için amaçlanan güç hattı sistemlerinin ilgili özellikleri

TS EN 62271-201 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 201: 1 kv’un üzerinde ve 52 kv'a (dâhil) kadar olan beyan gerilimleri için a.a. yalıtkan mahfazalı anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni

TS EN 62271-202 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 202: Yüksek gerilim/alçak gerilim prefabrik transformatör merkezi

TS EN 62271-211 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 211: 52 kV'un üzerindeki beyan gerilimleri için güç transformatörleri ile gaz yalıtımlı metal mahfazalı anahtarlama düzenleri arasında yapılan doğrudan bağlantı

TS EN 62021-1 Yalıtım sıvıları - Asitlik seviyesinin belirlenmesi - Bölüm 1: Otomatik potansiyometrik titrasyon

TS EN 62442-2 Lâmba kontrol düzeninin enerji performansı – Bölüm 2: Yüksek yoğunluklu boşalmalı lâmbalar (flüoresan lâmbalar hariç) – Kontrol düzeninin verimliliğini belirlemek için ölçme yöntemi

TS EN 62196-2/A12 Fişler, prizler, araç bağlayıcıları ve araç girişleri - Elektrikli araçların dodurulması - Bölüm 2: A.a kontakları çubuk ve boru tipi olan yardımcı donanımlar için boyutsal uyumluluk ve aralarında değiştirilebilirlik kuralları

TS EN 60695-1-40 Yangın tehlikesi deneyi - Bölüm 1-40: Elektroteknik ürünlerin yangın tehlikesini değerlendirmek için kılavuz – Yalıtkan sıvılar

tst EN 60076-14 Güç transformatörleri - Bölüm 14: yüksek sıcaklık yalıtım malzemeleri kullanılarak Sıvı-daldırılmış güç transformatörleri

tst EN 60255-121 Ölçme röleleri ve koruma donanımı – Bölüm 121: Mesafe koruma için fonksiyonel kurallar (IEC 60255-121:2014)

tst EN 60255-127 Ölçme röleleri ve koruma ekipmanı - Bölüm 127: Aşırı/düşük gerilim koruması için fonksiyonel kurallar (IEC 60255-127:2010)

TS EN 61347-2-13 Lamba kontrol düzeni - Bölüm 2-13: LED modülleri için kullanılan d.a. veya a.a. beslemeli elektronik kontrol düzeni için özel kurallar

TS EN 62019/A12 Elektrikli aksesuarlar - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan devre kesiciler ve benzeri donanımlar - Yardımcı kontak birimleri

TS EN 62196-2/A12/AC Fişler, prizler, araç bağlayıcıları ve araç girişleri - Elektrikli araçların dodurulması - Bölüm 2: a.a kontak çubuğu ve borusu olan yardımcı donanımlar için boyutsal uyumluluk ve aralarında değiştirilebilirlik kuralları

TS EN 61643-11 Alçak gerilim darbe koruma düzenleri - Bölüm 11: Alçak gerilim şebeke sistemlerine bağlanan darbe koruma düzenleri - Kurallar ve deneyler

TS EN 61643-11 Alçak gerilim darbe koruma düzenleri - Bölüm 11: Alçak gerilim şebeke sistemlerine bağlanan darbe koruma düzenleri - Kurallar ve deneyler

TS EN 50216-4 Güç transformatörleri ve reaktörler için kullanılan yardımcı donanımlar - Bölüm 4:Temel yardımcı donanımlar (topraklama bağlantı ucu, boşaltma ve doldurma vanaları, termometre cebi, tekerlek takımı)

TS EN 50160/A1 Genel elektrik şebekeleri tarafından sağlanan elektriğin gerilim karakteristikleri

TS EN 60071-5 Yalıtım Koordinasyonu - Bölüm 5: Yüksek gerilim doğru akım (HVDC) dönüştürücü istasyonları için prosedürler

TS EN 50299-1 Um değeri 72,5 kV dan 550 kV'a kadar olan teçhizat için en yüksek gerilime sahip transformatörler ve reaktörler için yağa daldırılmış kablo bağlantı donanımları – Bölüm 1: Akışkan dolgulu kablo sonlandırma elemanları

tst EN 60034-30-1 Döner elektrik makineleri - Bölüm 30-1: Şebeke tarafından beslenen a.a motorlar için verimlilik sınıfları (IE kodu)

TS EN 60034-8/A1 Döner elektrik makinaları – Bölüm 8: Bağlantı uçlarının işaretlenmesi ve dönme yönü – Tadil 1 (IEC 60034-8:2007/A1:2014)

TS EN 60811-403 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 403: Muhtelif deneyler - Çapraz bağlı bileşiklerde ozona dayanıklılık deneyi (IEC 60811-403:2012)

TS EN 60811-409 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 409: Muhtelif deneyler –Termoplastik yalıtımlar ve kılıflar için kütle kaybı deneyi

TS EN 60811-409 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 409: Muhtelif deneyler –Termoplastik yalıtımlar ve kılıflar için kütle kaybı deneyi

TS EN 60811-410 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 410: Muhtelif deneyler - Poliolefin yalıtılmış iletkenlerde bakırın katalitik oksitlenmeyle bozunmasının ölçümü için deney yöntemi

TS EN 60811-410 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 410: Muhtelif deneyler - Poliolefin yalıtılmış iletkenlerde bakırın katalitik oksitlenmeyle bozunmasının ölçümü için deney yöntemi

TS EN 60811-411 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 411: Muhtelif deneyler –Dolgu bileşiklerinin düşük sıcaklıkta kırılganlığı

TS EN 60811-412 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 412: Muhtelif deneyler – Isıl yaşlandırma yöntemleri – Basınçlı hava etüvünde yaşlandırma

TS EN 60811-412 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 412: Muhtelif deneyler – Isıl yaşlandırma yöntemleri – Basınçlı hava etüvünde yaşlandırma

TS EN 50124-2/AC Demiryolları uygulamaları - Yalıtım koordinasyonu - Bölüm 2: Aşırı gerilimler ve ilgili koruma

TS EN 50126-1/AC Demiryolu uygulamaları-Güvenliklerde elde edilebilir,bakım yapılabilir ve güvenli spesifikasyonu ve gösterimi (rams)-Bölüm 1:Temel kurallar ve genel işlem  

TS EN 50151 Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler - Elektriki çekme; Komposit yalıtıcılar için özel kurallar

TS EN 50151 Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler - Elektriki çekme; Komposit yalıtıcılar için özel kurallar

TS EN 50151/AC Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler - Elektriki çekme; Komposit yalıtıcılar için özel kurallar  

TS EN 50151/AC Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler - Elektriki çekme; Komposit yalıtıcılar için özel kurallar

TS EN 50155/AC Demiryolu uygulaması-Demiryolu taşıt araçlarında kullanılan elektronik donanım

TS EN 50238/AC:2010 Demiryolu uygulamaları-Demiryolu aracı ve güzergah algılama sistemi arasındaki uyumluluk  

TS EN 50463-1 Demiryolu uygulamaları-Trende enerji ölçümü-Bölüm 1: Genel

TS EN 50463-1 Demiryolu uygulamaları-Trende enerji ölçümü-Bölüm 1: Genel

TS EN 50152-1/A1 Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler - A.a. anahtalama donanımı için özel kurallar - Bölüm 1: Um gerilimi 1 kv'dan yüksek tek fazlı devre kesicileri

TS EN 50355 Demiryolu uygulamaları - Özel yangın performansına sahip demiryolu araç kabloları - Kullanım kılavuzu

TS EN 50526-2 Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler - DC parafudr ve gerilim sınırlama cihazları - Bölüm 2: Gerilim sınırlama cihazları

TS EN 60666 Mineral yalıtım yağlarındaki belirli katkı maddelerinin tespiti ve tayini

TS EN 62535 Yalıtım sıvıları -Kullanılmış ve kullanılmamış yalıtım yağlarında potansiyel korozyon yapıcı kükürdün tespiti için deney yöntemi

TS EN 60061-1/A27 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 1: Lâmba başlıkları

TS EN 60674-3-8 Elektrik amaçlı plastik filmler - Böülm 3- Her bir malzemenin özellikleri -Levha 8: Elektrik yalıtımı için kullanılan dengeli çift eksenli yönlenmiş polietilen naftalat filmler

TS EN 60061-1/A50 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 1: Lâmba başlıkları

TS EN 60061-2/A47 Lamba başlıkları ve duyları – Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte – Bölüm 2: Lamba duyları

TS EN 60598-2-8 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-8: Özel kurallar – El lambaları

TS EN 60598-2-11 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-11: Belirli özellikler - Akvaryum aydınlatma armatürleri

TS EN 50386/tst A1 Sıvı doldurulmuş transformatörler için kullanılan, beyan gerilimi 1 kV'a kadar ve beyan akımı 250 A'den 5 kA'e kadar olan geçit izolatörleri  

TS EN 60598-2-23/AC Aydınlatma armatürleri- Bölüm 2: Özel kurallar kısım 23: Filamanlı lambalar için çok düşük gerilimli aydınlatma sistemleri (almanca versiyonunda tadil)

TS EN 50342-5 Kurşun asit akümülatörler - Yol verme için - Bölüm 5:Pil yuvaları ve tutaçlarının özellikleri

TS EN 61558-2-3 Transformatörlerin, reaktörlerin, güç besleme birimlerinin ve bunların birleşimlerinin güvenliği - Bölüm 2-3: Gaz ve yağ brülörlerine yönelik ateşleme transformatörleri için özel kurallar ve deneyler

TS EN 50085-2-4 Donanımlı kablo kanalı sistemleri ve kablo kanal sistemleri-Elektrik tesisatları için bölüm-2-4:İlgili özellikler-Servis kutupları ve servis mesnetleri için

TS EN 50085-2-4 Donanımlı kablo kanalı sistemleri ve kablo kanal sistemleri-Elektrik tesisatları için bölüm-2-4:İlgili özellikler-Servis kutupları ve servis mesnetleri için

TS EN 50085-2-4 Donanımlı kablo kanalı sistemleri ve kablo kanal sistemleri-Elektrik tesisatları için bölüm-2-4:İlgili özellikler-Servis kutupları ve servis mesnetleri için

TS EN 60598-2-3:2003/AC:2005 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-3: Belirli özellikler - Yol ve cadde aydınlatması için

TS EN 60034-9/A1 Döner elektrikli makinalar - Bölüm 9: Gürültü sınırları

TS EN 60229 Elektrik kabloları - Özel koruyucu fonksiyonlu ekstrüde edilmiş dış kılıflardaki deneyler

TS EN 60811-507 Elektrik ve fiber optik kablolar - metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 507: Mekanik testler - çapraz bağlı malzemeler için sıcak seti testi

TS EN 60811-508 Elektrik ve fiber optik kablolar - metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - 508 Bölüm: Mekanik testler - yalıtımı için yüksek sıcaklıkta basınç testi ve kılıflar

TS EN 60811-508 Elektrik ve fiber optik kablolar - metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - 508 Bölüm: Mekanik testler - yalıtımı için yüksek sıcaklıkta basınç testi ve kılıflar

TS EN 60811-509:2012 Elektrik ve fiber optik kablolar - metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 509: Mekanik testler - çatlama izolasyon ve kılıf direnç (ısı şok testi) için test

TS EN 60811-509:2012 Elektrik ve fiber optik kablolar - metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 509: Mekanik testler - çatlama izolasyon ve kılıf direnç (ısı şok testi) için test

TS EN 60811-510 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials -- Part 510: Mechanical tests - Methods specific to polyethylene and polypropylene compounds - Wrapping test after thermal ageing in air

TS EN 61056-2 Taşınabilir kurşun asit akümüatör hücreleri ve bataryalar (vana-Ayarlı tipler)-Bölüm 2: Boyutlar, bağlantı uçları ve işaretleme

TS EN 60811-510 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials -- Part 510: Mechanical tests - Methods specific to polyethylene and polypropylene compounds - Wrapping test after thermal ageing in air

TS EN 60811-511 Elektrik ve fiber optik kablolar - metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 511: Mekanik testler - polietilen bileşiklerin erime akış indeksi ölçümü

TS EN 60811-511 Elektrik ve fiber optik kablolar - metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 511: Mekanik testler - polietilen bileşiklerin erime akış indeksi ölçümü

TS EN 60811-512 Elektrik ve fiber optik kablolar - metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 512: Mekanik testler - polietilen ve polipropilen bileşiklere özel Yöntemleri - yüksek sıcaklıkta klima sonra Kopma Çekme dayanımı ve uzama

TS EN 60811-512 Elektrik ve fiber optik kablolar - metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 512: Mekanik testler - polietilen ve polipropilen bileşiklere özel Yöntemleri - yüksek sıcaklıkta klima sonra Kopma Çekme dayanımı ve uzama

TS EN 60811-513 Elektrik ve fiber optik kablolar - metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 513: Mekanik testler - polietilen ve polipropilen bileşiklere özel Yöntemleri - Klima sonra testi Sarma

TS EN 60811-513 Elektrik ve fiber optik kablolar - metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 513: Mekanik testler - polietilen ve polipropilen bileşiklere özel Yöntemleri - Klima sonra testi Sarma

TS EN 60811-601 Elektrik ve fiber optik kablolar - metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 601: Fiziksel testler - bileşiklerin doldurma düşüş noktası ölçümü

TS EN 50299-2 Um değeri 72,5 kV dan 550 kV'a kadar olan teçhizat için en yüksek gerilime sahip transformatörler ve reaktörler için yağa daldırılmış kablo bağlantı donanımları – Bölüm 2: Kuru tip kablo sonlandırma elemanları

TS EN 60034-19 Döner elektrik makineleri – Bölüm 19: d.a. elektrik makineleri için alışılagelmiş ve redresör besleme kaynakları üzerinde uygulanan özel deney yöntemleri

TS EN 50618 Fotovoltaik sistemler için elektrik kabloları (BT(DE/NOT)258)

TS EN 61340-4-4/A1Elektrostatik - Bölüm 4-4: Özel uygulamalar için standart deney yöntemleri - Esnek orta hacimli konteynerlerin (FIBC) elektrostatik sınıflandırması

TS EN 61340-4-8 Elektrostatik - Bölüm 4-4: Özel uygulamalar için standart deney yöntemleri - Elektrostatik boşalma zırhlaması - Torbalar

TS EN 61557-16 1000 V a.a. Ve 1500 V d.a. değerlerine kadar alçak gerilim dağıtım sistemlerinin elektriksel güvenliği - Koruma önlemlerinin deney, ölçme veya izlemesi için donanım - Bölüm 16: Elektriksel donanımın ve/veya tıbbi elektriksel donanımın koruma önlemlerinin verimlilik deneyi için donanım

TS EN 50598-1 Güç sürme sistemleri, motor yol vericileri, güç elektroniği ve bunları sürme uygulamaları - Bölüm 1: Genişletilmiş ürün yaklaşımı (EPA) ve yarı analitik model (SAM) kullanarak güç sürme donanımı için enerji verimliliği standardlarının hazırlanması için genel kurallar

TS EN 50598-2 Güç sürme sistemleri, motor yol vericileri, güç elektroniği ve bunları sürme uygulamaları - Bölüm 2: Güç sürme sistemleri ve motor yol vericileri için enerji verimlilik göstergeleri

TS EN 50625-2-1 WEEE için toplama, lojistik ve arıtma gerekleri – Bölüm 2-1: Lambalar için arıtma gerekleri

TS EN 60079-26 Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - Bölüm 26: Cihaz koruma seviyesi (EPL) Ga olan teçhizat

TS EN 60086-4 Primer piller - bölüm 4: Lityum pillerin güvenliği

TS EN 60335-2-97:2006/A12 Güvenlik kuralları-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için bölüm 2-97:Panjur, tente, güneşlik ve benzeri donanımların sarılması için kullanılan tahrik düzenleri ile ilgili özel kurallar

TS EN 61082-1 Elektroteknikte kullanılan dökümanların hazırlanması bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 62620 Alkalin veya diğer asidik olmayan elektrolit içeren sekonder hücreler ve piller - Endüstriyel uygulamalarda kullanım için sekonder lityum hücreler ve piller

TS EN 62675 Alkalin veya diğer asidik olmayan elektrolit içeren sekonder hücreler ve piller - Mühürlü nikel-metal hidrür prizmatik şarj edilebilir tek hücre

TS EN 60317-23 Sargı telleri - Özellikler - Bölüm 23: Poliesterimid emay kaplı lehimlenebilir yuvarlak kesitli bakır tel, sınıf 180

TS EN 60317-21 Sargı telleri - Özellikler - Bölüm 21: Poliüretan emay üzeri poliamid kaplı yuvarlak kesitli lehimlenebilir bakır sargı teli, 155 sınıfı

TS EN 60317-27 Sargı telleri - Özellikler - Bölüm 27: Kağıt şerit örtülü dikdörtgen kesitli bakır tel

TS EN 60317-28 Sargı telleri - Özellikler - Bölüm 28: Poliesterimid emay kaplı dikdörtgen kesitli bakır tel, 180 sınıfı

TS EN 60317-29/A1 Sargı telleri-Özellikler bölüm 29-Üzeri poliamid-İmid örtülü poliester veya poliesterimid emay kaplı dikdörtgen kesitli bakır sargı teli 200 sınıfı

TS EN 60317-29/A2 Sargı telleri-Özellikler bölüm 29-Üzeri poliamid-İmid örtülü poliester veya poliesterimid emay kaplı dikdörtgen kesitli bakır sargı teli 200 sınıfı

TS EN 60034-16-1 Döner elektrik makinaları Bölüm 16-1: Senkron makinalar ile ilgili uyartım sistemleri - Tarifler

TS EN 60317-55 Sargı telleri - Özellikler - Bölüm 55: Poliüretan emay kaplı, poliamid örtülü lehimlenebilir yuvarlak kesitli bakır tel, 180 sınıfı

TS EN 60317-35 Sargı telleri - Özellikler - Bölüm 35: Poliüretan emay kaplı yapışık tabakalı yuvarlak kesitli lehimlenebilir bakır tel, 155 sınıfı

TS EN 60317-36 Sargı telleri - Özellikler - Bölüm 36: Poliesterimid emay kaplı yapışık tabakalı yuvarlak kesitli lehimlenebilir bakır tel, 180 sınıfı

TS EN 60317-47 Sargı telleri-Özellikler- Bölüm 47:Aromatik poliimid emay kaplı dikdörtgen kesitli bakır tel, 240 sınıfı

TS EN 60317-46 Sargı telleri-Özellikler- Bölüm 46:Aromatik poliimid emay kaplı yuvarlak kesitli bakır tel, 240 sınıfı

TS EN 60317-37 Sargı telleri - Özellikler - Bölüm 37: Poliesterimid emay kaplı yapışık tabakalı yuvarlak kesitli bakır tel, 180 sınıfı

TS EN 60811-203 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 203: Genel deneyler - Dış boyutların ölçülmesi

TS EN 50121-2 Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 2: Demiryolu sisteminin bir bütün olarak çevreye yayımı

TS EN 60079-0/A11 Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan- Bölüm 0: Teçhizat - Genel özellikler

TS EN 60952-1 Uçak bataryaları-Bölüm 1:Genel deney kuralları ve çalışma niteliği seviyeleri

TS EN 60952-2 Uçak bataryaları bölüm 2:Tasarım ve imalat kuralları

TS EN 60952-3 Uçak bataryaları Bölüm 3:Ürün özellikleri ile tasarım ve performansın beyanı (DDP)

TS EN 61347-2-1/cor.2010 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-1: Yol verme cihazları (ışıltılı yol vericiler dışında) - Belirli özellikler

TS EN 61347-2-1/cor.2003 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-1: Yol verme cihazları (ışıltılı yol vericiler dışında) - Belirli özellikler

TS EN 60684-3-285 Bükülgen yalıtıcı manşonlar- Bölüm 3: Her bir manşon tipi için özel kurallar -Föy 285: Isıyla büzülebilen poliolefin manşonlar- Orta gerilimde kullanılan eklerin yalıtımı için

TS EN 60684-3-284 Bükülgen yalıtıcı manşonlar- Bölüm 3: Her bir manşon tipi için özel kurallar -Föy 284: Isıyla büzülebilen manşonlar- Yağ engelleyici uygulamaları için

TS EN 62701 Elektroteknik uygulamalar için akışkanlar- Anahtarlama düzenleri ve transformatörler için geri dönüştürülmüş mineral yalıtım yağları

TS EN 62021-3 Yalıtım sıvıları-Asitlik tayini-Bölüm 3: Mineral olmayan yalıtım yağları için deney yöntemleri

TS EN 61347-2-1/A2 Lamba kontrol düzeni - Bölüm 2-1: Yol verme cihazları (ışıltılı yol vericiler dışında) - Belirli özellikler

TS EN 60238/A2 Lamba duyları - Edison vidalı (IEC 60238:2004/A2:2011)

TS EN 50223 Tutuşabilir flok malzemeler için sabit elektrostatik uygulama donanımı – Güvenlik kuralları

TS EN 62021-1 Yalıtım sıvıları - Asitlik seviyesinin belirlenmesi - Bölüm 1: Otomatik potansiyometrik titrasyon

TS EN 62770 Elektroteknik uygulamalar için akışkanlar - Kullanılmamış doğal esterler -Transformatörler ve benzer elektrik donanımlarında kullanılan

TS EN 60811-506 Elektrik ve fiber optik kablolar - metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 506: Mekanik testler - yalıtım ve kılıflar için düşük sıcaklıkta darbe testi

TS EN 62561-1 Yıldırımdan korunma sistem bileşenleri (LPSC) - Bölüm 1: Bağlantı bileşenleri için kurallar

TS EN 62561-2 Yıldırımdan korunma sistem bileşenleri (LPSC) - Bölüm 2: İletkenler ve topraklama elektrotları için kurallar (IEC 62561-2:2012, değiştirilmiş)

TS EN 62561-3 Yıldırımdan korunma sistem bileşenleri (LPSC) - Bölüm 3: İzolasyon ark boynuzları için kurallar (IEC 62561-3:2012, değiştirilmiş)

TS EN 62561-7 Yıldırımdan korunma sistem bileşenleri (LPSC) - Bölüm 7: Topraklamayı kuvvetlendirici bileşikler ile ilgili kurallar (IEC 62561-7:2011, değiştirilmiş)

TS EN 60811-501 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 501: Mekanik deneyler –Yalıtım ve kılıf bileşiklerinin mekanik özelliklerinin belirlenmesi için deneyler

TS EN 60811-502 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 502: Mekanik deneyler –Yalıtımlar için büzülme deneyi

TS EN 60811-503 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 503: Mekanik deneyler –Kılıflar için büzülme deneyi

TS EN 60811-504 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 504: Mekanik deneyler –Yalıtım ve kılıflar için düşük sıcaklıkta bükme deneyleri

TS EN 60811-505 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 505: Mekanik deneyler –Yalıtım ve kılıflar için düşük sıcaklıkta uzama

TS EN 50419 2002/96/EC Direktif’i (AEEE) Madde 11(2)’ye göre elektrikli ve elektronik eşyaların işaretlenmesi

TS EN 50625-1 AEEE için toplama, lojistik ve arıtma gereklilikleri - Bölüm 1: Genel arıtma gereklilikleri

TS EN 50625-2-1 AEEE için toplama, lojistik ve arıtma gerekleri - Bölüm 2-1: Lambalar için arıtma gerekleri

TS EN 60811-100 Elektrik ve fiber optik kablolar - metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 100: Genel

TS EN 60317-0-7 Sargı telleri - Özellikler - Bölüm 0-7: Genel özellikler - Anma iletken çapı 0,040 mm - 1,600 mm olan tamamen yalıtılmış (FIW) sıfır hata emay kaplı yuvarlak bakır tel

TS EN 60317-0-8 Sargı telleri - Özellikler - Bölüm 0 - 8: Genel özellikler - Polyester cam elyaf sarılı, reçine veya vernikle emprenye edilmiş veya edilmemiş, çıplak veya emay kaplı dikdörtgen bakır tel

TS EN 60317-56 Sargı telleri - Özellikler - Bölu¨m 56: Anma iletken çapı 0,040 mm-1,600 mm olan lehimlenebilir tamamen yalıtılmış (FIW) sıfır hata poliu¨retan emay kaplı yuvarlak bakır tel, 180 sınıfı

TS EN 50123-3/A1 Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler - D.a. anahtarlama donanımı- bölüm 3: Bina içi d.a. ayırıcıları, yük ayırıcılar ve toprak ayırıcıları

TS EN 50123-4/A1 Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler - D.a. anahtarlama donanımı- bölüm 4: Bina dışı d.a. ayırıcıları, yük ayırıcılar ve toprak ayırıcıları

TS EN 60811-509 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 509: Mekanik deneyler – Yalıtım ve kılıfların çatlamaya karşı dayanıklılık deneyi (ısı şoku deneyi)

TS EN 60811-509 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 509: Mekanik deneyler – Yalıtım ve kılıfların çatlamaya karşı dayanıklılık deneyi (ısı şoku deneyi)

TS EN 60811-510 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 510: Mekanik deneyler – Polietilen ve polipropilen bileşikler için özel yöntemler – Havada ısıl yaşlandırmadan sonra sarma deneyi

TS EN 60811-511 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 511: Mekanik deneyler – Polietilen bileşiklerin erime akış indisinin ölçülmesi

TS EN 60598-1 Armatürler – Bölüm 1: Genel kurallar ve deneyler (IEC 60598-1:2014, değiştirilmiş)

TS EN 60255-27 Ölçme röleleri ve koruma ekipmanı - Bölüm 27: Ürün güvenlik kuralları

TS EN 60358-3 Kondansatör birleştiriciler ve kondansatör bölücüler - Bölüm 3: Filtre uygulamaları için AA veya DA kondansatör birleştiriciler

TS EN 60358-3 Kondansatör birleştiriciler ve kondansatör bölücüler - Bölüm 3: Filtre uygulamaları için AA veya DA kondansatör birleştiriciler

TS EN 61788-19 Süper iletkenlik - Bölüm 19: Mekanik özellikleri ölçümü - reaksiyona Nb3Sn kompozit Süperiletkenlerin Oda sıcaklığı çekme testi

TS EN 62230/A1 Elektrik kabloları – Kıvılcım - deney yöntemi

TS EN 60317-46 Sargı telleri-Özellikler bölüm 46:Aromatik poliimid emay kaplı yuvarlak kesitli bakır tel, 240 sınıfı

TS EN 60317-47 Sargı telleri-Özellikler bölüm 47:Aromatik poliimid emay kaplı dikdörtgen kesitli bakır tel, 240 sınıfı

TS EN 60507 İzolatörler-A.a. sistemlerinde kullanılan yüksek gerilim izolatörlerine uygulanan yapay kirlilik deneyleri

TS EN 60317-55 Sargı telleri – Özellikler - Bölüm 55: Poliüretan emay kaplı, poliamid örtülü lehimlenebilir yuvarlak kesitli bakır tel, 180 sınıfı

TS EN 60684-3-214 Bükülgen yalıtıcı manşonlar- Bölüm 3: Her bir manşon tipi için özel kurallar föy 214: Isıyla büzülebilen, poliolefin manşon, alev geciktirmeli olmayan, büzülme oarnı 3:1 - Kalınlık ve orta cidar

TS EN 60317-27 Sargı telleri-Özellikler bölüm 27:Kağıt şerit örtülü, dikdörtgen kesitli bakır sargı teli

TS EN 60317-28 Sargı telleri-Özellikler bölüm 28:Poliesterimid emay kaplı dikdörtgen kesitli bakır tel, 180 sınıfı

TS EN 50121-3-1 Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 3-1: Tren ve taşıtın tamamı

TS EN 50121-3-1 Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 3-1: Tren ve taşıtın tamamı

TS EN 50121-3-2 Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 3-2: Tren - Avadanlık

TS EN 50121-3-2 Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 3-2: Tren - Avadanlık

TS EN 50121-5 Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 5: Sabit güç kaynağı kurulumlarının ve cihazlarının yayılımı ve bağışıklığı

TS EN 50121-5 Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 5: Sabit güç kaynağı kurulumlarının ve cihazlarının yayılımı ve bağışıklığı

TS EN 60811-506 Elektrik ve fiber optik kablolar - metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 506: Mekanik testler - yalıtım ve kılıflar için düşük sıcaklıkta darbe testi

TS EN 60811-510 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 510: Mekanik deneyler – Polietilen ve polipropilen bileşikler için özel yöntemler – Havada ısıl yaşlandırmadan sonra sarma deneyi

TS ISO 8528-2 Gidip gelme hareketli içten yanmalı motorla tahrik edilen alternatif akım jeneratör grupları - Bölüm 2: Motorlar

TS ISO 8528-3 Gidip gelme hareketli içten yanmalı motorla tahrik edilen alternatif akım jeneratör grupları - Bölüm 3: Jeneratör grupları için alternatif akım jeneratörleri

TS ISO 8528-4 Gidip gelme hareketli içten yanmalı motorla tahrik edilen alternatif akım jeneratör grupları - Bölüm 4: Kontrol tertibatı ve bağlama donanımı

TS ISO 8528-6 Gidip gelme hareketli içten yanmalı motorla tahrik edilen alternatif akım jeneratör grupları - Bölüm 6: Deney metotları

TS EN 50438/IS1Mikro jeneratörlerin alçak gerilim dağıtım şebekelerinde paralel olarak bağlanması için kurallar

TS EN 62271-3 Yüksek gerilimli anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 3: IEC 61850'in esas alındığı sayısal ara yüzler (IEC 62271-3:2015)

TS EN 50588-1 Donanıma ait en yüksek gerilimi 36 kV’u aşmayan donanım için 50 Hz, orta güç transformatörleri – Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 50629 Büyük güç transformatörlerinde enerji performansı (Um > 36 kV veya Sr 40 MVA)

TS EN 60076-19 Güç Transformatörleri: Bölüm 19: Güç Transformatörleri ve reaktörler ile ilgili kayıpların ölçümündeki belirsizliklerin tespiti için kurallar (IEC/TS 60076-19:2013 , değiştirilmiş)

TS EN 50341-2-19 1 kV a.a.yı geçen havai elektrik hatları - Bölüm 2-20: ÇEK CUMHURİYETİ için ulusal normatif hususlar (NNA) (EN 50341-1:2012'yi esas alan)

TS EN 50341-2-9 1 kV a.a.yı geçen havai elektrik hatları - Bölüm 2-20: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda için ulusal normatif hususlar (NNA) (EN 50341-1:2012'yi esas alan)

TS EN 61243-3:2014/AC-2 Gerilim altında çalışma - Gerilim detektörleri - Bölüm 3: İki kutuplu alçak gerilimli tip

TS EN 61243-3:2014/AC-2 Gerilim altında çalışma - Gerilim detektörleri - Bölüm 3: İki kutuplu alçak gerilimli tip

TS EN 61788-21 Süperiletkenlik - Bölüm 21: Süperiletken teller - Pratik süperiletken teller için deney yöntemleri - Genel özellikler ve kılavuzluk

TS EN 60317-40 Sargı telleri - Özellikler - Bölüm 40:Cam elyaf örgülü, reçine veya vernikle emprenye edilmiş, çıplak veya emay kaplı dikdörtgen kesitli bakır tel, sıcaklık indisi 200

TS EN 60793-1-43 Optik fiberler- Bölüm 1- 43: Ölçme metotları ve deney işlemleri - Sayısal açıklık

TS EN 60317-60 Sargı telleri - Özellikler - Bölu¨m 60: Polyester cam elyaf sarılı en az sınıf 155 reçine veya vernikle emprenye edilmiş veya edilmemiş, çıplak veya emay kaplı, dikdörtgen bakır tel, sıcaklık indisi 155

TS EN 60317-61 Sargı telleri - Özellikler - Bölüm 61: Polyester cam elyaf sarılı, en az sınıf 180 reçine veya vernikle emprenye edilmiş, çıplak veya emay kaplı dikdörtgen bakır tel, sıcaklık indisi 180

TS EN 60317-62 Sargı telleri- Özellikler - Bölu¨m 62: Polyester cam elyaf sarılı, en az sınıf 200 olan reçine veya vernikle emprenye edilmiş, çıplak veya emay kaplı dikdörtgen kesitli bakır tel, sıcaklık indisi 200

TS EN 60851-5/A1 Sargı telleri- Deney metotları- Bölüm 5: Elektriksel özellikler

TS EN 60851-6 Sargı telleri - Deney yöntemleri - Bölüm 6: Isıl özellikler

tst EN 60317-29 Sargı telleri-Özellikler bölüm 29-Üzeri poliamid-İmid örtülü poliester veya poliesterimid emay kaplı dikdörtgen kesitli bakır sargı teli 200 sınıfı

TS EN 50617-1 Demiryolu uygulamaları - Avrupa demiryolu sisteminin karşılıklı işletilebilirlik için tren algılama sistemlerine dair teknik parametreler - Bölüm 1: Yol devreleri

TS EN 50617-2 Demiryolu uygulamaları - Avrupa demiryolu sisteminin karşılıklı işletilebilirlik için tren algılama sistemlerine dair teknik parametreler - Bölüm 2: Dingil sayıcılar

TS EN 50223 Yumak halinde alevlenebilen malzemeler için otomatik elektrostatik uygulama cihazı - Güvenlik kuralları

TS EN 60811-403 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 403: Muhtelif deneyler - Çapraz bağlı bileşiklerde ozona dayanıklılık deneyi (IEC 60811-403:2012)

tst EN 60358-3 Kondansatör birleştiriciler ve kondansatör bölücüler - Bölüm 3: Filtre uygulamaları için AA veya DA kondansatör birleştiriciler (IEC 60358-3:2013)  

tst EN 60358-3 Kondansatör birleştiriciler ve kondansatör bölücüler - Bölüm 3: Filtre uygulamaları için AA veya DA kondansatör birleştiriciler (IEC 60358-3:2013)

TS EN 60811-404 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 404: Muhtelif deneyler – Kılıflar için mineral yağa daldırma deneyleri

TS EN 60831-2 Beyan gerilimi 1000 V 'a kadar olan (1000 V dâhil) a.a. sistemleri için kendi kendini onaran tip şönt güç kondansatörleri - Bölüm 2: Yaşlandırma deneyi, kendi kendini onarma deneyi ve tahribat deneyi (IEC 60831-2:2014)

TS EN 60811-405 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 405: Muhtelif deneyler - PVC yalıtımlar ve PVC kılıflar için ısıl kararlılık deneyi

TS EN 60811-406 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 406: Muhtelif deneyler – Polietilen ve polipropilen bileşiklerinin zorlamalardan kaynaklanan çatlamaya karşı dayanımı

TS EN 60811-407 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 407: Muhtelif deneyler – Polietilen ve polipropilen bileşiklerin kütle artışının ölçülmesi

TS EN 60811-408 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 408: Muhtelif deneyler– Polietilen ve polipropilen bileşiklerin uzun süreli kararlılık deneyi

TS EN 60871-1 Beyan gerilimi 1000 V'un üzerinde olan a.a. güç sistemlerinde kullanılan şönt kondansatörler - Bölüm 1: Genel (IEC 60871-1:2014)

TS EN 60871-4 Beyan gerilimi 1000 V'un üzerinde olan a.a. güç sistemlerinde kullanılan şönt kondansatörler - Bölüm 4: Dâhili sigortalar (IEC 60871-4:2014)

TS EN 60811-402 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 402: Muhtelif deneyler – Su emme deneyleri

TS EN 61558-2-10 Transformatörler, reaktörler, güç besleme birimleri ve bunların birleşimlerinin güvenliği - Bölüm 2-10: Yüksek yalıtım seviyesine sahip ayırıcı transformatörler ve çıkış gerilimleri 1000 V’u aşan ayırıcı transformatörlerle ilgili özel kurallar ve deneyler (IEC 61558-2-10:2014)

TS EN 61558-2-16/A1Besleme gerilimleri 1100 V’a kadar olan transformatörler, reaktörler, güç besleme birimleri ve benzeri ürünlerin güvenliği – Bölüm 2-16: Anahtarlama modlu güç besleme birimlerinde kullanılan transformatörler ve anahtarlama modlu güç besleme birimleriyle ilgili özel kurallar ve deneyler (IEC 61558-2-16:2009/A1:2013)

tst EN 61788-12 Süper iletkenlik - bölüm 12: Ana bileşenin süper iletkene hacimsel oranının ölçülmesi - Nb3sn bileşik süper iletken tellerde bakırın bakır olmayan bölüme hacimsel oranı

tst EN 61788-18 Süper iletkenlik - bölüm 18: Mekanik özelliklerin ölçümü - Ag ve/veya Ag alaşımlı , Bi-2223 ve Bi-2212 kompozit süper iletkenlerin oda sıcaklığında çekme testi

tst EN 61788-19 Süper iletkenlik - Bölüm 19: Mekanik özellikleri ölçümü - reaksiyona Nb3Sn kompozit Süperiletkenlerin Oda sıcaklığı çekme testi

tst EN 61788-5 Süper iletkenlik - bölüm 5: Matrisin süper iletkene hacimsel oranının ölçülmesi - Cu/nb-Ti bileşik süper iletkenlerde bakırın süper iletkene hacimsel oranı

tst EN 62271-112 Yüksek gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni - Bölüm 112: iletim hatlarında ikincil ark söndürme için mevcut yüksek hızlı topraklama anahtarları Alternatif

tst EN 62271-112 Yüksek gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni - Bölüm 112: iletim hatlarında ikincil ark söndürme için mevcut yüksek hızlı topraklama anahtarları Alternatif

tst EN 62271-4 Yüksek gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni - Bölüm 4: sülfür heksaflorid (SF6) ve karışımları için prosedürler Taşıma  

tst EN 62271-4 Yüksek gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni - Bölüm 4: sülfür heksaflorid (SF6) ve karışımları için prosedürler Taşıma  

tst EN 62271-109 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 109: Alternatif akım seri kondansatör köprüleme anahtarları  

TS EN 62271-109/tstA1 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 109: Alternatif akım seri kondansatör köprüleme anahtarları  

TS EN 60811-100 Elektrik ve fiber optik kablolar - metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 100: Genel

tst EN 60947-7-4 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni - Bölüm 7-4: Yardımcı ekipmanlar - Bakır iletkenler için PCB klemensler  

TS EN 61439-1/AC Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni panoları - Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 62561-5 Yıldırımdan korunma sistem bileşenleri (LPSC) - Bölüm 5: Topraklama elektrodu muayene mahfazaları ve topraklama elektrodu sızdırmazlık elemanları ile ilgili kurallar (IEC 62561-5:2011, değiştirilmiş)

TS EN 50526-2 Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler - DC parafudr ve gerilim sınırlama cihazları - Bölüm 2: Gerilim sınırlama cihazları

TS EN 61039 Yalıtım sıvıları – Sınıflandırma

TS EN 61534-1 Güç hattı sistemleri - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 50149:2001/tst AC Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler - Elektrikli cer - Bakır ve bakır alaşımlı yivli kontak teller  

TS EN 62271-102/A1 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 102: Alternatif akım ayırıcıları ve topraklama anahtarları

TS EN 60811-513 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 513: Mekanik deneyler – Polietilen ve polipropilen bileşikler için özel yöntemler – Şartlandırmadan sonra sarma deney

TS EN 60811-513 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 513: Mekanik deneyler – Polietilen ve polipropilen bileşikler için özel yöntemler – Şartlandırmadan sonra sarma deneyi

TS EN 50393 Kablolar - Beyan gerilimi 0,6/1,0 (1,2) kv olan dağıtım kablolarında kullanılan yardımcı donanımlar için deney metotları ve özellikler

TS EN 60702-1/A1 Kablolar - Beyan gerilimi 750 v’u geçmeyen mineral yalıtımlı kablolar ve bunların bağlantı ucu düzenleri - Bölüm 1:Kablolar

TS EN 60702-2/A1 Kablolar - Beyan gerilimi 750 v’u geçmeyen mineral yalıtımlı kablolar ve bunların bağlantı ucu düzenleri - Bölüm 2:Bağlantı ucu düzenleri

TS EN 61811-1 Röleler- Hep- Hiç- Elektromekanik belirsiz zamanlı kalite değerlendirilmesi bölüm 1: Genel özellik

TS EN 62271-104 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni – Bölüm 104: 52 kV’un üzerindeki beyan gerilimleri için alternatif akım anahtarları

TS EN 62707-1 LED Dilimleri – Bölüm 1: Genel kurallar ve beyaz renk matrisi

tst EN 62442-2 Lâmba kontrol düzeninin enerji performansı – Bölüm 2: Yüksek yoğunluklu boşalmalı lâmbalar (flüoresan lâmbalar hariç) – Kontrol düzeninin verimliliğini belirlemek için ölçme yöntemi

TS EN 60079-10-2 Patlayıcı ortamlar- Bölüm 10-2: Tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması-Yanıcı toz atmosferler

TS EN 61557-8 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik-1 kv a.a ve 1,5 kv d.a'ya kadar-Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar-Bölüm 8: IT sistemler için yalıtım kontrol cihazları

TS EN 61557-8 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik-1 kv a.a ve 1,5 kv d.a'ya kadar-Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar-Bölüm 8: IT sistemler için yalıtım kontrol cihazları

TS EN 50341-2-20 1 kV a.a.yı geçen havai elektrik hatları - Bölüm 2-20: ESTONYA için ulusal normatif hususlar (NNA) (EN 50341-1:2012'yi esas alan)

TS EN 61439-5 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni panoları – Bölüm 5: Genel şebekelerdeki güç dağıtımı için panolar

TS EN 61439-5/AC Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni donanımları - bölüm 5: Genel şebekelerdeki güç dağıtımı için donanımlar

TS EN 62246-1 Reed anahtarları - Bölüm 1 : Genel özellikler

TS EN 50598-3 Güç yol verme sistemleri, motor yol vericiler, güç elektronik sistemleri ve bunların çalışır uygulamaları için çevreci tasarım - Bölüm 3: Çevresel tebliğlerin içeriği ve ürünkategori kurallarını içeren kullanım ömrü değerlendirmesi yaklaşımıyla niceliksel çevreci tasarım

TS EN 60127-3 Minyatür sigortalar bölüm 3 - Alt minyatür değiştirme elemanları için özellikler

TS EN 60630/A7 Lâmbalar - Akkor filâmanlı - Lâmbanın en büyük dış boyutları

TS EN 50250/A1 Endüstriyel kullanım için dönüştürme adaptörleri

TS EN 60811-411 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 411: Muhtelif deneyler –Dolgu bileşiklerinin düşük sıcaklıkta kırılganlığı

TS EN 60811-412 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 412: Muhtelif deneyler – Isıl yaşlandırma yöntemleri – Basınçlı hava etüvünde yaşlandırma

TS EN 13160-3 Sızıntı Belirleme Sistemleri - Bölüm 3: Tanklar için sıvı sistemler

TS EN 62561-1 Yıldırımdan korunma sistem bileşenleri (LPSC) - Bölüm 1: Bağlantı bileşenleri için kurallar

TS EN 62561-2 Yıldırımdan korunma sistem bileşenleri (LPSC) - Bölüm 2: İletkenler ve topraklama elektrotları için kurallar (IEC 62561-2:2012, değiştirilmiş)

TS EN 62561-3 Yıldırımdan korunma sistem bileşenleri (LPSC) - Bölüm 3: İzolasyon ark boynuzları için kurallar (IEC 62561-3:2012, değiştirilmiş)

TS EN 62561-7 Yıldırımdan korunma sistem bileşenleri (LPSC) - Bölüm 7: Topraklamayı kuvvetlendirici bileşikler ile ilgili kurallar (IEC 62561-7:2011, değiştirilmiş)

TS EN 60811-501 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 501: Mekanik deneyler –Yalıtım ve kılıf bileşiklerinin mekanik özelliklerinin belirlenmesi için deneyler

TS EN 60811-502 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 502: Mekanik deneyler –Yalıtımlar için büzülme deneyi

TS EN 60811-503 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 503: Mekanik deneyler –Kılıflar için büzülme deneyi

TS EN 60811-504 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 504: Mekanik deneyler –Yalıtım ve kılıflar için düşük sıcaklıkta bükme deneyleri

TS EN 60811-505 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 505: Mekanik deneyler –Yalıtım ve kılıflar için düşük sıcaklıkta uzama

TS EN 60811-604 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 604: Fiziksel deneyler – Dolgu bileşiklerinde korozif bileşenlerin yokluğunun ölçülmesi (IEC 60811-604: 2012)

TS EN 50525-3-11 Elektrik kabloları-Alçak gerilim enerji kabloları-Beyan gerilimi en çok 450 / 750 v (Uo/U) olan-Bölüm 3-11-Genel uygulamalar için kablolar-Halojensiz termoplâstik yalıtımlı ve düşük duman emisyonlu bükülgen kablolar

TS EN 50525-3-11 Elektrik kabloları-Alçak gerilim enerji kabloları-Beyan gerilimi en çok 450 / 750 v (Uo/U) olan-Bölüm 3-11-Genel uygulamalar için kablolar-Halojensiz termoplâstik yalıtımlı ve düşük duman emisyonlu bükülgen kablolar

TS EN 60947-8/A2 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 8: Döner elektrik makinalarında kullanılan gömülü tip ısıl koruma (ptc) için kontrol birimleri

TS EN 60947-4-1/A1 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 4-1: Kontaktörler ve motor yol vericileri - Elektromekanik kontaktörler ve motor yol vericileri

TS EN 60947-4-1/A1 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 4-1: Kontaktörler ve motor yol vericileri - Elektromekanik kontaktörler ve motor yol vericileri

TS EN 50525-2-83 Elektrik kabloları - Alçak gerilim enerji kabloları - Beyan gerilimi en çok 450/750 V (U0/U) olan - Bölüm 2-83: Genel uygulamalar için kablolar - Çapraz bağlı silikon kauçuk yalıtımlı çok damarlı kablolar

TS EN 50525-3-21 Elektrik kabloları - Alçak gerilim enerji kabloları - Beyan gerilimi en çok 450 / 750 V (U0/U) olan - Bölüm 3-21: Özel yangın performanslı kablolar - Halojensiz çapraz bağlı yalıtımlı ve düşük duman emisyonlu bükülgen kablolar

tst EN 62013-2 Grizuya duyarlı madenlerde kullanılan baş lâmbaları - Bölüm 2: Performans ve güvenlikle ilgili diğer hususlar

TS EN 50525-3-41 Elektrik kabloları - Alçak gerilim enerji kabloları - Beyan gerilimi en çok 450 / 750 V (U0/U) olan - Bölüm 3 - 41 - Özel yangın performanslı kablolar - Halojensiz çapraz bağlı yalıtımlı ve düşük duman emisyonlu kılıfsız tek damarlı kablolar

TS EN 50525-3-31 Elektrik kabloları - Alçak gerilim enerji kabloları - Beyan gerilimi en çok 450/750 V (U0/U) olan - Bölüm 3-31: Özel yangın performanslı kablolar - Halojensiz termoplastik yalıtımlı ve düşük duman emisyonlu tek damarlı kılıfsız kablolar

TS EN 61439-1 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni panoları - Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 61439-2 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni panoları - bölüm 2: Güç anahtarlama ve kontrol düzenekleri

TS EN 50163/A1 Demiryolu uygulamaları - Cer sistemlerinin besleme gerilimleri

TS EN 60556 Mikrodalga frekanslarda uygulanması amaçlanan jiromanyetik malzemeler – Özellikler için ölçme yöntemleri (IEC 60556:2006)

TS EN 60598-1/AC Aydınlatma armatürleri - Bölüm 1: Genel kurallar ve deneyler (IEC 60598-1:2014, değiştirilmiş)

TS EN 60811-604 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 604: Fiziksel deneyler – Dolgu bileşiklerinde korozif bileşenlerin yokluğunun ölçülmesi (IEC 60811-604: 2012)

TS EN 60811-603 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 603: Fiziksel deneyler –Dolgu bileşiklerinin toplam asit sayısının ölçülmesi

TS EN 60811-603 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 603: Fiziksel deneyler –Dolgu bileşiklerinin toplam asit sayısının ölçülmesi

TS EN 60811-606 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 606: Fiziksel deneyler –Yoğunluğun tayini için yöntemler

TS EN 60811-606 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 606: Fiziksel deneyler –Yoğunluğun tayini için yöntemler

TS EN 60811-607 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 607: Fiziksel deneyler – Polietilen ve polipropilende karbon siyahı dağılımının değerlendirilmesi için deney (IEC 60811-607: 2012)

TS EN 60811-607 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 607: Fiziksel deneyler – Polietilen ve polipropilende karbon siyahı dağılımının değerlendirilmesi için deney (IEC 60811-607: 2012)

TS EN 60811-605 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 605: Fiziksel deneyler – Polietilen bileşiklerde karbon siyahi ve/veya mineral dolgunun ölçülmesi

TS EN 60811-605 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 605: Fiziksel deneyler – Polietilen bileşiklerde karbon siyahi ve/veya mineral dolgunun ölçülmesi

TS EN 60146-1-1 Yarı iletken çeviriciler – Genel kurallar ve hat değiştirmeli çeviriciler – Bölüm 1-1: Temel kurallarla ilgili standard (IEC 60146-1-1:2009)

TS EN 60811-511 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 511: Mekanik deneyler – Polietilen bileşiklerin erime akış indisinin ölçülmesi

TS EN 60079-28 Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan bölüm 28: Optik ışıma kullanılarak teçhizatın ve iletim sistemlerinin korunması

TS EN 62683 Anahtarlama ve kontrol üniteleri - Bilgi değişimi için ürün bilgisi ve özellikleri

TS EN 60079-7 Patlayıcı ortamlar - Bölüm 7: Artırılmış güvenlik “e” ile donanım koruma

TS EN 50386/tst A1 Sıvı doldurulmuş transformatörler için kullanılan, beyan gerilimi 1 kV'a kadar ve beyan akımı 250 A'den 5 kA'e kadar olan geçit izolatörleri

TS EN 60598-2-22 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-22: Belirgin özellikler - Acil aydınlatma için

TS EN 60598-2-24 Aydınlatma armatürleri – Bölüm 2-24: Özel kurallar – Yüzey sıcaklıkları sınırlı olan aydınlatma armatürleri

tst EN 50438 Mikro jeneratörlerin alçak gerilim dağıtım şebekeleri ile paralel bağlanması için kurallar

tst EN 50563 Dış a.a.-D.a ve d.a-A.a. güç sağlayıcıları-Yüksüz güç ve aktif modların ortalama performansının tayini  

TS EN 50563/tst A1 Dış A.a.-D.a ve D.a-A.a. güç sağlayıcıları-Yüksüz güç ve aktif modların ortalama performansının tayini

tst EN 60034-18-41 Döner elektrik makineleri – Bölüm 18-41: Gerilim dönüştürücülerinden beslenen döner elektrik makinelerinde kullanılan kısmi boşalmasız elektrik yalıtım sistemleri (Tip I)-Yeterlilik ve kalite kontrol deneyleri (IEC 60034-18-41:2014)

TS EN 50618 Fotovoltaik sistemler için elektrik kabloları (BT(DE/NOT)258)

TS EN 60811-512 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 512: Mekanik deneyler – Polietilen ve polipropilen bileşikler için özel yöntemler – Yükseltilmiş sıcaklıkta şartlandırmadan sonra çekme dayanımı ve kopmada uzama

TS EN 60811-512 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 512: Mekanik deneyler – Polietilen ve polipropilen bileşikler için özel yöntemler – Yükseltilmiş sıcaklıkta şartlandırmadan sonra çekme dayanımı ve kopmada uzama

TS EN 60598-2-5 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2: Özel kurallar - Kısım 5: Projektörler

TS EN 60358-1/AC Bağlantı kondansatörleri ve kondansatör bölücüleri-Bölüm 1:Genel kurallar

TS EN 60358-1/AC Bağlantı kondansatörleri ve kondansatör bölücüleri-Bölüm 1:Genel kurallar

tst EN 60426 Elektrik yalıtım malzemeleri - Yalıtım malzemelerinin neden olduğu elektrolitik korozyonun belirlenmesi - Deney metotları

TS EN 61199/A1 Lambalar-Tek başlıklı fluoresan-Güvenlik kuralları

TS EN 62442-1/tst ACLamba kontrol düzeninin enerji performansı-Bölüm 1:Florsan lambalar için kontrol düzeni-Kontrol düzeni devrelerinin toplam giriş gücü tayini için ölçme yöntemi ve kontrol düzeninin etkinliği

tst EN 50588-1 Donanıma ait en yüksek gerilimi 36 kV’u aşmayan donanım için 50 Hz, orta güç transformatörleri – Bölüm 1: Genel özellikler  

TS EN 60809 Lambalar-Karayolu taşıtları-Boyut, elektrik ve aydınlatma özellikleri

TS EN 60810 Lâmbalar - Karayolu taşıtları için - Performans özellikleri

TS EN 60598-2-22/ACAydınlatma armatürleri - Bölüm 2-22: Belirgin özellikler - Acil aydınlatma için

TS EN 60831-1/AC Beyan gerilimi 1000 V'a kadar olan (1000 V dâhil) a.a. sistemleri için kendi kendini onaran tipte şönt güç kondansatörleri - Bölüm 1: Genel - Performans, deneyler ve beyan karakteristikleri - Güvenlik kuralları - Montaj ve işletme için kılavuz (IEC 60831-1:2014/Düzeltme 1:2014)

TS EN 60127-1/A2 Minyatür sigortalar - Bölüm 1: Minyatür sigortalar için tarifler ve minyatür sigortaların değiştirme elemanlarının genel özellikleri

TS EN 60968 Lâmbalar - Kendinden balastlı - Genel aydınlatmada kullanılan - Güvenlik özellikleri

TS EN 61199/A2 Lambalar-Tek başlıklı fluoresan-Güvenlik kuralları

TS EN 60598-2-20 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-20: İlgili özellikler - Aydınlatma zincirleri

TS EN 62612 Genel aydınlatma amaçlı , besleme gerilimi 50 V üzerinde olan kendinden balastlı LED lambalar- Performans gereklilikleri

TS EN 62606 Ark hatası tespit cihazları için genel şartlar

TS EN 62606 Ark hatası tespit cihazları için genel şartlar

TS EN 62442-3 Lâmba kontrol düzeninin enerji performansı – Bölüm 3: Halojenür lambalar ve LED modülleri için kontrol düzeni – Kontrol düzeninin verimliliğini belirlemek için ölçme yöntemi

TS EN 60598-1/AC Aydınlatma armatürleri - Bölüm 1: Genel kurallar ve deneyler (IEC 60598-1:2014, değiştirilmiş)

TS EN 60598-2-18/tst AC Aydınlatma armatürleri- Bölüm 2: Özel kurallar- Kısım 18: Yüzme havuzları ve benzeri yerlerde kullanılan

TS EN 62031/A2 LED modülleri - Genel aydınlatma için - Güvenlik ile ilgili özellikler18.04.2017

TS EN 60598-2-5 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2: Özel kurallar - Kısım 5: Projektörler

TS EN 10251 Manyetik malzemeler-Elektriksel levha ve bantların geometrik özelliklerinin tayini metodu

TS EN 10330 Manyetik malzemeler - Açık manyetik devrede bulunan manyetik malzemelerde mıknatıslığı giderici alan şiddetini ölçme yöntemi

TS ISO 8528-1 Gidip gelme hareketli içten yanmalı motorla tahrik edilen alternatif akım jeneratör grupları - Bölüm 1: Uygulama, beyan değerleri ve performans

TS ISO 8528-3 Gidip gelme hareketli içten yanmalı motorla tahrik edilen alternatif akım jeneratör grupları - Bölüm 3: Jeneratör grupları için alternatif akım jeneratörleri

TS EN 60811-508 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 508: Mekanik deneyler - Yalıtım ve kılıflar için yüksek sıcaklıkta basınç deneyi

TS EN 50290-2-21/A1/AC Haberleşme kabloları - bölüm 2-21: Genel tasarım kuralları ve imalât - Pvc yalıtım hamurları

TS EN 50290-2-21/ACHaberleşme kabloları - bölüm 2-21: Genel tasarım kuralları ve imalât - Pvc yalıtım hamurları

TS EN 60061-1/A53 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 1: Lâmba başlıkları

TS EN 60061-1/A52 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 1: Lâmba başlıkları

TS EN 60061-1/A51 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 1: Lâmba başlıkları

TS EN 60061-2/A48 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 2: Lâmba duyları

TS EN 60061-2/A49 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 2: Lâmba duyları

TS EN 60061-2/A50 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 2: Lâmba duyları

TS EN 50126-1/AC Demiryolu uygulamaları - Güvenilirlik, elde edilebilirlik, bakım yapılabilirlik ve emniyetin şartnamesi ve gösterimi (RAMS) - Bölüm 1: Temel kurallar ve genel işlem

TS EN 60061-3/A51 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60061-3/A49 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60061-3/A50 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60079-14/AC Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - Bölüm 14: Elektriksel tesislerin tasarımı, seçimi ve monte edilmesi

TS EN 60034-18-21 Döner elektrik makinaları - Bölüm 18: Yalıtım sistemlerinin fonksiyonel değerlendirilmesi - Kısım 21: Tel ile sarılmış sargılar için deney işlemleri - Isıl değerlendirme ve sınıflandırma

TS EN 60670-1:2005/A1 Kutular ve mahfazalar - Ev ve benzerî yerlerdeki sabit elektrik tesisatlarında kullanılan elektriksel amaçlı yardımcı donanım için - bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 60670-24 Kutular ve mahfazalar - Ev ve benzeri yerlerdeki sabit elektrik tesisatlarında kullanılan elektriksel amaçlı yardımcı donanım için - bölüm 24: Koruyucu düzenler ve diğer güç dağıtan elektriksel donanımların mahfazaları için özel kurallar

TS EN 60754-1 Kablolar-Elektrik kablolarının yanması sırasında açığa çıkan gazlara uygulanan deney bölüm 1:Halojen asit gazı miktarının tayini

TS EN 61034-1/A1 Belirtilen şartlarda yanan kabloların duman yoğunluğunun ölçülmesi - Bölüm 1: Deney cihazı

TS EN 61195/A2 Lâmbalar-Çift başlıklı fluoresan-Güvenlik kuralları

TS EN 61549/A3 Lâmbalar - Çeşitli

TS EN 61549/A3 Lâmbalar - Çeşitli

TS EN 62035 Lambalar - Boşalmalı (fluoresan lambalar dışında ) - Güvenlik kuralları

TS EN 60754-2 Kablolarda kullanılan malzemelerin yanması sırasında açığa çıkan gazların Testi - Bölüm 2: asitlik tayini ve iletkenlik (pH ölçümü ile)

TS EN 60754-2 Kablolarda kullanılan malzemelerin yanması sırasında açığa çıkan gazların Testi - Bölüm 2: asitlik tayini ve iletkenlik (pH ölçümü ile)

TS EN 50577 Elektrik kabloları - korunmasız elektrik kabloları için Yangına dayanıklı testi (P sınıflandırması)

TS EN 61242/A2 Elektriksel yardımcı donanımlar - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan kablo makaraları

TS EN 61242/A2 Elektriksel yardımcı donanımlar - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan kablo makaraları

TS EN 62231-1 1000 V'tan 245 kV'a kadar a.a. gerilimlerine sahip şalt sahaları için kompozit istasyon direk izolatörleri – Bölüm 1: Boyutlar, mekanik ve elektriki karakteristikler

TS EN 61251 Elektrik yalıtım malzemeleri ve sistemleri – a.a gerilim dayanımı değerlendirmesi

TS EN 62631-3-2 Katı elektrik yalıtım malzemelerinin dielektrik ve özdirenç özellikleri- Bölüm 3-2:Direnç özelliklerinin belirlenmesi (d.a. yöntemler)- Yüzey direnci ve yüzey özdirenci

TS EN 60332-1-1/A1 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler- Bölüm 1-1: Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi – Donanım

TS EN 61481-2 Gerilim altında çalışma - Faz karşılaştırıcıları - Bölüm 2: 1 kV'tan 36 kV a.a.'ya kadar olan gerilimler için kullanılan rezistif tip

TS EN 61482-1-2 Gerilim altında çalışma - Elektrik arkından kaynaklanan ısıl tehlikelerer karşı koruyucu giyecek - Bölüm 1-2: Deney yöntemleri - Yöntem 2: Sıkıştırılmış ve yönlendirilmiş ark kullanılarak malzemenin ve giyeceğin ark koruma sınıfının belirlenmesi (kutu deneyi)

TS EN 61482-1-2 Gerilim altında çalışma - Elektrik arkından kaynaklanan ısıl tehlikelerer karşı koruyucu giyecek - Bölüm 1-2: Deney yöntemleri - Yöntem 2: Sıkıştırılmış ve yönlendirilmiş ark kullanılarak malzemenin ve giyeceğin ark koruma sınıfının belirlenmesi (kutu deneyi)

TS ISO 8528-5 Gidip gelme hareketli içten yanmalı motorla tahrik edilen alternatif akım jeneratör grupları - Bölüm 5: Jeneratör grupları

TS EN 60424-3 Ferrit çekirdekler - Yüzey düzensizliklerinin sınır değerleri için kılavuz - Bölüm 3: ETD-çekirdekler, EER- çekirdekler, EC- çekirdekler ve E- çekirdekler

TS EN 61982-4 Elektrikli karayolu taşıtlarının çalıştırılması için kullanılan sekonder aküler (lityum hariç) - Bölüm 4: Nikel-metal hidrit hücrelerine ve modüllerine ait güvenlik kuralları

TS EN 62317-11 Ferit nüveler - Boyutlar - Bölüm 11: Güç kaynağı uygulamalarında kullanılan EC-çekirdekler

TS EN 62080/A2 Ev ve benzeri kullanım amaçlı ses sinyali cihazları

TS EN 60086-1 Primer piller - Bölüm 1: Genel

TS EN 60695-1-11 Yangın tehlike deneyi bölüm 1-11:Elektroteknik mamullerin yangın tehlike tespiti için kılavuz - Yangın tehlike değerlendirilmesi

TS EN 61427-2 Sekonder pil ve bataryalar - Yenilenebilir enerji sistemleri için - Genel kurallar ve deney metotları - Bölüm 1: Şebeke bağlantılı uygulamalar

TS EN 60424-8 Ferrit çekirdekler - Yüzey düzensizliklerinin sınır değerleri için kılavuz - Bölüm 8: PQ-çekirdekler

TS EN 60455-2 Elektrik yalıtım malzemesi - Reçine esaslı reaktif bileşikler- Bölüm 2: Deney metotları

TS EN 62317-13 Ferit nüveler - Boyutlar - Bölüm 13: Güç kaynağı uygulamalarında kullanılan pq nüveler

TS EN 62317-5 Ferit nüveler - Boyutlar - Bölüm 5: İndüktörlerde ve transformatörlerde kullanım için EP-çekirdekler ve ilgili parçalar

TS EN 50341-2-4 1 kV AC aşan havai elektrik hatları - Bölüm -2-4: FİNLANDİYA için Milli şartlar (NNA) (EN 50341-1:2012 göre)

TS EN 50341-2-7 1 kV AC aşan havai elektrik hatları - Bölüm -2-7: FİNLANDİYA için Milli şartlar (NNA) (EN 50341-1:2012 göre)

TS EN 61472/AC Çalışma canlı - 800 kV gerilim aralığı 72,5 kV ac sistemleri için minimum yaklaşım mesafeleri - hesaplama yöntemi

tst EN 62271-3Yüksek gerilimli anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 3: IEC 61850'in esas alındığı sayısal ara yüzler (IEC 62271-3:2015)

TS EN 60947-3/A2 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 3: Anahtarlar, ayırıcılar, anahtar-Ayırıcılar ve eriyen telli sigorta birleşimi birimleri

TS EN 60947-3/A2 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 3: Anahtarlar, ayırıcılar, anahtar-Ayırıcılar ve eriyen telli sigorta birleşimi birimleri

TS EN 60599 Mineral yağ ile doldurulmuş kullanımdaki elektrikli cihazlar - Çözünmüş ve serbest gazların tayin sonuçlarının cihazın durumunun değerlendirilmesinde kullanılması kılavuzu

TS EN 60599 Mineral yağ ile doldurulmuş kullanımdaki elektrikli cihazlar - Çözünmüş ve serbest gazların tayin sonuçlarının cihazın durumunun değerlendirilmesinde kullanılması kılavuzu

TS EN 61800-7-1 Ayarlanabilir hızda elektrik güç sürme sistemleri - Bölüm 7-1: Güç sürme sistemleri için genel arayüzler ve profillerin kullanımı - Arayüz tanımı

TS EN 61800-7-201 Hızı ayarlanabilen elektriksel güç sürücü sistemleri - Bölüm 7-201: Genel arayüz ve güç sürücü sismlerine ait profillerin kullanımı - Tip 1 Profil standardı

TS EN 61800-7-202 Hızı ayarlanabilen elektriksel güç sürücü sistemleri - Bölüm 7-202: Genel arayüz ve güç sürücü sismlerine ait profillerin kullanımı -Tip 2 Profil standardı

TS EN 61800-7-203 Hızı ayarlanabilen elektriksel güç sürücü sistemleri - Bölüm 7-203: Genel arayüz ve güç sürücü sismlerine ait profillerin kullanımı - Tip 3 Profil standardı

TS EN 61800-7-204 Hızı ayarlanabilen elektriksel güç sürücü sistemleri - Bölüm 7-204: Genel arayüz ve güç sürücü sismlerine ait profillerin kullanımı - Tip 4 Profil standardı

TS EN 61800-7-301 Hızı ayarlanabilen elektriksel güç sürücü sistemleri - Bölüm 7-301: Genel arayüz ve güç sürücü sismlerine ait profillerin kullanımı - Tip 1 profilinin ağ teknolojisi için haritalanması

TS EN 61800-7-302 Hızı ayarlanabilen elektriksel güç sürücü sistemleri - Bölüm 7-302: Genel arayüz ve güç sürücü sismlerine ait profillerin kullanımı -Tip 2 profilinin ağ teknolojisi için haritalanması

TS EN 61800-7-303 Hızı ayarlanabilen elektriksel güç sürücü sistemleri - Bölüm 7-303: Genel arayüz ve güç sürücü sismlerine ait profillerin kullanımı - Tip 3 profilinin ağ teknolojisi için haritalanması

TS EN 61800-7-304 Hızı ayarlanabilen elektriksel güç sürücü sistemleri - Bölüm 7-304: Genel arayüz ve güç sürücü sismlerine ait profillerin kullanımı - Tip 4 profilinin ağ teknolojisi için haritalanması

TS EN 61914 Kablo kelepçeleri - Elektriksel tesisler için

TS EN 60633:1999/A2Terimler ve tarifler - Yüksek gerilim doğru akım (hvdc) iletimi için

TS EN 60793-2-40 Optik fiberler - Bölüm 2-40: Ürün özellikleri - Kategori a4 çok modlu fiberler için bölüm özellik standardı

TS EN 60811-505 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 505: Mekanik deneyler –Yalıtım ve kılıflar için düşük sıcaklıkta uzama

TS EN 60811-504 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 504: Mekanik deneyler –Yalıtım ve kılıflar için düşük sıcaklıkta bükme deneyleri

TS EN 60811-502 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 502: Mekanik deneyler –Yalıtımlar için büzülme deneyi

TS EN 60811-501 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 501: Mekanik deneyler –Yalıtım ve kılıf bileşiklerinin mekanik özelliklerinin belirlenmesi için deneyler

TS EN 60811-507 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 507: Mekanik deneyler - Çapraz bağlı malzemeler için sıcak çekme deneyi

TS EN 60811-503 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 503: Mekanik deneyler –Kılıflar için büzülme deneyi

TS HD 60364-5-534 Alçak gerilim elektrik tesisleri - Bölüm 5 - 53: Elektriksel teçhizatın seçilmesi ve montajı - Ayırma, anahtarlama ve kontrol - Kısım 534:Aşırı gerilimlere karşı koruma düzenleri

TS EN 62680-2-1 Veri ve güç için evrensel seri veriyolu arayüzleri - Bölüm 2-1: Evrensel seri veriyolu özellikleri, revizyon 2.0 (TA 14)

TS EN 62680-2-2 Veri ve güç için evrensel seri veri yolu arayüzleri - Bölüm 2-2: Evrensel Seri Veriyolu - Micro- USB Kabloları ve Bağlayıcıları Özellikleri, Revizyon 1.01 (TA 14)

TS EN 61340-2-1 Elektrostatik - Bölüm 2-1: Ölçme metotları - malzemelerin ve ürünlerin statik elektrik yükünü dağıtabilme yeteneği

TS EN 62823 Tristör kontrollü seri kondansatörler için tristör valfler (TCSC) - Elektriksel deney

TS EN 50122-1/A2 Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler - Elektriksel güvenlik, topraklama ve geri dönüş devresi - Bölüm 1: Elektrik çarpmasına karşı koruyucu önlemler

TS EN 50526-3 Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler - D.A. parafudrlar ve gerilim sınırlayıcı cihazlar - Bölüm 3: Uygulama Rehberi

TS EN 50526-3 Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler - D.A. parafudrlar ve gerilim sınırlayıcı cihazlar - Bölüm 3: Uygulama Rehberi

TS EN 50617-2/AC Demiryolu uygulamaları - Avrupa demiryolu sisteminin karşılıklı işletilebilirlik için tren algılama sistemlerine dair teknik parametreler - Bölüm 2: Dingil sayıcılar

TS EN 50405 Demiryolu uygulamaları - Akım toplama sistemleri - Pantograflar, karbon temas şeritleri için deney yöntemleri

TS EN 60317-59 Sargı teller tipine özgü özellikler - Bölüm 59: Poliamid Imide emaye yuvarlak bakır tel, sınıf 240

tst EN 60255-1 Ölçme röleleri ve koruma ekipmanı bölüm 1:Genel özellikler

tst EN 50464-4 En yüksek gerilimi 36 kv’u geçmeyen teçhizat için 50 kva’dan 2500 kva’ya kadar olan üç fazlı 50 hz yağlı dağıtım transformatörleri - Bölüm 4: Basınçlı oluklu tanklar ile ilgili kurallar ve deneyler

TS EN 60598-2-18/ACAydınlatma armatürleri- Bölüm 2: Özel kurallar- Kısım 18: Yüzme havuzları ve benzeri yerlerde kullanılan

TS EN 50464-4/tst A1En yüksek gerilimi 36 kv’u geçmeyen teçhizat için 50 kva’dan 2500 kva’ya kadar olan üç fazlı 50 hz yağlı dağıtım transformatörleri - Bölüm 4: Basınçlı oluklu tanklar ile ilgili kurallar ve deneyler

TS EN 50464-2-1 En yüksek gerilimi 36 kV’u aşmayan donanıma sahip 50 kVA’dan 2500 kVA’ya kadar üç fazlı 50 Hz yağa daldırılan dağıtım transformatörleri - Bölüm 2-1: Yüksek gerilim ve/veya alçak gerilim tarafında kablo kutuları olan dağıtım transformatörleri - Genel gereklilikler

TS EN 50464-2-2 En yüksek gerilimi 36 kV’u aşmayan donanıma ait 50 kVA’dan 2500 kVA’ya kadar üç fazlı 50 Hz yağa daldırılan dağıtım transformatörleri - Bölüm 2-2: Yüksek gerilim ve/veya alçak gerilim tarafında kablo kutuları olan dağıtım transformatörleri - EN 50464-2-1'deki gereklilikleri karşılayan, dağıtım transformatörlerinde kullanılması amaçlanan tip 1 kablo kutuları

TS EN 60282-1/tstA1Sigortalar - Yüksek gerilim - Bölüm 1: Akım sınırlayıcı sigortalar

tst EN 62271-105 Yüksek gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni - Bölüm 105: Alternatif akımlı anahtar sigorta birleşimleri

TS EN 60376 Elektrikli donanımda kullanılacak teknik nitelikli kükürt hekzaflorürün (SF6 ) özellikleri (IEC 60376:2005)

TS EN 60376 Elektrikli donanımda kullanılacak teknik nitelikli kükürt hekzaflorürün (SF6 ) özellikleri (IEC 60376:2005)  

TS EN 62271-206 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni – Bölüm 206: 1 kV üstü ve 52 kV'a kadar(52kV dâhil) beyan gerilimleri için gerilim varlığını gösteren sistemler (IEC 62271-206:2011)

tst EN 62271-110 Yüksek gerilim anahtar ve kontrol grubu - Bölüm 110: Endüktif yük anahtarlaması

tst EN 60695-2-10 Yangın tehlikesi deneyi – Bölüm 2-10: Akkor/sıcak telin esas alındığı deney yöntemleri – Akkor-tel düzeneği ve ortak deney işlemi (IEC 609695-2-10)

TS EN 60127-2 Minyatür sigortalar - Bölüm 2: Kartuşlu değiştirme elemanları

TS EN 60081/A5 Lambalar - Çift başlıklı fluoresan - Performans özellikleri

tst EN 61800-3 Ayarlanabilir hızda elektrik güç sürme sistemleri -Bölüm 3: Özel deney yöntemleri içeren emu ürün standardı

TS EN 62870 Aydınlatma ve meydanlardan-yayını için elektrik tesisatı - Güvenlik ikincil devreler serisi devrelerinde - Genel güvenlik gereksinimleri

TS EN 62838 Besleme gerilimleri 50 V a.c. aşmayan genel aydınlatma hizmetleri için LED lambalar r.m.s. ya da 120 V d.c. serbest dalgalanma - Güvenlik özellikleri

TS EN 60061-3/A49 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 3: Mastarlar  

TS EN 60061-3/A50 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 3: Mastarlar  

TS EN 60061-3/A51 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 3: Mastarlar  

tst EN 62442-1 Lamba kontrol düzeninin enerji performansı-Bölüm 1:Florsan lambalar için kontrol düzeni-Kontrol düzeni devrelerinin toplam giriş gücü tayini için ölçme yöntemi ve kontrol düzeninin etkinliği  

TS EN 61008-1/A11 Artık akımla çalışan devre kesiciler - Ayrılmaz bir bütün hâlinde aşırı akım koruması bulunmayan- Ev ve benzeri yerlerde kullanılan (RCCB) - Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 61009-1/A11 Artık akımla çalışan devre kesiciler - Ayrılmaz bir bütün hâlinde aşırı akım koruması bulunan- Ev ve benzeri yerlerde kullanılan (RCBO) - Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 61009-1/A12 Artık akımla çalışan devre kesiciler - Ayrılmaz bir bütün hâlinde aşırı akım koruması bulunan- Ev ve benzeri yerlerde kullanılan (RCBO) - Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 62560/A1 Genel aydınlatma hizmetleri için 50 V üzeri gerilimli kendinden beslemeli LED lambalar - Güvenlik kuralları

TS EN 62560/AC Genel aydınlatma hizmetleri için 50 V üzeri gerilimli kendinden beslemeli LED lambalar - Güvenlik kuralları

TS EN 62560/A1/AC Genel aydınlatma hizmetleri için 50 V üzeri gerilimli kendinden beslemeli LED lambalar - Güvenlik kuralları

TS EN 61048/A1 Lâmbalar için yardımcı donanımlar - Kondansatörler - Tüp biçimli fluoresan ve diğer boşalmalı lâmba devrelerinde kullanılan - Genel ve güvenlik özellikleri

TS EN 60238/AC Lâmba duyları - Edison vidalı

TS EN 60309-1/A1/ACFişler, prizler ve ara fiş-Prizler - Sanayide kullanılan - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 60669-1/A1 Anahtarlar - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan sabit elektrik tesisatları için - Bölüm 1: Genel özellikler

tst EN 62271-104 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni – Bölüm 104: 52 kV’un üzerindeki beyan gerilimleri için alternatif akım anahtarları

tst EN 62271-104 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni – Bölüm 104: 52 kV’un üzerindeki beyan gerilimleri için alternatif akım anahtarları

tst EN 61439-5 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni panoları – Bölüm 5: Genel şebekelerdeki güç dağıtımı için panolar

TS EN 61810-3 Temel elektromekanik röleler– Bölüm 3: Cebri olarak kılavuzlanmış (mekaniksel olarak bağlanmış) kontakları bulunan röleler (IEC 61810-3:2015)

TS EN 62561-4 Yıldırımdan korunma sistem bileşenleri (LPSC) - Bölüm 4: İletken sabitleyicileri ile ilgili kurallar (IEC 62561-4:2010, değiştirilmiş)

TS EN 62680-1-1 Veri ve güç için evrensel seri veriyolu arayüzleri - Bölüm 1-1: Evrensel seri veriyolu arayüzleri - Ortak bileşenler - USB batarya doldurma özellikleri, revizyon 1.2 (TA 14)

TS EN 60264-2-1/A1 Sargı tellerinin ambalajlanması- Bölüm 2-1: Silindir biçimli makaralar- Temel boyutlar

TS EN 60034-8/A1 Döner elektrik makinaları – Bölüm 8: Bağlantı uçlarının işaretlenmesi ve dönme yönü – Tadil 1 (IEC 60034-8:2007/A1:2014)

TS EN 62493 Elektromanyetik alanlara maruz kalan insanlar ile ilgili aydınlanma donanımının tetkiki

TS EN 62493 Elektromanyetik alanlara maruz kalan insanlar ile ilgili aydınlanma donanımının tetkiki

TS EN 62722-1 Armatür performansı - Bölüm 1: Genel ihtiyaçlar

TS EN 50317/AC Demiryolu uygulamaları-Akım toplama sistemleri-Pantograf ve havai temas hattı arasındaki dinamik etkileşiminin ölçülmesinin doğrulanması ve kurallar (Fransızca versiyonda tadil)

TS EN 60929/A1 AC ve/veya DC beslemeli - Elektronik kontrol düzeni - Tüp biçimli flüoresan lâmbalar için - Performans özellikleri

TS EN 50575/A1 Güç, kontrol ve haberleşme kabloları - inşaat işlerinde genel uygulamalar için yangın gerekliliklerine tepki vermeye tabi

TS EN 60243-1 Yalıtkan malzemelerin elektrik dayanımı - Deney metotları - bölüm 1: Şebeke frekanslarındaki deneyler

TS EN 60401-3 Manyetik olarak yumuşak ferritlerden yapılmış çekirdekler için terimler ve terminoloji - Bölüm 3: Transformatör ve bobin çekirdeklerinin imalâtçı kataloglarında belirtilen ferrit malzeme bilgilerinin biçimleri üzerine kılavuz

TS EN 60424-1 Ferrit çekirdekler- Yüzey düzgünsüzlükleri sınırları kılavuzu bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 60700-1 Yüksek gerilimli doğru akım güç iletimi için tristör vanalar_ bölüm 1: Elektrik deneyi

TS EN 60317-39 Sargı telleri-Özellikler Bölüm:39 Cam -Elyaf örgülü, poliester veya poliesterimid vernikle işlem görmüş, çıplak veya emay kaplı dikdörtgen kesitli bakır, tel sıcaklık indisi 180

TS EN 60836  Yalıtım sıvıları-Silikon-Kullanılmamış-Elektroteknik uygulamalar için-Özellikler

TS EN 60317-33 Sargı telleri-Özellikler cam elyaf sarılı silikon vernikle işlem görmüş, çıplak veya emay kaplı dikdörtgen kesitli bakır tel sıcaklık indisi 200

TS EN 61340-4-6 Elektrostatik - Bölüm 4-6: Belirli uygulamalar için standart deney yöntemleri - Bileklikler

TS EN 60317-32 Sargı telleri- Özellikler bölüm 32- Cam elyaf sarılı reçine veya vernikle empenye edilmiş, çıplak veya emay kaplı dikdörtgen kesitli bakır tel, sıcaklık indisi 155

TS EN 61800-2 Değişken hızlı elektrik güç tahrik sistemleri-Bölüm 2: Genel kurallar- Alçak gerilim değişken frekanslı a.a. güç tahrik sistemleri için beyan değerlerin özellikleri

TS EN 61800-2 Değişken hızlı elektrik güç tahrik sistemleri-Bölüm 2: Genel kurallar- Alçak gerilim değişken frekanslı a.a. güç tahrik sistemleri için beyan değerlerin özellikleri

TS EN 60317-31 Sargı telleri-Özellikler bölüm 31: Cam elyaf sarılı reçine veya vernikle emprenye edilmiy çıplak veya emay kaplı dikdörtgen kesitli bakır tel, sıcaklık indisi

TS EN 60317-0-4 Sargı telleri- Özellikler- Bölüm 0: Genel özellikler- Kısım 4: Cam elyaf sarılı reçine veya vernikle emprenye edilmiş çıplak veya emay kaplı dikdörtgen kesitli bakır tel

TS EN 61340-5-3 Elektrostatik-Bölüm 5-3: Elektronik cihazların elektrostatik etkiden korunması - Elektrostatik boşaltma hassas cihazları için özellikler ve sınıflandırma

TS EN 62471-5 Lambalar ve lamba sistemlerinin fotobiyoljik güvenliği - Bölüm 5:Görüntü yansıtıcısı

TS EN 62680-2-3 Veri ve güç için evrensel seri veri yolu (USB) arayüzleri - Bölüm 2-3: Evrensel Seri Veriyolu Kabloları ve Bağlayıcıları Sınıflama Dokümani, Revizyon 2.0 (TA 14)

TS EN ISO/IEC 80079-20-2:2016Patlayıcı ortamlar - Bölüm 20-2:Materyal Özellikleri - Yanabilir tozlar için deney metotları

TS EN ISO 80079-36:2016 Patlayıcı ortamlar - Bölüm 36: Patlayıcı ortamlar için elektrikli olmayan ekipman - Temel metot ve özellikler

TS EN ISO 80079-37:2016 Patlayıcı ortamlar – Bölüm 37: Patlayıcı ortamlar için elektrikli olmayan ekipman- Elektrikli olmayan yapısal güvenlik “c”, ateşleme kaynaklarının kontrolü “b”, sıvıya daldırma “k” koruma tipi

TS EN 13160-1 Sızıntı belirleme sistemleri - Bölüm 1: Genel prensipler

TS EN 13160-2 Sızıntı belirleme sistemleri - Bölüm 2: Basınçlı ve vakumlu sistemler

TS EN 13160-3 Sızıntı Belirleme Sistemleri - Bölüm 3: Tanklar için sıvı sistemler

TS EN 62031/A2 Genel aydınlatma için led modülleri - Güvenlik özellikleri

TS EN 60598-2-22/AC Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-22: Belirgin özellikler - Acil aydınlatma için

tst EN 61347-2-13 Lamba kontrol düzeni - Bölüm 2-13: LED modülleri için kullanılan d.a. veya a.a. beslemeli elektronik kontrol düzeni için özel kurallar

tst EN 61347-2-9 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-9: Boşalmalı lâmbalarla (fluoresan lâmbalar hariç)kullanılan balastlar - Belirli özellikler  

tst EN 61347-1 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 1: Genel ve güvenlik özellikleri

TS EN 62271-202/ACYüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 202: Yüksek gerilim/alçak gerilim prefabrik transformatör merkezi

TS EN 60079-6 Patlayıcı gaz ortamları- Bölüm 6: "o" tipi yağa daldırma ile korunan cihazlar

tst EN 50130-4 Alarm sistemleri- Bölüm 4: Elektromanyetik uyumluluk mamul aile standardı: Yangın hırsız ve genel amaçlı alarm sistemlerinin bileşenlerinin bileşenleri için bağışıklık özellikleri

TS EN 50130-4/tstA1 Alarm sistemleri - Bölüm 4: Elektromanyetik uyumluluk - Ürün aile standardı: Yangın, izinsiz giriş, panik alarm, CCTV, erişim kontrolü ve sosyal alarm sistemleri bileşenleri için bağışıklık kuralları  

TS EN 60641-2 Elektriksel amaçlar için presli kağıt ve presli karton'da bulunması gereken şartlar-Bölüm 2: Deney metotları

TS EN 60641-1 Elektriksel amaçlı presli karton ve presli kağıt özellikleri-Bölüm 1: Tarifler ve genel kurallar

TS EN 61462 Beyan gerilimleri 1000 v'tan büyük olan elektrikli cihazlarda kullanılan basınçlı ve basınçsız oyuk kompozit izolatörler-Tarifler,deney metotları,kabul kriterleri ve tasarım ile ilgili tavsiyeler

TS EN 50575/A1 Güç, kontrol ve haberleşme kabloları - inşaat işlerinde genel uygulamalar için yangın gerekliliklerine tepki vermeye tabi

TS EN 61822/D1 Elektriksel tesisler - Hava alanlarındaki aydınlatma ve işaret ışıkları için- Sabit akım regülâtörleri

TS EN 50628 Yer altı madenlerinde elektrik tesisatı kurulumu

TS EN 50399/A1 Yangın ortamlarındaki kablolar için ortak deney yöntemleri- Alev sıçrama deneyi sırasında kabloların üzerinde duman oluşma ölçümü ve ısı çıkışı- Deney donanımı,işlemler,sonuçlar

TS EN 13501-6 Yapı mamulleri ve yapı elemanları - Yangın sınıflandırması - Bölüm 6: Elektrik kablolarındaki yangın deneylerinin reaksiyonlarından elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma

TS EN 60598-2-22/AC Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-22: Belirgin özellikler - Acil aydınlatma için

TS EN 61140 Elektrik çarpmasına karşı koruma - tesisat ve donanım için ortak özellikler

TS EN 62310-1 Statik aktarma sistemleri (sts) - Bölüm 1: Genel ve güvenlik kuralları

TS EN 60127-7 Minyatür sigortalar-Bölüm 7 : Özel uygulamarda kullanılan minyatür sigortalar için sigorta değiştirme elemanları

TS EN 60909-0 Üç fazlı a.a. sistemlerde kısa devre akımları - bölüm 0: Akımların hesaplanması

TS EN 60702-3 Anma gerilimi 750 V geçmeyen mineral yalıtımlı kablolar ve sonlandırmaları - Bölüm 3: kullanım için Rehberlik

TS EN 50152-3-2 Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler - A.a. anahtarlama donanımı için özel şartlar - Bölüm 3-2: A.a. cer sistemlerinde özel kullanım için ölçme, kumanda ve kontrol cihazları - Akım transformatörleri

TS EN 60811-501/D1 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 501: Mekanik deneyler –Yalıtım ve kılıf bileşiklerinin mekanik özelliklerinin tayini için deneyler

TS EN 60811-501/D1 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 501: Mekanik deneyler –Yalıtım ve kılıf bileşiklerinin mekanik özelliklerinin tayini için deneyler

TS EN 60068-3-5 Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri-Bölüm 3-5: Yardımcı doküman ve kılavuz-Sıcaklık deney odalarının performansının doğrulanması

tst EN 50464-2-3 En yüksek gerilimi 36 kV’u aşmayan donanıma sahip 50 kVA’dan 2500 kVA’ya kadar üç fazlı 50 Hz yağa daldırılan dağıtım transformatörleri - Bölüm 2-3: Yüksek gerilim ve/veya alçak gerilim tarafında kablo kutuları olan dağıtım transformatörleri - EN 50464-2-1’deki gereklilikleri karşılayan dağıtım transformatörlerinde kullanılması amaçlanan tip 2 kablo kutuları

TS EN 60076-10 Güç transformatörleri - Bölüm 10: Ses seviyelerinin belirlenmesi

tst EN 50464-3 En yüksek gerilimi 36 kv’u geçmeyen teçhizat için 50 kva’dan 2500 kva’ya kadar olan üç fazlı 50 hz yağlı dağıtım transformatörleri - Bölüm 3: Sinüs biçimli olmayan akımlar ile yüklenen bir transformatörün beyan güç değerinin belirlenmesi

TS EN 60811-601 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 601: Fiziksel deneyler –Dolgu bileşiklerinin damlama noktasının ölçülmesi (IEC 60811-601: 2012)

TS EN 60811-601 Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan malzemeler için deney yöntemleri - Bölüm 601: Fiziksel deneyler –Dolgu bileşiklerinin damlama noktasının ölçülmesi (IEC 60811-601: 2012)

TS EN 50438/tst IS1 Mikro jeneratörlerin alçak gerilim dağıtım şebekelerinde paralel olarak bağlanması için kurallar

tst EN 60309-2/A2 Fişler, prizler, ara fiş-Prizler - Sanayide kullanılan - Bölüm 2: Kontak çubuklu ve kontak yuvalı aksesuarların boyutsal olarak aralarında değiştirilebilme özellikleri

TS EN 60708/AC Alçak frekans kabloları - Poliolefin yalıtkanlı ve nem geçirmez poliolefin kılıflı

TS EN 62305-1/AC Yıldırımdan korunma - Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 62305-4/AC Yıldırımdan korunma - Bölüm 4: Yapılarda bulunan elektrik ve elektronik sistemler

TS EN 60127-7 Minyatür sigortalar- Bölüm 7: Özel uygulamalar için minyatür değiştirme elemanları

TS EN 50588-1/tstA1Donanıma ait en yüksek gerilimi 36 kV’u aşmayan donanım için 50 Hz, orta güç transformatörleri – Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN ISO 8528-13 Gidip gelme hareketli içten yanmalı motor tahrikli alternatif akım jeneratör grupları – Bölüm 13: Güvenlik  

TS EN 50577 Elektrik kabloları - korunmasız elektrik kabloları için Yangına dayanıklı testi (P sınıflandırması)

TS EN 60061-3/A52 Lâmba başlıkları ve duyları – Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte – Bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60669-2-5 Anahtarlar- Ev ve benzeri yerlerde kullanılan sabit elektrik tesisatı için – Bölüm 2-5: Özel Kurallar – Evlerde ve bina elektronik sistemlerinde kullanılan anahtarlar ve ilgili yardımcı donanımlar (HBES)

TS EN 62752 Elektrikli karayolu taşıtlarının (IC-CPD) mode 2 şarz edilmesi için giriş kablosu kontrol ve koruma düzeni

TS EN 61058-1-1 Anahtarlar – Elektrikli cihazlar için bölüm 1-1 : Mekanik anahtarlar için kurallar

TS EN 60061-2/A51 Lâmba başlıkları ve duyları – Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte – Bölüm 2: Lamba duyları

TS EN 60598-2-13/A2Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-13: Belirli özellikler - Zemine gömülen aydınlatma armatürleri

TS EN 60691 Isıl koruyucular - Özellikler ve uygulama kılavuzu

TS EN 61058-1-2:2016 Anahtarlar – Elektrikli cihazlar için bölüm 1-2 : Elektronik anahtarlar için kurallar

TS EN 61058-2-6 Anahtarlar - Elektrikli cihazlar için - Bölüm 2-6: Elektrik motoruyla çalışan elde tutulan, taşınabilir aletler, çim ve bahçe makineleri için kullanılan anahtarlar için özel kurallar

TS EN 60332-1-1/A1 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler- Bölüm 1-1: Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi – Donanım

TS EN 60332-1-2/A1 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 1-2: Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - 1 kw ön karışımlı alev için işlem

TS EN 60332-1-2/A1 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 1-2: Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - 1 kw ön karışımlı alev için işlem

TS EN 60332-1-3/A1 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 1-3:Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Alev damlalarının/parçacıklarının belirlenmesi için işlem

TS EN 60332-1-3/A1 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 1-3:Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Alev damlalarının/parçacıklarının belirlenmesi için işlem

TS EN 50200 Kablolar - Acil durum devrelerinde kullanılan korumasız küçük boyutlu kabloların yangına karşı dayanıklılığı için deney metodu

TS EN 60086-2 Primer piller - Bölüm 2: Fiziksel ve elektriksel özellikler

TS EN 60320-1 Cihaz fiş ve prizleri - Genel amaçlar için ev ve benzeri yerlerde kullanılan - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 60320-1/AC Cihaz fiş ve prizleri - Genel amaçlar için ev ve benzeri yerlerde kullanılan - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 50341-2-13 1 kV AC aşan havai elektrik hatları - Bölüm 2-13: Ulusal Normatif Yönleri (NNA) İTALYA için (2012 EN 50341-1 göre)

TS EN 50341-2-16 1 kV AC aşan havai elektrik hatları - Bölüm 2-16: Ulusal Normatif Yönleri (EN 50341-1 göre: 2012) NORVEÇ için (NNA)

TS EN 50341-2-23 1 kV AC aşan havai elektrik hatları - Bölüm 2-23: Ulusal Normatif Yönleri (NNA) SLOVAKYA için (2012 EN 50341-1 göre)

TS EN 50341-2-18 1 kV AC aşan havai elektrik hatları - Bölüm 2-18: Ulusal Normatif Yönleri (NNA) İsveç (2012 EN 50341-1 göre)

TS EN 60079-29-1 Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - Bölüm 29-1: Gaz detektörleri - Tutuşabilir gazlar için detektörlerin performans özellikleri

TS EN 60529:1991/ACMahfazalarla sağlanan koruma dereceleri (IP kodu)

TS EN ISO/IEC 80079-38 Yer altı maden ocaklarında potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanılan donanımlar ve bileşenler

TS EN 50604-1 Hafif EA’ da (elektrikli araç) kullanılan ikincil lityum akümülatörler Bölüm 1: Genel güvenlik kuralları ve deney yöntemleri

TS EN 60086-3 Primer piller - Bölüm 3: Saat pilleri

TS EN 60332-1-2/A11Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 1-2: Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - 1 kw ön karışımlı alev için işlem

TS EN 60332-1-2/A11 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 1-2: Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - 1 kw ön karışımlı alev için işlem

TS EN 60061-1/A54Lâmba başlıkları ve duyları – Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte – Bölüm 1: Lamba başlıkları

TS EN 60086-5 Primer piller - Bölüm 5: Sulu elektrolitli pillerin güvenliği

TS EN 62317-12 Ferit çekirdekler – Boyutlar – Bölüm 1: Halka çekirdekler

TS EN 62660-3 Elektrikli yol taşıtlarının itici gücü için sekonder lityum iyonlu piller- Bölüm 3: Güvenirlik gereklilikleri

TS EN 60700-2 Yüksek gerilim doğru akım (HVDC) güç iletim için tiristör vanaları - Bölüm 2: Terminoloji

TS EN 61340-5-1 Elektrostatik-Bölüm 5-1: Elektronik cihazların elektrostatik etkiden korunması-Genel gereklilikler

TS EN 62827-1 Kablosuz Güç Aktarımı - Yönetim - Bölüm 1: Ortak Bileşenler

TS 3033 EN 60529/A2Mahfazalarla sağlanan koruma dereceleri (IP kodu)

TS EN 62271-212 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 212: Dağıtım trafo merkezi için kompakt pano donanımı

TS EN 50052 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Gaz doldurulmuş dökme alüminyum alaşımlı mahfazalar

TS EN 60598-2-20/ACAydınlatma armatürleri - Bölüm 2-20: İlgili özellikler - Aydınlatma zincirleri

TS EN 60598-2-21 Armatür - Bölüm 2-21: Özel Kurallar - Halat ışıklar

TS EN 60598-2-21/ACArmatür - Bölüm 2-21: Özel Kurallar - Halat ışıklar

TS EN 60269-4/A2Alçak gerilim sigortaları - Bölüm 4: Yarı iletken cihazların korunması için kullanılan değiştirme elemanları ile ilgili ilâve özellikler

TS EN 60811-509: 2012 Elektrik ve fiber optik kablolar - metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 509: Mekanik testler - çatlama izolasyon ve kılıf direnç (ısı şok testi) için test

TS EN 60811-509:2012 Elektrik ve fiber optik kablolar - metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 509: Mekanik testler - çatlama izolasyon ve kılıf direnç (ısı şok testi) için test

TS EN 60811-510 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials -- Part 510: Mechanical tests - Methods specific to polyethylene and polypropylene compounds - Wrapping test after thermal ageing in air

TS EN 61056-2 Taşınabilir kurşun asit akümüatör hücreleri ve bataryalar (vana-Ayarlı tipler)-Bölüm 2: Boyutlar, bağlantı uçları ve işaretleme

TS EN 60811-510 Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials -- Part 510: Mechanical tests - Methods specific to polyethylene and polypropylene compounds - Wrapping test after thermal ageing in air

TS EN 60811-511 Elektrik ve fiber optik kablolar - metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 511: Mekanik testler - polietilen bileşiklerin erime akış indeksi ölçümü

TS EN 60811-511 Elektrik ve fiber optik kablolar - metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 511: Mekanik testler - polietilen bileşiklerin erime akış indeksi ölçümü

TS EN 60811-512 Elektrik ve fiber optik kablolar - metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 512: Mekanik testler - polietilen ve polipropilen bileşiklere özel Yöntemleri - yüksek sıcaklıkta klima sonra Kopma Çekme dayanımı ve uzama

TS EN 60811-512 Elektrik ve fiber optik kablolar - metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 512: Mekanik testler - polietilen ve polipropilen bileşiklere özel Yöntemleri - yüksek sıcaklıkta klima sonra Kopma Çekme dayanımı ve uzama

TS EN 60811-513 Elektrik ve fiber optik kablolar - metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 513: Mekanik testler - polietilen ve polipropilen bileşiklere özel Yöntemleri - Klima sonra testi Sarma

TS EN 60811-513 Elektrik ve fiber optik kablolar - metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 513: Mekanik testler - polietilen ve polipropilen bileşiklere özel Yöntemleri - Klima sonra testi Sarma

TS EN 60811-601 Elektrik ve fiber optik kablolar - metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 601: Fiziksel testler - bileşiklerin doldurma düşüş noktası ölçümü

TS EN 60811-601 Elektrik ve fiber optik kablolar - metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 601: Fiziksel testler - bileşiklerin doldurma düşüş noktası ölçümü

TS EN 60811-602 Elektrik ve fiber optik kablolar - metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 602: Fiziksel testler - bileşikler dolum petrol ayrılması

TS EN 60811-602 Elektrik ve fiber optik kablolar - metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 602: Fiziksel testler - bileşikler dolum petrol ayrılması

TS EN 61800-3/tstA1 Ayarlanabilir hızda elektrik güç sürme sistemleri -Bölüm 3: Özel deney yöntemleri içeren emu ürün standardı  

tst EN 61800-5-1 Hızı ayarlanabilir elektrikli güç tahrik sistemleri - Bölüm 5-1: Güvenlik kuralları - Elektriksel, ısıl ve enerji

TS EN 60947-1/A2 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 60831-1/AC Beyan gerilimi 1000 V'a kadar olan (1000 V dâhil) a.a. sistemleri için kendi kendini onaran tipte şönt güç kondansatörleri - Bölüm 1: Genel - Performans, deneyler ve beyan karakteristikleri - Güvenlik kuralları - Montaj ve işletme için kılavuz

TS EN 60404-1 Manyetik malzemeler - Bölüm 1:Sınıflandırna

TS EN 61340-4-7 Electrostatics - Part 4-7: Standard test methods for specific applications - İyonlaşma

TS EN 50386 Sıvı doldurulmuş transformatörler için kullanılan, beyan gerilimi 1 kV'a kadar ve beyan akımı 250 A'den 5 kA'e kadar olan geçit izolatörleri

TS EN 60079-30-1 Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan bölüm 30-1: Elektriksel dirençli zemin altı ısıtma - Genel ve deney işlemi özellikleri

TS EN 60674-2 Plastik filmler - Elektrik amaçlı - Özellikler bölüm 2: Deney metotları

TS EN 60674-3-8/A1Elektrik amaçlı plastik filmler - Böülm 3- Her bir malzemenin özellikleri -Levha 8: Elektrik yalıtımı için kullanılan dengeli çift eksenli yönlenmiş polietilen naftalat filmler

TS EN 60684-3-247/A1 Bükülgen yalıtıcı manşonlar-Bölüm 3: Her bir manşon tipi için özel kurallar-Föy 247: Isıyla büzülebilen poliolefin manşon, çift et kalınlıklı, alev geciktirmeyen ,kalın ve orta kalın duvar

TS EN 61008-1/A12 Artık akımla çalışan devre kesiciler - Ayrılmaz bir bütün hâlinde aşırı akım koruması bulunmayan- Ev ve benzeri yerlerde kullanılan (RCCB) - Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 60598-1/AC-2 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 1: Genel kurallar ve deneyler

TS EN 50598-2/A1 Güç sürme sistemleri, motor yol vericileri, güç elektroniği ve bunları sürme uygulamaları - Bölüm 1: Genişletilmiş ürün yaklaşımı (EPA) ve yarı analitik model (SAM) kullanarak güç sürme donanımı için enerji verimliliği standardlarının hazırlanması için genel kurallar

tst EN 62231 1000 v'tan 245 kv'a kadar a.a. gerilimlerine sahip şalt sahaları için kompozit istasyon direk izolatörleri - Tarifler, deney metotları ve kabul kriterleri

tst EN 62231-1 1000 V'tan 245 kV'a kadar a.a. gerilimlerine sahip şalt sahaları için kompozit istasyon direk izolatörleri – Bölüm 1: Boyutlar, mekanik ve elektriki karakteristikler

TS EN 61340-4-9 Elektrostatik - Bölüm 4-9: Özel uygulamalar için standart deney yöntemleri - Giysiler

TS EN 61340-2-3 Elektrostatik -Bölüm 2-3 : Elektrostatik yük birikiminden kaçınılmasında kullanılan sert düzlemsel malzemenin direncinin ve özdirencinin belirlenmesi için deney metotları

TS EN 61803/A2 Yüksek gerilimli doğru akım konvertör merkezlerinde güç kayıplarının belirlenmesi

TS EN 60695-8-1 Yangın tehlike deneyi - Bölüm 8 - 1: Isının serbest bırakılması - Genel kılavuz

TS EN 60695-1-10 Yangın tehlikesi deneyi bölüm 1-10:Elektroteknik ürünlerin yangın tehlikesini değerlendirme kılavuzu - Genel kılavuz

TS EN 60695-8-2 Yangın tehlike deneyi - Bölüm 8 - 2: Isının serbest bırakılması - Deney yöntemlerinin özeti ve ilgisi

TS EN 60404-15:2012/A1 Manyetik malzemeler - Bölüm 15: Zayıf manyetik malzemelerin bağıl manyetik geçirgenlik tayini için metotlar

TS EN 62922 Organik ışık yayan diyot (OLED) panelleri- Genel aydınlatma için - Performans kuralları

TS EN 16840 İç su seyrüsefer gemileri - Elektrik kıyı bağlantısı, üç fazlı akım 400 V, 50 Hz, en az 250 A

TS EN 60700-1/AC Yüksek gerilimli doğru akım güç iletimi için tristör vanalar - Bölüm 1: Elektrik deneyi

TS EN 13160-7 Sızıntı belirleme sistemleri - Bölüm 7: Ara boşluklar, sızıntıya karşı koruyucu astarlar ve sızıntıya karşı koruyucu gömlekler için genel kurallar ve deney metotları

TS EN 61008-1/A1/ACArtık akımla çalışan devre kesiciler - Ayrılmaz bir bütün hâlinde aşırı akım koruması bulunmayan- Ev ve benzeri yerlerde kullanılan (RCCB) - Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 61466-1 İzolatörler-Birleşik zincir izolatör birimleri-Beyan gerilimi 1kv'dan büyük hava hatları için-Bölüm 1: Standard gerilme sınıfları ve sonlandırma bağlantıları

TS EN 61557-8/AC Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik-1 kv a.a ve 1,5 kv d.a'ya kadar-Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar-Bölüm 8: IT sistemler için yalıtım kontrol cihazları

TS EN 61557-8/AC Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik-1 kv a.a ve 1,5 kv d.a'ya kadar-Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar-Bölüm 8: IT sistemler için yalıtım kontrol cihazları

TS EN 50152-3-2 Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler - A.a. anahtarlama donanımı için özel şartlar - Bölüm 3-2: A.a. cer sistemlerinde özel kullanım için ölçme, kumanda ve kontrol cihazları - Akım transformatörleri

TS EN ISO 8528-13 Gidip gelme hareketli içten yanmalı motor tahrikli alternatif akım jeneratör grupları – Bölüm 13: Güvenlik

TS EN 62631-3-1 Dielektrik ve katı yalıtım malzemeleri rezistif özellikleri - Bölüm 3-1: rezistif özellikleri (DC yöntemleri) belirlenmesi - Cilt direnci ve hacim direnç - Genel yöntem

TS EN 50152-3-3 Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler - A.a. anahtarlama donanımı için özel şartlar - Bölüm 3-3: A.a. cer sistemlerinde özel kullanma için ölçme ve koruma cihazları - Gerilim transformatörleri

TS EN 50152-3-3 Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler - A.a. anahtarlama donanımı için özel şartlar - Bölüm 3-3: A.a. cer sistemlerinde özel kullanma için ölçme ve koruma cihazları - Gerilim transformatörleri

TS EN 60556/A1 Mikrodalga frekanslarda uygulanması amaçlanan jiromanyetik malzemeler – Özellikler için ölçme yöntemleri

TS EN 60034-27-3 Döner elektrik makinaları Bölüm 27-3 : Döner elektrik makinalarının stator sargı yalıtımında dielektrik kayıp faktörünün ölçülmesi

TS EN 60754-2 Kablolarda kullanılan malzemelerin yanması sırasında açığa çıkan gazların Testi - Bölüm 2: asitlik tayini ve iletkenlik (pH ölçümü ile)

TS EN 60754-2 Kablolarda kullanılan malzemelerin yanması sırasında açığa çıkan gazların Testi - Bölüm 2: asitlik tayini ve iletkenlik (pH ölçümü ile)

TS EN 13032-4 Işık ve aydınlatma - Ölçme ve lambaları ve armatürlerin fotometrik verilerin sunumu - Bölüm 4: LED lambalar, modülleri ve armatürler

TS EN 62631-3-3 Dielektrik ve katı yalıtım malzemeleri rezistif özellikleri - Bölüm 3-3: rezistif özelliklerinin belirlenmesi (DC Yöntemleri) - İzolasyon direnci

TS EN 62068 Elektrik izolasyon malzemeleri ve sistemleri - tekrarlayan gerilim darbelerine altında elektrik dayanıklılık değerlendirme genel metot09.12.2016

TS EN 61212-3-1 Elektriksel amaçlar için termoset reçine esaslı, endüstriyel rijit yuvarlak tabakalı tüpler ve çubuklar-Bölüm 3:Münferit malzemeler için özellikler-Föy 1:Yuvarlak tabakalı yuvarlatılmış tüpler

TS EN 61212-3-2 Elektriksel amaçlar için termoset reçine esaslı, endüstriyel rijit yuvarlak tabakalı tüpler ve çubuklar-Bölüm 3:Münferit malzemeler için özellikler-Föy 2:Yuvarlak tabakalı kalıplanmış tüpler

TS EN 61212-3-2 Elektriksel amaçlar için termoset reçine esaslı, endüstriyel rijit yuvarlak tabakalı tüpler ve çubuklar-Bölüm 3:Münferit malzemeler için özellikler-Föy 2:Yuvarlak tabakalı kalıplanmış tüpler

TS EN 50588-1/A1 Donanıma ait en yüksek gerilimi 36 kV’u aşmayan donanım için 50 Hz, orta güç transformatörleri – Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 50629/A1 Büyük güç transformatörlerinde enerji performansı (Um > 36 kV veya Sr 40 MVA)

TS EN 60357/A11 Lambalar - Tungsten halojenür (taşıt lambaları dışında) - Performans özellikleri

TS EN 61167 Metal halid lambalar- Performans özellikleri

TS EN 60127-5 Minyatür sigortalar-Bölüm 5-Minyatür sigortaların değiştirme elemanlarının kalite değerlendirmesi için kılavuz

TS EN 60505/AC Elektrik yalıtım sistemlerinin değerlendirilmesi ve yeterliliği

TS EN 60947-5-5/A2Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 5-5: Devre kontrol cihazları ve anahtarlama elemanları-Mekanik mandallama fonksiyonlu elektrikli acil durdurma cihazı

TS EN 60947-5-5/A2Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 5-5: Devre kontrol cihazları ve anahtarlama elemanları-Mekanik mandallama fonksiyonlu elektrikli acil durdurma cihazı

TS EN 61332 Yumuşak ferrit malzemelerin sınıflandırılması

TS EN 61605 Sabit indüktörler- Elektronik ve telekomünikasyon cihazlarında kullanılan- İşaretleme kodları

TS EN 60205 Manyetik parçalı bölümlerin etkin parametrelerinin hesaplanması

TS EN 50341-2-5 1 kV ac aşan Hava enerji nakil hatları - Bölüm 2-5: Ulusal Normatif Yönleri (EN 50341-1 dayalı: 2012) DANİMARKA için (NNA)

TS EN 50341-2-6 AC 1 kV'yi aşan havai hatlar - Bölüm 2-6: İSPANYA için Ulusal Normatif Yönler (EN 50341-1: 2012'ye dayanılarak)

TS EN 60855-1 Gerilim altında çalışma için köpük dolu yalıtkan borular ve yalıtkan som çubuklar - Bölüm 1 : Dairesel kesitli çubuklar ve borular

TS EN 60855-1 Gerilim altında çalışma için köpük dolu yalıtkan borular ve yalıtkan som çubuklar - Bölüm 1 : Dairesel kesitli çubuklar ve borular

TS EN 60061-1/A55 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 1: Lâmba başlıkları

TS EN 61995-2/A1 Aydınlatma armatürlerinin bağlantısı için cihazlar-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan -Bölüm 1:Dcl için standard yapraklar

TS EN 61995-2/A1 Aydınlatma armatürlerinin bağlantısı için cihazlar-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan -Bölüm 1:Dcl için standard yapraklar

TS EN 61472/AC Çalışma canlı - 800 kV gerilim aralığı 72,5 kV ac sistemleri için minimum yaklaşım mesafeleri - hesaplama yöntemi

TS EN 62858 Yıldırımdan korunma sistemlerine dayalı yıldırım yoğunluğu (LLC) - Genel kurallar

tst EN 60317-40 Sargı telleri - Özellikler - Bölüm 40:Cam elyaf örgülü, reçine veya vernikle emprenye edilmiş, çıplak veya emay kaplı dikdörtgen kesitli bakır tel, sıcaklık indisi 200  

TS EN 60079-10-1 Patlayıcı ortamlar- Bölüm 10-1: Alanların sınıflandırılması - Patlayıcı gaz ortamları

TS EN 62561-6 Yıldırımdan korunma sistem bileşenleri (LPSC) - Bölüm 6: Yıldırım darbesi sayıcıları (LSC) ile ilgili kurallar (IEC 62561-6:2011, değiştirilmiş)

TS EN 62952-1 Bir kablosuz iletişim cihazı için güç kaynakları - Bölüm 1: Güç modülleri için genel gereksinimler

TS EN 62952-2 Bir kablosuz iletişim cihazı için güç kaynakları - Bölüm 2: Pilli güç moülleri için pofil

tst EN 60670-24 Kutular ve mahfazalar - Ev ve benzeri yerlerdeki sabit elektrik tesisatlarında kullanılan elektriksel amaçlı yardımcı donanım için - bölüm 24: Koruyucu düzenler ve diğer güç dağıtan elektriksel donanımların mahfazaları için özel kurallar

TS EN 62680-1-2 Veri ve güç için evrensel seri veri yolu arabirimleri - Bölüm 1-2: Ortak parçalar - USB Güç Dağıtım özellikleri

TS EN 60811-603 Elektrik ve fiber optik kablolar - metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 603: Fiziksel testler - bileşiklerin doldurma toplam asit sayısı ölçümü

TS EN 60811-603 Elektrik ve fiber optik kablolar - metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 603: Fiziksel testler - bileşiklerin doldurma toplam asit sayısı ölçümü

TS EN 60811-604 Elektrik ve fiber optik kablolar - metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 604: Fiziksel testler - bileşikler dolum korozif bileşenlerin olmaması ölçümü

TS EN 60811-604 Elektrik ve fiber optik kablolar - metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 604: Fiziksel testler - bileşikler dolum korozif bileşenlerin olmaması ölçümü

TS EN 60811-605 Elektrik ve fiber optik kablolar - metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 605: Fiziksel testler - polietilen bileşikleri karbon siyah ve / veya mineral dolgu ölçümü

TS EN 60811-605 Elektrik ve fiber optik kablolar - metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 605: Fiziksel testler - polietilen bileşikleri karbon siyah ve / veya mineral dolgu ölçümü

TS EN 60811-606 Elektrik ve fiber optik kablolar - metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 606: Fiziksel testler - yoğunluk belirleme yöntemleri

TS EN 60811-606 Elektrik ve fiber optik kablolar - metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 606: Fiziksel testler - yoğunluk belirleme yöntemleri

TS EN 60811-607 Elektrik ve fiber optik kablolar - metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 607: Fiziksel testler - polietilen ve polipropilen karbon siyahı dağılması değerlendirilmesi için test

TS EN 60811-607 Elektrik ve fiber optik kablolar - metalik olmayan malzemeler için test yöntemleri - Bölüm 607: Fiziksel testler - polietilen ve polipropilen karbon siyahı dağılması değerlendirilmesi için test

TS EN 60076-18 Güç transformatörleri Bölüm 18 - Frekans tepkisinin ölçümü

TS EN 60898-1/A13 Elektrik yardımcı donanımları - Devre kesiciler - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan aşırı akım koruma düzenleri için - Bölüm 1: Alternatif akım (a.a.) devre kesiciler

TS EN 62474 Elektroteknik endüstrisinde kullanılan ve üretilen malzemelerin beyanı

TS EN 50160/AC Genel elektrik şebekeleri tarafından sağlanan elektriğin gerilim karakteristikleri

TS EN 50341-1 45 kv a.a.yı geçen havai elektrik hatları - Bölüm 1: Genel kurallar - Ortak özellikler

TS EN 62612/AC Genel aydınlatma amaçlı , besleme gerilimi 50 V üzerinde olan kendinden balastlı LED lambalar- Performans gereklilikleri.

TS IEC 60050-191+A1+A2 Uluslararası elektroteknik sözlük – Bölüm 191: Çalışma güvenliği ve hizmet kalitesi

TS EN 60695-1-21 Yangın tehlikesi deneyi - Bölüm 1-3: Elektroteknik mamullerin yangın tehlike tespiti için kılavuz - Tutuşabilirlik - Deney yöntemlerinin özeti ve uygunluğu

TS EN 60695-10-3 Yangın tehlikesi deneyi - Bölüm 10 - 3 : Anormal sıcaklık - Kalıp gerilimini gideren şekil bozukluğu deneyi

TS EN 60947-3:2009/A2 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 3: Anahtarlar, ayırıcılar, anahtar-Ayırıcılar ve eriyen telli sigorta birleşimi birimleri

TS EN 60947-3:2009/A2 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 3: Anahtarlar, ayırıcılar, anahtar-Ayırıcılar ve eriyen telli sigorta birleşimi birimleri

TS EN 60794-1-21 Fiber optik kablolar - Bölüm 1-21: Genel standard - Temel optik kablo deney işlemleri - Mekanik deney yöntemleri

TS EN 60172 Sargı telleri- Emay kaplı sargı tellerinin sıcaklık indisinin belirlenmesi için deney işlemi

TS EN 60851-2/A1 Sargı telleri - Deney metotları - Bölüm 2: Boyutların belirlenmesi

TS EN 60079-5 Patlayıcı gaz ortamları-Toz doldurma "q" ile korunan cihazlar

TS EN 60079-18 Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - bölüm 18: “m” tipi kapsül içine alma ile teçhizatın korunması

TS EN 61347-1 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 1: Genel ve güvenlik özellikleri

TS EN 60079-32-2 Patlayıcı ortamlar – Bölüm 32-2: Elektrostatik tehlikeler - Deneyler

TS EN 62026-3 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Kontrol edici cihaz ara yüzleri (cdı) - Bölüm 3:Cihaz şebekesi

TS EN 60079-19:2011/A1 Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - Bölüm 19: Tamir, büyük bakım ve çalışır duruma getirme

TS EN 60079-29-2 Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - bölüm 29-2: Gaz detektörleri - Tutuşabilir gazlar ve oksijen için detektörlerin seçimi, tesis edilmesi, kullanılması ve bakımı

TS EN 50342-7 Kurşun asit akümülatörler - Yol verme için - Bölüm 7: Motosiklet akümülatörleri için deney yöntemleri ve genel kurallar

TS EN 60335-2-95:2015/A1 Güvenlik kuralları – Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için – Bölüm 2-95: Mesken kullanımına yönelik, düşey olarak hareket eden garaj kapılarında kullanılan tahrik düzenleri için özel kurallar

TS EN 60695-11-20 Yangın tehlikesi deneyi-Bölüm 11-20:Deney alevleri-500 W'lık alev deney metotları

TS EN 60079-2:2014/AC Patlayıcı gaz ortamları-Bölüm 2: "p" tipi basınçlı mahfazalar ile korunan cihazlar

TS EN 61175-1 Endüstriyel sistemler, tesisler ve donanım ve endüstriyel mamuller – İşaretlerin kısa gösterilişi – Bölüm 1: Temel kurallar

TS EN 62061:2005/A2Makina güvenliği - Güvenliğe ilişkin elektrik, elektronik ve programlanabilir elektronik kontrol sistemlerinin fonksiyonel güvenliği

TS EN 60695-11-20/AC Yangın tehlikesi deneyi-Bölüm 11-20:Deney alevleri-500 W'lık alev deney metotları

TS EN 50342-1 Kurşun asit akümülâtörler - Yol verme için - Bölüm 1: Genel kurallar ve deney metotları

TS EN 50342-6 Kurşun asit akümülatörler - Yol verme için - Bölüm 6: Mikro-çevrim uygulamaları için akümülatörler

TS EN 60270/A1 Kablolar-Yüksek gerilim deney teknikleri-Kısmi boşalma ölçmeleri

TS EN 61558-2-26 Transformatörlerin, reaktörlerin, güç besleme birimlerinin ve bunların birleşimlerinin güvenliği – Bölüm 2 - 26: Enerji tasarrufu ve diğer amaçlar için kullanılan transformatörler ve güç besleme birimleriyle ilgili özel kurallar ve deneyler (IEC 61558-2-26:2013)

TS EN 60079-0/A11 Patlayıcı ortamlar – Bölüm 0: Donanım – Genel kurallar

tst EN 62040-1 Kesintisiz güç sistemleri ( gs)-Bölüm 1:Kgs için genel kurallar ve güvenlik kuralları (IEC 62040-1:2008 + Corrigendum September 2008)

TS EN 62040-1/tst A1 Kesintisiz güç sistemleri ( KGS) - Bölüm 1:KGS için genel kurallar ve güvenlik kuralları (IEC 62040-1:2008/A1:2013)

tst EN 60079-14  Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - bölüm 14: Elektriksel tesislerin tasarımı, seçimi ve monte edilmesi

TS EN 60079-17 Patlayıcı ortamlar - Bölüm 17: Elektrik tesisatlarının muayenesi ve bakımı (IEC 60079-17: 2013)

tst EN 60079-29-3 Patlayıcı ortamlar - Bölüm 29-3: Gaz dedektörleri - Sabit gaz algılama sistemlerinin işlevsel güvenliği ile ilgili kılavuz

TS EN 60079-31 Patlayıcı ortamlar - Bölüm 31: “t” tipi mahfaza ile toz tutuşmasına karşı korunan donanım (IEC 60079-31: 2013)

tst EN 60695-10-2 Yangın tehlikesi deneyi – Bölüm 10-2: Bilya basınç deneyi yöntemi (IEC 60695-10-2:2014)

tst EN 60695-11-10 Yangın tehlikesi deneyi- Bölüm 11-10: Deney alevleri - 50 w’lık yatay ve düşey alev deney metotları

TS EN 60061-3/A48 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60927/A1 Lâmbalar için yardımcı donanımlar - Yol verme cihazları (ışıltılı yol vericiler dışında) - Performans kuralları

tst EN 50290-2-23 Haberleşme kabloları-Bölüm 2-23: Genel tasarım kuralları ve imalat-Pe yalıtım hamurları

tst EN 50290-2-25 Haberleşme kabloları-Bölüm 2-25: Genel tasarım kuralları ve imalat-Polipropilen yalıtım hamurları

tst EN 50575 Güç, kontrol ve haberleşme kabloları - inşaat işlerinde genel uygulamalar için yangın gerekliliklerine tepki vermeye tabi

TS EN 60317-0-3/A1 Sargı telleri- Özellikler- Bölüm 0: Genel özellikler- Kısım 3: Yuvarlak kesitli alüminyum tel

TS EN 60317-51 Sargı telleri - Özellikler - Bölüm 51: Poliüretan emay kaplı yuvarlak kesitli lehimlenebilir bakır tel, 180 sınıfı

TS EN 60317-52 Sargı telleri- Özellikler- Bölüm 52: Aromatik poliamid (aramid) şerit sarılı yuvarlak kesitli bakır tel, sıcaklık indisi 220.

TS EN 61858-1 Elektrik yalıtım sistemleri - Kurulu EIS'deki değişikliklerin ısıl değerlendirmesi- Bölüm 1: Tel sarımlı sargıda EIS

TS EN 61858-2 Elektrik yalıtım sistemleri - Kurulu EIS'deki değişikliklerin ısıl değerlendirmesi- Bölüm 2: Sarılmış şekil EIS

TS EN 62626-1 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni mahfazalı donanımları – Bölüm 1: Tamir ve bakım çalışmaları sırasında izolasyon sağlamak için IEC 60947-3’ün kapsamı dışındaki mahfazalı anahtar ayırıcılar

TS EN 62626-1 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni mahfazalı donanımları – Bölüm 1: Tamir ve bakım çalışmaları sırasında izolasyon sağlamak için IEC 60947-3’ün kapsamı dışındaki mahfazalı anahtar ayırıcılar

TS EN 60034-18-41 Döner elektrik makineleri – Bölüm 18-41: Gerilim dönüştürücülerinden beslenen döner elektrik makinelerinde kullanılan kısmi boşalmasız elektrik yalıtım sistemleri (Tip I)-Yeterlilik ve kalite kontrol deneyleri

TS EN 60034-30-1 Döner elektrik makineleri - Bölüm 30-1: Şebeke tarafından beslenen a.a motorlar için verimlilik sınıfları (IE kodu)

TS EN 60947-4-3 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzenleri - Bölüm 4-3: Kontaktörler ve motor yol vericileri - Motorsuz yükler için a.a. yarı iletken kontrol düzenleri ve kontaktörler

TS EN 60214-1 Kademe değiştiriciler - Bölüm 1 : Performans kuralları ve deney yöntemleri

TS EN 60871-1 Kondansatörler - Beyan gerilimi 1000 V’un üzerinde olan a.a. güç sistemlerinde kullanılan şönt kondansatörler - Bölüm 1: Genel

TS EN 61936-1:2010/A1 1 kv a.a'yı aşan güç tesisleri-Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 61936-1 1 kv a.a'yı aşan güç tesisleri-Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 61936-1 1 kv a.a'yı aşan güç tesisleri-Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 61936-1:2010/A1 1 kv a.a'yı aşan güç tesisleri-Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 61936-1:2010/A1 1 kv a.a'yı aşan güç tesisleri-Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 60695-9-2 Yangın tehlikesi deneyi - Bölüm 9-2: Alevin yüzeyde yayılması – Deney yöntemlerinin özeti ve ilişkisi (IEC 60695-9-2:2014)

TS EN 61951-1 Sekonder piller ve bataryalar - Alkali veya diğer asit olmayan elektrolitler içeren - Taşınabilir,sızdırmaz,yeniden doldurulabilir tek hücreli - Bölüm 1: Nikel- kadmiyum (IEC 61951-1: 2013)

TS EN 60061-1/A50 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 1: Lâmba başlıkları

TS EN 60061-2/A47 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 2: Lâmba duyları

TS EN 60061-3/A48 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60424-2 Ferrit çekirdeklerinin yüzey düzensizliğinin sınırları için kılavuz -Bölüm 2: Rm çekirdek

TS EN 60424-4 Ferrit çekirdekler- Yüzey düzgünsüzlüklerinin sınırları ile ilgili kılavuz- Bölüm 4: Yuvarlak çekirdekler

TS EN 62317-6 Ferit nüveler - Boyutlar - Bölüm 6: Güç kaynağı uygulamalarında kullanılan ETD-çekirdekler

TS EN 60695-1-20 Yangın tehlike deneyi bölüm 1-20:Elektroteknik mamullerin yangın tehlike tespiti için kılavuz - Tutuşabilirlik - Genel kılavuz

TS EN 62877-1 Havalandırmalı kurşun asit akümülatörler için elektrolit ve su - Bölüm 2: Elektrolit için gereklilikler

TS EN 62877-2 Havalandırmalı kurşun asit akümülatörler için elektrolit ve su - Bölüm 2: Su için gereklilikler

TS EN 50341-2-22 1 kVaa.’yı aşan havai elektrik hatları Bölüm 2 – 22 : Polonya için ulusal zorunlu hüküm (normatif) hususları (EN 50341-1:2012 baz alınarak)

TS EN 61788-4 Süper iletkenlik - Bölüm 4: Artık direnç oranının ölçülmesi - Nb-Ti bileşik süper iletkenlerin artık direnç oranı

TS EN 50310 Eş potansiyel kuşaklama ve topraklama uygulaması- Bilgi teknolojisi donanımı bulunan binalarda

TS EN 61008-1 Artık akımla çalışan devre kesiciler - Ayrılmaz bir bütün hâlinde aşırı akım koruması bulunmayan- Ev ve benzeri yerlerde kullanılan (rccb) - Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 61009-1 Artık akımla çalışan devre kesiciler - Ayrılmaz bir bütün hâlinde aşırı akım koruması bulunan - Evlerde ve benzeri yerlerde kullanılan (rcbo) - Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 62271-100/A1 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 100: Alternatif akım devre kesicileri

TS EN 60317-53 Sargı telleri- Özellikler- Bölüm 53: Aromatik poliamid (aramid) şerit sarılı dikdörtgen kesitli bakır tel, sıcaklık indisi 220

tst EN 60544-1 Elektrik yalıtma malzemeleri-İyonlaşan ışın etkilerinin tayini-Bölüm 1:Işın etkileşimi ve dosimetri  

TS EN 60684-3-214 Bükülgen yalıtıcı manşonlar- Bölüm 3: Her bir manşon tipi için özel Kurallar- Föy 214: Isıyla büzülebilen, poliolefin manşon, alev geciktirmeli olmayan- Kalın ve orta cidar kalınlığına sahip

TS EN 60684-3-283 Bükülgen yalıtıcı manşonlar-Bölüm 3: Her bir manşon tipi için özel kurallar-Föy 282:Isıyla büzülebilen poliolefin manşon,bara (tevzi çubuğu) yalıtımı için

tst EN 60819-3-4 Kâğıtlar- Selülozik olmayan- Elektriksel amaçlar için- Bölüm 3: Her bir malzeme için özellikler- Föy 4: 50 % 'den fazla mika parçacıkları ihtiva etmeyen aramid lifli kâğıt  

TS EN 61034-2/A1 Belirtilen şartlarda yanan kabloların duman yoğunluğunun ölçülmesi - Bölüm 2: Deney işlemi ve kurallar

TS EN 61034-2/A1 Belirtilen şartlarda yanan kabloların duman yoğunluğunun ölçülmesi - Bölüm 2: Deney işlemi ve kurallar

TS EN 62230/A1 Elektrik kabloları - Kıvılcım deneyi yöntemi

tst EN 62444 Elektrik tesisatları için kablo rekorları

tst EN 60695-1-40 Yangın tehlikesi deneyi - Bölüm 1-40: Elektroteknik ürünlerin yangın tehlikesini değerlendirmek için kılavuz – Yalıtkan sıvılar

TS EN 60695-2-11 Yangın tehlikesi deneyi – Bölüm 2-11: Akkor/sıcak telin esas alındığı deney yöntemleri – Nihai mamuller için akkor tel ile alevlenebilirlik deneyi yöntemi (GWEPT) (IEC 60695-2-11: 2014)

TS EN 60079-29-3 Patlayıcı ortamlar - Bölüm 29-3: Gaz dedektörleri - Sabit gaz algılama sistemlerinin işlevsel güvenliği ile ilgili kılavuz

TS EN 60695-2-12/A1 Yangın tehlikesi deneyi - Bölüm 2-12: Kızaran/sıcak telin esas alındığı deney metotları - Malzemeler için kızaran tel ile alevlenebilirlik deneyi metodu

TS EN 60061-1/A27 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 1: Lâmba başlıkları

TS EN 60695-2-13:2010/A1 Yangın tehlikesi deneyi - Bölüm 2-13: Kızaran/sıcak telin esas alındığı deney metotları - Malzemeler için kızaran tel ile tutuşabilirlik deneyi metodu

TS EN 60695-10-2 Yangın tehlikesi deneyi – Bölüm 10-2: Bilya basınç deneyi yöntemi (IEC 60695-10-2:2014)

TS EN 60684-3-216/A2 Bükülgen yalıtıcı manşonlar-Bölüm 3:Herbir manşon tipi için özel kurallar-Föy 216: Isıyla büzülebilen, alev geçiktirmeli, sınırlandırılmış yangın tehlikesi olan manşon

TS EN 60684-3-280/A1 Bükülgen yalıtıcı manşonlar-Bölüm 3: Her bir manşon tipi için özel kurallar-Föy 280: Isıyla büzülebilen poliolefin manşon-,takip etmeyen

TS EN 60684-3-283/A1 Bükülgen yalıtıcı manşonlar-Bölüm 3: Her bir manşon tipi için özel kurallar-Föy 282:Isıyla büzülebilen poliolefin manşon,bara (tevzi çubuğu) yalıtımı için

TS EN 50125-1 Demiryolu uygulamaları- Donanım için çevre şartları- Bölüm 1: Demiryolu taşıtları üzerindeki donanım

TS EN 60819-3-4 Kâğıtlar- Selülozik olmayan- Elektriksel amaçlar için- Bölüm 3: Her bir malzeme için özellikler- Föy 4: 50 % 'den fazla mika parçacıkları ihtiva etmeyen aramid lifli kâğıt

TS EN 60079-31 Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan bölüm 31: “t” tipi mahfaza tarafından toz tutuşmasına karşı korunan teçhizat

TS EN 60317-52 Sargı telleri- Özellikler- Bölüm 52: Aromatik poliamid (aramid) şerit sarılı yuvarlak kesitli bakır tel, sıcaklık indisi 220.

TS EN 60695-2-11 Yangın tehlikesi deneyi - Bölüm 2-11: Kızaran/sıcak telin esas alındığı deney yöntemleri-Nihai ürünler için kızaran tel ile alevlenebilirlik deneyi yöntemi (GWEPT) (IEC 60695-2-11: 2014)

TS EN 60317-51 Sargı telleri-Özellikler bölüm 51: Lehimlenebilir poliüretan emay kaplı yuvarlak kesitli bakır tel,180 sınıfı

TS EN 60317-53 Sargı telleri- Özellikler- Bölüm 53: Aromatik poliamid (aramid) şerit sarılı dikdörtgen kesitli bakır tel, sıcaklık indisi 220

TS EN 61534-1/A Güç hattı sistemleri - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 61534-1/A1 Güç hattı sistemleri - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 61534-21 Güç hattı sistemleri - Bölüm 21: Duvar ve tavan montajı için amaçlanan güç hattı sistemlerinin ilgili özellikleri

TS EN 60695-2-12/A1 Yangın tehlikesi deneyi - Bölüm 2-12: Akkor/sıcak telin esas alındığı deney yöntemleri - Malzemeler için akkor tel ile alevlenebilirlik indisi (GWFI) deney yöntemi

TS EN 60695-2-13 Yangın tehlikesi deneyi - Bölüm 2-13: Akkor/sıcak telin esas alındığı deney yöntemleri - Malzemeler için akkor tel ile tutuşma sıcaklığı (GWIT) deneyi yöntemi (IEC 60695-2-13:2010)

TS EN 60695-2-13/A1 Yangın tehlikesi deneyi - Bölüm 2-13: Akkor/sıcak telin esas alındığı deney yöntemleri - Malzemeler için akkor tel ile tutuşma sıcaklığı (GWIT) deneyi yöntemi (IEC 60695-2-13:2010/A1:2014)

TS EN 62559-2 Kullanım durum metodolojisi - Bölüm 2: Kullanım durumları, aktör listesi ve gereksinimler listesi için şablon tanımı

TS EN 62271-200:2012AC Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 200: 1 kv üzerinde ve en yüksek 52 kv'a kadar olan beyan gerilimleri için a.a. metal mahfazalı anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni

TS EN 60885-3 Kablolar - Deney metotları - Bölüm 3: Ekstrüde edilmiş güç kablolarının uzunlukları üzerinde kısmi boşalma ölçümleri için deney metotları

TS EN 60684-3-121 to 124 Bükülgen yalıtıcı manşonlar - Bölüm 3: Her bir manşon tipi için özellikler - Föyler :121-124:Ekstrüde edilmiş silikon manşon

TS EN 60684-3-283/A1 Bükülgen yalıtıcı manşonlar-Bölüm 3: Her bir manşon tipi için özel kurallar-Föy 282:Isıyla büzülebilen poliolefin manşon,bara (tevzi çubuğu) yalıtımı için  

TS EN 60851-3/A1 Sargı telleri - Deney metotları - Bölüm 3: Mekanik özellikler

TS EN 61534-1/A1 Güç hattı sistemleri - Bölüm 1: Genel özellikler  

TS EN 61534-1/A1 Güç hattı sistemleri - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 61534-21 Güç hattı sistemleri - Bölüm 21: Duvar ve tavan montajı için amaçlanan güç hattı sistemlerinin ilgili özellikleri

TS 278 EN 60064:2004 /T1 Lâmbalar - Tungsten filâmanlı - Ev ve benzeri yerlerde genel aydınlatma amacıyla kullanılan - Performans özellikleri

TS 895 EN 60188 Lâmbalar - Yüksek basınçlı cıva buharlı - Performans kuralları

TS 897 EN 60192 Lâmbalar - Alçak basınçlı sodyum buharlı - Performans kuralları

TS 1352-2 EN 60896-21 Akümülâtörler - Sabit kurşun asit - bölüm 21: Valf ile ayarlanan tipler - Deney metotları

TS 1352-1 EN 60896-11 Akümülâtörler - Sabit kurşun asit - Bölüm 11: Havalandırmalı tipler - genel kurallar ve deney metotları

TS 1352-3 EN 60896-22 Akümülâtörler - Sabit kurşun asit - Bölüm 22: Valf ile ayarlanan tipler - kurallar

TS 2575 EN 60073 Gösterge cihazları ve harekete geçirme elemanları için kodlama prensipleri - İnsan-Makine ara yüzü, işaretleme ve tanıtma için temel ve güvenlik prensipleri

TS EN 50347 Endüksiyon motorları - Üç fazlı, standard boyutlu ve çıkış güçlü, genel amaçlı - Şasi numaraları 56 ilâ 315 ve flanş numaraları 65 ilâ 740

TS 3219 EN 60264-3-1Sargı telleri - Ambalâjlama bölüm 3-1 : Teslimat makaraları - Konik - Temel boyutlar

TS 3220 EN 60264-1 Sargı tellerinin ambalajlanması bölüm 1-Yuvarlak sargı telleri için kovalar(konteynırlar)

TS 3220 EN 60264-1/A1 Sargı tellerinin ambalajlanması bölüm 1: Yuvarlak sargı telleri için kovalar (konteynırlar)

TS EN 60071-2 Yalıtım koordinasyonu - Bölüm 2: Uygulama kılavuzu

TS 4492 EN 60404-4 Manyetik malzemeler-Bölüm 4:Manyetik yumuşak malzemelerin doğru akımdaki manyetik özelliklerini ölçme metotları.

TS 5020 EN 60652 Hava hatları - Hava hattı direklerinin yükleme deneyleri

TS 5275 EN 60372 Zincir izolâtör birimlerinin top ve yuva bağlantıları için kilitleme düzenleri - Boyutlar ve deneyler

TS 5275 EN 60372 Zincir izolâtör birimlerinin top ve yuva bağlantıları için kilitleme düzenleri - Boyutlar ve deneyler

TS 5374 EN 60454-3-1Yalıtıcı şeritler- Elektriksel amaçlar için- Basınca duyarlı yapışkan şeritler- Bölüm 3: Malzeme özellikleri- Föy 1: Basınca duyarlı yapışkanlı pvc filmden yapılmış yalıtıcı şeritler

TS 5376 EN 60454-3-7 Yatılıcı şeritler- Elektriksel amaçlar için- Basınca duyarlı yapışkan şeritler- Bölüm 3: Malzeme özellikleri- Föy 7: Basınca duyarlı yapışkanlı poliimid filmden yapılmış yalıtıcı şeritler

TS 5378 EN 60454-3-6 Yalıtıcı şeritler- Elektriksel amaçlar için- Basınca duyarlı yapışkan şeritler- Bölüm 3: Malzeme özellikleri- Föy 6: Akrilik termoplastik yapışkanlı polikarbonattan yapılmış yalıtıcı film şeritler

TS 6466 EN 60343 Yalıtım malzemelerinin yüzey boşalmaları tarafından delinmesine karşı bağıl direnci belirlemek için tavsiye edilen deney metotları

TS 7650 EN 60851-1 Sargı telleri- Deney metotları bölüm 1: Genel

TS 7650 EN 60851-1:1999/A1 Sargı telleri - Deney metotları - Bölüm 1 : Genel (tadil 1)

TS 7650 EN 60851-1/A2 Sargı telleri - Deney metotları - Bölüm 1: Genel

TS EN 60851-3 Sargı telleri - Deney metotları - Bölüm 3: Mekanik özellikler

TS 7778 EN 60851-4 Sargı telleri- Deney metotlar- Bölüm 4: Kimyasal özellikler

TS EN 60851-5 Sargı telleri - Deney metotları - Bölüm 5: Elektriksel özellikler

TS 8289 EN 60623 Sekonder hücreler ve piller - Alkali veya diğer asidik olmayan elektrolitler içeren - Nikel-Kadmiyum prizmatik şarj edilebilir açık tek hücreli

TS 8495 EN 60317-4 Sargı telleri- Özellikler- Bölüm 4: Poliüretan emay kaplı yuvarlak kesitli lehimlenebilir bakır tel, 130 sınıfı

TS EN 60317-8 Sargı telleri - Belirli tipler için özellikler - bölüm 8: Polyesteremid emay kaplı yuvarlak kesitli bakır tel - 180 sınıfı

TS EN 60317-12 Sargı telleri - Belirli tipler için özellikler - Bölüm 12 - Polivinil asetal emay kaplı yuvarlak bakır tel, 120 sınıfı

TS 8707 EN 60598-2-18 Aydınlatma armatürleri- Bölüm 2: Özel kurallar- Kısım 18: Yüzme havuzları ve benzeri yerlerde kullanılan

TS 8708 EN 60598-2-19/T1 Aydınlatma armatürleri bölüm 2: Özel kurallar kısım ondokuz klima sistemlerindeki güvenlik kuralları

TS 8716 EN 60634 Lambalar-Aydınlatma armatürlerinin ısınma deneylerinde kullanılan ısı kaynağı lambalarının özellikleri

TS 8719 EN 60317-26Sargı telleri-Özellikler bölüm 26: Poliamid-İmid emay kaplı yuvarlak kesitli bakır sargı teli, 200 sınıfı

TS 8719 EN 60317-26/A2 Sargı telleri - Özellikler - Bölüm 26: Poliamid-İmid emay kaplı yuvarlak kesitli bakır sargı teli, 200 sınıfı

TS 9552 EN 60682 Lambalar-Elektrikli çalışan-Kuvars-Tungsten halojen-Boğaz sıcaklığının ölçülmesi metodu

TS 9569 EN 60357 Lâmbalar - Tungsten halojenür (taşıt lâmbaları dışında) - Performans özellikleri

TS 9632 EN 50183 Hava hattı iletkenleri- Alüminyum- Magnezyum- Silisyum alaşımlı teller

TS 9632 EN 50183 Hava hattı iletkenleri- Alüminyum- Magnezyum- Silisyum alaşımlı teller

TS 9918 EN 60901 Lâmbalar - Tek başlıklı fluoresan - Performans özellikleri

TS 9918 EN 60901/T1 Lambalar-Tek başlıklı flüoresan-Performans kuralları tadil 1

TS EN 50107-1/A1 İşaret ve ışıltılı boşalma tüpü tesisatları-Yüksüz olarak beyan çıkış gerilimi 1kv'u geçen ançak 10 kv'u aşmayan-Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 50110-2:2010 Elektrik tesislerinin işletilmesi - Bölüm 2: Millî ekler

TS EN 50125-3 Demiryolu uygulamaları - Donanım için ortam şartları - bölüm 3: İletişim ve sinyalizasyon donanımı

TS EN 50123-1 Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler - d.a. anahtarlama donanımı - Bölüm 1: Genel

TS EN 50123-1 Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler - d.a. anahtarlama donanımı - Bölüm 1: Genel

TS EN 50123-3 Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler - D.a. anahtarlama donanımı- bölüm 3: Bina içi d.a. ayırıcıları, yük ayırıcılar ve toprak ayırıcıları

TS EN 50123-3 Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler - D.a. anahtarlama donanımı- bölüm 3: Bina içi d.a. ayırıcıları, yük ayırıcılar ve toprak ayırıcıları

TS EN 50123-6 Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler - D.a. anahtarlama donanımı bölüm 6: D.a. anahtarlama donanımı kademeleri

TS EN 50123-6 Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler - D.a. anahtarlama donanımı bölüm 6: D.a. anahtarlama donanımı kademeleri

TS EN 50123-7-2 Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler - D.a anahtarlama donanımı - Bölüm 7-2: D.a. cer sistemlerinde özel kullanımlar için ölçme, kumanda ve koruma cihazları - Ayırma akım dönüştürücüleri ve diğer akım ölçme cihazları

TS EN 50123-7-2 Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler - D.a anahtarlama donanımı - Bölüm 7-2: D.a. cer sistemlerinde özel kullanımlar için ölçme, kumanda ve koruma cihazları - Ayırma akım dönüştürücüleri ve diğer akım ölçme cihazları

TS EN 50124-1 Demiryolu uygulamaları- Yalıtım koordinasyonu- Bölüm 1: Temel kurallar- Bütün elektrikli ve elektronik donanım için yalıtma aralıkları ve yüzeysel kaçak yolu uzunlukları

TS EN 50124-1 Demiryolu uygulamaları- Yalıtım koordinasyonu- Bölüm 1: Temel kurallar- Bütün elektrikli ve elektronik donanım için yalıtma aralıkları ve yüzeysel kaçak yolu uzunlukları

TS EN 50124-2 Demiryolu uygulamaları- Yalıtım koordinasyonu- Bölüm 2: Aşırı gerilimler ve ilgili koruma

TS EN 50124-2 Demiryolu uygulamaları- Yalıtım koordinasyonu- Bölüm 2: Aşırı gerilimler ve ilgili koruma

TS EN 50152-3-1 Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler- A.a. anahtarlama düzeni için özel kurallar -Bölüm 3-1: A.a cer sistemlerinde özel kullanım için ölçme, kumanda ve koruma cihazları- uygulama kılavuzu

TS EN 50152-3-1 Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler- A.a. anahtarlama düzeni için özel kurallar -Bölüm 3-1: A.a cer sistemlerinde özel kullanım için ölçme, kumanda ve koruma cihazları- uygulama kılavuzu

TS EN 50155 Demiryolu uygulaması-Demiryolu taşıt araçlarında kullanılan elektronik donanım

TS EN 50160 Genel elektrik şebekeleri tarafından sağlanan elektriğin gerilim karakteristikleri

TS EN 50162 Doğru akımlı sistemlerden gelen parazit akımla korozyona karşı koruma"

TS EN 50180:2010 Geçiş izolâtörleri - Sıvı ile doldurulmuş transformatörler için kullanılan - Gerilimi 1 kv’un üstünde 52 kv’a kadar akımı 250 a’den 3,15 ka’e kadar

TS EN 50187 Anahtarlama ve kontrol tabloları- 1 kv'dan 52 kv'a kadar (dahil) beyan gerilimleri için a.a. anahtarlama ve kontrol tablolarının gaz doldurulmuş bölmeleri

TS EN 50189 Hava hattı iletkenleri için çinko kaplanmış çelik teller

TS EN 50191:2010 Elektrikli deney donanımının montajı ve çalıştırılması

TS EN 50195 Tamamen kapalı askarel ile doldurulmuş elektrik donanımının güvenli kullanımı için pratik kurallar

TS EN 50206-1 Demiryolu uygulamaları - Demiryolu taşıtları - Pantograflar - Özellikler ve deneyler - Bölüm 1: Ana hat taşıtları için pantograflar

TS EN 50209 Yüksek gerilim makinalarının çubuk ve bobinlerinin yalıtım deneyi

TS EN 50209 Yüksek gerilim makinalarının çubuk ve bobinlerinin yalıtım deneyi

TS EN 50216-3 Güç transformatörleri ve reaktör ara bağlantı parçaları-Bölüm 3:Hava geçirmeyecek şekilde sızdırmazlığı sağlanmış sıvıya daldırılan transformatörler ve gazlı korumasız reaktörlerde kullanılan koruma röleleri

TS EN 50216-3 Güç transformatörleri ve reaktör ara bağlantı parçaları-Bölüm 3:Hava geçirmeyecek şekilde sızdırmazlığı sağlanmış sıvıya daldırılan transformatörler ve gazlı korumasız reaktörlerde kullanılan koruma röleleri

TS EN 50216-7 Güç transformatörünün ve reaktörün yardımcı donanımları-Bölüm 7:Transformatörler için elektrik pompaları

TS EN 50216-9 Güç transformatörü ve reaktör yardımcı donanımları - bölüm 9: Yağdan suya ısı değiştiriciler

TS EN 50216-3/A1 Güç transformatörleri ve reaktör ara bağlantı parçaları-Bölüm 3:Hava geçirmeyecek şekilde sızdırmazlığı sağlanmış sıvıya daldırılan transformatörler ve gazlı korumasız reaktörlerde kullanılan koruma röleleri

TS EN 50216-3/A1 Güç transformatörleri ve reaktör ara bağlantı parçaları-Bölüm 3:Hava geçirmeyecek şekilde sızdırmazlığı sağlanmış sıvıya daldırılan transformatörler ve gazlı korumasız reaktörlerde kullanılan koruma röleleri

TS EN 50216-1 Güç transformatörü ve reaktör yardımcı donanımları - bölüm 1: Genel

TS EN 50216-2/A1 Güç transformatörü ve reaktör yardımcı donanımları - bölüm 2: Genleşme depolu, sıvıya daldırılan transformatörler ve reaktörler için gazla ve yağla harekete geçirilen röle

TS EN 50216-2/A1 Güç transformatörü ve reaktör yardımcı donanımları - bölüm 2: Genleşme depolu, sıvıya daldırılan transformatörler ve reaktörler için gazla ve yağla harekete geçirilen röle

TS EN 50216-8 Güç transformatörleri ve reaktör ara bağlantı parçaları - Bölüm 8: Yaltkan sıvı devreler için kelebek vanalar

TS EN 50216-3/A2 Güç transformatörleri ve reaktör ara bağlantı parçaları-Bölüm 3:Hava geçirmeyecek şekilde sızdırmazlığı sağlanmış sıvıya daldırılan transformatörler ve gazlı korumasız reaktörlerde kullanılan koruma röleleri

TS EN 50216-8/A1 Güç transformatörleri ve reaktör ara bağlantı parçaları - Bölüm 8: Yaltkan sıvı devreler için kelebek vanalar

TS EN 50216-12:2011 Güç transformatörü ve reaktör yardımcı donanımları - Bölüm 12:Vantilatörler

TS EN 50216-12:2011 Güç transformatörü ve reaktör yardımcı donanımları - Bölüm 12:Vantilatörler

TS EN 50216-5 Güç transformatörü ve reaktör yardımcı donanımları - bölüm 5: Sıvı seviyesine, basınç düzeneklerine ve akışa ait göstergeler

TS EN 50216-5/A2 Güç transformatörü ve reaktör yardımcı donanımları - bölüm 5: Sıvı seviye, basınç ve akış göstergeleri, basınç tahliye düzenleri ve hava kurutucu solunum cihazları

TS EN 50225 Tamamen kapalı,pcb ile kirlenebilen yağ ile doldurulmuş elektrik donanımının güvenli kullanımı için pratik kurallar

TS EN 50238 Demiryolu uygulamaları-Demiryolu aracı ve güzergah algılama sistemi arasındaki uyumluluk

tst EN 50238 Demiryolu uygulamaları-Demiryolu aracı ve güzergah algılama sistemi arasındaki uyumluluk

TS EN 50243 Sıvı doldurulmuş transformatörlerde 24 kv ve 36 kv, 5 ka ve 8 ka'de kullanılan bina dışı geçit transformatörleri için

TS EN 50264-2-1 Demiryolu uygulamaları-Özel yangın performanslı demiryolu taşıtları güç ve kontrol kabloları-Bölüm 2-1:Çapraz bağlı elastomerik yalıtımlı-Tek damarlı kablolar

TS EN 50264-3-2 Demiryolu uygulamaları-Özel yangın performanslı demiryolu taşıtları güç ve kontrol kabloları-Bölüm 4: Azaltılmış kesitli ve çapraz bağlı elastomerik yalıtımlı-Çok damarlı kablolar

TS EN 50264-2-2 Railway applications - Railway rolling stock power and control cables having special fire performance - Part 2-2: Cables with crosslinked elastomeric insulation - Multicore cables

TS EN 50272-4 İkincil bataryalar ve batarya tesisatları için güvenlik kuralları - Bölüm 4: Taşınabilir cihazlarda kullanılan bataryalar

TS EN 50281-2-1 Elektriksel donanım - Yanıcı toz ortamlarında kullanılan - bölüm 2-1: Deney metotları - tozun en düşük tutuşma sıcaklıklarının belirlenmesi metotları

TS EN 50281-2-1/AC:1999 Elektriksel donanım - Yanıcı toz ortamlarında kullanılan - Bölüm 2-1: Deney metotları - Tozun en düşük tutuşma sıcaklıklarının belirlenmesi metotları

tst EN 50284 Donanım grubu ıı, kategorisi 1g olan elektrikli cihazların yapılışı, deneyleri ve işaretlenmesi için özel kurallar

TS EN 50285 Lambalar - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli lambaların enerji verimliliğini ölçme metotları

TS EN 50285 Lambalar - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli lambaların enerji verimliliğini ölçme metotları

TS EN 50294 Lambalar- Balast/ lamba devrelerinde toplam giriş gücünün ölçülmesi metodu

TS EN 50294/A2 Lambalar- Balast/ lamba devrelerinde toplam giriş gücünün ölçülmesi metodu

TS EN 50305 Demiryolu uygulamaları-Özel yangın performansına sahip demiryolu taşıt kabloları-Deney metotları

TS EN 50306-1 Demiryolu uygulamaları - Çeken ve çekilen taşıtlarda kullanılan özel yangın performansına sahip kablolar - İnce cidarlı- Bölüm 1: Genel şartlar

TS EN 50306-2 Demiryolu uygulamaları - Çeken ve çekilen taşıtlarda kullanılan özel yangın performansına sahip kablolar - İnce cidarlı- Bölüm 2: Tek özlü kablolar

TS EN 50306-3 Demiryolu uygulamaları - Çeken ve çekilen taşıtlarda kullanılan özel yangın performansına sahip kablolar - İnce cidarlı- Bölüm 3: İnce duvar örtülü ve siperli (kalkanlı) tek ve çok özlü kablolar (çift, üçlü, dörtlü)

TS EN 50306-4 Demiryolu uygulamaları - Çeken ve çekilen taşıtlarda kullanılan özel yangın performansına sahip kablolar - İnce cidarlı- Bölüm 4: Bstandard duvar örtülü, çok özlü ve çoklu çift kablolar

tst EN 50317 Demiryolu uygulamaları-Akım toplama sistemleri-Pantograf ve havai temas hattı arasındaki dinamik etkileşiminin ölçülmesinin doğrulanması ve kurallar  

TS EN 50318 Demiryolu uygulamaları-Akım toplama sistemleri-Pantoğraf ile hava temas hattı arasındaki simülasyonun doğrulanması

tst EN 50319 Yaklaşma düzenleri - Analog çıkışlı yaklaşma düzenlerinin özellikleri

TS EN 50327 Demiryolu uygulamaları - Konverter grublarının beyan değerlerinin harmonizasyonu ve konverter grublarına uygulanan deneyler

TS EN 50327 Demiryolu uygulamaları - Konverter grublarının beyan değerlerinin harmonizasyonu ve konverter grublarına uygulanan deneyler

TS EN 50327/A1 Demiryolu uygulamaları - Konverter grublarının beyan değerlerinin harmonizasyonu ve konverter grublarına uygulanan deneyler

TS EN 50327/A1 Demiryolu uygulamaları - Konverter grublarının beyan değerlerinin harmonizasyonu ve konverter grublarına uygulanan deneyler

TS EN 50328 Demiryolu uygulamaları- Sabit tesisler -Alt güç istasyonlarındaki elektronik güç konverterleri

TS EN 50328 Demiryolu uygulamaları- Sabit tesisler -Alt güç istasyonlarındaki elektronik güç konverterleri

TS EN 50329 Demiryolu uygulamaları- Sabit tesisler -Cer transformatörleri

TS EN 50329 Demiryolu uygulamaları- Sabit tesisler -Cer transformatörleri

TS EN 50329/A1 Demiryolu uygulamaları- Sabit tesisler -Cer transformatörleri

TS EN 50334 Kablolar- Elektrik kablo damarlarının tanıtımı için yazı ile işaretleme

TS EN 50336 36 kv'yi aşmayan transformatör ve reaktör kablo bağlantı kutuları için geçit izolatörleri

TS EN 50341-2 45 kv a.a.'ı aşmayan havai elektrik hatları-Bölüm 2:Milli zorunlu durumlar indeksi

TS EN 50341-3 Alternatif akımda 45 kv'u aşan elektrikli hava hatları-Bölüm 3:Ulusal kurallar

TS EN 50342-4 Kurşun asit akümülatörler - Yol verme için - bölüm 4: Ağır taşıtlar için akümülatörlerin boyutları

TS EN 50342-3 Kurşun asit akümülatörler - Yol verme için - bölüm 3: 36 v anma gerilimli akümülatörler için kutup başı sistemi

TS EN 50342-2 Kurşun asit akümülatörler - Yol verme için - Bölüm 2: Akümülatörlerin boyutları ve kutup başlarının işaretlenmesi

TS EN 50345:2009 Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler - Elektrikli cer - Havai elektrik kontakt hatlarının desteklenmesi için yalıtımlı sentetik halat sistemleri

TS EN 50375 Elektriksel yalıtma yağında kullanılan deney yöntemi

TS EN 50381 İç tahliyeli veya iç tahliyesiz, taşınabilir havalandırmalı odalar

TS EN 50381/AC İç tahliyeli veya iç tahliyesiz, taşınabilir havalandırmalı odalar

TS EN 50386:2010 Sıvı dolgulu transformatörler için 1kv'a kadar ve 250 a ilâ 5 ka'lik geçit izolatörleri

TS EN 50387 Sıvı dolgulu transformatörler için 1kv'a kadar ve 1,25 ka ilâ 5 ka'lik baralı geçit izolatörleri

TS EN 50394-1 Potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanılan elektrikli cihazlar - Grup ı - Kendinden güvenlikli sistemler - Bölüm 1: Yapım ve deneyler

TS EN 50397-1 İletkenler - Hava hatları için örtülü iletkenler - Beyan gerilimleri 1 kv a.a. üzerinde olan ve 36 kv a.a’yı geçmeyen - Bölüm 1: Örtülü iletkenler

TS EN 50397-2 İletkenler - Hava hatları için örtülü iletkenler - Beyan gerilimleri 1 kv a.a. üzerinde olan ve 36 kv a.a’yı geçmeyen - Bölüm 2:Örtülü iletkenler için donanımlar-Deneyler ve kabul kriterleri

TS EN 50397-3 İletkenler - Hava hatları için örtülü iletkenler - Beyan gerilimleri 1 kv a.a. üzerinde olan ve 36 kv a.a’yı geçmeyen - Bölüm 3:Kullanım kılavuzu

TS EN 50414 Elektronik ve optik fiber kabloların yalıtım ve kılıfından alınan pvc’deki kurşun analizleri için deney metodu - Metot a : Alev uyarım atomik absorpsiyon spektrometreli toplam kurşun muhtevası belirlenmesi - Metot b: Kurşun sülfür genleşmesi ile niteliksel analiz.

TS EN 50423-2 1 kv a.a.'yı aşan 45 kv a.a.'ya kadar(dahil) havai hatlar - Bölüm 1: Genel kurallar - Ortak özellikler

TS EN 50423-3 1 kv a.a.'yı aşan 45 kv a.a.'ya kadar(dahil) havai hatlar - Bölüm 2: Milli standard listesi

TS EN 50464-3 En yüksek gerilimi 36 kv’u geçmeyen teçhizat için 50 kva’dan 2500 kva’ya kadar olan üç fazlı 50 hz yağlı dağıtım transformatörleri - Bölüm 3: Sinüs biçimli olmayan akımlar ile yüklenen bir transformatörün beyan güç değerinin belirlenmesi

TS EN 50464-4 En yüksek gerilimi 36 kv’u geçmeyen teçhizat için 50 kva’dan 2500 kva’ya kadar olan üç fazlı 50 hz yağlı dağıtım transformatörleri - Bölüm 4: Basınçlı oluklu tanklar ile ilgili kurallar ve deneyler

TS EN 50464-2-1 En yüksek gerilimi 36 kv’u geçmeyen teçhizat için 50 kva’dan 2500 kva’ya kadar olan üç fazlı 50 hz yağlı dağıtım transformatörleri - Bölüm 2-1: Yüksek gerilim ve/veya alçak gerilim tarafında kablo kutuları olan dağıtım transformatörleri - Genel kurallar

TS EN 50464-2-2 En yüksek gerilimi 36 kv’u geçmeyen teçhizat için 50 kva’dan 2500 kva’ya kadar olan üç fazlı 50 hz yağlı dağıtım transformatörleri - Bölüm 2-2: Yüksek gerilim ve/veya alçak gerilim tarafında kablo kutuları olan dağıtım transformatörleri - En 50464-2-1'deki kuralları karşılayan dağıtım transformatörlerinde kulllanım için tip 1 kablo kutuları

TS EN 50468 Haberleşme kapısına sahip donanımlar için aydınlatma sebebiyle ortaya çıkan aşırı gerilimler ve aşırı akımlara karşı dayanabilirlik kuralları

TS EN 50483-2 Alçak gerilim hava hattı demetli kablo yardımcı donanımları için deney özellikleri - Bölüm 2: Kendinden destekli sistem için germe ve askı kelepçeleri

TS EN 50483-3 Alçak gerilim hava hattı demetli kablo yardımcı donanımları için deney özellikleri - Bölüm 3: Nötr askı sistemi için germe ve askı kelepçeleri

TS EN 50483-5 Alçak gerilim hava hattı demetli kablo yardımcı donanımları için deney özellikleri - Bölüm 5: Elektriksel yaşlandırma deneyi

TS EN 50483-6 Alçak gerilim hava hattı demetli kablo yardımcı donanımları için deney özellikleri - Bölüm 6: Çevresel deney işlemi

TS EN 50483-1 Alçak gerilim hava hattı demetli kablo yardımcı donanımları için deney özellikleri - Bölüm 1:Genel

TS EN 50483-4 Alçak gerilim hava hattı demetli kablo yardımcı donanımları için deney özellikleri - Bölüm 4: Bağlayıcılar

TS EN 50495 Patlama risklerine karşı donanımın güvenli işleyişi için gereken emniyet cihazları

TS EN 50522:2010 1 kv a.a'yı aşan güç tesislerin topraklaması

TS EN 50540 Hava hatları için iletkenler - Çelikle güçlendirilmiş aluminyum iletkenler (acss)

TS EN 60027-1 Elektrik teknolojisinde kullanılan harf semboller - Bölüm 1: Genel

TS EN 60027-3 Elektrik teknolojisinde kullanılan harf semboller - Bölüm 3: Logaritmik ve ilgili büyüklükler ve birimleri

TS EN 60027-1/A2 Elektrik teknolojisinde kullanılan harf semboller - Bölüm 1: Genel

TS EN 60034-3 Döner elektrik makinaları - Bölüm 3 : Silindirik rotorlu senkron makinalar için özel kurallar

TS EN 60034-4 Döner elektrik makinaları bölüm 4 - Senkron makina büyüklüklerinin deneylerden belirlenmesi için metotlar

TS EN 60034-29 Döner elektrik makinaları - Bölüm 29: Eş değer yükleme ve süper pozisyon teknikleri - Sıcaklık artışının belirlenmesi için dolaylı metot

TS EN 60034-18-1 Döner elektrik makinaları - Bölüm 18- 1: Yalıtım sistemlerinin fonksiyonel değerlendirilmesi - Genel kılavuz

TS EN 60034-22 Döner elktrik makinaları - Bölüm 22: İçten yanmalı motor tahrikleri a.a. jeneratörleri

TS EN 60034-18-22 Döner elektrik makinaları - bölüm 18-22: Yalıtma sistemlerinin fonksiyonel değerlendirilmesi - Tel ile sarılan sargılar için deney işlemleri - Yalıtma bileşeni yerine kullanılabilecek malzemelerin ve değişikliklerin sınıflandırılması

TS EN 60034-18-22 Döner elektrik makinaları - bölüm 18-22: Yalıtma sistemlerinin fonksiyonel değerlendirilmesi - Tel ile sarılan sargılar için deney işlemleri - Yalıtma bileşeni yerine kullanılabilecek malzemelerin ve değişikliklerin sınıflandırılması

TS EN 60061-4/tst A1 Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolu için mastarlar ile birlikte-Bölüm 4:Genel bilgi ve kılavuz  

TS EN 60061-4/tst A2Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolu için mastarlar ile birlikte-Bölüm 4:Genel bilgi ve kılavuz

TS EN 60061-4/tst A3Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolu için mastarlar ile birlikte-Bölüm 4:Genel bilgi ve kılavuz

TS EN 60061-3/tst A2 Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolu için mastarlar ile birlikte bölüm 3: Mastarlar  

TS EN 60061-3/tst A3Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolu için mastarlar ile birlikte bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60061-3/tst A4Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolu için mastarlar ile birlikte bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60061-3/tst A5Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolu için mastarlar ile birlikte bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60061-3/tst A6 Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolu için mastarlar ile birlikte bölüm 3: Mastarlar  

TS EN 60061-3/tst A29 Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolu için mastarlar ile birlikte bölüm 3: Mastarlar  

TS EN 60061-3/tst A30 Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolu için mastarlar ile birlikte bölüm 3: Mastarlar  

TS EN 60061-3/tst A31 Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolu için mastarlar ile birlikte bölüm 3: Mastarlar  

TS EN 60061-3/tst A32 Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolu için mastarlar ile birlikte bölüm 3: Mastarlar  

TS EN 60061-1/tstA43 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 1: Lâmba başlıkları

TS 278 EN 60064/A11Lâmbalar - Tungsten filâmanlı - Ev ve benzeri yerlerde genel aydınlatma amacıyla kullanılan - Performans özellikleri

TS EN 60064/A5 Lâmbalar - Tungsten filâmanlı - Ev ve benzeri yerlerde genel aydınlatma amacıyla kullanılan - Performans özellikleri

TS EN 60068-2-80 Çevre şartlarına dayanıklılık deneyi - Bölüm 2-80: Fi deneyi: Vibrasyon - Karma mod

TS EN 60068-3-5 Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri - Bölüm 3-5: Yardımcı doküman ve kılavuz - Sıcaklık deney odalarının performansının doğrulanması

TS EN 60068-3-6 Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri -Bölüm 3-6: Yardımcı doküman ve kılavuz - Sıcaklık/nem deney odalarının performansının doğrulanması

TS EN 60068-3-7 Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri -Bölüm 3-7: Yardımcı doküman ve kılavuz - Deney a ve deney b (yüklü) için sıcaklık deney odalarındaki ölçmeler

TS EN 60071-1 Yalıtım koordinasyonu- Bölüm 1: Tarifler, prensipler ve kurallar

TS EN 60071-1/A1 Yalıtım koordinasyonu- Bölüm 1: Tarifler, prensipler ve kurallar

TS EN 60076-11 Güç transformatörleri - Bölüm 11: Kuru tip transformatörler

TS EN 60076-13 Güç transformatörleri - Bölüm 13: Kendinden korumalı, sıvı doldurulmuş transformatörler

TS EN 60076-2:2011 Güç transformatörleri-Bölüm 2-Sıvıya daldırılan transformatörler için sıcaklık artışı

TS EN 60077-5 Demiryolu uygulamaları- Çeken ve çekilen taşıtlar için elektrikli teçhizat - Bölüm 5: Elektroteknik bileşenler - Hv sigortaları için kurallar

TS EN 60077-1 Demiryolu uygulamaları - Demiryolu taşıtları için elektrik donanımı - bölüm 1: Genel servis şartları ve genel kurallar

TS EN 60079-15 Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan-Bölüm 15: “n” tipi koruma ile teçhizatın korunması

TS EN 60079-20-1 Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - bölüm 20-1: Gaz ve buhar sınıflandırması için malzeme karakteristikleri - Deney metotları ve veriler

TS EN 60079-29-4 Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - bölüm 29-4: Gaz detektörleri - Tutuşabilir gazlar için açık yol detektörlerinin performans özellikleri

TS EN 60079-25 Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - bölüm 25: Kendinden güvenlikli elektriksel sistemler

TS EN 60081/A3 Lambalar - Çift başlıklı fluerosan - Performans özellikleri

TS EN 60081/A2 Lambalar - Çift başlıklı fluerosan - Performans özellikleri

TS EN 60081/A1 Lambalar - Çift başlıklı fluerosan - Performans özellikleri

TS EN 60081/A4 Lambalar - Çift başlıklı fluerosan - Performans özellikleri

TS EN 60085:2008 Elektrik yalıtımı - Isıl değerlendirme ve gösteriliş

TS EN 60085 Elektrik yalıtımı - Isıl değerlendirme ve gösteriliş

TS EN 60112 Katı yalıtım malzemeleri - Yüzeysel kaçaklar ile ilgili mukayese ve dayanıklılık indislerinin belirlenmesi metodu

TS EN 60112/A1 Katı yalıtım malzemeleri - Yüzeysel kaçaklar ile ilgili mukayese ve dayanıklılık indislerinin belirlenmesi metodu

TS EN 60137:2008 Yalıtkan geçit izolâtörleri - 1000 v’un üzerindeki alternatif gerilimler için

TS EN 60146-2 Yarı iletken konvertörler bölüm 2 : Doğrudan d.a. konvertörler dahil kendinden komütasyonlu yarı iletken konvertörler

TS EN 60168/A2 Mesnet izolatörleri- Bina içinde ve bina dışında anma gerilimleri 1000 v'un üstündeki sistemlerde kullanılan- Seramik malzeme veya camdan yapılmış mesnet izolatörlerinin deneyleri

TS EN 60196 Iec standard frekansları

TS EN 60204-33:2011Makinalarda güvenlik- Makinaların elektrik ekipmanı- Bölüm 33: Yarı iletken fabrikasyon ekipman için özellikler

TS EN 60205 Manyetik parçalı bölümlerin etkin parametrelerinin hesaplanması

TS EN 60205/A1 Manyetik parçalı bölümlerin etkin parametrelerinin hesaplanması

TS EN 60216-3 Electrical insulating materials - Elektrik yalıtım malzemeleri - Isıl dayanıklılık özellikleri - Bölüm 3: Isıl dayanıklılık karakteristiklerinin hesaplanması için kurallar

TS EN 60216-5 Elektrik yalıtım malzemeleri - Isıl dayanıklılık özellikleri - Bölüm: Yalıtım malzemesinin bağıl ısıl dayanıklılık (rte) indisinin belirlenmesi

TS EN 60216-2 Elektrik yalıtım malzemeleri - Isıl dayanıklılık özellikleri - bölüm 2: Elektrik yalıtım malzemelerinin ısıl dayanıklılık özelliklerinin belirlenmesi - Deney kriterlerinin seçimi

TS EN 60216-6 Elektrik yalıtım malzemeleri - Isıl dayanıklılık özellikleri - Bölüm 6 : Yalıtım malzemesinin bağıl ısıl dayanıklılık (rte) indisinin belirlenmesi

TS EN 60229 Kablolar - Elektrik kabloları - Özel koruma fonksiyonlu ekstrüde edilmiş dış kılıflardaki deneyler

TS EN 60229 Kablolar - Elektrik kabloları - Özel koruma fonksiyonlu ekstrüde edilmiş dış kılıflardaki deneyler

TS EN 60230 Kablolar - Kablo ve yardımcı donanımlarına uygulanan anî darbe deneyleri

TS IEC 60245-7 Kablolar-Kauçuk yalıtımlı-Beyan gerilimi en çok 450/750 v olan bölüm 7:Isıya dayanıklı etil-Vinilasetat yalıtımlı kablolar

tst EN 60247 Yalıtım sıvıları- Bağıl geçirgenlik, dielektrik azalma faktörü ve doğru akım öz direncinin tayini

TS EN 60247 Yalıtım sıvıları- Bağıl geçirgenlik, dielektrik azalma faktörü ve doğru akım öz direncinin tayini

TS EN 60254-2 Akümülatörler-Kurşun asit akümülatörler - Cer amaçlı - Bölüm 2: Hücreler ile bağlantı uçlarının boyutları ve hücreler üzerindeki kutup işaretlemesi

TS EN 60255-21-1 Elektrik röleleri bölüm 21: Ölçme röleleri ve koruyucu donanımlar üzerinde titreşim, mekanik darbe, çarpma ve sismik deneyler- Kısım 1: Titreşim deneyleri (sinüs biçimli)

TS EN 60255-1 Ölçme röleleri ve koruma ekipmanı bölüm 1:Genel özellikler

TS EN 60264-4-2 Sargı tellerinin ambalajlanması-Bölüm 4-2:Deney metotları-Termoplastik malzemeden konik göbekli teslimat makaralarının taşıyıcıları

TS EN 60264-3-4 Sargı tellerinin ambalajlanması bölüm 3-4 : Teslimat makaraları - Konik - Konik biçimli teslimat makaraları için konteynerlerin temel boyutları

TS EN 60264-3-3/A1Sargı tellerinin ambalâjlanması - Bölüm 3: Konik makaralar - kısım 3: Termoplâstik malzemeden yapılmış iade edilemeyen makaralar için özellikler

TS EN 60264-4-2/A1 Sargı tellerinin ambalâjlanması - Bölüm 4-2: Deney metotları -Termoplâstik malzemeden konik göbekli teslimat makaralarının taşıyıcıları

tst EN 60269-4-1 Alçak gerilim sigortaları-Bölüm 4-1:Yarı iletken cihazların korunması ile ilgili değiştirme elemanlar için ek kurallar

TS EN 60276 Elektrik makinalarına ait karbon fırçalar, fırça tutucuları, kollektörler ve bilezikler ile ilgili tarifler ve terimler

TS EN 60282-1 Sigortalar - Yüksek gerilim - Bölüm 1: Akım sınırlayıcı sigortalar

TS EN 60300-3-2 Güvenilebilirlik yönetimi - bölüm 3-2: Uygulama kılavuzu-Güvenilebilirlik verilerinin sahadan toplanması

TS EN 60300-3-3 Güvenilebilirlik yönetimi - Bölüm 3-3 : Uygulama kılavuzu - ömür döngüsü maliyeti

TS EN 60300-3-14 Güvenilebilirlik yönetimi-Bölüm 3-14:Uygulama kılavuzu-Bakım ve bakım desteği(ıec 60300-3-14:2004)/not:Tasdik notu

TS EN 60300-3-16 Güvenilebilirlik yönetimi - Bölüm 3-16: Uygulama kılavuzu - Bakım destek hizmetlerinin belirlenmesi için kılavuz

TS 7205 EN 60309-1/A11  Fişler, prizler ve ara fiş - Prizler - Sanayide kullanılan - Bölüm 1: Genel özellikler

tst EN 60310 Demiryolu uygulamaları- Demir yolu taşıtları üzerindeki cer transformatörleri ve endüktörler

tst EN 60310 Demiryolu uygulamaları- Demir yolu taşıtları üzerindeki cer transformatörleri ve endüktörler

TS EN 60317-15/A1 Sargı telleri - Belirli tipler için özellikler - Bölüm 15: Poliesterimid emay kaplı yuvarlak kesitli alüminyum tel, 180 sınıfı

TS EN 60317-0-6 Sargı telleri- Özellikler- Bölüm 0: Genel özellikler- Kısım 6: Cam- Elyaf sarılı reçine veya vernikle emprenye edilmiş çıplak veya emay kaplı yuvarlak kesitli bakır tel.

TS EN 60317-22 Sargı telleri - Belirli tipler için özellikler - Bölüm 22: Polyester veya poliesterimid üzeri poliamid emay kaplı yuvarlak kesitli bakır tel, 180 sınıfı

TS EN 60317-19/A1 Sargı telleri-Özellikler bölüm 19:Üzeri poliamid örtülü poliüretan emay kaplı yuvarlak kesitli lehimlenebilir bakır sargı teli, 130 sınıfı

TS EN 60317-42 Sargı telleri - Özellikler - Bölüm 42: Polyester - Amid- Imid emay kaplı yuvarlak kesitli bakır tel, 200 sınıfı"

TS EN 60317-43 Sargı telleri - Özellikler - Bölüm 43: Aromatik poliamid şerit sarılı yuvarlak bakır tel, 240 sınıfı"

TS EN 60317-44 Sargı telleri - Özellikler - Bölüm 44: Aromatik poliamid şerit sarılı dikdörtgen kesitli bakır tel, 240 sınıfı"

TS EN 60317-0-3 Sargı telleri- Özellikler- Bölüm 0: Genel özellikler- Kısım 3: Yuvarlak kesitli alüminyum tel

TS EN 60317-15 Sargı telleri - Belirli tipler için özellikler - Bölüm 15: poliesterimid emay kaplı yuvarlak kesitli alüminyum tel, 180 sınıfı

TS EN 60317-18 Sargı telleri - Belirli tipler için özellikler - Bölüm 18: Polivinil asetal emay kaplı dikdörtgen kesitli bakır tel, 120 sınıfı

TS EN 60317-29/A1 Sargı telleri-Özellikler bölüm 29-Üzeri poliamid-İmid örtülü poliester veya poliesterimid emay kaplı dikdörtgen kesitli bakır sargı teli 200 sınıfı

TS EN 60317-0-6/A1 Sargı telleri- Özellikler- Bölüm 0: Genel özellikler- Kısım 6: Cam- Elyaf sarılı reçine veya vernikle emprenye edilmiş çıplak veya emay kaplı yuvarlak kesitli bakır tel.

TS EN 60317-19/A2 Sargı telleri-Özellikler bölüm 19:Üzeri poliamid örtülü poliüretan emay kaplı yuvarlak kesitli lehimlenebilir bakır sargı teli, 130 sınıfı

TS EN 60317-17 Sargı telleri-Belirli tipler için özellikler - Bölüm 17: Polivinil asetal emay kaplı dikdörtgen kesitli bakır tel 105 sınıfı

TS EN 60317-26/A2:2010 Sargı telleri-Özellikler bölüm 26: Poliamid-İmid emay kaplı yuvarlak kesitli bakır sargı teli, 200 sınıfı

TS EN 60317-0-5 Sargı telleri-Belirli tipler için özellikler-Bölüm 0-5: Genel özellikler -Cam elyaf örgülü, reçine veya vernik ile işlem görmüş çıplak veya emay kaplı dikdörtgen kesitli bakır tel

TS EN 60317-42/A1 Sargı telleri - Özellikler - Bölüm 42: Polyester - Amid - İmid emay kaplı yuvarlak kesitli bakır tel, 200 sınıfı

TS EN 60317-22/A1 Sargı telleri - Belirli tipler için özellikler - Bölüm 22: Polyester veya poliesterimid üzeri poliamid emay kaplı yuvarlak kesitli bakır tel, 180 sınıfı

TS EN 60317-18/A1 Sargı telleri - Belirli tipler için özellikler - Bölüm 18: Polivinil asetal emay kaplı dikdörtgen kesitli bakır tel, 120 sınıfı

TS EN 60352-3 Lehimsiz bağlantılar- Bölüm 3: Lehimsiz erişilebilir yalıtkan sıyırmalı bağlantılar- Genel özellikler, deney metotları ve uygulama kılavuzu

TS EN 60352-6 Lehimsiz bağlantılar-Bölüm 6: Yalıtım geçmeli bağlantılar-Genel özellikler, deney metotları ve uygulama kılavuzu

TS EN 60352-2 Lehimsiz bağlantılar - Bölüm 2: Lehimsiz sabitlenmiş bağlantılar - Genel kurallar, deney metotları ve uygulama kılavuzu

TS 9569 EN 60357/A2 Lambalar - Tungsten halojenür (taşıt lambaları dışında) - Performans özellikleri

TS EN 60320-2-3/A1 Cihaz fiş ve prizi - Genel amaçlar için ev ve benzeri yerlerde kullanılan bölüm 2 - 3: Koruma derecesi ıpx0’dan yüksek olan cihaz fiş ve prizi

TS EN 60320-2-3 Cihaz fiş ve prizi - Genel amaçlar için ev ve benzeri yerlerde kullanılan bölüm 2 - 3: Koruma derecesi ıpx0’dan yüksek olan cihaz fiş ve prizi

TS EN 60371-2 Yalıtım malzemeleri - Mika esaslı - Özellikler - Bölüm 2: Deney metotları

TS EN 60371-3-5 Yalıtım malzemeleri - Mika esaslı - Özellikler - Bölüm 3: Malzeme özellikleri - Föy 5: Emprenye sonrası epoksi reçine bağlayıcılı cam altlıklı - Mika kağıt (vpı)

TS EN 60371-3-4 Mika esaslı yalıtım malzemeleri bölüm 3:Özel malzemeler için özellikler föy 4:B-Dereceli epoksi reçine yapıştırıcılı poliester film takviyeli mika kağıt (ıec 371-3-4:1992)

TS EN 60371-3-6 Yalıtım malzemeleri - Mika esaslı - Bölüm 3: Malzeme özellikleri - Föy 6: B kademesindeki epoksi reçine bağlayıcılı cam altlıklı mika kağıdı (vpı)

TS EN 60371-3-7 Mika esaslı yalıtım malzemeleri bölüm 3:Özel malzemeler için özellikler föy 7: Tekli iletken band film mika kağıt

TS EN 60371-3-8 Yalıtım malzemeleri - Mika esaslı - Özellikler - Bölüm 3: Malzeme özellikleri - Föy 8: Aleve dayanıklı güvenlik kabloları için mika kağıdı bantlar

TS EN 60371-3-9 Yalıtım malzemeleri - Mika esaslı - Özellikler - bölüm 3: Malzeme özellikleri - Föy 9: Kalıplama mikaniti

TS EN 60371-3-2 Yalıtım malzemeleri - Mika esaslı - Özellikler - Bölüm 3: Malzeme özellikleri - Föy 2: Mika kâğıt

TS EN 60371-3-8/A1 Mika esalı yalıtım malzemeleri - Bölüm 3: Münferit malzemeler için özellikler - Kısım 8: Aleve dayanıklı emniyet güvenlik kabloları için mika kağıt bantlar

TS EN 60371-3-4/A1 Mika esaslı yalıtım malzemeleri bölüm 3:Özel malzemeler için özellikler föy 4:B-Dereceli epoksi reçine yapıştırıcılı poliester film takviyeli mika kağıt

TS EN 60371-3-6/A1 Yalıtım malzemeleri - Mika esaslı - Bölüm 3: Malzeme özellikleri - Föy 6: B kademesindeki epoksi reçine bağlayıcılı cam altlıklı mika kağıdı (vpı)

TS EN 60371-3-7/A1 Mika esaslı yalıtım malzemeleri bölüm 3:Özel malzemeler için özellikler föy 7: Tekli iletken band film mika kağıt

TS EN 60371-3-6/tst A1 Yalıtım malzemeleri - Mika esaslı - Bölüm 3: Malzeme özellikleri - Föy 6: B kademesindeki epoksi reçine bağlayıcılı cam altlıklı mika kağıdı (vpı)  

TS EN 62384/A1 Işık yayan diyot (led) modülleri için doğru akım (d.a.) veya alternatif akım (a.a.) beslemeli elektronik kontrol düzeni - Performans özellikleri

TS EN 60404-6 Manyetik malzemeler - Bölüm 6: Halka numuneler kullanılarak 20 hz ilâ 200 khz aralığındaki frekanslarda manyetik olarak yumuşak metal ve toz malzemelerin manyetik özelliklerini ölçme metodu

TS EN 60404-13 Manyetik malzemeler- Bölüm 13:Elektriksel çelik sac ve şeritlerin elektrikle yüklenme faktörü, yoğunluk ve direnç ölçüm metotları

TS EN 60404-8-6 Menyetik malzemeler - Bölüm 8-6: Münferit malzemeler için özellikler - Yumuşak manyetik malzemeler

TS EN 60424-5 Ferrit çekirdekler - Yüzey düzensizliklerinin sınır değerleri için kılavuz - Bölüm 5: Düzlemsel çekirdekler

TS EN 60426 Elektrik yalıtım malzemeleri - Yalıtım malzemelerinin neden olduğu elektrolitik korozyonun belirlenmesi - Deney metotları

TS EN 60433 İzolatörler - Anma gerilimi 1 kv' un üzerinde olan hava hatları için -A.a. sistemleri için seramik izalatörler-Uzun çubuk tipi izolatör birimlerinin karakteristikleri

TS EN 60447 İnsan-Makina ara yüzü için temel ve güvenlik prensipleri işaretleme ve tanıtma - Harekete geçirme prensipleri

TS EN 60454-3-1/A1 Yalıtıcı şeritler- Elektriksel amaçlar için- Basınca duyarlı yapışkan şeritler- Bölüm 3: Malzeme özellikleri- Föy 1: Basınca duyarlı yapışkanlı pvc filmden yapılmış yalıtıcı şeritler

TS EN 60454-3-19 Yalıtıcı şeritler - Elektriksel amaçlar için - Basınca duyarlı yapışkan şeritler bölüm 3: Malzeme özellikleri - Föy 19: Her iki tarafı da basınca duyarlı yapışkanlı çeşitli altlık malzemelerinden yapılan şeritler

TS EN 60454-3-11 Yalıtıcı şeritler-Elektriksel amaçlar için-Basınca duyarlı yapışkan şeritler-Bölüm 3: Malzeme özellikleri-Föy 11: Basınca duyarlı yapışkanlı, cam filaman, kırpılmış selülozik kağıt, dokunmamış polyester ve epoksi ile polyester kombinasyonlu film şeritler

TS EN 60454-3-14 Yalıtıcı şeritler-Elektriksel amaçlar için-Basınca duyarlı yapışkan şeritler-Bölüm 3: Malzeme özellikleri-Föy 14: Basınca duyarlı yapışkanlı politetrafloroetilen filmden şeritler

TS EN 60454-2 Yalıtıcı şeritler- Elektrisel amaçlar için- Basınca duyarlı yapışkan şeritler- Bölüm 2: Deney metotları

TS EN 60454-3-2 Yalıtıcı şeritler - Elektriksel amaçlar için - Basınca duyarlı yapışkan şeritler - Bölüm 3: Malzeme özellikleri - Föy 2: kauçuk termoset, kauçuk termoplâstik veya çapraz bağlı akrilik, yapışkanlı polyester film şeritler için kurallar

TS EN 60454-3-8 Yalıtıcı şeritler - Elektriksel amaçlar için - Basınca duyarlı yapışkan şeritler - Bölüm 3: Malzeme özellikleri - Föy 8: Sadece cam, selüloz asetat esaslı veya viskoz elyafı ile birleşik, basınca duyarlı yapışkanlı dokuma kumaş şeritler

TS EN 60454-3-12 Yalıtıcı şeritler - Elektriksel amaçlar için - Basınca duyarlı yapışkan şeritler - Bölüm 3: Malzeme özellikleri - Föy 12: Basınca duyarlı yapışkanlı polietilen ve polipropilen film şeritler için kurallar

TS EN 60455-1 Reaktif hamurlar-Reçine esaslı - Elektrik yalıtımı için kullanılan-Bölüm 1: Tarifler ve genel özellikler

TS EN 60455-3-5 Elektrik yalıtımında kullanılan reçine esaslı aktif hamurlar-Bölüm 3: Münferit malzemeler için özellikler-Föy 5-Doymamış poliester esaslı emprenye reçineler

TS EN 60464-1 Vernikler- Elektrik yalıtımı için kullanılan bölüm 1: Tarifler ve genel özellikler

TS EN 60464-3-1 Vernikler- Elektrik yalıtımında kullanılan- Bölüm 3: Malzeme özellikleri- Föy 1: Ortam sıcaklığında kürleyici son işlem vernikleri

TS EN 60464-3-2  Vernikler- Elektrik yalıtımında kullanılan- Bölüm 3: Malzeme özellikleri- Föy 2: Sıcak kürleyici emprenye vernikleri

TS EN 60464-1/A1 Elektrik yalıtımında kullanılan vernikler - Bölüm 1: Tanımlar ve genel özellikler

TS EN 60464-2/A1 Elektrik yalıtımında kullanılan vernikler - Bölüm 2: Deney yöntemleri

TS EN 60464-3-2/A1 Vernikler - Elektrik yalıtımında kullanılan - Bölüm 3: Malzeme özellikleri - Föy 2: Sıcak kürleyici emprenye vernikleri

TS EN 60464-3-1/A1 Elektrik yalıtımında kullanılan vernikler - Bölüm 3: Her bir malzemenin özellikleri - Föy 1: Ortamda kürleme son işlem vernikleri

EN 60544-1 Elektriksel yalıtım malzemeleri - İyonlayıcı radyasyon etkilerinin tayini - Bölüm 1: Radyasyon etkileşmesi ve dozimetresi  

TS EN 60544-4 Elektrik yalıtım malzemeleri - İyonlaştırıcı ışımanın etkilerinin tayini - Bölüm 4:Işımalı ortamlarda hizmet için sınıflandırma sistemi"

TS EN 60555-1 Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazların besleme sistemlerinde sebep olduğu bozulmalar - Bölüm 1: Tarifler

TS EN 60556  jiromanyetik malzemeler-Mikrodalga frekanslardaki uygulama için - Özellikler için ölçme metotları

TS EN 60587 Elektrik yalıtım malzemeleri - Ağır ortam şartlarında kullanılan - Yüzeysel kaçaklara ve aşınmaya karşı dayanıklılıklarının değerlendirilmesi için uygulanan deney metotları

TS EN 60604 Tepe flaşı/filip filaş fotoğraf amaçlı flaş lamba tanzimi

tst EN 60617-13 Şemalar için grafik semboller- Kısım 13: Analog elementler

TS EN 60626-2 Elektrik yalıtımı için birleşik bükülgen malzemeler-Bölüm 2: Deney metodu

TS EN 60626-3 Elektriksel yatıım için birleşik bükülgen malzemeler -Bölüm 3: Münferit malzemeler için özellikler

TS EN 60630 Lâmbalar - Akkor filâmanlı - Lâmbanın en büyük dış boyutları

TS EN 60630/A6 Lâmbalar - Akkor filâmanlı - Lâmbanın en büyük dış boyutları

TS EN 60633 Terimler ve tarifler - Yüksek gerilim doğru akım (hvdc) iletimi için

TS EN 60633/A1 Terimler ve tarifler - Yüksek gerilim doğru akım (hvdc) iletimi için

TS EN 60641-2 Elektriksel amaçlar için presli kağıt ve presli karton'da bulunması gereken şartlar-Bölüm 2: Deney metotları

TS EN 60641-1 Elektriksel amaçlı presli karton ve presli kağıt özellikleri-Bölüm 1: Tarifler ve genel kurallar

TS EN 60644 Sigorta değiştirme elemanları- Yüksek gerilim- Motor devresi uygulamaları için- Özellikler

TS EN 60664-5 Yalıtım koordinasyonu - Alçak gerilim sistemlerinde kullanılan donanımlar için - Bölüm 5: 2 mm veya daha az yalıtma aralıklarının ve yüzeysel kaçak yolu uzunluklarının belirlenmesi için ayrıntılı yöntem

TS EN 60670-1/IS1 Kutular ve mahfazalar - Ev ve benzerî yerlerdeki sabit elektrik tesisatlarında kullanılan elektriksel amaçlı yardımcı donanım için - bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 60674-1 Plastik filmler - Elektriksel amaçlı - Bölüm 1: Tarifler ve genel özellikler

TS EN 60674-3-1 Plastik filmler - Elektriksel amaçlı - Bölüm 3: Malzeme özellikleri - Föy 1: Kondansatörler için çift eksenli yönlenmiş polipropilen (pp) film

TS EN 60674-3-2 Plastik filmler - Elektriksel amaçlı - Bölüm 3: Malzeme özellikleri - Levha 2

TS EN 60674-3-3 Plastik filmler - Elektrik amaçlı- Özellikler - Böülm 3- Her bir malzemenin özellikleri -Lveha 3: Elektrik yalıtımı için kullanılan polikarbonat (pc) filmlerin özellikleri

TS EN 60674-3-4, 5, 6 Elektriksel amaçlar için plastik filmlerde bulunması gereken şartlar-Bölüm 3:Münferit malzemeler için şartlar- Föyler 4-6: Elektrik yalıtımında kullanılan polyamit filmler için şartlar

TS EN 60674-3-7 Plastik filmler - Elektrik amaçlı- Özellikler - Böülm 3- Her bir malzemenin özellikleri -Lveha 7: Elektrik yalıtımı için kullanılan flone etilen - Propilen (fep) filmlerin özellikleri

TS EN 60684-3-100,101,102,103,104,105 Bükülgen yalıtıcı manşonları-Bölüm 3:Her bir manşon tipi için özel kurallar-Föyler:100-105, ekstrüzyon işlemi ile imal edilmiş pvc manşon

TS EN 60684-1 Bükülgen yalıtıcı manşonlar - Bölüm 1: Tarifler ve genel kurallar

TS EN 60684-3-81:2010 Bükülgen yalıtıcı manşonlar-Bölüm 3: Her bir manşon tipi için özel kurallar-Föy 281: Isıyla büzülebilen poliolefin manşon,yarı iletken

TS EN 60684-3-211 Bükülgen yalıtıcı manşonlar için özellikler bölüm 3:Her bir manşon tipi için özel kurallar föy 211:Genel amaçlı, yarı rijit poliolefin, ısıyla büzülebilen manşon

TS EN 60684-3-165 Bükülgen yalıtıcı manşonlar bölüm 3: Her bir manşon tipi için özel kurallar föy 165:Ekstrüde edilmiş poliolefinli, alev geciktirmeli, yangın tehlikesi sınırlandırılmış manşon

TS EN 60684-3-280:2010 Bükülgen yalıtıcı manşonlar-Bölüm 3: Her bir manşon tipi için özel kurallar-Föy 280: Isıyla büzülebilen poliolefin manşon-,takip etmeyen

TS EN 60684-3-246 Bükülgen yalıtıcı manşonlar-Bölüm 3: Her bir manşon tipi için özel kurallar-Föy 246: Isıyla büzülebilen poliolefin manşon, çift et kalınlıklı, alev geciktirmeyen

TS EN 60684-3-136 Bükülgen yalıtıcı manşonlar için özellikler- Bölüm 3: Her bir manşon tipi için özel kurallar föy: Ekstrude edilmiş florosilikon manşon- Genel amaçlı

TS EN 60684-3-151 Bükülgen yalıtıcı manşonlar- Bölüm 3: Her bir manşon tipi için özel kurallar föy 151: Ekstrude edilmiş pvc/nitril kauçuk- Genel amaçlı

TS EN 60684-3-216 Bükülgen yalıtıcı manşonlar-Bölüm 3:Herbir manşon tipi için özel kurallar-Föy 216: Isıyla büzülebilen, alev geçiktirmeli, sınırlandırılmış yangın tehlikesi olan manşon

TS EN 60684-3-248 Bükülgen yalıtıcı manşonlar - Bölüm 3: Herbir manşon tipi için özel kurallar - Föy: 248: Genel amaçlı ısıyla büzülebilen poliolefin manşon, çift et kalınlıklı, alev geçitlirmeli, büzülme oranları 2:1, 3:1, 4:1

TS EN 60684-3-233 Bükülgen yalıtıcı manşonlar - Bölüm 3: Her bir manşon tipi için özel kurallar - Föy 233: Isıyla büzülebilen floroelastomer manşon, alev geciktirmeli, sıvıya dayanıklı büzülme oranı 2:1

TS EN 60684-3-406 Bükülgen yalıtıcı manşonlar - Bölüm 3: Her bir manşon tipi için özellikler - Föyler 406-408 : Pvc kaplı cam tekstil manşon

TS EN 60684-3-409 Bükülgen yalıtıcı manşonlar- Bölüm 3: Her bir manşon tipi için özel kurallar föy 409: Poliüretan esaslı kaplamalı cam tekstil manşon (pur)

TS EN 60684-3-340-341-342 Bükülgen yalıtıcı manşonlar - bölüm 3: Her bir manşon tipi için özel kurallar - föyler 340-341-342: Genleşebilen örgülü polietilen tereftalat tekstil manşon

TS EN 60684-3-228 Bükülgen yalıtıcı manşonlar bölüm 3: Her bir manşon tipi için özel kurallar föy 228: Alev geciktirmeli, akışkanlara dayanıklı, ısıyla büzülebilen yarı- Rijit poliviniliden florür manşon, büzülme oranı 2:1

tst EN 60684-3-123, 124 Bükülgen yalıtkan manşonlar için özellikler bölüm 3: Her bir manşon tipi için özel kurallar föyler 123-124: Genel amaçlı ekstrüde edilmiş silikon manşon

TS EN 60695-5-1 Yangın tehlike deneyi - bölüm 5-1: Yangın sonucu oluşan ürünlerden kaynaklanan korozyon hasar etkileri - Genel kılavuz

TS EN 60695-6-1 Yangın tehlike deneyi - bölüm 6-1 : Görüşün duman tarafından engellenmesi - Genel kılavuz

TS EN 60695-7-1:2010 Yangın tehlike deneyi - Bölüm 7-1 - Yanma ürünlerinin zehirliliği - Genel kılavuz

TS EN 60706-2 Cihazların bakımının yapılabilirliği-Bölüm 2:Bakımın yapılabilirlik kuralları ve tasarım ve geliştirme aşamasındaki incelemeler

TS EN 60706-3 Cihazların bakımının yapılabilirliği-Bölüm 3:Verinin doğrulanması ve toplanması, analizi ve gösterimi

TS IEC 60720 Hat tipi mesnet izolatörlerin özellikleri

TS EN 60730-2-1 Elektrikli otomatik kontrol düzenleri-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan bölüm 2.1: Ev tipi elektirikli cihazların elektrikli kontrol düzenleri için özel kurallar

TS EN 60730-2-1/A11 Elektrikli otomatik kontrol düzenleri-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan bölüm 2-1: Ev tipi elektrikli cihazların elektrikli kontrol düzenleri için özel kurallar

TS EN 60740-1 Levhalar-Transformatörler ve endüktörler için-Bölüm 1: Mekanik ve elektriksel karakteristikler.

TS EN 60763-2 Tabakalı presli karton için şartlar-Bölüm 2:Deney metotları

TS EN 60812 Sistem güvenirliği için analiz teknikleri - Başarısızlık modu ve etkilerin analizi için işlem

TS EN 60814 Yalıtım sıvıları-Yağla emprenye edilmiş kağıt ve mukavva- Su tayini - Kulorometrik karl - Fischer metodu

TS EN 60851-4/A2 Sargı telleri- Deney metotlar- Bölüm 4: Kimyasal özellikler

TS EN 60852-4 Haberleşme ve elektronik cihazlarda kullanılan transformatör ve bobinlerin dış boyutları-Bölüm 4:Yuı-2 tabakalar kullanan transformatörler ve bobinler

TS EN 60893-3-2 Elektrik yalıtım malzemeleri - Termoset reçine esaslı endüstriyel rijit lâmine levhalar - Bölüm 3-2: Münferit malzemeler için özellikler - Epoksi reçine esaslı rijit lâmine levhalar için gerekler

TS EN 60893-3-3 Elektrik yalıtım malzemeleri - Termoset reçine esaslı endüstriyel rijit lâmine levhalar - Bölüm 3-3: Münferit malzemeler için özellikler - Melamin reçine esaslı rijit lâmine levhalar için gerekler

TS EN 60893-3-4 Elektrik yalıtım malzemeleri -Termoset reçine esaslı endüstriyel rijit lâmine levhalar - Bölüm 3-4: Münferit malzemeler için özellikler - Fenolik reçine esaslı rijit lâmine levhalar için gerekler

TS EN 60893-3-5 Elektrik yalıtım malzemeleri - Termoset reçine esaslı endüstriyel rijit lâmine levhalar - Bölüm 3-5: Münferit malzemeler için özellikler - Polyester reçine esaslı rijit lâmine levhalar için gerekler

TS EN 60893-3-6 Elektrik yalıtım malzemeleri - Termoset reçine esaslı endüstriyel rijit lâmine levhalar - Bölüm 3-6: Münferit malzemeler için özellikler - Silikon reçine esaslı rijit lâmine levhalar için gerekler

TS EN 60893-3-7 Elektrik yalıtım malzemeleri -Termoset reçine esaslı endüstriyel rijit lâmine levhalar - Bölüm 3-7: Münferit malzemeler için özellikler - Poliimit reçine esaslı rijit lâmine levhalar için gerekler

TS EN 60893-3-5/A1Yalıtım malzemeleri - Elektriksel amaçlar için termoset reçine esaslı endüstriyel rijit lâmine levhalar - Bölüm 3-5: Münferit malzemeler için özellikler - Polyester reçine esaslı rijit lâmine levhalar için gerekler

TS EN 60893-3-6/A1Elektrik yalıtım malzemeleri - Termoset reçine esaslı endüstriyel rijit lâmine levhalar - Bölüm 3-6: Münferit malzemeler için özellikler - Silikon reçine esaslı rijit lâmine levhalar için gerekler

TS EN 60893-3-7/A1 Elektrik yalıtım malzemeleri -Termoset reçine esaslı endüstriyel rijit lâmine levhalar - Bölüm 3-7: Münferit malzemeler için özellikler - Poliimit reçine esaslı rijit lâmine levhalar için gerekler

TS EN 60893-3-2:2004/A1:2011 Elektrik yalıtım malzemeleri - Termoset reçine esaslı endüstriyel rijit lâmine levhalar - Bölüm 3-2: Münferit malzemeler için özellikler - Epoksi reçine esaslı rijit lâmine levhalar için gerekler

TS EN 60895 Gerilim altında çalışma - Anma gerilimi en çok 800 kv a.a ve ± 600 kv d.a’da kullanım için iletken elbiseler

TS EN 60895 Gerilim altında çalışma - Anma gerilimi en çok 800 kv a.a ve ± 600 kv d.a’da kullanım için iletken elbiseler

TS EN 60898-1/IS2 Elektrik yardımcı donanımları - Devre kesiciler - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan aşırı akım koruma düzenleri için - Bölüm 1: Alternatif akım (a.a.) devre kesiciler

TS 9918 EN 60901/A3 Lâmbalar - Tek başlıklı fluoresan - Performans özellikleri

TS EN 60909-3 Üç fazlı a.a. sistemlerinde kısa devre akımları - Bölüm 3: Aynı andaki iki ayrı hat toprak kısa devreleri esnasındaki akımlar ve toprağa akan kısmî devre akımları

TS EN 60921 Balastlar - Tüp biçimli flüoresan lâmbalar için - Performans özellikleri

TS EN 60921 Balastlar - Tüp biçimli flüoresan lâmbalar için - Performans özellikleri

TS EN 60923 Lâmbalarla ilgili yardımcı donanımlar - Balastlar - Boşalmalı lâmbalar için (tüp biçimli floresan lâmbalar dışında) - Performans özellikleri

TS EN 60923 Lâmbalarla ilgili yardımcı donanımlar - Balastlar - Boşalmalı lâmbalar için (tüp biçimli floresan lâmbalar dışında) - Performans özellikleri

TS EN 60923/A1 Lâmbalarla ilgili yardımcı donanımlar - Balastlar - Boşalmalı lâmbalar için (tüp biçimli floresan lâmbalar dışında) - Performans özellikleri

TS EN 60923/A1 Lâmbalarla ilgili yardımcı donanımlar - Balastlar - Boşalmalı lâmbalar için (tüp biçimli floresan lâmbalar dışında) - Performans özellikleri

TS EN 60938-1 Elektromanyetik girişimi bastırmak için sabit indüktörler - Bölüm 1: Genel özellik

TS EN 60938-1 Elektromanyetik girişimi bastırmak için sabit indüktörler - Bölüm 1: Genel özellik

TS EN 60938-2 Elektromanyetik girişimi bastırmak için sabit indüktörler - bölüm 2: Bölüm özelliği

TS EN 60938-1/A1 Elektromanyetik girişimi bastırmak için sabit indüktörler - Bölüm 1: Genel özellik

TS EN 60938-2/A1 Elektromanyetik girişimi bastırmak için sabit indüktörler - Bölüm 2: Bölüm özelliği

TS IEC 60944 Transformatör sıvıları- Silikon- Bakım kılavuzu

TS EN 60969/T1 Lâmbalar - Kendinden balastlı - Genel aydınlatmada kullanılan - Performans özellikleri

TS EN 60970 Yalıtım sıvıları-Tanecik sayma ve boyutlandırma yöntemleri

TS EN 60983 Lambalar-Minyatür tip

TS EN 60983/A1 Lambalar-Minyatür tip

TS EN 61000-5-5 Elektromanyetik uyumluluk (emu)-Bölüm 5: Montaj ve elektromanyetik dalgaların zayıflatılması ile ilgili kılavuz-Kısım 5: Hemp iletilen bozulum için koruyucu cihazlar ile ilgili şartlar-Temel emu yayını

TS EN 61006 Elektriksel yalıtım malzemeleri- Cam geçiş sıcaklığının tayini - Deney yöntemleri

TS EN 61007 Elektronik haberleşme cihazlarında kullanılan indüktörler- Ölçme metodları ve deney yöntemleri

TS EN 61014 Güvenli büyüme için programlar

TS EN 61020-1 Elektrikli ve elektronik cihazlarda kullanım için elektromekanik anahtarlar bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 61021-1 Haberleşme ve elektronik cihazlarda kullanılan transformatör ve indüktörler için tabakalaşmış çekirdek paketleri-Bölüm 1: Boyutlar

TS EN 61021-1 Haberleşme ve elektronik cihazlarda kullanılan transformatör ve indüktörler için tabakalaşmış çekirdek paketleri-Bölüm 1: Boyutlar

TS EN 61021-2 Haberleşme ve elektronik cihazlarda kullanılan transformatör ve indüktörler için tabakalaşmış çekirdek paketleri-Bölüm 2: Yee2 tabakları kullanan çekirdekler için elektriksel karakteristikler

TS EN 61021-2 Haberleşme ve elektronik cihazlarda kullanılan transformatör ve indüktörler için tabakalaşmış çekirdek paketleri-Bölüm 2: Yee2 tabakları kullanan çekirdekler için elektriksel karakteristikler

TS EN 61039 Yalıtım sıvılarının genel sınıflandırırlması

TS EN 61044 Kurşun asidi transmisyonlu bataryaların şarj uygunluğu

TS EN 61061-3-1 Elektriksel amaçlar için emprenye edilmiş preslenmiş levha ahşap -Bölüm 3: Münferit malzemeler için özellikler föy 1: Kayın kaplamadan üretilmiş levhalar

TS EN 61061-1 Elektriksel amaçlar için emprenye edilmiş preslenmiş levha ahşap -Bölüm 1: Tarifler, gösteriliş ve genel kurallar

TS EN 61067-1 Şeritler- Cam liflerinden ve cam- Polyester liflerinden dokunmuş- Bölüm 1: Tarifler, sınıflandırma ve genel özellikler

TS EN 61067-2 Şeritler- Cam liflerinden ve cam polyester liflerinden dokunmuş- Bölüm 2: Deney metotları

TS EN 61067-3-1 Şeritler- Cam liflerinden ve cam-Polyester liflerinden dokunmuş- Bölüm 3: Malzeme özellikleri- Kısım 1: Tip 1, tip 2 ve tip 3 şeritler

TS EN 61068-1 Dokuma bantları - Polyester elyaftan - Özellikler - Bölüm 1: Tarifler,gösterim ve genel özellikler

TS EN 61068-2 Dokuma bantları - Polyester elyaftan - Özellikler bölüm 1: Deney metotları

TS EN 61068-3-1 Polyester elyaf dokuma bantlar - Bölüm 3: Malzeme özellileri - Föy 1: Klasik veya mekiksiz tezgahlarda dokunan bantlar

TS EN 61086-1 Baskılı devre kartlarında kullanılan kaplamalar için özellikler - Bölüm 1 : Tarifler, sınıflandırma ve genel kurallar

TS EN 61086-2 Baskılı devre kartlarında kullanılan kaplamalar - Bölüm 2 : Deney metotları

TS EN 61086-3-1 Baskılı devre kartlarında kullanılan kaplamalar - Bölüm 3-1 : Her bir malzeme için özellikler - Genel amaçlı (sınıf 1), yüksek güvenirlikli (sınıf 2) ve havacılıkta kullanılan (sınıf 3) kaplamalar

TS EN 61099:2010 Organik esterler-Sentetik kullanılmamış-Elektriksel amaçlar için-Özellikler

TS EN 61100 Yalıtım sıvıları - Tutuşma noktası ve net yanma ısısına göre sınıflandırma

TS EN 61111 Gerilim altında çalışma - Elektriksel yalıtım kaplaması

TS EN 61112 Gerilim altında çalışma - Elektriksel yalıtım örtüleri

TS EN 61112 Gerilim altında çalışma - Elektriksel yalıtım örtüleri

TS EN 61125/A1 Yalıtım yağları- Hidrokarbon esaslı kullanılmamış- Oksidasyon kararlılığının değerlendirilmesi için deney metotları

tst EN 61150 (Öncelikli *) Alkalin sekonder piller ve bataryalar - Düğme pil tasarımında, sızdırmaz, nikel-Kadmiyum şarj edilebilir tek gövdeli bataryalar  

TS EN 61160 Tasarım gözden geçirmesi

TS EN 61165 Markov tekniklerinin uygulanması

TS EN 61197 Yalıtım sıvıları-Doğrusal alev yayılımı-Cam hızının tayini-Elyaf şerit kullanma metodu

TS EN 61211 Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler - Güvenlik - Planyalar için özel kurallar

TS EN 61212-1 Elektriki amaçlar için termoset reçine esaslı, endüstriyel rijit yuvarlak tabakalı tüpler ve çubuklar bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 61212-2 Elektriki amaçlar için termoset reçine esaslı endüstriyel rijit yuvarlak tabakalı tüpler ve çubuklar bölüm 2: Deney metotları

TS EN 61212-3-3 Elektriki amaçlar için termoset reçine esaslı, endüstriyel rijit yuvarlak tabakalı tüpler ve çubuklar-Bölüm 3:Münferit malzemeler için özellikler-Föy 3:Yuvarlak tabakalı kalıplanmış çubuklar

TS EN 61221 Petrol ürünleri ve yağlama yağları - Türbin kontrol sıvıları - triaril fosfat esteri (sınıf tse-L-Tcd) - Özellikler

TS EN 61228 Güneş-Yanması için kullanılan ultraviyole lambaların uv ışımasını belirleme ve ölçme metodu

TS EN 61232 Çelik teller- Alüminyum kaplanmış- Elektriksel amaçlar için

TS EN 61234-1 Elektriksel yalıtıcı malzemelerin hidrolitik karalılığı için deney metodu;Bölüm 1:Plastik filmler

TS EN 61234-2 Elektrik yalıtım malzemeleri - Deney metotları - Hidrolik mukavemet için bölüm 2:

TS EN 61238-1 Beyan gerilimleri 36 kv’a (um= 42 kv) kadar olan güç kabloları için sıkıştırmalı ve mekanik bağlayıcılar - bölüm 1: Deney metotları ve özellikler

TS EN 61243-1/A1 Gerilim altında çalışma - Gerilim dedektörleri - Bölüm 1: 1 kv a.a’yı geçen gerilimlerde kullanılan kapasitif tip

TS EN 61247 Manyetik oksitlerden yapılan pm çekirdekler ve birleşik bölümleri- Boyutlar

TS EN 61248-1 Elektronik haberleşme cihazlarında kullanılan transformatörler ve indüktörler-Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 61248-2 Elektronik haberleşme cihazlarında kullanılan transformatörler ve indüktörler-Bölüm 2: Yeterlilik onay yöntemine göre sinyal transformatörlerinin bölüm özellikeri

TS EN 61248-3 Elektronik haberleşme cihazlarında kullanılan transformatörler ve indüktörler-Bölüm 3: Yeterlilik onay yöntemine göre güç transformatörlerinin özellikleri

TS EN 61248-4 Elektronik haberleşme cihazlarında kullanılan transformatörler ve indüktörler-Bölüm 4: Yeterlilik onay yöntemine göre anahtarlı mod güç kaynakları, güç transformatörleri bölüm özellikleri

TS EN 61248-5 Elektronik haberleşme cihazlarında kullanılan transformatörler ve indüktörler-Bölüm 5: Yeterlilik onay yöntemine göre kare dalga transformatörlerinin kısmi özellikleri

TS EN 61248-6 Elektronik haberleşme cihazlarında kullanılan transformatörler ve indüktörler-Bölüm 6: Yeterlilik onay yöntemine göre bobinlerin bölüm özellikleri

TS EN 61248-7 Elektronik haberleşme cihazlarında kullanılan transformatörler ve indüktörler-Bölüm 7: Yeterlilik onay yöntemine göre yüksek frekans bobinlerinin orta frekans transformatörlerinin bölüm özellikleri

TS EN 61284 Hava hatları-Bağlantı elemanları için özellikler ve deneyler

TS EN 61287-1 Demiryolu uygulamaları- Demiryolu taşıtları için elektronik güç dönüştürücüler bölüm 1: Özellikler ve test methodları

TS EN 61302 Elektriksel yalıtım malzemeleri-Yüzeysel kaçağa ve erozyona dayanıklılığı değerlendirme metodu

TS EN 61325 İzolatörler-Anma gerlimi 1000 v'un üzerindeki hava hatları için- D.a. sistemleri için seramik veya cam izolatör üniteleri-Tarifler,deney metotları ve kabul kriterleri

TS EN 61333 Ferrit malzemeler - U ve e çekirdeklerinin işaretlenmesi

TS EN 61333 Ferrit malzemeler - U ve e çekirdeklerinin işaretlenmesi

TS EN 61334-4-33 Hatlı taşıyıcı sistemleri ile dağıtım kullanılarak otomatik dağıtım bölüm 4-33: Veri iletişim protokolleri - Veri hattı düzenlenmesi - Bağlantı tabanlı protokol

TS EN 61334-4-61 Hatlı taşıyıcı sistemleri ile dağıtım kullanılarak otomatik dağıtım bölüm 4-61: Veri iletişim protokolleri - Ağ düzenlemesi - Bağlantısız protokol

TS EN 61340-3-1 Elektrostatik- Bölüm 3-1: Elektrostatik etkilerin simülasyonu için metotlar- İnsan vücudu modeli (hbm) elektrostatik boşalma deney dalga şekilleri

TS EN 61347-2-2:2001/A1:2006/AC:2006 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-2: Filâmanlı lâmbalar için d.a. veya a.a. beslemeli elektronik indirici dönüştürücüler - Belirli özellikler

TS EN 61347-2-2:2001/AC:2010 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-2: Filâmanlı lâmbalar için d.a. veya a.a. beslemeli elektronik indirici dönüştürücüler - Belirli özellikler

TS EN 61347-2-8:2001/AC:2003 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-8: Fluoresan lâmbalarla kullanılan balastlar - Belirli özellikler  

TS EN 61355-1 Tesis, sistem ve donanım için dokümanalrın sınıflandırılması ve gösterimesi - Bölüm 1 : Kuralalr ve sınıflandırma çizelgeleri

tst EN 61360-4 Elektrik bileşenleri için sınıflandırma düzeni ile ilişkili standard veri elemanı türleri - Bölüm 4: Standard veri elemanı türleri, bileşen sınıfları ve terimler için ıec referans koleksiyonu

TS EN 61360-5 Yanıcı toz ortamında kullanılan elektrikli cihazlar - Bölüm 18: "md" tip kaplama ile koruma

TS EN 61378-1:2011Transformatörler - Konvertör bölüm 1: Endüstriyel uygulama için transformatörler

TS EN 61386-22:2004/AC:2004 Boru sistemleri - Kablo tesisi için bölüm 22: İlgili özellikler - Esnek boru sistemleri

TS EN 61395 İletkenler- Hava hatlarında kullanılan örgülü iletkenler için sünme deney işlemleri

TS EN 61434 Sekonder hücreler ve piller - Alkalin veya diğer asit olmayan elektrolitleri içeren- Alkalin sekonder hücre ve pil standardlarında akım gösterimi için kılavuz

TS EN 61442 Kablolar - Beyan gerilimleri 6 kv (um = 7,2 kv)’dan 36 kv (um = 42 kv)’a kadar olan güç kablolarının yardımcı donanımları için deney metotları

TS EN 61462 Beyan gerilimleri 1000 v'tan büyük olan elektrikli cihazlarda kullanılan basınçlı ve basınçsız oyuk kompozit izolatörler-Tarifler,deney metotları,kabul kriterleri ve tasarım ile ilgili tavsiyeler

TS EN 61466-2 İzolatörler-Birleşik zincir izolatör birimleri-Beyan gerilimi 1kv'dan büyük hava hatları için-Bölüm 2: Boyut ve elektrik karakteristikleri

TS EN 61467 İzolatörler-Hava hatları için-Anma gerilimi 1000 voltun üstünde olan izalatör teli ve setleri-A.a güç ark deneyi

TS EN 61467 İzolatörler-Hava hatları için-Anma gerilimi 1000 voltun üstünde olan izalatör teli ve setleri-A.a güç ark deneyi

TS EN 61481/A2 Gerilim altında çalışma- 1 kv'tan 36 kv'a kadar olan alternatif akım gerilimleri için taşınabilir faz komparatörleri

TS EN 61481/A2 Gerilim altında çalışma- 1 kv'tan 36 kv'a kadar olan alternatif akım gerilimleri için taşınabilir faz komparatörleri

TS EN 61481/A1 Gerilim altında çalışma- 1 kv'tan 36 kv'a kadar olan alternatif akım gerilimleri için taşınabilir faz komparatörleri

TS EN 61481/A1 Gerilim altında çalışma- 1 kv'tan 36 kv'a kadar olan alternatif akım gerilimleri için taşınabilir faz komparatörleri

TS EN 61596 Endüktörler ve transförmatörlerde kullanım için manyetik oksit ep çekirdekleri ve birleşik bölümler-Boyutlar

TS EN 61596 Endüktörler ve transförmatörlerde kullanım için manyetik oksit ep çekirdekleri ve birleşik bölümler-Boyutlar

TS EN 61605 Sabit indüktörler- Elektronik ve telekomünikasyon cihazlarında kullanılan- İşaretleme kodları

TS EN 61609 Mikrodalga ferrit bileşenler - Standard hazırlama kılavuzu

TS EN 61619 İzolasyon sıvıları-Poliklorlanmış bifeniller (pcbs) ile kirlenen - Kapiler kolonlu gaz kromatografisi ile tayini

TS EN 61620 Yalıtkan sıvılar - Kondüktans ve kapasitans ölçülerek dağılma faktörünün belirlenmesi - Deney metotdu

TS EN 61621 Kuru, katı yalıtkan malzemeler - Yüksek gerilim, düşük akım ark boşalmaları direnç deneyi

TS EN 61628-1 Kırıştırılmış prespan ne pres kağıdı-Elektriksel amaçlar için -Bölüm 1: Tarifler,gösterilişler ve genel kurallar

TS EN 61628-2 Oluklu karlonlar ve kağıtlar - Elektriksel amaçlı bölüm 2: Deney metotları

TS EN 61629-1 Aramid prespan- Elektriksel amaçlar için -Bölüm 1: Tarifler gösterilişler ve genel kurallar

TS EN 61629-2 Aramid prespan- Elektriksel amaçlar için -Bölüm 2: Deney metotları

TS EN 61660-1 Santrallarda ve transformatör merkezlerindeki d.a. yardımcı tesisatlarında kısa devre akımları -Bölüm 1: Kısa devre akımlarıın hesaplanması

TS EN 61660-2 Santrallarda ve transformatör merkezlerindeki d.a. yardımcı tesisatlarında kısa devre akımları -Bölüm 2: Etkilerin hesaplanması

TS EN 61773 Hava hatları - Direk temellerinin deneyden geçirilmesi

TS EN 61788-1 Süper iletkenlik - bölüm 1: Kritik akım ölçmesi - nb-Ti bileşik süper iletkenlerin d.a. kritik akımı

TS EN 61788-10 Süper iletkenlik - Bölüm 10: Kritik sıcaklığın ölçülmesi - bileşik süper iletkenlerin kritik sıcaklığının direnç metoduyla ölçülmesi

TS EN 61788-7 Süperiletkenlik - Bölüm 7: Elektronik özellik ölçümleri; Mikrodalga frekanslarında (ıec 61788-7:2002) süperiletkenlerin yüzey direnci

TS EN 61788-3 Süper iletkenlik bölüm 3: Kritik akımın ölçülmesi ag- Sheated bi-2212 ve bi-2223 oksit süper iletkenin d.a. kritik akımı

TS EN 61797-1 Telekomünikasyon ve elektronik donanımlarda kullanılan transformatörler ve indüktörler - Bobin kalıplarının ana boyutları - bölüm 1: Levhalı çekirdekler için bobin kalıpları

TS EN 61800-1 Değişken hızlı elektrik güç tahrik sistemleri-Bölüm 1: Genel için beyan değerlerinin özellikleri

tst EN 61800-3 Ayarlanabilir hızda elektrik güç sürme sistemleri -Bölüm 3: Özel deney yöntemleri içeren emu ürün standardı  

TS EN 61800-4 Hızı ayarlanabilen elektriksel yol verme sistemleri -- bölüm 4: Genel kurallar - 1 000 v a.a.'nın üstündeki ve 35 kv'tan küçük a.a. yol verme sistemleriyle ilgili beyan değerlerin özellikleri

TS EN 61800-4 Hızı ayarlanabilen elektriksel yol verme sistemleri -- bölüm 4: Genel kurallar - 1 000 v a.a.'nın üstündeki ve 35 kv'tan küçük a.a. yol verme sistemleriyle ilgili beyan değerlerin özellikleri

TS EN 61800-5-2 Hızı ayarlanabilir elektrikli güç tahrik sistemleri - Bölüm 5-2: Güvenlik kuralları -Fonksiyonel

TS EN 61803 Yüksek gerilimli doğru akım konvertör merkezlerinde güç kayıplarının belirlenmesi

TS EN 61810-7 Elektromekanik temel röleler - Bölüm 7: Deney ve ölçüm prosedürler

TS EN 61810-2-1:2011 Elektromekanik temel röleler - Bölüm 2: Güvenilirlik - B10 değerlerinin doğrulanması için işlem

TS EN 61811-50 Elektromekanik ya hep ya hiç röleleri-Bölüm 50:Kısmi şart; Kalitesi değerlendirilmiş elektromekanik ya hep ya hiç telekomünikasyon röleleri

TS EN 61811-51 Elektromekanik ya hep ya hiç röleleri-Bölüm 51:Boşluk ayrıntı şartı; Kalitesi değerlendirilmiş elektromekanik ya hep ya hiç telekomünikasyon röleleri; Standardlaştırılmış olmayan türleri ve imalatı

TS EN 61811-52 Elektromekanik ya hep ya hiç röleleri-Bölüm 52:Boşluk ayrıntı şartı; Kalitesi değerlendirilmiş elektromekanik ya hep ya hiç telekomünikasyon röleleri-İki değişimli kontakt, 20 mmx10 m kaideli

TS EN 61811-10 Kalitesi tayin edilmiş elektromanyetik ana röleler - Bölüm 10: Bölüm özellik standardı - Sanayi uygulama röleler

TS EN 61811-11 Kalitesi tayin edilmiş elektromanyetik ana röleler - Bölüm 11: Boş detay özellik standardı - Sanayi uygulama röleler

TS EN 61822 Elektriksel tesisler - Hava alanlarındaki aydınlatma ve işaret ışıkları için- Sabit akım regülâtörleri

TS EN 61823 Elektrik tesisleri - Hava alanlarındaki aydınlatma ve işaret ışıkları için - Agl seri transformatörler

TS EN 61830 Mikrodalga karbonlu demir (ferrit) bileşenleri-En önemli özellikler için ölçme metotları

TS EN 61843 Giromanyetik bir düzende üretilen ara modülasyon ürünlerinin seviye ölçme metodu

TS EN 61854 Hava hatları - Aralayıcılar için özellikler ve deneyler

TS EN 61857-22 Eletriksel yalıtım sistemleri - Isıl değerlendirme için yöntemler -- bölüm 22: Mahfazalı-Bobin modeli için belirli özellikler - Tele-Sarılan elektriksel yalıtım sistemleri (eıs)

TS EN 61857-1 Elektriksel yalıtım sistemleri - Isıl gelişme yöntemleri - Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 61868 Mineral yalıtım yağları- Çok düşük sıcaklıklarda kinematik viskozitenin tayini

TS EN 61897 Hava hatları - Destek tipi rüzgâr titreşimi sönümlendiricileri için özellikler ve deneyler

TS EN 61915-1  alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzenleri-Şebeke biçimindeki endüstriyel cihazlar için cihaz profilleri-Bölüm 1:Cihaz profillerinin geliştirilmesi için genel kurallar

TS EN 61952 Havai hatlarla ilgili izolatörler - Anma gerilimi 1000 v'tan büyük olan alternatif akımlar için kompozit hat mesnet izolatörleri

TS EN 61959 Alkalin ya da diğer asit-Olmayan elektrolitleri içeren ikincil hücreler ve piller - Taşınabilir sızdırmaz ikincil hücreler ve piller için mekanik deneyler (ıec 61959:2004) / not: 2004-06 yılında düzeltilmiş ve yeniden basılmıştır.  

TS EN 62004 Hava halatı iletkenleri için ısya dirençli aluminyum alaşımlı tel 18.01.2010 29.240.20

TS EN 62011-1 Yalıtım malzemeleri-Elektrikli kullanımlar için ısıl ayarlama reçinelerini esas alan endüstriyel, rijit, kalıba alınmış, tabakalı tüpler ve dikdörtgen çubuklar ve altıgen kesit-Bölüm 1-Tarifler, gösteriliş ve genel kurallar

TS EN 62011-2 Yalıtım malzemeleri - Elektriksel amaçlar için ısıl olarak ayarlanmış reçineleri esas alan endüstriyel, rijit, kalıba alınmış, tabakalanmış borular ve dikdörtgen ve altıgen kesitli çubuklar - Bölüm 2: Deney metotları (ıec 62011-2:2004)   

TS EN 62011-3-1 Yalıtım malzemeleri - Elektriksel amaçlar için ısıl olarak ayarlanmış reçineleri esas alan endüstriyel, rijit, kalıba alınmış, tabakalanmış borular ve dikdörtgen ve altıgen kesitli çubuklar - Bölüm 3-1: Münferit malzemelere özellikler; Dikdörtgen ve altıgen kesitli borular ve çubuklar (ıec 62011-3-1:2003)    

TS EN 62019 Elektrikli aksesuarlar - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan devre kesiciler ve benzeri donanımlar - Yardımcı kontak birimleri

TS EN 62019/A11 Elektrikli aksesuarlar - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan devre kesiciler ve benzeri donanımlar - Yardımcı kontak birimleri

TS EN 62021-1 Yalıtkan sıvılar - Asitlik seviyesinin belirlenmesi - Bölüm 1: Otomatik potansiyometrik titrasyon (ıec 62021-1:2003)

TS EN 62024-2 Yüksek frekanslı endüktif bileşenler - Elektriksel karakteristikler ve ölçme metodları-Bölüm 1: D.a.'dan d.a.'yadönüştürücüler için endüktörlerin beyan akımı

TS EN 62024-1 Yüksek frekanslı endüktif bileşenler-Elektriksel karakteristikler ve ölçme metodları-Bölüm 1: Nanohenry değerinde chip endüktörü

TS EN 62025-2 Yüksek frekanslı endüktif bileşenler - Elektriksel olmayan karakteristikler ve deney metotları - Bölüm 2: Elektriksel olmayan karakteristikler için ölçme metotları

TS EN 62044-1 Yumuşak manyetik malzemelerden yapılan çekirdekler-Ölçme metotları-Bölüm 1:Genel özellikler

TS EN 62044-2 Yumuşak manyetik malzemelerden yapılan çekirdekler - Ölçme metotları - Bölüm 2: Düşük uyarma seviyesinde manyetik özellikler

TS EN 62044-2 Yumuşak manyetik malzemelerden yapılan çekirdekler - Ölçme metotları - Bölüm 2: Düşük uyarma seviyesinde manyetik özellikler

TS EN 62059-31-1 Elektrik ölçme donanımı - Bağımlılık - Bölüm 31-1: Hızlandırılmış güvenilirlik deneyi - Yükseltilmiş sıcaklık ve nem

TS EN 62061 Makina güvenliği - Güvenliğe ilişkin elektrik, elektronik ve programlanabilir elektronik kontrol sistemlerinin fonksiyonel güvenliği

TS EN 62155 Beyan gerilimleri 1000 v'tan büyük olan elektrikli cihazlarda kullanılan basınçlı ve basınçsız oyuk seramik ve cam izolatörler (ıec 62155:2003, modifiye edilmiş)

TS EN 62197-1 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Kalite değerlendirme özellikleri - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 62199 D.a. uygulaması için geçit izolatörleri

TS EN 62219 Hava hattı elektriksel iletkenler - biçimlendirilmiş telli eşmerkez adımlı örgülü iletkenler

TS EN 62219 Hava hattı elektriksel iletkenler - biçimlendirilmiş telli eşmerkez adımlı örgülü iletkenler

TS EN 62223 İzolatörler - Terimler ve tarifler sözlüğü

TS EN 62231 1000 v'tan 245 kv'a kadar a.a. gerilimlerine sahip şalt sahaları için kompozit istasyon direk izolatörleri - Tarifler, deney metotları ve kabul kriterleri

TS EN 62259 Alkalin ya da diğer asit-Olmayan elektrolitleri içeren ikincil hücreler ve piller - Gazları kısmen tekrar birleşen nikel kadmiyum prizmatik ikincil tekli hücreler (ıec 62259:2003)

TS EN 62271-1 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 1: Ortak özellikler

TS EN 62271-1 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 1: Ortak özellikler

TS EN 62271-102 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 102: Alternatif akım ayırıcıları ve topraklama anahtarları

TS EN 62271-108 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 108: Yüksek gerilimli alternatif akımı ayıran devre kesiciler - Beyan gerilimleri 72,5 kv ve üzerinde olan

TS EN 62271-1/A1 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 1: Ortak özellikler

TS EN 62271-1/A1 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 1: Ortak özellikler

TS EN 62309 Yeniden kullanılmış parçalar ihtiva eden mamullerin güvenilebilirliği - İşlevsellik ve deney için kurallar"

TS EN 62310-3 Statik transfer sistemleri (sts) - Bölüm 3: Performans belirleme metotları ve deney kuralları

TS EN 62310-3 Statik transfer sistemleri (sts) - Bölüm 3: Performans belirleme metotları ve deney kuralları

TS EN 62314 Yarı iletken röleler

TS EN 62317-7:2005 Ferrit özler-Boyutlar - Bölüm 7: Eer - Özler

TS EN 62317-1 Kullanım dışı bırakma yönetimi - Uygulama klavuzu

TS EN 62323 Demirden yapılmış yarı kap içine alınmış çekirdeklerin boyutları - Endüktif yaklaşım anahtarları

TS EN 62329-2 Isıyla büzüşebilen kalıplanmış malzemeler - Bölüm 2: Deney metotları

TS EN 62329-1 Isıyla büzüşebilen kalıplanmış malzemeler - Bölüm 1: Tarifler ve genel özellikler

TS EN 62333-1 Sayısal aygıtlar ve cihazlar için gürültü bastırma tabakası - Bölüm 1: Terimler ve tarifler

TS EN 62333-3 Sayısal aygıtlar ve cihazlar için gürültü bastırma tabakası - Bölüm 3:Gürültü bastırma plakası parametrelerinin özellikleri

TS EN 62373 Metal oksit, yarı iletken, alan etkili transistörler için ön besleme sıcaklık kararlılık deneyi

TS EN 62386-205 Sayısal adreslenebilir aydınlatma ara yüzü-Bölüm 205: Kontrol düzeni için belirli özellikler-Akkor flamanlı lambalar için besleme gerilimi kontrol düzeni (tip4 cihazı)

TS EN 62386-101Dijital adreslenir aydınlatma ara yüzleri- Bölüm 101: Genel kurallar-Sistem

TS EN 62386-208 Dijital adreslenir aydınllatma ara yüzleri- Bölüm 208: Kontrol dişlisi için özel kurallar- Anahtarlama fonksiyonu (cihaz tipi 7)

TS EN 62386-102 Dijital adreslenir aydınlatma ara yüzleri- Bölüm 102: Genel kurallar-Kontrol dişlisi

TS EN 62386-202 Dijital adreslenir aydınllatma ara yüzleri- Bölüm 202: Kontrol dişlisi için özel kurallar- Kendi acil aydınlatması olan (cihaz tipi1)

TS EN 62386-204 Dijital adreslenir aydınlatma ara yüzleri- Bölüm 204: Kontrol dişlisi için özel kurallar- Düşük gerilim halojen ampuller (cihaz tipi 3)

TS EN 62386-203 Dijital adreslenir aydınlatma ara yüzleri- Bölüm 202: Kontrol dişlisi için özel kurallar- Boşaltma ampülleri (cihaz tipi2)

TS EN 62386-210:2011 Sayısal adreslenebilir aydınlatma ara yüzü-Bölüm 210: Kontrol düzeni için belirli özellikler-Semboller (tip 9 cihazı) "

TS EN 62386-210:2011 Sayısal adreslenebilir aydınlatma ara yüzü-Bölüm 210: Kontrol düzeni için belirli özellikler-Semboller (tip 9 cihazı) "

TS EN 62386-201 Dijital adreslenir aydınllatma ara yüzleri- Bölüm 201: Kontrol dişlisi için özel kurallar-Foresan ampuller (cihaz tipi 0)

TS EN 62420 Bir veya daha fazla boşluk ihtiva eden eş merkez adımlı örgülü hava hattı elektriksel iletkenler

TS EN 62420 Bir veya daha fazla boşluk ihtiva eden eş merkez adımlı örgülü hava hattı elektriksel iletkenler

TS EN 62491 Endüstriyel sistemler tesisler, teçhizat ve endüstri ürünleri - Kabloların ve damarların etiketlenmesi.

TS EN 62502:2010 Güvenirlik için analiz teknikleri- Olay ağacı analizleri (eta)

TS EN 62535 Yalıtım sıvıları- Kullanılmış ve kullanılmamış yalıtım yağında kullanılan potansiyel korozif kükürt tespitinde kullanılan deney metodu

TS EN 62317-8 Ferit nüveler - Boyutlar - Bölüm 8: E tipi nüveler

TS EN ISO/IEC 80079-34:2011 Patlayıcı ortamlar - Bölüm 34: Ekipman üretimi için kalite sistemlerinin uygulanması

TS EN 80416-3 Donanım üzerinde kullanılan grafik semboller için temel prensipler - Bölüm 3: Grafik sembollerin uygulanması için kılavuz bilgiler

TS EN 88528-11 Gidip gelme hareketli içten yanmalı motorla tahrik edilen alternatif akım jeneratör grupları - Bölüm 11: Döner kesintisiz güç sistemleri - Performans kuralları ve deney metotları

TS EN 116200 Bölümsel şartlar:Elektromekanik var-Yok röleler (ağır çevre şartları için olan röleler dahil)

TS EN 116203 Boş detay özellikleri: Elektromekanik var-Yok röleleri-Genişletilmiş endüstriyel uygulama için

TS EN 116204 Boş ayrıntı şartları: Elektromekanik var-Yok röleleri-Karışık endüstriyel uygulama için

TS EN 116300 Bölümsel şartlar: Elektromekanik belirlenmiş kalitedeki var-Yok ağır yük röleleri (anma değeri 5 a ve yukarı)

TS EN 116303 Boş ayrıntı şartları:Elektromekanik belirlenmiş kalitedeki var-Yok ağır yük röleleri (kapalı olarak mühürlenmiş, 5 a'den 25 a'ya kadar)

TS EN 125000 Genel özellik: Karbonlu demir (ferrit) malzemeden yapılan çekirdekler

TS EN 125100 Bölümsel şartlar:İndaktör uygulamaları için magnetik oksitli damarlar

TS EN 125200 Bölümsel şartlar:Lineer transformatörler için magnetik oksitli damarlar

TS EN 125400 Bölümsel şartlar:İndaktörlerde ve ayarlanmış transformatörlerde kullanmak için magnetik oksitli damarlarla kullanılan ayarlayıcılar

TS EN 125401 Boş detay özellikleri: İndaktörlerde ve ayarlanmış transformatörlerde kullanmak için magnetik oksitli (ferrit) damarlarla kullanılan ayarlayıcılar

TS EN 125401 Boş detay özellikleri: İndaktörlerde ve ayarlanmış transformatörlerde kullanmak için magnetik oksitli (ferrit) damarlarla kullanılan ayarlayıcılar

TS EN 125500 Bölümsel özellikler:Ara girişimleri bastırma ve düşük seviye işaretli transformatör uygulamaları için magnetik oksitli halka damarları

TS EN 147000 Genel şartlar; Belirlenmiş kalitedeki elektriksel rölelerle kullanılan soketler

TS EN 147100 Bölümsel özellikler;Belirlenmiş kalitedeki röle soketleri

TS EN 147101 Boş detay özellikleri;Belirlenmiş kalitedeki röle soketleri

TS EN 175300 Bölüm özellikleri: 3 mhz'in altındaki frekanslar için dikdörtgen şeklindeki bağlayıcılar

TS EN 50264-1 Demiryolu uygulamaları-Özel yangın performansına sahip demiryolu lokomotif ve vagon kabloları-Standard cidar-Bölüm 1: Genel özellikler