trarbgzh-TWenfrkadefaru

Lambalarla İlgili Diğer Standartlar

Lambaların test ve ölçümleri için belirlenmiş kurallara uygun olarak gerekli düzenlemeler ile ilgili aşağıda bulunan standartlar da tüm işlemlerinizi gerçekleştirmekteyiz.

 

TS EN 61347-2-10 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-10: Soğuk yol vermeli tüp biçimli boşalmalı lâmbaların neon tüpler) yüksek frekansta çalıştırılmasında kullanılan elektronik çeviriciler ve dönüştürücüler - Belirli özellikler

TS EN 61347-2-11 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-11: Aydınlatma armatürlerinde kullanılan çeşitli elektronik devreler - Belirli özellikler

TS EN 61347-2-10 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-10: Soğuk yol vermeli tüp biçimli boşalmalı lâmbaların neon tüpler) yüksek frekansta çalıştırılmasında kullanılan elektronik çeviriciler ve dönüştürücüler - Belirli özellikler

TS EN 62094-1 Işıklı gösterge birimleri - Ev ve benzeri yerlerdeki sabit elektrik tesisatları için - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 61347-2-1 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-1: Yolverme cihazları (ışıltılı yolvericiler dışında) - Belirli özellikler

TS EN 61347-2-12 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-12: D.a veya d.a beslemeli elektronik balastların ilgili özellikleri - Boşalmalı lambalar için (flouresan lambalar hariç)

TS EN 61047 Dönüştürücüler - Filâmanlı lâmbalar için d.a. veya a.a. beslemeli elektronik indirici - Performans kuralları

TS EN 61347-2-8/A1 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-8: Fluoresan lâmbalarla kullanılan balastlar - Belirli özellikler

TS EN 61347-2-1/A1 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-1: Yol verme cihazları (ışıltılı yol vericiler dışında) - Belirli özellikler

TS EN 61347-2-1/A1Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-1: Yol verme cihazları (ışıltılı yol vericiler dışında) - Belirli özellikler

TS EN 61347-2-8/A1 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-8: Fluoresan lâmbalarla kullanılan balastlar - Belirli özellikler

TS EN 62384 Işık yayan diyot (led) modülleri için doğru akım (d.a.) veya alternatif akım (a.a.) beslemeli elektronik kontrol düzeni - Performans özellikleri

TS EN ISO 11111-4 Tekstil makinaları - Güvenlik kuralları - Bölüm 4: İplik işleme, iplik ve halat imal makinaları

TS EN 60155/A2 Fluoresan lambalar için ışıltılı yolvericiler

TS EN 60921/A1Balastlar - Tüp biçimli flüoresan lambalar için -Performans özellikleri

TS 805 EN 60155/A2 Fluoresan lambalar için ışıltılı yol vericiler

TS EN 61048 Lâmbalar için yardımcı donanımlar - Kondansatörler - Tüp biçimli fluoresan ve diğer boşalmalı lâmba devrelerinde kullanılan - Genel ve güvenlik özellikleri

TS EN 60927 Lambalar için yardımcı donanımlar- Yolverme cihazları (ışıltılı yolvericiler dışında)- Performans kuralları

TS EN 60927 Lâmbalar için yardımcı donanımlar - Yol verme cihazları (ışıltılı yol vericiler dışında) - Performans kuralları

TS EN 61048 Lâmbalar için yardımcı donanımlar - Kondansatörler tüp biçimli fluoresan ve diğer boşalmalı lâmba devrelerinde kullanılan - Genel ve güvenlik kuralları

TS EN 61347-2-12 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-12: Boşalmalı lâmbalarla (fluoresan lâmbalar hâriç) kullanılan d.a. veya a.a. beslemeli elektronik balastlar - Belirli özellikler

TS EN 62384/A1 Işık yayan diyot (led) modülleri için doğru akım (d.a.) veya alternatif akım (a.a.) beslemeli elektronik kontrol düzeni - Performans özellikleri

TS EN 62031 Genel aydınlatma için led modülleri - Güvenlik özellikleri

TS EN 61995-2 Aydınlatma armatürlerinin bağlantısı için cihazlar-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan -Bölüm 1:Dcl için standard yapraklar

TS EN 61347-2-10/A1 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-10: Soğuk yol vermeli tüp biçimli boşalmalı lâmbaların neon tüpler) yüksek frekansta çalıştırılmasında kullanılan elektronik çeviriciler ve dönüştürücüler - Belirli özellikler

TS EN 61195/A1 Lâmbalar-Çift başlıklı fluoresan-Güvenlik kuralları

TS EN 61199/A1 Lambalar-Tek başlıklı fluoresan-Güvenlik kuralları

TS EN 60730-2-3 Otomatik kontrol düzenleri-Elektrikli-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan bölüm 2-3: Tüp biçimli fluoresan lamba balastlarının ısıl koruyucuları için özel kurallar

TS EN 60081/A5 Lambalar - Çift başlıklı fluoresan - Performans özellikleri

TS EN 60927/A1 Lâmbalar için yardımcı donanımlar - Yol verme cihazları (ışıltılı yol vericiler dışında) - Performans kuralları

TS EN 62560 Lambalar – Kendinden balastlı LED lambalar – Gerilimi 50 V’tan büyük olan genel aydınlatmada kullanılan- Güvenlik özellikleri

TS EN 60927/A1 Lâmbalar için yardımcı donanımlar - Yol verme cihazları (ışıltılı yol vericiler dışında) - Performans kuralları

TS EN 61199/A1 Lambalar-Tek başlıklı fluoresan-Güvenlik kuralları

TS EN 60081/A5 Lambalar - Çift başlıklı fluoresan - Performans özellikleri

TS EN 60968 Lâmbalar - Kendinden balastlı - Genel aydınlatmada kullanılan - Güvenlik özellikleri

TS EN 61199/A2 Lambalar-Tek başlıklı fluoresan-Güvenlik kuralları

TS EN 61195/A2 Lâmbalar-Çift başlıklı fluoresan-Güvenlik kuralları

TS EN 61549/A3 Lâmbalar - Çeşitli

TS EN 62035 Lambalar - Boşalmalı (fluoresan lambalar dışında ) - Güvenlik kuralları

TS EN 62560/A1 Genel aydınlatma hizmetleri için 50 V üzeri gerilimli kendinden beslemeli LED lambalar - Güvenlik kuralları

TS EN 62560/AC Genel aydınlatma hizmetleri için 50 V üzeri gerilimli kendinden beslemeli LED lambalar - Güvenlik kuralları

TS EN 62560/A1/AC Genel aydınlatma hizmetleri için 50 V üzeri gerilimli kendinden beslemeli LED lambalar - Güvenlik kuralları

TS EN 60929/A1 AC ve/veya DC beslemeli - Elektronik kontrol düzeni - Tüp biçimli flüoresan lâmbalar için - Performans özellikleri

TS EN 61167 Metal halid lambalar- Performans özellikleri

TS 895 EN 60188 Lâmbalar - Yüksek basınçlı cıva buharlı - Performans kuralları

TS 897 EN 60192 Lâmbalar - Alçak basınçlı sodyum buharlı - Performans kuralları

TS 9918 EN 60901 Lâmbalar - Tek başlıklı fluoresan - Performans özellikleri

TS 9918 EN 60901/T1Lambalar-Tek başlıklı flüoresan-Performans kuralları tadil 1

TS EN 50107-1 İşaret ve ışıltılı boşalma tüpü tesisatları-Yüksüz olarak beyan çıkış gerilimi 1kv'u geçen ançak 10 kv'u aşmayan-Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 50107-2 İşaret ve ışıltılı boşalma tüpü tesisatları-Yüksüz olarak beyan çıkış gerilimi 1kv'u geçen ançak 10 kv'u aşmayan-Bölüm 2: Toprak kaçağı ve açık devre koruyucu cihazlar için özellikler

TS EN 50107-1/A1 İşaret ve ışıltılı boşalma tüpü tesisatları-Yüksüz olarak beyan çıkış gerilimi 1kv'u geçen ançak 10 kv'u aşmayan-Bölüm 1: Genel özelli

TS EN 50285 Lambalar - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli lambaların enerji verimliliğini ölçme metotları

TS EN 60081/A3 Lambalar - Çift başlıklı fluerosan - Performans özellikleri

TS EN 60081/A2 Lambalar - Çift başlıklı fluerosan - Performans özellikleri

TS EN 60081/A1 Lambalar - Çift başlıklı fluerosan - Performans özellikleri

TS EN 60081/A4 Lambalar - Çift başlıklı fluerosan - Performans özellikleri

TS EN 60604 Tepe flaşı/filip filaş fotoğraf amaçlı flaş lamba tanzimi

TS 9918 EN 60901/A3Lâmbalar - Tek başlıklı fluoresan - Performans özellikleri

TS EN 60921 Balastlar - Tüp biçimli flüoresan lâmbalar için - Performans özellikleri

TS EN 60923 Lâmbalarla ilgili yardımcı donanımlar - Balastlar - Boşalmalı lâmbalar için (tüp biçimli floresan lâmbalar dışında) - Performans özellikleri

TS EN 60923/A1 Lâmbalarla ilgili yardımcı donanımlar - Balastlar - Boşalmalı lâmbalar için (tüp biçimli floresan lâmbalar dışında) - Performans özellikleri

TS EN 61228 Güneş-Yanması için kullanılan ultraviyole lambaların uv ışımasını belirleme ve ölçme metodu

TS EN 62386-205 Sayısal adreslenebilir aydınlatma ara yüzü-Bölüm 205: Kontrol düzeni için belirli özellikler-Akkor flamanlı lambalar için besleme gerilimi kontrol düzeni (tip4 cihazı)

TS EN 62386-101 Dijital adreslenir aydınlatma ara yüzleri- Bölüm 101: Genel kurallar-Sistem

TS EN 62386-208 Dijital adreslenir aydınllatma ara yüzleri- Bölüm 208: Kontrol dişlisi için özel kurallar- Anahtarlama fonksiyonu (cihaz tipi 7)

TS EN 62386-102 Dijital adreslenir aydınlatma ara yüzleri- Bölüm 102: Genel kurallar-Kontrol dişlisi

TS EN 62386-202 Dijital adreslenir aydınllatma ara yüzleri- Bölüm 202: Kontrol dişlisi için özel kurallar- Kendi acil aydınlatması olan (cihaz tipi1)

TS EN 62386-204 Dijital adreslenir aydınlatma ara yüzleri- Bölüm 204: Kontrol dişlisi için özel kurallar- Düşük gerilim halojen ampuller (cihaz tipi 3)

TS EN 62386-201 Dijital adreslenir aydınllatma ara yüzleri- Bölüm 201: Kontrol dişlisi için özel kurallar-Foresan ampuller (cihaz tipi 0)