trarbgzh-TWenfrkadefaru

Lambalar ve İlgili Ekipmanlar Standartları

Lambalar ve diğer ekipman setlerinin kontrolünden yeni cihazlar kullanılarak ölçümler ve denetimliler gerçekleştirerek aşağıdaki standartların test, denetim ve belgelendirmesini gerçekleştiriyoruz.

 

TS 805 EN 60155 Fluoresan lambalar için ışıltılı yolvericiler

TS 8698 EN 60598-2-1 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2: Özel kurallar - Kısım bir: Genel amaçlı, sabit

TS 8703 EN 60598-2-6 Aydınlatma armatürleri- Bölüm 2: Özel kurallar kısım 6: Fılamanlı lambalar için gömme transformatörlü

TS 8708 EN 60598-2-19 Aydınlatma armatürleri bölüm 2: Özel kurallar kısım ondokuz klima sistemlerindeki güvenlik kuralları

TS EN 61049 Kondansatörler-Tüp biçimli fluoresan ve diğer boşalmalı lamba devrelerinde kullanılan performans kuralları

TS EN 61050 Transformatörler (neon transformatörleri)-Yüksüz çıkış gerilimi 1000 v'u aşan-Tüp biçimli boşalmalı lambalar için-Genel ve güverlik kuralları

TS 8704 EN 60598-2-7 Aydınlatma armatürleri-Bölüm 2: Özel kurallar-Kısım 7:Bahçecilikte kullanılan, taşınabilir

TS 8705 EN 60598-2-9 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2: Özel kurallar - Kısım dokuz - Foto ve film armatürleri (amatör işlerinde)

TS EN 60838-2-1 Lâmba duyları-Çeşitli lâmbalar için-Bölüm 2: Özel kurallar-Kısım 1:S14 lâmba duyları

TS EN 60598-2-25 Aydınlatma armatürleri-Bölüm 2:Özel kurallar-Kısım 25: Hastanelerin ve sağlık bakım merkezlerinin klinik bölgelerinde kullanılan

TS 8701 EN 60598-2-4 Aydınlatma armatürleri-Bölüm 2:Özel kurallar-Kısım 4:Genel amaçlı, taşınabilir

TS 8706 EN 60598-2-17 Aydınlatma armatürleri- Bölüm 2: Özel kurallar- Kısım 17: Sahne ışıklandırması, televizyon, film ve fotoğraf stüdyoları için (bina dışı ve bina içi)

TS EN 60598-2-23 Aydınlatma armatürleri- Bölüm 2: Özel kurallar kısım 23: Filamanlı lambalar için çok düşük gerilimli aydınlatma sistemleri

TS 183 EN 60081 Lambalar - Çift başlıklı fluerosan - Performans özellikleri

TS EN 60061-4 Lamba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 4: Genel bilgiler ve kılavuz

TS EN 61347-2-8 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-8: Fluoresan lâmbalarla kullanılan balastlar - Belirli özellikler

TS EN 61347-2-10 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-10: Soğuk yol vermeli tüp biçimli boşalmalı lâmbaların neon tüpler) yüksek frekansta çalıştırılmasında kullanılan elektronik çeviriciler ve dönüştürücüler - Belirli özellikler

TS EN 61347-2-11 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-11: Aydınlatma armatürlerinde kullanılan çeşitli elektronik devreler - Belirli özellikler

TS EN 60969 Lambalar- Kendinden balastlı- Genel aydınlatmada kullanılan- Performans özellikleri

TS EN 61347-2-10 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-10: Soğuk yol vermeli tüp biçimli boşalmalı lâmbaların neon tüpler) yüksek frekansta çalıştırılmasında kullanılan elektronik çeviriciler ve dönüştürücüler - Belirli özellikler

TS 278 EN 60064 Lâmbalar - Tungsten filâmanlı - Ev ve benzeri yerlerde genel aydınlatma amacıyla kullanılan - Performans özellikleri

TS 10077 EN 60570 Aydınlatma armatürleri - Elektrikle beslenen raylı sistemler

TS 9919 EN 60432-1 Lâmbalar - Akkor filâmanlı - Güvenlik kuralları - bölüm 1: Ev ve benzeri yerlerde genel aydınlatmada kullanılan tungsten filâmanlı lâmbalar

TS EN 60432-2 Lâmbalar - Akkor filâmanlı - Güvenlik kuralları - bölüm 2: Ev ve benzeri yerlerde genel aydınlatmada kullanılan tungsten halojenür lâmbalar

TS EN 61195 Lâmbalar-Çift başlıklı fluoresan-Güvenlik kuralları

TS 805 EN 60155/A1 Fluoresan lambalar için ışıltılı yolvericiler

TS EN 61549 Lâmbalar - Çeşitli

TS EN 61549 Lâmbalar - Çeşitli

TS EN 60061-1 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 1: Lâmba başlıkları

TS EN 60061-2 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 2: Lâmba duyları

TS EN 60061-3 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 3: Mastarlar

TS EN 62094-1 Işıklı gösterge birimleri - Ev ve benzeri yerlerdeki sabit elektrik tesisatları için - Bölüm 1: Genel özellikler

TS 9519 EN 60360 Lamba başlığının sıcaklık artışı için standard ölçme metodu

TS 8704 EN 60598-2-7/A13 Aydınlatma armatürleri-Bölüm 2: Özel kurallar-Kısım 7:Bahçecilikte kullanılan, taşınabilir tadil 1

TS 8704 EN 60598-2-7/A2 Aydınlatma armatürleri bölüm 2 : Özel kurallar - Kısım 7 : Bahçecilikte kullanılan, taşınabilir

TS EN 60061-3/tst A47 Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolu için mastarlar ile birlikte bölüm 3: Mastarlar  

TS EN 60061-3/A20 Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolu için mastarlar ile birlikte bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60061-3/tst A21 Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolu için mastarlar ile birlikte bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60061-3/A22 Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolu için mastarlar ile birlikte bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60061-3/A23 Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolu için mastarlar ile birlikte bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60061-3/A24 Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolu için mastarlar ile birlikte bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60061-3/A25 Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolu için mastarlar ile birlikte bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60061-3/A26 Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolu için mastarlar ile birlikte bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60061-3/A27 Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolu için mastarlar ile birlikte bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60061-3/A28 Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolu için mastarlar ile birlikte bölüm 3: Mastarlar  

TS 8700 EN 60598-2-3 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-3: Belirli özellikler - Yol ve cadde aydınlatması için

TS EN 60598-2-10 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-10: Belirli özellikler - Çocuklar için taşınabilir aydınlatma armatürleri

TS EN 60399 Lamba duyları - Abajur duy halkalı - Tambur dişi

TS EN 60838-1 Lâmba duyları - Çeşitli - Bölüm 1: Genel özellikler ve deneyler

TS EN 60238 Lâmba duyları - Edison vidalı

TS EN 60061-3/A33 Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolu için mastarlar ile birlikte bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60061-3/A34 Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolu için mastarlar ile birlikte bölüm 3: Mastarlar

TS 9919 EN 60432-1/A1 Lâmbalar - Akkor filâmanlı - Güvenlik kuralları - Bölüm 1 : Ev ve benzeri yerlerde genel aydınlatmada kullanılan tungsten filâmanlı lâmbalar

TS EN 60598-2-25/A1Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2: Özel kurallar-Kısım 25: Hastanelerin ve sağlık bakım merkezlerinin klinik bölgelerinde kullanılan

TS EN 60838-2-1/A2 Lâmba duyları - Çeşitli lambalar için- Bölüm 2: Özel kurallar - Kısım 1: S14 lâmba duyları

TS EN 61549/A1 Lâmbalar - Çeşitli

TS EN 61549/A1 Lâmbalar - Çeşitli

TS EN 60838-2-1/A2 Lâmba duyları-Çeşitli lâmbalar için-Bölüm 2: Özel kurallar-Kısım 1:S14 lâmba duyları

TS EN 61549/A1 Lâmbalar - Çeşitli

TS EN 61549/A1 Lâmbalar - Çeşitli

TS EN 60238Lâmba duyları - Edison vidalı

TS EN 61347-2-12 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-12: D.a veya d.a beslemeli elektronik balastların ilgili özellikleri - Boşalmalı lambalar için (flouresan lambalar hariç)

TS EN 60901/A3 Lâmbalar - Tek başlıklı fluoresan - Performans özellikleri

TS EN 61047 Dönüştürücüler - Filâmanlı lâmbalar için d.a. veya a.a. beslemeli elektronik indirici - Performans kuralları

TS EN 61047 Dönüştürücüler - Filâmanlı lâmbalar için d.a. veya a.a. beslemeli elektronik indirici - Performans kuralları

TS EN 60061-2/A33 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 2: Lâmba duyları

TS EN 60432-2/A1 Lâmbalar - Akkor filâmanlı - Güvenlik kuralları - Bölüm 2: Ev ve benzeri yerlerde genel aydınlatmada kullanılan tungsten halojenür lâmbalar

TS EN 60598-2-6/A1 Aydınlatma armatürleri- Bölüm 2: Özel kurallar kısım 6: Fılamanlı lambalar için gömme transformatörlü

TS EN 60598-2-19/A2 Aydınlatma armatürleri bölüm 2: Özel kurallar kısım ondokuz klima sistemlerindeki güvenlik kuralları

TS EN 61347-2-8/A1 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-8: Fluoresan lâmbalarla kullanılan balastlar - Belirli özellikler

TS EN 61347-2-1/A1 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-1: Yol verme cihazları (ışıltılı yol vericiler dışında) - Belirli özellikler

TS EN 60598-2-13 Aydınlatma armatürleri- Bölüm 2-13:İlgili özellikler - Gömülü aydınlatma armatürleri

TS EN 60061-2/A33 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 2: Lâmba duyları

TS EN 60061-3/A35 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60432-2/A1 Lâmbalar - Akkor filâmanlı - Güvenlik kuralları - bölüm 2: Ev ve benzeri yerlerde genel aydınlatmada kullanılan tungsten halojenür lâmbalar

TS EN 61347-2-1/A1 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-1: Yol verme cihazları (ışıltılı yol vericiler dışında) - Belirli özellikler

TS EN 61347-2-8/A1 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-8: Fluoresan lâmbalarla kullanılan balastlar - Belirli özellikler

TS EN 60838-2-2 Lamba duyları - Çeşitli - Bölüm- 2-2: İlgili özellikler - Işık yayan diyot (led) modülleri için bağlayıcılar

TS EN 62384 Işık yayan diyot (led) modülleri için doğru akım (d.a.) veya alternatif akım (a.a.) beslemeli elektronik kontrol düzeni - Performans özellikleri

TS EN 60034-26 Döner elektrik makinaları- Bölüm 26: Üç fazlı kafesli endüksiyon motorlarının performansı üzerindeki dengesiz gerilimlerin etkileri

TS EN 60061-2/A34 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 2: Lâmba duyları

TS EN ISO 11111-4 Tekstil makinaları - Güvenlik kuralları - Bölüm 4: İplik işleme, iplik ve halat imal makinaları

TS EN 60061-2/A34 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 2: Lâmba duyları

TS EN 60061-3/A36 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60155/A2 Fluoresan lambalar için ışıltılı yolvericiler

TS EN 60061-1/A38 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 1: Lâmba başlıkları

TS EN 60061-1/A39 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 1: Lâmba başlıkları

TS EN 60061-2/A35 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 2: Lâmba duyları

TS EN 60061-2/A36 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 2: Lâmba duyları

TS EN 60061-3/A37 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60061-3/A38 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60921/A1 Balastlar - Tüp biçimli flüoresan lambalar için -Performans özellikleri

TS EN 60921/A1 Balastlar - Tüp biçimli flüoresan lambalar için -Performans özellikleri

TS EN 60061-1/A38 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 1: Lâmba başlıkları

TS EN 60061-1/A39 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 1: Lâmba başlıkları

TS EN 60061-2/A35 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 2: Lâmba duyları

TS EN 60061-2/A36 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 2: Lâmba duyları

TS 805 EN 60155/A2 Fluoresan lambalar için ışıltılı yol vericiler

TS EN 60838-2-2 Çeşitli lamba duyları - Bölüm 2-2: İlgili özellikler - Işık yayan diyot (led) modülleri için bağlayıcılar

TS EN 61048 Lâmbalar için yardımcı donanımlar - Kondansatörler - Tüp biçimli fluoresan ve diğer boşalmalı lâmba devrelerinde kullanılan - Genel ve güvenlik özellikleri

TS 278 EN 60064/A3 Lâmbalar - Tungsten filâmanlı - Ev ve benzeri yerlerde genel aydınlatma amacıyla kullanılan - Performans özellikleri

TS 278 EN 60064/A4 Lâmbalar - Tungsten filâmanlı - Ev ve benzeri yerlerde genel aydınlatma amacıyla kullanılan - Performans özellikleri

TS EN 60061-4/A11 Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolu için mastarlar ile birlikte-Bölüm 4:Genel bilgi ve kılavuz

TS EN 60064/A11 Lâmbalar - Tungsten filâmanlı - Ev ve benzeri yerlerde genel aydınlatma amacıyla kullanılan - Performans özellikleri

TS EN 60064/A4 Lâmbalar - Tungsten filâmanlı - Ev ve benzeri yerlerde genel aydınlatma amacıyla kullanılan - Performans özellikleri

TS EN 60927 Lambalar için yardımcı donanımlar- Yolverme cihazları (ışıltılı yolvericiler dışında)- Performans kuralları

TS EN 60730-2-3 Otomatik kontrol düzenleri - Elektrikli - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan - Bölüm 2-3: Tüp biçimli fluoresan lamba balastlarının ısıl koruyucuları için özel kurallar

TS EN 60927 Lâmbalar için yardımcı donanımlar - Yol verme cihazları (ışıltılı yol vericiler dışında) - Performans kuralları

TS EN 60927 Lâmbalar için yardımcı donanımlar - Yol verme cihazları (ışıltılı yol vericiler dışında) - Performans kuralları

TS EN 60598-2-13 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-13: Belirli özellikler - zemine gömülen aydınlatma armatürleri

TS EN 61048 Lâmbalar için yardımcı donanımlar - Kondansatörler tüp biçimli fluoresan ve diğer boşalmalı lâmba devrelerinde kullanılan - Genel ve güvenlik kuralları

TS EN 61048 Lâmbalar için yardımcı donanımlar - Kondansatörler tüp biçimli fluoresan ve diğer boşalmalı lâmba devrelerinde kullanılan - Genel ve güvenlik kuralları

TS EN 61347-2-12 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-12: Boşalmalı lâmbalarla (fluoresan lâmbalar hâriç) kullanılan d.a. veya a.a. beslemeli elektronik balastlar - Belirli özellikler

TS EN 60061-4/A5 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 4: Genel bilgiler ve kılavuz

TS EN 60061-4/A6 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 4: Genel bilgiler ve kılavuz

TS EN 60061-4/A7 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 4: Genel bilgiler ve kılavuz

TS EN 60061-4/A8 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 4: Genel bilgiler ve kılavuz

TS EN 60061-4/A9 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 4: Genel bilgiler ve kılavuz

TS EN 60061-4/A10 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 4: Genel bilgiler ve kılavuz

TS EN 60061-4/A11 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 4: Genel bilgiler ve kılavuz

TS 9918 EN 60901/A4Lâmbalar - Tek başlıklı fluoresan - Performans özellikleri

TS 9569 EN 60357/A1 Lambalar - Tungsten halojenür (taşıt lambaları dışında) - Performans özellikleri

TS EN 60061-4/A1 Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolu için mastarlar ile birlikte-Bölüm 4:Genel bilgi ve kılavuz

TS EN 60061-4/A2 Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolu için mastarlar ile birlikte-Bölüm 4:Genel bilgi ve kılavuz

TS EN 60357/A1 Lambalar - Tungsten halojenür (taşıt lambaları dışında) - Performans özellikleri

TS EN 60901/A4 Lâmbalar - Tek başlıklı fluoresan - Performans özellikleri

TS EN 60838-1/A1 Lamba duyları - Çeşitli - Genel özellikler ve deneyler

TS EN 61184 Lamba duyları - Süngülü

TS EN 60238/A1 Lamba duyları - Edison vidalı

TS EN 60399/A1 Lamba duyları - Abajur duy halkalı - Tambur dişi

TS EN 60400 Duylar - Tüp biçimli fluoresan lambalar ve yol vericileri için

TS EN 60061-2/A37Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 2: Lâmba duyları

TS EN 60061-2/A39 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 2: Lâmba duyları

TS EN 60061-3/A39 Lâmba başlıkları ve duyları – Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte – Bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60061-3/A40 Lâmba başlıkları ve duyları – Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte – Bölüm 3: Lâmba duyları

TS EN 60061-4/A12 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 4: Genel bilgiler ve kılavuz

TS EN 60061-2/A37 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 2: Lâmba duyları

TS EN 61184 Lamba duyları-Süngülü

TS 278 EN 60064/A5 Lâmbalar - Tungsten filâmanlı - Ev ve benzeri yerlerde genel aydınlatma amacıyla kullanılan - Performans özellikleri

TS EN 62384/A1 Işık yayan diyot (led) modülleri için doğru akım (d.a.) veya alternatif akım (a.a.) beslemeli elektronik kontrol düzeni - Performans özellikleri

TS EN 62031 Genel aydınlatma için led modülleri - Güvenlik özellikleri

TS EN 61995-2 Aydınlatma armatürlerinin bağlantısı için cihazlar-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan -Bölüm 1:Dcl için standard yapraklar

TS EN 61347-2-10/A1 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-10: Soğuk yol vermeli tüp biçimli boşalmalı lâmbaların neon tüpler) yüksek frekansta çalıştırılmasında kullanılan elektronik çeviriciler ve dönüştürücüler - Belirli özellikler

TS EN 60598-2-14 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-11: Belirli özellikler-Soğuk yol vermeli tüp biçimli boşalmalı lâmbalar (neon tüpler) ve benzerleri için aydınlatmalar

TS EN 60061-3/A39 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60061-2/A38 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 2: Lâmba duyları

TS EN 60061-2/A39 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 2: Lâmba duyları

TS EN 60061-3/A40 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60598-2-14 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2 - 14:Belirli özellikler - Soğuk katodlu tüp biçimli boşalmalı lambalar (neon tüplü) ve benzeri teçhizat için aydınlatma armatürleri

TS EN 62386-206 Sayısal adreslenebilir aydınlatma ara yüzü-Bölüm 206: Kontrol düzeni için belirli özellikler-Sayısal işaretten d.a. gerilimine dönüştürme (tip5 cihaz)

TS EN 62386-207 Sayısal adreslenebilir aydınlatma ara yüzü-Bölüm 207: Kontrol düzeni için belirli özellikler-Led modülleri (tip6 cihazı)

TS EN 61549/A2 Lambalar - Çeşitli

TS EN 61549/A2 Lambalar - Çeşitli

TS EN 61549/A2 Lâmbalar - Çeşitli

TS EN 61549/A2 Lâmbalar - Çeşitli

TS EN 61231 Lambalar - Uluslararası kodlama sistemi (ILCOS)

TS EN 62471 Lambaların ve lamba sistemlerinin fotobiyolojik güvenliği

TS EN 62031 Led modülleri - Genel aydınlatma için - Güvenlik ile ilgili özellikler

TS EN 61231 Lambalar - Uluslararası kodlama sistemi (ılcos)

TS EN 60061-1/A43 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 1: Lâmba başlıkları

TS EN 60061-2/A40 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 2: Lâmba duylar

TS EN 60061-3/A41 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60061-1/A44 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 1: Lâmba başlıkları

TS EN 60061-3/A42 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60061-2/A41 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 2: Lâmba duyları

TS EN 60061-2/A41 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 2: Lâmba duyları

TS EN 60061-3/A41 Lâmba başlıkları ve duyları – Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte – Bölüm 3: Mastarlar (IEC 60061-3:1969/A41:2010)

TS EN 60061-3/A42 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 3: Mastarlar (IEC 60061-3:1969/A42:2010)

TS EN 60061-2/A40 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 2: Lâmba duyları

TS EN 61347-2-12/A1 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-12: Boşalmalı lâmbalarla (fluoresan lâmbalar hâriç) kullanılan d.a. veya a.a. beslemeli elektronik balastlar - Belirli özellikler

TS EN 60061-4/A3 Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolu için mastarlar ile birlikte-Bölüm 4:Genel bilgi ve kılavuz

TS EN 61347-2-12/A1Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-12: Boşalmalı lâmbalarla (fluoresan lâmbalar hâriç) kullanılan d.a. veya a.a. beslemeli elektronik balastlar - Belirli özellikler

TS EN 61347-1/tstA1 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 1: Genel ve güvenlik özellikleri

TS EN 60598-2-10:2003/AC:2005 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-10: Belirli özellikler - Çocuklar için taşınabilir aydınlatma armatürleri

TS EN 60598-2-13:2011/AC Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-13: Belirli özellikler - Zemine gömülen aydınlatma armatürleri

TS EN 60598-2-19:1989/AC Aydınlatma armatürleri bölüm 2: Özel kurallar kısım ondokuz klima sistemlerindeki güvenlik kuralları

TS EN 61347-2-12/ACLâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-12: Boşalmalı lâmbalarla (fluoresan lâmbalar hâriç) kullanılan d.a. veya a.a. beslemeli elektronik balastlar - Belirli özellikler

TS EN 61347-2-11:2001/AC:2010 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-11: Aydınlatma armatürlerinde kullanılan çeşitli elektronik devreler - Belirli özellikler

TS EN 61347-2-11:2001/AC:2002Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-11: Aydınlatma armatürlerinde kullanılan çeşitli elektronik devreler - Belirli özellikler

TS EN 61347-2-10:2001/AC:2010 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-10: Soğuk yol vermeli tüp biçimli boşalmalı lâmbaların (neon tüpler) yüksek frekansta çalıştırılmasında kullanılan elektronik çeviriciler ve dönüştürücüler - Belirli özellikler

TS EN 61347-2-9:2001/AC:2003 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-9: Boşalmalı lâmbalarla (fluoresan lâmbalar hariç)kullanılan balastlar - Belirli özellikler  

TS EN 61347-2-8/AC Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-8: Fluoresan lâmbalarla kullanılan balastlar - Belirli özellikler

TS EN 61347-2-3:2001/AC:2003 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-3 :Fluoresan lâmbalar için a.a. beslemeli elektronik balastlar - Belirli özellikler  

TS EN 61347-1:2001/AC:2003 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 1: Genel ve güvenlik özellikleri

TS EN 60598-2-23/AC Aydınlatma armatürleri- Bölüm 2: Özel kurallar kısım 23: Filamanlı lambalar için çok düşük gerilimli aydınlatma sistemleri (almanca versiyonunda tadil)

TS EN 60598-2-3:2003/AC:2005 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-3: Belirli özellikler - Yol ve cadde aydınlatması için

TS EN 60238/A2 Lâmba duyları - Edison vidalı

TS EN 60357/A3 Lambalar - Tungsten halojenür (taşıt lambaları dışında) - Performans özellikler

TS EN 60838-1:2004/A2 Lâmba duyları - Çeşitli - Bölüm 1: Genel özellikler ve deneyler

TS EN 61199 Tek başlıklı floresan lambalar - Güvenlik özellikleri

TS EN 62532 Floresanlı endüksiyon lambaları- Güvenlik özellikleri

TS EN 60400/A1 Duylar - Tüp biçimli fluoresan lambalar ve yol vericileri için

TS EN 61184/A1 Lamba duyları - Süngülü

TS EN 62532 Floresan indüksiyon lambalar-Güvenlik özellikleri

TS EN 60598-2-3/A1 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-3: Belirli özellikler - Yol ve cadde aydınlatması için

TS EN 60598-2-7:1989/A2:1996/AC:1999 Aydınlatma armatürleri-Bölüm 2: Özel kurallar-Kısım 7:Bahçecilikte kullanılan, taşınabilir

TS EN 60929 AC ve/veya DC beslemeli - Elektronik kontrol düzeni - Tüp biçimli flüoresan lâmbalar için - Performans özellikleri

TS EN 61341 Yansıtıcılı lambaların merkez hüzme şiddetinin ve hüzme açısının (larının) ölçülmesi metodu

TS EN 61347-2-3:2011 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-3 :Fluoresan lâmbalar için a.a. ve/veya d.a. beslemeli elektronik kontrol düzeni - Belirli özellikler

TS EN 61534-1 Güç hattı sistemleri-Bölüm 1:Genel özellikler

TS EN 62386-209:2011 Dijital adreslenir aydınlatma ara yüzleri- Bölüm 209: Kontrol dişlisi için özel kurallar-Renk kontrolü (cihaz tipi 8)

TS EN 60061-4/A13 Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolu için mastarlar ile birlikte-Bölüm 4:Genel bilgi ve kılavuz

TS EN 61199 Lambalar-Tek başlıklı floresan-Güvenlik kuralları

TS EN 62554 Floresans lambalarında civa sınırı ölçümü için numune hazırlanması

TS EN 61347-2-3/AC Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-3 :Fluoresan lâmbalar için a.a. ve/veya d.a. beslemeli elektronik kontrol düzeni - Belirli özellikler

TS EN 60929/AC A.a ve/veya d.a beslemeli - Elektronik kontrol düzeni - Tüp biçimli flüoresan lâmbalar için - Performans özellikleri

TS EN 60929/AC A.a ve/veya d.a beslemeli - Elektronik kontrol düzeni - Tüp biçimli flüoresan lâmbalar için - Performans özellikleri

TS EN 62504 Genel aydınlatma – Işık yayan diyot (LED) ürünleri ve ilgili donanım - Terimler ve tarifleri

TS EN 60061-2:1993/A44 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 2: Lâmba duyları

TS EN 60061-3/A45 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60598-2-2 Aydınlatma armatürleri- Bölüm 2: Özel kurallar kısım 2: Gömme armatürler

TS EN 60598-2-13:2006/A1 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-13: Belirli özellikler - Zemine gömülen aydınlatma armatürleri

TS EN 61347-2-2 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-2: Filâmanlı lâmbalar için d.a. veya a.a. beslemeli elektronik indirici dönüştürücüler - Belirli özellikler

TS EN 61347-2-7 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-7: Acil aydınlatmada kullanılan d.a. beslemeli elektronik balastlar için ilgili özellikler

TS EN 60061-1/A47 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 1: Lâmba başlıkları

TS EN 60598-2-18/A1Aydınlatma armatürleri- Bölüm 2: Özel kurallar- Kısım 18: Yüzme havuzları ve benzeri yerlerde kullanılan

TS EN 13032-1:2004+A1 Işık ve aydınlatma - Lambaların ve armatürlerin fotometrik verilerininin ölçülmesi ve sunulması - Bölüm 1: Ölçme ve dosya biçimi

TS EN 60432-1:2000/A2 Lâmbalar - Akkor filâmanlı - Güvenlik kuralları - Bölüm 1: Ev ve benzeri yerlerde genel aydınlatmada kullanılan tungsten filâmanlı lâmbalar

TS EN 60662 Lambalar- Yüksek basınçlı sodyum buharlı

TS EN 60838-2-2:2006/A1 Lamba duyları - Çeşitli - Bölüm- 2-2: İlgili özellikler - Işık yayan diyot (led) modülleri için bağlayıcılar

TS EN 60901:1996/A5 Lâmbalar - Tek başlıklı fluoresan - Performans özellikleri

TS EN 62034 Bataryadan beslenen acil kaçış aydınlatması için otomatik deney sistemleri

TS EN 62639 Floüresanlı endüksiyon lambaları-Performans özellikleri

TS EN 60061-4:1992/A14Lamba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 4: Genel bilgiler ve kılavuz

TS EN 62442-1/AC Lamba kontrol düzeninin enerji performansı-Bölüm 1:Florsan lambalar için kontrol düzeni-Kontrol düzeni devrelerinin toplam giriş gücü tayini için ölçme yöntemi ve kontrol düzeninin etkinliği

TS EN 62442-1 Lamba kontrol düzeninin enerji performansı-Bölüm 1:Florsan lambalar için kontrol düzeni-Kontrol düzeni devrelerinin toplam giriş gücü tayini için ölçme yöntemi ve kontrol düzeninin etkinliği

TS EN 60061-2/A43 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 2: Lâmba duyları

TS EN 60061-3/A43 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 3: Mastarlar

TS EN 61547 Genel aydınlatma amacıyla kullanılan cihazlar - Emu bağışıklık kuralları

TS EN 60929 Elektronik kontrol düzeni - a.a. ve/veya d.a. beslemeli - Tüp biçimli fluoresan lâmbalar için - Performans kuralları

TS EN 60929/AC A.a ve/veya d.a beslemeli - Elektronik kontrol düzeni - Tüp biçimli flüoresan lâmbalar için - Performans özellikleri

TS EN 60929/AC A.a ve/veya d.a beslemeli - Elektronik kontrol düzeni - Tüp biçimli flüoresan lâmbalar için - Performans özellikleri

TS EN 60598-2-22/tst AC:2007 Aydınlatma armatürleri-Bölüm 2-22: Belirgin özellikler-Acil aydınlatma için

TS EN 61347-2-3 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-3: Flüoresan lâmbalar için a.a. ve/veya d.a. beslemeli elektronik kontrol düzeni - Belirli kurallar

TS EN 61347-2-3/AC Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-3 :Fluoresan lâmbalar için a.a. ve/veya d.a. beslemeli elektronik kontrol düzeni - Belirli özellikler

TS EN 61347-2-12/AC Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-12: Boşalmalı lâmbalarla (flüoresan lâmbalar hâriç) kullanılan d.a. veya a.a. beslemeli elektronik balastlar - Belirli özellikler

TS EN 61347-2-12/tst A1 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-12: Boşalmalı lâmbalarla (fluoresan lâmbalar hâriç) kullanılan d.a. veya a.a. beslemeli elektronik balastlar - Belirli özellikler

TS EN 60598-2-2 Aydınlatma Armatürleri – Bölüm 2-2: Özel kurallar – Gömme armatürler

TS EN 60598-2-3/AC Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-3: Belirli özellikler - Yol ve cadde aydınlatması için

TS EN 60598-2-3/A1 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-3: Belirli özellikler - Yol ve cadde aydınlatması için

TS EN 60061-2/A42 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 2: Lâmba duyları

TS EN 60061-1/A48 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 1: Lâmba başlıkları

TS EN 60061-2/A45 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 2: Lâmba duyları

TS EN 60061-3/A46 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60432-2/A2 Lâmbalar - Akkor filâmanlı - Güvenlik kuralları - bölüm 2: Ev ve benzeri yerlerde genel aydınlatmada kullanılan tungsten halojenür lâmbalar

TS EN 62560 Genel aydınlatma hizmetleri için 50 V üzeri gerilimli kendinden beslemeli LED lambalar - Güvenlik kuralları

TS EN 60432-3 Lâmbalar - Akkor filâmanlı - Güvenlik kuralları - Bölüm 3: Tungsten halojenür lâmbalar (taşıt lâmbaları dışında)

TS EN 61347-2-9 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-9: Boşalmalı lâmbalarla (fluoresan lâmbalar hariç)kullanılan balastlar - Belirli özellikler

TS EN 61195/A1 Lâmbalar-Çift başlıklı fluoresan-Güvenlik kuralları

TS EN 61199/A1 Lambalar-Tek başlıklı fluoresan-Güvenlik kuralları

TS EN 62031/A1 Led modülleri - Genel aydınlatma için - Güvenlik ile ilgili özellikler

TS EN 62471 Lambaların fotobiyolojik güvenliği ve lamba sistemleri

TS EN 16268 Armatürlerde kullanılan yansıtıcı yüzeylerin performansı

TS EN 60730-2-3 Otomatik kontrol düzenleri-Elektrikli-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan bölüm 2-3: Tüp biçimli fluoresan lamba balastlarının ısıl koruyucuları için özel kurallar

TS EN 60061-3/A47 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60598-2-12 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-12: Belirli özellikler - Şebeke prizine takılarak kullanılan gece lâmbaları

TS EN 61547 Genel aydınlatma amaçları için kullanılan donanımlar- Emu bağışıklık kuralları

TS EN 60598-2-11 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-11: Belirli özellikler - Akvaryum aydınlatma armatürleri

TS EN 60598-2-24 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2: Özel kurallar - Kısım 24 : Yüzey sıcaklığı sınırlı armatürler

TS EN 61231/A1 Lambalar - Uluslararası kodlama sistemi (ILCOS)

TS EN 62612 Genel aydınlatma amaçlı , besleme gerilimi 50 V üzerinde olan kendinden balastlı LED lambalar- Performans gereklilikleri

TS EN 60081/A5 Lambalar - Çift başlıklı fluoresan - Performans özellikleri

TS EN 60927/A1 Lâmbalar için yardımcı donanımlar - Yol verme cihazları (ışıltılı yol vericiler dışında) - Performans kuralları

TS EN 61347-2-7 Lamba kontrol düzeni - Bölüm 2-7: Acil aydınlatmada kullanılan (bağımsız) bataryadan beslenen elektronik control düzeni için özel kurallar

TS EN 62560 Lambalar – Kendinden balastlı LED lambalar – Gerilimi 50 V’tan büyük olan genel aydınlatmada kullanılan- Güvenlik özellikleri

TS EN 61347-2-1/A2 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-1: Yolverme cihazları (ışıltılı yolvericiler dışında) - Belirli özellikler

TS EN 62707-1 LED Kutulama - Bölüm 1: Genel özellikler ve beyaz renk.

TS EN 60061-1/A50 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 1: Lâmba başlıkları

TS EN 60061-2/A47 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 2: Lâmba duyları

TS EN 60061-3/A48 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60061-1/A27 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 1: Lâmba başlıkları

TS EN 61534-21 Güç hattı sistemleri - Bölüm 21: Duvar ve tavan montajı için amaçlanan güç hattı sistemlerinin ilgili özellikleri

TS EN 62442-2 Lâmba kontrol düzeninin enerji performansı – Bölüm 2: Yüksek yoğunluklu boşalmalı lâmbalar (flüoresan lâmbalar hariç) – Kontrol düzeninin verimliliğini belirlemek için ölçme yöntemi

TS EN 62442-3 Lâmba kontrol düzeninin enerji performansı – Bölüm 3: Halojenür lambalar ve LED modülleri için kontrol düzeni – Kontrol düzeninin verimliliğini belirlemek için ölçme yöntemi

TS EN 60400/A2 Duylar – Tüp biçimli fluoresan lambalar ve yol vericileri için

TS EN 62504 Genel aydınlatma – Işık yayan diyot (LED) ürünleri ve ilgili donanım - Terimler ve tarifleri

TS EN 60598-2-22 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-22: Belirgin özellikler - Acil aydınlatma için

TS EN 61347-2-13 Lamba kontrol düzeni - Bölüm 2-13: LED modülleri için kullanılan d.a. veya a.a. beslemeli elektronik kontrol düzeni için özel kurallar

TS EN 60061-1/A27 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 1: Lâmba başlıkları

TS EN 60061-1/A50 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 1: Lâmba başlıkları

TS EN 60061-2/A47 Lamba başlıkları ve duyları – Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte – Bölüm 2: Lamba duyları

TS EN 60598-2-8 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-8: Özel kurallar – El lambaları

TS EN 60598-2-11 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-11: Belirli özellikler - Akvaryum aydınlatma armatürleri

TS EN 60598-2-22 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-22: Belirgin özellikler - Acil aydınlatma için

TS EN 60598-2-24 Aydınlatma armatürleri – Bölüm 2-24: Özel kurallar – Yüzey sıcaklıkları sınırlı olan aydınlatma armatürleri

TS EN 60061-3/A48 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60927/A1 Lâmbalar için yardımcı donanımlar - Yol verme cihazları (ışıltılı yol vericiler dışında) - Performans kuralları

TS EN 60598-2-18/A1Aydınlatma armatürleri- Bölüm 2: Özel kurallar- Kısım 18: Yüzme havuzları ve benzeri yerlerde kullanılan

TS EN 61347-2-1/cor.2010 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-1: Yol verme cihazları (ışıltılı yol vericiler dışında) - Belirli özellikler

TS EN 61347-2-1/cor.2003 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-1: Yol verme cihazları (ışıltılı yol vericiler dışında) - Belirli özellikler

TS EN 61347-2-1/A2 Lamba kontrol düzeni - Bölüm 2-1: Yol verme cihazları (ışıltılı yol vericiler dışında) - Belirli özellikler

TS EN 60238/A2 Lamba duyları - Edison vidalı (IEC 60238:2004/A2:2011)

TS EN 60598-1 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 1: Genel kurallar ve deneyler (IEC 60598-1:2014, değiştirilmiş)

TS EN 60598-1 Armatürler – Bölüm 1: Genel kurallar ve deneyler (IEC 60598-1:2014, değiştirilmiş)

TS EN 61231/tst A1 Lambalar - Uluslararası kodlama sistemi (ILCOS)

TS EN 60400/A1 Duylar – Tüp biçimli floresan lambalar ve yol vericiler için (IEC 60400:2008/A1:2011)

TS EN 60400/A2 Duylar - Tüp biçimli fluoresan lambalar ve yol vericileri için

TS EN 62707-1 LED Dilimleri – Bölüm 1: Genel kurallar ve beyaz renk matrisi

tst EN 62442-2 Lâmba kontrol düzeninin enerji performansı – Bölüm 2: Yüksek yoğunluklu boşalmalı lâmbalar (flüoresan lâmbalar hariç) – Kontrol düzeninin verimliliğini belirlemek için ölçme yöntemi

TS EN 60630/A7 Lâmbalar - Akkor filâmanlı - Lâmbanın en büyük dış boyutları

TS EN 60809 Lambalar-Karayolu taşıtları-Boyut, elektrik ve aydınlatma özellikleri

TS EN 60810 Lâmbalar - Karayolu taşıtları için - Performans özellikleri

TS EN 60598-2-22/AC Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-22: Belirgin özellikler - Acil aydınlatma için

TS EN 61347-1 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 1: Genel ve güvenlik özellikleri

TS EN 60598-2-5 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2: Özel kurallar - Kısım 5: Projektörler

TS EN 60598-1/AC Aydınlatma armatürleri - Bölüm 1: Genel kurallar ve deneyler (IEC 60598-1:2014, değiştirilmiş)

TS EN 62031/A2 Genel aydınlatma için led modülleri - Güvenlik özellikleri

TS EN 60598-2-22/ACAydınlatma armatürleri - Bölüm 2-22: Belirgin özellikler - Acil aydınlatma için

tst EN 61347-2-13 Lamba kontrol düzeni - Bölüm 2-13: LED modülleri için kullanılan d.a. veya a.a. beslemeli elektronik kontrol düzeni için özel kurallar

tst EN 61347-2-9 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-9: Boşalmalı lâmbalarla (fluoresan lâmbalar hariç)kullanılan balastlar - Belirli özellikler  

tst EN 61347-1 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 1: Genel ve güvenlik özellikleri

TS EN 61199/A1 Lambalar-Tek başlıklı fluoresan-Güvenlik kuralları

TS EN 62442-1/tst AC Lamba kontrol düzeninin enerji performansı-Bölüm 1:Florsan lambalar için kontrol düzeni-Kontrol düzeni devrelerinin toplam giriş gücü tayini için ölçme yöntemi ve kontrol düzeninin etkinliği  

TS EN 60598-2-18/ACAydınlatma armatürleri- Bölüm 2: Özel kurallar- Kısım 18: Yüzme havuzları ve benzeri yerlerde kullanılan

TS EN 60081/A5 Lambalar - Çift başlıklı fluoresan - Performans özellikleri

TS EN 60968 Lâmbalar - Kendinden balastlı - Genel aydınlatmada kullanılan - Güvenlik özellikleri

TS EN 61199/A2 Lambalar-Tek başlıklı fluoresan-Güvenlik kuralları

TS EN 60598-2-20 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-20: İlgili özellikler - Aydınlatma zincirleri

TS EN 62612 Genel aydınlatma amaçlı , besleme gerilimi 50 V üzerinde olan kendinden balastlı LED lambalar- Performans gereklilikleri

TS EN 62442-3 Lâmba kontrol düzeninin enerji performansı – Bölüm 3: Halojenür lambalar ve LED modülleri için kontrol düzeni – Kontrol düzeninin verimliliğini belirlemek için ölçme yöntemi

TS EN 60598-1/AC Aydınlatma armatürleri - Bölüm 1: Genel kurallar ve deneyler (IEC 60598-1:2014, değiştirilmiş)

TS EN 60598-2-18/tst AC Aydınlatma armatürleri- Bölüm 2: Özel kurallar- Kısım 18: Yüzme havuzları ve benzeri yerlerde kullanılan  

TS EN 62031/A2 LED modülleri - Genel aydınlatma için - Güvenlik ile ilgili özellikler  

TS EN 60598-2-5 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2: Özel kurallar - Kısım 5: Projektörler  

TS IEC 62532+A1 Floresan indüksiyon lambalar-Güvenlik özellikleri  

TS EN 60061-1/A53 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 1: Lâmba başlıkları 

TS EN 60061-1/A52 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 1: Lâmba başlıkları

TS EN 60061-1/A51 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 1: Lâmba başlıkları

TS EN 60061-2/A48 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 2: Lâmba duyları

TS EN 60061-2/A49 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 2: Lâmba duyları

TS EN 60061-2/A50 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 2: Lâmba duyları

TS EN 60061-3/A51 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60061-3/A49 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60061-3/A50 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 3: Mastarlar

TS EN 61195/A2 Lâmbalar-Çift başlıklı fluoresan-Güvenlik kuralları

TS EN 61549/A3 Lâmbalar - Çeşitli

TS EN 61549/A3 Lâmbalar - Çeşitli

TS EN 62035 Lambalar - Boşalmalı (fluoresan lambalar dışında ) - Güvenlik kuralları

TS EN 62471-5 Lambalar ve lamba sistemlerinin fotobiyoljik güvenliği - Bölüm 5:Görüntü yansıtıcısı

TS EN 62870 Aydınlatma ve meydanlardan-yayını için elektrik tesisatı - Güvenlik ikincil devreler serisi devrelerinde - Genel güvenlik gereksinimleri

TS EN 62838 Besleme gerilimleri 50 V a.c. aşmayan genel aydınlatma hizmetleri için LED lambalar r.m.s. ya da 120 V d.c. serbest dalgalanma - Güvenlik özellikleri

TS EN 60061-3/A49 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60061-3/A50 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60061-3/A51 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 3: Mastarlar

tst EN 62442-1 Lamba kontrol düzeninin enerji performansı-Bölüm 1:Florsan lambalar için kontrol düzeni-Kontrol düzeni devrelerinin toplam giriş gücü tayini için ölçme yöntemi ve kontrol düzeninin etkinliği  

TS EN 62560/A1Genel aydınlatma hizmetleri için 50 V üzeri gerilimli kendinden beslemeli LED lambalar - Güvenlik kuralları

TS EN 62560/AC Genel aydınlatma hizmetleri için 50 V üzeri gerilimli kendinden beslemeli LED lambalar - Güvenlik kuralları

TS EN 62560/A1/AC Genel aydınlatma hizmetleri için 50 V üzeri gerilimli kendinden beslemeli LED lambalar - Güvenlik kuralları

TS EN 61048/A1 Lâmbalar için yardımcı donanımlar - Kondansatörler - Tüp biçimli fluoresan ve diğer boşalmalı lâmba devrelerinde kullanılan - Genel ve güvenlik özellikleri

TS EN 60238/AC Lâmba duyları - Edison vidalı

TS EN 60598-2-22/ACAydınlatma armatürleri - Bölüm 2-22: Belirgin özellikler - Acil aydınlatma için

TS EN 62493 Elektromanyetik alanlara maruz kalan insanlar ile ilgili aydınlanma donanımının tetkiki

TS EN 62722-1 Armatür performansı - Bölüm 1: Genel ihtiyaçlar

TS EN 60929/A1 AC ve/veya DC beslemeli - Elektronik kontrol düzeni - Tüp biçimli flüoresan lâmbalar için - Performans özellikleri

TS EN 61822/D1 Elektriksel tesisler - Hava alanlarındaki aydınlatma ve işaret ışıkları için- Sabit akım regülâtörleri

TS EN 13032-4 Işık ve aydınlatma - Ölçme ve lambaları ve armatürlerin fotometrik verilerin sunumu - Bölüm 4: LED lambalar, modülleri ve armatürler

TS EN 60357/A11 Lambalar - Tungsten halojenür (taşıt lambaları dışında) - Performans özellikleri

TS EN 61167 Metal halid lambalar- Performans özellikleri

TS EN 60061-1/A54 Lâmba başlıkları ve duyları – Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte – Bölüm 1: Lamba başlıkları

TS EN 60061-3/A52 Lâmba başlıkları ve duyları – Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte – Bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60061-2/A51 Lâmba başlıkları ve duyları – Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte – Bölüm 2: Lamba duyları

TS EN 60598-2-13/A2Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-13: Belirli özellikler - Zemine gömülen aydınlatma armatürleri

TS EN 62612/AC Genel aydınlatma amaçlı , besleme gerilimi 50 V üzerinde olan kendinden balastlı LED lambalar- Performans gereklilikleri

TS EN 60598-1/AC-2Aydınlatma armatürleri - Bölüm 1: Genel kurallar ve deneyler

TS EN 60598-2-20/ACAydınlatma armatürleri - Bölüm 2-20: İlgili özellikler - Aydınlatma zincirleri

TS EN 60598-2-21 Armatür - Bölüm 2-21: Özel Kurallar - Halat ışıklar

TS EN 60598-2-21/ACArmatür - Bölüm 2-21: Özel Kurallar - Halat ışıklar

TS EN 60061-1/A55 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 1: Lâmba başlıkları

TS EN 61995-2/A1 Aydınlatma armatürlerinin bağlantısı için cihazlar-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan -Bölüm 1:Dcl için standard yapraklar

TS EN 62922 Organik ışık yayan diyot (OLED) panelleri- Genel aydınlatma için - Performans kuralları

TS EN 61534-21 Güç hattı sistemleri - Bölüm 21: Duvar ve tavan montajı için amaçlanan güç hattı sistemlerinin ilgili özellikleri

TS 278 EN 60064:2004 /T1 Lâmbalar - Tungsten filâmanlı - Ev ve benzeri yerlerde genel aydınlatma amacıyla kullanılan - Performans özellikleri

TS 895 EN 60188 Lâmbalar - Yüksek basınçlı cıva buharlı - Performans kuralları

TS 897 EN 60192 Lâmbalar - Alçak basınçlı sodyum buharlı - Performans kuralları

TS 8707 EN 60598-2-18 Aydınlatma armatürleri- Bölüm 2: Özel kurallar- Kısım 18: Yüzme havuzları ve benzeri yerlerde kullanılan

TS 8708 EN 60598-2-19/T1 Aydınlatma armatürleri bölüm 2: Özel kurallar kısım ondokuz klima sistemlerindeki güvenlik kuralları

TS 8716 EN 60634 Lambalar-Aydınlatma armatürlerinin ısınma deneylerinde kullanılan ısı kaynağı lambalarının özellikleri

TS 9552 EN 60682 Lambalar-Elektrikli çalışan-Kuvars-Tungsten halojen-Boğaz sıcaklığının ölçülmesi metodu

TS 9569 EN 60357 Lâmbalar - Tungsten halojenür (taşıt lâmbaları dışında) - Performans özellikleri

TSE EC/98/11:2001 Komisyon yönetmeliği enerji etiketlenmesi ev tipi ampullerin enerji etiketlenmesi konusunda 92/75/at sayılı konsey yönetmeliğinin uygulanmasına dair 27 ocak 1998 tarih ve 98/11/at sayılı yönetmelik

TS 9918 EN 60901 Lâmbalar - Tek başlıklı fluoresan - Performans özellikleri

TS 9918 EN 60901/T1 Lambalar-Tek başlıklı flüoresan-Performans kuralları tadil 1

TS EN 13032-2 Işık ve aydınlatma - Lambaların ve armatürlerin fotometrik verilerininin ölçülmesi ve sunulması - Bölüm 2: İç ve dış mekan iş yerleri için verilerin sunulması "

TS EN 50107-1 İşaret ve ışıltılı boşalma tüpü tesisatları-Yüksüz olarak beyan çıkış gerilimi 1kv'u geçen ançak 10 kv'u aşmayan-Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 50107-2 İşaret ve ışıltılı boşalma tüpü tesisatları-Yüksüz olarak beyan çıkış gerilimi 1kv'u geçen ançak 10 kv'u aşmayan-Bölüm 2: Toprak kaçağı ve açık devre koruyucu cihazlar için özellikler

TS EN 50107-1/A1 İşaret ve ışıltılı boşalma tüpü tesisatları-Yüksüz olarak beyan çıkış gerilimi 1kv'u geçen ançak 10 kv'u aşmayan-Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 50285 Lambalar - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli lambaların enerji verimliliğini ölçme metotları

TS EN 50285 Lambalar - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli lambaların enerji verimliliğini ölçme metotları

TS EN 50294 Lambalar- Balast/ lamba devrelerinde toplam giriş gücünün ölçülmesi metodu

TS EN 50294/A2Lambalar- Balast/ lamba devrelerinde toplam giriş gücünün ölçülmesi metodu

TS EN 60061-4/tst A1Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolu için mastarlar ile birlikte-Bölüm 4:Genel bilgi ve kılavuz

TS EN 60061-4/tst A2Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolu için mastarlar ile birlikte-Bölüm 4:Genel bilgi ve kılavuz

TS EN 60061-4/tst A3Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolu için mastarlar ile birlikte-Bölüm 4:Genel bilgi ve kılavuz

TS EN 60061-3/tst A2Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolu için mastarlar ile birlikte bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60061-3/tst A3Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolu için mastarlar ile birlikte bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60061-3/tst A4Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolu için mastarlar ile birlikte bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60061-3/tst A5Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolu için mastarlar ile birlikte bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60061-3/tst A6Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolu için mastarlar ile birlikte bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60061-3/tst A29 Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolu için mastarlar ile birlikte bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60061-3/tst A30 Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolu için mastarlar ile birlikte bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60061-3/tst A31 Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolu için mastarlar ile birlikte bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60061-3/tst A32 Lamba başlıkları ve duyları-Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolu için mastarlar ile birlikte bölüm 3: Mastarlar

TS EN 60061-1/tstA43 Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 1: Lâmba başlıkları

TS 278 EN 60064/A11Lâmbalar - Tungsten filâmanlı - Ev ve benzeri yerlerde genel aydınlatma amacıyla kullanılan - Performans özellikleri

TS EN 60064/A5 Lâmbalar - Tungsten filâmanlı - Ev ve benzeri yerlerde genel aydınlatma amacıyla kullanılan - Performans özellikleri

TS EN 60081/A3Lambalar - Çift başlıklı fluerosan - Performans özellikleri

TS EN 60081/A2Lambalar - Çift başlıklı fluerosan - Performans özellikleri

TS EN 60081/A1 Lambalar - Çift başlıklı fluerosan - Performans özellikleri

TS EN 60081/A4 Lambalar - Çift başlıklı fluerosan - Performans özellikleri

TS 9569 EN 60357/A2Lambalar - Tungsten halojenür (taşıt lambaları dışında) - Performans özellikleri

TS HD 60364-5-52 Alçak gerilim elektrik tesisleri - Bölüm 5-52: Elektriksel teçhizatın seçilmesi ve montajı - Bağlantı sistemleri

TS EN 62384/A1 Işık yayan diyot (led) modülleri için doğru akım (d.a.) veya alternatif akım (a.a.) beslemeli elektronik kontrol düzeni - Performans özellikleri

TS EN 60604 Tepe flaşı/filip filaş fotoğraf amaçlı flaş lamba tanzimi

TS EN 60630 Lâmbalar - Akkor filâmanlı - Lâmbanın en büyük dış boyutları

TS EN 60630/A6 Lâmbalar - Akkor filâmanlı - Lâmbanın en büyük dış boyutları

TS 9918 EN 60901/A3Lâmbalar - Tek başlıklı fluoresan - Performans özellikleri

TS EN 60921 Balastlar - Tüp biçimli flüoresan lâmbalar için - Performans özellikleri

TS EN 60921 Balastlar - Tüp biçimli flüoresan lâmbalar için - Performans özellikleri

TS EN 60923 Lâmbalarla ilgili yardımcı donanımlar - Balastlar - Boşalmalı lâmbalar için (tüp biçimli floresan lâmbalar dışında) - Performans özellikleri

TS EN 60923 Lâmbalarla ilgili yardımcı donanımlar - Balastlar - Boşalmalı lâmbalar için (tüp biçimli floresan lâmbalar dışında) - Performans özellikleri

TS EN 60923/A1 Lâmbalarla ilgili yardımcı donanımlar - Balastlar - Boşalmalı lâmbalar için (tüp biçimli floresan lâmbalar dışında) - Performans özellikleri

TS EN 60923/A1 Lâmbalarla ilgili yardımcı donanımlar - Balastlar - Boşalmalı lâmbalar için (tüp biçimli floresan lâmbalar dışında) - Performans özellikleri

TS EN 60983 Lambalar-Minyatür tip

TS EN 60983/A1 Lambalar-Minyatür tip

TS EN 61228 Güneş-Yanması için kullanılan ultraviyole lambaların uv ışımasını belirleme ve ölçme metodu

TS EN 61347-2-1 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-1: Yolverme cihazları ışıltılı yolvericiler dışında) - Belirli özellikler

TS EN 61347-2-2:2001/A1:2006/AC:2006 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-2: Filâmanlı lâmbalar için d.a. veya a.a. beslemeli elektronik indirici dönüştürücüler - Belirli özellikler

TS EN 61347-2-2:2001/AC:2010 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-2: Filâmanlı lâmbalar için d.a. veya a.a. beslemeli elektronik indirici dönüştürücüler - Belirli özellikler

TS EN 61347-2-8:2001/AC:2003 Lâmba kontrol düzeni - Bölüm 2-8: Fluoresan lâmbalarla kullanılan balastlar - Belirli özellikler

TS EN 61822 Elektriksel tesisler - Hava alanlarındaki aydınlatma ve işaret ışıkları için- Sabit akım regülâtörleri

TS EN 61823 Elektrik tesisleri - Hava alanlarındaki aydınlatma ve işaret ışıkları için - Agl seri transformatörler

TS EN 62386-205 Sayısal adreslenebilir aydınlatma ara yüzü-Bölüm 205: Kontrol düzeni için belirli özellikler-Akkor flamanlı lambalar için besleme gerilimi kontrol düzeni (tip4 cihazı)

TS EN 62386-101 Dijital adreslenir aydınlatma ara yüzleri- Bölüm 101: Genel kurallar-Sistem

TS EN 62386-208 Dijital adreslenir aydınllatma ara yüzleri- Bölüm 208: Kontrol dişlisi için özel kurallar- Anahtarlama fonksiyonu (cihaz tipi 7)

TS EN 62386-102 Dijital adreslenir aydınlatma ara yüzleri- Bölüm 102: Genel kurallar-Kontrol dişlisi

TS EN 62386-202 Dijital adreslenir aydınllatma ara yüzleri- Bölüm 202: Kontrol dişlisi için özel kurallar- Kendi acil aydınlatması olan (cihaz tipi1)

TS EN 62386-204 Dijital adreslenir aydınlatma ara yüzleri- Bölüm 204: Kontrol dişlisi için özel kurallar- Düşük gerilim halojen ampuller (cihaz tipi 3)

TS EN 62386-203 Dijital adreslenir aydınlatma ara yüzleri- Bölüm 202: Kontrol dişlisi için özel kurallar- Boşaltma ampülleri (cihaz tipi2)

TS EN 62386-210:2011 Sayısal adreslenebilir aydınlatma ara yüzü-Bölüm 210: Kontrol düzeni için belirli özellikler-Semboller (tip 9 cihazı) "

TS EN 62386-210:2011 Sayısal adreslenebilir aydınlatma ara yüzü-Bölüm 210: Kontrol düzeni için belirli özellikler-Semboller (tip 9 cihazı) "

TS EN 62386-201 Dijital adreslenir aydınllatma ara yüzleri- Bölüm 201: Kontrol dişlisi için özel kurallar-Foresan ampuller (cihaz tipi 0)