trarbgzh-TWenfrkadefaru

Aydınlatma Armatürleri Standartları

Uluslararası onaylı akredite olarak aşağıdaki standartların belgelendirme hizmetlerini yapmaktayız.

 

TS 8698 EN 60598-2-1 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2: Özel kurallar - Kısım bir: Genel amaçlı, sabit

TS 8703 EN 60598-2-6 Aydınlatma armatürleri- Bölüm 2: Özel kurallar kısım 6: Fılamanlı lambalar için gömme transformatörlü

TS 8708 EN 60598-2-19 Aydınlatma armatürleri bölüm 2: Özel kurallar kısım ondokuz klima sistemlerindeki güvenlik kuralları

TS EN 61050 Transformatörler (neon transformatörleri)-Yüksüz çıkış gerilimi 1000 v'u aşan-Tüp biçimli boşalmalı lambalar için-Genel ve güverlik kuralları

TS 8704 EN 60598-2-7 Aydınlatma armatürleri-Bölüm 2: Özel kurallar-Kısım 7:Bahçecilikte kullanılan, taşınabilir

TS 8705 EN 60598-2-9 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2: Özel kurallar - Kısım dokuz - Foto ve film armatürleri (amatör işlerinde)

TS EN 60598-2-25 Aydınlatma armatürleri-Bölüm 2:Özel kurallar-Kısım 25: Hastanelerin ve sağlık bakım merkezlerinin klinik bölgelerinde kullanılan

TS 8701 EN 60598-2-4 Aydınlatma armatürleri-Bölüm 2:Özel kurallar-Kısım 4:Genel amaçlı, taşınabilir

TS 8706 EN 60598-2-17 Aydınlatma armatürleri- Bölüm 2: Özel kurallar- Kısım 17: Sahne ışıklandırması, televizyon, film ve fotoğraf stüdyoları için (bina dışı ve bina içi)

TS EN 60598-2-23 Aydınlatma armatürleri- Bölüm 2: Özel kurallar kısım 23: Filamanlı lambalar için çok düşük gerilimli aydınlatma sistemleri

TS 8704 EN 60598-2-7/A13 Aydınlatma armatürleri-Bölüm 2: Özel kurallar-Kısım 7:Bahçecilikte kullanılan, taşınabilir tadil 1

TS 8704 EN 60598-2-7/A2 Aydınlatma armatürleri bölüm 2 : Özel kurallar - Kısım 7 : Bahçecilikte kullanılan, taşınabilir

TS 8700 EN 60598-2-3Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-3: Belirli özellikler - Yol ve cadde aydınlatması için

TS EN 60598-2-10 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-10: Belirli özellikler - Çocuklar için taşınabilir aydınlatma armatürleri

TS EN 60598-2-25/A1 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2: Özel kurallar-Kısım 25: Hastanelerin ve sağlık bakım merkezlerinin klinik bölgelerinde kullanılan

TS EN 60598-2-6/A1Aydınlatma armatürleri- Bölüm 2: Özel kurallar kısım 6: Fılamanlı lambalar için gömme transformatörlü

TS EN 60598-2-19/A2 Aydınlatma armatürleri bölüm 2: Özel kurallar kısım ondokuz klima sistemlerindeki güvenlik kuralları

TS EN 60598-2-13 Aydınlatma armatürleri- Bölüm 2-13:İlgili özellikler - Gömülü aydınlatma armatürleri

TS EN 60598-2-13 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-13: Belirli özellikler - zemine gömülen aydınlatma armatürleri

TS EN 61995-1 Aydınlatma armatürlerinin bağlantısı için cihazlar-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan -Bölüm 1:Genel özellikler

TS EN 60598-2-14 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-11: Belirli özellikler-Soğuk yol vermeli tüp biçimli boşalmalı lâmbalar (neon tüpler) ve benzerleri için aydınlatmalar

TS EN 60598-2-14 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2 - 14:Belirli özellikler - Soğuk katodlu tüp biçimli boşalmalı lambalar (neon tüplü) ve benzeri teçhizat için aydınlatma armatürleri

TS EN 60598-2-10:2003/AC:2005 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-10: Belirli özellikler - Çocuklar için taşınabilir aydınlatma armatürleri

TS EN 60598-2-6/A1Aydınlatma armatürleri- Bölüm 2: Özel kurallar kısım 6: Fılamanlı lambalar için gömme transformatörlü

TS EN 60598-2-19/A2 Aydınlatma armatürleri bölüm 2: Özel kurallar kısım ondokuz klima sistemlerindeki güvenlik kuralları

TS EN 60598-2-13 Aydınlatma armatürleri- Bölüm 2-13:İlgili özellikler - Gömülü aydınlatma armatürleri

TS EN 60598-2-13 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-13: Belirli özellikler - zemine gömülen aydınlatma armatürleri

TS EN 61995-1 Aydınlatma armatürlerinin bağlantısı için cihazlar-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan -Bölüm 1:Genel özellikler

TS EN 60598-2-14 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-11: Belirli özellikler-Soğuk yol vermeli tüp biçimli boşalmalı lâmbalar (neon tüpler) ve benzerleri için aydınlatmalar

TS EN 60598-2-14 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2 - 14:Belirli özellikler - Soğuk katodlu tüp biçimli boşalmalı lambalar (neon tüplü) ve benzeri teçhizat için aydınlatma armatürleri

TS EN 60598-2-10:2003/AC:2005 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-10: Belirli özellikler - Çocuklar için taşınabilir aydınlatma armatürleri

TS EN 60598-2-13:2011/AC Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-13: Belirli özellikler - Zemine gömülen aydınlatma armatürleri

TS EN 60598-2-19:1989/AC Aydınlatma armatürleri bölüm 2: Özel kurallar kısım ondokuz klima sistemlerindeki güvenlik kuralları

TS EN 61195/A1 Lâmbalar-Çift başlıklı fluoresan-Güvenlik kuralları

TS EN 61199/A1 Lambalar-Tek başlıklı fluoresan-Güvenlik kuralları

TS EN 60730-2-3 Otomatik kontrol düzenleri-Elektrikli-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan bölüm 2-3: Tüp biçimli fluoresan lamba balastlarının ısıl koruyucuları için özel kurallar

TS EN 60081/A5 Lambalar - Çift başlıklı fluoresan - Performans özellikleri

TS EN 60927/A1 Lâmbalar için yardımcı donanımlar - Yol verme cihazları (ışıltılı yol vericiler dışında) - Performans kuralları

TS EN 62560 Lambalar – Kendinden balastlı LED lambalar – Gerilimi 50 V’tan büyük olan genel aydınlatmada kullanılan- Güvenlik özellikleri

TS EN 60927/A1 Lâmbalar için yardımcı donanımlar - Yol verme cihazları (ışıltılı yol vericiler dışında) - Performans kuralları

TS EN 61199/A1 Lambalar-Tek başlıklı fluoresan-Güvenlik kuralları

TS EN 60081/A5 Lambalar - Çift başlıklı fluoresan - Performans özellikleri

TS EN 60968 Lâmbalar - Kendinden balastlı - Genel aydınlatmada kullanılan - Güvenlik özellikleri

TS EN 61199/A2 Lambalar-Tek başlıklı fluoresan-Güvenlik kuralları

TS IEC 62532+A1 Floresan indüksiyon lambalar-Güvenlik özellikleri  

TS EN 61195/A2 Lâmbalar-Çift başlıklı fluoresan-Güvenlik kuralları

TS EN 61549/A3 Lâmbalar - Çeşitli

TS EN 62035 Lambalar - Boşalmalı (fluoresan lambalar dışında ) - Güvenlik kuralları

TS EN 62560/A1 Genel aydınlatma hizmetleri için 50 V üzeri gerilimli kendinden beslemeli LED lambalar - Güvenlik kuralları

TS EN 62560/AC Genel aydınlatma hizmetleri için 50 V üzeri gerilimli kendinden beslemeli LED lambalar - Güvenlik kuralları

TS EN 62560/A1/AC Genel aydınlatma hizmetleri için 50 V üzeri gerilimli kendinden beslemeli LED lambalar - Güvenlik kuralları

TS EN 60929/A1 AC ve/veya DC beslemeli - Elektronik kontrol düzeni - Tüp biçimli flüoresan lâmbalar için - Performans özellikleri

TS EN 61167 Metal halid lambalar- Performans özellikleri

TS 895 EN 60188 Lâmbalar - Yüksek basınçlı cıva buharlı - Performans kuralları

TS 897 EN 60192 Lâmbalar - Alçak basınçlı sodyum buharlı - Performans kuralları

TS 9918 EN 60901 Lâmbalar - Tek başlıklı fluoresan - Performans özellikleri

TS 9918 EN 60901/T1Lambalar-Tek başlıklı flüoresan-Performans kuralları tadil 1

TS EN 50107-1 İşaret ve ışıltılı boşalma tüpü tesisatları-Yüksüz olarak beyan çıkış gerilimi 1kv'u geçen ançak 10 kv'u aşmayan-Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 50107-2 İşaret ve ışıltılı boşalma tüpü tesisatları-Yüksüz olarak beyan çıkış gerilimi 1kv'u geçen ançak 10 kv'u aşmayan-Bölüm 2: Toprak kaçağı ve açık devre koruyucu cihazlar için özellikler

TS EN 50107-1/A1 İşaret ve ışıltılı boşalma tüpü tesisatları-Yüksüz olarak beyan çıkış gerilimi 1kv'u geçen ançak 10 kv'u aşmayan-Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 50285 Lambalar - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli lambaların enerji verimliliğini ölçme metotları

TS EN 60081/A3 Lambalar - Çift başlıklı fluerosan - Performans özellikleri

TS EN 60081/A2 Lambalar - Çift başlıklı fluerosan - Performans özellikleri

TS EN 60081/A1 Lambalar - Çift başlıklı fluerosan - Performans özellikleri

TS EN 60081/A4 Lambalar - Çift başlıklı fluerosan - Performans özellikleri

TS HD 60364-5-52 Alçak gerilim elektrik tesisleri - Bölüm 5-52: Elektriksel teçhizatın seçilmesi ve montajı - Bağlantı sistemleri

TS EN 60604 Tepe flaşı/filip filaş fotoğraf amaçlı flaş lamba tanzimi

TS 9918 EN 60901/A3Lâmbalar - Tek başlıklı fluoresan - Performans özellikleri

TS EN 60921 Balastlar - Tüp biçimli flüoresan lâmbalar için - Performans özellikleri

TS EN 60923 Lâmbalarla ilgili yardımcı donanımlar - Balastlar - Boşalmalı lâmbalar için (tüp biçimli floresan lâmbalar dışında) - Performans özellikleri

TS EN 60923/A1 Lâmbalarla ilgili yardımcı donanımlar - Balastlar - Boşalmalı lâmbalar için (tüp biçimli floresan lâmbalar dışında) - Performans özellikleri

TS EN 60969/T1 Lâmbalar - Kendinden balastlı - Genel aydınlatmada kullanılan - Performans özellikleri

TS EN 61228 Güneş-Yanması için kullanılan ultraviyole lambaların uv ışımasını belirleme ve ölçme metodu

TS EN 62386-205 Sayısal adreslenebilir aydınlatma ara yüzü-Bölüm 205: Kontrol düzeni için belirli özellikler-Akkor flamanlı lambalar için besleme gerilimi kontrol düzeni (tip4 cihazı)

TS EN 62386-101 Dijital adreslenir aydınlatma ara yüzleri- Bölüm 101: Genel kurallar-Sistem

TS EN 62386-208 Dijital adreslenir aydınllatma ara yüzleri- Bölüm 208: Kontrol dişlisi için özel kurallar- Anahtarlama fonksiyonu (cihaz tipi 7)

TS EN 62386-102 Dijital adreslenir aydınlatma ara yüzleri- Bölüm 102: Genel kurallar-Kontrol dişlisi

TS EN 62386-202 Dijital adreslenir aydınllatma ara yüzleri- Bölüm 202: Kontrol dişlisi için özel kurallar- Kendi acil aydınlatması olan (cihaz tipi1)

TS EN 62386-204 Dijital adreslenir aydınlatma ara yüzleri- Bölüm 204: Kontrol dişlisi için özel kurallar- Düşük gerilim halojen ampuller (cihaz tipi 3)

TS EN 62386-201 Dijital adreslenir aydınllatma ara yüzleri- Bölüm 201: Kontrol dişlisi için özel kurallar-Foresan ampuller (cihaz tipi 0)