trarbgzh-TWenfrkadefaru

Tali İstasyonlar, Parafudurlar Standartları

Sürekli profesyonel çalışarak Tali İstasyonlar, Parafudurlar  ile ilgili standartların hepsine test, denetim ve belgelendirme hizmeti vermekteyiz. 

 

TS EN 60099-8 Parafudurlar - Bölüm 8:1 kv'ın üstünde a.a. sistemlerin hava iletim ve dağılım hatları dış serileri arlıksız metal oksit parafudurlar

TS EN 60099-8 Parafudrlar - Bölüm 8: 1 kv’un üzerindeki a.a. sistemlere ait havai iletim ve dağıtım hatları için seri harici eklatörlü metal oksit parafudrlar (egla)

TS EN 61643-11 Alçak gerilim darbe koruma düzenleri - Bölüm 11: Alçak gerilim güç sistemlerine bağlanan darbe koruma düzenleri - Kurallar ve deney yöntemleri

TS EN 61643-21/A2 Parafudrlar- Alçak gerilim- Bölüm 21: Haberleşme ve işaretleşme şebekelerine bağlı parafudrlar- Özellikler ve deney metotları

TS EN 61643-21 Parafudrylar- Alçak gerilim- Bölüm 21: Haberleşme ve işaretleşme şebekelerine bağlı parafudrlar- Özellikler ve deney metotları

TS EN 60099-4 Parafudurlar - Bölüm 4: A.a. sistemler için - Atlama aralıksız metal oksit parafudurlar

TS EN 60099-9 Parafudurlar-Bölüm 9: HVDC konvertör merkezleri için atlama aralıksız metal oksit parafudurlar

TS EN 61643-11 Alçak gerilim darbe koruma düzenleri - Bölüm 11: Alçak gerilim şebeke sistemlerine bağlanan darbe koruma düzenleri - Kurallar ve deneyler

TS EN 60099-4 Parafudrlar - Bölüm 4: a.a. sistemleri için ark aralığı bulunmayan metal oksit parafudrlar (IEC 60099-4:2014)

tst EN 60099-5 Parafudrlar-Bölüm 5: Seçme ve uygulama kuralları

TS EN 10265 Manyetik malzemeler-Manyetik geçirgenliği ve mekanik özellikleri belirtilmiş çelik levha, bant ve şeritlerin özellikleri