trarbgzh-TWenfrkadefaru

Güç İletim ve Dağıtım Şebekeleri Standartları

Son senelerde teknolojinin gelişmesiyle daha da önemli bir hale gelen pil ve bataryalar ile ilgili aşağıda belirtilen standartlarda test, denetim ve belgelendirme hizmetleri vermektedir.

 

TS EN 60555-1 Besleme sistemlerinde ev tipi cihazların ve benzeri elektrikli donanımların sebep olduğu düzensizlikler-Bölüm 1:Tarifler

TS EN 61773 Elektrik hava hatları - Direk temellerinin deneyi

TS EN 60834-1 Güç sisteminin uzaktan korunması - Performans ve deneyler - Bölüm 1: Kumanda sistemleri

TS EN 61334-3-22 Bilgi teknolojisi- Dağıtım hat taşıyıcısı kullanılarak dağıtımın otomasyonu- Bölüm 3-22: Ana sinyalleme özellikleri mv fazdan toprağa ve ekrandan toprağı kaplayan kuplaj cihazı

TS EN 61334-4-511 Hatlı taşıyıcı sistemleri ile dağıtım kullanılarak- Otomatik dağıtım bölüm- 4-511: Veri iletişim protokolleri- Sistem işletimi- Cıase protokol

TS EN 61334-5-1 Bilgi teknolojisi- Dağıtım hat taşıyıcısı kullanılarak dağıtımın otomasyonu- Bölüm 5-1: Düşük katman profilleri- Yayılmış frekans kaydırma anahtarlama (s-Fsk) profili

TS EN 61334-6 Bilgi teknolojisi- Dağıtım hat taşıyıcısı kullanılarak dağıtımın otomasyonu- Bölüm 6: A- Xdr kodlama kuralları

TS EN 61138 Kablolar - Taşınabilir topraklama ve kısa devre teçhizatı için

TS EN 61557-1 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik - 1000 v a.a. ve 1500 v d.a.’ya kadar - Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 61557-2 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik - 1000 v a.a. ve 1500 v d.a.’ya kadar - Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar - Bölüm 2: Yalıtım direnci

TS EN 61557-3 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik - 1000 v a.a. ve 1500 v d.a.’ya kadar - Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar - Bölüm 3: Döngü empedansı

TS EN 61557-4 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik - 1000 v a.a. ve 1500 v d.a.’ya kadar - Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar - Bölüm 4: Toprak bağlantısının ve eşpotansiyel kuşaklamanın direnci

TS EN 61557-5 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik - 1000 v a.a. ve 1500 v d.a.’ya kadar - Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar - Bölüm 5: Toprağa göre direnç

TS EN 61557-6 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik - 1000 v a.a. ve 1500 v d.a.’ya kadar - Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar - Bölüm 6: Tt, tn ve ıt sistemlerde artık akım cihazlarının etkinliği

TS EN 61557-7 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik - 1000 v a.a. ve 1500 v d.a.’ya kadar - Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar - Bölüm 7: Faz sırası

TS EN 62501 Gerilim beslemeli dönüştürücü (vsc) vanalar - Yüksek gerilim doğru akım (hvdc) güç iletimi için - Elektrik deneyi

TS EN 50110-2 Elektrik tesislerinin işletilmesi - Bölüm 2: Ulusal ekler

TS EN 61230 Gerılım altında çalışma — topraklama veya topraklama ve kısa devre için taşınabilir teçhizat

TS EN 61936-1 1 kv a.a'yı aşan güç tesisleri-Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 61236 Gerilim altında çalışma - Taşıyıcı düzenler, çubuk klempleri ve yardımcı donanımları

TS EN 60099-8 Parafudurlar - Bölüm 8:1 kv'ın üstünde a.a. sistemlerin hava iletim ve dağılım hatları dış serileri arlıksız metal oksit parafudurlar

TS EN 60099-8 Parafudrlar - Bölüm 8: 1 kv’un üzerindeki a.a. sistemlere ait havai iletim ve dağıtım hatları için seri harici eklatörlü metal oksit parafudrlar (egla)

TS EN 60143-4 Seri kondansatörler - Güç sistemleri için - Bölüm 4: Tristör kontrollü seri kondansatörler

TS EN 61394:2011(EN) Hava hattı iletkenleri-Aluminyum, aluminyum alaşımı ve çıplak çelik iletkenler için gres yağların karakteristikleri

TS EN 61954 Statik VAR (reaktif güç) kompanzatörleri (SVC)- Tristör valflerinin deneyleri

TS EN 61643-11 Alçak gerilim darbe koruma düzenleri - Bölüm 11: Alçak gerilim güç sistemlerine bağlanan darbe koruma düzenleri - Kurallar ve deney yöntemleri

TS EN 60900 Gerilim altında çalışma - 1000 v a.a. ve 1500 v d.a.'ya kadar olan gerilimlerde kullanılan el aletleri

TS EN 50341-1 45 kv a.a.yı geçen havai elektrik hatları - Bölüm 1: Genel kurallar - Ortak özellikler

TS EN 61936-1/AC 1 kv a.a'yı aşan güç tesisleri-Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 50110-1 Elektrik tesislerinin işletilmesi Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 61557-13 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik-1000 v a.a ve 1500 v d.a'a kadar-Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar-Bölüm 13: Elektrik dağıtım sistemlerindekaçak akım ölçümleri için elle kullanılan veya hareket ettirilen akım kıskaçları ve sensörleri

TS EN 60358-1 Bağlantı kondansatörleri ve kondansatör bölücüleri-Bölüm 1:Genel kurallar

TS EN 61643-21/A2 Parafudrlar- Alçak gerilim- Bölüm 21: Haberleşme ve işaretleşme şebekelerine bağlı parafudrlar- Özellikler ve deney metotları

TS EN 61643-21/A2 Parafudrlar- Alçak gerilim- Bölüm 21: Haberleşme ve işaretleşme şebekelerine bağlı parafudrlar- Özellikler ve deney metotları

TS EN 61557-5 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik- 1 kv' a.a ve 1,5 kv' d.a.'a kadar- Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar- Bölüm 5: Toprağa göre direnç

TS EN 61557-1 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik-1 kv a.a ve 1,5 kv d.a'a kadar-Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar-Bölüm 10: Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi ve izlenmesiyle

TS EN 61643-21Parafudrylar- Alçak gerilim- Bölüm 21: Haberleşme ve işaretleşme şebekelerine bağlı parafudrlar- Özellikler ve deney metotları

TS EN 61643-21 Parafudrylar- Alçak gerilim- Bölüm 21: Haberleşme ve işaretleşme şebekelerine bağlı parafudrlar- Özellikler ve deney metotları

TS EN 60900 Gerilim altında çalışma - 1000 V a.a. ve 1500 V d.a.'ya kadar olan gerilimlerde kullanılan el aletleri

TS EN 60143-2 Seri kondansatörler - Güç sistemleri için - Bölüm 2: Seri kondansatör bataryaları için koruyucu donanım

TS EN 61472 Çalışma canlı - 800 kV gerilim aralığı 72,5 kV ac sistemleri için minimum yaklaşım mesafeleri - hesaplama yöntemi

TS EN 61557-12 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik-1 kv a.a ve 1,5 kv d.a'a kadar-Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar-Bölüm 10: Performans ölçme ve izleme düzenleri

TS EN 60358-2 Bağlantı kondansatörü ve kondansatör bölücüler - Bölüm - 2 : A.A. veya D.A., Tek fazlı , şebeke frekansında çalışan ,toprak ve faz arası bağlanmış , bağlantı kondansatörü (PLC) uygulaması

TS EN 61954/A1 Statik VAR kompanzatörleri (SVC)-Tristör valf deneyleri

TS EN 50178 Elektronik cihazlar-Güç tesisatlarında kullanılan

TS EN 60743 Gerilim altında çalışma - Aletler, donanım ve cihazlar için terim ve tarifler

TS EN 60358-3 Kondansatör birleştiriciler ve kondansatör bölücüler - Bölüm 3: Filtre uygulamaları için AA veya DA kondansatör birleştiriciler

TS EN 61954/A1 Statik VAR (reaktif güç) kompanzatörleri (SVC)- Tristör valflerinin deneyleri (IEC 61954:2011/A1:2013)

TS EN 61557-15 1000 V a.a. ve 1500 V d.a. değerlerine kadar alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektrik güvenliği - Koruma tedbirlerinin deneyleri, ölçmeleri ve izlenmesi için donanım - Bölüm 15: IT sistemlerinde yalıtım izleme elemanları için işlevsel güvenlik kuralları ve IT sistemlerinde yalıtım kusuru yerini tesbit için donanım

TS EN 60871-4 Beyan gerilimi 1000 V'tan daha yüksek olan a.a. güç sistemlerinde kullanılan şönt kondansatörler - Bölüm 4: Dâhili sigortalar

TS EN 60871-1 Kondansatörler - Beyan gerilimi 1000 V’un üzerinde olan a.a. güç sistemlerinde kullanılan şönt kondansatörler - Bölüm 1: Genel

TS EN 61936-1:2010/A1 1 kv a.a'yı aşan güç tesisleri-Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 62747 Yüksek gerilim doğru akım (HVDC) sistemleri için gerilim kaynaklı dönüştürücülerle (VSC) ilgili terminoloji

TS EN 62501/A1 Yüksek gerilim doğru akım (HVDC) güç iletimi için gerilim kaynaklı dönüştürücü (VSC) tüpler - Elektriksel deneyler

TS EN 62751-1 Yüksek gerilim doğru akım (HVDC) sistemleri için gerilim kaynaklı dönüştürücülerdeki (VSC) güç kayıpları - Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 62751-2 Yüksek gerilim doğru akım (HVDC) sistemleri için gerilim kaynaklı dönüştürücülerdeki (VSC) güç kayıpları - Bölüm 2: Modüler çok seviyeli dönüştürücüler

TS EN 60099-4 Parafudurlar - Bölüm 4: A.a. sistemler için - Atlama aralıksız metal oksit parafudurlar

TS EN 60099-9 Parafudurlar-Bölüm 9: HVDC konvertör merkezleri için atlama aralıksız metal oksit parafudurlar

TS EN 61643-11 Alçak gerilim darbe koruma düzenleri - Bölüm 11: Alçak gerilim şebeke sistemlerine bağlanan darbe koruma düzenleri - Kurallar ve deneyler

TS EN 61643-11 Alçak gerilim darbe koruma düzenleri - Bölüm 11: Alçak gerilim şebeke sistemlerine bağlanan darbe koruma düzenleri - Kurallar ve deneyler

TS EN 60099-4 Parafudrlar - Bölüm 4: a.a. sistemleri için ark aralığı bulunmayan metal oksit parafudrlar (IEC 60099-4:2014)

tst EN 60358-2 Bağlantı kondansatörü ve kondansatör bölücüler - Bölüm - 2 : A.A. veya D.A., Tek fazlı , şebeke frekansında çalışan ,toprak ve faz arası bağlanmış , bağlantı kondansatörü (PLC) uygulaması IEC 60358-2:2013)

tst EN 60358-3 Kondansatör birleştiriciler ve kondansatör bölücüler - Bölüm 3: Filtre uygulamaları için AA veya DA kondansatör birleştiriciler (IEC 60358-3:2013)

TS EN 60871-1 Beyan gerilimi 1000 V'un üzerinde olan a.a. güç sistemlerinde kullanılan şönt kondansatörler - Bölüm 1: Genel (IEC 60871-1:2014)

TS EN 60871-4 Beyan gerilimi 1000 V'un üzerinde olan a.a. güç sistemlerinde kullanılan şönt kondansatörler - Bölüm 4: Dâhili sigortalar (IEC 60871-4:2014)

TS EN 61643-11 Alçak gerilim darbe koruma düzenleri - Bölüm 11: Alçak gerilim güç sistemlerine bağlanan darbe koruma düzenleri - Kurallar ve deney yöntemleri

tst EN 60099-5 Parafudrlar-Bölüm 5: Seçme ve uygulama kuralları  

tst EN 60743 Gerilim altında çalışma - Aletler, donanım ve cihazlar için terim ve tarifler  

TS EN 61243-3 Gerilim altında çalışma - Gerilim detektörleri - Bölüm 3: İki kutuplu alçak gerilimli tip

TS EN 61243-3:2014/AC Gerilim altında çalışma - Gerilim detektörleri - Bölüm 3: İki kutuplu alçak gerilimli tip

TS EN 61481-1 Gerilim altında çalışma - Faz karşılaştırıcıları - Bölüm 1: 1 kV a.a.'dan büyük gerilimler için kullanılan kapasitif tip

TS EN 61481-2 Gerilim altında çalışma - Faz karşılaştırıcıları - Bölüm 2: 1 kV'tan 36 kV a.a.'ya kadar olan gerilimler için kullanılan rezistif tip

TS EN 61557-8 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik-1 kv a.a ve 1,5 kv d.a'ya kadar-Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar-Bölüm 8: IT sistemler için yalıtım kontrol cihazları

TS EN 50341-2-20 1 kV a.a.yı geçen havai elektrik hatları - Bölüm 2-20: ESTONYA için ulusal normatif hususlar (NNA) (EN 50341-1:2012'yi esas alan)

TS EN 50341-2-19 1 kV a.a.yı geçen havai elektrik hatları - Bölüm 2-20: ÇEK CUMHURİYETİ için ulusal normatif hususlar (NNA) (EN 50341-1:2012'yi esas alan)

TS EN 50341-2-9 1 kV a.a.yı geçen havai elektrik hatları - Bölüm 2-20: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda için ulusal normatif hususlar (NNA) (EN 50341-1:2012'yi esas alan)

TS EN 61243-3:2014/AC-2 Gerilim altında çalışma - Gerilim detektörleri - Bölüm 3: İki kutuplu alçak gerilimli tip

TS EN 60358-1/AC Bağlantı kondansatörleri ve kondansatör bölücüleri-Bölüm 1:Genel kurallar

TS EN 50341-2-4 1 kV AC aşan havai elektrik hatları - Bölüm -2-4: FİNLANDİYA için Milli şartlar (NNA) (EN 50341-1:2012 göre)

TS EN 50341-2-7 1 kV AC aşan havai elektrik hatları - Bölüm -2-7: FİNLANDİYA için Milli şartlar (NNA) (EN 50341-1:2012 göre)

TS EN 61472/AC Çalışma canlı - 800 kV gerilim aralığı 72,5 kV ac sistemleri için minimum yaklaşım mesafeleri - hesaplama yöntemi

TS EN 62823 Tristör kontrollü seri kondansatörler için tristör valfler (TCSC) - Elektriksel deney

TS EN 62310-1 Statik aktarma sistemleri (sts) - Bölüm 1: Genel ve güvenlik kuralları

TS EN 50341-2-22 1 kVaa.’yı aşan havai elektrik hatları Bölüm 2 – 22 : Polonya için ulusal zorunlu hüküm (normatif) hususları (EN 50341-1:2012 baz alınarak)

TS EN 61557-8/AC Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik-1 kv a.a ve 1,5 kv d.a'ya kadar-Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar-Bölüm 8: IT sistemler için yalıtım kontrol cihazları

TS EN 60909-0 Üç fazlı a.a. sistemlerde kısa devre akımları - bölüm 0: Akımların hesaplanması

TS EN 62827-1 Kablosuz Güç Aktarımı - Yönetim - Bölüm 1: Ortak Bileşenler

TS EN 50341-2-13 1 kV AC aşan havai elektrik hatları - Bölüm 2-13: Ulusal Normatif Yönleri (NNA) İTALYA için (2012 EN 50341-1 göre)

TS EN 50341-2-16 1 kV AC aşan havai elektrik hatları - Bölüm 2-16: Ulusal Normatif Yönleri (EN 50341-1 göre: 2012) NORVEÇ için (NNA)

TS EN 50341-2-23 1 kV AC aşan havai elektrik hatları - Bölüm 2-23: Ulusal Normatif Yönleri (NNA) SLOVAKYA için (2012 EN 50341-1 göre)

TS EN 50341-2-18 1 kV AC aşan havai elektrik hatları - Bölüm 2-18: Ulusal Normatif Yönleri (NNA) İsveç (2012 EN 50341-1 göre)

tst 2017114870(TSE K 274) Öndökümlü betonarme travers - Alçak gerilim, orta gerilim ve yüksek gerilim hatları için - Tarifler, gerekler ve deney yöntemleri  

TS EN 50341-2-5 1 kV ac aşan Hava enerji nakil hatları - Bölüm 2-5: Ulusal Normatif Yönleri (EN 50341-1 dayalı: 2012) DANİMARKA için (NNA)

TS EN 50341-2-6 AC 1 kV'yi aşan havai hatlar - Bölüm 2-6: İSPANYA için Ulusal Normatif Yönler (EN 50341-1: 2012'ye dayanılarak)

TS EN 60855-1 Gerilim altında çalışma için köpük dolu yalıtkan borular ve yalıtkan som çubuklar - Bölüm 1 : Dairesel kesitli çubuklar ve borular

TS 5020 EN 60652 Hava hatları - Hava hattı direklerinin yükleme deneyleri

TS 9632 EN 50183 Hava hattı iletkenleri- Alüminyum- Magnezyum- Silisyum alaşımlı teller

TS EN 10265 Manyetik malzemeler-Manyetik geçirgenliği ve mekanik özellikleri belirtilmiş çelik levha, bant ve şeritlerin özellikleri

TS EN 12843 Ön dökümlü beton mamuller - Direkler ve sütunlar

TS EN 50110-2:2010 Elektrik tesislerinin işletilmesi - Bölüm 2: Millî ekler

TS EN 50341-2 45 kv a.a.'ı aşmayan havai elektrik hatları-Bölüm 2:Milli zorunlu durumlar indeksi

TS EN 50341-3 Alternatif akımda 45 kv'u aşan elektrikli hava hatları-Bölüm 3:Ulusal kurallar

TS EN 50397-1 İletkenler - Hava hatları için örtülü iletkenler - Beyan gerilimleri 1 kv a.a. üzerinde olan ve 36 kv a.a’yı geçmeyen - Bölüm 1: Örtülü iletkenler

TS EN 50397-2 İletkenler - Hava hatları için örtülü iletkenler - Beyan gerilimleri 1 kv a.a. üzerinde olan ve 36 kv a.a’yı geçmeyen - Bölüm 2:Örtülü iletkenler için donanımlar-Deneyler ve kabul kriterleri

TS EN 50397-3 İletkenler - Hava hatları için örtülü iletkenler - Beyan gerilimleri 1 kv a.a. üzerinde olan ve 36 kv a.a’yı geçmeyen - Bölüm 3:Kullanım kılavuzu

TS EN 50423-2 1 kv a.a.'yı aşan 45 kv a.a.'ya kadar(dahil) havai hatlar - Bölüm 1: Genel kurallar - Ortak özellikler

TS EN 50423-3 1 kv a.a.'yı aşan 45 kv a.a.'ya kadar(dahil) havai hatlar - Bölüm 2: Milli standard listesi

TS EN 50483-2 Alçak gerilim hava hattı demetli kablo yardımcı donanımları için deney özellikleri - Bölüm 2: Kendinden destekli sistem için germe ve askı kelepçeleri

TS EN 50483-3 Alçak gerilim hava hattı demetli kablo yardımcı donanımları için deney özellikleri - Bölüm 3: Nötr askı sistemi için germe ve askı kelepçeleri

TS EN 50483-5 Alçak gerilim hava hattı demetli kablo yardımcı donanımları için deney özellikleri - Bölüm 5: Elektriksel yaşlandırma deneyi

TS EN 50483-6 Alçak gerilim hava hattı demetli kablo yardımcı donanımları için deney özellikleri - Bölüm 6: Çevresel deney işlemi

TS EN 50483-1 Alçak gerilim hava hattı demetli kablo yardımcı donanımları için deney özellikleri - Bölüm 1:Genel

TS EN 50483-4 Alçak gerilim hava hattı demetli kablo yardımcı donanımları için deney özellikleri - Bölüm 4: Bağlayıcılar

TS EN 50540 Hava hatları için iletkenler - Çelikle güçlendirilmiş aluminyum iletkenler (acss)

TS EN 60555-1 Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazların besleme sistemlerinde sebep olduğu bozulmalar - Bölüm 1: Tarifler

TS EN 60730-2-1 Elektrikli otomatik kontrol düzenleri-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan bölüm 2.1: Ev tipi elektirikli cihazların elektrikli kontrol düzenleri için özel kurallar

TS EN 60730-2-1/A11 Elektrikli otomatik kontrol düzenleri-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan bölüm 2-1: Ev tipi elektrikli cihazların elektrikli kontrol düzenleri için özel kurallar

TS EN 60895 Gerilim altında çalışma - Anma gerilimi en çok 800 kv a.a ve ± 600 kv d.a’da kullanım için iletken elbiseler

TS EN 60909-3 Üç fazlı a.a. sistemlerinde kısa devre akımları - Bölüm 3: Aynı andaki iki ayrı hat toprak kısa devreleri esnasındaki akımlar ve toprağa akan kısmî devre akımları

TS EN 61112 Gerilim altında çalışma - Elektriksel yalıtım örtüleri

TS EN 61243-1/A1 Gerilim altında çalışma - Gerilim dedektörleri - Bölüm 1: 1 kv a.a’yı geçen gerilimlerde kullanılan kapasitif tip

TS EN 61284 Hava hatları-Bağlantı elemanları için özellikler ve deneyler

TS EN 61334-4-33 Hatlı taşıyıcı sistemleri ile dağıtım kullanılarak otomatik dağıtım bölüm 4-33: Veri iletişim protokolleri - Veri hattı düzenlenmesi - Bağlantı tabanlı protokol

TS EN 61334-4-61 Hatlı taşıyıcı sistemleri ile dağıtım kullanılarak otomatik dağıtım bölüm 4-61: Veri iletişim protokolleri - Ağ düzenlemesi - Bağlantısız protokol

TS EN 61395 İletkenler- Hava hatlarında kullanılan örgülü iletkenler için sünme deney işlemleri

TS EN 61467 İzolatörler-Hava hatları için-Anma gerilimi 1000 voltun üstünde olan izalatör teli ve setleri-A.a güç ark deneyi

TS EN 61481/A2 Gerilim altında çalışma- 1 kv'tan 36 kv'a kadar olan alternatif akım gerilimleri için taşınabilir faz komparatörleri

TS EN 61481/A1 Gerilim altında çalışma- 1 kv'tan 36 kv'a kadar olan alternatif akım gerilimleri için taşınabilir faz komparatörleri

TS EN 61660-1 Santrallarda ve transformatör merkezlerindeki d.a. yardımcı tesisatlarında kısa devre akımları -Bölüm 1: Kısa devre akımlarıın hesaplanması

TS EN 61660-2 Santrallarda ve transformatör merkezlerindeki d.a. yardımcı tesisatlarında kısa devre akımları -Bölüm 2: Etkilerin hesaplanması

TS EN 61773 Hava hatları - Direk temellerinin deneyden geçirilmesi

TS EN 61854 Hava hatları - Aralayıcılar için özellikler ve deneyler

TS EN 61897 Hava hatları - Destek tipi rüzgâr titreşimi sönümlendiricileri için özellikler ve deneyler

TS EN 62004 Hava halatı iletkenleri için ısya dirençli aluminyum alaşımlı tel

TS EN 62059-31-1 Elektrik ölçme donanımı - Bağımlılık - Bölüm 31-1: Hızlandırılmış güvenilirlik deneyi - Yükseltilmiş sıcaklık ve nem

TS EN 62219 Hava hattı elektriksel iletkenler - biçimlendirilmiş telli eşmerkez adımlı örgülü iletkenler

TS EN 62310-3 Statik transfer sistemleri (sts) - Bölüm 3: Performans belirleme metotları ve deney kuralları

TS EN 62420 Bir veya daha fazla boşluk ihtiva eden eş merkez adımlı örgülü hava hattı elektriksel iletkenler