trarbgzh-TWenfrkadefaru

Güç İletim ve Dağıtım Hatları Standartları

Yıllardır sektörde çalışmalarını sürdüren dünyanın lider denetim şirketi olarak size benzersiz doğruluk, son derece deneyimli uzmanlar, gelişmiş inceleme yöntemleri ile aşağıda bulunan tüm standartların test, denetim ve belgelendirilmesiyle ilgileniyoruz.

 

TS EN 61773 Elektrik hava hatları - Direk temellerinin deneyi

TS EN 62219 Hava hattı elektrik iletkenleri-Biçimlendirilmiş tel, eşmerkezli tabaka, örgülü iletkenler

TS EN 61230 Gerılım altında çalışma — topraklama veya topraklama ve kısa devre için taşınabilir teçhizat

TS EN 61236 Gerilim altında çalışma - Taşıyıcı düzenler, çubuk klempleri ve yardımcı donanımları

TS EN 61394:2011(EN) Hava hattı iletkenleri-Aluminyum, aluminyum alaşımı ve çıplak çelik iletkenler için gres yağların karakteristikleri

TS EN 60900 Gerilim altında çalışma - 1000 v a.a. ve 1500 v d.a.'ya kadar olan gerilimlerde kullanılan el aletleri

TS EN 50341-1 45 kv a.a.yı geçen havai elektrik hatları - Bölüm 1: Genel kurallar - Ortak özellikler

TS EN 60900 Gerilim altında çalışma - 1000 V a.a. ve 1500 V d.a.'ya kadar olan gerilimlerde kullanılan el aletleri

TS EN 61472 Çalışma canlı - 800 kV gerilim aralığı 72,5 kV ac sistemleri için minimum yaklaşım mesafeleri - hesaplama yöntemi

TS EN 60743 Gerilim altında çalışma - Aletler, donanım ve cihazlar için terim ve tarifler

tst EN 60743 Gerilim altında çalışma - Aletler, donanım ve cihazlar için terim ve tarifler  

TS EN 61243-3 Gerilim altında çalışma - Gerilim detektörleri - Bölüm 3: İki kutuplu alçak gerilimli tip

TS EN 61243-3:2014/AC Gerilim altında çalışma - Gerilim detektörleri - Bölüm 3: İki kutuplu alçak gerilimli tip

TS EN 61481-1 Gerilim altında çalışma - Faz karşılaştırıcıları - Bölüm 1: 1 kV a.a.'dan büyük gerilimler için kullanılan kapasitif tip

TS EN 61481-2 Gerilim altında çalışma - Faz karşılaştırıcıları - Bölüm 2: 1 kV'tan 36 kV a.a.'ya kadar olan gerilimler için kullanılan rezistif tip

TS EN 50341-2-20 1 kV a.a.yı geçen havai elektrik hatları - Bölüm 2-20: ESTONYA için ulusal normatif hususlar (NNA) (EN 50341-1:2012'yi esas alan)

TS EN 50341-2-19 1 kV a.a.yı geçen havai elektrik hatları - Bölüm 2-20: ÇEK CUMHURİYETİ için ulusal normatif hususlar (NNA) (EN 50341-1:2012'yi esas alan)

TS EN 50341-2-9 1 kV a.a.yı geçen havai elektrik hatları - Bölüm 2-20: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda için ulusal normatif hususlar (NNA) (EN 50341-1:2012'yi esas alan)

TS EN 61243-3:2014/AC-2 Gerilim altında çalışma - Gerilim detektörleri - Bölüm 3: İki kutuplu alçak gerilimli tip

TS EN 50341-2-4 1 kV AC aşan havai elektrik hatları - Bölüm -2-4: FİNLANDİYA için Milli şartlar (NNA) (EN 50341-1:2012 göre)

TS EN 50341-2-7 1 kV AC aşan havai elektrik hatları - Bölüm -2-7: FİNLANDİYA için Milli şartlar (NNA) (EN 50341-1:2012 göre)

TS EN 61472/AC Çalışma canlı - 800 kV gerilim aralığı 72,5 kV ac sistemleri için minimum yaklaşım mesafeleri - hesaplama yöntemi

TS EN 50341-2-22 1 kVaa.’yı aşan havai elektrik hatları Bölüm 2 – 22 : Polonya için ulusal zorunlu hüküm (normatif) hususları (EN 50341-1:2012 baz alınarak)

TS EN 60909-0 Üç fazlı a.a. sistemlerde kısa devre akımları - bölüm 0: Akımların hesaplanması

TS EN 50341-2-13 1 kV AC aşan havai elektrik hatları - Bölüm 2-13: Ulusal Normatif Yönleri (NNA) İTALYA için (2012 EN 50341-1 göre)

TS EN 50341-2-16 1 kV AC aşan havai elektrik hatları - Bölüm 2-16: Ulusal Normatif Yönleri (EN 50341-1 göre: 2012) NORVEÇ için (NNA)

TS EN 50341-2-23 1 kV AC aşan havai elektrik hatları - Bölüm 2-23: Ulusal Normatif Yönleri (NNA) SLOVAKYA için (2012 EN 50341-1 göre)

TS EN 50341-2-18 1 kV AC aşan havai elektrik hatları - Bölüm 2-18: Ulusal Normatif Yönleri (NNA) İsveç (2012 EN 50341-1 göre)

TS EN 50341-2-5 1 kV ac aşan Hava enerji nakil hatları - Bölüm 2-5: Ulusal Normatif Yönleri (EN 50341-1 dayalı: 2012) DANİMARKA için (NNA)

TS EN 50341-2-6 AC 1 kV'yi aşan havai hatlar - Bölüm 2-6: İSPANYA için Ulusal Normatif Yönler (EN 50341-1: 2012'ye dayanılarak)

TS EN 60855-1 Gerilim altında çalışma için köpük dolu yalıtkan borular ve yalıtkan som çubuklar - Bölüm 1 : Dairesel kesitli çubuklar ve borular

TS 5020 EN 60652 Hava hatları - Hava hattı direklerinin yükleme deneyleri

TS 9632 EN 50183 Hava hattı iletkenleri- Alüminyum- Magnezyum- Silisyum alaşımlı teller

TS EN 50341-2 45 kv a.a.'ı aşmayan havai elektrik hatları-Bölüm 2:Milli zorunlu durumlar indeksi

TS EN 50341-3 Alternatif akımda 45 kv'u aşan elektrikli hava hatları-Bölüm 3:Ulusal kurallar

TS EN 50397-1 İletkenler - Hava hatları için örtülü iletkenler - Beyan gerilimleri 1 kv a.a. üzerinde olan ve 36 kv a.a’yı geçmeyen - Bölüm 1: Örtülü iletkenler

TS EN 50397-2 İletkenler - Hava hatları için örtülü iletkenler - Beyan gerilimleri 1 kv a.a. üzerinde olan ve 36 kv a.a’yı geçmeyen - Bölüm 2:Örtülü iletkenler için donanımlar-Deneyler ve kabul kriterleri

TS EN 50397-3 İletkenler - Hava hatları için örtülü iletkenler - Beyan gerilimleri 1 kv a.a. üzerinde olan ve 36 kv a.a’yı geçmeyen - Bölüm 3:Kullanım kılavuzu

TS EN 50423-2 1 kv a.a.'yı aşan 45 kv a.a.'ya kadar(dahil) havai hatlar - Bölüm 1: Genel kurallar - Ortak özellikler

TS EN 50423-3 1 kv a.a.'yı aşan 45 kv a.a.'ya kadar(dahil) havai hatlar - Bölüm 2: Milli standard listesi

TS EN 50483-2 Alçak gerilim hava hattı demetli kablo yardımcı donanımları için deney özellikleri - Bölüm 2: Kendinden destekli sistem için germe ve askı kelepçeleri

TS EN 50483-3 Alçak gerilim hava hattı demetli kablo yardımcı donanımları için deney özellikleri - Bölüm 3: Nötr askı sistemi için germe ve askı kelepçeleri

TS EN 50483-5 Alçak gerilim hava hattı demetli kablo yardımcı donanımları için deney özellikleri - Bölüm 5: Elektriksel yaşlandırma deneyi

TS EN 50483-6 Alçak gerilim hava hattı demetli kablo yardımcı donanımları için deney özellikleri - Bölüm 6: Çevresel deney işlemi

TS EN 50483-1 Alçak gerilim hava hattı demetli kablo yardımcı donanımları için deney özellikleri - Bölüm 1:Genel

TS EN 50483-4 Alçak gerilim hava hattı demetli kablo yardımcı donanımları için deney özellikleri - Bölüm 4: Bağlayıcılar

TS EN 50540 Hava hatları için iletkenler - Çelikle güçlendirilmiş aluminyum iletkenler (acss)

TS EN 60895 Gerilim altında çalışma - Anma gerilimi en çok 800 kv a.a ve ± 600 kv d.a’da kullanım için iletken elbiseler

TS EN 60909-3 Üç fazlı a.a. sistemlerinde kısa devre akımları - Bölüm 3: Aynı andaki iki ayrı hat toprak kısa devreleri esnasındaki akımlar ve toprağa akan kısmî devre akımları

TS EN 61112 Gerilim altında çalışma - Elektriksel yalıtım örtüleri

TS EN 61284 Hava hatları-Bağlantı elemanları için özellikler ve deneyler

TS EN 61395 İletkenler- Hava hatlarında kullanılan örgülü iletkenler için sünme deney işlemleri

TS EN 61467 İzolatörler-Hava hatları için-Anma gerilimi 1000 voltun üstünde olan izalatör teli ve setleri-A.a güç ark deneyi

TS EN 61773 Hava hatları - Direk temellerinin deneyden geçirilmesi

TS EN 61854 Hava hatları - Aralayıcılar için özellikler ve deneyler

TS EN 61897 Hava hatları - Destek tipi rüzgâr titreşimi sönümlendiricileri için özellikler ve deneyler

TS EN 62004 Hava halatı iletkenleri için ısya dirençli aluminyum alaşımlı tel

TS EN 62219 Hava hattı elektriksel iletkenler - biçimlendirilmiş telli eşmerkez adımlı örgülü iletkenler

TS EN 62420 Bir veya daha fazla boşluk ihtiva eden eş merkez adımlı örgülü hava hattı elektriksel iletkenler