trarbgzh-TWenfrkadefaru

Röleler Standartları

Röle standartları ile ilgili prosedür esasları aşağıda verilmiştir. Yıllardır kaliteden ve güvenden ödün vermeyen hizmet anlayışımız ile şirketimiz belirtilen tüm standartların test ve belgelendirmesi yapmaktadır.

 

TS EN 60255-21-2 Elektrik röleleri -Bölüm 21-Ölçme röleleri ve koruyucu donanımları üzerine titreşim, mekanik-Darbe, çarpma ve sismik deneyler-Kısım 2: Mekanik darbe ve çarpma deneyleri

TS EN 60255-21-3 Elektrik röleleri- Bölüm 21: Ölçme röleleri ve koruyucu donanımlar üzerine titreşim, mekanik darbe, çarpma ve sismik deneyler- Kısım 3: Sismik deneyler

TS EN 116205/TS EN 116206/TS EN 116207 Boş detay özellikleri: Kapalı olarak mühürlenmiş röleler-Ağır statik çevre şartları için-Ağır hareketli çevre şartları için- Ağır hava çevre şartları için

TS EN 60255-24 Elektrik roleleri - Bölüm 24: Enerji sistemleri için ortak formatlı geçiş veri anahtarlaması (COMTRADE)

TS EN 50216-2 Güç transformatörü ve ara bağlantı parçaları-Bölüm 2:Sıvıya daldırılan transformatörler ve muhafazalı reaktörlerde kullanılan gaz ve yağla çalışan röleler

TS EN 61811-53 Elektromekanik ya hep ya hiç röleleri-Bölüm 53:Boşluk ayrıntı şartı; Kalitesi değerlendirilmiş elektromekanik ya hep ya hiç telekomünikasyon röleleri-İki değişimli kontakt, 14 mmx9 mm kaideli

TS EN 61811-54Elektromekanik ya hep ya hiç röleleri-Bölüm 54:Boşluk ayrıntı şartı; Kalitesi değerlendirilmiş elektromekanik ya hep ya hiç telekomünikasyon röleleri-İki değişimli kontakt, 15 mmx7,5 mm kaideli

TS EN 61811-55 Elektromekanik ya hep ya hiç röleleri-Bölüm 55:Boşluk ayrıntı şartı; Kalitesi değerlendirilmiş elektromekanik ya hep ya hiç telekomünikasyon röleleri; İki değişimli kontakt, 11 mmx7.5 mm (azami) kaideli

TS EN 50216-2/A1 Güç transformatörü ve ara bağlantı parçaları-Bölüm 2:Sıvıya daldırılan transformatörler ve muhafazalı reaktörlerde kullanılan gaz ve yağla çalışan röleler

TS EN 50216-2 Güç transformatörü ve reaktör yardımcı donanımları - bölüm 2: Genleşme depolu, sıvıya daldırılan transformatörler ve reaktörler için gazla ve yağla harekete geçirilen röle

TS EN 61812-1 Zaman röleleri - Endüstriyel ve yerleşim kullanımı için - bölüm 1: Özellikler ve deneyler

TS EN 61810-2 Elektromekanik temel röleler - Bölüm 2: Güvenilirlik

TS EN 62246-1 Kontak birimleri - Dilli - Bölüm 1: Genel özellikler (IEC 62246-1: 2015)

TS EN 61810-2 Elektromekanik temel röleler - Bölüm 2: Güvenilirlik

tst EN 61810-2-1 Elektromekanik temel röleler - Bölüm 2: Güvenilirlik - B10 değerlerinin doğrulanması için işlem

TS EN 61812-1 Zaman röleleri - Endüstriyel ve konutlarda kullanım için - Bölüm 1: Özellikler ve deneyler

TS EN 147000 Genel standard: Belirlenmiş kalitedeki elektriksel rölelerle kullanılan soketler

TS EN 116205/ 116206/ 116207Boş detay standardı: Hermetik röleler Sabit donanımlar üzerindeki ağır çevresel şartlar için (116205) Seyyar donanımlar üzerindeki ağır çevresel şartlar için (116206) Havacılık donanımları üzerindeki ağır çevresel şartlar için (116207)

TS EN 147101 Boş detay standardı: Belirlenmiş kalitedeki röle soketleri

TS EN 116300 Bölüm standardı: Belirlenmiş kalitedeki elektromekanik hep-hiç ağır yüklü röleler (beyan değeri 5 A ve daha büyük olan)

tst EN 61810-1 Temel elektromekanik röleler - Bölüm 1: Genel ve güvenlik kuralları (IEC 61810-1:2015)  

TS EN 62246-1-1 Dilli anahtarlar-Bölüm 1-1:Genel özellikler-Kalite tetkiki

TS EN 60255-26 Ölçme röleleri ve koruma cihazları- Bölüm 26:Elektromanyetik uyumluluk kuralları

TS EN 60255-26/AC Ölçme röleleri ve koruma cihazları- Bölüm 26:Elektromanyetik uyumluluk kuralları

TS EN 60255-149 Ölçme röleleri ve koruma cihazları-Bölüm 8:Isıl elektrik röleleri için fonksiyonel kurallar

TS EN 60255-127 Ölçme röleleri ve koruma ekipmanı - Bölüm 127: Aşırı/düşük gerilim koruması için fonksiyonel kurallar

TS EN 60255-27 Ölçme röleleri ve koruma ekipmanı - Bölüm 27: Ürün güvenlik kuralları

TS EN 60255-121 Ölçme röleleri ve koruma donanımı – Bölüm 121: Mesafe koruma için fonksiyonel kurallar

tst EN 60255-121 Ölçme röleleri ve koruma donanımı – Bölüm 121: Mesafe koruma için fonksiyonel kurallar (IEC 60255-121:2014)

tst EN 60255-127 Ölçme röleleri ve koruma ekipmanı - Bölüm 127: Aşırı/düşük gerilim koruması için fonksiyonel kurallar (IEC 60255-127:2010)

TS EN 61810-1 Temel elektromekanik röleler - Bölüm 1: Genel ve güvenlik kuralları

TS EN 61811-1 Röleler- Hep- Hiç- Elektromekanik belirsiz zamanlı kalite değerlendirilmesi bölüm 1: Genel özellik

TS EN 62246-1 Reed anahtarları - Bölüm 1 : Genel özellikler

TS EN 61810-3 Temel elektromekanik röleler– Bölüm 3: Cebri olarak kılavuzlanmış (mekaniksel olarak bağlanmış) kontakları bulunan röleler (IEC 61810-3:2015)

tst EN 60255-1 Ölçme röleleri ve koruma ekipmanı bölüm 1:Genel özellikler

TS EN 50152-2 Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler a.a anahtarlama donanımı için özel şartlar bölüm 2: Um gerilimi 1 kv'dan yüksek tek fazlı ayırıcılar, topraklama anahtarları ve anahtarlar

TS EN 50152-1/A1 Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler - A.a. anahtalama donanımı için özel kurallar - Bölüm 1: Um gerilimi 1 kv'dan yüksek tek fazlı devre kesicileri

TS EN 62626-1 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni mahfazalı donanımları – Bölüm 1: Tamir ve bakım çalışmaları sırasında izolasyon sağlamak için IEC 60947-3’ün kapsamı dışındaki mahfazalı anahtar ayırıcılar

TS EN 62626-1 Mahfazalı alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni donanımı - Bölüm 1: Tamir ve bakım esnasında ayırma sağlamak için kullanılan IEC 60947-3 kapsamı dışındaki mahfazalı anahtar-ayırıcılar

TS EN 60947-6-1/A1Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 6-1: Çok fonksiyonlu donanım - Aktarmalı anahtarlama donanımı

TS EN 50463-1 Demiryolu uygulamaları-Trende enerji ölçümü-Bölüm 1: Genel  

TS EN 50152-1/A1 Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler - A.a. anahtalama donanımı için özel kurallar - Bölüm 1: Um gerilimi 1 kv'dan yüksek tek fazlı devre kesicileri  

TS EN 60947-3:2009/A2 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 3: Anahtarlar, ayırıcılar, anahtar-Ayırıcılar ve eriyen telli sigorta birleşimi birimleri

TS EN 60947-3/A2 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 3: Anahtarlar, ayırıcılar, anahtar-Ayırıcılar ve eriyen telli sigorta birleşimi birimleri

TS IEC 60669-2-1+A1+A2 Anahtarlar - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan sabit elektrik tesisatları için - Bölüm 2-1: Belirli özellikler - Elektronik anahtarlar

TS IEC 60669-2-1+A1+A2 Anahtarlar - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan sabit elektrik tesisatları için - Bölüm 2-1: Belirli özellikler - Elektronik anahtarlar  

TS EN 60669-1/A1 Anahtarlar - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan sabit elektrik tesisatları için - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 60669-2-5 Anahtarlar- Ev ve benzeri yerlerde kullanılan sabit elektrik tesisatı için – Bölüm 2-5: Özel Kurallar – Evlerde ve bina elektronik sistemlerinde kullanılan anahtarlar ve ilgili yardımcı donanımlar (HBES)

TS EN 61058-1-1 Anahtarlar – Elektrikli cihazlar için bölüm 1-1 : Mekanik anahtarlar için kurallar

TS EN 61058-1-2:2016 Anahtarlar – Elektrikli cihazlar için bölüm 1-2 : Elektronik anahtarlar için kurallar

TS EN 61058-2-6 Anahtarlar - Elektrikli cihazlar için - Bölüm 2-6: Elektrik motoruyla çalışan elde tutulan, taşınabilir aletler, çim ve bahçe makineleri için kullanılan anahtarlar için özel kurallar

TS EN 13042-1+A1 Boşluklu cam imalatı ve işlenmesi için makine ve tesisler-Güvenlik özellikleri-Bölüm 

TS EN 50123-3 Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler - D.a. anahtarlama donanımı- bölüm 3: Bina içi d.a. ayırıcıları, yük ayırıcılar ve toprak ayırıcıları