trarbgzh-TWenfrkadefaru

Elektrik Aksesuarları Standartları

Sürekli profesyonel çalışarak Elektrik Aksesuarları ile ilgili standartların hepsine test, denetim ve belgelendirme hizmeti vermekteyiz. 

 

TS EN 50075 Fişler-İki kutuplu-Kordonu ile sökülemiyen 2,5 a 250 v, evlerde ve benzeri yerlerde kullanılan ıı sınıfı cihazların bağlantısı için

TS EN 60255-21-2 Elektrik röleleri -Bölüm 21-Ölçme röleleri ve koruyucu donanımları üzerine titreşim, mekanik-Darbe, çarpma ve sismik deneyler-Kısım 2: Mekanik darbe ve çarpma deneyleri

TS EN 60255-21-3 Elektrik röleleri- Bölüm 21: Ölçme röleleri ve koruyucu donanımlar üzerine titreşim, mekanik darbe, çarpma ve sismik deneyler- Kısım 3: Sismik deneyler

TS EN 60352-4 Lehimsiz bağlantılar bölüm 4:Lehimsiz- Erişilemeyen yalıtkan sıyırmalı bağlantılar- Genel kurallar deney metotları ve uygulama kılavuzu

TS EN 61009-2-1 Artık akımla çalışan devre kesiciler- Ayrılmaz bir bütün halinde aşırı akım koruması bulunan evlerde ve benzeri yerlerde kullanılan (rcbo) bölüm 2.1:Genel kuralların hat geriliminden fonksiyon olarak bağımsız rcbo'lara uygulanabilirliği

TS EN 61009-2-1 Artık akımla çalışan devre kesiciler- Ayrılmaz bir bütün halinde aşırı akım koruması bulunan evlerde ve benzeri yerlerde kullanılan (rcbo) bölüm 2.1:Genel kuralların hat geriliminden fonksiyon olarak bağımsız rcbo'lara uygulanabilirliği

TS EN 60320-2-3 Cihaz fiş ve prizleri-Ev tipi ve benzeri genel amaçlar için bölüm 2-3: Koruma derecesi ıpxo ' dan yüksek olan

TS EN 62020 Elektriksel yardımcı donanımlar - Ev ve benzeri yerlerde kullanımlar için artık akım izleyicileri (rcm’ler)

TS EN 60999-1 Bağlanma düzenleri(klemensler)-Elektrikte kullanılan bakır iletkenler-Güvenlik özellikleri-Vidalı ve vidasız tip sıkıştırma üniteleri-Bölüm 1:0.2 mm²den 35 mm²ye (dahil) kadar iletkenler için kullanılan sıkıştırma üniteleri ile ilgili genel ve belirli özellikler

TS EN 60526 Kablolar - Tıbbî röntgen cihazı için yüksek gerilim kablosu fiş ve priz bağlantıları

TS EN 60255-24 Elektrik roleleri - Bölüm 24: Enerji sistemleri için ortak formatlı geçiş veri anahtarlaması (COMTRADE)

TS 4915 EN 60669-1 Anahtarlar - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan sabit elektrik tesisatları için - Bölüm 1: Genel özellikler

TS 7205 EN 60309-1 Fişler, prizler ve ara fiş-Prizler - Sanayide kullanılan - Bölüm 1: Genel özellikler

TS 7206 EN 60309-2 Fişler, prizler, ara fiş-Prizler - Sanayide kullanılan - Bölüm 2: Kontak çubuklu ve kontak yuvalı aksesuarların boyutsal olarak aralarında değiştirilebilme özellikleri

TS 10077 EN 60570 Aydınlatma armatürleri - Elektrikle beslenen raylı sistemler

TS EN 60799 Elektriksel yardımcı donanımlar - kordon takımları ve ara bağlantılı kordon takımları

TS EN 61058-1 Anahtarlar - Elektrikli cihazlar için - bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 50216-2 Güç transformatörü ve ara bağlantı parçaları-Bölüm 2:Sıvıya daldırılan transformatörler ve muhafazalı reaktörlerde kullanılan gaz ve yağla çalışan röleler

TS EN 60934 Devre kesiciler - Donanım için (cbe)

TS EN 60934 Devre kesiciler - Donanım için (cbe)

TS EN 61643-321 Alçak gerilimli ani artıştan koruma cihazları için bileşenler-Bölüm 2: Çığ etkisiyle kırılma diyotları için özellikler (ABD)

TS EN 60127-10 Minyatür sigortalar-Bölüm 10:Minyatür sigortalarla ilgili kullanım kılavuzu

TS EN 61811-53 Elektromekanik ya hep ya hiç röleleri-Bölüm 53:Boşluk ayrıntı şartı; Kalitesi değerlendirilmiş elektromekanik ya hep ya hiç telekomünikasyon röleleri-İki değişimli kontakt, 14 mmx9 mm kaideli

TS EN 61811-54 Elektromekanik ya hep ya hiç röleleri-Bölüm 54:Boşluk ayrıntı şartı; Kalitesi değerlendirilmiş elektromekanik ya hep ya hiç telekomünikasyon röleleri-İki değişimli kontakt, 15 mmx7,5 mm kaideli

TS EN 61811-55 Elektromekanik ya hep ya hiç röleleri-Bölüm 55:Boşluk ayrıntı şartı; Kalitesi değerlendirilmiş elektromekanik ya hep ya hiç telekomünikasyon röleleri; İki değişimli kontakt, 11 mmx7.5 mm (azami) kaideli

TS EN 600999-2 Bağlama düzenleri (klemensler) - Elektrikte kullanılan bakır iletkenler - Güvenlik özellikleri - Vidalı ve vidasız tip sıkıştırma üniteleri - bölüm 2: 35 mm2’den 300 mm2’ye (dahil) kadar olan iletkenlerin sıkıştırma üniteleri için ilgili özellikler

TS EN 62094-1 Işıklı gösterge birimleri - Ev ve benzeri yerlerdeki sabit elektrik tesisatları için - Bölüm 1: Genel özellikler

TS 5300 EN 60320-2-1Cihaz fiş ve prizleri - genel amaçlar için ev ve benzeri yerlerde kullanılan - bölüm 2-1: Dikiş makineleri fiş ve prizleri

TS EN 60320-2-2 Cihaz fiş ve prizleri - Genel amaçlar için ev ve benzeri yerlerde kullanılan - Bölüm 2-2: Ara bağlayıcı fiş ve prizleri - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan cihazlar için

TS EN 50250 Endüstriyel kullanım için dönüştürme adaptörleri

TS 10486 EN 60998-1 Bağlama düzenleri (klemensler) - Ev ve benzeri yerlerdeki alçak gerilim devreleri için - Bölüm 1: Genel özellikler

TS 5018-1 EN 60898-1Elektrik yardımcı donanımları - Devre kesiciler - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan aşırı akım koruma düzenleri için - Bölüm 1: Alternatif akım (a.a.) devre kesiciler

TS EN 61009-2-1/T1 Artık akımla çalışan devre kesiciler - Ayrılmaz bir bütün halinde aşırı akım koruması bulunan - Evlerde ve benzeri yerlerde kullanılan (rcbo) bölüm 2.1 : Genel kuralların hat geriliminden fonksiyon olarak bağımsız rcbo’lara uygulanması

TS EN 60999-2 Bağlama düzenleri - Elektriksel bakır iletkenler - Vidalı tip ve vidasız tip sıkıştırma üniteleri için güvenlik kuralları - Bölüm 2 : 35 mm2 üzeri ve 300 mm2 (dahil) olan iletkenler için kullanılan sıkıştırma üniteleri ile ilgili özel kurallar

TS EN 60670-1 Kutular ve mahfazalar - Ev ve benzerî yerlerdeki sabit elektrik tesisatlarında kullanılan elektriksel amaçlı yardımcı donanım için - bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 61386-21 Boru sistemleri - Kablo tesisi için - bölüm 21: İlgili özellikler - Rijit boru sistemleri

TS EN 61386-22 Boru sistemleri - Kablo tesisi için bölüm 22: İlgili özellikler - Esnek boru sistemleri

TS EN 61386-23 Boru sistemleri - Kablo tesisi için bölüm 23: İlgili özellikler - Bükülgen boru sistemleri

TS EN 61543:1998/A11 Elektromanyetik uyumluluk - Artık akımla çalışan koruyucu düzenler (rcd) - Evlerde ve benzeri yerlerde kullanılan (tadil 11)

TS EN 61386-22 Boru sistemleri - Kablo tesisi için bölüm 22: İlgili özellikler - Esnek boru sistemleri

TS 10487 EN 60998-2-1 Bağlama düzenleri (klemensler) - Ev ve benzeri yerlerdeki alçak gerilim devreleri için - Bölüm 2.1: Vidalı sıkıştırma üniteleri bulunan bağımsız birimler halindeki bağlama düzenleri için belirli özellikler

TS 10488 EN 60998-2-2 Bağlama düzenleri (klemensler) - Ev ve benzeri yerlerdeki alçak gerilim devreleri için - Bölüm 2-2: Vidasız tip sıkıştırma üniteleri bulunan bağımsız birimler halindeki bağlama düzenleri için belirli özellikler

TS 10489 EN 60998-2-3 Bağlama düzenleri (klemensler) - ev ve benzeri yerlerdeki alçak gerilim devreleri için - Bölüm 2.3: Yalıtım sıyırmalı sıkıştırma üniteleri bulunan bağımsız birimler hâlindeki bağlama düzenleri için belirli özellikler

TS EN 50250 Endüstriyel kullanım için dönüştürme adaptörleri

TS 5018-1 EN 60898-1/A11 Elektrik yardımcı donanımları - Devre kesiciler - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan aşırı akım koruma düzenleri için - Bölüm 1: Alternatif akım (a.a.) devre kesiciler

TS EN 60127-4Minyatür sigortalar - Bölüm 4: Üniversal modüler değiştirme elemanları (umf) - Deliğe montajlı ve yüzeye montajlı tipler

TS EN 60998-2-4 Bağlama düzenleri (klemensler) - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan alçak gerilim devreleri için - Bölüm 2-4: Burmalı bağlama düzenleri için özel kurallar

TS EN 60669-2-4 Anahtarlar - Ev ve benzeri yerlerdeki sabit elektrik tesisatları için - Bölüm 2-4: Özel kurallar - Ayırma anahtarları

TS EN 60127-4 Minyatür sigortalar - Bölüm 4: Üniversal modüler değiştirme elemanları (umf) - Deliğe montajlı ve yüzeye montajlı tipler

TS EN 60998-2-4 Bağlama düzenleri (klemensler)-Ev ve benzeri yerlerdeki alçak gerilim devreleri için-Bölüm 2-4: Bükmeli bağlama düzenleri-Bakır iletkenlerin bağlanması için

TS EN 60309-1/A11 Fişler, prizler ve ara fiş-Prizler - Sanayide kullanılan - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 61058-1 Anahtarlar-Elektrikli cihazlar için bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 61008-2-1/A11Artık akımla çalışan devre kesiciler-Ayrılmaz bir bütün halinde aşırı akım koruması bulunmayan-Evlerde ve benzeri yerlerde kullanılan (rccb) bölüm 2.1:Genel kuralların fonksiyon olarak hat geriliminden bağımsız rccb'lere uygulanabilirliği

TS EN 50369 Sıvı geçirmez kılıf sistemleri-Kablo tesisi için

TS EN 61238-1 Beyan gerilimleri 36 kv’a (um= 42 kv) kadar olan güç kabloları için sıkıştırmalı ve mekanik bağlayıcılar - Bölüm 1: Deney metotları ve özellikler

TS EN 62020/A1 Elektriksel yardımcı techizatlar- Ev ve benzeri yerlerde kullanılan artık akım monitörleri (rcm)

TS EN 60898-1/A11 Elektrik yardımcı donanımları - Devre kesiciler - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan aşırı akım koruma düzenleri için - Bölüm 1: Alternatif akım (a.a.) devre kesiciler

TS EN 50085-1 Donanımlı kablo kanalı sistemleri ve kablo kanal sistemleri - elektrik tesisatları için - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 61058-2-4 Anahtarlar - Elektrikli cihazlar için - Bölüm 2-4:Bağımsız olarak monte edilen anahtarlar için özel kurallar

TS EN 50216-2/A1 Güç transformatörü ve ara bağlantı parçaları-Bölüm 2:Sıvıya daldırılan transformatörler ve muhafazalı reaktörlerde kullanılan gaz ve yağla çalışan röleler

TS EN 60320-2-4 Cihaz fiş ve prizleri - Genel amaçlar için ev ve benzeri yerlerde kullanılan - Geçmesi cihaz ağırlığına bağlı cihaz fiş ve prizleri

TS EN 61543/A2 Elektromanyetik uyumluluk-Artık akımla çalışan koruyucu düzenler (rcd)-Evlerde ve benzeri yerlerde kullanılan

TS EN 60898-2 Devre kesiciler - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan aşırı akım koruma düzenleri için - Bölüm 2: Alternatif akım (a.a) ve doğru akım (d.a.) devre kesiciler

TS EN 50085-1 Donanımlı kablo kanalı sistemleri ve kablo kanal sistemleri-Elektrik tesisatları için bölüm 1:Genel özellikler

TS EN 61058-2-4 Anahtarlar - Elektrikli cihazlar için - Bölüm 2-4:Bağımsız olarak monte edilen anahtarlar için özel kurallar

TS EN 50085-2-1 Donanımlı kablo kanalı sistemleri ve kablo kanal sistemleri tesisatları için - Bölüm 2-1: Kablo kanalı sistemleri ve kanal sistemleri - Duvar ve tavan montajı için

TS EN 50085-2-1 Donanımlı kablo kanalı sistemleri ve kablo kanal sistemleri - elektrik tesisatları için - Bölüm 2-1: Duvarlara ve tavanlara monte edilmesi amaçlanan donanımlı kablo kanalı sistemleri ve kablo kanal sistemleri

TS 5018-1 EN 60898-1/tst A1 Elektrik yardımcı donanımları - Devre kesiciler - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan aşırı akım koruma düzenleri için - Bölüm 1: Alternatif akım (a.a.) devre kesiciler

TS EN 62020/A1 Elektriksel yardımcı donanımlar - Ev ve benzeri yerlerde kullanımlar için artık akım izleyicileri (rcm’ler)

TS EN 61537 Kablolar -Kablo tesisi için - Kablo tava sistemleri ve kablo merdiven sistemleri

TS EN 60669-2-2 Anahtarlar-Ev ve benzeri yerlerdeki sabit elektrik tesisatları için-Bölüm 2: İlgili özellikler-Kısım 2: Elektromanyetik-Uzaktan kumandalı anahtarlar (uka)

TS EN 60669-2-3 Anahtarlar-Ev ve benzeri yerlerdeki sabit elektrik tesisatları için-Bölüm 2-3: İlgili özellikler-Zaman gecikmeli anahtarları (zga)

TS EN 60670-22 Kutular ve mahfazalar - Ev ve benzerî yerlerdeki sabit elektrik tesisatlarında kullanılan elektriksel amaçlı yardımcı donanım için - Bölüm 22: Bağlantı kutuları ve mahfazalar için özel kurallar

TS HD 60364-4-41 Binalarda elektrik tesisatı bölüm 4- Güvenlik korunması grup 41- Elektrik çarpmasına karşı korunma

TS EN 60269-1 Alçak gerilim sigortaları - Bölüm 1: Genel özellikler

TS 7205 EN 60309-1/A1 Fişler, prizler ve ara fiş-Prizler - Sanayide kullanılan - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 60947-6-2/A1 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzenleri - bölüm 6-2: Çoklu fonksiyonlu donanım - Kontrol ve koruma anahtarlama düzenleri (veya donanımı) (cps)

TS EN 60269-1 Sigortalar - Alçak gerilim tesisatlarında kullanılan - Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 60309-1/A1 Fişler, prizler ve ara fiş-Prizler - Sanayide kullanılan - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 60309-2/A1 Fişler, prizler, ara fiş-Prizler - Sanayide kullanılan - Bölüm 2: Kontak çubuklu ve kontak yuvalı aksesuarların boyutsal olarak aralarında değiştirilebilme özellikleri

TS EN 60309-4 Fişler, prizler, arafişi prizler - Sanayide kullanılan - Bölüm 4: Kilitli veya kilitsiz anahtarlı prizler ve bağlayıcılar

TS 7206 EN 60309-2/A1 Fişler, prizler, ara fiş-Prizler - Sanayide kullanılan bölüm 2: Kontak çubuklu ve kontak yuvalı yardımcı donanımların boyutsal olarak aralarında değiştirilebilme özellikleri

TS EN 60934/A1 Devre kesiciler - Donanım için (cbe)

TS EN 60934/A1 Devre kesiciler - Donanım için (cbe)

TS EN 50216-2 Güç transformatörü ve reaktör yardımcı donanımları - bölüm 2: Genleşme depolu, sıvıya daldırılan transformatörler ve reaktörler için gazla ve yağla harekete geçirilen röle

TS EN 60127-1 Minyatür sigortalar - Bölüm 1: Minyatür sigortalar için tarifler ve minyatür sigortaların değiştirme elemanlarının genel özellikleri

TS EN 60423 Kablo yönetimi için boru sistemi-Borular ve ara bağlantı parçalarının dişleri ve elektrik tesisatı için boru dış çapları

TS EN 60423 Kablo yönetimi için boru sistemleri - Elektrik tesisatları için boruların dış çapları ve borular ile ara bağlantı parçalarının dişleri

TS EN 50369 Sıvı geçirmez kılıf sistemleri - Kablo tesisi için

TS EN 60898-2 Elektriksel yardımcı donanımlar - Devre kesiciler - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan aşırı akım koruma için - bölüm 2: A.a. ve d.a. çalışma için devre kesiciler

TS EN 61058-1/A2 Anahtarlar - Elektrikli cihazlar için - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 61058-1/A2 Anahtarlar - Elektrikli cihazlar için - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 60947-5-2 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 5-2: Kontrol devresi düzenleri ve anahtarlama elemanları - Yakınlık anahtarları

TS EN 61242/A1 Elektriksel yardımcı donanımlar - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan kablo makaraları

TS EN 61995-1 Aydınlatma armatürlerinin bağlantısı için cihazlar-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan -Bölüm 1:Genel özellikler

TS EN 60669-2-3- Anahtarlar - Ev ve benzeri yerlerdeki sabit elektrik tesisatları için - bölüm 2-3: Özel kurallar - Zaman gecikmeli anahtarlar (zga)

TS 4915 EN 60669-1/tst A2 Anahtarlar - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan sabit elektrik tesisatları için - Bölüm 1: Genel özellikler  

TS EN 60669-2-2 Anahtarlar - Ev ve benzeri yerlerdeki sabit elektrik tesisatları için - Bölüm 2-2: Özel kurallar - Elektromanyetik uzaktan kumandalı anahtarlar (uka)

TS EN 60669-2-4 Anahtarlar - Ev ve benzeri yerlerdeki sabit elektrik tesisatları için - Bölüm 2-4: Özel kurallar - Ayırma anahtarları

TS EN 50085-2-2 Donanımlı kablo kanalı sistemleri ve kablo kanal sistemleri - elektrik tesisatları için - Bölüm 2-2: Zemin altına, zemine gömülü veya zemin üzerine monte edilmesi için amaçlanan donanımlı kablo kanalı sistemleri ve kablo kanal sistemleri

TS EN 50520 Kablolar - Yeraltı tesislerinde gömülü boruların veya kabloların yerinin uyarılması ve korunması için kapak levhaları ve kapak şeritleri

TS EN 61535 Tesis bağlayıcıları - Sabit tesislerde kalıcı bağlantılar için amaçlanan

TS EN 60269-1/A1 Alçak gerilim sigortaları - Bölüm 1:Genel özellikler

TS 4915 EN 60669-1/IS1 Anahtarlar - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan sabit elektrik tesisatları için - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 60127-4/A1 Minyatür sigortalar - Bölüm 4: Üniversal modüler değiştirme elemanları (umf) - Deliğe montajlı ve yüzeye montajlı tipler

TS EN 61386-1 Boru sistemleri - Kablo tesisi için - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 60947-7-3 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 7-3: Yardımcı donanım - Sigorta bağlantı ucu birimleri için güvenlik kuralları

TS EN 60947-5-1/A1 Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzenleri - bölüm 5-1: Devre kontrol cihazları ve anahtarlama elemanları - Elektromekanik devre kontrol cihazları

TS EN 61386-1 Boru sistemleri - Elektrik tesisatları için-Bölüm 1:Genel özellikler

TS EN 61995-2 Aydınlatma armatürlerinin bağlantısı için cihazlar-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan -Bölüm 1:Dcl için standard yapraklar

TS EN 61535 Sabit tesislerdeki kalıcı bağlantı için amaçlanan tesis bağlayıcıları

TS EN 61535 Sabit tesislerdeki kalıcı bağlantı için amaçlanan tesis bağlayıcıları

TS EN 61535 Sabit tesislerdeki kalıcı bağlantı için amaçlanan tesis bağlayıcıları

TS EN 60898-1/A12 Elektrik yardımcı donanımları - Devre kesiciler - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan aşırı akım koruma düzenleri için - Bölüm 1: Alternatif akım (a.a.) devre kesiciler

TS EN 60670-23 Kutular ve mahfazalar - Ev ve benzerî yerlerdeki sabit elektrik tesisatlarında kullanılan elektriksel amaçlı yardımcı donanım için - Bölüm 23: Döşeme kutuları ve mahfazaları için özel kurallar

TS EN 60670-1/IS1 Kutular ve mahfazalar - Ev ve benzerî yerlerdeki sabit elektrik tesisatlarında kullanılan elektriksel amaçlı yardımcı donanım için - Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 60669-1/IS1 Anahtarlar - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan sabit elektrik tesisatları için - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 60669-1/A2 Anahtarlar - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan sabit elektrik tesisatları için - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 60269-1/A1 Alçak gerilim sigortaları - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 50521 Fotovoltaik sistemler için bağlayıcılar - Güvenlik kuralları ve deneyler

TS EN 50520 Yeraltı tesislerinde gömülü kabloların veya boruların yerinin uyarılması ve korunması için örtü levhaları ve örtü şeritleri

TS EN 61535 Tesis bağlayıcıları - Sabit tesislerde kalıcı bağlantılar için amaçlanan

TS EN 61535 Tesis bağlayıcıları - Sabit tesislerde kalıcı bağlantılar için amaçlanan

TS 5018-1 EN 60898-1/A12 Elektrik yardımcı donanımları - Devre kesiciler - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan aşırı akım koruma düzenleri için - Bölüm 1: Alternatif akım (a.a.) devre kesiciler

TS EN 60255-151 Ölçme röleleri ve koruma cihazları bölüm 151:Aşırı/düşük akım koruyucu için fonksiyonel özellikler

TS EN 62080 Ev ve benzeri kullanım amaçlı ses sinyali cihazları

TS EN 60320-2-4/A1 Cihaz fiş ve prizleri - Genel amaçlar için ev ve benzeri yerlerde kulalnılan - Geçmesi cihaz ağırlığına bağlı cihaz fiş ve prizleri

TS EN 50085-2-3 Donanımlı kablo kanalı sistemleri ve kablo kanal sistemleri - Elektrik tesisatları için - Bölüm 2-3: İlgili özellikler - Kabinlerde tesis edilmesi amaçlanmış oluklu olan donanımlı kablo kanal sistemleri için

TS EN 60947-4-1 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 4-1: Kontaktörler ve motor yol vericileri - elektromekanik kontaktörler ve motor yol vericileri

TS EN 60947-3 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 3: Anahtarlar, ayırıcılar, anahtar-Ayırıcılar ve eriyen telli sigorta birleşimi birimleri

TS EN 60269-4 Alçak gerilim sigortaları - Bölüm 4: Yarı iletken cihazların korunması için kullanılan değiştirme elemanları ile ilgili ilave özellikler

TS EN 60670-22 Kutular ve mahfazalar - Ev ve benzeri yerlerdeki sabit elektrik tesisatlarında kullanılan elektriksel amaçlı yardımcı donanım için - Bölüm 22: Bağlantı kutuları ve mahfazaları için özel kurallar

TS EN 60670-23 Kutular ve mahfazalar - Ev ve benzeri yerlerdeki sabit elektrik tesisatlarında kullanılan elektriksel amaçlı yardımcı donanım için - bölüm 23: Döşeme içi kutular ve mahfazalar için özel kurallar

TS EN 60947-7-2 Alçak gerılım anahtarlama düzenı ve kontrol düzeni bölüm 1-2: Yardımcı donanım-Bakır iletkenler için koruma iletkenli bağlantı ucu birimleri

TS EN 60670-21 Kutular ve mahfazalar - Ev ve benzeri yerlerdeki sabit elektrik tesisatlarında kullanılan elektriksel amaçlı yardımcı donanım için - Bölüm 21: Askı tertibatlı kutular ve mahfazalar için özel kurallar

TS HD 639 S1/A2:2010 Elektriksel yardımcı donanım-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan integral aşırı akım koruyucusuz taşınabilir artık akım cihazları

TS EN 50122-2 Demiryolu uygulamaları- Sabit tesisler - Elekriksel gvenlik,topraklama ve dönüş devresi-Bölüm 2: D.a.cer sistemlerinin neden olduğu serseri akımların etkilerine karşı koruma önlemleri

TS EN 50122-3 Demiryolu uygulamaları- Sabit tesisler - Elekriksel gvenlik,topraklama ve dönüş devresi-Bölüm 2: D.a. ve a.a. cer sistemlerinin karşılıkli etkileşimi

TS EN 60127-1 Minyatür sigortalar - Bölüm 1: Minyatür sigortalar için tarifler ve minyatür sigortaların değiştirme elemanlarının genel özellikleri

TS EN 61386-24 Boru sistemleri - Kablo tesisi için - Bölüm 24: İlgili özellikler -Yer altına gömülü boru sistemleri

TS EN 61210 Bağlama düzenleri-Düz çabuk bağlanan bağlantı uç düzenleri - Elektriksel bakır iletkenler için - Güvenlik kuralları

TS EN 61058-2-1 Anahtarlar - Elektrikli cihazlar için - bölüm 2-1: Kordon anahtarları için özel kurallar

TS EN 61543/AC Elektromanyetik uyumluluk-Artık akımla çalışan koruyucu düzenler (rcd)-Evlerde ve benzeri yerlerde kullanılan

TS EN 61543/AC Elektromanyetik uyumluluk-Artık akımla çalışan koruyucu düzenler (rcd)-Evlerde ve benzeri yerlerde kullanılan

TS EN 61812-1 Zaman röleleri - Endüstriyel ve yerleşim kullanımı için - bölüm 1: Özellikler ve deneyler

TS EN 50521 Fotovoltaik sistemler için bağlayıcılar – Güvenlik kuralları ve deneyler

TS EN 61058-2-1 Elektrikli cihazlar için anahtarlar-Bölüm 2.1: Kordon anahtarları için özel kurallar

TS EN 61210 Bağlama düzenleri- Elektrik tesisatlarında kullanılan bakır iletkenler için düz çabuk bağlanan bağlantı uçları- Güvenlik kuralları

TS EN 61058-2-5 Anahtarlar-Elektrikli cihazlar için bölüm 2-5:Seçici anahtarlar için özel kurallar

TS EN 60269-4:2009 Alçak gerilim sigortaları - Bölüm 4: Yarı iletken cihazların korunması için kullanılan değiştirme elemanları ile ilgili ilâve özellikler

TS EN 50250/AC Endüstriyel kullanım için dönüştürme adaptörleri

TS EN 61386-24:2010 Boru sistemleri - Kablo tesisi için bölüm 24: İlgili özellikler - Yeraltında gömülü boru sistemleri

TS EN 61386-23:2004/AC:2004 Boru sistemleri - Kablo tesisi için bölüm 23: İlgili özellikler - Bükülgen boru sistemleri

TS EN 61386-21:2004/AC:2004 Boru sistemleri - Kablo tesisi için - Bölüm 21: İlgili özellikler - Rijit boru sistemleri  

TS EN 61386-1:2004/AC:2004 Boru sistemleri - Kablo tesisi için - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 60898-1:2003/AC:2004 Elektrik yardımcı donanımları - Devre kesiciler - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan aşırı akım koruma düzenleri için - Bölüm 1: Alternatif akım (a.a.) devre kesiciler

TS EN 60670-1/AC Kutular ve mahfazalar - Ev ve benzerî yerlerdeki sabit elektrik tesisatlarında kullanılan elektriksel amaçlı yardımcı donanım için - Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 60670-1:2005/AC Kutular ve mahfazalar - Ev ve benzerî yerlerdeki sabit elektrik tesisatlarında kullanılan elektriksel amaçlı yardımcı donanım için - Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 50085-2-4 Donanımlı kablo kanalı sistemleri ve kablo kanal sistemleri-Elektrik tesisatları için bölüm-2-4:İlgili özellikler-Servis kutupları ve servis mesnetleri için

TS EN 60352-8 Lehimsiz bağlantılar- Bölüm 8: Sıkıştırılmış monte bağlantılar- Genel özellikler, deney yöntemleri ve pratik kılavuz

TS EN 61058-2-5:2011 Anahtarlar-Elektrikli cihazlar için bölüm 2-5:Seçici anahtarlar için özel kurallar

TS EN 61810-2 Elektromekanik temel röleler - Bölüm 2: Güvenilirlik

TS EN 50550 Ev ve benzeri yerlerde kullanım için güç frekanslı koruyucu cihaz

TS EN 62246-1 Kontak birimleri - Dilli - Bölüm 1: Genel özellikler (IEC 62246-1: 2015)

TS EN 61810-2 Elektromekanik temel röleler - Bölüm 2: Güvenilirlik

tst EN 61810-2-1 Elektromekanik temel röleler - Bölüm 2: Güvenilirlik - B10 değerlerinin doğrulanması için işlem

TS EN 60127-1/A1 Minyatür sigortalar - Bölüm 1: Minyatür sigortalar için tarifler ve minyatür sigortaların değiştirme elemanlarının genel özellikleri

TS EN 50550 Şebeke frekanslı aşırı gerilim koruma düzeni - ev ve benzeri yerlerdeki uygulamalar için (pop)

TS EN 60269-6:2011 Alçak gerilim sigortaları-Bölüm 6-1:Güneş fotovoltaik enerji sistemleri korunması için sigorta bağlantıları için tamamlayıcı özellikler

TS EN 61008-2-1/A11/AC Artık akımla çalışan devre kesiciler-Ayrılmaz bir bütün halinde aşırı akım koruması bulunmayan-Evlerde ve benzeri yerlerde kullanılan (rccb) bölüm 2.1:Genel kuralların fonksiyon olarak hat geriliminden bağımsız rccb'lere uygulanabilirliği

TS EN 61009-2-1/A11/AC Artık akımla çalışan devre kesiciler- Ayrılmaz bir bütün halinde aşırı akım koruması bulunan evlerde ve benzeri yerlerde kullanılan (rcbo) bölüm 2.1:Genel kuralların hat geriliminden fonksiyon olarak bağımsız rcbo'lara uygulanabilirliği

TS EN 61242/A1/AC Elektriksel yardımcı donanımlar - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan kablo makaraları

TS EN 61386-21:2004/A11:2010 Boru sistemleri - Kablo tesisi için - Bölüm 21: İlgili özellikler - Rijit boru sistemleri

TS EN 61386-22:2004/A11:2010 Boru sistemleri - Kablo tesisi için bölüm 22: İlgili özellikler - Esnek boru sistemleri

TS EN 61386-23:2004/A11 Boru sistemleri - Kablo tesisi için bölüm 23: İlgili özellikler - Bükülgen boru sistemleri

TS EN 60127-1/A1 Minyatür sigortalar - Bölüm 1: Minyatür sigortalar için tarifler ve minyatür sigortaların değiştirme elemanlarının genel özellikleri

TS EN 61543/A2 Elektromanyetik uyumluluk - Artık akımla çalışan koruyucu düzenler (rcd) - Evlerde ve benzeri yerlerde kullanılan

TS EN 61543/A12 Elektromanyetik uyumluluk - Artık akımla çalışan koruyucu düzenler (rcd) - Evlerde ve benzeri yerlerde kullanılan

TS EN 61812-1 Zaman röleleri - Endüstriyel ve konutlarda kullanım için - Bölüm 1: Özellikler ve deneyler

TS EN 50085-2-1:2006/A1 Donanımlı kablo kanalı sistemleri ve kablo kanal sistemleri - Elektrik tesisatları için - Bölüm 2-1: Duvarlara ve tavanlara monte edilmesi amaçlanan donanımlı kablo kanalı sistemleri ve kablo kanal sistemleri

TS 10486 EN 60998-1/tst T1 Bağlama düzenleri (klemensler) - Ev ve benzeri yerlerdeki alçak gerilim devreleri için - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 61534-1 Güç hattı sistemleri - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 50550:2011/AC Ev ve benzeri yerlerde kullanım için güç frekanslı koruyucu cihaz

TS EN 60947-3/A1 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 3: Anahtarlar, ayırıcılar, anahtar-Ayırıcılar ve eriyen telli sigorta birleşimi birimleri

TS EN 62549 Kablo kılavuzları için birleştirilmiş sistemler ve esnek sistemler

TS EN 61386-25 Boru sistemleri - Kablo tesisi için bölüm 25: İlgili özellikler-Boru sabitleme cihazları

TS EN 60669-2-6 Anahtarlar - Ev ve benzeri yerlerdeki sabit elektrik tesisatları için - Bölüm 2-6: Belirli kurallar - Dahili ve harici işaretler ve aydınlatma armatürleri için itfaiyeciler tarafından kullanılan anahtarlar

TS EN 60309-2:1999/A2 Fişler, prizler, ara fiş-Prizler - Sanayide kullanılan - Bölüm 2: Kontak çubuklu ve kontak yuvalı aksesuarların boyutsal olarak aralarında değiştirilebilme özellikleri

TS EN 50557:2011(EN) Devre kesiciler için otomatik tekrar kapatma cihazlarının özellikler-Ev ve benzeri yerler için rcbos-Rccbs

TS EN 50526-1 Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler - D.a. parafudurlar ve gerilim sınırlayıcı düzenler - Bölüm 1: Parafudurlar

TS EN 50467:2011(EN) Demiryolu uygulamaları-Demiryolu taştları-Elektrik konnektörleri, özellikler ve deney yöntemleri

TS EN 60309-4/A1 Fişler, prizler, arafişi prizler - Sanayide kullanılan - Bölüm 4: Kilitli veya kilitsiz anahtarlı prizler ve bağlayıcılar

TS EN 60947-4-1/A1 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 4-1: Kontaktörler ve motor yol vericileri - Elektromekanik kontaktörler ve motor yol vericileri

TS EN 61008-1 Artık akımla çalışan devre kesiciler - Ayrılmaz bir bütün hâlinde aşırı akım koruması bulunmayan- Ev ve benzeri yerlerde kullanılan (RCCB) - Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 61009-1 Artık akımla çalışan devre kesiciler - Ayrılmaz bir bütün hâlinde aşırı akım koruması bulunan- Ev ve benzeri yerlerde kullanılan (RCBO) - Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 50521/A1 Fotovoltaik sistemler için bağlayıcılar – Güvenlik kuralları ve deneyler

TS IEC 60050-441 Uluslararası elektroteknik sözlük Bölüm 441: Anahtarlama düzeni, kontrol düzeni ve sigortalar

TS EN 60947-4-1:2010/A1 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni – Bölüm 4-1: Kontaktörler ve motor yol vericileri - Elektromekanik kontaktörler ve motor yol vericileri

TS EN 60947-5-2/A1Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 5-2: Kontrol devresi düzenleri ve anahtarlama elemanları - Yakınlık anahtarları

TS EN 147000 Genel standard: Belirlenmiş kalitedeki elektriksel rölelerle kullanılan soketler

TS EN 116205/ 116206/ 116207Boş detay standardı: Hermetik röleler Sabit donanımlar üzerindeki ağır çevresel şartlar için (116205) Seyyar donanımlar üzerindeki ağır çevresel şartlar için (116206) Havacılık donanımları üzerindeki ağır çevresel şartlar için (116207)

TS EN 147101 Boş detay standardı: Belirlenmiş kalitedeki röle soketleri

TS EN 116300 Bölüm standardı: Belirlenmiş kalitedeki elektromekanik hep-hiç ağır yüklü röleler (beyan değeri 5 A ve daha büyük olan)

TS EN 50521/A1 Fotovoltaik sistemler için bağlayıcılar - Güvenlik kuralları ve deneyler

TS EN 60269-4/A1 Alçak gerilim sigortaları - Bölüm 4: Yarı iletken cihazların korunması için kullanılan değiştirme elemanları ile ilgili ilave özellikler

TS EN 60947-5-2/A1 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 5-2: Kontrol devresi düzenleri ve anahtarlama elemanları - Yakınlık anahtarları

TS EN 50463-1 Demiryolu uygulamaları-Trende enerji ölçümü-Bölüm 1: Genel

TS EN 60309-1/A2 Fişler, prizler ve ara fiş-Prizler - Sanayide kullanılan - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 60898-1/A13 Elektrik yardımcı donanımları - Devre kesiciler - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan aşırı akım koruma düzenleri için - Bölüm 1: Alternatif akım (a.a.) devre kesiciler

TS EN 61008-1 Artık akımla çalışan devre kesiciler - Ayrılmaz bir bütün hâlinde aşırı akım koruması bulunmayan- Ev ve benzeri yerlerde kullanılan (rccb) - Bölüm 1: Genel kurallar