trarbgzh-TWenfrkadefaru

Fişler ve Prizler Standartları

Aşağıdaki standartlardaki hizmetleri ulusal ve uluslararası düzenlemeler ve standartlara uygun olarak test ve denetim işlemlerinizi gerçekleştirmekteyiz. Aşağıdaki tüm standartların hizmetini vermekteyiz.

 

TS EN 50075 Fişler-İki kutuplu-Kordonu ile sökülemiyen 2,5 a 250 v, evlerde ve benzeri yerlerde kullanılan ıı sınıfı cihazların bağlantısı için

TS EN 60320-2-3 Cihaz fiş ve prizleri-Ev tipi ve benzeri genel amaçlar için bölüm 2-3: Koruma derecesi ıpxo ' dan yüksek olan

TS EN 60526 Kablolar - Tıbbî röntgen cihazı için yüksek gerilim kablosu fiş ve priz bağlantıları

TS 7205 EN 60309-1 Fişler, prizler ve ara fiş-Prizler - Sanayide kullanılan - Bölüm 1: Genel özellikler

TS 7206 EN 60309-2 Fişler, prizler, ara fiş-Prizler - Sanayide kullanılan - Bölüm 2: Kontak çubuklu ve kontak yuvalı aksesuarların boyutsal olarak aralarında değiştirilebilme özellikleri

TS EN 60799 Elektriksel yardımcı donanımlar - kordon takımları ve ara bağlantılı kordon takımları

TS 5300 EN 60320-2-1 Cihaz fiş ve prizleri - genel amaçlar için ev ve benzeri yerlerde kullanılan - bölüm 2-1: Dikiş makineleri fiş ve prizleri

TS EN 60320-2-2 Cihaz fiş ve prizleri - Genel amaçlar için ev ve benzeri yerlerde kullanılan - Bölüm 2-2: Ara bağlayıcı fiş ve prizleri - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan cihazlar için

TS EN 50250 Endüstriyel kullanım için dönüştürme adaptörleri

TS EN 60309-1/A11 Fişler, prizler ve ara fiş-Prizler - Sanayide kullanılan - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 60320-2-4 Cihaz fiş ve prizleri - Genel amaçlar için ev ve benzeri yerlerde kullanılan - Geçmesi cihaz ağırlığına bağlı cihaz fiş ve prizleri

TS 7205 EN 60309-1/A1 Fişler, prizler ve ara fiş-Prizler - Sanayide kullanılan - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 60309-1/A1 Fişler, prizler ve ara fiş-Prizler - Sanayide kullanılan - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 60309-2/A1 Fişler, prizler, ara fiş-Prizler - Sanayide kullanılan - Bölüm 2: Kontak çubuklu ve kontak yuvalı aksesuarların boyutsal olarak aralarında değiştirilebilme özellikleri

TS EN 60309-4 Fişler, prizler, arafişi prizler - Sanayide kullanılan - Bölüm 4: Kilitli veya kilitsiz anahtarlı prizler ve bağlayıcılar

TS 7206 EN 60309-2/A1 Fişler, prizler, ara fiş-Prizler - Sanayide kullanılan bölüm 2: Kontak çubuklu ve kontak yuvalı yardımcı donanımların boyutsal olarak aralarında değiştirilebilme özellikleri

TS EN 61535 Sabit tesislerdeki kalıcı bağlantı için amaçlanan tesis bağlayıcıları

TS EN 50521 Fotovoltaik sistemler için bağlayıcılar - Güvenlik kuralları ve deneyler

TS EN 61535 Tesis bağlayıcıları - Sabit tesislerde kalıcı bağlantılar için amaçlanan

TS EN 60320-2-4/A1 Cihaz fiş ve prizleri - Genel amaçlar için ev ve benzeri yerlerde kulalnılan - Geçmesi cihaz ağırlığına bağlı cihaz fiş ve prizleri

TS EN 50521 Fotovoltaik sistemler için bağlayıcılar – Güvenlik kuralları ve deneyler

TS EN 50250/AC Endüstriyel kullanım için dönüştürme adaptörleri

TS EN 60309-2:1999/A2 Fişler, prizler, ara fiş-Prizler - Sanayide kullanılan - Bölüm 2: Kontak çubuklu ve kontak yuvalı aksesuarların boyutsal olarak aralarında değiştirilebilme özellikleri

TS EN 60309-4/A1 Fişler, prizler, arafişi prizler - Sanayide kullanılan - Bölüm 4: Kilitli veya kilitsiz anahtarlı prizler ve bağlayıcılar

TS EN 50521/A1 Fotovoltaik sistemler için bağlayıcılar – Güvenlik kuralları ve deneyler

TS IEC 60884-2-5 Fişler ve prizler – Ev ve benzeri yerlerde kullanılan - Bölüm 2: Adaptörler için belirli özellikler

TS EN 50521/A1 Fotovoltaik sistemler için bağlayıcılar - Güvenlik kuralları ve deneyler

TS EN 60309-1/A2 Fişler, prizler ve ara fiş-Prizler - Sanayide kullanılan - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 61535/A1 Tesis bağlayıcıları - Sabit tesislerde kalıcı bağlantılar için amaçlanan

TS EN 62196-2/A12 Fişler, prizler, araç bağlayıcıları ve araç girişleri - Elektrikli araçların dodurulması - Bölüm 2: A.a kontakları çubuk ve boru tipi olan yardımcı donanımlar için boyutsal uyumluluk ve aralarında değiştirilebilirlik kuralları

TS EN 62196-2/A12/AC Fişler, prizler, araç bağlayıcıları ve araç girişleri - Elektrikli araçların dodurulması - Bölüm 2: a.a kontak çubuğu ve borusu olan yardımcı donanımlar için boyutsal uyumluluk ve aralarında değiştirilebilirlik kuralları

TS EN 60320-3 Cihaz fiş ve prizleri - Genel amaçlar için ev ve benzeri yerlerde kulanılan - Bölüm 3: Standard föyler ve mastarlar

TS EN 60320-1 Cihaz fiş ve prizleri - Genel amaçlar için ev ve benzeri yerlerde kullanılan - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 60320-1/AC Cihaz fiş ve prizleri - Genel amaçlar için ev ve benzeri yerlerde kullanılan - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 60309-1/A1/AC Fişler, prizler ve ara fiş-Prizler - Sanayide kullanılan - Bölüm 1: Genel özellikler

tst EN 60309-2/A2 Fişler, prizler, ara fiş-Prizler - Sanayide kullanılan - Bölüm 2: Kontak çubuklu ve kontak yuvalı aksesuarların boyutsal olarak aralarında değiştirilebilme özellikleri  

TS EN 16840 İç su seyrüsefer gemileri - Elektrik kıyı bağlantısı, üç fazlı akım 400 V, 50 Hz, en az 250 A

TS EN 50066 Taşıt araçları-Elektrik şebekesinden beslenen donanımların bağlantısının yapılması için mini bağlayıcılar

TS EN 50075 Fişler - Yassı, sökülemeyen, kordonlu, iki kutuplu, 2,5 a 250 v - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan sınıf ıı donanımın bağlantısı için

TS 7205 EN 60309-1/A11 Fişler, prizler ve ara fiş - Prizler - Sanayide kullanılan - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 60320-2-3/A1 Cihaz fiş ve prizi - Genel amaçlar için ev ve benzeri yerlerde kullanılan bölüm 2 - 3: Koruma derecesi ıpx0’dan yüksek olan cihaz fiş ve prizi

TS EN 60320-2-3 Cihaz fiş ve prizi - Genel amaçlar için ev ve benzeri yerlerde kullanılan bölüm 2 - 3: Koruma derecesi ıpx0’dan yüksek olan cihaz fiş ve prizi

TS EN 175300 Bölüm özellikleri: 3 mhz'in altındaki frekanslar için dikdörtgen şeklindeki bağlayıcılar