trarbgzh-TWenfrkadefaru

Diğer Elektrik Aksesuarları Standartları

Aşağıda bahsedilen tüm standartların test, denetim ve muayenesi tarafımızdan yapılıyor olup müşteri memnuniyetini esas alarak hızlı ve güvenilir belgelendirme hizmeti vermekteyiz.

 

TS EN 61242 Elektriksel yardımcı donanımlar-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan kablo makaraları

TS EN 62094-1 Işıklı gösterge birimleri - Ev ve benzeri yerlerdeki sabit elektrik tesisatları için - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 61242/A1 Elektriksel yardımcı donanımlar - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan kablo makaraları

TS EN 60947-7-3 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 7-3: Yardımcı donanım - Sigorta bağlantı ucu birimleri için güvenlik kuralları

TS EN 61535 Sabit tesislerdeki kalıcı bağlantı için amaçlanan tesis bağlayıcıları

TS EN 61535 Tesis bağlayıcıları - Sabit tesislerde kalıcı bağlantılar için amaçlanan

TS EN 62080 Ev ve benzeri kullanım amaçlı ses sinyali cihazları

TS EN 60947-4-1 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 4-1: Kontaktörler ve motor yol vericileri - elektromekanik kontaktörler ve motor yol vericileri

TS EN 60947-7-2 Alçak gerılım anahtarlama düzenı ve kontrol düzeni bölüm 1-2: Yardımcı donanım-Bakır iletkenler için koruma iletkenli bağlantı ucu birimleri

TS EN 60670-21 Kutular ve mahfazalar - Ev ve benzeri yerlerdeki sabit elektrik tesisatlarında kullanılan elektriksel amaçlı yardımcı donanım için - Bölüm 21: Askı tertibatlı kutular ve mahfazalar için özel kurallar

TS EN 61242/A1/AC Elektriksel yardımcı donanımlar - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan kablo makaraları

TS EN 60947-4-1/A1 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - bölüm 4-1: Kontaktörler ve motor yol vericileri - Elektromekanik kontaktörler ve motor yol vericileri

TS EN 60947-4-1:2010/A1 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni – Bölüm 4-1: Kontaktörler ve motor yol vericileri - Elektromekanik kontaktörler ve motor yol vericileri

TS EN 61535/A1 Tesis bağlayıcıları - Sabit tesislerde kalıcı bağlantılar için amaçlanan

TS EN 60358-1 Bağlantı kondansatörleri ve kondansatör bölücüleri-Bölüm 1:Genel kurallar

TS EN 60670-21 Kutular ve mahfazalar - Ev ve benzerî yerlerdeki sabit elektrik tesisatlarında kullanılan elektriksel amaçlı yardımcı donanım için - Bölüm 21: Asılı düzenler için sağlanan kutular ve mahfazalar için özel kurallar

TS EN 60358-2 Bağlantı kondansatörü ve kondansatör bölücüler - Bölüm - 2 : A.A. veya D.A., Tek fazlı , şebeke frekansında çalışan ,toprak ve faz arası bağlanmış , bağlantı kondansatörü (PLC) uygulaması

TS EN 60358-3 Kondansatör birleştiriciler ve kondansatör bölücüler - Bölüm 3: Filtre uygulamaları için AA veya DA kondansatör birleştiriciler

TS EN 60831-1 Beyan gerilimi 1000 V'a kadar olan (dâhil) a.a. sistemleri için kendi kendini onaran tipte şönt güç kondansatörleri - Bölüm 1: Genel - Performans, deneyler ve beyan karakteristikleri - Güvenlik kuralları- Tesis ve işletme için kılavuz

TS EN 60831-2 Beyan gerilimi 1000 V'a kadar olan (dâhil) a.a. sistemleri için kendini onaran tipte şönt güç kondansatörleri - Bölüm 2: Yaşlandırma deneyi, kendi kendini onarma deneyi ve tahrip deneyi

TS EN 60831-1 Beyan gerilimi 1000 V'a kadar olan (1000 V dâhil) a.a. sistemleri için kendi kendini onaran tipte şönt güç kondansatörleri - Bölüm 1: Genel - Performans, deneyler ve beyan karakteristikleri - Güvenlik kuralları - Montaj ve işletme için kılavuz (IEC 60831-1:2014)

tst EN 60358-2 Bağlantı kondansatörü ve kondansatör bölücüler - Bölüm - 2 : A.A. veya D.A., Tek fazlı , şebeke frekansında çalışan ,toprak ve faz arası bağlanmış , bağlantı kondansatörü (PLC) uygulaması IEC 60358-2:2013)  

tst EN 60358-3 Kondansatör birleştiriciler ve kondansatör bölücüler - Bölüm 3: Filtre uygulamaları için AA veya DA kondansatör birleştiriciler (IEC 60358-3:2013)  

TS EN 60831-2 Beyan gerilimi 1000 V 'a kadar olan (1000 V dâhil) a.a. sistemleri için kendi kendini onaran tip şönt güç kondansatörleri - Bölüm 2: Yaşlandırma deneyi, kendi kendini onarma deneyi ve tahribat deneyi (IEC 60831-2:2014)

TS EN 60358-1/AC Bağlantı kondansatörleri ve kondansatör bölücüleri-Bölüm 1:Genel kurallar

TS EN 60831-1/AC Beyan gerilimi 1000 V'a kadar olan (1000 V dâhil) a.a. sistemleri için kendi kendini onaran tipte şönt güç kondansatörleri - Bölüm 1: Genel - Performans, deneyler ve beyan karakteristikleri - Güvenlik kuralları - Montaj ve işletme için kılavuz

TS EN 60831-1/AC Beyan gerilimi 1000 V'a kadar olan (1000 V dâhil) a.a. sistemleri için kendi kendini onaran tipte şönt güç kondansatörleri - Bölüm 1: Genel - Performans, deneyler ve beyan karakteristikleri - Güvenlik kuralları - Montaj ve işletme için kılavuz (IEC 60831-1:2014/Düzeltme 1:2014)

TS EN 61242/A2 Elektriksel yardımcı donanımlar - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan kablo makaraları

TS EN 62080/A2 Ev ve benzeri kullanım amaçlı ses sinyali cihazları

TS EN 60947-5-5/A2 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 5-5: Devre kontrol cihazları ve anahtarlama elemanları-Mekanik mandallama fonksiyonlu elektrikli acil durdurma cihazı

TS EN 62329-2 Isıyla büzüşebilen kalıplanmış malzemeler - Bölüm 2: Deney metotları