trarbgzh-TWenfrkadefaru

Bağlantı Düzenleri Standartları

Dünyanın diğer belgelendirme kuruluşlarının tümünden daha fazla tam zamanlı tetkik uzmanıyla belgelendirme konusunda en büyük ve en deneyimli kuruluşlardan biri olarak aşağıda bulunan tüm standartlarda belgelendirme hizmeti vermekteyiz.

 

TS EN 60999-1 Bağlanma düzenleri(klemensler)-Elektrikte kullanılan bakır iletkenler-Güvenlik özellikleri-Vidalı ve vidasız tip sıkıştırma üniteleri-Bölüm 1:0.2 mm²den 35 mm²ye (dahil) kadar iletkenler için kullanılan sıkıştırma üniteleri ile ilgili genel ve belirli özellikler

TS 10077 EN 60570 Aydınlatma armatürleri - Elektrikle beslenen raylı sistemler

TS EN 60999-2 Bağlama düzenleri (klemensler) - Elektrikte kullanılan bakır iletkenler - Güvenlik özellikleri - Vidalı ve vidasız tip sıkıştırma üniteleri - bölüm 2: 35 mm2’den 300 mm2’ye (dahil) kadar olan iletkenlerin sıkıştırma üniteleri için ilgili özellikler

TS EN 50250 Endüstriyel kullanım için dönüştürme adaptörleri

TS 10486 EN 60998-1Bağlama düzenleri (klemensler) - Ev ve benzeri yerlerdeki alçak gerilim devreleri için - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 60999-2 Bağlama düzenleri - Elektriksel bakır iletkenler - Vidalı tip ve vidasız tip sıkıştırma üniteleri için güvenlik kuralları - Bölüm 2 : 35 mm2 üzeri ve 300 mm2 (dahil) olan iletkenler için kullanılan sıkıştırma üniteleri ile ilgili özel kurallar

TS 10487 EN 60998-2-1 Bağlama düzenleri (klemensler) - Ev ve benzeri yerlerdeki alçak gerilim devreleri için - Bölüm 2.1: Vidalı sıkıştırma üniteleri bulunan bağımsız birimler halindeki bağlama düzenleri için belirli özellikler

TS 10488 EN 60998-2-2 Bağlama düzenleri (klemensler) - Ev ve benzeri yerlerdeki alçak gerilim devreleri için - Bölüm 2-2: Vidasız tip sıkıştırma üniteleri bulunan bağımsız birimler halindeki bağlama düzenleri için belirli özellikler

TS 10489 EN 60998-2-3 Bağlama düzenleri (klemensler) - ev ve benzeri yerlerdeki alçak gerilim devreleri için - Bölüm 2.3: Yalıtım sıyırmalı sıkıştırma üniteleri bulunan bağımsız birimler hâlindeki bağlama düzenleri için belirli özellikler

TS EN 60998-2-4 Bağlama düzenleri (klemensler) - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan alçak gerilim devreleri için - Bölüm 2-4: Burmalı bağlama düzenleri için özel kurallar

TS EN 60998-2-4 Bağlama düzenleri (klemensler)-Ev ve benzeri yerlerdeki alçak gerilim devreleri için-Bölüm 2-4: Bükmeli bağlama düzenleri-Bakır iletkenlerin bağlanması için

TS EN 61238-1 Beyan gerilimleri 36 kv’a (um= 42 kv) kadar olan güç kabloları için sıkıştırmalı ve mekanik bağlayıcılar - Bölüm 1: Deney metotları ve özellikler

TS EN 61995-1 Aydınlatma armatürlerinin bağlantısı için cihazlar-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan -Bölüm 1:Genel özellikler

TS EN 61535 Tesis bağlayıcıları - Sabit tesislerde kalıcı bağlantılar için amaçlanan

TS EN 61995-2 Aydınlatma armatürlerinin bağlantısı için cihazlar-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan -Bölüm 1:Dcl için standard yapraklar

TS EN 61535 Sabit tesislerdeki kalıcı bağlantı için amaçlanan tesis bağlayıcıları

TS EN 61210 Bağlama düzenleri-Düz çabuk bağlanan bağlantı uç düzenleri - Elektriksel bakır iletkenler için - Güvenlik kuralları

TS EN 61210 Bağlama düzenleri- Elektrik tesisatlarında kullanılan bakır iletkenler için düz çabuk bağlanan bağlantı uçları- Güvenlik kuralları

TS EN 60352-8 Lehimsiz bağlantılar- Bölüm 8: Sıkıştırılmış monte bağlantılar- Genel özellikler, deney yöntemleri ve pratik kılavuz

TS 10486 EN 60998-1/tst T1 Bağlama düzenleri (klemensler) - Ev ve benzeri yerlerdeki alçak gerilim devreleri için - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 61535/A1 Tesis bağlayıcıları - Sabit tesislerde kalıcı bağlantılar için amaçlanan

TS EN 61534-22 Güç hattı sistemleri - Bölüm 21:Taban ve taban altı montajı için amaçlanan güç hattı sistemlerinin ilgili özellikleri

TS EN 50393 Kablolar - Beyan gerilimi 0,6/1,0 (1,2) kv olan dağıtım kablolarında kullanılan yardımcı donanımlar için deney metotları ve özellikler

TS EN 50250/A1 Endüstriyel kullanım için dönüştürme adaptörleri

TS EN 61995-2/A1 Aydınlatma armatürlerinin bağlantısı için cihazlar-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan -Bölüm 1:Dcl için standard yapraklar

TS 5837 EN 60352-1 Lehimsiz bağlantılar-Bölüm 1:Lehimsiz sarılmış bağlantılar- Genel kurallar, deney metodları ve pratik kılavuz (ıec 352-1:1983)

TS EN 60352-3 Lehimsiz bağlantılar- Bölüm 3: Lehimsiz erişilebilir yalıtkan sıyırmalı bağlantılar- Genel özellikler, deney metotları ve uygulama kılavuzu

TS EN 60352-6 Lehimsiz bağlantılar-Bölüm 6: Yalıtım geçmeli bağlantılar-Genel özellikler, deney metotları ve uygulama kılavuzu

TS EN 60352-2 Lehimsiz bağlantılar - Bölüm 2: Lehimsiz sabitlenmiş bağlantılar - Genel kurallar, deney metotları ve uygulama kılavuzu

TS EN 61238-1 Beyan gerilimleri 36 kv’a (um= 42 kv) kadar o

TS EN 62549 Kablo kılavuzları için birleştirilmiş sistemler ve esnek sistemler

TS EN 61386-25 Boru sistemleri - Kablo tesisi için bölüm 25: İlgili özellikler-Boru sabitleme cihazları

TS EN 60670-1:2005/A1 Kutular ve mahfazalar - Ev ve benzerî yerlerdeki sabit elektrik tesisatlarında kullanılan elektriksel amaçlı yardımcı donanım için - bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 60670-24 Kutular ve mahfazalar - Ev ve benzeri yerlerdeki sabit elektrik tesisatlarında kullanılan elektriksel amaçlı yardımcı donanım için - bölüm 24: Koruyucu düzenler ve diğer güç dağıtan elektriksel donanımların mahfazaları için özel kurallar

TS EN 50548/A1 Fotovoltaik moduller için bağlantı kutuları

TS EN 50085-1/A1 Elektrik tesisatı için kablo kanal sistemleri ve kablo kanal sistemleri - Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 62444 Elektrik tesisatları için kablo rekorları

TS EN 61534-1/A1 Güç hattı sistemleri - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 61839:2014 Nükleer güç santralleri - Kontrol odası tasarımı - Fonksiyonel analiz ve atama

tst EN 62444 Elektrik tesisatları için kablo rekorları

TS EN 61914 Kablo kelepçeleri - Elektriksel tesisler için

tst EN 60670-24 Kutular ve mahfazalar - Ev ve benzeri yerlerdeki sabit elektrik tesisatlarında kullanılan elektriksel amaçlı yardımcı donanım için - bölüm 24: Koruyucu düzenler ve diğer güç dağıtan elektriksel donanımların mahfazaları için özel kurallar

TS EN 61534-1/A1 Güç hattı sistemleri - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 60670-1/IS1 Kutular ve mahfazalar - Ev ve benzerî yerlerdeki sabit elektrik tesisatlarında kullanılan elektriksel amaçlı yardımcı donanım için - bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 61386-22:2004/AC:2004 Boru sistemleri - Kablo tesisi için bölüm 22: İlgili özellikler - Esnek boru sistemleri