• +90 212 702 00 00
  • +90 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Sondaj Makinası Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Sondaj, toprağın derinliklerine açılan bir deliktir. Çeşitli amaçlarla yapılan sondaj çalışmalarında bir sondaj makinası kullanılır. Basit sondaj makinaları bir kızağa veya kamyona monte edilmiş durumdadır. Büyük sondaj sistemlerinde ise, ayrı ayrı makinalar tarafından yürütülen işlevler, sondaj makinalarında birleştirilmekte ve tek bir makina tarafından yapılması sağlanmaktadır. Sondaj makinaları genel olarak etüt yapmak veya maden ve su kaynaklarını araştırmak amacı ile kullanılmaktadır. Sondaj makinaları, ana fonksiyonları olan delme yöntemine göre, rotari sondaj makinaları, darbeli sondaj makinaları veya kombine çalışan sondaj makinaları gibi çeşitli gruplara ayrılmaktadır. Bunun yanı sıra sondaj makinaları, montaj durumlarına göre de kızaklı sondaj makinaları, özel amaçlı sondaj makinaları ve bindirilmiş sondaj makinaları gibi gruplara ayrılmaktadır.

Sondaj çalışmaları genel olarak, toprak veya kayadan numune almak, yeraltı su seviyelerini ölçmek, basınçlı su deneyi, sızma deneyi veya standart penetrasyon deneyleri yapmak, ya da kuyu sapmalarını ölçmek amacı ile yapılmaktadır.

Sondaj makinalarının güvenli ve tehlike yaratmadan çalışmaları için gerekli önlemlerin alınmış olması ve periyodik denetimlerinin zamanında yapılmış olması gerekmektedir.

İşyerlerinde kullanılan iş makinalarının ve ekipmanlarının sağlık ve güvenlik yönünden sahip olması gereken asgari koşullar, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde yer almaktadır. Yönetmelik esaslarına göre sondaj makinalarının düzenli olarak her yıl en az bir defa kontrol ve muayene ettirilmesi gerekmektedir.

Firmamız sondaj makinalarının periyodik kontrol ve muayenelerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bu konuda esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 16228-1 Sondaj ve temel teçhizatları - Güvenlik - Bölüm 1: Genel kurallar
  • TS EN 16228-2 Sondaj ve temel teçhizatları - Güvenlik - Bölüm 2: Geoteknik mühendisliği, maden ocakları ve madencilik için mobil sondaj kuleleri
  • TS EN 16228-3 Sondaj ve temel teçhizatları - Güvenlik - Bölüm 3: Yatay yönlendirilmiş sondaj için donatım (YYS)
  • TS EN 16228-4 Sondaj ve temel teçhizatları - Güvenlik - Bölüm 4: Temel teçhizatı
  • TS EN 16228-7 Sondaj ve temel teçhizatları - Güvenlik - Bölüm 7: Değiştirilebilir yardımcı ekipman