trarbgzh-TWenfrkadefaru

İş Makinaları EMC Testleri

Elektromanyetik uyumluluk (UMC), genel olarak elektrikli veya elektronik bir cihazdan veya sistemden yayılan elektromanyetik dalgaları ve bunların başka cihazları veya sistemleri etkilemesini konu almaktadır. Bu etkileşim cihazların veya sistemlerin istenen verimlilikte çalışmasına engel olmaktadır. Problemin esasını elektronmanyetik dalgaların zararlı boyutta olmasını engellemek ve karşı cihazın veya sistemin bu dalgalardan etkilenmesini en aza indirmek teşkil etmektedir.

Aslına bakılırsa elektrikle çalışan bütün cihazlarda bir etkileşim olmaktadır. Günümüzde iş makinaları büyük ölçüde elektrikli olmalarına rağmen, teknolojinin hızlı gelişmesine bağlı olarak elektronik sistemlerle de donatılmaktadır. Etkileşim kimi zaman sürekli olmaktadır kimi zaman da aralıklı olmaktadır. Örneğin motorlar, jeneratörler, mikrodalga fırınlar, yüksek frekanslı cihazlar, bilgisayarlar, anahtarlamalı güç kaynakları ve ateşleme devreleri sürekli etkileşim sağlamaktadır. Buna karşılık yıldırımlar, elektrik şebekesi, enerji hatları ve elektrosatik dejarj, aralıklı etkileşim sağlamaktadır.

Elektromanyetik girişimin en kötü sonucu büyük yaralanmalara ve ölümlere neden olmasıdır. Krtik sonuçları küçük yaralanmalara ve büyük maddi hasarlara neden olmasıdır. Bir kısım sonuçları geçici performans kayıplarına neden olmasıdır. Önemsiz sonuçları ise toleranslar dahilinde performans kayıpları yaratmasıdır.

Örneğin Falkland savaşında İngiltere’nin bir destroyerini kaybetmesi ölümcül sonuçlara ve büyük maddi hasarlara yol açmıştır. Bunun nedeni uydu haberleşme sistemi ile füze algılama sistemlerinin birbirini engellemesidir.

İş makinalarında da elektromanyetik uyumluluk problemleri her zaman yaşanabilir. Bunu önlemenin yolu iş makinalarına yapılacak EMC testleridir. Bu testlerin yapılması ile elektromanyetik girişimden kaynaklanan şu problemler ortaya çıkarılabilir:

      Güvenlik açısından kritik olan makinanın ve ekipmanının arızalanması

      Hareketli cihazların istenmeyen şekilde çalışması

      Güvenlik cihazının beklenen uyarı sinyalini vermemesi

      Açıklanabilir bir neden olmadan makinanın durması

      Makinanın kendisinden beklenen işlevi yapmaması

İş makinalarının elektromanyetik girişim yüzünden bu hataları vermemesi için belli standartlar geliştirilmiştir. Bu şekilde, elektrikli veya elektronik iş makinalarında elektromanyetik kirlilik sınırlandırılmak istenmiştir. Bu standartlar aynı zamanda iş makinalarının daha dayanıklı olmasına da yaramaktadır. Çünkü elektromanyetik bozulmanın bulunduğu ortamda, iş makinasından beklenen performas elde edilemez.

İş makinalarının elektromanyetik uyumluluk (EMC) testleri yürürlükteki yasal düzenlemelerle de kontrol altında tutulmaktadır.