trarbgzh-TWenfrkadefaru

EMC Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

EMC nedir, EMC testi neden yapılır, bu tetler nerede yapılır gibi sorular her zaman sorulur. Ancak arada bilinmeyen noktalara değinen sorular da yok değil. İşte bu sorulardan birkaçı ve cevapları:

  • Bir elektrikli veya elektronik cihazın ya da sistemin elektromanyetik açıdan uyumlu olduğunu gösteren koşullar nelerdir?

Burada esas olarak üç koşul bulunmaktadır. Birinci koşul bu cihazların kendilerinin bir elektromanyetik girişime neden olmamasıdır. İkinci koşul başka bir cihazdan kaynaklanan elektromanyetik girişimden etkilenmemesidir. Üçüncü koşul ise başka cihazlar ve sistemlerle hiç etkileşimde bulunmamasıdır (buna öz uyumluluk dendiği de olmaktadır).

  • Elektromanyetik dalga ne demektir?

Elektromanyetik dalgalar hava boşluğunda ve uzayda yol alabilen bir titreşim şeklidir. Radyo dalgaları, mikro dalgalar, infrared ışınlar, görünür ışık, ultraviyole ışınları, X ışınları ve gama ışınları birer elektromanyetik dalgadır. Bu elektromanyetik dalgalar, dalga boyu ve enerjiye göre sınıflandırılır. Elektromanyetik dalgalar, birbirine dik olan elektrik alan ve manyetik alan bileşenlerinden oluşmaktadır.

  • Elektromanyetik ortamı karakterize eden faktörler nelerdir?

Birinci faktör frekanstır. Frekans, elektromanyetik dalganın birim zamandaki titreşim sayısı ve titreşim sıklığıdır. Elektromanyetik dalgaların frekans ve dalga boyu değerleri birbirinden farklıdır. Dalga boyu farklı olan elektromanyetik dalgaların özellikleri de farklıdır. Elektromanyetik ortamı karakterize eden ikinci faktör ise elektromanyetik enerjinin şiddetidir.

  • EMC testleri ne zaman yapılmaya başlanmıştır?

İlk olarak elektromanyetik uyumluluk problemleri İkinci Dünya Savaşı sırasında ortaya çıkmıştır. Bu tarihten önce böyle bir problemin varlığı bilinmiyordu. Savaş sırasında uçakların uçuş sistemleri ve haberleşme sistemlerinin çakışmasından kaynaklanan problemler yaşanmıştır. Gerçi o sırada problemlerin nedeni hemen anlaşılmamıştır. Sonradan yapılan çalışmalarda bu problemlere sistemlerin yaydığı elektromanyetik dalgaların neden olduğu farkedilmiştir. EMC standartları da bu şekilde oluşmaya başlamıştır.

  • EMC testleri nasıl yapılmaktadır?

EMC testleri iki yönlü yapılmaktadır: emisyon ve bağışıklık (veya alınganlık). Her iki test yöntemi de kendi içinde iki farklı şekilde uygulanmaktadır: iletlenlik ve ışınma. İletkenlik yöntemi ile yapılan testlerde, cihazın veya sistemin akım ve gerilim değerleri ölçülmektedir. Işıma yoluyla testlerde ise elektrik alan ve manyetik alan değerleri ölçülmektedir.