trarbgzh-TWenfrkadefaru

EMC Direktifi 2014/30/AB Nedir?

Teknolojinin kaçınılmaz gelişmesi ve elektriğin günlük yaşamın temel taşı olması ile birlikte, elektrik ile çalışan cihaz, makine, alet veya teçhizatın birbirlerini etkilemesi kaçınılmaz olmuştur. Bu olumsuz gelişmeye karşın elektrikli ve elektronik cihazların insan, hayvan ve çevre ile etkileşime girmesi, ancak bir zarar vermemesi yönünde gerekli bir takım güvenlik önlemlerinin alınması, standartların olmasına ve bunların uygulanmasına bağlıdır. Yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından bir takım standartlar geliştirilmekte ve ayrıca devletlerin resmi organları da bir takım yasal düzenlemeler yapmaktadır.

Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere günümüzde dünyada bir çok ülke, elektrikli ve elektronik cihazların piyasaya sunulması ve serbest dolaşımı için bağımsız ve tarafsız test ve muayene kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar sonucu hazırlanacak, test raporu, teknik dosya veya standartlara uygunluk belgesi ya da üretici firmalar tarafından hazırlanan uygunluk beyanı talep etmektedir.

Avrupa Birliği ülkelerinde bu uygulamaların esaslarını belirlemek amacı ile ilk adım 1989 yılında atılmış ve elektromanyetik uygunluk esaslarını belirleyen 89/336/EEC sayılı Elektromanyetik Uygunluk Direktifi’ni yayınlanmıştır. Ancak bir yandan gelişen teknolojilere ayak uydurmak bir yanda da yeni yöntem ve uygulamaları uyarlamak amacı ile bu direktif birkaç kere revize edilmiştir.

2014/30/AB sayılı Elektromanyetik Uygunluk Direktifi, 2014 yılında yayınlanan son güncelemedir. Ülkemizde de bu direktif, Avrupa Birliği ile uyum çalışmaları kapsamında esas alınarak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2016 yılında Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/AB) çıkarılmıştır.

Söz konusu yönetmeliğin hedefinde iki konu  bulunmaktadır:

  • Elektrikli ve elektronik cihazların ve ekipmanların elektromanyetik uyumluluğunu düzenlemek
  • Bu cihazların yeterli bir elektromanyetik uyumluluk düzeyine uyacak şekilde piyasaya sürülmesini sağlamak

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/AB) uygulamaya girdikten sonra, testleri yapılmamış ve belgelendirilmemiş ürünlerin piyasada dolaşımı yasalanmıştır. Aynı şekilde bu tür cihazların ülkeye girmesi veya yabancı ülkelere gönderilmesi de engellemiştir. Gümrüklerden bu tür ürünlerin geçmesi engellenmektedir. Doğal olarak bu durum işletmelere hem maddi kayıp yaşatmakta he de itibar kaybına neden olmaktadır.

Kısaca elektromanyetik uyumluluk (EMU) veya Electromagnetic Compability (EMC), elektrikli veya elektronik bir ürünün başka elektrikli veya elektronik ürünleri etkilememesi ve başka elektrikli veya elektronik ürünlerden etkilenmemesi anlamına gelmektedir.