trarbgzh-TWenfrkadefaru

Elektronik Cihazlar İçin EMC Testleri

Elektrikli, elektronik ve elektromekanik bütün cihazlar ve sistemler çalışırken çevrelerine bir miktar elektromanyetik enerji yaymaktadır. İşte ortaya yayılan bu enerjiden başka cihazların ve sistemlerin etkilenmesine elektromanyetik girişim adı verilmektedir. Elektromanyetik girişim iki şekilde meydana gelmektedir:

  • Ya bu cihazların veya sistemlerin havaya yaydıkları ışıma ile
  • Ya da bu cihazların veya sistemlerin içinden çıkan kablolardan iletkenlik yolu ile

Bir elektromanyetik girişimin temelinde şu faktörler bulunmaktadır: girişimin kaynağı, kuplaj yolu ve etkilenen başka sistemler. Kuplaj yolu yukarıda sözü edildiği gibi ışımada hava, iletkenlikte iki cihaz veya sistem arasındaki kablolardır.

Elektromanyetik uyumluluktan bahsedebilmek için, elektrikli veya elektronik cihazların elektromanyetik bir ortamda, bir girişime neden olmadan ya da bir girişimden etkilenmeden çalışması gerekmektedir. Ya da bir başka anlatım ile elektromanyetik uyumluluk, elektrikli veya elektronik cihazlar çalışırken, başka cihaz veya sistemlerden etkilenmeme ya da bunları etkilememe durumudur.

Örneğin havayolları şirketleri uçuş sırasında mobil telefonların veya tablet bilgisayarların kullanılmamasını istemektedir. Çünkü bunlar kullanılırken, yani ses veya veri iletişimi yapılırken, uçağınuçuş sistemleri güvenli çalışmayabilir. Bu durum bir elektromanyetik girişimdir. Bu örnekte girişim kaynağı mobil telefon, kuplaj yolu hava, etkilenen sistem ise uçağın sistemleridir.

Bir başka örnek bir matkap kullanılırken televizyon ekranında parazitlenme olmasıdır. Bu örnekte de girişim kaynağı matkap, kuplaj yolu enerji şebeke hattı, yani elektrik kabloları, etkilenen sistem ise televizyon ekranıdır.

Eğer bu örneklerde uçakta kullanılan mobil telefon uçağın uçuş güvenliğini tehlikeye atmıyorsa veya matkabın kullanılması teleziyon ekranında parazite neden olmuyorsa, o zaman elektromanyetik uyumluluktan söz edilmektedir.

Bugün elektrik ve elektronik dünyasında o kadar hızlı yenilikler yaşanıyor ki, elektromanyetik uyumluluk konusu daha ciddi bir şekilde üzerinde durulan bir konu haline gelmiştir.

Günümüzde askeri alanlardan tıptaki gelişmelere, uzay teknolojilerinden otomotiv sektörüne kadar birçok sektörde elektromanyetik uyumluluk gerekliliklerine uymak önemli olmuştur. Bu konuda bir yandan yasal düzenlemeler yapılırken bir yandan standartlar geliştirilmektedir. Bu standartlar elekrikli veya elektronik sistemlerin çevrelerine yaydıkları elektromanyetik enerjinin ya da çevreden etkilenerek alınganlık gösterdikleri enerjinin sınır değerlerini göstermektedir.