• 0 212 702 40 00
  • 0 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

İhracat Uygunluk Sertifikası

Bazı ülkeler, ülkelerine gönderilecek ürünlerin bir kısmı için, bu ürünlerin gümrüklerden hızlı ve kolay bir şekilde geçmelerini sağlamak amacı ile bir uygunluk sertifikası talep etmektedir. Bu ürünler genel olarak yüksek riskli olarak kabul edilen ürünlerdir. Yüksek riskli ürünler, doğası gereği tüketiciler için büyük güvenlik riskleri taşıyan ürünlerdir. Bu yüzden de daha sevkiyat öncesinde bu tür ürünlerin yüksek düzeyde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Çeşitli ülkelerde yüksek riskli olarak kabul edilen bir kısım ürünler şunlardır: elektrikli su ısıtıcıları, elektrikli ısıtıcı cihazlar, elektrik uzatma kabloları, prizler, fişler ve adaptörler, mobil şarj aletleri, saç kurutma makinaları, çocuk oyuncakları, araba lastikleri ve fren balatası, yağ filtreleri, hava filtreleri ve yakıt filtreleri gibi bazı otomobil yedek parçaları.

Bunun yanı sıra bazı ülkeler ithal edilecek ürünler için enerji verimliliği uyumluluğu aramaktadır. Ayrıca bu tür ürünlerin, uluslararası güvenlik standardı gereklilikleri yanı sıra kendi ulusal standartlarına ve yasal düzenlemelerine de uymalarını ve bu açıdan performanslarının belirlenmesini talep etmektedir. Enerji verimliliği gereksinimlerine uyması aranan bazı ürünler şunlardır: buzdolapları, derin dondurucular, çamaşır makinaları, bulaşık makinaları, klimalar, elektrik motorları, elektrik lambaları, aydınlatma armatürleri ve araç lastikleri.

İhracat uygunluk sertifikası uygulamasında muaf tutulan ürünler de bulunmaktadır. Bu tür başlıca ürünler, gıda ürünleri, medikal ürünler, savunma sanayi ürünleri, örnek ürünler, sağlık ürünleri ve geçici olarak alınan ürünlerdir. Muaf tutulsa da çoğu zaman gümrüklerde problem yaşamamak için bu tür ürünler için de sevkiyat öncesinde ihracat uygunluk sertifikası alınması önerilmektedir.

Günümüzde birçok ülke tarafından uygulanmakta olan ihracat uygunluk sertifikası programının başlıca amacı ülke vatandaşlarının sağlık ve güvenliklerinin korunmasıdır. Bunu sağlamak için de ülkeye girecek ürünlerin, yerli ve yabancı standartlara, ülkenin yasal düzenlemelerine ve taraflar arasında yapılan anlaşma koşullarına uygun olduğunun, daha yükleme öncesinde gözlenmesi, test ve analizlerinin yapılması ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu tür ölçüm, test, analiz ve gözetim çalışmaları, ihracatçı firmanın bulunduğu ülkede faaliyet gösteren ve tarafsız ve bağımsız hareket eden yetkili kuruluşlar ve laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilmektedir.

İhracat uygunluk sertifikası programı uygulayan ülkeler, standartlara ve teknik şartnamelere uymayan, güvenilir olmayan ve sahte ve sağlıksız ürünlerin ithalatını önleme çabasındadır.

İhracat uygunluk sertifikası programının bir diğer önemli amacı, çevrenin korunmasıdır. Günümüzde doğal kaynakların hoyratça kullanılması ve atıkların yarattığı korkunç tahribat, yerkürenin ekolojik dengesini bozmakta ve doğayı onarılmaz şekilde etkilemektedir. Bu bakımdan her ülke doğanın korunmasından sorumludur ve üzerine düşeni yapmak zorundadır.

İhracat uygunluk sertifikası uygulamasının bir başka olumlu yönü de, ülkeye girecek ürün ve hizmetlerin kalitesini iyileştirmektir. Kalitesiz ürünler hem insanların sağlığı hem de doğanın kirlenmesi açısından ciddi birer tehdittir. Ürün kalitesinin yükselmesi ancak üretim aşamalarında standartlara uymak ve modern üretim teknikleri kullanmakla elde edilebilir.

Kısaca ihracat uygunluk sertifikası programı ile ürünlerin onaylı ve güvenilir oldukları kanıtlanmış olmakta ve bu ürünlerin gümrüklerde beklememesi ve sorunsuz ve hızlı bir şekilde geçmesi açısından önemli olmaktadır. Bu sayede işletmeler de daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli ürünler üretmiş olmaktadır.

Kuruluşumuz diğer belgelendirme hizmetleri kapsamında ihracat uygunluk sertifikası hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Diğer belgelendirme hizmetleri kapsamında verilen kaynak ihracat uygunluk sertifikası hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok farklı belgelendirme hizmetleri de verilmektedir.

Sertifikasyon Hizmetleri