trarbgzh-TWenfrkadefaru

Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Standartları

Aşağıdaki standartların hepsinin test, denetim ve belgelendirme hizmetleri ilgilenmekteyiz. Profesyonel ve deneyimli olarak tüm işlemleri gerçekleştirmekteyiz.

 

TS EN 50385 Radyo frekansı elektromanyetik alanlarına (110 mhz-40ghz) kamunun genel maruziyetine ilişkin referans seviyeleri ya da temel kısıtlamaları bulunan telsiz haberleşme sistemleri için radyo baz istasyonları ve sabit terminal istasyonlarının uyumluluğunu göstermek için ürün standardı

TS 12440/T1 Faksimile kağıtları tadil 1

TS EN 50385 İnsanların maruz kaldığı radyo frekans elektromanyetik alanlarla (110 MHz- 40 GHz) ilgili olarak, kablosuz haberleşme sistemlerinde kullanılan radyo baz istasyonlarının ve sabit terminal istasyonlarının, referans seviyelere veya temel kısıtlamalara uygunluğunu göstermek için mamul standardı - Kamuyla ilgili

TS EN 50384 Radyo frekans elektromanyetik alanlara verilen referans seviyelerle ilgili veya temel kısıtlamalı kablosuz telekominikasyon sistemleri için sabit uç istasyonları ve radyo istasyonlarının uyğunluğunu gösretmek için ürün standardı (110 mhz-40 ghz)

TS EN 302623 V1.1.1 3400 mhz ila 3800 mhz frekans bandındaki geniş band telsiz erişim sistemleri (bwa); Mobil terminal istasyonları; R&tte direktifi madde 3.2'deki temel kuralları kapsayan harmonize edilmiş en standardı

TS EN 302544-2 V1.1.1 2500 mhz ila 2690 mhz frekans bandında çalışan geniş band veri iletim sistemleri; Bölüm 1: Tdd kullanıcı donanım istasyonları; Rtte direktifinin madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302544-1 V1.1.1 2500 mhz ila 2690 mhz frekans bandında çalışan geniş band veri iletim sistemleri; Bölüm 1: Tdd kullanıcı donanım istasyonları; Rtte direktifinin madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 41003 Haberleşme ağlarına bağlanan cihazlar için özel güvenlik kuralları

TS EN 302977 V1.1.2 Satellite earth stations and systems (ses); Harmonized en for vehicle-Mounted earth stations (vmes) operating in the 14/12 ghz frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the r&tte directive

TS EN 302752 V1.1.1 Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (erm); Active radar target enhancers; Harmonized en covering the essential requirements of article 3.2 of the r&tte directive

TS EN 302645 V1.1.1 Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (erm); Short range devices; Global navigation satellite systems (gnss) repeaters; Harmonized en covering the essential requirements of article 3.2 of the r&tte directive

TS EN 302625 V1.1.1 Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (erm); 5 ghz broadband disaster relief applications (bbdr); Harmonized en covering the essential requirements of article 3.2 of the r&tte directive

TS EN 302561 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm);25 khz, 50 khz, 100 khz veya 150 khz'lik bir kanal band genişliğinde çalışan sabit ya da sabit olmayan zarf modülasyonu kullanan radyo cihazı; Rtte direktifinin madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302544-1 V1.1.2 2500 mhz ila 2690 mhz frekans bandında çalışan geniş band veri iletim sistemleri; Bölüm 1: Tdd kullanıcı donanım istasyonları; Rtte direktifinin madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302498-2 V1.1.1 Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (erm); Short range devices (srd); Technical characteristics for srd equipment using ultra wideband technology (uwb); Object discrimination and characterization applications for power tool devices operating in the frequency band from 2,2 ghz to 8,5 ghz; Part 2: Harmonized en covering the essential requirements of article 3.2 of the r&tte directive

TS EN 302435-2 V1.3.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm); Kısa mesafeli cihazlar; Ultra geniş band (uwb) teknolojisi kullanan srd donanımı ile ilgili teknik özellikler; 2,2 ghz ila 8 ghz frekans bandında çalışan yapı malzemesi analizi ve sınıflandırma donanımı uygulamaları; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302217-4-2 V1.5.1 Sabit radyo sistemleri; Noktadan noktaya cihaz ve antenler için karakteristikler ve kurallar bölüm 4-2: Antenler için rtte direktifinin madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302217-3 V1.3.1 Sabit radyo sistemleri; Noktadan noktaya cihaz ve antenler için karakteristikler ve kurallar; Bölüm 3: Koordineli frekansın ya da koordinesiz kullanımın uygulanabildiği frekans bandlarında çalışan cihaz; Rtte direktifinin madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302217-2-2 V1.4.1 Sabit radyo sistemleri; Noktadan noktaya cihaz ve antenler için karakteristikler ve kurallar bölüm 2-2: Frekans koordinasyonunun uygunlandığı frekans bantlarında çalışan sayısal sistemler için rtte direktifinin madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 301908-12 V4.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm);Imt-2000 3. kuşak hücresel şebekeler için baz istasyonları (bs), tekrarlayıcılar ve kullanıcı cihazı (ue); ; bölüm 12: Rtte direktifinin madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan ımt-2000, cdma çok taşıyıcılı (cdma 2000) (tekrarlayıcılar) için uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 301839-2 V1.3.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm); Kısa mesafeli cihazlar (srd); 402 mhz - 405 mhz frekans aralığında çalışan çok düşük güçlü aktif tıbbi amaçlı vücuda yerleştirilebilen cihazlar (ulp-Amı) ve çevre elemanları (ulp-Amı-P) - Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2 gereğince temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış en standard

TS EN 301783-2 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Seyyar kara hizmeti; Ticarî olarak piyasada bulunan amatör radyo cihazları; Bölüm 2: R ve tte direktifinin madde 3.2.’sine göre temel şartları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 301489-12 V2.2.2 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm);Radyo cihaz ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emc) standardı; Bölüm 12: Sabit uydu hizmetlerinde (fss) 4 ghz ilâ 30 ghz frekans aralıklarında çalışan uydu etkileşmeli yer istasyonları ve çok küçük açıklıklı terminaller için özel şartlar

TS EN 301166-2 V1.2.3 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm); Kara mobil hizmeti; Anten konektörü olan ve dar band kanallarda çalışan ve analog ve/veya sayısal haberleşme (konuşma ve/veya veri) için radyo cihazları - Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2 gereğince temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış en standard

TS EN 300698-3 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm); Vhf bandlarında çalışan seyyar deniz hizmeti için iç sularda kullanılan radyotelefon vericileri ve alıcıları; Bölüm 3: R ve tte direktifinin madde 3.3 (e)'sine göre temel şartları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 300698-2 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Vhf bandlarında çalışan seyyar deniz hizmeti için iç sularda kullanılan radyotelefon vericileri ve alıcıları; Bölüm 2: R ve tte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 300373-3 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Mf ve hf bandlarında mobil deniz sistemlerinde kullanılan verici ve alıcılar; Bölüm 3: Rtte direktifinin madde 3.3(e)'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 300373-2 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Mf ve hf bandlarında mobil deniz sistemlerinde kullanılan verici ve alıcılar; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

tst EN 300220-2 V2.3.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Kısa erişimli cihazlar (srd) - 500 mw' a kadar olan güç seviyelerine ulaşabilen ve 25 mhz ile 1000 mhz frekans aralığında çalışan radyo cihazları - Bölüm 2: Uygunluk maksatlarını amaçlayan ek parametrele

TS EN 62369-1 0 ghz ila 300 ghz frekans aralığı boyunca çeşitl uygulamalarda kısa menzilli elemanlardan (srd'ler) üretilen elektromanyetik alanlara insanın maruz kalmasının değerlendirilmesi - Bölüm 1: Elektronik madde arama, radyo frekans tanıma ve benzeri sistemler

TS EN 301908-4 V5.2.1(EN) Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Imt-2000 üçüncü kuşak hücresel şebekeler için tekrarlayıcılar ve kullanıcı cihazı (ue) bölüm 4: Rtte direktifinin madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan ımt-2000 cdma çok taşıyıcılı (cdma2000) (ue) için uyumlaştırılmış en standardı