trarbgzh-TWenfrkadefaru

Radyo Haberleşmesi Standartları

Şirketimiz küçük ve büyük ayırt etmeksizin tüm şirketlerin  profesyonel olarak aşağıda bahsedilen tüm standartların test, denetim ve belgelendirmesini yapmaktadır.

 

TS EN 61079-1 Uydu yayın iletişiminde kullanılan 12 ghz bandındaki alıcılarda ölçme metotları bölüm 1: Bina dışı birimlerde radyo frekans ölçmeleri

TS EN 61319-1+A11 Uydu alıcı cihazlarının ara bağlantıları-Bölüm 1: Avrupa

TS EN 60510-2-5 Uydu yer istisyonlarında kullanılan radyo cihazları için ölçme metotları-Bölüm 2: Alt-Sistemler için ölçmeler-Kısım 5: Frekans modulatörleri

TS EN 60510-2-6 Uydu yer istasyonlarında kullanılan radyo cihazları için ölçme metotları-Bölüm 2: Alt-Sistemler için ölçmeler-Kısım 6: Frekans demodülatörleri

TS EN 60510-3-4 Uydu yer istasyonlarında kullanılan radyo cihazları için ölçme metotları-Bölüm 3: Alt sistemlerin kombinasyonları için ölçmeler-Kısım 4: Frekans bölmeli çoklayıcı iletişimi için ölçmeler

TS EN 60835-2-2 Sayısal mikrodalga radyo iletim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları bölüm 2-Yeryüzünde kullanılan radyo-Röle sistemlerinde ölçmeler-Kısım iki anten

TS EN 60835-2-4 Sayısal radyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları-Bölüm 2: Karasal radyo röle sistemlerinde ölçmeler-Kısım 4: Modülatör/demodülatör ihtiva eden gönderici/alıcı

TS EN 60835-2-5 Sayısal radyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları-Bölüm 2: Karasal radyo-Röle sistemlerinde ölçmeler-Kısım 5: Sayısal işaret işleme alt sistemleri

TS EN 60835-2-6 Sayısal radyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları-Bölüm 2: Karasal radyo-Röle sistemlerinde ölçmeler-Kısım 6: Koruyucu anahtarlama

TS EN 60835-2-7 Sayısal radyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları-Bölüm 2 : Karasal radyo-Röle sistemlerinde ölçmeler-Kısım 7: Farklılık faktörü anahtarlaması ve birleştirme cihazı

TS EN 60835-2-9 Sayısal radyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları bölüm 2: Karasal radyo-Röle sistemlerinde ölçmeler-Kısım 9: Hizmet kanalları

TS EN 60835-2-10 Sayısal radyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları bölüm 2: Karasal radyo-Röle sistemlerinde ölçmeler-Kısım 10: Bütün sistemin çalışma niteliği

TS EN 60835-3-1 Sayısal radyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları-Bölüm 3: Uydu yer istasyonlarında ölçmeler-Kısım 1: Genel

TS EN 60835-3-2 Sayısal radyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları-Bölüm 3: Uydu yer istasyonlarında ölçmeler-Kısım 2: Anten

TS EN 60835-3-4 Sayısal radyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları-Bölüm 3: Uydu yer istasyonlarında ölçmeler-Kısım 4: Düşük gürültü yükselteci

TS EN 60835-3-5 Sayısal radyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları-Bölüm 3: Uydu yer istasyonlarında ölçmeler-Kısım 5: Alt ve üst dönüştürücüler

TS EN 60835-3-6 Sayısal radyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları-Bölüm 3: Uydu yer istasyonlarında ölçmeler-Kısım 6: Yüksek güç yükselteçleri

TS EN 60835-3-7 Sayısal radyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları-Bölüm 3: Uydu yer istasyonlarında ölçmeler-Kısım 7: Alma sistemlerinin güvenilirlik değeri

TS EN 60835-3-9 Sayısal mikrodalgaradyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları-Bölüm 3: Uydu yer istasyonlarında ölçmeler-Kısım 9: Uç cihazı taşıma başına kanal-Fa2 kaydırmalı anahtarlama

TS EN 60835-3-10 Sayısal radyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları-Bölüm 3: Uydu yer istasyonlarında ölçmeler-Kısım 10: Uç cihazı tdma trafik yer istasyonu

TS EN 60835-3-12 Sayısal radyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları-Bölüm 3: Uydu yer istasyonlarında ölçmeler-Kısım 12: Bütün sistemin çalışma niteliği

TS EN 60835-3-13 Sayısal radyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları-Bölüm 3: Uydu yer istasyonlarında ölçmeler-Kısım 13: Vsat sistemleri

TS EN 60835-3-14 Sayısal radyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları-Bölüm 3: Uydu yer istasyonlarında ölçmeler-Kısım 14-Uydu haberlerini toplama için yer istasyonları

TS EN 61079-5 Uydu yayın iletişimde kullanılan 12 ghz bandındaki alıcılarda ölçme metodu bölüm 5: Mac/paket sistemi için kod çözücü birim üzerinde elektriksel ölçmeler

TS IEC 61079-4 (Eski no: TS prEN 61079-4) Uydu yayın iletişiminde kullanılan 12 ghz bandındaki alıcılarda ölçme metotları bölüm 4: Sayısal alt taşıyıcı ntsc sistemi için ses/veri kod çözücü birimler üzerinde elektriksel ölçmeler

TS IEC 61079-4 (Eski no: TS prEN 61079-4) Uydu yayın iletişiminde kullanılan 12 ghz bandındaki alıcılarda ölçme metotları bölüm 4: Sayısal alt taşıyıcı ntsc sistemi için ses/veri kod çözücü birimler üzerinde elektriksel ölçmeler

TS EN 60835-2-11 Sayısal mikrodalga radyo iletim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları bölüm 2: Yeryüzünde kullanılan radyo - Röle sistemlerinde ölçmeler - Kısım 11: Çapraz polarizasyon girişim iptalcileri"

TS EN 60835-1-2 Sayısal mikrodalga radyo iletim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları-Bölüm 1:Yeryüzünde kullanılan raydo-Role sistemlerinde ve uydu yer istasyonlarında ortak ölçmeler kısım 2: Temel karakteristikler

TS EN 60835-3-11 Sayısal radyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları-Bölüm 3:Uydu yer istasyonlarında ölçmeler-Kısım 11:Scpc-Psk kaydırmalı anahtarlama iletişimi için hizmet kanalı cihazı

TS EN 60835-1-3 Sayısal mikrodalga radyo iletim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları-Bölüm 1:Yeryüzünde kullanılan radyo-Röle sistemlerinde ve uydu yer istasyonlarında ortak ölçmeler-Kısım 3: İletim karakteristikleri

TS IEC 60489-2 (Eski no: TS prEN 60489-2)Radyo cihazları-Gezici servislerde kullanılan-Ölçme metotları-Bölüm 2:A3e, f3e veya g3e yayınlarını kullananan vericiler

TS IEC 60489-2 (Eski no: TS prEN 60489-2)Radyo cihazları-Gezici servislerde kullanılan-Ölçme metotları-Bölüm 2:A3e, f3e veya g3e yayınlarını kullananan vericiler

TS EN 60244-14 Radyo vericileri için ölçme metodları-Bölüm 14: Aynı veya bitişik anteni kullanan iki veya daha fazla vericinin neden olduğu harici ara-Modülasyon ürünleri

TS EN 300674 V 1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm) - Karayolu nakliyatı ve trafik telematikleri (rttt) - 5,8 ghz endüstriyel, bilimsel,tıbbi (ısm) bondela çalışan veri iletişim cihazları için teknik özellikler ve deney metotları

TS 2140 EN 60215 Radyo verici cihazları için - Güvenlik kuralları

TS EN 61300-3-17 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif bileşenler-Temel deney ve ölçme işlemleri-Bölüm 3-17:Deneyler ve ölçmeler-Açılı parlatılmış yüksüklerin uç yüzünün açısı

TS EN 60835-3-6 Sayısal mikrodalga radyo iletim sistemlerinde kullanılan donanımlar için ölçme metotları - Bölüm 3 : Uydu yer istasyonlarında ölçmeler kısım 6: Yüksek güçlü yükselteçler

TS EN 60835-3-7 Sayısal mikrodalga radyo iletim sistemlerinde kullanılan donanım için ölçme metotları- Bölüm 3 : Uydu yer istasyonlarında ölçmeler - Kısım 7: Alıcı sistemin yararlılığı

TS EN 60835-3-9 Sayısal mikrodalga radyo iletim sistemlerinde kullanılan donanımlar için ölçme metotları - Bölüm 3:Uydu yer istasyonlarında ölçmeler kısım 9: Scpc-Psk terminal donanımları

TS EN 60244-14 Radyo vericileri için ölçme metotları - bölüm 14: Aynı veya bitişik antenleri kullanan iki veya daha fazla vericiden kaynaklanan haricî ara modülâsyon ürünleri

TS EN 60510-2-5 Uydu yer istasyonlarında kullanılan radyo cihazları için ölçme metotları bölüm 2: Alt-Sistemler için ölçmeler kısım 5: Frekans modülatörleri

TS EN 60510-2-6 Uydu yer istasyonlarında kullanılan radyo cihazları için ölçme metotları - bölüm 2: Alt-Sistemler için ölçmeler - kısım altı: Frekans demodülatörleri

TS EN 60510-3-4 Uydu yer istasyonlarında kullanılan radyo cihazları için ölçme metotları - bölüm 3: Alt-Sistemlerin birleşimleri için ölçme metotları - kısım 4: Frekans bölmeli çoklamalı (f.d.m.) iletim sistemleri için ölçmeler

TS EN 60864-2 Yayın vericileri veya verici sistemleri ile denetleme cihazları arasındaki ara bağlantıların standardizasyonu - Bölüm 2: Veri yolu tipi ara bağlantıları kullanan sistemler için ara yüz standardları

TS EN 301489-13 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 13: Halk bandında çalışan radyo (cb) ve yardımcı cihaz (konuşmalı - Konuşmasız özellikli) için özel şartlar

TS EN 300373-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Mf ve hf bandlarında mobil deniz sistemlerinde kullanılan verici ve alıcılar; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 300373-3 V.1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Mf ve hf bandlarında mobil deniz sistemlerinde kullanılan verici ve alıcılar; Bölüm 3: Rtte direktifinin madde 3.3(e)'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 301997-2 V.1.1.1 İletişim ve çoklama (tm); Çok noktalı cihaz; 40,5 ghz ilâ 43,5 ghz frekans bandında çoklu ortam telsiz sistemlerinde (mws) kullanmak için radyo cihazı; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302054-2 V.1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Meteorolojik yardımcı cihazlar (met aids); 200 mw'a kadar güç seviyelerinde ve 400,15 mhz ilâ 406 mhz frekans aralığında kullanılan radyo sonda cihazları; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302186 V.1.1.1Uydu yer istasyonları ve sistemleri (ses); Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel kuralları kapsayan 11/12/14 ghz frekans bandlarında çalışan uydu mobil hava yer istasyonları (aes) için uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 301427 V1.2.1 Uydu yer istasyonları ve sistemleri (ses); Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel kuralları kapsayan 11/12/14 ghz frekans bandlarında çalışan hava mobil uydu yer istasyonları hariç düşük veri hızlı mobil uydu yer istasyonları (mes) için uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 301489-20 VI.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 20: Mobil uydu hizmetlerinde (mss) kullanılan mobil yer istasyonları (mes) için özel şartlar

TS EN 301489-22 V1.3.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 22: Yer tabanlı vhf hava mobil ve sabit radyo cihazı için özel şartlar

TS EN 50083-9 Televizyon ve ses işaretleri için kablolu dağıtım sistemleri bölüm 9: Catv/smatv baş uçları ve dvb/mpe6-2 iletim akışları için benzeri profesyonel cihazlar için arayüzler"

TS EN 300674-2-1 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Karayolu taşımacılığı ve trafik telematik sistemleri (rttt); 5,8 ghz sanayi, bilimsel ve tıbbi (ısm) bandda çalışan tahsisli kısa mesafeli haberleşme (dsrc) gönderme cihazı (500 kbit/s / 250 kbit/s); Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 300674-2-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Karayolu taşımacılığı ve trafik telematik sistemleri (rttt); 5,8 ghz sanayi, bilimsel ve tıbbi (ısm) bandda çalışan tahsisli kısa mesafeli haberleşme (dsrc) gönderme cihazı (500 kbit/s / 250 kbit/s); Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 301360 V1.2.1 Uydu yer istasyonları ve sistemleri (ses); Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan 27,5 ghz ilâ 29,5 ghz frekans bandında yer sabit uydulara gönderme yapan uydu kullanıcı terminali (sut) ve uydu etkileşimli terminaller (sıt) için uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 301428 V1.3.1 Uydu yer istasyonları ve sistemleri (ses); Çok küçük hüzmeli terminal (vsat) cihazları için uyumlaştırılmış en standardı; Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan ve 11/12/14 ghz frekans bandında çalışan sadece veriş, verici/alıcı veya sadece alış yapan uydu yer istasyonları

TS EN 301443 V1.3.1 Uydu yer istasyonları ve sistemleri (ses); Çok küçük hüzmeli terminal (vsat) cihazları için uyumlaştırılmış en standardı; Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan ve 4 ghz ve 6 ghz frekans bandında çalışan sadece veriş, verici/alıcı veya sadece alış yapan uydu yer istasyonları

TS EN 301489-11 VI.3.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 11: Karasal ses yayın hizmeti vericileri için özel şartlar

TS EN 301489-25 V2.3.2 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 25: Cdma 1x yaygın spektrumlu mobil istasyonlar ve yardımcı cihazlar için özel şartlar

TS EN 301489-26 V2.3.2 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 26: Cdma 1x yaygın spektrumlu baz istasyonları, tekrarlayıcılar ve yardımcı cihazlar için özel şartlar

TS EN 301489-32 VI.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 32: Yer ve duvar sonda radar uygulamaları için özel şartlar

TS EN 302017-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Genlik modülasyonlu (am) ses yayın hizmetleri için verici cihazı; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302018-2 VI.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Frekans modülasyonlu (fm) ses yayın hizmetleri için verici cihazı; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 301489-7 V1.3.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 7: Sayısal hücresel radyo telekomünikasyon sistemlerinin (gsm ve dcs) mobil ve taşınabilir radyo ve yardımcı cihazlar için özel şartları

TS EN 302291-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Kısa mesafeli cihazlar (srd); 13,56 mhz'de çalışan yakın mesafe endüktif veri haberleşme cihazı; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302340 V1.1.1 Uydu yer istasyonları ve sistemleri (ses); Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan sabit uydu hizmeti (fss)'e tahsis edilmiş 11/12/14 ghz frekans bandında çalışan gemi güvertesindeki uydu yer istasyonları (esv) için uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 62273-1 Radyo vericileri için ölçme metotları - Bölüm 1: Karasal sayısal televizyon vericileri performans özellikleri  

TS EN 60728-4 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli hizmetler için kablolu şebekeler - Bölüm 4: Eş eksenli kablo şebekeleri için pasif geniş bandlı donanım

TS EN 302623 V1.1.13400 mhz ila 3800 mhz frekans bandındaki geniş band telsiz erişim sistemleri (bwa); Mobil terminal istasyonları; R&tte direktifi madde 3.2'deki temel kuralları kapsayan harmonize edilmiş en standardı

TS EN 302609 V1.1.1Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm); Kısa mesafeli cihazlar (srd); Euroloop tren yolu kontrol sistemleri; R&tte direktifi madde 3.2'deki temel kuralları kapsayan harmonize edilmiş en standardı

TS EN 302608 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm); Kısa mesafeli cihazlar (srd); Eurobalise tren yolu kontrol sistemleri; R&tte direktifi madde 3.2'deki temel kuralları kapsayan harmonize edilmiş en standardı

TS EN 302571 V1.1.1 Akıllı taşıma sistemleri (ıts); 5855 mhz ila 5925 mhz frekans bandında çalışan radyo iletişim donanımı; Rtte direktifi madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302544-2 V1.1.1 2500 mhz ila 2690 mhz frekans bandında çalışan geniş band veri iletim sistemleri; Bölüm 1: Tdd kullanıcı donanım istasyonları; Rtte direktifinin madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302544-1 V1.1.1 2500 mhz ila 2690 mhz frekans bandında çalışan geniş band veri iletim sistemleri; Bölüm 1: Tdd kullanıcı donanım istasyonları; Rtte direktifinin madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302435-2 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm); Kısa mesafeli cihazlar; Ultra geniş band (uwb) teknolojisi kullanan srd donanımı ile ilgili teknik özellikler; 2,2 ghz ila 8 ghz frekans bandında çalışan yapı malzemesi analizi ve sınıflandırma donanımı uygulamaları; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302264-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm); Kısa mesafeli cihazlar; Karayolları taşımacılık ve ulaşım telematik sistemleri (rttt); 77 ghz ila 81 ghz bandında çalışan kısa mesafe radar donanımı; Bölüm 2: R&tte direktifi madde 3.2'deki temel kuralları kapsayan harmonize edilmiş en standardı

TS EN 301489-33 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm);Radyo cihazı için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 33: Ultra geniş band (uwb) iletişim cihazları için özel şartlar

TS EN 301489-29 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm);Radyo cihazı için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 29: 401 mhz ila 402 mhz ve 405 mhz ila 406 mhz bandlarında çalışan tıbbi veri servis cihazları (meds) için özel şartlar

TS EN 301166-2 V 1.2.2 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm); Kara mobil hizmeti; Anten konektörü olan ve dar band kanallarda çalışan ve analog ve/veya sayısal haberleşme (konuşma ve/veya veri) için radyo cihazları - Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2 gereğince temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış en standard

TS EN 301406 V2.1.1 Geliştirilmiş sayısal kablosuz telekomünikasyon cihazı (dect); R ve tte direktifinin madde 3.2’sine göre temel şartları kapsayan geliştirilmiş sayısal kablosuz telekomünikasyon cihazı (dect) için uyumlaştırılmış en standardı; Genel radyo standardı

TS EN 302977 V1.1.2Satellite earth stations and systems (ses); Harmonized en for vehicle-Mounted earth stations (vmes) operating in the 14/12 ghz frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the r&tte directive

TS EN 302752 V1.1.1 Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (erm); Active radar target enhancers; Harmonized en covering the essential requirements of article 3.2 of the r&tte directive

TS EN 302645 V1.1.1 Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (erm); Short range devices; Global navigation satellite systems (gnss) repeaters; Harmonized en covering the essential requirements of article 3.2 of the r&tte directive

TS EN 302625 V1.1.1 Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (erm); 5 ghz broadband disaster relief applications (bbdr); Harmonized en covering the essential requirements of article 3.2 of the r&tte directive

TS EN 302561 V1.2.1Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm);25 khz, 50 khz, 100 khz veya 150 khz'lik bir kanal band genişliğinde çalışan sabit ya da sabit olmayan zarf modülasyonu kullanan radyo cihazı; Rtte direktifinin madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302544-1 V1.1.2 2500 mhz ila 2690 mhz frekans bandında çalışan geniş band veri iletim sistemleri; Bölüm 1: Tdd kullanıcı donanım istasyonları; Rtte direktifinin madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302498-2 V1.1.1 Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (erm); Short range devices (srd); Technical characteristics for srd equipment using ultra wideband technology (uwb); Object discrimination and characterization applications for power tool devices operating in the frequency band from 2,2 ghz to 8,5 ghz; Part 2: Harmonized en covering the essential requirements of article 3.2 of the r&tte directive

TS EN 302435-2 V1.3.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm); Kısa mesafeli cihazlar; Ultra geniş band (uwb) teknolojisi kullanan srd donanımı ile ilgili teknik özellikler; 2,2 ghz ila 8 ghz frekans bandında çalışan yapı malzemesi analizi ve sınıflandırma donanımı uygulamaları; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302217-4-2 V1.5.1 Sabit radyo sistemleri; Noktadan noktaya cihaz ve antenler için karakteristikler ve kurallar bölüm 4-2: Antenler için rtte direktifinin madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302217-3 V1.3.1 Sabit radyo sistemleri; Noktadan noktaya cihaz ve antenler için karakteristikler ve kurallar; Bölüm 3: Koordineli frekansın ya da koordinesiz kullanımın uygulanabildiği frekans bandlarında çalışan cihaz; Rtte direktifinin madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302217-2-2 V1.4.1 Sabit radyo sistemleri; Noktadan noktaya cihaz ve antenler için karakteristikler ve kurallar bölüm 2-2: Frekans koordinasyonunun uygunlandığı frekans bantlarında çalışan sayısal sistemler için rtte direktifinin madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 301908-12 V4.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm);Imt-2000 3. kuşak hücresel şebekeler için baz istasyonları (bs), tekrarlayıcılar ve kullanıcı cihazı (ue); ; bölüm 12: Rtte direktifinin madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan ımt-2000, cdma çok taşıyıcılı (cdma 2000) (tekrarlayıcılar) için uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 301839-2 V1.3.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm); Kısa mesafeli cihazlar (srd); 402 mhz - 405 mhz frekans aralığında çalışan çok düşük güçlü aktif tıbbi amaçlı vücuda yerleştirilebilen cihazlar (ulp-Amı) ve çevre elemanları (ulp-Amı-P) - Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2 gereğince temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış en standard

TS EN 301783-2 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Seyyar kara hizmeti; Ticarî olarak piyasada bulunan amatör radyo cihazları; Bölüm 2: R ve tte direktifinin madde 3.2.’sine göre temel şartları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 301489-12 V2.2.2 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm);Radyo cihaz ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emc) standardı; Bölüm 12: Sabit uydu hizmetlerinde (fss) 4 ghz ilâ 30 ghz frekans aralıklarında çalışan uydu etkileşmeli yer istasyonları ve çok küçük açıklıklı terminaller için özel şartlar

TS EN 301166-2 V1.2.3 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm); Kara mobil hizmeti; Anten konektörü olan ve dar band kanallarda çalışan ve analog ve/veya sayısal haberleşme (konuşma ve/veya veri) için radyo cihazları - Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2 gereğince temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış en standard

TS EN 300698-3 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm); Vhf bandlarında çalışan seyyar deniz hizmeti için iç sularda kullanılan radyotelefon vericileri ve alıcıları; Bölüm 3: R ve tte direktifinin madde 3.3 (e)'sine göre temel şartları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 300698-2 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Vhf bandlarında çalışan seyyar deniz hizmeti için iç sularda kullanılan radyotelefon vericileri ve alıcıları; Bölüm 2: R ve tte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 300373-3 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Mf ve hf bandlarında mobil deniz sistemlerinde kullanılan verici ve alıcılar; Bölüm 3: Rtte direktifinin madde 3.3(e)'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 300373-2 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Mf ve hf bandlarında mobil deniz sistemlerinde kullanılan verici ve alıcılar; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 60728-11 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli servisler için kablo şebekeleri - Bölüm 11: Güvenlik

TS EN 50529-1 Emu şebeke standardı - Bölüm 1: Telefon kablolarının kullanıldığı telli haberleşme şebekeleri

TS EN 50529-2 Emu şebeke standardı - Bölüm 2: Eşmerkezli kabloların kullanıldığı telli haberleşme şebekeleri

TS EN 50529-2:2010 Emu şebeke standardı - Bölüm 2: Eşeksenli kabloları kullanan telli hatlı haberleşme şebekeleri

TS EN 50529-1 Emu şebeke standardı - Bölüm 1: Telefon hatlarını kullanan telli hatlı haberleşme şebekeleri

TS EN 301489-1 V1.9.2 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm);Radyo cihazı ve hizmetleri için elekttromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 1: Ortak tenik kurallar

TS EN 300113-2 V1.5.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm); Kara mobil hizmeti; Anten konektörü olan ve sabit veya sabit olmayan zarf modülasyonu kullanılan verilerin (ve/veya konuşma) iletilmesi amaçlanmış radyo cihazları - Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2 gereğince temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 300113-1 V1.7.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Kara seyyar hizmeti - Sabit veya sabit olmayan zarf modülasyonu kullanan ve bir anten bağlayıcısına sahip olan veri iletimi (ve/veya konuşma) için amaçlanan radyo donanımı - Bölüm 1: Teknik karakteristikler ve ölçme metotları

TS EN 300113-2 V1.5.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Kara seyyar hizmeti - Sabit veya sabit olmayan zarf modülasyonu kullanan veri (ve/veya konuşma) iletimi için amaçlanan ve bir anten bağlayıcıya sahip radyo donanımı - bölüm 2: R&tte direktifinin madde 3.2’sine göre temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

tst EN 300793 V1.1.1 Elektromanyetik uygunluk ve radyo spektrum unsurları - Yeryüzü seyyar hizmeti - Tip deneyi için cihaz tanıtımı  

TS EN 60728-6 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli hizmetler için kablo şebekeleri - Bölüm 6: Optik donanım

TS EN 61162-450 Deniz seyrüsefer ve radyokomünikasyon ekipman ve sistemleri-Sayısal ara yüzler-Bölüm 450:Çoklu konuşmacılar ve çoklu dinleyiciler-Ethernet arabağlayıcılar

TS EN 62634 Radyo veri sistemi (RDS) - Alıcı ürünler ve karakterleri- Ölçüm yöntemleri

TS EN 50360/AC İnsanların maruz kaldığı elektromanyetik alanlara (300 mhz-3 ghz) ilişkin temel sınırlamalar ile seyyar telefonların uygunluğunu gösteren ürün standardı

tst EN 300220-2 V2.3.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Kısa erişimli cihazlar (srd) - 500 mw' a kadar olan güç seviyelerine ulaşabilen ve 25 mhz ile 1000 mhz frekans aralığında çalışan radyo cihazları - Bölüm 2: Uygunluk maksatlarını amaçlayan ek parametreler

tst EN 300328 V1.7.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Geniş bandlı iletim sistemleri; Yaygın spektrum modülasyon tekniğini kullanan ve 2,4 ghz ısm bandında çalışan veri iletim cihazı; Bölüm 2:R ve tte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

tst EN 300674 V 1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm) - Karayolu nakliyatı ve trafik telematikleri (rttt) - 5,8 ghz endüstriyel, bilimsel,tıbbi (ısm) bondela çalışan veri iletişim cihazları için teknik özellikler ve deney metotları  

tst EN 300674-2-1 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Karayolu taşımacılığı ve trafik telematik sistemleri (rttt); 5,8 ghz sanayi, bilimsel ve tıbbi (ısm) bandda çalışan tahsisli kısa mesafeli haberleşme (dsrc) gönderme cihazı (500 kbit/s / 250 kbit/s); Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

tst EN 300674-2-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Karayolu taşımacılığı ve trafik telematik sistemleri (rttt); 5,8 ghz sanayi, bilimsel ve tıbbi (ısm) bandda çalışan tahsisli kısa mesafeli haberleşme (dsrc) gönderme cihazı (500 kbit/s / 250 kbit/s); Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

tst EN 300761 V 1.1.1Elektromanyetik uygunluk ve radyo spektrum unsurları - Demiryolları için otomatik araç tanıma

tst EN 301357 V 1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo frekans bandı konuları (erm) - Cept tarafından tavsiye edilen 863 - 865 mhz frekans bandında çalışan ve interral anten kullanan kablosuz analog geniş bandlı ser devrelerinin deney yöntemleri ve teknik özellikleri  

TS EN 60728-3 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli hizmetler için kablo şebekeleri-Bölüm 3:Koaksiyel kablo şebekeleri için aktif , geniş bantlı cihazlar

TS EN 50083-2 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli hizmetler için kablo şebekeleri - Bölüm 2: Cihaz için elektromanyetik uyumluluk

TS EN 301091 V 1.1.1Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM) - Karayolu taşımacılığı ve trafik telematiği (RTTT) - 76 GHz - 77 GHz frekans aralığında çalışan radar donanımı ile ilgili teknik karakteristikler ve deney yöntemleri

TS EN 301908-4 V5.2.1(EN) Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Imt-2000 üçüncü kuşak hücresel şebekeler için tekrarlayıcılar ve kullanıcı cihazı (ue) bölüm 4: Rtte direktifinin madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan ımt-2000 cdma çok taşıyıcılı (cdma2000) (ue) için uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 301908-5 V5.2.1(EN) Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Imt-2000 üçüncü kuşak hücresel şebekeler için tekrarlayıcılar ve kullanıcı cihazı (ue) bölüm 5: Rtte direktifinin madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan ımt-2000 cdma çok taşıyıcılı (cdma2000) (bs) için uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 301908-13 V5.2.1 Imt hücresel ağlar; R & tte direktifi madde 3.2 şartları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı;Bölüm 13: Karasal telsiz erişim evrensel gelişimi (e-Ultra) kullanıcı donanımı (ue)

TS EN 60244-15 Radyo vericileri için ölçme metotları - Bölüm 15: Ses yayını için genlik modülasyonlu vericiler

TS EN 300220-2 V2.4.1 Elektromanyetik Uyumluluk Ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) - Kısa Erişimli Cihazlar (SRD) - 500 mW' a Kadar Olan Güç Seviyelerine Ulaşabilen Ve 25 MHz İle 1000 MHz Frekans Aralığında Çalışan Radyo Cihazları - Bölüm 2: Uygunluk Maksatlarını Amaçlayan Ek Parametreler

TS EN 300328 V1.8.1(EN) Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Geniş Bandlı İletim Sistemleri; Yaygın Spektrum Modülasyon Tekniğini Kullanan ve 2,4 GHz ISM Bandında Çalışan Veri İletim Cihazı; Bölüm 2:R ve TTE Direktifinin Madde 3.2'sine Göre Temel Şartları Kapsayan Uyumlaştırılmış EN Standardı

TS EN 301489-17 V2.2.1(EN) Elektromanyetik uyumluluk ve Radyospektrum konuları (ERM);Radyo cihazı için elekttromanyetik uyumluluk (EMU) standardı; Bölüm 17: 2,4 GHz geniş bandlı transmisyon sistemleri, 5 GHz yüksek performanslı RLAN cihazı ve 5,8 GHz geniş bandlı veri iletme sistemleri için özel şartlar

TS EN 302288-2 V1.6.1(EN) Elektromanyetik uyumluluk ve Radyospektrum konuları (ERM);Kısa mesafe cihazlar; Karayolu ulaştırma ve trafik telematik (RTTT); 24 GHz aralığında çalışan kısa mesafe radar cihazı R ve TTE direktifi paragraf 3.2'deki temel ozellikleri kapsayan harmonize edilmis EN

TS EN 60728-3-1 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli hizmetler için kablo şebekeleri-Bölüm 3-1:DVB-C işaretleri ile yüklü tam sayısal kanallar için doğrusalsızlık ölçümü yöntemleri

TS EN 62272-2 Sayısal radyo mondiale (DRM) - Bölüm 2: 30 MHz altındaki frekans bandında çalışan sayısal radyo- DRM vericileri için ölçme metotları

TS EN 62106 87,5 MHz ila 108.0 MHz frekans aralığında VHF/FM ses yayını için radyo veri sistemi (RDS) özellikleri

TS EN 62388 Denizcilikte kullanılan yön bulma ve radyo haberleşme cihazları ve sistemleri - Gemi radarları - Performans özellikleri, deney metotu ve talep edilen deney sonuçları

TS EN 50083-8 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli hizmetler için kablo şebekeleri-Bölüm 8: Şebekeler için elekromanyetik uyumluluk

TS EN 300220-1 V 2.4.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (ERM); Kısa mesafeli cihazlar (SRD); Güç seviyesi 500 mW'a kadar olan 25 MHz-1000 MHz aralığında kullanılan radyo cihazları; Bölüm 1:Teknik özellikler ve test metotları

TS EN 60728-14 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli servisler için kablo ağları - Bölüm 14: RFoG teknolojisi kullanan optik iletim sistemleri

TS EN 60728-10 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli servisler için kablo ağları - Bölüm 10: Geri dönüş yolları için sistem performansı

TS EN 60728-1 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli servisler için kablo ağları - Bölüm 1: İleri yollar için sistem performansı

TS EN 60728-1-1 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli servisler için kablo ağları - Bölüm 1-1: İki yollu ev ağları RF kablajı

TS EN 50083-2:2012/A1 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli hizmetler için kablo şebekeleri - Bölüm 2: Cihaz için elektromanyetik uyumluluk

TS EN 60728-5 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli hizmetler için kablolu şebekeler - Bölüm 5: Baş uç donanımı

TS EN 62803 Telsiz iletişimi için iletim donanımı - Fiber sistemlerde yüksek frekanslı radyoda optik-elektrik dönüşüm cihazının frekans tepkisi - Ölçüm yöntemi

TS EN 62209-1 Elle tutulan ve vücuda monte edilen kablosuz iletişim cihazlarında radyo frekans alanına insan maruziyetinde emilim hızının değerlendirilmesi için ölçüm prosedürü - Bölüm 1: Kulak arkasında kullanılan cihazlar (300 MHz ila 6 GHz frekans aralığı)

TS 2086 EN 60244-1 Radyo frekans vericileri için ölçme metotları bölüm 1:Yayın vericilerinin genel özellikleri

TS EN 50080 Mac-Artık yan bant kablo alıcılarının radyo frekans karakteristikleri

TS EN 50083-9 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli hizmetler için kablo şebekeleri - Bölüm 9: Catv/smatv baş-Uç cihazları için ara yüzler ve dvb/mpeg-2 gönderme akışları için profesyonel donanım

TS EN 50083-8/A11 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli hizmetler için kablo şebekeleri - Bölüm 8: Şebekeler için elektromanyetik uyumluluk

tst EN 50090-2-2/A2 Ev ve bina elektronik sistemleri (ebes) bölüm 2-2: Sistemin görünümü- Genel teknik özellikler  

TS EN 50098-1/A1 Bilgi teknolojisi için müşteri bina ve müştemilatının kablajı-Bölüm 1: Isdn temel erişim

TS EN 50478 Uydu için fonksiyonel alıcı özellikleri - Uydu üzerinden dönüş kanalında düşük veri hızlı sayısal interaktif televizyon- Modem tabaka özellikle

TS EN 50494 Tek bir konut tesisatında, tek eş-Eksenli kablo üzerinden uydu sinyal dağıtımı

TS EN 60244-8 Radyo vericileri için ölçme metotları-Bölüm 8: Televizyon vericilerinin ve aktarıcılarının ölçmesinde kullanılan artık-Yanbant demodülatörleri için çalışma niteliği karakteristikleri

TS EN 60244-12-1 Radyo vericileri için ölçme metotları bölüm 12: Ses ve televizyon yayınında kullanılan vericilerde ve aktarıcılarda kullanılacak tanımlayıcı dokümanların hazırlanması için gerekli kılavuz - Belirtilecek karakteristikler

TS EN 60244-12-2 Radyo vericileri için ölçme metotları - bölüm 12: Ses ve televizyon yayınında kullanılan vericilerde ve aktarıcılarda kullanılacak tanımlayıcı dokümanların hazırlanması için gerekli kılavuz - Özelliğe ilişkin çizelgeler

TS EN 60728-7-3 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli hizmetler için kablo şebekeleri - Bölüm 7-3: Tesis dışını gözlemleyen hibrid fiber eş eksenli - Transponder ara yüz veri hattı (pstıb) özelliğine uyan güç kaynağı

TS EN 60728-7-2 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli hizmetler için kablo şebekeleri - Bölüm 7-2: Tesisin durumunun dışarıdan gözlenmesinde kullanılan hibrid fiber eş eksenli kablo - Ortam erişim kontrol (mac) tabakanın özelliği

TS EN 60835-1-1 Sayısal mikrodalga radyo iletim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları-Bölüm 1: Yeryüzünde kullanılan radyo-Röle sistemlerinde ve uydu yer istasyonlarında ortak ölçmeler kısım bir-Genel

TS EN 60835-1-4 Sayısal mikrodalga radyo iletim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları-Bölüm 1: Yeryüzünde kullanılan radyo-Röle sistemlerinde ve uydu yer istasyonlarında ortak ölçmeler-Kısım 4: İletim çalışma niteliği

TS EN 60835-2-1 Sayısal mikrodalga radyo iletim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları bölüm 2: Yeryüzünde kullanılan radyo-Röle sistemlerinde ölçmeler kısım bir: Genel

TS EN 60835-2-3 Sayısal mikrodalga radyo iletim sistemlerinde kullanılan cihazlarla ilgili ölçme metotları bölüm 2:Yeryüzünde kullanılan radyo röle sistemleri üzerinde yapılan-Kısım 3: Rf kollara ayırma şebekeleri

TS EN 60835-3-5 Sayısal mikrodalga radyo iletim sistemlerinde kullanılan donanımlar için ölçme metotları - Bölüm 3: Uydu yer istasyonlarında ölçmeler - Kısım 5: Yukarı ve aşağı çeviriciler

TS EN 60835-2-4/A1 Sayısal mikrodalga radyo iletim sistemlerinde kullanılan donanımlar için ölçme metotları - Bölüm 2: Karasal radyo röle sistemlerinde ölçmeler - Kısım 4: Modülatör/demodülatör içeren verici/alıcı

TS EN 60835-2-5 Sayısal mikrodalga radyo iletim sistemlerinde kullanılan donanım için ölçme metotları - Bölüm 2 : Karasal radyo-Röle sistemlerinde ölçmeler -Kısım 5: Sayısal sinyal işleme alt sitemi

TS EN 60835-2-8 Sayısal mikrodalga radyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları - Bölüm 2: Yeryüzünde kullanılan radyo-Röle sistemlerinde ölçmeler kısım 8: Uyarlamalı dengeleyici

TS EN 60835-2-9 Sayısal mikrodalga radyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları - Bölüm 2 : Yeryüzünde kullanılan radyo-Röle sistemlerinde ölçmeler - Kısım 9 : Servis kanalları

TS EN 60835-3-4 Sayısal mikrodalga radyo iletim sistemlerinde kullanılan donanımlar için ölçme metotları - Bölüm 3: Uydu yer istasyonlarında ölçmeler - kısım 4: Düşük gürültülü yükselteç

TS EN 60835-2-10 Sayısal mikrodalga radyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları - Bölüm 2 : Yeryüzünde kullanılan radyo-Röle sistemlerinde ölçmeler kısım 10: Tüm sistemin performansı

TS EN 60835-2-11 Sayısal mikrodalga radyo iletim sistemlerinde kullanılan donanım için ölçme metotları - Bölüm 2 : Karasal radyo-Röle sistemlerinde ölçmeler - Kısım 11: Çapraz kutuplama girişim değiştiricisi

TS EN 60835-3-10 Sayısal mikrodalga radyo iletim sistemlerinde kullanılan donanım için ölçme metotları - Bölüm 3 : Uydu yer istasyonlarında ölçmeler - kısım 10: Terminal donanımı - Tdma trafik yer istasyonu

TS EN 60835-3-11 Sayısal mikrodalga radyo iletim sistemlerinde kullanılan donanım için ölçme metotları- Bölüm 3 : Uydu yer istasyonlarında ölçmeler - Kısım 11: Scpc-Spk iletimi için servis kanal donanımı

TS EN 60835-3-12 Sayısal mikrodalga radyo iletim sistemlerinde kullanılan donanımlar için ölçme metotları- Bölüm 3: Uydu yer istasyonlarında ölçmeler - kısım 12: Bütün sistemin performansı

TS EN 60835-3-14 Sayısal mikrodalga radyo iletim sistemlerinde kullanılan donanımlar için ölçme metotları - Bölüm 3: Uydu yer istasyonlarında ölçmeler - Kısım 14: Uydu bilgi toplama sistemi (sng) için yer istasyonları

TS EN 61079-2 Uydu yayın iletişiminde kullanılan 12 gh2 bandındaki alıcılarda ölçme metotları bölüm 2: Doğrudan uydu yayını akortlayıcı birimler için elektriksel ölçmeler

TS EN 61079-3 Uydu yayın iletişiminde kullanılan 12 ghz bandındaki alıcılarda ölçme metotları bölüm 3: Bir adet bina dışı birim ve bir adet doğrudan uydu yayını akortlayıcı birimden müteşekkil alıcı sistemlerinin tüm çalışma niteliklerinin elektriksel ölçmeleri

TS prEN 61079-4/T1 (Numara tadili: TS IEC 61079-4) Uydu yayın iletişiminde kullanılan 12 ghz bandındaki alıcılarda ölçme metotları bölüm 4: Sayısal alt taşıyıcı ntsc sistemi için ses/veri kod çözücü birimler üzerinde elektriksel ölçmeler

TS prEN 61079-4/T1 (Numara tadili: TS IEC 61079-4) Uydu yayın iletişiminde kullanılan 12 ghz bandındaki alıcılarda ölçme metotları bölüm 4: Sayısal alt taşıyıcı ntsc sistemi için ses/veri kod çözücü birimler üzerinde elektriksel ölçmeler

TS EN 61110 Gemiler için omega sistemi ve diferansiyel omega alıcıları-İşletim ve çalışma niteliği gerekleri-Deney metotları ve gerekli deney sonuçları

TS EN 61114-1 11/12 ghz bandındaki uydu yayınlarında kullanılan alıcı antenler - Bölüm 1: Elektriksel ölçmeler

TS EN 61319-1 Uydu alıcı cihazlarının ara bağlantıları - bölüm 1: Avrupa

TS EN 62071 Video kaydedici- 6,35 mm manyetik kaset kullanan helezonik taramalı sayısal- Format d-7

TS EN 300113-1 V1.7.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm); Kara mobil hizmeti; Anten konektörü olan ve sabit veya sabit olmayan zarf modülasyonu kullanılan verilerin (ve/veya konuşma) iletilmesi amaçlanmış radyo cihazları - Bölüm 1: Teknik karakteristikler ve ölçme metotları

TS EN 300152 V 1.2.1Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Sadece rota tayin amaçlı 121.5 mhz veya 121.5 ve 243 mhz frekanslarında kullanımı amaçlanan seyrüsefer acil pozisyon gösterme radyo sinyali - Teknik özellikler ve ölçüm metodları

TS EN 300497-4 V 0.3.0 Sayısal aktarılmış kablosuz haberleşme cihazı (dect) - Ortak arayüzey (cı) deney kütüphanesi (tcl) - Bölüm 4: Deney takımı yapısı ve deneyin amaçları (tss & tpp) data (veri) hat kontrol >(dlc) tabakası

TS EN 300497-5 V 0.3.0 Sayısal artırılmış kablosuz haberleşme cihazı (dect) - Ortak arayüzey (cı) deney durum kütüphanesi (tcl) - Bölüm 5: Özet deney takımı (ats) - Veri (data) hat kontrol (dlc) tabakası

TS EN 300497-7 V 0.3.0 Sayısal artırılmış kablosuz haberleşme cihazı (dect) - Ortak arayüzey (cı) deney durum kütüphanesi (tcl) - Bölüm 7: Şebeke (nwk) tabakası için özet deney takımı (ats) - Taşınabilir radyo terminal cihazı

TS EN 300652 V 1.2.1 Geniş band radyo ulaşım şebeksi (bran) - Yüksek performanslı radyo lokal alan şebekesi (hiperlan) tip 1 - Fonksiyonel özellikler

TS EN 300703 V 1.2.2Saysal geliştirilmiş kablosuz haberleşme (dect)- Hareketli haberleşme (gsm) için küresel sistem - Dect/gsm ara çalışma profili (ıwp) - Gsm evre 2 tamamlama servisleri yürütmesi

TS EN 300733 V 1.1.1Uydu kişisel haberleşme şebekeleri(ukhş)- Seyyae uydu hizmetleri altında ses ve / veya veri haberleşmesi sağlayan 1,6/ 2,4 ghz ' bandında ukhş için elde tutulan yer istasyonlarını da içeren seyyar yer istasyonları

TS EN 300734 V 1.1.1Uydu kişisel haberleşme şebekesi (ukhş)- Seyyar uydu hizmetleri altında ses ve / veya veri haberleşmesi sağlayan 2 ghz bandında ukhş için elde tutulan yer istasyonlarını da içeren seyyar yer istasyonları

TS EN 300761 V 1.1.1Elektromanyetik uygunluk ve radyo spektrum unsurları - Demiryolları için otomatik araç tanıma

TS EN 300793 V 1.1.1Elektromanyetik uygunluk ve radyo spektrum unsurları - Yeryüzü seyyar hizmeti - Tip deneyi için cihaz tanıtımı

TS EN 301011 V 1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Deniz seyyar hizmetinde çalışan dar-Bandlı-Doğrudan-Yazmalı (nbdp) navtex alıcıları için elektromanyetik uyumluluk (emc) standardı

TS EN 301178 V 1.1.1Elektromanyetik uyumluluk ve radyo frekans bandı konuları (erm) - Vhf bandlarında çalışan deniz hareketli hizmetler için taşınabilir çok yüksek frekanslı (vhf) telsiz telefon cihazları için ölçme yöntemleri ve teknik özellikler (gmdss) haricindeki sistemler için )

TS EN 301239 V 1.1.3Sayısal olarak güçlendirilmiş kablosuz haberleşme (dect) - Veri hizmetleri profili (dsp) - Kapalı kullanıcı gruplar için asenkron veri taşıyıcı hizmetleri (d tipi hizmet,1. sınıf hareket edebilirlik)

TS EN 301241-1 V 1.1.1 Sayısal geliştirilmiş kordonsuz iletim (dect) - Tümleşik sayısal şebeke hizmetleri (ısdn) - Dect/ ısdn ara sistem konfigrasyonu için ara çalışma - Profil oluşturma uygunluk beyanı(pıcs) - Kısım 1: Portatif radyo sonlandırması(pt)

TS EN 301241-2 V 1.1.1 Sayısal geliştirilmiş kordonsuz iletim (dect) - Tümleşik sayısal şebeke hizmetleri (ısdn) - Dect/ ısdn ara sistem konfigrasyonu için ara çalışma - Profil oluşturma uygunluk beyanı(pıcs) - Kısım 2: Sabit radyo sonlandırması(pt)

TS EN 301357 V 1.1.1Elektromanyetik uyumluluk ve radyo frekans bandı konuları (erm) - Cept tarafından tavsiye edilen 863 - 865 mhz frekans bandında çalışan ve interral anten kullanan kablosuz analog geniş bandlı ser devrelerinin deney yöntemleri ve teknik özellikleri

TS EN 301358 V 1.1.1 Uydu yer istasyonları ve sistemleri (ses) - 29.5 -30 ghz (yerden uzaya ) ve 19,7-20.2 ghz (uzaydan yere badlarında çalışan yere göre sabit konumda olan uyduların kullanıldığı uydu abone terminalleri (sut)

TS EN 301359 V 1.1.1Uydu yer istasyon ve sistemleri (ses) - Uydu etkileşimli terminaller (sıt) - 29,5 ghz ile 30 ghz (yerden uzaya ) ve 11 ghz ile 12 ghz ( uzaydan yere ) frekans aralıklarında çalışan yerküreye göre sabit konumda olan uydularda kullanılan

TS EN 301361-1 V 1.1.1 Sayısal güçlendirilmiş kablosuz haberleşmeler (dect) -Tümleşik sayısal şebeke hizmetleri (ısdn) - Isdn hareketlilik protokolu uyumlu çalışma özellik profili (ımıd) - Bölüm 1: Kablosuz terminal hareketlilik desteği (ctm) için dect/ ısdn uyumlu çalışması

TS EN 301371-1 V 0.0.1 Sayısal güçlendirilmiş kablosuz haberleşmeler (dect) - Kablosuz terminal hareketliliği ( ctm) - Ctm ulaşabilirlik profili (cap) - Profil deney özellikleri (pts) - Bölüm 1: Özet

TS EN 301371-2 V 0.0.1 Sayısal güçlendirilmiş kablosuz haberleşmeler - (dect) - Kablosuz terminal hareketliliği (ctm) - Ctm ulaşılabilirlik profili (cap) - Profil deney özellikleri (pts) - Bölüm 2: Profile özgü deney özellikleri (psts) - Taşınabilir radyo terminali (pt)

TS EN 301439 V 1.1.1 Sayısal güçlendirilmiş kablosuz haberleşmeler (dect) - Mobil haberleşmeler için global sistem (gsm) - Dect / gsm çift - Modlu terminal donanım için bağlantı kriterleri

TS EN 301440 V 1.2.2Sayısal güçlendirilmiş kablosuz haberleşmeler (dect) tümleşik sayısal şebeke hizmetleri (ısdn) - Ana çalışma profil uygulamalarında dect/ ısdn için terminal donanıma bağlantı kriterleri

TS EN 301489-3 V1.4.1  Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 3: 9 khz - 40 ghz frekans aralığında çalışan kısa mesafeli cihazlar (srd) için özel şartlar

TS EN 302 291-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Kısa mesafeli cihazlar (srd); 13,56 mhz'de çalışan yakın mesafe endüktif veri haberleşme cihazı; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı