trarbgzh-TWenfrkadefaru

Telekomünikasyon Ses ve Görüntü Mühendisliği, Fiberler ve Kablolar Standartları

Fiberler ve Kabloların düzenleriyle alakalı tüm teknik testler uygulanarak aşağıdaki standartlarda belirtilen sınamalar gerçekleştirerek test, denetim ve belgelendirme süreçlerini gerçekleştiriyoruz.

 

TS EN 61269-1-1 Fiber optik terminal setler - Boş detay deneyleri

TS EN 60793-1-21 Fiber optikler-Bölüm 1-21: Ölçme metotları ve deney işlemleri-Kaplama geometrisi (ıec 60793-1-22:2001) 

TS EN 60793-1-22 Fiber optikler-Bölüm 1-21: Ölçme metotları ve deney işlemleri-Uzunluk ölçmesi (ıec 60793-1-22:2001)

TS EN 60793-1-33 Optik amaçlı fiberler-Bölüm 1-33: Ölçme metotları ve deney işlemleri-Gerilme korozyonuna karşı hassasiyet

TS EN 60793-1-46 Fiber optikler-Bölüm 1-46: Ölçme metodları ve deney işlemleri; Optik geçişteki değişikliğinin izlenmesi.

TS EN 187103 Aile özellik standardı - Bina içi uygulamalar için fiber optik kablolar

TS EN 60793-1-40 Optik fiberler - Bölüm 1- 40: Ölçme metotları ve deney işlemleri - Zayıflatma 

TS EN 60793-1-45 Optik fiberler - Bölüm 1- 45: Ölçme metotları ve deney işlemleri - Mod alan çapı

TS EN 60794-4 Optik fiber kablolar - Bölüm 4: Bölüm özellik standardı; Elektrik hatlarına paralel havai optik kablolar 

TS EN 60332-1-1 Yangın riski altındaki elektrik ve optik fiber kablo deneyleri - Bölüm 1-1: Yalıtkan tek tel ve fiber kablo için dikey alev yayılım deneyi - Aparat 

TS EN 60332-1-2 Yangın riski altındaki elektrik ve optik fiber kablo deneyleri - Bölüm 1-2: Yalıtkan tek tel ve fiber kablo için dikey alev yayılım deneyi - 1 kw'lık ön karışımlı alev için prosedür 

TS EN 60332-1-3 Yangın riski altındaki elektrik ve optik fiber kablo deneyleri - Bölüm 1-3: Yalıtkan tek tel ve fiber kablo için dikey alev yayılımı deneyi - Alev sıçraması/parçalarının belirlenmesi için prosedür 

TS EN 60332-2-1 Yangın riski altındaki elektrik ve optik fiber kablo deneyleri - Bölüm 2-1: Yalıtkan küçük tek bakır tel ve fiber kablo için dikey alev yayılım deneyi - Aparat 

TS EN 60332-2-2 Yangın riski altındaki elektrik ve optik fiber kablo deneyleri - Bölüm 2-2: Yalıtkan küçük tek tel ve fiber kablo için dikey alev yayılım deneyi - Yayılıma alevi için prosedür 

TS EN 62150-1 Fiber optik aktif elemanlar ve devreler -Deney ve ölçme prosedürleri - Bölüm 1: Genel ve kılavuz

TS EN 60332-2-2 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 2-2:Yalıtılmış küçük kesitli tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Difüzyon alevi için işlem

TS EN 60332-2-1 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 2-1: Yalıtılmış küçük kesitli tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Donanım

TS EN 60332-1-3 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 1-3:Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Alev damlalarının/parçacıklarının belirlenmesi için işlem 

TS EN 60332-1-2 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 1-2: Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - 1 kw ön karışımlı alev için işlem

TS EN 60332-1-1 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler- Bölüm 1-1: Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Donanım

TS EN 60793-1-48 Optik fiberler - Bölüm 1-48: Ölçme metotları ve deney prosedürleri; Polarizasyon mod dağılımı

TS EN 60793-2-60 Optik lifler- Bölüm 2-60: Ürün özellikleri - Sınıf c tek uçlu arabağlantı lifleri için bölüm özellikleri

TS EN 60794-2-40 Kablolar - Fiber optik kablolar - Bölüm 2-40: Bina içi-A4 fiber optik kablolar için aile özelliği

TS EN 60794-2-50 Kablolar - Fiber optik kablolar - Bölüm 2-50: Bina içi-Sonlandırılmış kablo donanımlarında kullanılan tekli ve çiftli kablolar için aile özelliği

TS EN 60793-1-49 Optik fiberler - Bölüm 1-49: Ölçme metotları ve deney prosedürleri; Diferansiyel mod gecikmesi 

TS EN 60332-3-10 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 3-10: Düşey olarak monte edilen demetlenmiş teller veya kabloların düşey alev yayılması için deney - Donanım

TS EN 60332-3-23 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 3-23: Düşey olarak monte edilmiş demetlenmiş teller veya kabloların düşey alev alması için deney - Kategori b

TS EN 60332-3-24 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 3-24: Düşey olarak monte edilmiş demetlenmiş teller veya kabloların düşey alev yayılma deneyi - Kategori c

TS EN 60794-3-60 Optik fiber kablolar- Bölüm 3-60:Dış bina kabloları-İçme suyu borularına hava verilerek ve/veya çekilerek/sürüyerek/yüzdürülerek montajı için içme suyu boru kabloları ve altkanallar için aile özellikleri 

TS EN 60794-3-50 Optik fiber kablolar- Bölüm 3-50:Dış bina kabloları-Gaz borusuna hava verilerek ve/veya çekilerek/sürüyerek montajı için gas boru kabloları ve altkanallar için aile özellikleri

TS EN 60332-3-10 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 3-10: Düşey olarak monte edilmiş demetlenmiş teller veya kabloların düşey alev yayılması için deney - Donanım

TS EN 60332-3-24 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 3-24: Düşey olarak monte edilmiş demetlenmiş teller veya kabloların düşey alev yayılması için deney - Kategori c

tst EN 61280-4-1 Fiber optik haberleşme alt sistemleri temel deney işlemleri - Bölüm 4-1: Kablo grubu ve bağlantıları - Çok modlu fiber optik kablo grubundaki zayıflamanın ölçülmesi  

TS EN 60794-3-11 Fiber optik kablolar- Bölüm 3-11:Bina dışı kablolar - Kanala doğrudan gömülmüş ve bağlanmış tek modlu fiber optik haberleşme kabloları için ürün özellikleri 

TS EN 60794-2-30 Kablolar - Fiber optik kablolar - Bölüm 2-30: Bina içinde kullanılan kablolar - Şerit kablolar için aile özelliği standardı

TS EN 60793-1-1 Optik fiberler - Bölüm 1-1: Ölçme metotları ve deney işlemleri - Genel ve kılavuz

TS EN 60794-3-30 Fiber optik kablolar-Bölüm 3-30:Bına dışı kablolar-Göl ve nehir atlamaları için olan fiber optik haberleşme kabloları için aile özelliği 

TS EN 62614 Fiber optikler - Çok modlu fiber optik kablo grubundaki zayıflamanın ölçülmesi için lansman durumunun özellikleri 

TS EN 60793-1-41 Optik fiberler - Bölüm 1- 41: Ölçme metotları ve deney işlemleri - Band genişliği 

TS EN 60793-1-32 Optik fiberler - Bölüm 1-32: Ölçme metotları ve deney işlemleri - Kaplamanın sıyrılabilirliği

TS EN 60794-2-30 Fiber optik kablolar - Bölüm 2-30: Bina içinde kullanılan kablolar - Fiber optik şerit kablolar için aile özelliği

TS EN 60332-3-22 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 3-22: Düşey olarak monte edilmiş demetlenmiş teller veya kabloların düşey alev yayılması için deney - Kategori a 

TS EN 50551-1 Kordonlarda kullanılan simpleks ve dubleks kablolar - Bölüm 1: Boş detay özelliği standardı ve asgari özellikler.

TS EN 60793-1-30 Optik fiberler - Bölüm 1- 30: Ölçme metotları ve deney işlemleri - Fiber mukavemet deneyi

TS EN 60794-2-10 Kablolar - Fiber- Optik kablolar - Bölüm 2-10: Bina içi fiber optik kablolar - Simpleks ve dupleks kabloların aile özellikleri

TS EN 60793-1-47 Optik fiberler- Bölüm 1-47: Ölçme metotları ve deney işlemleri - Makro bükülmelerin sebep olduğu kayıplar 

TS EN 60794-3-11 Optik fiber kablolar- Bölüm 3-11:Bina dışı kablolar - Kanala doğrudan gömülmüş ve bağlanmış tek modlu fiber optik haberleşme kabloları için ürün özellikleri

TS EN 50516-2-1 Fiber optik kontrol ve haberleşme sistemlerinde kullanılacak sanayi konnektör setleri ve ara bağlantı bileşenleri-Mamul özelliği-Bölüm 1-1: Tip ODVA PC endüstri terminalleri EN 60793-2-10'daki kategori A1a ve A1b modlu fiberlerin IEC 50173-1 ve IEC 61753-1-3'de belirtilen kategori I (endüstriyel çevreler)'e karşılık gelen gereksinimleri 

TS EN 60794-1-23 Optik fiber kablolar - Bölüm 1-23: Genel özellikler - Temel optik kablo deney işlemleri - Kablo elemanı deney metodları

TS EN 61753-061-2 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler - Performans standardı - Bölüm 061-2: Kategori C için bağlayıcısız tek-modlu kısa fiber optik izolatörleri - Kontrollü ortam

TS EN 60794-1-22 Fiber optik kablolar - Bölüm 1-22: Genel özellikleri - Temel optik kablo test prosedürleri - Çevre test yöntemleri 

TS EN 60794-2-11 Fiber optik kablolar - Bölüm 2-11: Kapalı fiber optik kablolar - kablolama tesislerinde kullanılmak üzere simpleks ve dubleks kablolar için ayrıntılı özellikleri 

TS EN 60794-2-21 Fiber optik kablolar - Bölüm 2-21: Kapalı fiber optik kablolar - kablolama tesislerinde kullanılmak üzere çoklu fiber optik dağıtım kabloları Ayrıntılı özellikleri 

TS EN 60794-4-20 Fiber optik kablolar - Bölüm 4-20: elektrik hatları boyunca Hava optik kablolar - ADSS için Aile özellikleri (Tüm Dielektrik Kendi Desteklenen) optik kablolar 

TS EN 60793-1-54 Optik fiberler - bölüm 1-54: Ölçme metotları ve deney işlemleri - Gama ışıması

TS EN 60794-2-31 Optik fiber kablolar - Bölüm 2-31: Bina içi kablolar - Bina içi kablajda kullanılması için fiber optik yassı kabloların ayrıntılı özelliği 

TS EN 60793-1-42 Optik fiberler - Bölüm 1-42: Ölçme metotları ve deney işlemleri - Kromatik dağılım 

TS EN 61300-3-38 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif elemanlar- Temel deney ve ölçme yöntemleri- Bölüm 3-38: Deneyler ve ölçmeler -grup gecikme,kromatik dispersiyon ve faz kırpılması 

TS EN 60794-1-22 Fiber optik kablolar - Bölüm 1-22: Genel özellikleri - Temel optik kablo deney prosedürleri - Çevre deney yöntemleri 

TS EN 60794-2-31 Fiber optik kablolar - Bölüm 2-31: Bina içi kablolar – Yerleşke içi kablolamada kullanılan şerit fiber optik kabloların detay özellikleri

TS EN 60794-2-11 Fiber optik kablolar - Bölüm 2-11: Bina içi fiber optik kablolar – Yerleşke içi kablolamada kullanılan simpleks ve dubleks kabloların detay özellikleri 

TS EN 60794-3-60 Fiber optik kablolar - Bölüm 3-60: Bina dışı kablolar - İçme suyu borularında hava verilerek ve/veya çekilerek/sürükleyerek/yüzdürülerek tesis edilen içme suyu borusu kabloları ve alt kanallar için aile özelliği standardı (IEC 60794-3-60: 2008)

TS EN 60794-1-23 Fiber optik kablolar - Bölüm 1-23: Genel standard - Temel optik kablo deney işlemleri - Kablo elemanı deney yöntemleri 

TS EN 60794-2-10 Fiber optik kablolar - Bölüm 2-10: Bina içi fiber optik kablolar - Simpleks ve dupleks kablolar için aile özellikleri 

TS EN 60794-2-21 Fiber optik kablolar - Bölüm 2-21: Bina içi fiber optik kablolar – Yerleşke içi kablolamada kullanılan çoklu fiber optik dağıtım kablolarının detay özellikleri 

TS EN 60794-2-40 Fiber optik kablolar - Bölüm 2-40: Bina içi fiber optik kablolar - A4 fiber kablolar için aile özelliği standardı (IEC 60794-2-40: 2008) 

TS EN 60794-2-41 Fiber optik kablolar - Bölüm 2-41: Bina içi kablolar - Simpleks ve dupleks tamponlanmış A4 fiberler için ürün özelliği 

TS EN 60794-2-42 Fiber optik kablolar – Bölüm 2-42: Bina içi fiber optik kablolar – A4 fiberleri olan simpleks ve dupleks kablolar için ürün özelliği standardı

TS EN 60794-2-50 Fiber optik kablolar – Bölüm 2-50: Bina içi fiber optik kablolar – Sonlandırılmış kablo donanımlarında kullanılan simplex ve duplex kablolar için aile özelliği standardı

TS EN 60794-3-10 Fiber optik kablolar - Bölüm 3-10: Bina dışı kablolar - Kanala tesis edilen, doğrudan gömülen veya havai kablolara bağlantısı yapılan optik haberleşme kabloları için aile özellikleri standardı  

TS EN 60794-3-12 Fiber optik kablolar – Bölüm 3-12: Bina dışı kablolar – Yerleşkelerdeki kablolamada doğrudan gömülerek veya kanallara tesis edilerek kullanılan optik haberleşme kabloları için detay özellikleri standardı

TS EN 60794-3-30 Fiber optik kablolar - Bölüm 3-30: Bina dışı kablolar – Göl, nehir geçişleri ve kıyı uygulamalarında kullanılan optik haberleşme kabloları için aile özellikleri standardı 

TS EN 60794-3-40 Fiber optik kablolar - Bölüm 3-40: Bina dışı kablolar –İnsanın erişemediği yağmur ve atık su kanallarında hava verilerek ve/veya çekilerek tesis edilen atık su kanallarındaki kablolar ve borular için aile özelliği standardı 

TS EN 60794-3-50 Fiber optik kablolar - Bölüm 3-50: Bina dışı kablolar –Gaz borularında hava verilerek ve/veya çekilerek/sürükleyerek tesis edilen gaz borusu kabloları ve alt kanallar için aile özelliği standardı (IEC 60794-3-50: 2008) 

TS EN 60794-4-20 Fiber optik kablolar - Bölüm 4-20: Elektrik güç hatlarında kullanılan havai optik kablolar - ADSS (Tamamı dielektrik kendinden destekli) optik kablolar için aile özellikleri

TS EN 60794-3-12 Fiber optik kablolar-Bölüm 3-12: Bina dışı kablolar - Bina içi kablajda kullanılması için kanala ve doğrudan gömülen optik haberleşme kablolarının ayrıntılı özelliği 

TS EN 60793-1-42/AC Optik fiberler - Bölüm 1-42: Ölçme metotları ve deney işlemleri - Kromatik dağılım  

TS EN 50551-2 Kordonlarda kullanılan tekli ve çiftli kablolar - Bölüm 2 :

TS EN 61280-2-12 Fiber optik alt sistem deney işlemleri - Bölüm 2-12: Sayısal sistemler - İletim işaret kalitesi değerlendirmesi için bir yazılım tetikleme tekniği kullanarak göz diyagramları ve Q-faktörü ölçülmesi  

TS EN 60794-1-20 Fiber optik kablolar- Bölüm 1-20: Genel standard- Temel optik kablo deney işlemleri- Genel hususlar ve tarifler  

TS EN 60794-5-10 Fiber optik kablolar- Bölüm 5-10: Aile özellikleri standardı- Hava verilerek tesis edilen harici tip mikrokanallı fiber optik kablolar, mikrokanallar ve korumalı mikrokanallar  

TS EN 60793-1-51 Optik fiberler- Bölüm 1-51: Ölçme metotları ve deney işlemleri - Kuru sıcaklık  

TS EN 60793-1-52 Optik amaçlı fiberler-Bölüm 1-52: Ölçme metotları ve deneş işlemleri-Sıcaklık değişikliği 

TS EN 60793-1-53 Optik amaçlı fiberler-Bölüm 1-53: Ölçme metotları ve deney işlemleri-Suya daldırma  

TS EN 60794-2-20 Kablolar - Fiber optik kablolar - Bölüm 2-20: Bina içi kablolar - çoklu fiber optik dağıtım kablolarının aile özellikleri  

TS EN 60794-5-20 Fiber optik kablolar - Bölüm 5-20: Aile özellikleri standardı - Hava verilerek tesis edilen harici tip mikrokanallı fiber optik birimler, mikrokanallar ve korumalı mikrokanallar  

TS EN 60794-2-51 Fiber optik kablolar - Bölüm 2-51: Bina içi kablolar - Kontrollü çevre şartlarında, kordonlarda kullanma amacıyla simpleks ve dupleks kablolar için detay standardı 

TS EN 60794-1-24 Fiber optik kablolar - Bölüm 1-24: Genel standard- Temel optik kablo deney işlemleri- Elektriksel deney yöntemleri  

TS EN 61753-031-6 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler - Performans standardı - Part 031-2: Kategori O için bağlayıcısı olmayan tek modlu 1xN ve 2xN dalgaboyu seçmesiz kollara ayırma elemanları - Kontrolsüz ortam  

tst EN 50551-2 Kordonlarda kullanılan simpleks ve dubleks kablolar - Bölüm 2 :U kategorisi ara bağlantı kordonlarında/kordonlarda kullanılan 3,0 mm tek modlu simpleks zor şartlara dayanıklı fiber kablo için detay özellikleri ve asgari özellikler   

TS EN 60793-1-42 Optik fiberler - Bölüm 1-42: Ölçme yöntemleri ve deney işlemleri –Kromatik dağılım 

TS EN 60793-1-42/AC Optik fiberler - Bölüm 1-42: Ölçme metotları ve deney işlemleri - Kromatik dağılım   

tst EN 60793-1-51 Optik fiberler- Bölüm 1-51: Ölçme yöntemleri ve deney işlemleri - Kuru sıcaklık (kararlı durum) deneyleri    

tst EN 60793-1-52 Optik fiberler-Bölüm 1-52: Ölçme yöntemleri ve deney işlemleri-Sıcaklık değişikliği deneyleri    

tst EN 60793-1-53 Optik fiberler-Bölüm 1-53: Ölçme yöntemleri ve deney işlemleri-Suya daldırma deneyi

TS EN 60794-1-20 Fiber optik kablolar - Bölüm 1-20: Genel standard - Optik kablo temel deney işlemleri - Genel hususlar ve tarifler 

TS EN 60794-1-24 Fiber optik kablolar - Bölüm 1-24: Genel standard - Optik kablo temel deney işlemleri - Elektriksel deney yöntemleri  

TS EN 60794-2-51 Fiber optik kablolar - Bölüm 2-51: Bina içi kablolar - Kontrollü çevre şartları için kordonlarda kullanılan simpleks ve dupleks kabloların detay özellikleri (IEC 60794-2-51: 2014)  

tst EN 60794-5-10 Fiber optik kablolar- Bölüm 5-10: Aile özellikleri standardı- Hava verilerek tesis edilen harici tip mikrokanallı fiber optik kablolar, mikrokanallar ve korumalı mikrokanallar    

tst EN 60794-5-20 Fiber optik kablolar - Bölüm 5-20: Aile özellikleri standardı - Hava verilerek tesis edilen harici tip mikrokanallı fiber optik birimler, mikrokanallar ve korumalı mikrokanallar   

TS EN 60793-1-50  Optik fiberler- Bölüm 1-50: Ölçme metotları ve deney işlemleri - Yaş sıcaklık (kararlı durum) 

TS EN 60794-3 Fiber optik kablolar - Bölüm 3: Bölüm standardı; Bina dışı kablolar  

TS EN 60794-4-10 Fiber optik kablolar - Bölüm 4-10: Elektrik güç hatlarında kullanılan hava hattı optik kablolar - Optik toprak telleri için aile özellikleri 

TS EN 60793-1-20 Optik fiberler- Bölüm 1-20: Ölçme metotları ve deney işlemleri - Fiber geometrisi  

TS EN 60794-3 Fiber optik kablolar - Bölüm 3: Bölüm standardı; Bina dışı kablolar

TS EN 60793-1-30 Optik fiberler – Bölüm 1-30: Ölçme yöntemleri ve deney prosedürleri – Fiber mukavemet deneyi  

tst EN 60793-1-31 Optik fiberler - Bölüm 1- 31: Ölçme yöntemleri ve deney işlemleri – Çekme dayanımı

tst EN 60793-1-32 Optik fiberler - Bölüm 1-32: Ölçme yöntemleri ve deney işlemleri - Kaplamanın sıyrılabilirliği   

tst EN 60793-1-34 Optik fiberler - Bölüm 1-34: Ölçme yöntemleri ve deney işlemleri- Fiber kıvrılması    

tst EN 60793-1-41 Optik fiberler - Bölüm 1-41: Ölçme yöntemleri ve deney işlemleri- Band genişliği    

tst EN 60793-1-44 Optik fiberler - Bölüm 1-44: Ölçme yöntemleri ve deney işlemleri- - Kesim dalga boyu    

tst EN 60793-1-50 Optik fiberler- Bölüm 1-50: Ölçme metotları ve deney işlemleri - Yaş sıcaklık (kararlı durum)    

tst EN 60793-1-54 Optik kablolar - Bölüm 1-54: Ölçme yöntemleri ve deney işlemleri –Gama ışıması    

tst EN 60793-2  Optik fiberler - Bölüm 2: Ürün özellikleri - Genel

TS EN 60793-2-60 Optik fiberler- Bölüm 2-60: Ürün özellikleri - Sınıf c tek modlu ara bağlantı fiberleri için bölüm özellikleri    

TS EN 61753-031-3 Fiber optik arabağlantı cihazları ve pasif bileşenler - Performans standardı- Bölüm 031-3:Kategori U için bağlantı yapılmamış 1×N ve 2×N tek-modlu dalga boyu seçmeli olmayan dallara ayırma elemanları - Kontrolsüz ortam

TS EN 60794-1-1 Fiber optik kablolar - Bölüm 1-1: Genel özellikler - Genel  

TS EN 60793-2-30 Optik fiberler- Bölüm 2-30: Mamul teknik özellikleri - Kategori a3 çok modlu fiberler için bölüm özellikleri  

TS EN 60794-3-21 Fiber optik kablolar-Bölüm 3-21: Bina dışı kablolar - Bina içi kablajda kullanılması için kendinden destekli optik hava hattı haberleşme kablolarının ayrıntılı özelliği  

TS EN 60793-2-50 Optik fiberler - Bölüm 2-50: Ürün özellikleri - B sınıfı tek modlu fiberler için Seksiyonel özellikleri  

TS EN 60793-2-20 Optik fiberler- Bölüm 2-20: Mamul teknik özellikleri - Kategori a2, çok modlu fiberler için bölüm özellikleri  

TS EN 60793-2-10 Optik fiberler- Bölüm 2-10: Mamul özellikleri - Kategori a1 çok modlu fiberler için bölüm özellikleri  

TS EN 60793-1-20/AC Optik fiberler- Bölüm 1-20: Ölçme metotları ve deney işlemleri - Fiber geometrisi  

TS EN 60793-2 Optik fiberler - Bölüm 2: Ürün özellikleri - Genel  

TS CLC/TS 50621 Hasarlı yüklü fiber optik kablolar ve mikrokanallarda tamir için Yönerge  

TS EN 60794-3-20 Fiber optik kablolar-Bölüm 3-20: Bina dışı optik kendini taşıyan havai haberleşme kabloları 

TS EN 60794-5 Fiber optik kablolar - Bölüm 5: Kısım özellikleri - Üfleyerek tesisat için mikro kanal kablolama  

TS EN 60794-1-2 Kablolar - Fiber optik kablolar - Bölüm 1-2: Genel özellikler - Temel optik kablo deney işlemleri  

TS EN 60794-2-22 Fiber optik kablolar - Bölüm 2-22: Dahili kablolar - Konektörlerle sonlandırılabilecek çok-simplex koparma optik kablolarının detaylı özellikleri  

tst 8715 EN 60794-2 Fiber optik kablolar bölüm 2. bina içi kablolar-İlgili özellikler    

TS EN 50551-1:2011 Kordonlarda kullanılan tek yönlü ve çift yönlü kablolar - Bölüm 1: Boş ayrıntı özelliği ve asgari özellikler 

TS EN 60793-1-48 Optik fiberler - Bölüm 1- 48: Ölçme metotları ve deney işlemleri - polarizasyon mod dağılımı  

TS EN 60793-1-1 Optik fiberler- Bölüm 1-1: Ölçme metotları ve deney işlemleri - genel ve kılavuz bilgiler  

TS EN 60793-1-31:2010 Optik fiberler- Bölüm 1-31: Ölçme metotları ve deney işlemleri- Çekme mukavemeti  

TS EN 60793-1-34 Optik fiberler - Bölüm 1-34: Ölçme metotları ve deney prosedürleri - Fiber eğriliği  

TS EN 60793-1-47 Optik fiberler- Bölüm 1-47: Ölçme metotları ve deney işlemleri - makro bükülmelerin sebep olduğu kayıplar  

TS EN 60793-1-49 Optik fiberler - Bölüm 1- 49: Ölçme metotları ve deney işlemleri - fark mod gecikmesi

TS EN 60793-1-21 Optik fiberler- Bölüm 1- 21: Ölçme metotları ve deney işlemleri-Kaplama geometrisi  

TS EN 60793-1-22 Optik fiberler- Bölüm 1- 22: Ölçme metotları ve deney işlemleri - Uzunluk ölçme

TS EN 60793-1-33 Optik fiberler - Bölüm 1-33: Ölçme metotları ve deney işlemleri - Gerilme korozyon hassasiyeti  

TS EN 60793-1-40 Optik fiberler - Bölüm 1- 40: Ölçme metotları ve deney işlemleri - Zayıflatma

TS EN 60793-1-45 Optik fiberler - Bölüm 1- 45: Ölçme metotları ve deney işlemleri - Mod alan çapı 

TS EN 60793-1-46 Optik fiberler - Bölüm 1- 46: Ölçme metotları ve deney işlemleri - optik geçirgenlikteki değişikliklerin izlenmesi

TS EN 60793-1-44:2011 Optik fiberler - Bölüm 1- 44: Ölçme metotları ve deney işlemleri - Kesim dalga boyu

TS EN 60794-4 Kablolar - Fiber optik kablolar - Bölüm 4: Kısım özellikleri - Hava hattı optik kablolar elektrik güç hatlarında kullanılan

TS EN 60794-2 Optik fiber kablolar - bölüm 2: Bina içi kablolar - Bölüm özellikleri  

TS EN 60794-2-41 Kablolar - Fiber optik kablolar - Bölüm 2-41: Bina içi kablolar - Tekli ve çiftli toplanmış a4 fiberler için ürün özelliği  

TS EN 60794-2-42 Kablolar - Fiber optik kablolar - Bölüm 2-42: Bina içi-A4 fiberli tekli ve çiftli kablolar için ürün özelliği

TS EN 60794-3-40 Optik fiber kablolar- Bölüm 3-40:Dış bina kabloları-Tıbbi atık ve insan giremeyen borulara hava verilerek ve/veya çekilerek montajı için atık boru kablolarıiçin aile özellikleri

TS EN 61269-1 Fiber optik terminal setler- Genel özellikler  

TS EN 61269-1-1 Fiber optik sonlandırma setleri - bölüm 1-1: Boş detay özelliği

TS EN 61280-4-1 Fiber optik haberleşme alt sistemleri temel deney işlemleri - Bölüm 4-1: Kablo grubu ve bağlantıları - Çok modlu fiber optik kablo grubundaki zayıflamanın ölçülmesi  

TS EN 61280-2-11 Fiber optik iletişim alt sistemi deney işlemleri - bölüm 2-11: Sayısal sistemler - Optik işaret kalitesini izlemek için genlik histogram değerlendirmesini kullanarak ortalama q faktörünün belirlenmesi  

TS EN 61290-1-2:2005 Optik yükselteçler-Deney metotları -Bölüm 1-2: Güç ve kazanç parametreleri -Elektriksel spektrum analizör yöntemi  

TS EN 62148-16 Fiber optik aktif bileşenler ve elemanlar - Paket ve ara yüz standardları - Bölüm 16:Lc konektör arayüzü ile kullanım için alıcı ve verici bileşenleri  

TS EN 187105 Tek modlu optik kablo (kanal/ doğrudan gömülü tesisat)