trarbgzh-TWenfrkadefaru

Ürün ve Şirket Belgelendirmesi, Uygunluk Değerlendirmesi Standartları

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir. 

 

TS EN ISO 15195 Tıbbi laboratuvarlar - Referans ölçüm laboratuvarları için şartlar

TS EN ISO/IEC 17011 Uygunluk değerlendirmesi — uygunluk değerlendirmesi yapan kuruluşları akredite eden akreditasyon kuruluşları için genel şartlar

TS EN ISO/IEC 17011 Uygunluk değerlendirmesi — uygunluk değerlendirmesi yapan kuruluşları akredite eden akreditasyon kuruluşları için genel şartlar

TS EN ISO IEC 17000Uygunluk değerlendirmesi - Terimler, tarifler ve genel prensipler

TS EN ISO/IEC 17040Uygunluk değerlendirmesi - Uygunluk değerlendirme kuruluşları ve akreditasyon kuruluşlarının emsal değerlendirmesi için genel şartlar

TS EN ISO/IEC 17050-2 Uygunluk değerlendirmesi - Tedarikçinin uygunluk beyanı - bölüm 2: Destekleyici dokümantasyon

TS EN ISO/IEC 17050-2 Uygunluk değerlendirmesi - Tedarikçinin uygunluk beyanı - Bölüm 2: Destekleyici belgeler

TS EN ISO/IEC 17040 Uygunluk değerlendirme kuruluşları ve akreditasyon kuruluşlarının emsal değerlendirmesi için genel şartlar

TS EN 9104-002 Havacılık serisi - Kalite yönetim sistemleri - Bölüm 002 : Havacılık kalite yönetim sistemi belgelendirme/onaylama programlarını gözetim kuralları

TS EN ISO/IEC 17050-1 Uygunluk değerlendirmesi - Tedarikçinin uygunluk beyanı - Bölüm 1: Genel şartlar

TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar

TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli tipteki muayene kuruluşların çalıştırılmaları için genel kriterler

TS EN ISO/IEC 17065 Uygunluk değerlendirmesi - Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar

TS EN ISO/IEC 17024 Uygunluk değerlendirmesi - Personel belgelendiren kuruluşlar için genel şartlar

TS EN ISO/IEC 17020 Uygunluk değerlendirmesi - Çeşitli tiplerdeki muayene kuruluşlarının işletimi için şartlar

TS EN ISO/IEC 17024 Uygunluk değerlendirmesi - Personel belgelendirmesi yapan kuruluşlar için genel şartlar

TS EN ISO/IEC 17065 Uygunluk değerlendirmesi - Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar

TS EN ISO/IEC 17050-1 Uygunluk değerlendirmesi – Tedarikçinin uygunluk beyanı - Bölüm 1: Genel şartlar

TSE CEN ISO/TS 22475-3 Jeoteknik araştırmalar ve deneyler - Numune alma yöntemleri ve yeraltı suyu ölçümleri - Bölüm 3: Kuruluşlar ve kişilerin üçüncü tarafca uygunluk değerlendirmesi

TSE ISO/IEC TS 17022 Uygunluk değerlendirmesi - Yönetim sistemlerine ilişkin üçüncü taraf bir tetkik raporunun içeriği için şartlar ve tavsiyeler

TSE ISO/TS 22003 Gıda güvenliği yönetim sistemleri - Gıda güvenliği yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar

TS EN ISO/IEC 17043 Uygunluk değerlendirmesi - Yeterlilik deneyi için genel şartlar

TS EN 9104-002 Havacılık serisi - Kalite yönetim sistemleri - Bölüm 002: Havacılık kalite yönetim sistemi belgelendirme programları teftiş şartları

tst EN 9101:2011 Havacılık serisi - Kalite yönetim sistemleri - Değerlendirme

TSE ISO/IEC TS 17021-6 Uygunluk değerlendirmesi - Yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar - Bölüm 6: İş sürekliliği yönetimi sistemlerinin tetkiki ve belgelendirilmesi için yeterlilik şartları

TSE ISO/IEC TS 17021-6 Uygunluk değerlendirmesi - Yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar – Bölüm 6: İş sürekliliği yönetimi sistemlerinin tetkiki ve belgelendirilmesi için yeterlilik şartları

TS EN ISO/IEC 17067 Uygunluk değerlendirmesi - Ürün belgelendirme Temelleri ve ürün belgelendirme programları için kurallar

TSE ISO/TS 22003 Gıda güvenliği yönetim sistemleri - Gıda güvenliği yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar

TS EN ISO/IEC 17067 Uygunluk değerlendirmesi - Ürün belgelendirme esasları ve ürün belgelendirme programları için kılavuz

TS EN ISO/IEC 17043 Uygunluk değerlendirmesi - Yeterlilik deneyi için genel kurallar

TS EN ISO/IEC 17021-1 Uygunluk değerlendirmesi - Yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar Bölüm 1: Gereksinimler

TS ISO/IEC TS 17023:2013 Uygunluk değerlendirmesi - Yönetim sistemlerinin belgelendirme tetkikinin süresinin tayini için kılavuz.

TS ISO/IEC TS 17021-7 Uygunluk değerlendirmesi - Yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar Bölüm 7: Yol trafik güvenliği yönetim sistemlerinin tetkiki ve belgelendirmesi için yeterlilik şartları

TS ISO/IEC TS 17021-5 Uygunluk değerlendirmesi - Yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar - Bölüm 5: Varlık yönetim sistemlerinin tetkiki ve belgelendirmesi için yeterlilik şartları

TS EN ISO/IEC 17021-1 Uygunluk değerlendirmesi - Yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar Bölüm 1: Şartlar

TS ISO/IEC TS 17021-4 Uygunluk değerlendirmesi - Yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar - Bölüm 4: Olay sürdürülebilirliği yönetim sistemlerinin tetkiki ve belgelendirmesi için yeterlilik şartları

TS EN 16247-5 Enerji denetimleri - Bölüm 5 : Enerji denetçilerin Yetkinliği

TSE ISO/IEC TS 17021-2 Uygunluk değerlendirmesi - Yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar - Bölüm 2: Çevre yönetim sistemlerinin tetkiki ve belgelendirmesi için yeterlilik şartları

TS EN ISO/IEC 17021-1/D1 Uygunluk değerlendirmesi - Yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirilmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar - Bölüm 1: Şartlar

TS ISO/IEC 17021-2 Uygunluk değerlendirmesi - Yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar - Bölüm 2: Çevre yönetim sistemlerinin tetkiki ve belgelendirmesi için yeterlilik şartları

TS ISO 17034 Referans malzeme üreticilerinin yeterliliği için genel şartlar

TS EN ISO/IEC 17030 (Eski No: TS ISO/IEC 17030) Uygunluk değerlendirmesi - üçüncü taraf uygunluk işaretleri için genel şartlar

TS ISO/IEC 17030/T1 (Numara tadili, TS EN ISO/IEC 17030) Uygunluk değerlendirmesi - Üçüncü taraf uygunluk işaretleri için genel şartlar