trarbgzh-TWenfrkadefaru

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir. 

 

TS EN 61025 Hata ağacı analizi (FTA)

TS EN 62628 Yazılım yönüyle bağımlılık için rehber

TS EN 62673 Iletişim ağı güvenilirlik değerlendirme ve güvencesi için Metodoloji

TS EN 62506 Hızlandırılmış deneye tabi tutulan ürün için yöntemleri

TS EN 62741 Güvenlik gerekliliklerinin gösterimi - Güvenlik hususu

TS EN 62740 Temel neden analizleri (RCA) (IEC 62740:2015)

TS ISO 22004 Gıda güvenliği yönetim sistemleri - ISO 22000 uygulama kılavuzu

TS EN 61882 Tehlike ve işlerliği çalışmaları (HAZOP çalışmaları) – Uygulama kılavuzu

TS EN 61078 Blok diyagram güvenilirliği

TS EN 60300-3-4 Güvenilebilirlik yönetimi - Bölüm 3-4: Uygulama kılavuzu - Güvenilebilirlik gereklerini belirleme kılavuzu

TS EN 60300-3-11 Güvenebilirlik yönetimi-Bölüm 3: Uygulama kılavuzu-Kısım 11: Güvenilirlik merkezli bakım

TS EN 60706-5 Cihazların bakımının yapılabilirliği-Bölüm 5:Deney yapılabilirlik ve diagnostik deney

TS EN 61014 Güvenli büyüme için programlar

TS IEC 61163-2 Güvenilirlik gerilme elemesi - Bölüm 2: Elektronik bileşenler

TS EN 61165 Markov tekniklerinin uygulanması

TS EN 62429 Güvenirliğin artırılması - Özgün karmaşık sistemlerde erken tespit edilen arızalar için gerilme deneyi