trarbgzh-TWenfrkadefaru

Kalite Yönetimi ve Kalite Güvencesi Standartları

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir.

 

TS EN ISO 10012 Ölçme yönetim sistemleri-Ölçme prosesleri ve ölçme cihazları için şartlar

TS EN 60300-1 Güvenilebilirlik yönetimi-Bölüm 1:Güvenilebilirlik sistemleri

TS EN 9133 Havacılık serisi - Kalite yönetim sistemleri - Havacılıkta kullanılan parçalar için kalifikasyon işlemi

TS EN 9132 havacılık serisi- Kalite yönetim sistemleri- Bölüm işaretlemesi için veri matriks kalite özellikleri

TS ISO 10019 Kalite yönetim sistemi danışmanlarının seçimi ve danışmanların verecekleri hizmetler için kılavuz

TS EN 12798 Taşıma kalite sistemi - Karayolu, tren ve yurtiçi deniz taşımacılığı - Iso 9002 nin tehlikeli madde taşınmasında güvenlik bakımından tamamlamak için kalite sistemi şartları

TS EN 9100 Havacılık serileri - Kalite yönetim sistemleri -Şartlar (ıso 9001:2000’e göre) ve kalite sistemleri - Tasarım, geliştirme, üretim, montaj ve serviste kalitenin temini için bir model (ıso 9001:1994’e göre)

TS EN ISO/IEC 19796-1 Eğitim, öğretim ve alıştırma - Kalite yönetimi, güvencesi ve ölçütü - Bölüm 1: Genel yaklaşım

TS EN ISO 9004 Kalite yönetim sistemleri- Performans iyileştirmeleri için kılavuz

TS EN 9100 Havacılık serileri - Kalite yönetim sistemleri -Şartlar (ıso 9001:2000’e göre) ve kalite sistemleri - Tasarım, geliştirme, üretim, montaj ve servis için bir model

TS EN 12798 Taşıma kalite yönetim sistemi - Karayolu, demiryolu ve yurt içi deniz taşımacılığı - Tehlikeli madde taşınmasında güvenlik bakımından ıso 9001’i tamamlamak için kalite yönetim sistemi şartları

TS EN 9104-003 Havacılık serisi - Kalite yönetim sistemleri - Bölüm 003 : Havacılık kalite yönetim sistemi için kurallar - Denetçi eğitimi ve kalifikasyonu

TS EN 9120 Kalite yönetim sistemleri -Havacılık, uzay ve savunma kalkanları için kurallar

TS EN 62508 İnsani yönlerden günenirlik kılavuzu

TS EN ISO 19011 Yönetim sistemleri tetkik kılavuzu (ISO 19011:2011)

TS EN 9137 Kalite yönetim sistemleri - En 9100 kalite yönetim sistemi içindeki aqap 2110'un uygulanması için kılavuz

TSE ISO/TS 29001 Petrol, petrokimya ve doğal gaz endüstrileri - Sektöre özel kalite yönetim sistemleri - Ürün ve hizmet sağlayan kuruluşlar için şartlar

TS EN 16247-1 Enerji Tetkikleri-Bölüm 1: Genel şartlar

TS EN 9104-001 Havacılık serisi - Kalite yönetim sistemleri - Bölüm 001:Hava,uzay ve savunma kalite yönetim sistem belgelendirme programları için özellikler

TS EN 9115 Kalite Yönetim Sistemleri- Havacılık, uzay ve savunma kuruluşları için gerekler- Teslim edilebilir yazılım (EN 9100'e ek)

TS EN 12408 İnsan taşımak için tasarımlanan halatlı tesisler için güvenlik kuralları - Kalite güvencesi

TS EN 31010 Risk Yönetimi – Risk değerlendirme teknikleri (IEC/ISO 31010:2009)

TS EN ISO 10012 Ölçme yönetim sistemleri - Ölçme prosesleri ve teçhizatı için gerekli şartlar

TS EN 16224+A1 Kayropraktik (chiropractic) yöntemi ile sağlık hizmetinin sağlanmas

TS EN ISO 15189 Tıbbi laboratuvarlar - Kalite ve yeterlilik için şartlar

TS EN 16247-2 Enerji Tetkikleri - Bölüm 2 : Binalar

TS EN 16247-3 Enerji Tetkikleri - Bölüm 3 : Süreçler

TS EN 16247-4 Enerji Tetkikleri - Bölüm 4 : Ulaşım

tst EN 9110 Kalite Yönetim Sistemleri - Havacılık bakım kuruluşları için şartlar  

TS EN 9120 Kalite yönetim sistemleri - Havacılık, uzay ve savunma distribütörleri için şartlar

TS EN 16247-1 Enerji Denetimleri – Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 16247-2 Enerji Denetimleri – Bölüm 2: Binalar

TS EN 16224+A1  Kayropraktikler tarafından sağlık hizmetlerinin sunumu

TS EN 16247-3 Enerji Denetimleri – Bölüm 3: Süreçler

TS EN 16247-4 Enerji denetimleri - Bölüm 4: Taşıma

TS EN 16679:2014 Ambalaj – Tıbbi ürün ambalajları için kurcalanma durumunu doğrulama özellikleri

TS EN 9104-001 Havacılık serisi - Kalite yönetim sistemleri - Bölüm 001: Hava, uzay ve savunma kalite yönetim sistemi belgelendirme programları için şartlar

TS EN 9104-003 Havacılık serisi - Kalite yönetim sistemleri - Bölüm 003: Havacılık kalite yönetim sistemi (HKYS) tetkikçi eğitimi ve nitelendirmesi için teftiş şartları

TS EN 9110 Kalite yönetim sistemleri – Havacılık bakım kuruluşları için şartlar

TS ISO/IEC 90003 Yazılım mühendisliği - ISO 9001:2000’in bilgisayar yazılımına uygulanması için kılavuz

TS ISO 10002 Kalite yönetimi – Müşteri memnuniyeti – Kuruluşlarda şikâyetlerin ele alınması için kılavuz bilgiler

TS ISO/TR 10017:2003 ISO 9001:2000 için istatistiksel teknikler kılavuzu

TS EN ISO 9001 Kalite yönetim sistemleri - Şartlar

TS EN ISO 9001Kalite yönetim sistemleri – Şartlar

TS EN ISO 9000Kalite yönetim sistemleri - Temel esaslar, terimler ve tarifler

TS EN 16247-5 Enerji denetimleri - Bölüm 5 : Enerji denetçilerin Yetkinliği

TSE ISO Guide 34 Referans malzeme üreticilerinin yeterliliği için genel şartlar

TS ISO 10002 Kalite yönetimi - Müşteri memnuniyeti - Kuruluşlarda şikâyetlerin ele alınması için kılavuz bilgiler

tst EN ISO 9000 Kalite yönetim sistemleri - Temel esaslar, terimler ve tarifler

tst EN ISO 13485 Tıbbî cihazlar - Kalite yönetim sistemleri - Mevzuat amaçları bakımından şartlar  

TS EN ISO 9001/D1 Kalite yönetim sistemleri – Şartlar

TS EN ISO 22870 Hasta başı test cihazları (POCT) - Kalite ve yeterlilik için gereklilikler

TS EN ISO 13485/AC Tıbbi cihazlar - Kalite yönetim sistemleri - Mevzuat amaçları bakımıdan gereklilikler

TS EN 15224 Kalite yönetim sistemleri - Sağlık hizmetleri için EN ISO 9001:2015

TSE ISO/TS 9002 ISO 9001: 2015'in uygulanmasına ilişkin esaslar - Kalite yönetim sistemleri

TS EN ISO 9004 Kalite yönetim yaklaşımı - bir kuruluşun sürdürülebilir başarısı için yönetim

TS EN 9101:2011(EN) Havacılık serisi - Kalite yönetim sistemleri - Değerlendirme

TS EN 9111 Havacılık serisi - Kalite yönetim sistemleri - Bakım kuruluşlarına uygulanan değerlendirme

TS EN 9121 Havacılık serisi - Kalite yönetim sistemleri - Stok yapan bayilere uygulanan değerlendirme

TS ISO/IEC 9126 Bilgi teknolojisi - Yazılım ürün değerlendirmesi - Kalite özellikleri ve kullanım kılavuzu

TS EN 9131 Havacılık serisi - Kalite yönetim sistemleri - Uygunsuzluk dokümanları

TS EN 9133 Havacılık serisi - Kalite yönetim sistemleri - Havacılıkta kullanılan standard parçalar için nitelendirme işlemi

TS ISO 10005 Kalite yönetim sistemleri - Kalite planları için kılavuz

TS ISO 10006 Kalite yönetim sistemleri - Projelerde kalite yönetimi için rehberlik

TS ISO 10007 Kalite yönetimi - Konfigürasyon yönetimi için kılavuz

TS EN 12408 İnsan taşımak için tasarımlanan havai hat tesisleri için güvenlik kuralları-Kalite güvencesi

TSE ISO/TR 13352  Demir cevheri sanayiinde ts en ıso 9000 standard serisinin uygulanması için kılavuz

TSE CEN ISO/TR 14969 Tıbbi cihazlar - Kalite yönetim sistemleri - Iso 13485: 2003’ün uygulanmasına ait kılavuz

TS EN 14969 Demiryolu uygulamaları - Demiryolu- Ray döşeme müteahhitlerin yeterlilik sistemi

TSE ISO/TS 16949 Kalite yönetim sistemleri - Otomotiv üretimi ve ilgili yedek parça üreticisi kuruluşlar için ıso 9001:2008’in uygulanmasına dair özel şartlar

TS EN ISO 22000 Gıda güvenliği yönetim sistemleri - Gıda zincirindeki tüm kuruluşlar için şartlar

tst EN ISO 22000/tst AC Gıda güvenliği yönetim sistemleri - Gıda zincirindeki tüm kuruluşlar için şartlar

TS EN 31010 Risk yönetimi - Risk değerlendirme teknikleri

TS EN 60300-3-1 (Eski no: TS IEC 60300-3-1) Güvenilebilirlik yönetimi - Bölüm 3-1: Uygulama kılavuzu - Güvenilebilirlik için analiz teknikleri - Metodoloji kılavuzu

TS EN 60300-3-3 Güvenilebilirlik yönetimi - Bölüm 3-3 : Uygulama kılavuzu - ömür döngüsü maliyeti

TS EN 60300-3-14 Güvenilebilirlik yönetimi-Bölüm 3-14:Uygulama kılavuzu-Bakım ve bakım desteği(ıec 60300-3-14:2004)/not:Tasdik notu

TS EN 60300-3-16 Güvenilebilirlik yönetimi - Bölüm 3-16: Uygulama kılavuzu - Bakım destek hizmetlerinin belirlenmesi için kılavuz

TS EN 60300-3-12:2011 Güvenilebilirlik yönetimi-Bölüm 3-12:Uygulama klavuzu-Entegre lojistik destek

TS EN 60300-3-15 Güvenilebilirlik yönetimi - Bölüm 3-15: Uygulama kılavuzu - Güvenilebilirlik sistemi mühendisliği