trarbgzh-TWenfrkadefaru

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir.

 

TS EN 15221-1 Tesis yönetimi-Bölüm 1:Terimler ve tarifler

TS EN 15221-2 Tesis yönetimi-Bölüm 2:Tesis yönetimi sözleşmelerinin hazırlanması ile ilgili kılavuz

TSE ISO/IEC TR 20000-4 Bilgi teknolojisi - Hizmet yönetimi - Bölüm 4: Proses referans modeli

TS EN 15221-3 Tesis yönetimi - Bölüm 3: Tesis yönetiminde kaliteye dair kılavuz

TS EN 15221-4 Tesis yönetimi - Bölüm 4: Tesis yönetiminde taksamoni, sınıflandırma ve yapılar

TS EN 15221-5 Tesis yönetimi - Bölüm 5: Tesis yönetimi süreçlerine dair kılavuz

TS EN 15221-6 Tesis yönetimi - Bölüm 6: Tesis yönetiminde alan ve boşluk ölçümü

TS ISO/IEC 20000-1 Bilgi teknolojisi - Hizmet yönetimi - Bölüm 1: Özellikler

TS ISO/IEC 20000-1 Bilgi teknolojisi - Hizmet yönetimi - Bölüm 1: Özellikler

TS EN 62381 Proses endüstrisindeki otomasyon sistemleri- Fabrika kabul deneyi (fat), kullanım yeri kabul deneyi (sat), ve kullanım yeri entegrasyon deneyi (sıt)

TS ISO/IEC 20000-2 Bilgi teknolojisi - Hizmet yönetimi Bölüm 2: Hizmet yönetimi sistemlerinin uygulanması hakkında kılavuz

TS ISO/IEC 20000-3 Bilgi teknolojisi - Hizmet yönetimi - Bölüm 3 : ıso/ıec 20000-1 standardının kapsam tanımı ve uygulanabilirliği hakkında kılavuz

TS EN 15221-7:2012(EN) Tesis yönetimi-Bölüm 7: Performans kıyaslaması için kılavuz

TS EN 16231 Enerji verimlilği kıyaslama metodolojisi

TS EN 16231 Enerji verimliliği kıyaslama yöntemi

TS ISO/IEC 27013:2012 Bilgi teknolojisi – Güvenlik teknikleri – ISO/IEC 27001 ve ISO/IEC 20000-1 standardlarının tümleşik uygulaması hakkında kılavuz

TSE ISO/IEC TR 20000-5 Bilgi teknolojisi - Hizmet yönetimi - Bölüm 5: ISO/IEC 20000-1 standardı için örnek uygulama planı

TSE ISO/IEC 20000-2Bilgi teknolojisi - Hizmet yönetimi - Bölüm 2: Hizmet yönetimi sistemlerinin uygulanması hakkında kılavuz

TS EN 16372 Estetik cerrahi hizmetler

TSE ISO/IEC TR 20000-5 Bilgi teknolojisi - Hizmet yönetimi - Bölüm 5: ISO/IEC 20000-1 standardı için örnek uygulama planı

TS EN 16636 Zararlılarla mücadele hizmetleri – Gereksinimler ve yeterlilikler

TS ISO/IEC 20000-1/D1 Bilgi teknolojisi - Hizmet yönetimi - Bölüm 1: Hizmet yönetimi sistem gereksinimleri

TS EN 16372 Estetik cerrahi hizmetleri

TS EN 16872 Homeopatide ek nitelikli Tıp Doktorlarının hizmetleri (MDQH) - Homeopatide ek nitelikli Tıp Doktorlarının sağlık hizmeti provizyonları için gerekler

TS EN 16992 Gümrük Temsilcileri Yeterliliği

TS EN 15221-2 Tesis yönetimi - bölüm 2: Tesis yönetimi anlaşmalarının hazırlanması ile ilgili kılavuz

TS EN 15221-1 Tesis yönetimi - Bölüm 1: Terimler ve tarifler