trarbgzh-TWenfrkadefaru

Tıbbi Laboratuvarlar ile İlgili Diğer Standardlar

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir. 

 

TS EN ISO 7405/A1 Diş Hekimliği - diş hekimliğinde kullanılan tıbbi cihazların biyouyumluluğunun Değerlendirilmesi - Ek 1: Pozitif kontrol malzemesi

TS EN ISO 7405/A1 Diş hekimliği - Diş hekimliğinde kullanılan tıbbi cihazların biyouyumluluğunun değerlendirilmesi – Tadil 1: Pozitif kontrol malzemesi (ISO 7405:2008/Tadil 1:2013)

TS EN ISO 22442-1 Hayvan dokuları ve türevlerinin kullanıldığı tıbbi cihazlar - Bölüm 1: Risk yönetiminin uygulanması

TS EN ISO 22442-2 Hayvan dokuları ve türevlerinin kullanıldığı tıbbi cihazlar - Bölüm 2: Kaynak bulma, toplama ve işleme kontrolleri