trarbgzh-TWenfrkadefaru

Dezenfektan ve Antiseptikler Standartları

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir. 

 

TS EN 12347 Biyoteknoloji- Yüksek buhar püskürterek sterilizasyon yapan aletler ve buhar sterilizatörleri için performans kriteri

TS EN 12347 Biyoteknoloji - Buhar sterilizatörleri ve otoklavlar için performans kriterleri

TS EN 867-5 Sterilizatörlerde kullanım için biyolojik olmayan sistemler- Bölüm 5: Küçük sterilizatörler tip b ve tip s'nin performans deneyinde kullanmak için indikatör sistemleri ile mücadele işlem cihazlarının ayrıntıları

TS EN ISO 15883-4 Yıkama makinası dezenfektanları - Bölüm 4: Isıya dayanıksız endoskoplar için kimyasal dezenfeksiyon yapan yıkama makinası dezenfektanları için özellikler ve deneyler

TS EN ISO 15883-3 Yıkayıcı-Dezenfekte ediciler - Bölüm 2: Cerrahi aletler, anestezik donanım, taslar, tabaklar, alıcılar, aletler, cam malzemeler vb. için ısıl dezenfeksiyon yapan yıkayıcı-Dezenfekte edicilere yönelik özellikler ve deneyler

TS EN ISO 15883-2 Yıkayıcı-Dezenfekte ediciler - Bölüm 2: Cerrahi aletler, anestezik donanım, taslar, tabaklar, alıcılar, aletler, cam malzemeler vb. için ısıl dezenfeksiyon yapan yıkayıcı-Dezenfekte edicilere yönelik özellikler ve deneyler

TS EN ISO 15883-1 Yıkayıcı-Dezenfekte ediciler - Bölüm 1: Genel özellikler, terimler ve tanımlar ve deneyler

TS EN ISO 15883-1 Yıkayıcı dezenfektörler - Bölüm 1: Genel özellikler, terimler, tarifler ve deneyler

TS EN ISO 15883-3 Yıkayıcı dezenfektörler - Bölüm 3: İnsan atığı için kullanılan kaplar - Isıl dezenfeksiyon uygulayan yıkayıcı dezenfektörlere yönelik özellikler ve deneyler

TS EN ISO 15883-2 Yıkayıcı dezenfektörler - bölüm 2: Cerrahi aletler, anestezi donanımı, küvetler, kaplar, toplama kapları, mutfak gereçleri, cam malzemeler için ısıl dezenfeksiyon uygulayan yıkayıcı dezenfektörlere yönelik özellikler ve deneyler

TS EN ISO 15883-4 Yıkayıcı dezenfektörler - Bölüm 4: Isıya dayanıksız endoskoplar için kimyasal dezenfeksiyon uygulayan yıkayıcı dezenfektörlere yönelik özellikler ve deneyler

tst EN ISO 225 Bağlama elemanları-Vidalar, sapmalar ve somunlar-Boyutların kısa gösterilişleri ve semboller

TS EN 1422 Tıbbî amaçlı sterilizatörler - Etilen oksit sterilizatörleri - Gerekler ve deney yöntemleri

TS EN 14180 Sterilizatörler - Tıbbi amaçlar için - Düşük sıcaklıktaki buhar ve formaldehit sterilizatörleri – Gerekler ve deney

TS EN ISO 15883-1/A1 Yıkayıcı dezenfektörler - Bölüm 1: Genel özellikler, terimler, tarifler ve deneyler

TS EN ISO 15883-1/A1 Yıkayıcı dezenfektörler - Bölüm 1: Genel özellikler, terimler, tarifler ve deneyler (ISO 15883-1:2006/Tadil 1:2014)

TS EN 14180 Tıbbi amaçlar için sterilizatörler - Düşük sıcaklıktaki buhar ve formaldehit sterilizatörleri - Gerekler ve deney

TS EN 1422 Tıbbi amaçlar için sterilizatörler – Etilen oksit sterilizatörleri - Gerekler ve deney yöntemleri

TS EN 13060 Küçük buhar sterilizatörleri

TS EN ISO 15883-6 Yıkayıcı-dezenfekte ediciler - Bölüm 6: İnvazif olmayan, kritik olmayan tıbbi cihazlar ve sağlık ekipmanı için ısıl dezenfeksiyon yapan yıkayıcı-dezenfekte edicilere yönelik özellikler ve deneyler

TS EN 285 Sterilizasyon - Buhar otoklavları - Büyük otoklavlar

tst EN 285Sterilizasyon - Buhar otoklavları - Büyük otoklavlar

TS EN ISO 15883-7 Yıkayıcı-dezenfekte ediciler - Bölüm 7: İnvazif olmayan, kritik olmayan ısıya dayanıksız tıbbi cihazlar ve sağlık ekipmanı için kimyasal dezenfeksiyon yapan yıkayıcı dezenfekte edicilere yönelik özellikler ve deneyler

TS EN ISO 225 Bağlama elemanları-Vidalar, sapmalar ve somunlar-Boyutların kısa gösterilişleri ve semboller

tst EN 866-7 Sterilizatörleri denemek için biyolojik sistemler bölüm 7:Sıcak buharlı sterilizatörlerde kullanmak için kapalı biyolojik endikatör sistemleri için özel özellikler  

tst EN 866-8 Sterilizatörleri denemek için biyolojik sistemler- Bölüm 8: Etilen oksit sterilizatörlerinde kullanmak üzere kapalı biyolojik endikatör sistemler için özel özellikler

tst EN ISO 22523 Harici kol, bacak protezleri ve ortozesler özellikler ve deney metodları

TS EN ISO 24415-1 Yürüme için yardımcı ürünlerin ucu-Özellikler ve deney metotları-Bölüm 1:Ucların sürtünmesi

tst EN ISO 24415-1 Yürüme için yardımcı ürünlerin ucu-Özellikler ve deney metotları-Bölüm 1:Ucların sürtünmesi