trarbgzh-TWenfrkadefaru

Diş Hekimliği Malzemeleri Standartları

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir. 

 

S EN ISO 7405 Diş hekimliği - Diş hekimliğinde kullanılan tıbbi cihazların biyouyumluluğunun değerlendirilmesi (ISO 7405:2008)

test EN ISO 24234 Diş hekimliği - Civa ve alaşımları- Diş hekimliğinde kullanılan

TS EN ISO 14233 Diş hekimliği - Polimer esaslı kalıp malzemeler

TS EN 1641 Diş hekimliği - Diş hekimliğinde kullanılan tıbbi cihazlar - Malzeme

TS EN ISO 13897 Diş Hekimliği - Amalgam kapsüller (ISO 13897:2003)

TS EN ISO 15854 Diş hekimliği - Döküm ve baz plak mumları

TS EN ISO 9333 Diş hekimliği - Pirinçle kaplama malzemeleri

TS EN ISO 22112 Diş hekimliği - Dişle ilgili protezler için yapay dişler

TS EN 1641 Diş hekimliği-Diş hekimliğinde kullanılan tıbbi cihazlar-Malzemeler

tst EN ISO 4049 Reçine esaslı dış dolgu maddeleri - Diş hekimliğinde kullanılan

TS EN ISO 15854 Dişçilik-Döküm mumu-Diş hekimliğinde kullanılan

TS EN ISO 7405 Dişçilik-Diş hekimliğinde kullanılan malzemeler için biyolojik deney metotları

TS EN ISO 4049 Dişçilik-Reçine esaslı diş dolgu maddeleri

TS EN ISO 27020 Diş hekimliği- Ortodontiklerde kullanım için ayraçlar ve tüpler

TS EN ISO 3107 Diş hekimliği- Çinko oksit/ojenol simanlar ve çinko oksit/ojenol içermeyen simanlar

TS EN ISO 9693-1 Diş hekimliği - Uyumluluk deneyi - Bölüm 1 : Metal seramik sistemler

TS EN ISO 6876 Diş hekimliğinde kullanılan diş kök kanal dolgu malzemeleri

TSE CEN/TR 16386 Diş Hekimliği - diş laboratuvarında metakrilat bazlı malzemeleri taşımak için rehber

TS EN ISO 20795-1 Diş hekimliği-Baz esaslı reçineler-Bölüm 1:Protez kaide reçineler

TS EN ISO 20795-2 Diş hekimliği-Baz esaslı reçineler-Bölüm 2:Ortodontik kaide reçineler

TS EN ISO 6873 Alçı- Diş hekimliğinde kullanılan

TS EN ISO 29022 Diş Hekimliği - Yapışma - Dişli-kenar kesme bağ dayanımı test

TS EN ISO 7405/A1 Diş Hekimliği - diş hekimliğinde kullanılan tıbbi cihazların biyouyumluluğunun Değerlendirilmesi - Ek 1: Pozitif kontrol malzemesi

TS EN ISO 21563 Diş hekimliği- Hidrokolloidle izlenen malzemeler

TS EN ISO 17304 Dişçilik - Polimerizasyon büzülme: Polimer esaslı güçlendirici materyallerin polimerizasyon büzülmesini belirleme yöntem

TS EN ISO 15841 Dişhekimliği - Ortodontide kullanılan teller

TS EN ISO 7405/A1 Diş hekimliği - Diş hekimliğinde kullanılan tıbbi cihazların biyouyumluluğunun değerlendirilmesi – Tadil 1: Pozitif kontrol malzemesi (ISO 7405:2008/Tadil 1:2013)

TS EN ISO 15841 Diş hekimliği – Ortodontide kullanılan teller (ISO 15841:2014)

tst EN ISO 20795-1 Diş hekimliği-Baz esaslı reçineler-Bölüm 1:Protez kaide reçineler (ISO 20795-1:2013)

tst EN ISO 20795-2 Diş hekimliği-Baz esaslı reçineler-Bölüm 2:Ortodontik kaide reçineler (ISO 20795-2:2013)

TS EN ISO 13116 Dişhekimliği – Malzemelerin radyo-opaklığını tayin etmek için deney yöntemi18.02.2015

TS EN ISO 24234 Diş hekimliği - Dişle ilgili amalgam

TS EN ISO 6872 Diş hekimliği - Seramik malzemeler

TS EN ISO 4823 Diş hekimliği - Elastomerik ölçü maddeleri

TS EN ISO 6874 Diş hekimliği - Polimer esaslı pit ve fissur örtücüleri

TS EN ISO 15912 Diş hekimliği - Dayanıklı kaplama ve kalıp malzemeleri

TS EN ISO 22674 Diş hekimliği - Sabit ve çıkarılabilen restorasyonlar ve uygulamalar için metal malzemeler

TS EN ISO 13017/A1 Diş hekimliği - Manyetik eklentiler - Tadil 

TS EN ISO 9693-2 Diş hekimliği - Uyumluluk deneyi - Bölüm 2: Seramik-seramik sistemler

TS EN ISO 10139-2 Diş hekimliği - Ayrılabilir takma dişler için yumuşak astar malzemeleri - Bölüm 2: Uzun süreli kullanım için malzemeler

TS EN ISO 17254 Diş hekimliği - Ortodontide kullanılan sarmal yaylar

tst EN ISO 1559 Amalgam alaşımı - Diş hekimliğinde kullanılan

tst EN ISO 4824 Diş hekimliği - Porselen, protez dişleri

tst EN ISO 3336 Diş hekimliği - Sentetik polimer dişler

TS EN ISO 7491 Dişçilik malzemeleri - Renk kararlılığı tayini

TS EN ISO 7551 Diş emilim noktaları

tst 8230 EN ISO 1567Diş hekimliği - Protez kaide reçineleri

tst EN ISO 8891 Diş hekimliğinde kullanılan, değerli maden muhtevaları %25-75’ı (%75 hariç) olan alaşımlar

TS EN ISO 9917-1 Diş hekimliğinde kullanılan - Su bazlı simanlar - Bölüm 1: Toz/sıvı asit-Baz simanlar

TS EN ISO 9917-2 Diş hekimliğinde kullanılan - Su bazlı simanlar - Bölüm 2: Işıkla aktive edilen simanlar

TS EN ISO 10271:2011Metal dişhekimliği malzemeleri- Aşınma deney metotları

TS EN ISO 10477 Diş hekimliği-Polimer esaslı kron ve köprü malzemeleri

tst EN ISO 10477 Diş hekimliği - Polimer esaslı kron ve köprü malzemeleri

TS EN ISO 13897 Diş hekimliği - Amalgam kapsüller

TS EN ISO 14356 Diş hekimliği - Tekrar kullanılan malzeme

TS EN ISO 21530 Diş hekimliği - Dişle ilgili donanım yüzeyleri için kullanılan malzemeler - Kimyasal dezenfektanlara karşı direncin tayini (ıso 21530:2004)

TS EN ISO 21606 Diş hekimliğinde kullanılan - Ortodontide kullanılan elastomerik yardımcı malzemeler

TS EN ISO 22112 Dişhekimliği - Diş protezleri için yapay dişler

TS EN ISO 28319 Dişhekimliği - Lazer kaynağı