• 0 212 702 40 00
  • 0 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Isı, Kalorimetri Standartları

Termodinamik ölçümleri sektöründeki gerekli standartlar aşağıda belirtilmiştir. Şirketimiz aşağıdaki tüm standartların test, denetim ve belgelendirmesini yapmaktadır. 

 

TS EN ISO 9831 Hayvan yemleri, hayvan ürünleri ve dışkı veya idrar - Brüt ısıtıcı değerinin tayini - Kalorimetrik

TS ISO 1928 Katı mineral yakıtlar - Bombalı kalorimetre yöntemi ile brüt ısıl değer tayini ve net ısıl değerin hesaplanması

TS 13640 Yetkili servisler - Isı payı ölçer, ısı sayacı, ön ödemeli ısı sayacı cihazları için kurallar

TS EN 1434-4 Isı ölçerler-Bölüm 4: Tip uygunluk deneyleri

TS EN 1434-5 Isı ölçerler - Bölüm 5: İlk doğrulama deneyleri

TS EN 1434-4 Isı ölçerler-Bölüm 4: Tip uygunluk deneyleri

TS EN 1434-5 Isı ölçerler - Bölüm 5: İlk doğrulama deneyleri

TS EN 1434-3 Isı ölçerler-Bölüm 3: Veri değişimi ve ara yüzler

TS EN 1434-2 Isı ölçerler - Bölüm 2: Yapım özellikleri

TS EN 1434-6 Isı ölçerler - Bölüm 6: Kurulum, kabul, işletme gözetimi ve bakım

TS EN 1434-1 Isı ölçerler - Bölüm 1: Genel özellikler

tst EN 1434-5/tst A1 Isı ölçerler - Bölüm 5: İlk doğrulama deneyleri

TS EN 12697-13 Bitümlü karışımlar-Sıcak asfalt karışımları için deney metotları-Bölüm 13: Sıcaklığın ölçülmesi 24.02.2003 17.200.10

TS EN ISO 14343 Kaynak sarf malzemeleri - Paslanmaz ve ısıya dirençli çeliklerin ergitme kaynağı için tel elektrotlar, şerit elektrotlar, teller ve çubuklar - Sınıflandırma