trarbgzh-TWenfrkadefaru

Termodinamik ve Sıcaklık Ölçümleri Standartları

Metroloji ölçümleri sektöründeki gerekli standartlar aşağıda belirtilmiştir. Şirketimiz aşağıdaki belirtilen tüm standartların test, denetim ve belgelendirmesini yapmaktadır. 

 

TS ISO 1771 Genel amaçlı boru termometreler

TS EN 61515 Mineral yalıtımlı ısıl-Çift kabloları ve ısıl-Çiftler

TS EN 13485 Buzlanmış, dondurulmuş, derin dondurulmuş/şok dondurulmuş gıda ve dondurmaların nakli, depolaması ve dağıtımı için hava ve mamul sıcaklığını ölçmek için termometreler-Deneyler, performance, uygunluk

TS EN 13486 Sıcaklık kaydediciler ve termometreler - Soğutulmuş, dondurulmuş, derin dondurulmuş / hızlı dondurulmuş gıda ve dondurmaların; Nakliye, depolama ve dağıtımları sırasında kullanılan - Periyodik doğrulama

TS EN 13190 Kadranlı termometreler

TS EN ISO 9831 Hayvan yemleri, hayvan ürünleri ve dışkı veya idrar - Brüt ısıtıcı değerinin tayini - Kalorimetrik

TS EN 13190 Kadranlı termometreler

TS EN 12470-1+A1 Klinik termometreler - Bölüm 1: Metalik sıvılı cam termometreler - sıcaklığı ölçülen en yüksek değerde kalan

TS EN 12470-1+A1 Klinik termometreler-Bölüm 1: Metalik sıvılı cam termometreler-Sıcaklığı ölçülen en yüksek değerde kalan

TS EN 12470-2+A1 Klinik termometreler-Bölüm 2: Faz değişim tipi (nokta matris) termometreler

TS EN 60404-15:2012Manyetik malzemeler - Bölüm 15: Zayıf manyetik malzemelerin bağıl manyetik geçirgenlik tayini için metotlar

TS EN 14597 Isı üreten sistemler için sıcaklık kontrol cihazları ve sıcaklık sınırlayıcıları

TS EN 60584-1 Isıl çiftler-Bölüm 1:EMF özellikleri ve toleranslar

TS ISO 1928 Katı mineral yakıtlar - Bombalı kalorimetre yöntemi ile brüt ısıl değer tayini ve net ısıl değerin hesaplanması

TS 13640 Yetkili servisler - Isı payı ölçer, ısı sayacı, ön ödemeli ısı sayacı cihazları için kurallar

TS EN 61340-4-8 Elektrostatik - Bölüm 4-4: Özel uygulamalar için standart deney yöntemleri - Elektrostatik boşalma zırhlaması - Torbalar

TS EN 1434-4 Isı ölçerler-Bölüm 4: Tip uygunluk deneyleri

TS EN 1434-5 Isı ölçerler - Bölüm 5: İlk doğrulama deneyleri

TS EN 1434-4 Isı ölçerler-Bölüm 4: Tip uygunluk deneyleri

TS EN 1434-5 Isı ölçerler - Bölüm 5: İlk doğrulama deneyleri

TS EN 1434-3 Isı ölçerler-Bölüm 3: Veri değişimi ve ara yüzler

TS EN 1434-2 Isı ölçerler - Bölüm 2: Yapım özellikleri

TS EN 1434-6 Isı ölçerler - Bölüm 6: Kurulum, kabul, işletme gözetimi ve bakım

TS EN 1434-1 Isı ölçerler - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 61340-5-1 Elektrostatik-Bölüm 5-1: Elektronik cihazların elektrostatik etkiden korunması-Genel gereklilikler

TS EN 61340-4-7 Electrostatics - Part 4-7: Standard test methods for specific applications - İyonlaşma

TS ISO 653Uzun çubuk termometreler - Hassas kullanım için

TS ISO 654Kısa çubuk termometreler-Hassas kullanım için

TS ISO 655Boru mahfazalı uzun termometreler-Hassas kullanım için

TS ISO 656 Boru mahfazalı kısa termometreler-Hassas kullanım için

TS EN 61788-9 Süper iletkenlik - bölüm 9: Yüksek sıcaklıklı som süper iletkenlerle ilgili ölçmeler - büyük taneli oksitlenmiş süper iletkenlerin tutulan akı yoğunluğu

TS EN 61557-1 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik-1 kv a.a ve 1,5 kv d.a'a kadar-Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar-Bölüm 10: Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi ve izlenmesiyle

TS EN 61557-2 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik- 1kv a.a ve 1,5 kv d.a'a kadar koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar- Bölüm 2: Yalıtım direnci

TS EN 61557-3 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik- 1 kv a.a ve 1,5 kv d.a. 'a kadar- Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi, veya izlenmesi ile ilgili donanımlar- Bölüm 3: Döngü empedansı

TS EN 61557-4 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik- 1 kv a.a ve 1,5 kv d.a.'a kadar- Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar- Bölüm 4: Toprak bağlantısı ve eşpotansiyel kuşaklamanını direnci

TS EN 61557-5 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik- 1 kv' a.a ve 1,5 kv' d.a.'a kadar- Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar- Bölüm 5: Toprağa göre direnç

TS EN 61557-7 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik-1 kv A.A ve 1.5 kv D.A.'a kadar-Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar-Bölüm 7:Faz sırası

TS EN 50400 Hizmete alındığında radyofrekans elektromanyetik alanlara halkın maruz kalmasına ilişkin referans seviyeleri veya temel kısıtlamalara sahip telsiz telekomünikasyon şebekelerinde kullanılması amaçlanan radyo transmisyon (110 mhz - 40 ghz) için sabit cihazın uygunluğunu göstermek için temel standard

TS EN 62025- Yüksek frekanslı endüktif elenalar- Elektriksel olmayan özellikler ve ölçme metotları- Bölüm 1: Elektronik ve telekomünikasyon cihazlarında kullanılan sabit, yüzeye takılan bobinler

TS EN 50482 Ölçü transformatörleri - Um , 52 kv a kadar olan, 3 fazlı endüktif gerilim transformatörleri

TS EN 60404-5 Manyetik malzemeler - Bölüm 5:Kalıcı manyetik (manyetik olarak sert) malzmeler- Manyetik özelliklerini ölçme metodu

TS EN 61557-6 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik-1000 v a.a. ve 1500 v d.a.'a kadar-Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanumlar-Bölüm 6:Tt, tn ve ıt sistemlerinde artık akım düzenlerinin (rcd) etkinliği

TS EN 61557-1 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik - 1000 v a.a. ve 1500 v d.a.’ya kadar - Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 61557-2 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik - 1000 v a.a. ve 1500 v d.a.’ya kadar - Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar - Bölüm 2: Yalıtım direnci

TS EN 61557-3 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik - 1000 v a.a. ve 1500 v d.a.’ya kadar - Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar - Bölüm 3: Döngü empedansı

TS EN 61557-4 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik - 1000 v a.a. ve 1500 v d.a.’ya kadar - Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar - Bölüm 4: Toprak bağlantısının ve eşpotansiyel kuşaklamanın direnci

TS EN 61557-5Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik - 1000 v a.a. ve 1500 v d.a.’ya kadar - Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar - Bölüm 5: Toprağa göre direnç

TS EN 61557-6 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik - 1000 v a.a. ve 1500 v d.a.’ya kadar - Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar - Bölüm 6: Tt, tn ve ıt sistemlerde artık akım cihazlarının etkinliği

TS EN 61557-7 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik - 1000 v a.a. ve 1500 v d.a.’ya kadar - Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar - Bölüm 7: Faz sırası

TS EN 61557-12 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik-1 kv a.a ve 1,5 kv d.a'a kadar-Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar-Bölüm 10: Performans ölçme ve izleme düzenleri

TS EN 80000-6 Nicelikler ve birimler - Bölüm 6: Elektromanyetizma

TS 4492 EN 60404-4/A2 Manyetik malzemeler - Bölüm 4: Manyetik yumuşak malzemelerin doğru akımdaki manyetik özelliklerini ölçme metotları

TS EN 61869-1 Ölçü transformatörleri - Bölüm 1: Genel kurallar

TS 4490 EN 60404-2/A1 Manyetik malzemeler - Bölüm 2: Elektriksel çelik sac ve şeritlerin manyetik özelliklerinin epstein çerçevesi vasıtasıyla ölçme metotları

TS EN 62501 Gerilim beslemeli dönüştürücü (vsc) vanalar - Yüksek gerilim doğru akım (hvdc) güç iletimi için - Elektrik deneyi

TS EN 61869-1 Ölçü transformatörleri - Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 61557-11 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik - 1000 v a.a. ve 1500 v d.a.’ya kadar - Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar-Bölüm 11:Tt, tn ve ıt sistemlerindeki tip a ve tip b performans ölçme ve izleme düzenleri (rcms)

TS EN 60404-4/A2 Manyetik malzemeler-Bölüm 4:Manyetik yumuşak malzemelerin doğru akımdaki manyetik özelliklerini ölçme metotları.

TS EN 60404-2/A1 Manyetik malzemeler - Bölüm 2: Elektriksel çelik sac ve şeritlerin manyetik özelliklerinin epstein çerçevesi vasıtasıyla ölçme metotları

TS EN 62058-11 Elektrik sayaçları(a.a.)-Kabul muayenesi-Bölüm 11:Genel kabul muayene metotları

tst EN 62058-21 Elektrik ölçme cihazı (aa) - ??kabul muayene - Bölüm 21: Elektromekanik sayaçlar için aktif enerji için özel kurallar  

TS EN 62058-11 Elektrik sayaçları(a.a.)-Kabul muayenesi-Bölüm 11:Genel kabul muayene yöntemleri

TS EN 62058-11 Elektrik sayaçları(a.a.)-Kabul muayenesi-Bölüm 11:Genel kabul muayene yöntemleri

TS EN 62058-21:2010Elektrik sayaçları(a.c.)-Kabul muayenesi-Bölüm 21:Aktif enerji için (sınıf 0,5,1 ve 2 ve a ve b sınıf indeksleri) elektomekanik sayaçlar için özel kurallar

TS EN 62058-31 Elektrik sayaçları(a.a.)-Kabul muayenesi-Bölüm 11:Aktif enerji için (sınıf 0,2 s,0,5 s,1 ve 2 ve a ,b ve c sınıf indeksleri) statik sayaçlar için özel kurallar

TS EN 50383 Telsiz telekomünikasyon (110 mhz - 40 ghz) sistemlerindeki radyo baz istasyonları ve sabit terminal istasyonlarının yaydığı elektromanyetik alanlara maruz kalan insanlara ilişkin alan şiddeti ve sar değerlerinin ölçülmesi ve hesaplanmasına ait temel standard

TS EN 50445 Direnç kaynağı, ark kaynağı ve benzer işlemler için kullanılan donanımın, elektromanyetik alanlara (0 Hz - 300 GHz) maruz kalan insanlarla ilgili temel kısıtlamalara uygunluğuna göstermek için ürün ailesi standard

TS EN 60060-1 Yüksek gerilim deney teknikleri - bölüm 1: Genel tarifler ve deney kuralları

TS EN 62058-31 Elektrik sayaçları (a.a.) - Kabul muayenesi - bölüm 31: Statik sayaçlar - Aktif enerji için - Özel kurallar (sınıf 0,2 s, 0,5 s, 1 ve 2 ve a, b, c sınıf indisleri)

TS EN 61557-13 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik-1000 v a.a ve 1500 v d.a'a kadar-Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar-Bölüm 13: Elektrik dağıtım sistemlerindekaçak akım ölçümleri için elle kullanılan veya hareket ettirilen akım kıskaçları ve sensörleri

tst EN 55016-4-2 Radyo rahatsızlığı için özellik standardı ve bağışıklık ölçme aparatı ve metotları - Bölüm 4-2: Belirsizlikler, istatistik ve sınır değer modellemesi - Emu ölçümlerindeki belirsizlik

TS EN 61869-3 Ölçü transformatörleri - Bölüm 3: Endüktif gerilim transformatörleri için ilave kurallar

TS EN 61869-5 Ölçü transformatörleri – Bölüm 5: Kondansatörlü gerilim transformatörleri için ilave kurallar

TS EN 61869-5 Ölçü transformatörleri - Bölüm 5: Kapasitör gerilim transformatörleri için ilave özellikler

TS EN 61869-3 Ölçü transformatörleri - Bölüm 3: Endüktif gerilim transformatörleri için ilave özellikler

TS EN 50401:2006/A1Halkın maruz kaldığı radyo frekans elektromanyetik alanlara ilişkin temel sınırlamalara veya referans seviyelerine sahip olan kablosuz haberleşme şebekeleri çalıştırıldığında; Radyo haberleşmesinde (110 mhz - 40 ghz)kullanılan sabit cihazların uygunluğuna ait mamul standardı

TS EN 50492 Baz istasyolarının yakınında insanın maruz kaldığı elektromanyetik alanın yerinde ölçülmesi için temel standard

TS EN 62562 Düşük kayıplı dielektrik levhaların karmaşık geçirgenliğinin ölçülmesi için boşluk rezonatörü yöntemi

TS EN 60865-1 Kısa devre akımları - Etkilerin hesaplanması - Bölüm 1: Tarifler ve hesaplama yöntemleri

TS EN 61340-4-4 Elektrostatik - Bölüm 4-4: Özel uygulamalar için standard deney metotları - Esnek orta boy torba

TS EN 60060-2 Yüksek gerilim deney teknikleri - Bölüm 2: Ölçme sistemleri

TS EN 60567:2011(EN) Yağlar elektrikli cihazlar için- Çözünmüş ve serbest gaz analizleri için yağ ve gaz numunesi alma kılavuzu

TS EN 62059-32-1 Elektrik ölçme donanımı - Bağımlılık - Bölüm 32-1: Dayanıklılık - Yükseltilmiş sıcaklık uygulayarak metrolojik karakteristiklerin kararlılık deneyi

TS EN 62442-1/AC Lamba kontrol düzeninin enerji performansı-Bölüm 1:Florsan lambalar için kontrol düzeni-Kontrol düzeni devrelerinin toplam giriş gücü tayini için ölçme yöntemi ve kontrol düzeninin etkinliği

TS IEC 60050-131 Uluslararası elektroteknik sözlük - Bölüm 131: devre teorisi

TS EN 61788-13 Süper iletkenlik - Bölüm 13: a.a. kayıp ölçmeleri - Çok filamanlı Cu/Nb-Ti bileşiklerde histerezis kayıpları için mıknatıs ölçerli metotlar

TS EN 50400:2006/A1 Servise konduğunda, radyo frekanslı elektomanyetik alanlara maruz kalan halkla ilgili referans seviyelerinde veya temel kısıtlamalarla telsiz haberleşme şebekelerinde kullanıması için öngörülen (110 MHz - 40 GHz) radyo iletimi amacıyla kullanılan sabit donanımın uygunluğunu gösteren temel standard

TS EN 60404-15:2012Manyetik malzemeler - Bölüm 15: Zayıf manyetik malzemelerin bağıl manyetik geçirgenlik tayini için metotlar

TS EN 62110 A.a. güç sistemleri tarafından üretilen elektrik ve manyetik alan seviyeleri - Halkın maruz kalma seviyeleri ile ilgili ölçme işlemi

TS EN 61869-2 Ölçü transformatörleri - Bölüm 2: Akım transformatörleri için ek kurallar

TS ISO 8061 Alp kayak bağlamaları - sürüm tork değerleri seçimi

TS ISO 8061/A1 Alp kayak bağlamaları - sürüm tork değerleri seçimi - Tadil 1

TS EN 60688 A.a. elektriksel büyüklükleri analog veya dijital işaretlere çeviren elektrikli ölçme dönüştürücüler

TS EN 62226-3-1 Düşük ve ara frekans aralığında elektrikli ve manyetik alanlara maruz kalma - İnsan vücudunda endüklenmiş akım yoğunluğu ve dahili elektrik alanını hesaplama metotları - Bölüm 3-1: Elektrikalanlara maruz kalma -Analitik ve 2D numerik modeller

TS EN 61788-16 Süperiletkenlik - Bölüm 16: Elektronik karakteristik ölçmeleri - Mikrodalga frekanslarında süperiletkenlerin güce bağımlı yüzey direnç değeri

TS EN 61788-17 Süperiletkenlik - Bölüm 17: Elektronik karakteristik ölçmeleri - Büyük alanlı süperiletken filmlerde yerel kritik akım yoğunluğu ve dağılımı

TS EN 60404-11 Manyetik malzemeler - Bölüm 11: Manyetik yaprak ve şeritlerin yüzey yalıtım direncinin belirlenmesi için kullanılan deney yöntemi

TS EN 61788-8 Süper iletkenlik - Bölüm 8: A.a. kayıp ölçümü - Sıvı helyum sıcaklığında enine değişen manyetik alana maruz kalan yuvarlak süper iletkenkablonlarnın algılama bobini metodu ile ölçülmesi

TS EN 61326-1 Ölçme, kontrol ve laboratuvar kullanımı için elektrikli donanım - Emu şartları - Bölüm 1: Genel şartlar-

TS EN 61326-2-1 Ölçme, kontrol ve laboratuvar kullanımı için elektrikli donanım - Emu şartları - Bölüm 2-1: Özel şartlar - Emu açısından korunmasız uygulamalar için hassas deney ölçme donanımı için performans kriterleri, deney konfigürasyonları ve çalışma şartları

TS EN 61326-2-2 Ölçme, kontrol ve laboratuvar kullanımı için elektrikli donanım - Emu şartları - Bölüm 2-2: Özel şartlar - Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde kullanılan taşınabilir deney cihazı, ölçme cihazı ve izleme cihazı için performans kriterleri, deney konfigürasyonları ve çalışma şartları

TS EN 61326-2-3 Ölçme, kontrol ve laboratuvar kullanımı için elektrikli donanım - Emu şartları - Bölüm 2-3: Özel şartlar - Entegre veya uzaktan sinyal şartlandırma transduserler için performans kriterleri, deney konfigürasyonları ve çalışma şartları

TS EN 61326-2-4 Ölçme, kontrol ve laboratuvar kullanımı için elektrikli donanım - Emu şartları - Bölüm 2-4: Özel şartlar - Iec 61557-9 a göre yalıtım hata yeri için cihaz ve ıec 61557-8 e göre yalıtım izleme cihazı için deney konfigurasyonu,çalışma şartları ve performans kriterleri

TS EN 61326-2-5 Ölçme, kontrol ve laboratuvar kullanımı için elektrikli donanım - Emu şartları - Bölüm 2-5: Özel şartlar - Iec 61784-1, cp 3/2'ye göre arayüzleri olan sahra cihazları için performans kriterleri, deney konfigürasyonları ve çalışma şartları

TS EN 61061-2+A1 Elektrik amaçlı emprenye edilmemiş preslenmiş levha ahşap-Bölüm 2: Deney metodları

TS EN 61061-3-2 Elektrik amaçlı emprenye edilmemiş preslenmiş levha ahşap-Bölüm 3:Münferit malzemeler için özellikler; Föy 2:Kayın kaplamadan yapılmış halka

TS EN 50383/AC Telsiz telekomünikasyon (110 MHz - 40 GHz) sistemlerindeki radyo baz istasyonları ve sabit terminal istasyonlarının yaydığı elektromanyetik alanlara maruz kalan insanlara ilişkin alan şiddeti ve SAR değerlerinin ölçülmesi ve hesaplanmasına ait temel standard

TS EN 61557-14 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik - 1000 v a.a. ve 1500 v d.a.’ya kadar - Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar - Bölüm 14: Makinaların elektriksel güvenliğinin deneylerinin için donanım.

TS EN 61557-10 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik-1 kv a.a ve 1,5 kv d.a'a kadar-Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar-Bölüm 10: Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi ve izlenmesiyle ilgili kombine ölçme donanım 18.12.2013

TS EN 61083-2 Yüksek gerilim ani darbe deneylerindeki ölçmeler için sayısal kaydediciler- Bölüm 2: Ani darbe dalga şekillerinin belirlenmesinde kullanılan yazılımın değerlendirilmesi

TS EN 60469 Geçici rejimler, darbeler ve ilgili dalga biçimleri - Terimler, tarifler ve algoritmalar

TS EN 61326-2-6 Ölçme, kontrol ve laboratuvar kullanımı için elektrikli donanım - EMU şartları - Bölüm 2-6: Özel şartlar - Vücut içi teşhis (IVD) tıbbi donanım

TS EN 60216-8 Elektrik yalıtım malzemeleri - Isıl dayanıklılık özellikleri - Bölüm 8 : Basitleştirilmiş prosedürler ile termal dayanımın hesaplanması için talimatlar

TS EN 62056-8-3 Elektrik Ölçme veri alışverişi - DLMS / COSEM suite - Bölüm 8-3: PLC S-FSK mahalle ağlar için Haberleşme profili

TS EN 62056-9-7 Elektrik ölçümü - Sayaç okuma, tarife ve yük denetimi için veri değişimi - DLMS/COSEM katmanı - Bölüm 9 - 7 : TCP-UDP/IP şebekeleri için iletişim profili

TS EN 50413/A1 İnsanların elektrik, manyetik ve elektromanyetik alanlara (0 hz - 300 ghz) maruz kalması ile ilgili ölçmeler ve hesaplama işlemlerine ait temel standard

TS EN 61788-5 Süper iletkenlik - bölüm 5: Matrisin süper iletkene hacimsel oranının ölçülmesi - Cu/nb-Ti bileşik süper iletkenlerde bakırın süper iletkene hacimsel oranı

TS EN 50492/A1 Baz istasyolarının yakınında insanın maruz kaldığı elektromanyetik alanın yerinde ölçülmesi için temel standard

TS EN 60243-2 Yalıtkan malzemelerin elektriksel dayanımı- Deney metotları- Bölüm 2: Doğru akım geriliminin kullanıldığı deneyler için ilâve kurallar

TS EN 60243-3 Yalıtım malzemelerinin elektriksel dayanıklılığı-Deney metotları-Bölüm 3:1,2/50 µs darbe gerilimiyle ilgili ilave kurallar

TS EN 61786-1 İnsanların maruz kaldığı 1Hz'den 100 kHz'e kadar AC elektrik alanları ve AC manyetik alanlarının ve DC manyetik alanlarının ölçülmesi - Bölüm 1:Ölçme cihazları ile ilgili kurallar

TS EN 62056-3-1 Elektrik ölçmeleri - Okuma tarifesi veya yük kontrolü için bilgi alışverişi - Bölüm 3-1- Taşıyıcı işaretleşme ile bükülmüş çit üzerinde mahalli alan şebekesinin kullanımı

TS EN 62586-1 Güç besleme sistemlerinde güç kalitesinin ölçülmesi - Bölüm 1: Güç kalitesi techizatı (PQI)

TS EN 62586-2 Güç besleme sistemlerinde güç kalitesinin ölçülmesi - Bölüm 2: İşlevsel deneyler ve belirsizlik kuralları

TS EN 61869-4 Ölçü transformatörleri – Bölüm 4: Birleştirilmiş transformatörler için ilave kurallar

TS IEC 60050-131 Uluslararası elektroteknik sözlük - Bölüm 131: devre teorisi

TS EN 60247 Yalıtım sıvıları - Bağıl geçirgenlik, dielektrik azalma faktörü (tan ?) ve doğru akım (d.c.) özdirencinin tayini

TS IEC 60050-131:2002/A1 Uluslararası elektroteknik sözlük - Bölüm 131: devre teorisi

TS IEC 60050-131:2002/A2 Uluslararası elektroteknik sözlük - Bölüm 131: devre teorisi

tst EN 61869-2 Ölçü transformatörleri - Bölüm 2: Akım transformatörleri için ek kurallar (IEC 61869-2:2012)

tst EN 61869-4 Ölçü transformatörleri – Bölüm 4: Birleştirilmiş transformatörler için ilave kurallar (IEC 61869-4:2013)

TS EN 62056-7-6 Elektrik ölçümü - Sayaç okuma, tarife ve yük denetimi için veri değişimi - DLMS/COSEM katmanı - Bölüm 7 - 6 : 3 katmanlı , bağlantı yönelimli , HDLC tabanlı profili

TS EN 62056-7-6 Elektrik sayacı veri alış verişi – DLMS/COSEM paketi - Bölüm 7–6: 3 katmanlı, bağlantı yönelimli HDLC tabanlı iletişim profili (IEC 62056-7-6:2013)

TS EN 62056-9-7 Elektrik sayacı veri alışverişi – DLMS/COSEM paketi - Bölüm 9 – 7: TCP-UDP/IP ağları için iletişim profili (IEC 62056-9-7:2013)

tst EN 60243-2 Yalıtkan malzemelerin elektriksel dayanımı- Deney metotları- Bölüm 2: Doğru akım geriliminin kullanıldığı deneyler için ilâve kurallar  

tst EN 60243-3 Yalıtım malzemelerinin elektriksel dayanıklılığı-Deney metotları-Bölüm 3:1,2/50 µs darbe gerilimiyle ilgili ilave kurallar

tst EN 61788-5 Süper iletkenlik - bölüm 5: Matrisin süper iletkene hacimsel oranının ölçülmesi - Cu/nb-Ti bileşik süper iletkenlerde bakırın süper iletkene hacimsel oranı  

TS EN 62053-24 Elektrik ölçme donanımı (a.a) - Özel kurallar - Bölüm 24: Temel frekansta reaktif enerji için statik sayaçlar (sınıflar 0,5 S, 1 S ve 1)

TS EN 80000-6 Büyüklükler ve birimler – Bölüm 6: Elektromanyetizma

TS EN 61557-8 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik-1 kv a.a ve 1,5 kv d.a'ya kadar-Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar-Bölüm 8: IT sistemler için yalıtım kontrol cihazları

TS EN 60666 Mineral yalıtım yağlarındaki belirli katkı maddelerinin tespiti ve tayini

TS EN 61788-21 Süperiletkenlik - Bölüm 21: Süperiletken teller - Pratik süperiletken teller için deney yöntemleri - Genel özellikler ve kılavuzluk

TS EN 62056-1-0 Elektrik sayacı veri alış verişi - DLMS/COSEM katmanı – Akıllı sayaç standardizasyon yapısı (IEC 62056-1-0:2014)

TS EN 62442-1/tst AC Lamba kontrol düzeninin enerji performansı-Bölüm 1:Florsan lambalar için kontrol düzeni-Kontrol düzeni devrelerinin toplam giriş gücü tayini için ölçme yöntemi ve kontrol düzeninin etkinliği  

TS EN 61869-4/AC Ölçü transformatörleri – Bölüm 4: Birleştirilmiş transformatörler için ilave kurallar

TS EN 61869-4/tst ACÖlçü transformatörleri – Bölüm 4: Birleştirilmiş transformatörler için ilave kurallar

TS EN 61251 Elektrik yalıtım malzemeleri ve sistemleri – a.a gerilim dayanımı değerlendirmesi

TS EN 62631-3-2 Katı elektrik yalıtım malzemelerinin dielektrik ve özdirenç özellikleri- Bölüm 3-2:Direnç özelliklerinin belirlenmesi (d.a. yöntemler)- Yüzey direnci ve yüzey özdirenci

TS EN 60599 Mineral yağ ile doldurulmuş kullanımdaki elektrikli cihazlar - Çözünmüş ve serbest gazların tayin sonuçlarının cihazın durumunun değerlendirilmesinde kullanılması kılavuzu

TS EN 61340-4-6 Elektrostatik - Bölüm 4-6: Belirli uygulamalar için standart deney yöntemleri - Bileklikler

TS EN 61340-5-3 Elektrostatik-Bölüm 5-3: Elektronik cihazların elektrostatik etkiden korunması - Elektrostatik boşaltma hassas cihazları için özellikler ve sınıflandırma

TS EN 61340-2-1 Elektrostatik - Bölüm 2-1: Ölçme metotları - malzemelerin ve ürünlerin statik elektrik yükünü dağıtabilme yeteneği

TS EN 61869-5/AC Ölçü transformatörleri – Bölüm 5: Kondansatörlü gerilim transformatörleri için ilave kurallar

TS EN 61869-5/AC Ölçü transformatörleri – Bölüm 5: Kondansatörlü gerilim transformatörleri için ilave kurallar (IEC 61869-5:2011/Düzeltme1:2015)

TS EN 62631-3-3 Dielektrik ve katı yalıtım malzemeleri rezistif özellikleri - Bölüm 3-3: rezistif özelliklerinin belirlenmesi (DC Yöntemleri) - İzolasyon direnci

TS EN 61557-8/AC Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik-1 kv a.a ve 1,5 kv d.a'ya kadar-Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar-Bölüm 8: IT sistemler için yalıtım kontrol cihazları

TS EN 62631-3-1 Dielektrik ve katı yalıtım malzemeleri rezistif özellikleri - Bölüm 3-1: rezistif özellikleri (DC yöntemleri) belirlenmesi - Cilt direnci ve hacim direnç - Genel yöntem

TS EN 60909-0 Üç fazlı a.a. sistemlerde kısa devre akımları - bölüm 0: Akımların hesaplanması  

TS EN 60990 Dokunma akımı ve koruyucu iletken akımının ölçme yöntemleri

TS EN 61340-4-9 Elektrostatik - Bölüm 4-9: Özel uygulamalar için standart deney yöntemleri - Giysiler

TS EN 61340-2-3 Elektrostatik -Bölüm 2-3 : Elektrostatik yük birikiminden kaçınılmasında kullanılan sert düzlemsel malzemenin direncinin ve özdirencinin belirlenmesi için deney metotları

TS EN 61869-6 Ölçü transformatörleri – Bölüm 6: Düşük güçte ölçü transformatörleri için ilave genel gereksinimler

TS EN 62056-4-7 Elektrik ölçüm veri değişimi - DLMS / COSEM paketi - Bölüm 4-7: IP ağları için DLMS / COSEM aktarım katmanı

TS EN 62056-5-3 Elektrik ölçüm veri değişimi - DLMS / COSEM paketi - Bölüm 5-3: DLMS / COSEM uygulama katmanı

TS EN 62056-6-1 Elektrik ölçüm veri değişimi - DLMS / COSEM paketi - Bölüm 6-1: Nesne Tanımlama Sistemi (OBIS)

TS EN 62056-6-2 Elektrik ölçüm veri alışverişi - DLMS / COSEM paketi - Bölüm 6-2: COSEM arayüz sınıfları

TS EN 62056-7-5 Elektrik ölçüm veri değişimi - DLMS / COSEM paketi - Bölüm 7-5: Yerel Ağlar için yerel veri aktarım profilleri (LN)

TS EN 62689-1 Arıza geçiş gösteriminde kullanılacak akım ve gerilim sensörleri veya dedektörleri - Bölüm 1: Genel ilkeler ve gereklilikler

TS EN 62226-3-1/A1 Düşük ve ara frekans aralığında elektrikli ve manyetik alanlara maruz kalma - İnsan vücudunda endüklenmiş akım yoğunluğu ve dahili elektrik alanını hesaplama metotları - Bölüm 3-1: Elektrikalanlara maruz kalma -Analitik ve 2D numerik modeller

TS EN 62053-21/A1 Elektrik ölçme donanımı(a.a.) - Özel şartlar - Bölüm 21: Statik sayaçlar aktif enerji için (Sınıf 1 ve sınıf 2)

TS EN 62053-22/A1 Elektrik ölçme donanımı (a.a.) - Özel kurallar - Bölüm 22: Statik sayaçlar - Aktif enerji için (sınıf 0,2 s ve sınıf 0,5 s)

TS EN 62053-11/A1 Elektrik ölçme donanımı(a.a.) - Özel gereklilikler - Bölüm 11: Aktif enerjinin ölçümünde kullanılan elektromekanik sayaçlar (sınıf 0,5 - sınıf 1 ve sınıf 2)

TS EN 62052-11/A1 Elektrik ölçme donanımı(a.a.) - Genel gereklilikler, deneyler ve deney şartları - Bölüm 11: Ölçme donanımı

TS EN 62053-23/A1 Elektrik ölçme donanımı (a.a.) - Özel gereklilikler- Bölüm 23: Reaktif enerjinin ölçümünde kullanılan statik sayaçlar (sınıf 2 ve sınıf 3)

TS EN 62053-24/A1 Elektrik ölçme donanımı (a.a.) - Özel gereklilikler- Bölüm 24: Temel frekansta reaktif enerjinin ölçümünde kullanılan statik sayaçlar - (sınıf 0,5 S, sınıf 1 S ve sınıf 1)

TS EN 60404-15:2012/A1 Manyetik malzemeler - Bölüm 15: Zayıf manyetik malzemelerin bağıl manyetik geçirgenlik tayini için metotlar

TS EN 60359 Elektrikli ve elektronik ölçme donanımı - Performansın ifade edilmesi

TS 5275 EN 60372 Zincir izolâtör birimlerinin top ve yuva bağlantıları için kilitleme düzenleri - Boyutlar ve deneyler

TS EN ISO 15350 Çelik ve demir - Toplam karbon ve kükürt muhtevası tayini - İndüksiyon fırınında yandıktan sonra infrared absorpsiyon metoduyla (rutin metod)

TS EN 50123-7-2 Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler - D.a anahtarlama donanımı - Bölüm 7-2: D.a. cer sistemlerinde özel kullanımlar için ölçme, kumanda ve koruma cihazları - Ayırma akım dönüştürücüleri ve diğer akım ölçme cihazları

TS EN 50147-1 Yankısız odalar - Bölüm 1: Ekran zayıflatmasının ölçülmesi

TS EN 50147-2 Yankısız odalar - Bölüm 2: Saha zayıflatmasına göre alternatif deney sahası uygunluğu

TS EN 50191:2010 Elektrikli deney donanımının montajı ve çalıştırılması

TS EN 50249 Gömülü borular ve kablolar için elektromanyetik yer bulucular - Performans ve güvenlik

TS EN 50294 Lambalar- Balast/ lamba devrelerinde toplam giriş gücünün ölçülmesi metodu

TS EN 50294/A2 Lambalar- Balast/ lamba devrelerinde toplam giriş gücünün ölçülmesi metodu

TS EN 50366/IS1 Evde kullanılan ve evde kullanılana benzer elektrikli aletler - Elektromanyetik alanlar - Değerlendirme ve ölçme metotları

TS EN 50366/tst IS1 Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar - Elektromanyetik alanlar - Değerlendirme ve ölçme metotları

TS EN 50400:2006/AC:2011 Halkın maruz kaldığı radyo frekans elektromanyetik alanlara ilişkin temel sınırlamalara veya referans seviyelerine sahip olan kablosuz haberleşme şebekeleri çalıştırıldığında; Radyo haberleşmesinde (110 mhz - 40 ghz)kullanılan sabit cihazların uygunluğuna ait temel standard

TS EN 50400 Halkın maruz kaldığı radyo frekans elektromanyetik alanlara ilişkin temel sınırlamalara veya referans seviyelerine sahip olan kablosuz haberleşme şebekeleri çalıştırıldığında; Radyo haberleşmesinde (110 mhz - 40 ghz)kullanılan sabit cihazların uygunluğuna ait temel standard

TS EN 50420 Tek başına kullanılan bir yayın vericisinden kaynaklanan elektromanyetik alanlara insanların kaldığı maruzun değerlendirilmesi için temel standard (30 mhz - 40 ghz)

TS EN 50421 Radyofrekans elektromanyetik alanlara karşı insanların kaldığı maruza ilişkin olarak temel kısıtlamalar ya da referans seviyesi olan ve tek başına kullanılan yayın vericilerinin uygunluğunu göstermek için ürün standardı (30 mhz - 40 ghz)

TS EN 55016-2-4 Radyo rahatsızlığı için özellik standardı ve bağışıklık ölçme aparatı ve metotları - Bölüm 2-4: Rahatsızlık ve bağışıklığı ölçme metotları - Bağışıklık ölçümleri

TS EN 60044-7 Ölçü trasformatörleri - Bölüm 7 : Elektronik gerilim ölçü transformatörleri

TS EN 60059 Iec standard akım beyan değerleri

TS EN 60059/A1 Iec standard akım beyan değerleri

TS EN 60085:2008 Elektrik yalıtımı - Isıl değerlendirme ve gösteriliş

TS EN 60085 Elektrik yalıtımı - Isıl değerlendirme ve gösteriliş

TS EN 60216-2 Elektrik yalıtım malzemeleri - Isıl dayanıklılık özellikleri - bölüm 2: Elektrik yalıtım malzemelerinin ısıl dayanıklılık özelliklerinin belirlenmesi - Deney kriterlerinin seçimi

TS EN 60375 Elektrik ve manyetik devrelerle ilgili kurallar

TS EN 60404-6 Manyetik malzemeler - Bölüm 6: Halka numuneler kullanılarak 20 hz ilâ 200 khz aralığındaki frekanslarda manyetik olarak yumuşak metal ve toz malzemelerin manyetik özelliklerini ölçme metodu

TS EN 60404-13 Manyetik malzemeler- Bölüm 13:Elektriksel çelik sac ve şeritlerin elektrikle yüklenme faktörü, yoğunluk ve direnç ölçüm metotları

TS EN 60454-2 Yalıtıcı şeritler- Elektrisel amaçlar için- Basınca duyarlı yapışkan şeritler- Bölüm 2: Deney metotları

TS EN 60587 Elektrik yalıtım malzemeleri - Ağır ortam şartlarında kullanılan - Yüzeysel kaçaklara ve aşınmaya karşı dayanıklılıklarının değerlendirilmesi için uygulanan deney metotları

TS EN 60909-3 Üç fazlı a.a. sistemlerinde kısa devre akımları - Bölüm 3: Aynı andaki iki ayrı hat toprak kısa devreleri esnasındaki akımlar ve toprağa akan kısmî devre akımları

TS EN 60970 Yalıtım sıvıları-Tanecik sayma ve boyutlandırma yöntemleri

TS EN 61115 İşlem analizörleri için numune alma performansının ifade edilmesi

TS EN 61243-1/A1 Gerilim altında çalışma - Gerilim dedektörleri - Bölüm 1: 1 kv a.a’yı geçen gerilimlerde kullanılan kapasitif tip

TS EN 61340-3-1 Elektrostatik- Bölüm 3-1: Elektrostatik etkilerin simülasyonu için metotlar- İnsan vücudu modeli (hbm) elektrostatik boşalma deney dalga şekilleri

TS EN 61340-3-2 Elektrik ölçme - Saat okuma, tarife ve yük kontrolü için veri değişimi - Bölüm 53: Cosem uygulama katmanı

TS EN 61340-4-1 Elektrostatik - Bölüm 4-4: Özel uygulamalar için standard deney metotları - Esnek ara hacimli konteynerlerın elektrostatik sınıflandırma

TS EN 61340-4-5 Elektrostatik - Bölüm 4-5: Özel uygulamalar için standard deney metotları - Kombinasyonlu taban kaplaması ve ayakkabının elektrostatik korumasını belirleme metotları

TS EN 61788-3 Süper iletkenlik bölüm 3: Kritik akımın ölçülmesi ag- Sheated bi-2212 ve bi-2223 oksit süper iletkenin d.a. kritik akımı

TS EN 62004 Hava halatı iletkenleri için ısya dirençli aluminyum alaşımlı tel

TS EN 62053-21/T1 Elektrik ölçme donanımı(a.a.) - Özel kurallar - Bölüm 21: Statik sayaçlar - Aktif enerji için (sınıf 1 ve sınıf 2)

TS EN 62226-1 Düşük ve ara frekans aralığında elektrikli ve manyetik alanlara maruz kalma - İnsan vücudunda endüklenmiş akım yoğunluğu ve dahili elektrik alanını hesaplama metotları - Bölüm 1: Genel"

TS EN 62226-2-1 Düşük ve ara frekans aralığında elektrikli ve manyetik alanlara maruz kalma - İnsan vücudunda endüklenmiş akım yoğunluğu ve dahili elektrik alanını hesaplama metotları - Bölüm 2-1: Manyetik alanlara maruz kalma - 2b modeller"

TS EN 62428 Elektriksel güç mühendisliği - Üç fazlı a.a. sistemlerde modal bileşenler - Büyüklükler ve dönüşüm