trarbgzh-TWenfrkadefaru

Elektrik ve Manyetizma ile İlgili Diğer Standartlar

Şirketimiz Elektrik ölçümleri alanında alt kısımda belirtilen tüm standartların test, denetim ve belgelendirmesini profesyonellikle yapmaktadır.

 

TS EN 61340-4-3 Elektrostatik-Bölüm 4-3:Özel uygulamalar için standard deney metotları: Ayakkabı

TS EN 60450 Yeni ve eski selülozik elektriksel yalıtkan malzemelerin ortalama viskometrik polimerizasyon derecesinin ölçülmesi

TS EN 60567:2011(EN) Yağlar elektrikli cihazlar için- Çözünmüş ve serbest gaz analizleri için yağ ve gaz numunesi alma kılavuzu

TS EN 61061-2+A1 Elektrik amaçlı emprenye edilmemiş preslenmiş levha ahşap-Bölüm 2: Deney metodları

TS EN 61061-3-2 Elektrik amaçlı emprenye edilmemiş preslenmiş levha ahşap-Bölüm 3:Münferit malzemeler için özellikler; Föy 2:Kayın kaplamadan yapılmış halka

TS EN 60216-8 Elektrik yalıtım malzemeleri - Isıl dayanıklılık özellikleri - Bölüm 8 : Basitleştirilmiş prosedürler ile termal dayanımın hesaplanması için talimatlar

TS EN 60243-2 Yalıtkan malzemelerin elektriksel dayanımı- Deney metotları- Bölüm 2: Doğru akım geriliminin kullanıldığı deneyler için ilâve kurallar

TS EN 60243-3 Yalıtım malzemelerinin elektriksel dayanıklılığı-Deney metotları-Bölüm 3:1,2/50 µs darbe gerilimiyle ilgili ilave kurallar

TS EN 60247 Yalıtım sıvıları - Bağıl geçirgenlik, dielektrik azalma faktörü (tan ?) ve doğru akım (d.c.) özdirencinin tayini

tst EN 60243-2 Yalıtkan malzemelerin elektriksel dayanımı- Deney metotları- Bölüm 2: Doğru akım geriliminin kullanıldığı deneyler için ilâve kurallar

tst EN 60243-3 Yalıtım malzemelerinin elektriksel dayanıklılığı-Deney metotları-Bölüm 3:1,2/50 µs darbe gerilimiyle ilgili ilave kurallar

TS EN 60666 Mineral yalıtım yağlarındaki belirli katkı maddelerinin tespiti ve tayini

TS EN 61251 Elektrik yalıtım malzemeleri ve sistemleri – a.a gerilim dayanımı değerlendirmesi

TS EN 62631-3-2 Katı elektrik yalıtım malzemelerinin dielektrik ve özdirenç özellikleri- Bölüm 3-2:Direnç özelliklerinin belirlenmesi (d.a. yöntemler)- Yüzey direnci ve yüzey özdirenci

TS EN 60599 Mineral yağ ile doldurulmuş kullanımdaki elektrikli cihazlar - Çözünmüş ve serbest gazların tayin sonuçlarının cihazın durumunun değerlendirilmesinde kullanılması kılavuzu

TS EN 61340-4-6 Elektrostatik - Bölüm 4-6: Belirli uygulamalar için standart deney yöntemleri - Bileklikler

TS EN 61340-5-3 Elektrostatik-Bölüm 5-3: Elektronik cihazların elektrostatik etkiden korunması - Elektrostatik boşaltma hassas cihazları için özellikler ve sınıflandırma

TS EN 61340-2-1 Elektrostatik - Bölüm 2-1: Ölçme metotları - malzemelerin ve ürünlerin statik elektrik yükünü dağıtabilme yeteneği

TS EN 62631-3-3 Dielektrik ve katı yalıtım malzemeleri rezistif özellikleri - Bölüm 3-3: rezistif özelliklerinin belirlenmesi (DC Yöntemleri) - İzolasyon direnci

TS EN 62631-3-1 Dielektrik ve katı yalıtım malzemeleri rezistif özellikleri - Bölüm 3-1: rezistif özellikleri (DC yöntemleri) belirlenmesi - Cilt direnci ve hacim direnç - Genel yöntem

TS EN 61340-4-9 Elektrostatik - Bölüm 4-9: Özel uygulamalar için standart deney yöntemleri - Giysiler

TS EN 61340-2-3 Elektrostatik -Bölüm 2-3 : Elektrostatik yük birikiminden kaçınılmasında kullanılan sert düzlemsel malzemenin direncinin ve özdirencinin belirlenmesi için deney metotları

TS 5275 EN 60372 Zincir izolâtör birimlerinin top ve yuva bağlantıları için kilitleme düzenleri - Boyutlar ve deneyler

TS EN 60085:2008 Elektrik yalıtımı - Isıl değerlendirme ve gösteriliş

TS EN 60085 Elektrik yalıtımı - Isıl değerlendirme ve gösteriliş

TS EN 60216-2 Elektrik yalıtım malzemeleri - Isıl dayanıklılık özellikleri - bölüm 2: Elektrik yalıtım malzemelerinin ısıl dayanıklılık özelliklerinin belirlenmesi - Deney kriterlerinin seçimi

TS EN 60454-2 Yalıtıcı şeritler- Elektrisel amaçlar için- Basınca duyarlı yapışkan şeritler- Bölüm 2: Deney metotları

TS EN 60587 Elektrik yalıtım malzemeleri - Ağır ortam şartlarında kullanılan - Yüzeysel kaçaklara ve aşınmaya karşı dayanıklılıklarının değerlendirilmesi için uygulanan deney metotları

TS EN 60970 Yalıtım sıvıları-Tanecik sayma ve boyutlandırma yöntemleri

TS EN 61340-3-2 Elektrik ölçme - Saat okuma, tarife ve yük kontrolü için veri değişimi - Bölüm 53: Cosem uygulama katmanı

TS EN 61340-4-5 Elektrostatik - Bölüm 4-5: Özel uygulamalar için standard deney metotları - Kombinasyonlu taban kaplaması ve ayakkabının elektrostatik korumasını belirleme metotları