trarbgzh-TWenfrkadefaru

Elektrik, Manyetizma, Elektriksel ve Manyetik Ölçümler Standartları

Metroloji ölçümleri sektöründeki gerekli standartlar aşağıda belirtilmiştir. Şirketimiz aşağıdaki belirtilen tüm standartların test, denetim ve belgelendirmesini yapmaktadır. 

 

TS 4361 EN 60564 Direnç ölçülmesinde kullanılan d.a. köprüleri

TS IEC 716 İşaret üreteçlerine ait özellikler

TS 5589 EN 60051-9 Elektriksel ölçü aletleri ve aksesuarları-Doğrudan harekete geçen analog göstergeli-Bölüm 9: Tavsiye edilen deney metotları

TS 5590 EN 60051-2 Elektriksel ölçü aletleri ve aksesuarları-Doğrudan harekete geçen analog göstergeli bölüm 2: Ampermetreler ve voltmetreler ve voltmetreler için özel kurallar

TS 5591 EN 60051-3 Elektriksel ölçü aletleri ve aksesuarları-Doğrudan harekete geçen analog göstergeli bölüm 3: Vatmetreler ve varmetreler için özel kurallar

TS 5592 EN 60051-4 Elektriksel ölçü aletleri ve aksesuarları-Doğrudan harekete geçen analog göstergeli bölüm 4: Frekansmetreler için özel kurallar

TS 5593 EN 60051-6 Elektriksel ölçü aletleri ve aksesuarları-Doğrudan harekete geçen analog göstergeli bölüm 6: Ohmmetreler (empedansmetreler) ve iletkenlik ölçerler için özel kurallar

TS 5594 EN 60051-5 Elektriksel ölçü aletleri ve aksesuarları-Doğrudan harekete geçen analog göstergeli bölüm 5: Fazmetreler, güç faktörü ölçerler ve senkroskoplar için özel kurallar

TS 7598 EN 60051-7 Elektriksel ölçü aletleri ve aksesuarları - Doğrudan harekete geçen analog göstergeli - Bölüm 7: Çok fonksiyonlu aletler için özel kurallar

TS 7920 EN 60051-8 Elektriksel ölçü aletleri ve aksesuarları-Doğrudan harekete geçen analog göstergeli bölüm 8: Aksesuarlar için özel kurallar

TS EN 50148 Elektronik taksimetreler

TS EN 50147-1 Yankısız odalar-Bölüm 1:Ekran azaltma ölçmesi

TS EN 50147-2 Yankısız odalar-Bölüm 2:Saha azaltmasına göre alternatif deney sahası uygunluğu

TS EN 60524 Doğru akım rezistif volt oranı kutuları

TS 7034 EN 60523 Doğru akım potansiyometreleri

TS EN 60477+A1 D.a.dirençleri- Labaratuvarda kullanılan

TS EN 60477-2/A1 Labaratuvar dirençleri- Bölüm 2: A.a. dirençleri-Labaratuvarda kullanılan

TS EN 60477+A1 Lâboratuvar d.a. dirençleri

TS EN 60477-2 Lâboratuvar dirençleri - Bölüm 2: Lâboratuvar a.a. dirençleri

TS EN 62044-3 Yumuşak manyetik malzemelerden yapılan çekirdekler- Ölçme metotları- Bölüm 3: Yüksek uyarma seviyesindeki manyetik özellikler

TS EN 61340-4-3 Elektrostatik-Bölüm 4-3:Özel uygulamalar için standard deney metotları: Ayakkabı

TS EN 62053-23 Elektrik ölçme donanımı (a.a.) - Özel kurallar bölüm 23: Statik sayaçlar - Reaktif enerji için (sınıf 2 ve sınıf 3)

TS EN 62053-22 Elektrik ölçme donanımı (a.a.) - Özel kurallar - Bölüm 22: Statik sayaçlar - Aktif enerji için (sınıf 0,2 s ve sınıf 0,5 s)

TS 7034 EN 60523/A2Doğru akım potansiyometreleri

TS 5588 EN 60051-1 Elektriksel ölçü aletleri ve aksesuarları - Doğrudan harekete geçen analog göstergeli - Bölüm 1: Bütün bölümler için ortak olan tarifler ve genel özellikler

TS EN 60044-8 Ölçü transformatörleri-Bölüm 8:Elektronik akım transformatörleri

TS EN 60059 Akım beyan değerleri- Iec standard değerleri

TS EN 50123-7-3 Demiryolu uygulamaları - Sabit tesisler - D.a anahtarlama donanımı - Bölüm 7-3: D.a. cer sistemlerinde özel kullanımlar için ölçme, kumanda ve koruma cihazları - Ayırma gerilim dönüştürücüleri ve diğer gerilim ölçme cihazları

TS EN 62052-11Elektrik ölçme donanımı(a.a.) - Genel kurallar, deneyler ve deney şartları - Bölüm 11: Sayaç

TS EN 62053-11 Elektrik ölçme donanımı(a.a.) - Özel kurallar - Bölüm 11: Elektromekanik sayaçlar - Aktif enerji için (sınıf 0,5 - Sınıf 1 ve sınıf 2)

TS EN 62053-21 Elektrik ölçme donanımı(a.a.) - Özel kurallar - Bölüm 21: Statik sayaçlar aktif enerji için (sınıf 1 ve sınıf 2)

TS EN 60450 Yeni ve eski selülozik elektriksel yalıtkan malzemelerin ortalama viskometrik polimerizasyon derecesinin ölçülmesi

TS EN 60052 Standard hava aralık düzenleri ile gerilim ölçme

TS EN 50384 İnsanların maruz kaldığı radyo frekans elektromanyetik alanlarla (110 mhz - 40 ghz) ilgili olarak, kablosuz haberleşme sistemlerinde kullanılan radyo baz istasyonlarının ve sabit terminal istasyonlarının referans seviyelere ve temel kısıtlamalara uygunluğunu göstermek için mamul standardı - Mesleği gereği maruz kalan kişiler için

TS EN 61788-9 Süper iletkenlik - Bölüm 9: Çok yüksek sıcaklık süper iletkenler için ölçüm - Büyük taneli oksit süper iletkenlerin trapped akı yoğunluğu

TS EN 60359 Elektrik ve elektronik ölçme donanımları - Performansın ifade edilmesi09.03.2006

TS EN 50401 Telsiz telekomünikasyon şebekelerinde kullanılması amaçlanan radyo göndermesi (110 mhz - 40 ghz) için sabit ekipmanların nizmete alındığında genel halkın maruz kaldığı radyofrekans elektromanyetik alanlara ilişkin referans seviyelerinde veya temel kısıtlamalara uygunluğunu göstermek için ürün standardı

TS EN 50401 Halkın maruz kaldığı radyo frekans elektromanyetik alanlara ilişkin temel sınırlamalara veya referans seviyelerine sahip olan kablosuz haberleşme şebekeleri çalıştırıldığında; Radyo haberleşmesinde (110 mhz - 40 ghz)kullanılan sabit cihazların uygunluğuna ait mamul standardı

TS EN 61788-2 Süper iletkenlik - Bölüm 2: Kritik akım ölçmesi - Nb3sn bileşik süper iletkenlerin d.a. kritik akımı

TS EN ISO 11665-6 Çevresel radyoaktivitenin ölçülmesi - Hava: Radon-222 - Bölüm 6: Etkinlik konsantrasyonu spot ölçüm yöntemi

TS EN ISO 11665-7 Çevresel radyoaktivitenin ölçülmesi - Hava: Radon-222 - Bölüm 7: Yüzey eksalasyon oranını tahmin etmek için birikim yöntemi

TS EN ISO 11665-3 Çevresel radyoaktivitenin ölçülmesi - Hava: Radon-222 - Bölüm 3: Kısa ömürlü bozunma ürünlerinin potansiyel alfa enerji konsantrasyonunun spot ölçüm yöntemi

TS EN ISO 16641 Çevredeki radyoaktivitenin ölçümü - Hava - Radon 220: Pasif katı hal nükleer izi detektörlerini kullanarak ortalama aktivite konsantrasyonunun belirlenmesi için entegre ölçüm yöntemleri

TS EN ISO 18589-7 Çevredeki radyoaktivitenin ölçümü - Toprak - Bölüm 7: Gama yayıcı radyonüklidlerin yerinde ölçülmesi

TS EN 50527-2-1 Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazları bulunduran çalışanların maruz kaldığı elektromanyetik alanların değerlendirilmesi için prosedür - Bölüm 2-1: Kalp pili ile çalışan işçiler için özel değerlendirme

TS ISO 8529-1 Referans nötron radyasyonları - bölüm-1: Üretim metotları ve karakteristikleri

TS ISO 8529-2 Referans nötron radyasyonları - Bölüm-2: Radyasyon alanını karakterize eden temel niceliklerle ilgili radyasyondan korunma cihazlarının kalibrasyon esasları

TS ISO 8529-3 Referans nötron radyasyonları - Bölüm-3: Alan ve personel doz ölçerlerin kalibrasyonu, nötron enerjisi ve gelme açısının bir fonksiyonu olarak tepkilerinin belirlenmesi

TS 8661-1 ISO 4037-1Doz ölçerler ve doz hızı ölçerlerinin kalibrasyonu ve foton enerjisinin fonksiyonu olarak tepkilerinin tayini için x ve gama referans radyasyonu - Bölüm 1: Radyasyon karakteristikleri ve üretim metotları

TS 8661-2 ISO 4037-2Doz ölçerler ve doz hızı ölçerlerinin kalibrasyonu ve foton enerjisinin fonksiyonu olarak tepkilerinin tayini için x ve gama referans radyasyonu - Bölüm 2: 8 kev’den - 1,3 mev ve 4 mev - 9 mev enerji aralıklarında radyasyondan korunma için dozimetre

TS 8661-3 ISO 4037-3 Doz ölçerlerve doz hızı ölçerlerinin kalibrasyonu ve foton enerjisinin fonksiyonu olarak tepkilerinin tayini için x ve gama referans radyasyonu - Bölüm 3: Alan ve kişisel doz ölçerlerin kalibrasyonu ve tepkilerinin enerji ve geliş açısının fonksiyonu olarak ölçülmesi

TS ISO 9060 Güneş enerjisi yarı küresel ve direkt güneş ışınımının ölçülmesi için kullanılan ölçme cihazları özellikler ve sınıflandırma

TS EN 12198-2+A1 Makinalarda güvenlik - Makinaların yaydığı radyasyon nedeniyle oluşan risklerin değerlendirilmesi ve azaltılması - Bölüm 2 : Radyasyon yayılımını ölçme işlemleri

TS EN 14255-1 Koherent olmayan optik ışımaya kişisel olarak maruz kalmanın ölçülmesi ve değerlendirilmesi - Bölüm 1: İş yerlerinde suni kaynaklardan yayılan ultraviyole ışıması"

TS EN 14255-2 Koherent olmayan optik ışımaya kişisel olarak maruz kalmanın ölçülmesi ve değerlendirilmesi - Bölüm 2: İşyerlerinde yapay kaynaklardan yayımlanan görülebilir ve kızılötesi (ır) radyasyon

TS EN 14255-3 Koherent olmayan optik ışımaya kişisel olarak maruz kalmanın ölçülmesi ve değerlendirilmesi - Bölüm 3: Güneşin yaydığı morötesi (uv) radyasyon

TS EN 14255-4 Koherent olmayan optik ışımaya kişisel olarak maruz kalmanın ölçülmesi ve değerlendirilmesi - Bölüm 4: Mor ötesi (uv), görülebilir ve kızıl ötesi (ır) radyasyona maruz kalmanın ölçülmesinde kullanılan terimler ve birimler

TS EN 50413 İnsanların elektrik, manyetik ve elektromanyetik alanlara (0 hz - 300 ghz) maruz kalması ile ilgili ölçmeler ve hesaplama işlemlerine ait temel standard

TS EN 50476 Radyofrekans elektromanyetik alanlara karşı insanların kaldığı maruza ilişkin temel kısıtlamalar ve referans seviyeleri olan yayın istasyon vericilerinin uygunluğunu göstermek için ürün standardı (3 mhz - 30 mhz)

TS EN 50496 Çalışanların elektromanyetik alanlara maruz kalmasının belirlenmesi ve yayım bölgesindeki riskin değerlendirilmesi

TS EN 50499 Çalışanların elektromanyetik alanlara maruz kalmasının değerlendirilmesi için kullanılan işlem

TS EN 50500 Demiryolu ortamlarındaki elektrikli ve elektronik sistemlerden kaynaklanan insanların maruz kaldığı manyetik alan seviyelerinin ölçülmesi

TS IEC 60050-393 Uluslararası elektroteknik terim ve tarifler bölüm 393: Nükleer enstrümantasyon: Fiziksel olaylar ve temel kavramlar

TS IEC 60050-394 Uluslararası elektroteknik terim ve tarifler- Bölüm 394: Nükleer enstrümantasyon- Cihazlar

TS IEC 60256 Geiger - Müller veya orantılı sayaç tüpleri ya da sintilâsyon dedektörlerini içeren silindirik radyasyon problarının dış çapları

TS EN 60325 Radyasyondan korunma cihazları - Alfa, beta ve alfa/beta (beta enerjisi > 60 kev) kontaminasyonunu ölçen cihazlar ve monitörler

TS EN 60544-4 Elektrik yalıtım malzemeleri - İyonlaştırıcı ışımanın etkilerinin tayini - Bölüm 4:Işımalı ortamlarda hizmet için sınıflandırma sistemi"

TS EN 60580 Elektrikli tıbbî cihazlar- Doz alan çarpım ölçerleri

TS IEC 60582 Sıvı sintilasyon (parıldama) sayımı için deney tüpü boyutları

TS EN 60601-2-9 Elektrikli tıbbi cihazlar bölüm 2 : Radyasyon dedektörleri ile elektrikli bağlantı bağlantı olarak radyoterapide kullanılan hasta kontak dozölçerlerin güvenliği için özel kurallar

TS EN 60761-1 Gaz hâlindeki atıklarda radyoaktivitenin sürekli izlenmesi için donanım - Bölüm 1: Genel kuralları"

TS EN 60761-2 Gaz hâlindeki atıklarda radyoaktivitenin sürekli izlenmesi için donanım - Bölüm 2: Transuranik aerosoller dahil radyoaktif aerosol izleyicileri için özel kurallar"

TS EN 60761-3 Gaz hâlindeki atıklarda radyoaktivitenin sürekli izlenmesi için donanım - Bölüm 3: Radyoaktif asal gaz izleyicileri için özel kurallar"

TS EN 60761-4 Gaz hâlindeki atıklarda radyoaktivitenin sürekli izlenmesi için donanım - Bölüm 4: İyot izleyicileri için özel kurallar"

TS EN 60761-5 Gaz hâlindeki atıklarda radyoaktivitenin sürekli izlenmesi için donanım - Bölüm 5: Trityum izleyicileri için özel kurallar"

TS EN 60861 Sıvı akışkanlarda ve yüzey sularındaki radyonüklitlerin izlenmesi için donanım

TS EN 61582 Işımaya karşı koruma donanımı - In vivo sayaçlar - Taşınabilir, nakledilebilir ve monte edilmiş donanım için sınıflandırma, genel kurallar ve deney işlemleri

TS EN 61676 Eletrikli tıbbi cihazlar - Tanısal radyolojide x ışını tüp geriliminin girişimsel olmayan ölçümü için kullanılan dozimetrik aletler

TS EN 61676/A1 Medical electrical equipment - Dosimetric instruments used for non-İnvasive measurement of x-Ray tube voltage in diagnostic radiology

TS IEC 61976 Nükleer enstrümantasyon spektrometri-Hpge gama ışınları spektrometrisinde spectrum doğal fonunun belirlenmesi

TS EN 62022 Yalıtkan sıvılar- Asitlik tayini- Bölüm 2: Kolorimetrik titrasyon

 

TS EN 62209-1 Elde tutulan ve vücuda takılan telsiz haberleşme cihazlarından kaynaklanan radyo frekans alanlarına insanların maruz kalması - İnsan modelleri, ölçme cihazları ve işlemler - Bölüm 1: Kulağa çok yakın kullanılan ve elde tutulan cihazlar için özgül soğurma oranının (sar) belirlenmesi için işlem (300 mhz - 3 ghz frekans aralığı)