trarbgzh-TWenfrkadefaru

Elektrik, Manyetizma, Genel Kavramlar Standartları

Elektrik sektöründeki test, denetim ve belgelendirme hizmetlerini gerçekleştirmekteyiz. Şirketimiz aşağıda gösterilen tüm standartların kaliteli olarak test, denetim ve belgelendirmesini yapmaktayız. 

 

TS EN  50147-1 Yankısız odalar-Bölüm 1:Ekran azaltma ölçmesi

TS EN 50147-2 Yankısız odalar-Bölüm 2:Saha azaltmasına göre alternatif deney sahası uygunluğu

TS EN 60059 Akım beyan değerleri- Iec standard değerleri

TS EN 80000-6 Nicelikler ve birimler - Bölüm 6: Elektromanyetizma

TS EN 50445 Direnç kaynağı, ark kaynağı ve benzer işlemler için kullanılan donanımın, elektromanyetik alanlara (0 Hz - 300 GHz) maruz kalan insanlarla ilgili temel kısıtlamalara uygunluğuna göstermek için ürün ailesi standard

TS EN 62058-31 Elektrik sayaçları (a.a.) - Kabul muayenesi - bölüm 31: Statik sayaçlar - Aktif enerji için - Özel kurallar (sınıf 0,2 s, 0,5 s, 1 ve 2 ve a, b, c sınıf indisleri)

TS EN 60865-1 Kısa devre akımları - Etkilerin hesaplanması - Bölüm 1: Tarifler ve hesaplama yöntemleri

TS IEC 60050-131 Uluslararası elektroteknik sözlük - Bölüm 131: devre teorisi

TS EN 60404-11 Manyetik malzemeler - Bölüm 11: Manyetik yaprak ve şeritlerin yüzey yalıtım direncinin belirlenmesi için kullanılan deney yöntemi

TS IEC 60050-131 Uluslararası elektroteknik sözlük - Bölüm 131: devre teorisi

TS IEC 60050-131:2002/A1 Uluslararası elektroteknik sözlük - Bölüm 131: devre teorisi

TS IEC 60050-131:2002/A2 Uluslararası elektroteknik sözlük - Bölüm 131: devre teorisi

TS IEC 60050-131/A1TADİL 1 Uluslararası elektroteknik sözlük - Bölüm 131: Devre teorisi

TS IEC 60050-131/A2TADİL 2 Uluslararası elektroteknik sözlük - Bölüm 131: Devre teorisi

TS EN 80000-6 Büyüklükler ve birimler – Bölüm 6: Elektromanyetizma  

TS EN 60909-0 Üç fazlı a.a. sistemlerde kısa devre akımları - bölüm 0: Akımların hesaplanması

TS EN 60404-15:2012/A1 Manyetik malzemeler - Bölüm 15: Zayıf manyetik malzemelerin bağıl manyetik geçirgenlik tayini için metotlar

TS EN ISO 15350 Çelik ve demir - Toplam karbon ve kükürt muhtevası tayini - İndüksiyon fırınında yandıktan sonra infrared absorpsiyon metoduyla (rutin metod)

TS EN 50147-1 Yankısız odalar - Bölüm 1: Ekran zayıflatmasının ölçülmesi

TS EN 50147-2 Yankısız odalar - Bölüm 2: Saha zayıflatmasına göre alternatif deney sahası uygunluğu

TS IEC 60050-121 Elektroteknikte kullanılan terimler ve tarifleri - bölüm 121: Elektromanyetizma

TS EN 60059 Iec standard akım beyan değerleri

TS EN 60059/A1Iec standard akım beyan değerleri

TS EN 60375 Elektrik ve manyetik devrelerle ilgili kurallar

TS EN 60909-3 Üç fazlı a.a. sistemlerinde kısa devre akımları - Bölüm 3: Aynı andaki iki ayrı hat toprak kısa devreleri esnasındaki akımlar ve toprağa akan kısmî devre akımları