trarbgzh-TWenfrkadefaru

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir. 

 

TS 2495 EN ISO 3274 Geometrik mamul özellikleri (gmö) - Yüzey yapısı: Profil metodu - Temas uçlu (iğneli) ölçme cihazlarının anma karakteristikleri

TS 7459 ISO 8512-1 Yüzey plakaları bölüm 1: Dökme demir

TS ISO 1502 Genel amaçlı ISO metrik vidalar - Mastarlar ve mastarlama

TS EN ISO 25178-601 Geometrik mamul özellikleri (gps) - Yüzey yapısı:Hava - Bölüm 601:Temas halindeki (iğneli) teçhizatlar için anma özellikleri

TS EN ISO 25178-701:2010 Geometrik mamul özellikleri (GPS) - Yüzey yapısı:Hava - Bölüm 701:Temas halindeki (iğneli) teçhizatlar için kalibrasyon ve ölçme standardları

TS EN ISO 25178-602 Geometrik mamul özellikleri (gps) - Yüzey yapısı:Hava - Bölüm 602:Temas halinde olmayan (konfokal kromatik prob) teçhizatlar için anma özellikleri

TS EN 14359+A1 Akışkan enerjisi uygulamaları için gaz yüklü aküler

TS EN ISO 9493 Geometrik ürün özellikleri (gps)- Boyut ölçüm cihazı: Çevirmeli deney göstergeleri (seviye tipi)- Tasarım ve metrolojik özellikler ve tasarım

TS EN ISO 13385-1 Geometrik mamul özellikleri (GMÖ)-Boyut ölçüm aleti-Bölüm 1: Kumpaslar-Tasarım ve metrolojik özellikler

TS EN ISO 15530-3 Geometrik mamul özellikleri (gmö)-Koordinat ölçme makinaları (köm):Ölçüm belirsizliğinin tayini için teknik-Bölüm 3: Kalibre edilmiş çalışmaparçaları ve ölçme standardları kullanılarak

TS EN ISO 13225 Geometrik mamul özellikleri (gps) - Boyutsal ölçme ekipman; Yükseklik ölçer - Tasarım ve metrolojik özellikleri

TS EN ISO 3650:1998/AC Geometrik ürün özellikleri (gps)-Uzunluk standardları-Kalibrasyon blokları

TS EN ISO 3611 Geometrik ürün özellikleri (gps) - Boyutsal ölçüm ekipmanları: Dış ölçümler için mikrometreler - Tasarım ve metrolojik özellikleri

TS EN ISO 5436-2:2012(EN) Geometrik mamul özellikleri (gps) - Yüzey yapısı : Profil metodu; Ölçme standardları - Bölüm 2: Yazılım ölçme standardları

TS EN ISO 25178-3 Geometrik ürün tanımlama (GPS) - Yüzey yapısı : Alansal - Bölüm 3 : Özel operatörler

TS EN ISO 13102 Geometrik ürün tanımlama (GPS) - Boyutsal ölçüm aracı : Elektronik sayısal-gösterge mastarı -Tasarım ve metrolojik özellikler

TS EN ISO 16610-21 Geometrik ürün tanımları (GPS) - Filtreleme -Bölüm 21 : Doğrusal profil flitreler : Gauss filtreleri

TS EN 25178-71:2012 Geometrik mamül özellikleri (GPS) Alansal-Bölüm 71;Yazılım ölçme standardları

TS EN ISO 16610-85 Geometrik ürün özellikleri (GPS) - Filtrasyon-Bölüm 85: Morfolojik alansal filtreleri: Segmentasyon)

TS EN ISO 13102 Geometrik mamul özellikleri (GMÖ) - Boyut ölçme donanımı: Sayısal göstergeli elektronik ölçme cihazı - Tasarım ve metrolojik özellikler (ISO 13102:2012)

tst EN ISO 16610-21 Geometrik ürün tanımları (GPS) - Filtreleme -Bölüm 21 : Doğrusal profil flitreler : Gauss filtreleri

TS EN ISO 10579 Geometrik ürün özellikleri (GPS) - Ölçülendirme ve tolerans - sert parça (Cor 1:2011 dahil ISO 10579:2010)

TS EN ISO 14253-2:2011/AC Geometrik ürün özellikleri (GPS) - parçaların ölçülmesi ve ölçüm cihazları ile Muayene - Bölüm 2: GPS ölçüm belirsizliğin tahmini için Rehberlik, ölçüm cihazları kalibrasyon ve ürün doğrulama - Teknik Düzeltme 1 (ISO 14253-2:2011 / kor 1:2013)

TSE CEN ISO/TS 15530-1 Geometrik ürün özellikleri (GPS) - Koordinat ölçüm makineleri (CMM): Ölçüm belirsizliği belirlenmesi için Teknik - Bölüm 1: Genel Bakış ve metrolojik özellikleri

TSE CEN ISO/TS 8062-2 Geometrik Ürün Özellikleri (GPS) - Kalıp parçaları için Boyutsal ve geometrik toleranslar - Bölüm 2: Kurallar

TS EN ISO 10360-8 Geometrik ürün özellikleri (GPS) - Koordinat ölçme sistemleri (CMS) için Kabul ve yeniden doğrulama testleri - Part 8: optik mesafe sensörleri ile CMM

TS EN ISO 10360-9 Geometrik ürün özellikleri (GPS) - Koordinat ölçme sistemleri (CMS) için Kabul ve yeniden doğrulaması testleri - Bölüm 9: Birden fazla tarama sistemleri ile CMM

TS EN ISO 14253-2:2011/AC Geometrik mamul özellikleri (GMÖ) - İş parçaları ve ölçme donanımının ölçümle muayenesi - Bölüm 2: GMÖ ölçümünde, ölçme donanımının kalibrasyonunda ve mamul doğrulanmasında belirsizlik hesabı için kılavuz

TS EN ISO 2692 Geometrik mamul özellikleri (GPS) -Geometrik toleranslama - Azami malzeme ihtiyacı (MMR), asgari malzeme ihtiyacı (LMR) ve karşılıklı ihtiyaç (RPR) (ISO 2692:2014)

TS EN ISO 10360-12 Geometrik Mamul Özellikleri (GMÖ) – Koordinat ölçme sistemleri (KÖS) için kabul ve yeniden doğrulama deneyleri – Bölüm 12: Eklemli kola sahip koordinat ölçme makineleri (KÖM) (ISO 10360-12:2016)

TS EN ISO 1938-2 Geometrik Mamul Özellikleri (GPS) – Boyutsal ölçme cihazı - Bölüm 2: Referans disk mastarları

TS EN ISO 463 Geometrik mamul özellikleri (gmö) - Boyutsal ölçme donanımı - Mekanik kadranlı ölçerlerin tasarımı ve metrolojik özellikleri

TS EN ISO 463/AC Geometrik mamul özellikleri (gmö) - Boyutsal ölçme donanımı - Mekanik kadranlı ölçerlerin tasarımı ve metrolojik özellikleri

TS EN ISO 3650 Geometrik ürün özellikleri (gps)-Uzunluk standardları-Kalibrasyon blokları

TS EN ISO 5436-1 Geometrik mamul özellikleri (gmö) yüzey dokusu:Profil metodu;Ölçme standardları-Bölüm 1:Malzemenin ölçülmesi

TS 6212 EN ISO 4288 Mamulün geometrik özellikleri (gps)- Yüzey yapısı: Profil metodu- Yüzey yapısının değerlendirilmesi için kurallar ve işlemler

TS 10840 EN ISO 8785Geometrik mamul özellikleri (gmö) - Yüzey kusurları - Terimler, tarifler ve parametreler

TS ISO 9277 Bet metodu kullanılarak gaz adsorpsiyonu ile katıların özgül yüzey alanının tayini

TS EN 10318 Çinko ve alüminyum esaslı metalik kaplamaların kalınlık ve kimyasal bileşim tayini - Rutin metot

TS 11198 EN ISO 3543 Metalik ve metalik olmayan kaplamalar- Kalınlık ölçümü- Beta geri saçılma metodu

TS EN ISO 12085 Geometrik mamul özellikleri (gmö)-Yüzey yapısı: Profil metodu-Motif parametreleri

TS EN ISO 12179 Geometrik mamul özellikleri (gmö) - Yüzey yapısı:Profil metodu - Temas uçlu (iğneli) ölçme aletlerinin kalibrasyonu

TS EN ISO 12180-1:2011 Geometrik mamul özellikleri (gmö)-Silindiriksel-Bölüm 1:Yuvarlaklık için sözlük ve parametreler

TS EN ISO 12180-2:2011Geometrik mamul özellikleri (gmö)-Silindiriksel-Bölüm 2:Özel işlemler

TS EN ISO 12181-2:2011 Geometrik mamul özellikleri (gmö)-Yuvarlaklık-Bölüm 2:Özel işlemler

TS EN ISO 12181-1:2011 Geometrik mamul özellikleri (gmö)-Yuvarlaklık-Bölüm 1:Yuvarlaklık için sözlük ve parametreler

TS EN ISO 12780-1:2011 Geometrik mamul özellikleri (gmö)-Doğrusallık-Bölüm 1:Doğrusallık için sözlük ve parametreler

TS EN ISO 12781-1:2011 Geometrik mamul özellikleri (gmö)-Düzlemsellik-Bölüm 1:Düzlemsellik için sözlük ve parametreler

TS EN ISO 12781-2:2011 Geometrik mamul özellikleri (gmö)-Düzlemsellik-Bölüm 2:Özel işlemler

TS EN 13523-6 Rulo kaplı metaller-Deney metotları-Bölüm 6: İz yapıldıktan sonraki yapışkanlık (çökertme deneyi)

TS EN 13523-8 Rulo kaplı metaller-Deney metotları-Bölüm 8: Tuz püskürtmeye direnç (sis)

TS EN 13523-21 Rulo kaplı metaller - Deney metotları - Bölüm 21: Dışarıda reaksiyona maruz bırakılan panoların değerlendirilmesi

TS EN 13523-11:2011Sargı kaplama metaller- Deney metotları - Bölüm 11: Çözücülere direnç (ovalama deneyi

TS EN 13523-19:2011Sargı kaplama metaller- Deney metotları - Bölüm 19:Anel tasarımı ve atmosferik şartlara maruz bırakma deney metodu

TS EN ISO 13565-2 Geometrik mamul özellikleri (gmö)-Yüzey yapısı: Profil metodu-Tabakalı, fonksiyonel özelliklere sahip yüzeyler-Bölüm 2:Doğrusal malzame oranı eğrisini kullanarak yükseklik karakterlerinin belirlenmesi

TS EN ISO 13565- 3 Geometrik mamul özellikleri (gmö) - Yüzey yapısı :Profil metodu: Tabanlı fonksiyonel özelliklere sahip yüzeyler-Bölüm 3:Malzeme olasılık eğrisi kullanarak pürüzlülük özelliğinin belirlenmesi

TS EN ISO 13565-1 Geometrik mamul özellikleri (gmö)-Yüzey yapısı: Profil metodu-Tabakalı, fonksiyonel özelliklere sahip yüzeyler-Bölüm 1: Filtreleme ve genel ölçme şartlar

TS EN 14571 Metalik olmayan taban malzeme üzerine metalik kaplama - Kaplama kalınlığı ölçümü - Mikrodirenç metodu

TS EN 15042-2 Yüzey dalgaları ile kaplama kalınlığının ölçülmesi ve yüzeyin nitelendirilmesi - Bölüm 2: Fototermik metot ile kaplama kalınlığı ölçüm için kılavuz

TS EN 15042-1 Yüzey dalgaları ile kaplama kalınlığının ölçülmesi ve yüzeyin nitelendirilmesi - Bölüm 1: Lazerle üretilen akustik yüzey dalgaları ile filimlerin elastiklik sabitesinin, yoğunluğunun ve kalınlığının tayin için kılavuz

TS EN 15302:2008+A1:2010 Demiryolu uygulamaları- Eşdeğer konikliği belirleme yöntemi