trarbgzh-TWenfrkadefaru

Doğrusal ve Açısal Ölçümler, Yüzeylerin Ölçümü Standartları

Metroloji kontrolünde deneyimli ve  profesyonel olarak test, denetim ve belgelendirme işlemlerinizi gerçekleştiriyoruz. Şirketimiz aşağıda bahsedilen tüm standartların test, denetim ve belgelendirmesini yapmaktadır.

 

TS 1980-1 EN 22768-1 Genel toleranslar-Bölüm: 1-Toleransı verilmemiş uzunluk ve açı ölçüleri için toleranslar

TS 1980-2 EN 22768-2 Genel toleranslar-Bölüm 2:- toleransı verilmemiş şekil ve konumlar için geometrik toleranslar

TS 3181 EN ISO 3497 Metalik kaplamalar- Kaplama kalınlığının ölçülmesi- X-Işınlı spektrometrik metotlar

TS 2495 EN ISO 3274Geometrik mamul özellikleri (gmö) - Yüzey yapısı: Profil metodu - Temas uçlu (iğneli) ölçme cihazlarının anma karakteristikleri

TS 6956 EN ISO 4287Geometrik mamul özellikleri (gmö) - Yüzey yapısı: Profil metodu - Terimler, tarifler ve yüzey yapısı parametreleri

TS 3179 EN ISO 2177Metalik kaplamalar - Kaplama kalınlığının ölçülmesi - Anot çözülmeli kulometrik yöntem

TS 2040 EN ISO 1302 Geometrik mamul özellikleri (gmö) - Teknik mamul dokümantasyonunda yüzey durumlarının gösterilişi

TS EN 13036-7 Karayolunun ve havaalanı pistinin yüzey karakteristikleri - Deney yöntemleri - Bölüm 7: Kaplama tabakalarının düzlükten sapmasının ölçülmesi: Mastar kullanılarak ölçüm deneyi

TS EN ISO 354 Akustik-Ses absorpsiyonun çınlama odasında ölçülmesi

TS ISO 1502 Genel amaçlı ISO metrik vidalar - Mastarlar ve mastarlama

TS EN ISO 12085/ACGeometrik mamul özellikleri (gmö)-Yüzey yapısı: Profil metodu-Motif parametreleri

TS EN ISO 25178-601Geometrik mamul özellikleri (gps) - Yüzey yapısı:Hava - Bölüm 601:Temas halindeki (iğneli) teçhizatlar için anma özellikleri

TS EN ISO 25178-701:2010 Geometrik mamul özellikleri (GPS) - Yüzey yapısı:Hava - Bölüm 701:Temas halindeki (iğneli) teçhizatlar için kalibrasyon ve ölçme standardları

TS EN ISO 25178-602 Geometrik mamul özellikleri (gps) - Yüzey yapısı:Hava - Bölüm 602:Temas halinde olmayan (konfokal kromatik prob) teçhizatlar için anma özellikleri

TS EN 14359+A1 Akışkan enerjisi uygulamaları için gaz yüklü aküler

TS EN ISO 3746 Akustik-Ses basıncı kullanarak, gürültü kaynaklarının ses güç seviyelerinin ve ses enerji seviyelerinin tayini- Bir yansıtma düzlemi boyunca çevreleyici ölçme yüzeyi kullanılarak yapılan gözlem metodu

TS EN ISO 9493 Geometrik ürün özellikleri (gps)- Boyut ölçüm cihazı: Çevirmeli deney göstergeleri (seviye tipi)- Tasarım ve metrolojik özellikler ve tasarım

TS EN ISO 14253-2 Geometrik mamul özellikleri (gmö)-İş parçasının ölçülmesi ve ölçme donanımı ile muayene bölüm 2:Ölçüm cihazlarının kalibrasyonunda ve mamul doğrulanmasında gmö ölçümlerindeki belirsizliğin tahmini için kılavuz

TS EN ISO 14253-3 Geometrik mamul özellikleri (gmö)-İş parçasının ölçülmesi ve ölçme donanımı ile muayene bölüm 3:Belirsizlik ölçümlerinde anlaşmaya ulaşılması için kılavuz

TS EN ISO 12780-2 Geometrik mamul özellikleri (gmö)-Doğrusallık-Bölüm 2:Özel işlemler

TS EN ISO 13385-1 Geometrik mamul özellikleri (GMÖ)-Boyut ölçüm aleti-Bölüm 1: Kumpaslar-Tasarım ve metrolojik özellikler

TS EN 13036-4 Karayolu ve hava alanı yüzey özellikleri - Deney metotları - Bölüm 4:Yüzeyin kayma/fren dayanımının ölçülmesi için metot-Sarkaç metodu

TS EN ISO 15530-3 Geometrik mamul özellikleri (gmö)-Koordinat ölçme makinaları (köm):Ölçüm belirsizliğinin tayini için teknik-Bölüm 3: Kalibre edilmiş çalışmaparçaları ve ölçme standardları kullanılarak

TS EN ISO 25178-2 Geometrik mamul özellikleri (gps) - Yüzey yapısı:Hava - Bölüm 2:Terimler, tarifler ve yüzey yapısı parametreleri

TS EN ISO 25378 Geometrik ürün özellikleri (gps) - Özellikler ve koşullar - Tarifler

TS EN ISO 13225 Geometrik mamul özellikleri (gps) - Boyutsal ölçme ekipman; Yükseklik ölçer - Tasarım ve metrolojik özellikleri

TS EN ISO 12085:1997/AC Geometrik mamul özellikleri (gmö)-Yüzey yapısı: Profil metodu-Motif parametreleri

TS EN ISO 3650:1998/AC Geometrik ürün özellikleri (gps)-Uzunluk standardları-Kalibrasyon blokları

TS EN ISO 17450-1 Geometrik mamul özellikleri (GMÖ) -Genel kavramlar-Bölüm 1: Geometrik özellikler ve doğrulama için model

TS EN ISO 14405-2 Geometrik ürün özellikleri (gps)- Boyutsal toleranslama-Bölüm 2:Boylamsal ölçülerin dışındaki boyutlar

TS EN ISO 22432:2011(EN) Geometrik mamul özellikleri (gmö)-Özellikler ve doğrulamada kullanılan özellikler

TS EN ISO 1119:2011(EN) Geometrik mamul özellikleri (gmö) - Konik tepeler ve tepe açı serileri

TS EN ISO 11127-4 Çelik yüzeylerin hazırlanması - Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce - Püskürtme ile temizlemede kullanılan metalik olmayan aşındırıcılar için deney metotları - Bölüm 4: Cam lamel deneyi ile sertlik değerlendirilmesi

TS EN ISO 3611 Geometrik ürün özellikleri (gps) - Boyutsal ölçüm ekipmanları: Dış ölçümler için mikrometreler - Tasarım ve metrolojik özellikleri

TS EN 13036-4 Yol ve hava alanı yüzey karakteristikleri - Deney yöntemleri - Bölüm 4: Yüzeyin kayma/kızaklama direncinin ölçülmesi yöntemi: Pandül deneyi

TS EN ISO 5436-2:2012(EN) Geometrik mamul özellikleri (gps) - Yüzey yapısı : Profil metodu; Ölçme standardları - Bölüm 2: Yazılım ölçme standardları

TS 6956 EN ISO 4287/AC Geometrik mamul özellikleri (gmö) - Yüzey yapısı: Profil metodu - Terimler, tarifler ve yüzey yapısı parametreleri

TS 6956 EN ISO 4287/AC Geometrik mamul özellikleri (gmö) - Yüzey yapısı: Profil metodu - Terimler, tarifler ve yüzey yapısı parametreleri

TS EN ISO 17450-2 Geometrik mamul özellikleri (GMÖ) -Genel kavramlar-Bölüm 2: Temel ilkeler, özellikler, işlemler, belirsizlikler ve anlaşmazlıklar