trarbgzh-TWenfrkadefaru

Geometrik Mamül Özellikleri Standartları

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir. 

 

TS EN ISO 18391 Geometrik Mamul Özellikleri (GMÖ) – Popülasyon özelliği

TS EN ISO 16610-28 Geometrik mamul özellikleri (GMÖ) – Filtreleme – Bölüm 28: Kesit filtreleri: Uç etkileri

TS EN ISO 14405-3 Geometrik mamul özellikleri (GMÖ) – Boyutsal toleranslama – Bölüm 3: Açısal büyüklükler

TS EN ISO 1660 Geometrik Mamul Özellikleri (GPS) - Geometrik toleransların belirlenmesi – Profil toleransı belirleme

TS EN ISO 1938-2 Geometrik Mamul Özellikleri (GPS) – Boyutsal ölçme cihazı - Bölüm 2: Referans disk mastarları

TS EN ISO 1101 Geometrik Mamul Özellikleri (GPS) –Geometrik toleransların belirlenmesi - Biçim, yönlenim, konum ve aşınma toleransları (ISO 1101:2017)