trarbgzh-TWenfrkadefaru

Doğrusal ve Açısal Ölçümler (Genel) Standartları

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir. 

 

TS EN ISO 354 Akustik-Ses absorpsiyonun çınlama odasında ölçülmesi

TS EN ISO 3746 Akustik-Ses basıncı kullanarak, gürültü kaynaklarının ses güç seviyelerinin ve ses enerji seviyelerinin tayini- Bir yansıtma düzlemi boyunca çevreleyici ölçme yüzeyi kullanılarak yapılan gözlem metodu

TS EN ISO 25378 Geometrik ürün özellikleri (gps) - Özellikler ve koşullar - Tarifler

TS EN ISO 17450-1 Geometrik mamul özellikleri (GMÖ) -Genel kavramlar-Bölüm 1: Geometrik özellikler ve doğrulama için model

TS EN ISO 22432:2011(EN) Geometrik mamul özellikleri (gmö)-Özellikler ve doğrulamada kullanılan özellikler

TS EN ISO 17450-2 Geometrik mamul özellikleri (GMÖ) -Genel kavramlar-Bölüm 2: Temel ilkeler, özellikler, işlemler, belirsizlikler ve anlaşmazlıklar

TS EN ISO 14253-2:2011/AC Geometrik ürün özellikleri (GPS) - parçaların ölçülmesi ve ölçüm cihazları ile Muayene - Bölüm 2: GPS ölçüm belirsizliğin tahmini için Rehberlik, ölçüm cihazları kalibrasyon ve ürün doğrulama - Teknik Düzeltme 1 (ISO 14253-2:2011 / kor 1:2013)

TS EN ISO 14253-1 Geometrik mamul özellikleri (GMÖ) - İş parçaları ve ölçme donanımının ölçümle muayenesi - Bölüm 1: Özelliklere uygunluğun veya uygunsuzluğun kanıtlanmasına dair karar kuralları (ISO 14253-1:2013)

TS EN ISO 14253-1 Geometrik Ürün özellikleri (GPS)-İş parçasının ölçülmesi ve ölçme donanımı ile muayene Bölüm 1: Özelliklere uygunluğun veya uygunsuzluğun kanıtlanmasına dair kesin kurallar

TS EN ISO 14253-2:2011/AC Geometrik mamul özellikleri (GMÖ) - İş parçaları ve ölçme donanımının ölçümle muayenesi - Bölüm 2: GMÖ ölçümünde, ölçme donanımının kalibrasyonunda ve mamul doğrulanmasında belirsizlik hesabı için kılavuz

TS EN ISO 14253-3 Geometrik mamul özellikleri (GMÖ) - İş parçaları ve ölçme donanımının ölçümle muayenesi - Bölüm 3: Ölçme belirsizliği beyanları ile ilgili mutabakatın sağlanmasına ilişkin kılavuz

TS EN ISO 2538-1:2014 Geometrik ürün teknik şartnameleri (GÜTŞ) - Takozlar - Bölüm 1: Açılar ve eğimler Serileri

TS EN ISO 2538-2:2014 Geometrik ürün teknik şartnameleri (GÜTŞ) - Takozlar - Bölüm 2: Boyutlandırma ve toleranslama

TS EN ISO 14253-2 Geometrik mamul özellikleri (GMÖ) - İş parçaları ve ölçme donanımının ölçümle muayenesi - Bölüm 2: GMÖ ölçümünde, ölçme donanımının kalibrasyonunda ve mamul doğrulanmasında belirsizlik hesabı için kılavuz (ISO 14253-2:2011)

TS EN ISO 14638 Geometrik mamul özellikleri (GPS) - Matris modeli (ISO 14638:2015)

TS EN ISO 1 Geometrik Mamul Özellikleri – Geometrik ve Boyutsal Özelliklerin Belirlenmesi İçin Standart Referans Sıcaklık (ISO 1:2016)

TS 2256 EN ISO 2538Geometrik mamul özellikleri (gmö) - Prizmaların eğim ve açı serileri

TS EN ISO 10846-2 Akustik ve titreşim - Elastik elemenanların vibroakustik transfer özelliklerinin laboratuvar ölçümü- Bölüm 2: Yer değiştirme hareketi için elastik desteklerin dinamik sıkılığının tayini için doğrudan yöntem

TS EN ISO 14660-2 Geometrik mamûl özellikleri (gmö)- Geometri elemanları- Bölüm 2: Bir silindirik ve bir koninin kapsanan orta çizgisi kapsanan orta yüzey, kapsanan bir geometri elemanının yerel ölçüsü