trarbgzh-TWenfrkadefaru

Taşıma Araçlarından Kaynaklanan Gürültü Standartları

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir. 

 

TS EN 1793-3 Yol trafik gürültüsünü azaltan sistemler- Akustik performansın tayini için deney metodu- Bölüm 3: Normalleştirilmiş trafik gürültü spektrumu

TS EN ISO 11819-1 Akustik - Yol yüzeylerinin trafik gürültüsüne etkisinin ölçülmesi - Bölüm 1: İstatistiksel yandan geçiş metodu

TS EN ISO 11674 Gemiler ve deniz teknolojisi- Boşluk kontrol sistemleri

TS EN ISO 11819-1 Akustik- Trafik gürültüsüne yol yüzeylerinin etkisinin ölçülmesi- Bölüm 1: İstatistiksel olarak yolun yanından geçme metodu

TS EN ISO 13473-1 Kaplama dokusunun tanımlanması - Yüzey profilleri kullanılarak - Bölüm 1: Ortalama profil derinliğinin tayini

TS EN 1501-4 Çöp toplama taşıtları ve bunlara bağlı kaldırma araçları-Genel şartlar ve güvenlik şartları-Bölüm 4: Çöp toplama taşıtları için gürültü deney kodu

TS EN 12053+A1 Sanayi tipi yük taşıtlarının güvenliği-Gürültü emisyonlarının ölçülmesi için deney metotları

TS EN 1501-4 Çöp toplama taşıtları ve bunlara bağlı kaldırma araçları - Genel şartlar ve güvenlik şartları - Bölüm 4: Çöp toplama taşıtları için gürültü deney kodu

TS EN ISO 17071 Deri - Fiziksel ve mekanik deneyler - Matlaşma özelliklerinin tayini

TS EN 1793-2 Yol trafik gürültüsünü azaltan sistemler- Akustik performansın tayini için deney metodu- Bölüm 2: Hava ile taşınan ses yalıtımının temel özellikleri

TS EN 1793-6:2012 Yol trafiği gürültüsü azaltıcı cihazlar – Deney yöntemi akustik randımanın tayin yöntemi – Bölüm 6: Temel özellikler – Doğrudan arazi şartları altında havada yayılan sesin yalıtımının yerindeki değerleri

TS EN 1793-2 Yollardaki trafik gürültüsünü azaltıcı sistemler - Akustik performansın tayini için deney yöntemi - Bölüm 2: Düzgün dağılımlı ses alanı koşullarında hava ile yayılan sesin yalıtımına ait temel özellikler

TS EN ISO 2922:2000/A1 Akustik- İç su yollarında ve limanlarda gemiler tarafından yayılan ve hava ile taşınan sesin ölçülmesi

TS EN ISO 3095 Demiryolu uygulamaları- Akustik- Ray üstü taşıtlardan neşrolunan gürültünün ölçülmesi

TS ISO 362-2 Hızlanan karayolu taşıtları tarafından yayılan gürültünün ölçülmesi - Mühendislik yöntemi - Bölüm 2: L sınıfı

TS EN 1793-6 Yollardaki trafik gürültüsünü azaltıcı sistemler - Akustik performansın tayini için deney yöntemi - Bölüm 6: Temel özellikler – Doğrudan gelen ses alanı koşullarında hava ile yayılan sesin yalıtımına ait uygulama alanındaki değerler

TS EN 16272-3-2 Demiryolu uygulamaları - Demiryolu hattı - Gürültü bariyerleri ve havadan ses yayılımına etki eden alakalı gereçler - Akustik performansın tayini için deney metodu - Bölüm 3-2: Normalize demiryolu gürültü spektrumu ve direkt alan uygulamaları için tek sayı oranları

TS EN ISO 3095 Akustik - Demiryolu uygulamaları - Ray üstü taşıtlardan yayılan gürültünün ölçülmesi

TS EN ISO 3381:2011Demiryolu uygulamaları- Akstik- Ray üstü taşıtların içindeki gürültünün ölçülmesi

TS EN 15461:2008+A1Demiryolu uygulamaları – Gürültü emisyonu- Geçiş gürültüsü ölçümleri için demiryolu hatlarının dinamik özelliklerinin belirlenmesi

TS EN 15610 Demiryolu uygulamaları- Gürültü emisyonu- Dönme kaynaklı gürültüyle ilgili demiryolu rayı pürüzlülük ölçümü  

TS EN 15892:2011 Demiryolu uygulamaları - Gürültü emisyonu - Sürücü kabinindeki gürültünün ölçümü

TS EN 16272-3-2 Demiryolu uygulamaları - Demiryolu hattı - Gürültü bariyerleri ve havadan ses yayılımına etki eden alakalı gereçler - Akustik performansın tayini için deney metodu - Bölüm 3-2: Normalize demiryolu gürültü spektrumu ve direkt alan uygulamaları için tek sayı oranları

TS EN ISO 2922/A1 Akustik - İç su yollarında ve limanlarda gemiler tarafından yayılan ve hava ile taşınan sesin ölçülmesi

TS ISO 362-1 Hızlanan karayolu taşıtları tarafından yayılan gürültünün ölçülmesi- Mühendislik metodu- Bölüm 1:M ve n kategorileri,  

TS ISO 362-1/Cor.1 Hızlanan karayolu taşıtları tarafından yayılan gürültünün ölçülmesi- Mühendislik metodu- Bölüm 1:M ve n kategorileri, teknik tadil 1

TS ISO 5130 Akustik - Sabit durumda çalışan karayolu taşıtlarının çıkardığı gürültünün ölçülmesi

TS EN 1915-4+A1 Hava yer destek donanımı - Genel kurallar - Bölüm 4: Gürültü ölçme metotları ve azaltma

TS EN 1793-4 Yollardaki trafik gürültüsünü azaltıcı sistemler - Akustik performansın tayini için deney yöntemi – Bölüm 4: Temel özellikler – Sesin kırılım yerindeki değerler

TS EN 16272-6 Demiryolu uygulamaları - Raylar - Gürültü bariyerleri ve hava ile yayılan ses üzerinde etkili olan cihazlar - Akustik performansın tayini için deney yöntemi -Bölüm 6: İçsel özellikler - Direkt ses alanı şartları altında yerinde hava kaynaklı ses yalıtımı değerleri

TSE CEN/TR 16891 Demiryolu uygulamaları - Akustik - Pürüzlülük, yoldaki çürüme oranı ve transfer fonksiyonlarının birleştirilmiş hesap yöntemleri

TS EN 1793-5:2016 Yollardaki trafik gürültüsünü azaltıcı sistemler - Akustik performansın tayini için deney yöntemi – Bölüm 5: Temel özellikler – Direkt ses alanı koşullarında ses yansıması değerleri

TS EN 1793-1 Yol trafiği gürültüsünü azaltan cihazlar - Akustik performansın belirlenmesi için deney yöntemi - Bölüm 1: Dağınık ses alanı koşulları altında ses emiliminin gerçek karakteristikleri

TS ISO 5130 Akustik - Sabit durumda çalışan karayolu taşıtlarının çıkardığı gürültünün ölçülmesi31.01.2008

TS ISO 362-1/Cor.1 Hızlanan karayolu taşıtları tarafından yayılan gürültünün ölçülmesi- Mühendislik metodu- Bölüm 1:M ve n kategorileri, teknik tadil 1

TS ISO 362-1 Hızlanan karayolu taşıtları tarafından yayılan gürültünün ölçülmesi- Mühendislik metodu- Bölüm 1:M ve n kategorileri,

TS EN 1915-4+A1 Hava yer destek donanımı - Genel kurallar - Bölüm 4: Gürültü ölçme metotları ve azaltma

TS 2609 EN ISO 2922 Akustik- İç su yollarında ve limanlarda gemiler tarafından yayılan ve hava ile taşınan sesin ölçülmesi

TS EN ISO 3381:2011 Demiryolu uygulamaları- Akstik- Ray üstü taşıtların içindeki gürültünün ölçülmesi

TS EN 1793-3 Yol trafik gürültüsünü azaltan sistemler- Akustik performansın tayini için deney metodu- Bölüm 3: Normalleştirilmiş trafik gürültü spektrumu

TS EN ISO 11819-1 Akustik - Yol yüzeylerinin trafik gürültüsüne etkisinin ölçülmesi - Bölüm 1: İstatistiksel yandan geçiş metodu

TS EN ISO 11674 Gemiler ve deniz teknolojisi- Boşluk kontrol sistemleri

TS EN ISO 11819-1 Akustik- Trafik gürültüsüne yol yüzeylerinin etkisinin ölçülmesi- Bölüm 1: İstatistiksel olarak yolun yanından geçme metodu

TS EN ISO 13473-1 Kaplama dokusunun tanımlanması - Yüzey profilleri kullanılarak - Bölüm 1: Ortalama profil derinliğinin tayini

TS EN 1501-4 Çöp toplama taşıtları ve bunlara bağlı kaldırma araçları-Genel şartlar ve güvenlik şartları-Bölüm 4: Çöp toplama taşıtları için gürültü deney kodu

TS EN 12053+A1 Sanayi tipi yük taşıtlarının güvenliği-Gürültü emisyonlarının ölçülmesi için deney metotları

TS EN 1501-4 Çöp toplama taşıtları ve bunlara bağlı kaldırma araçları - Genel şartlar ve güvenlik şartları - Bölüm 4: Çöp toplama taşıtları için gürültü deney kodu

TS EN ISO 17071 Deri - Fiziksel ve mekanik deneyler - Matlaşma özelliklerinin tayini

TS EN 1793-2 Yol trafik gürültüsünü azaltan sistemler- Akustik performansın tayini için deney metodu- Bölüm 2: Hava ile taşınan ses yalıtımının temel özellikleri

TS EN 1793-6:2012 Yol trafiği gürültüsü azaltıcı cihazlar – Deney yöntemi akustik randımanın tayin yöntemi – Bölüm 6: Temel özellikler – Doğrudan arazi şartları altında havada yayılan sesin yalıtımının yerindeki değerleri

TS EN 1793-2 Yollardaki trafik gürültüsünü azaltıcı sistemler - Akustik performansın tayini için deney yöntemi - Bölüm 2: Düzgün dağılımlı ses alanı koşullarında hava ile yayılan sesin yalıtımına ait temel özellikler

TS EN ISO 2922:2000/A1 Akustik- İç su yollarında ve limanlarda gemiler tarafından yayılan ve hava ile taşınan sesin ölçülmesi

TS EN ISO 3095 Demiryolu uygulamaları- Akustik- Ray üstü taşıtlardan neşrolunan gürültünün ölçülmesi

TS ISO 362-2 Hızlanan karayolu taşıtları tarafından yayılan gürültünün ölçülmesi - Mühendislik yöntemi - Bölüm 2: L sınıfı

TS EN 1793-6 Yollardaki trafik gürültüsünü azaltıcı sistemler - Akustik performansın tayini için deney yöntemi - Bölüm 6: Temel özellikler – Doğrudan gelen ses alanı koşullarında hava ile yayılan sesin yalıtımına ait uygulama alanındaki değerler

TS EN 16272-3-2 Demiryolu uygulamaları - Demiryolu hattı - Gürültü bariyerleri ve havadan ses yayılımına etki eden alakalı gereçler - Akustik performansın tayini için deney metodu - Bölüm 3-2: Normalize demiryolu gürültü spektrumu ve direkt alan uygulamaları için tek sayı oranları 13.11.2014

TS EN ISO 3095 Akustik - Demiryolu uygulamaları - Ray üstü taşıtlardan yayılan gürültünün ölçülmesi