trarbgzh-TWenfrkadefaru

Akustik ve Akustik Ölçümleri Standartları

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir. 

 

TS EN 24869-1 Akustik - Kulak koruyucuları - Bölüm 1: Ses yalıtımnın ölçülmesi için subjektif bir metot

TS EN 24869-1 Akustik - Kulak koruyucuları - Bölüm 1: Ses yalıtımnın ölçülmesi için subjektif bir metot

TS 8117 EN 60118-0 İşitme cihazları bölüm 0: Elektroakustik karakteristiklerle ilgili ölçme metotları

TS EN 27574-1 Akustik-Makina ve teçhizatın belirtilen gürültü emisyon değerlerini tespit etmek ve doğrulamak için istatistiksel metotlar-Bölüm 1 : Genel kurallar ve tarifler

TS EN 27574-2 Akustik-Makine ve teçhizatın belirtilen gürültü emisyon değerlerini tespit etmek ve doğrulamak için istatistiksel metotlar-Bölüm 2: Her bir makinenin beyan edilmiş değerleri için metotlar

TS EN 27574-3 Akustik-Makine ve teçhizatın belirtilen gülrültü emisyon değerlerini tespit etmek ve doğrulamak için istatistiksel metotlar-Bölüm 3: Makinelerin partileriyle ilgili olarak belirtilen değerlerin tespiti için basit bir geçiş metodu

TS EN 27574-4 Akustik-Makine ve techizatın belirtilen gürültü emisyon değerlerini tespit etmek ve doğrulamak için istatistiksel metotlar-Bölüm 4: Makine partileriyle ilgili olarak belirtilen değerler için metotlar

TS EN 29053 Akustik-Akustik uygulamaları için malzemeler hava akış direncinin tayini

TS EN 61206 Ultrason-Sürekli dalga doppler sratemleri-Deney metotları

TS prEN 255-7 Isı pompaları, elektrik enerjisiyle tahrik edilen-Kompresörle çalışan-Bölüm7: Isı pompaları ve kullanma sıcak suyu hazırlamada kullanılan ısı pompaları -Hava kaynaklı gürültünün ölçülmesi-Ses gücü seviyesinin tayin edilmesi

TS 6658 EN 60118-2 İşitme cihazları-Bölüm 2: Otomatik kazanç kontrolu devreli bulunan işitme cihazları

TS 8065 EN 60118-1 İşitme cihazları-Bölüm 1: Endüksiyon pikap bobini girişli işitme cihazları

TS EN 1793-3 Yol trafik gürültüsünü azaltan sistemler- Akustik performansın tayini için deney metodu- Bölüm 3: Normalleştirilmiş trafik gürültü spektrumu

TS EN ISO 14163 Akustik- Susturucularla gürültü kontrol rehberi

TS EN 60942 Elektroakustik - Ses kalibratörleri

TS EN 1746 Makinalarda güvenlik - Güvenlik standardlarının gürültü ile ilgili maddelerinin hazırlanmasına dair kılavuz

TS EN ISO 10534-1 Akustik- Empedans borularında ses absorplama katsayısı ve empedansın tayini - Bölüm 1: Duran dalga oranını kullanma metodu

TS EN ISO 11819-1 Akustik - Yol yüzeylerinin trafik gürültüsüne etkisinin ölçülmesi - Bölüm 1: İstatistiksel yandan geçiş metodu

TS EN ISO 11688-2 Akustik - Düşük gürültü seviyesine sahip makine ve donanım tasarımı için tavsiye edilen uygulama - Bölüm 2: Düşük gürültülü tasarım fiziğine giriş

TS EN ISO 3822-3 Akustik- Su temin tesislerinde kullanılan cihaz ve donanımlardan kaynaklanan gürültü emisyonlarının laboratuvar deneyleri- Bölüm 3: Bir hat üzerindeki vana ve cihazlar için montaj ve işletme şartları

TS EN ISO 9902-3 Tekstil makinaları- Gürültü deney kodu- Bölüm 3: Dokusuz yüzeylerde kullanılan makinalar

TS EN ISO 9902-4 Tekstil makinaları- Gürültü deney kodu- Bölüm 4: Doldurma ve örnek ön hazırlık makinaları

TS EN ISO 9902-5 Tekstil makinaları- Gürültü deney kodu- Bölüm 5: Dokuma ve örme ön hazırlık makinaları

TS EN ISO 9902-6 Tekstil makinaları- Gürültü deney kodu bölüm 6: Kumaş dokuma makinaları

TS EN ISO 9902-7 Tekstil makinaları- Gürültü deney kodu bölüm 7: Boya ve apre makinaları

TS EN ISO 11674 Gemiler ve deniz teknolojisi- Boşluk kontrol sistemleri

TS EN ISO 11819-1 Akustik- Trafik gürültüsüne yol yüzeylerinin etkisinin ölçülmesi- Bölüm 1: İstatistiksel olarak yolun yanından geçme metodu

TS EN ISO 9902-1 Tekstil makinaları- Gürültü deney kodu- Bölüm 1: Ortak özellikler

TS EN ISO 9902-2 Tekstil makinaları- Gürültü deney kodu- Bölüm 2: Ring iplik hazırlık makinaları ve ring iplik makinaları

TS 9595-1 EN 60645-1 Elektroakustik - İşitme cihazları - Bölüm 1: Saf ton odyometreler

TS EN ISO 3822-1 Akustik- Su temin tesislerinde kullanılan cihaz ve donanımlardan kaynaklanan gürültü emisyonlarının laboratuvar deneyleri - Bölüm 1: Ölçme metodu

TS EN 60704-2-11 Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar-Hava araçlarında akustik gürültünün belirlenmesi için deney kodu-Bölüm 2-11:Elektrikle çalıştırılan yiyecek hazırlama cihazları için özel kurallar

TS EN ISO 14257 Akustik-Akustik performanslarının değeerlendirilmesi için çalışma odalarındaki uzaysal ses dağılım eğrilerinin ölçülmesi ve parametrik tarifi

TS EN 61842 Konuşma ile iletiminde kullanılan mikrofonlar ve kulaklıklar

TS EN ISO 10846-3 Akustik ve titreşim-Esnek elemanların vibroakustik aktarım özelliklerinin laboratuvarda ölçülmesi-Bölüm 3: Öteleme hareketi için esnek desteklerin dinamik katılığının tayini için dolaylı metot

TS EN ISO 11904-1 Akustik - Kulağa yakın yerleştirilmiş ses kaynaklarından gelen ses kirliliğinin tayini - Bölüm 1: Gerçek kulak içerisine yerleştirilen mikrofonun kullanıldığı teknik (mıre tekniği)

TS EN 60749-16 "yarı iletken cihazlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - bölüm 16: Parçacık darbe gürültüsünün algılanması (pınd) "

TS EN ISO 10846-4 Akustik ve titreşim - Esnek elemanların vibroakustik aktarım özelliklerinin lâboratuvarda ölçülmesi - Bölüm 4: Öteleyici hareketlere ilişkin esnek destekler dışında kalan elemanların dinamik katılığı

TS EN 60942 Elektroakustik - Ses kalibratörleri

TS EN ISO 13473-1 Kaplama dokusunun tanımlanması - Yüzey profilleri kullanılarak - Bölüm 1: Ortalama profil derinliğinin tayini

TS EN ISO 16032 Akustik - Binalarda Servis Ekipmanları Ses Basınç Seviyesi Ölçülmesi - Mühendislik Yöntemi

TS EN ISO 11904-2 Akustik - Kulağa yakın yerleştirilmiş ses kaynaklarından gelen ses kirliliğinin belirlenmesi - Bölüm 2: Bir mankenin kullanıldığı teknik

TS ISO 4412-1 Hidrolik akışkan gücü-Havada taşınan gürültü seviyesinin tayini için deney kodu bölüm 1: Pompalar

TS ISO 4412-2 Hidrolik akışkan gücü-Havada taşınan gürültü seviyesinin tayini için deney kodu bölüm 2: Motorlar

TS ISO 4412-3 Hidrolik akışkan gücü-Havada taşınan gürültü seviyesinin tayini için deney kodu bölüm 1: Pompalar - Paralel olarak sıralanmış mikrofonlu metot

TS EN 60034-9 Döner elektrikli makinalar - Bölüm 9: Gürültü sınırları

TS EN 60034-9 Döner elektrik makineleri bölüm 9:Gürültü sınırları

TS EN 60704-2-3 Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlardan hava ile yayılan gürültünün tayini için deney kodu bölüm 2-3: Bulaşık makineleri için özel kurallar

TS EN ISO 17201-1 Akustik - Silahlı atış alanlarından kaynaklanan gürültü - Silah ağzındaki patlamanın ölçmeyle tayini

TS EN ISO 3740 Akustik-Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin tayini-Temel standardların kullanımı için kılavuz

TS EN 60118-7 Elektroakustik - İşitme cihazları - bölüm 7: Üretim, tedarik ve dağıtım kalite güvence amaçları için işitme cihazlarının performans özelliklerinin ölçülmesi

TS EN ISO 17201-4 Akustik-Silahlı atış alanlarından kaynaklanan gürültü-Bölüm 4:Yörüngedeki sesin tahmini

TS EN ISO 17201-2 Akustik-Silahlı atış alanlarından kaynaklanan gürültü-Bölüm 2:Namluyu terkettiği ve yörüngedeki

TS EN 61043 Elektroakustik - Ses şiddetinin ölçülmesinde kullanılan cihazlar - Basınca duyarlı mikrofon çiftleri ile ölçme

TS EN ISO 11904-1 Akustik - Kulağa yakın yerleştirilen ses kaynaklarından ortaya çıkan sesin tayini - Bölüm 1: Gerçek bir kulakta mikrofon kullanma tekniği (mıre tekniği)

TS EN ISO 17201-1 Akustik - Atış alanlarındaki gürültü - Bölüm 1: Namlu ağzında meydana gelen patlama gürültüsünün ölçülerek tayin edilmesi

TS EN ISO 17201-2 Akustik - Atış alanlarındaki gürültü - Bölüm 2: Namlu ağzında meydana gelen gürültü ve mermi sesinin hesaplanarak tayin edilmesi

TS ISO 1996-2 Akustik - Çevre gürültüsünün tarifi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi - Bölüm 2: Çevre gürültü seviyelerinin tayini

TS EN 1501-4 Çöp toplama taşıtları ve bunlara bağlı kaldırma araçları-Genel şartlar ve güvenlik şartları-Bölüm 4: Çöp toplama taşıtları için gürültü deney kodu

TS EN 62127-1 Ultrasonik-Hidrofonlar-Bölüm 1: 40 mhz e kadar tıbbi ultrasonik alanların tanımlanması ve ölçümü

TS EN 62127-2 Ultrasonik-Hidrofonlar-Bölüm 2: 40 MHz e kadar ultrasonik alanların kalibrasyonu

TS EN 62127-3 Ultrasonik-Hidrofonlar-Bölüm 3: 40 mhz e kadar tıbbi ultrasonik alanlardaki hidrofonların özellikleri

TS EN 60034-9/A1 Döner elektrikli makinalar - Bölüm 9: Gürültü sınırları

TS EN ISO 10846-1 Akustik ve titreşim - Elastik elemanların vibroakustik transfer özelliklerinin laboratuvar ölçümü - Bölüm 1: Prensipler ve klavuz

TS EN 12053+A1 Sanayi tipi yük taşıtlarının güvenliği-Gürültü emisyonlarının ölçülmesi için deney metotları

TS EN 12549+A1 Akustik- Döşemeci tabancaları için gürültü tayini- Deneyi- Mühendislik deneyi

TS EN 60318-5 Elektroakustik-İnsan kafa ve kulak similatörü-Bölüm 5: Kulağa takılan araçlarla kulağa kuplajlı kulaklıklar ve işitme cihazlarının ölçülmesi için kuplör 2 cm<(hoch)3>

TS EN ISO 2151 Akustik - Kompresörler ve vakumlu pompalar için gürültü deney kodu - Mühendislik metodu (derece 2)"

TS EN ISO 3822-1/A1Akustik- Su temin tesislerinde kullanılan cihaz ve donanımlardan kaynaklanan gürültü emisyonlarının laboratuvar deneyleri - Bölüm 1: Ölçme metodu

TS EN ISO 9902-2/A1Tekstil makinaları - Gürültü deney kodu - Bölüm 2: Eğirme hazırlık ve eğirme makinaları

TS EN ISO 9902-3/A1 Tekstil makinaları - Gürültü deney kodu - Bölüm 3: Dokusuz yüzey makinaları (ISO 9902-3:2001/Amd 1:2009)

TS EN ISO 9902-4/A1 Tekstil makinaları - Gürültü deney kodu - Bölüm 4: İplik işleme, halat ve ip imal makinaları (ISO 9902-4:2001/Amd 1:2009)

TS EN ISO 9902-5/A1Tekstil makinaları - Gürültü deney kodu - Bölüm 5: dokuma ve örme hazırlama makinaları

TS EN ISO 9902-6:2001/A1 Tekstil makinaları - Gürültü deney kodu - Bölüm 6: Kumaş üretim makinaları (ISO 9902-6:2001/Amd 1:2009)

TS EN ISO 17201-1/AC Akustik - Atış alanlarındaki gürültü - Bölüm 1: Namlu ağzı basıncının ölçülerek tayin edilmesi

TS EN ISO 22868 Orman ve bahçe makinaları - İçten yanma motorlu elle taşınabilir makinalar için gürültü deney kodu - mühendislik yöntemi (doğruluk derecesi 2)

TS EN ISO 9614-1 Akustik - Ses şiddeti kullanılarak gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin tayin edilmesi - Bölüm 1: Farklı noktalarda ölçme

TS EN ISO 9614-3 Akustik - Ses şiddeti kullanarak gürültü kaynaklarının ses güç seviyelerinin tayini - Bölüm 3: Tarama işlemi ile ölçme için kesinlik metodu

TS EN ISO 11201 Akustik - Makina ve donanımdan yayılan gürültü - İhmal edilebilir düzeydeki çevresel düzeltmelerle yansıtıcı bir düzlem üzerinde esas olarak açık bir alandaki iş mahallinde ve belirtilen diğer konumlardaki emisyon ses basınç seviyelerinin tayini

TS EN ISO 11202 Akustik - Makina ve donanımdan yayılan gürültü - Bir iş istasyonundaki ve benzer çevresel düzeltmeler uygulanmış belirtilen diğer konumlardaki emisyon ses basınç seviyelerinin tayini

TS EN ISO 11204 Akustik - Makina ve donanımdan yayılan gürültü - Bir iş istasyonundaki ve doğru çevresel düzeltmeler uygulanmış belirtilen diğer konumlardaki emisyon ses basınç seviyelerinin tayini

TS EN ISO 11546-2 Akustik - Mahfazaların ses yalıtım performanslarının tayini - bölüm 2: Yerinde yapılan ölçmeler (kabul ve doğrulama amacıyla)

TS EN ISO 11688-1 Akustik - Düşük gürültü seviyesine sahip makina ve donanımın tasarımı için tavsiye edilen uygulama - Bölüm 1: Planlama

TS EN ISO 12001 Akustik - Makina ve donanımlardan yayılan gürültü - Bir gürültü deney kodu taslağının hazırlanması ve sunumu için kurallar

TS EN ISO 3822-3/A1Akustik- Su temin tesislerinde kullanılan cihaz ve donanımlardan kaynaklanan gürültü emisyonlarının laboratuvar deneyleri- Bölüm 3: Bir hat üzerindeki vana ve cihazlar için montaj ve işletme şartları

TS EN 1265+A1 Döküm makinaları ve donanımları için gürültü deney kuralları

TS EN 12545+A1 Ayakkabı, deri ve suni deri eşya imalât makinaları - Gürültü deney kodu - Genel kurallar

TS EN ISO 9902-7/A1Tekstil makinaları - Gürültü deney kodu -Bölüm 7: Boyama ve terbiye makinaları

TS EN ISO 9902-6/A1Tekstil makinaları - Gürültü deney kodu- Bölüm 6: Kumaş üretim makinaları

TS EN ISO 9902-5/A1Tekstil makinaları - Gürültü deney kodu - Bölüm 5: Dokuma ve örme hazırlama makinaları

TS EN ISO 9902-4/A1Tekstil makinaları - Gürültü deney kodu -Bölüm 4: İplik işleme, halat ve ip imal makinaları

TS EN ISO 9902-3/A1Tekstil makinaları - Gürültü deney kodu - Bölüm 3: Dokusuz yüzey makinaları

TS EN ISO 9902-2/A1Tekstil makinaları- Gürültü deney kodu- Bölüm 2: Eğirme hazırlık ve eğirme makinaları

TS EN ISO 9902-1/A1Tekstil makinaları - Gürültü deney kodu -Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN ISO 3822-1/A1Akustik - Su besleme tesislerinde kullanılan cihaz ve aletlerden yayılan gürültünün laboratuvar deneyleri - Bölüm 1: Ölçme metodu - Tadil 1: Ölçme belirsizliği

TS EN ISO 9614-3 Akustik - Ses şiddeti kullanarak gürültü kaynaklarının ses güç seviyelerinin tayini - Bölüm 3: Tarama işlemi ile ölçme için kesinlik metodu

TS EN ISO 11203 Akustik - Makina ve donanım tarafından yayılan gürültü - Bir iş mahallinden ve belirtilen diğer konumlardan yayılan ses basınç seviyesinin ses güç seviyesi ile tayini

TS EN ISO 11546-1 Akustik-Mahfazaların ses yalıtım performanslarının tayini bölüm 1: Laboratuvar şartlarında ölçümler (bildirim amacı ile)

TS EN ISO 11546-2 Akustik-Mahfazaların ses yalıtım performanslarının tayini bölüm 2:Yerinde yapılan ölçmeler (kabul ve doğrulama amacıyla)

TS EN ISO 11688-1 Akustik- Düşük gürültü seviyesine sahip makine ve donanımın tasarımı için tavsiye edilen uygulama- Bölüm 1: Planlama

TS EN ISO 11957 Akustik- Kabinlerin ses yalıtım performanslarının belirlenmesi- Laboratuvarda ve yerinde ölçmeler

TS EN ISO 3822-3/A1Akustik- Su temin tesislerinde kullanılan cihaz ve donanımlardan kaynaklanan gürültü emisyonlarının laboratuvar deneyleri- Bölüm 3: Bir hat üzerindeki vana ve cihazlar için montaj ve işletme şartları

TS EN 60704-2-2 Akustik gürültü - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlardan hava ile yayılan akustik gürültünün tayini için deney kodu bölüm 2-2: Fanlı ısıtıcılar için özel kurallar

TS EN ISO 11204 Akustik - Makine ve donanım tarafından yayılan gürültü - Bir iş istasyonunda ve belirtilen diğer konumlarda emisyon ses basınç seviyelerinin ölçülmesi - Çevresel düzeltmeler gerektiren yöntemi

TS EN ISO 10052/A1Akustik - Hava ile yayılan ses ve darbe sesi yalıtımının ve donanım sesinin sahada ölçülmesi – Araştırma (survey) yöntemi - A1 (ISO 10052:2004/Amd 1:2010)

TS EN 62489-1 Elektroakustik - Destekli işitme için ses frekansı indükleme devre sistemleri - Bölüm 1:Sistem bileşenlerinin performans özellikleri ve ölçme yöntemleri

TS EN ISO 20361/ACSıvı pompaları ve pompa üniteleri-Gürülte deney kodu-Doğruluk sınıfı 2 ve doğruluk sınıfı 3

TS EN ISO 3743-1 Akustik - Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin tayini-Çınlama odalarında küçük, hareketli kaynaklar için mühendislik metotları bölüm 1: Sert duvarlı deney odaları için karşılaştırma metodu

TS EN ISO 3744 Akustik - Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin ve ses basınç seviyelerinin ses basıncı kullanılarak belirlenmesi - Yansıtıcı bir düzlem üzerindeki temel olarak serbest bir alanda uygulanan mühendislik yöntemleri

TS EN ISO 3741 Akustik - Ses basıncı kullanılarak gürültü kaynaklarının ses güç seviyelerinin tayin edilmesi - Çınlama odaları için kesinlik metotları

TS EN ISO 7779 Akustik - Bilgi teknolojisi ve haberleşme teçhizatından hava ile yayılan gürültünün ölçülmesi

TS EN 1501-4 Çöp toplama taşıtları ve bunlara bağlı kaldırma araçları - Genel şartlar ve güvenlik şartları - Bölüm 4: Çöp toplama taşıtları için gürültü deney kodu

TS EN ISO 3747 Akustik- Ses basıncı kullanılarak gürültü kaynaklarının ses güç seviyelerinin ve ses enerji seviyelerinin tayini - Çınlatıcı çevrede yerinde mühendislik/gözlem metodu

TS EN ISO 22868 Orman makinaları - İçten yanmalı motorlu taşınabilir el makinaları için gürültü deney kodu - Mühendislik metodu (derece 2 doğruluk)

TS EN ISO 17071 Deri - Fiziksel ve mekanik deneyler - Matlaşma özelliklerinin tayini

TS EN ISO 3745 Akustik - Gürültü kaynaklarına ait ses güç seviyelerinin ses basıncı kullanılarak tayini - Yankısız ve yarı-Yankısız odalar için kesinlik metotları

TS EN 60534-8-2 Sınai işlem kontrol vanaları-Kısım 8: Gürültü özellikleri-Bölüm 2: Kontrol vanalarındaki hidrodinamik akış gürültüsünün laboratuar ölçümü

TS EN 60704-2-10 Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar - Hava yolu ile oluşan akustik gürültünün tayini için deney kodu - Bölüm 2-10: Elektrikli pişirme ocakları, fırınlar, ızgaralar, mikrodalga fırınlar ve bunların herhangi bir kombinasyonu için özel kura

TS EN 60118-15 Elektroakustik - İşitme cihazları - Bölüm 15: Konuşma benzeri işarete sahip işitme cihazlarında işaret işleme nitelendirne ile ilgili metotlar

TS EN 60704-2-6 Akustik gürültü - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlardan kaynaklanan-Hava ile yayılan gürültünün belirlenmesi için deney kodu - Bölüm 2-6: Tamburlu kurutucular için özel kurallar

TS EN 62585 Elektroakustik - Bir ses seviyesi ölçme cihazının serbest alan tepkisini elde etmek için düzeltmelerin belirlenmesi metodu

TS EN ISO 3744 Akustik - Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin ve ses enerji seviyelerinin ses basıncı kullanılarak belirlenmesi - Yansıtıcı bir düzlem üzerindeki temel olarak serbest bir alanda uygulanan mühendislik yöntemleri

TS EN 1793-2 Yol trafik gürültüsünü azaltan sistemler- Akustik performansın tayini için deney metodu- Bölüm 2: Hava ile taşınan ses yalıtımının temel özellikleri

TS EN 1793-6:2012 Yol trafiği gürültüsü azaltıcı cihazlar – Deney yöntemi akustik randımanın tayin yöntemi – Bölüm 6: Temel özellikler – Doğrudan arazi şartları altında havada yayılan sesin yalıtımının yerindeki değerleri

TS EN 61094-8 Elektroakustik-Ölçme mikrofonları-Bölüm 8:Standard çalışma mikrofonlarının karşılaştırma yolu ile serbest-alan kalibrasyonu için yöntemler

TS EN 60704-1:2010/A11 Akustik gürültü - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlardan hava ile yayılan gürültünün tayini için deney kodu - Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 60704-2-4 Akustik gürültü - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlardan kaynaklanan-Hava ile yayılan gürültünün belirlenmesi için deney kodu - Bölüm 2-4: Çamaşır makineleri ve merkezkaç sıkıcılar için özel kurallar

TS EN ISO 11553-3 Makinalarda güvenlik - Lazerli işleme makinaları - Bölüm 3: Lazerli işleme makinalarında ve elle tutulan lazerli işlem makinalarında ilgili ekipmanda (ayar derecesi 2) gürültü azaltma ve gürültü ölçe metotları

TS EN 62127-2/A1 Ultrasonik-Hidrofonlar-Bölüm 2: 40 MHz e kadar ultrasonik alanların kalibrasyonu

TS EN 61161 Ultrasonik - Gücün ölçülmesi-Radyasyon kuvvet dengesi ve performans özellikleri

TS EN 60645-3 Elektroakustik- Odyometrik cihaz- Bölüm 3: Kısa süreli deney işaretleri

TS EN 60645-7 Elektroakustik - İşitme cihazları - Bölüm 6: Otoakustik emisyonunun ölçümü için aletler

TS EN 61094-8/AC Elektroakustik-Ölçme mikrofonları-Bölüm 8:Standard çalışma mikrofonlarının karşılaştırma yolu ile serbest-alan kalibrasyonu için yöntemler

TS EN 1793-2 Yollardaki trafik gürültüsünü azaltıcı sistemler - Akustik performan

TS EN 12102 İklimlendirme cihazları - Isı pompaları ve nem gidericiler elektrik enerjisiyle tahrik edilen kompresörle çalışan hava kaynaklı gürültü ölçümü - Ses güç seviyesinin belirlenmesi

TS EN 14584 Tahribatsız muayene - Akustik emisyon - Doğrulama deneyleri esnasında basınçlı metal donanımın muayenesi - Ae kaynaklarının düzlemsel yerleşimi

TS EN 60704-2-14 Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar - Hava ile yayılan akustik gürültünün tayini için deney kodu - Bölüm 2-14:Soğutucular,donmuş gıda saklama kabinleri ve derin dondurucular için özel kurallar

TS EN ISO 2922:2000/A1 Akustik- İç su yollarında ve limanlarda gemiler tarafından yayılan ve hava ile taşınan sesin ölçülmesi

TS EN ISO 3095 Demiryolu uygulamaları- Akustik- Ray üstü taşıtlardan neşrolunan gürültünün ölçülmesi

TS EN 62127-3/A1 Ultrasonik-Hidrofonlar-Bölüm 3: 40 MHz e kadar tıbbi ultrasonik alanlardaki hidrofonların özellikleri

TS ISO 362-2 Hızlanan karayolu taşıtları tarafından yayılan gürültünün ölçülmesi - Mühendislik yöntemi - Bölüm 2: L sınıfı

TS EN 50332-1 Ses sistem cihazı - Kulaklıklar ve taşınablir ses cihazları ile birleşik kulaklıklar - En büyük ses basıncı seviye ölçüm metodu ve sınır değerleri - Bölüm 1: Paket cihazlar için genel metot

TS EN 50332-2 Ses sistemi donanımı: Taşınabilir ses donanımına ilişkin başa ve kulağa takılan kulaklık - Azami ses basınç seviyesi ölçüm metodolojisi ve sınır hususlar - Bölüm 2: Başa ve kulağa takılan kulaklıkların her birisinin ayrı ayrı veya her ikisinin beraber sunberaber sunulması durumunda başa takılan kulaklığa uyan takım

TS EN 61672-1 Elektroakustik - Ses seviye ölçerleri - Bölüm 1: Özellikler

TS EN 61672-2 Elektroakustik - Ses seviye ölçerleri - Bölüm 2: Patern değerlendirme deneyleri

TS EN 61672-3 Elektroakustik-Ses seviye ölçerleri- Bölüm 3: Periyodik deneyler

TS EN ISO 1680 Akustik - Döner elektrikli makinalardan hava ile yayılan gürültünün ölçülmesi için deney kodu

TS EN ISO 3745 Akustik - Gürültü kaynaklarına ait ses güç seviyelerinin ve ses enerji seviyelerinin ses basıncı kullanılarak tayini - Yankısız ve yarı yankısız odalar için kesinlik yöntemleri (ISO 3745:2012)

TS EN ISO 15667 Akustik-Mahfazalar ve kabinler ile gürültü kontrolü için kılavuz

TS EN ISO 3743-1 Akustik - Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin ve ses enerji seviyelerinin, ses basıncı kullanılarak tayini - Çınlamalı ortamlarda hareketli küçük kaynaklar için mühendislik metotları - Bölüm 1: Rijit duvarlı deney odaları için karşılaştırma metodu (ISO 3743-1:2010)

TS EN ISO 10052/A1Akustik - Hava ile yayılan ses ve darbe sesi yalıtımının ve donanım sesinin sahada ölçülmesi – Araştırma (survey) yöntemi - A1 (ISO 10052:2004/Amd 1:2010)

TS EN ISO 3741 Akustik - Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin ve ses enerjisi seviyelerinin ses basıncı kullanılarak tayini - Çınlama deney odaları için yüksek hassasiyetli yöntemler (ISO 3741:2010)

tst EN 61672-1 Elektroakustik - Ses seviye ölçerleri - Bölüm 1: Özellikler  

TS EN 1793-6 Yollardaki trafik gürültüsünü azaltıcı sistemler - Akustik performansın tayini için deney yöntemi - Bölüm 6: Temel özellikler – Doğrudan gelen ses alanı koşullarında hava ile yayılan sesin yalıtımına ait uygulama alanındaki değerler

TS EN ISO 9902-2:2001/A2:2014Tekstil makinaları- Gürültü deney kodu- Bölüm 2: Ring iplik hazırlık makinaları ve ring iplik makinaları

TS EN ISO 9902-3:2001/A2:2014Tekstil makinaları- Gürültü deney kodu- Bölüm 3: Dokusuz yüzeylerde kullanılan makinalar

TS EN ISO 9902-4:2001/A2:2014Tekstil makinaları- Gürültü deney kodu- Bölüm 4: Doldurma ve örnek ön hazırlık makinaları

TS EN ISO 9902-5:2001/A2:2014Tekstil makinaları- Gürültü deney kodu- Bölüm 5: Dokuma ve örme ön hazırlık makinaları

TS EN ISO 9902-6:2001/A2:2014Tekstil makinaları- Gürültü deney kodu bölüm 6: Kumaş dokuma makinaları

TS EN ISO 9902-7:2001/A2:2014Tekstil makinaları- Gürültü deney kodu bölüm 7: Boya ve apre makinaları

TS EN ISO 9902-1:2001/A2:2014Tekstil makinaları - Gürültü deney kodu -Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 62555 Ultrasonik - Güç ölçmesi - Yüksek şiddetli terapötik sesüstü (HITU) dönüştürücüler ve sistemler

TS EN 61260-1 Elektroakustik - Oktav-band ve kesirli oktav band filtreleri - Bölüm 1: Özellikler

TS EN ISO 11200 Akustik - Makine ve donanımdan yayılan gürültü - Bir iş istasyonunda ve belirtilen diğer konumlarda emisyon ses basınç seviyelerinin tayinine ilişkin temel standardların kullanılması için kılavuzlar

TS EN ISO 12999-1 Akustik-Yapı akustiği ölçüm belirsizliklerinin belirlenmesi ve uygulanması-Bölüm 1:Ses izalasyonu

TS ISO 6395 Akustik-İnşaat ve kazı makinaları tarafından yayılan dış gürültünün ölçülmesi-Dinamik deney şartları

TS ISO 6395 Akustik - İnşaat ve kazı makinaları - Ses güç seviyesinin belirlenmesi - Dinamik deney şartları

TS ISO 6396 İnşaat ve kazı makinaları - Operatör pozisyonunda emisyon ses basınç seviyesinin belirlenmesi - Dinamik deney şartları

TS EN 16272-3-2 Demiryolu uygulamaları - Demiryolu hattı - Gürültü bariyerleri ve havadan ses yayılımına etki eden alakalı gereçler - Akustik performansın tayini için deney metodu - Bölüm 3-2: Normalize demiryolu gürültü spektrumu ve direkt alan uygulamaları için tek sayı oranları

TS EN ISO 3747 Akustik - Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin ve ses enerji seviyelerinin ses basıncı kullanılarak tayini - Çınlamalı ortamlarda mahallinde kullanım için mühendislik/araştırma (survey) yöntemleri (ISO 3747:2010)

TS EN ISO 7779 Akustik - Bilgi teknolojisi ve haberleşme donanımından hava ile yayılan gürültünün ölçülmesi (ISO 7779:2010)

TS EN ISO 10052 Akustik - Hava ile yayılan ses ve darbe sesi yalıtımının ve donanım sesinin sahada ölçülmesi - Araştırma (survey) yöntemi (ISO 10052:2004)

TS EN 62489-2 Elektroakustik - İşitmeye yardımcı olan ses frekanslı endüksiyon döngü sistemleri - Bölüm 2: İnsan maruziyet sınırlarına dair ana esaslara uygunluğu değerlendirmek için döngüden elde edilen düşük frekanslı manyetik alan yayınımlarının hesaplanması ve ölçülmesi yöntemleri

TS EN ISO 12999-1 Akustik - Bina akustiğinde ölçüm belirsizliklerinin tayini ve uygulanması - Bölüm 1: Ses yalıtımı

TS EN ISO 3743-2 Akustik - Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin ve ses enerji seviyelerinin ses basıncı kullanılarak tayini - Çınlamalı ortamlarda hareketli küçük kaynaklar için mühendislik yöntemleri – Bölüm 2: Özel çınlama deney odaları için yöntemler (ISO 3743-2:1994)

TS EN ISO 11200 Akustik - Makina ve donanımdan yayılan gürültü - Bir iş istasyonunda ve diğer belirli konumlarda emisyon ses basınç seviyelerinin tayiniyle ilgili temel standardların kullanılması için kılavuz bilgiler (ISO 11200:2014)

TS EN ISO 3095 Akustik - Demiryolu uygulamaları - Ray üstü taşıtlardan yayılan gürültünün ölçülmesi

TS EN ISO 5136 Akustik - Fanlar ve havayı hareketlendiren diğer araçlar tarafından kanala yayılan ses gücünün tayini - kanal içi yöntemi (ISO 5136:2003)

TS EN ISO 9902-1:2001/A2 Tekstil makinaları – Gürültü deney kodu – Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN ISO 9902-2:2001/A2 Tekstil makinaları – Gürültü deney kodu – Bölüm 2: Ring iplik hazırlık makinaları ve ring iplik makinaları

TS EN ISO 9902-3:2001/A2 Tekstil makinaları – Gürültü deney kodu – Bölüm 3: Dokusuz yüzeylerde kullanılan makinalar

TS EN ISO 9902-4:2001/A2 Tekstil makinaları – Gürültü deney kodu – Bölüm 4: İplik işleme, halat ve ip imal makinaları – Tadil 2

TS EN ISO 9902-5:2001/A2 Tekstil makinaları – Gürültü deney kodu – Bölüm 5: Dokuma ve örme ön hazırlık makinaları

TS EN ISO 9902-6:2001/A2 Tekstil makinaları- Gürültü deney kodu bölüm 6: Kumaş dokuma makinaları

TS EN ISO 9902-7:2001/A2 Tekstil makinaları- Gürültü deney kodu bölüm 7: Boya ve apre makinaları

TS EN ISO 10846-1 Akustik ve titreşim - Elastik elemanların vibro-akustik iletim özelliklerinin laboratuvar ölçümü - Bölüm 1: Prensipler ve kılavuz bilgiler (ISO 10846-1:2008)

TS EN ISO 3381:2011Demiryolu uygulamaları- Akstik- Ray üstü taşıtların içindeki gürültünün ölçülmesi

TS EN 15461:2008+A1Demiryolu uygulamaları – Gürültü emisyonu- Geçiş gürültüsü ölçümleri için demiryolu hatlarının dinamik özelliklerinin belirlenmesi

TS EN 15610 Demiryolu uygulamaları- Gürültü emisyonu- Dönme kaynaklı gürültüyle ilgili demiryolu rayı pürüzlülük ölçümü

TS EN 15892:2011 Demiryolu uygulamaları - Gürültü emisyonu - Sürücü kabinindeki gürültünün ölçümü

TS EN 16272-3-2 Demiryolu uygulamaları - Demiryolu hattı - Gürültü bariyerleri ve havadan ses yayılımına etki eden alakalı gereçler - Akustik performansın tayini için deney metodu - Bölüm 3-2: Normalize demiryolu gürültü spektrumu ve direkt alan uygulamaları için tek sayı oranları  

TS EN ISO 1680 Akustik - Elektrikli döner makinelerden hava ile yayılan gürültünün ölçümü için deney kodu

TS EN ISO 11205 Akustik - Makine ve donanımlardan yayılan gürültü - Emisyon ses basınç seviyelerinin ses şiddeti kullanılarak iş istasyonu ve diğer belirli konumlarda yerinde belirlenmesi için kullanılan mühendislik yöntemi

TS EN ISO 2922/A1 Akustik - İç su yollarında ve limanlarda gemiler tarafından yayılan ve hava ile taşınan sesin ölçülmesi

TS EN ISO 11904-2 Akustik - Kulağa yakın yerleştirilmiş ses kaynaklarından gelen ses kirliliğinin belirlenmesi - Bölüm 2: Bir mankenin kullanıldığı teknik (ISO 11904-2: 2004)

TS EN 60704-2-1 Akustik gürültü - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlardan kaynaklanan-Hava ile yayılan gürültünün belirlenmesi için deney kodu - Bölüm 2-1: Elektrik süpürgeleri için özel kurallar

TS EN 60704-2-14:2013/A11 Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar - Hava ile yayılan akustik gürültünün tayini için deney kodu - Bölüm 2-14:Soğutucular,donmuş gıda saklama kabinleri ve derin dondurucular için özel kurallar

TS ISO 6396 Akustik-İnşaat ve kazı makinları tarafından yayılan gürültünün operatör pozisyonunda ölçülmesi-Dinamik deney şartları

TS ISO 6396/Cor 1 Akustik-İnşaat ve kazı makinları tarafından yayılan gürültünün operatör pozisyonunda ölçülmesi-Dinamik deney şartları

TS EN 60645-1 Elektroakustik - Audiometrik donanım - Bölüm 1: Saf ton audiometri için donanım

TS EN 14366 Atıksu tesislerinden kaynaklanan gürültünün laboratuvarda ölçülmesi

TS ISO 362-1 Hızlanan karayolu taşıtları tarafından yayılan gürültünün ölçülmesi- Mühendislik metodu- Bölüm 1:M ve n kategorileri,  

TS ISO 362-1/Cor.1 Hızlanan karayolu taşıtları tarafından yayılan gürültünün ölçülmesi- Mühendislik metodu- Bölüm 1:M ve n kategorileri, teknik tadil 1

TS ISO 5130 Akustik - Sabit durumda çalışan karayolu taşıtlarının çıkardığı gürültünün ölçülmesi

TS EN ISO 16032 Akustik - Yapılarda hizmet donanımlarından kaynaklanan ses basınç seviyelerinin ölçülmesi - Mühendislik yöntemi

TS ISO 6396/Cor 1 İnşaat ve kazı makinaları - Operatör pozisyonunda emisyon ses basınç seviyesinin belirlenmesi - Dinamik deney şartları TADİL 1

TS EN ISO 4871 Akustik - Makine ve donanımın gürültü emisyon değerlerinin beyanı ve doğrulanması

TS EN ISO 3746 Akustik - Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin ve ses enerji seviyelerinin ses basıncı kullanılarak belirlenmesi - Yansıtıcı bir düzlem üzerinde çevreleyici bir ölçüm yüzeyinin kullanıldığı gözlem yöntemi

TS EN 1915-4+A1 Hava yer destek donanımı - Genel kurallar - Bölüm 4: Gürültü ölçme metotları ve azaltma

TS EN 12102 Mekanların ısıtılması ve soğutulmasında kullanılan elektrikli komprösörlerle tahrik edilen iklimlendirme cihazları, sıvı soğutma paketleri, ısı pompaları ve nem gidericiler – Hava ile yayılan sesin ölçülmesi - Ses güçü seviyesinin belirlenmesi

TS EN 14462 Yüzey işlem donanımı - Yardımcı elleçleme donanımı dahil yüzey işlem donanımı için gürültü deney kodu - Doğruluk dereceleri 2 ve 3"

TS EN 60704-2-5/A1 Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlardan hava ile yayılan gürültünün tayini için deney kodu bölüm 2-5: Depolayıcı tipte oda ısıtıcıları için özel kurallar

TS EN 60118-4 Elektroakustik - İşitme cihazları- Bölüm 4: İşitme amacına yönelik indükleme devre sistemleri - Sistem performans kuralları

TS EN 60318-3 Elektroakustik - İnsan baş ve kulak simülatörü-Bölüm 3: Odiyometrede kullanılan yüksek duyarlılıklı kulaklıkların kalibrasyonu için akustik bağlaştırıcı

TS EN 62489-1/A1 Elektroakustik - Destekli işitme için ses frekansı indükleme devre sistemleri - Bölüm 1:Sistem bileşenlerinin performansını belirleme ve ölçme yöntemleri

TS EN 60704-2-13 Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar – Hava ile yayılan akustik gürültünün belirlenmesi için deney kodu - Bölüm 2-13: Davlumbazlar için özel gerekler

TS EN ISO 2151 Akustik – Kompresörler ve vakum pompalar için gürültü deney kodu - Mühendislik yöntemi (Derece 2)

TS EN ISO 23771 Tekstil Makinaları- Tekstil makinalarının Gürültü seviyesinin azaltılaması için kılavuz

TS EN 16272-3-2 Demiryolu uygulamaları - Demiryolu hattı - Gürültü bariyerleri ve havadan ses yayılımına etki eden alakalı gereçler - Akustik performansın tayini için deney metodu - Bölüm 3-2: Normalize demiryolu gürültü spektrumu ve direkt alan uygulamaları için tek sayı oranları 13.11.2014

TS EN ISO 3747 Akustik - Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin ve ses enerji seviyelerinin ses basıncı kullanılarak tayini - Çınlamalı ortamlarda mahallinde kullanım için mühendislik/araştırma (survey) yöntemleri (ISO 3747:2010)

TS EN ISO 7779 Akustik - Bilgi teknolojisi ve haberleşme donanımından hava ile yayılan gürültünün ölçülmesi (ISO 7779:2010)

TS EN ISO 10052 Akustik - Hava ile yayılan ses ve darbe sesi yalıtımının ve donanım sesinin sahada ölçülmesi - Araştırma (survey) yöntemi (ISO 10052:2004)

TS EN 62489-2 Elektroakustik - İşitmeye yardımcı olan ses frekanslı endüksiyon döngü sistemleri - Bölüm 2: İnsan maruziyet sınırlarına dair ana esaslara uygunluğu değerlendirmek için döngüden elde edilen düşük frekanslı manyetik alan yayınımlarının hesaplanması ve ölçülmesi yöntemleri

TS EN ISO 12999-1 Akustik - Bina akustiğinde ölçüm belirsizliklerinin tayini ve uygulanması - Bölüm 1: Ses yalıtımı

TS EN ISO 3743-2 Akustik - Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin ve ses enerji seviyelerinin ses basıncı kullanılarak tayini - Çınlamalı ortamlarda hareketli küçük kaynaklar için mühendislik yöntemleri – Bölüm 2: Özel çınlama deney odaları için yöntemler (ISO 3743-2:1994)

TS EN ISO 11200 Akustik - Makina ve donanımdan yayılan gürültü - Bir iş istasyonunda ve diğer belirli konumlarda emisyon ses basınç seviyelerinin tayiniyle ilgili temel standardların kullanılması için kılavuz bilgiler (ISO 11200:2014)

TS EN ISO 3095 Akustik - Demiryolu uygulamaları - Ray üstü taşıtlardan yayılan gürültünün ölçülmesi

TS EN ISO 5136 Akustik - Fanlar ve havayı hareketlendiren diğer araçlar tarafından kanala yayılan ses gücünün tayini - kanal içi yöntemi (ISO 5136:2003)

TS EN ISO 9902-1:2001/A2 Tekstil makinaları – Gürültü deney kodu – Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN ISO 9902-2:2001/A2 Tekstil makinaları – Gürültü deney kodu – Bölüm 2: Ring iplik hazırlık makinaları ve ring iplik makinaları

TS EN ISO 9902-3:2001/A2 Tekstil makinaları – Gürültü deney kodu – Bölüm 3: Dokusuz yüzeylerde kullanılan makinalar

TS EN ISO 9902-4:2001/A2 Tekstil makinaları – Gürültü deney kodu – Bölüm 4: İplik işleme, halat ve ip imal makinaları – Tadil 2

TS EN ISO 9902-5:2001/A2 Tekstil makinaları – Gürültü deney kodu – Bölüm 5: Dokuma ve örme ön hazırlık makinaları

TS EN ISO 9902-6:2001/A2 Tekstil makinaları- Gürültü deney kodu bölüm 6: Kumaş dokuma makinaları

TS EN ISO 9902-7:2001/A2 Tekstil makinaları- Gürültü deney kodu bölüm 7: Boya ve apre makinaları

TS EN ISO 10846-1 Akustik ve titreşim - Elastik elemanların vibro-akustik iletim özelliklerinin laboratuvar ölçümü - Bölüm 1: Prensipler ve kılavuz bilgiler (ISO 10846-1:2008)

TS EN ISO 3381:2011Demiryolu uygulamaları- Akstik- Ray üstü taşıtların içindeki gürültünün ölçülmesi

TS EN 15461:2008+A1Demiryolu uygulamaları – Gürültü emisyonu- Geçiş gürültüsü ölçümleri için demiryolu hatlarının dinamik özelliklerinin belirlenmesi

TS EN 15610 Demiryolu uygulamaları- Gürültü emisyonu- Dönme kaynaklı gürültüyle ilgili demiryolu rayı pürüzlülük ölçümü

TS EN 15892:2011 Demiryolu uygulamaları - Gürültü emisyonu - Sürücü kabinindeki gürültünün ölçümü

TS EN 16272-3-2 Demiryolu uygulamaları - Demiryolu hattı - Gürültü bariyerleri ve havadan ses yayılımına etki eden alakalı gereçler - Akustik performansın tayini için deney metodu - Bölüm 3-2: Normalize demiryolu gürültü spektrumu ve direkt alan uygulamaları için tek sayı oranları

TS EN ISO 1680 Akustik - Elektrikli döner makinelerden hava ile yayılan gürültünün ölçümü için deney kodu

TS EN ISO 11205 Akustik - Makine ve donanımlardan yayılan gürültü - Emisyon ses basınç seviyelerinin ses şiddeti kullanılarak iş istasyonu ve diğer belirli konumlarda yerinde belirlenmesi için kullanılan mühendislik yöntemi

TS EN ISO 2922/A1 Akustik - İç su yollarında ve limanlarda gemiler tarafından yayılan ve hava ile taşınan sesin ölçülmesi

TS EN ISO 11904-2 Akustik - Kulağa yakın yerleştirilmiş ses kaynaklarından gelen ses kirliliğinin belirlenmesi - Bölüm 2: Bir mankenin kullanıldığı teknik (ISO 11904-2: 2004)

TS EN 60704-2-1 Akustik gürültü - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlardan kaynaklanan-Hava ile yayılan gürültünün belirlenmesi için deney kodu - Bölüm 2-1: Elektrik süpürgeleri için özel kurallar

TS EN 60704-2-14:2013/A11 Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar - Hava ile yayılan akustik gürültünün tayini için deney kodu - Bölüm 2-14:Soğutucular,donmuş gıda saklama kabinleri ve derin dondurucular için özel kurallar

TS ISO 6396 Akustik-İnşaat ve kazı makinları tarafından yayılan gürültünün operatör pozisyonunda ölçülmesi-Dinamik deney şartları

TS ISO 6396/Cor 1 Akustik-İnşaat ve kazı makinları tarafından yayılan gürültünün operatör pozisyonunda ölçülmesi-Dinamik deney şartları

TS EN 60645-1 Elektroakustik - Audiometrik donanım - Bölüm 1: Saf ton audiometri için donanım

TS EN 14366 Atıksu tesislerinden kaynaklanan gürültünün laboratuvarda ölçülmesi

TS ISO 362-1 Hızlanan karayolu taşıtları tarafından yayılan gürültünün ölçülmesi- Mühendislik metodu- Bölüm 1:M ve n kategorileri,

TS ISO 362-1/Cor.1 Hızlanan karayolu taşıtları tarafından yayılan gürültünün ölçülmesi- Mühendislik metodu- Bölüm 1:M ve n kategorileri, teknik tadil 1

TS ISO 5130 Akustik - Sabit durumda çalışan karayolu taşıtlarının çıkardığı gürültünün ölçülmesi

TS EN ISO 16032 Akustik - Yapılarda hizmet donanımlarından kaynaklanan ses basınç seviyelerinin ölçülmesi - Mühendislik yöntemi

TS ISO 6396/Cor 1 İnşaat ve kazı makinaları - Operatör pozisyonunda emisyon ses basınç seviyesinin belirlenmesi - Dinamik deney şartları TADİL 1

TS EN ISO 4871 Akustik - Makine ve donanımın gürültü emisyon değerlerinin beyanı ve doğrulanması

TS EN ISO 3746 Akustik - Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin ve ses enerji seviyelerinin ses basıncı kullanılarak belirlenmesi - Yansıtıcı bir düzlem üzerinde çevreleyici bir ölçüm yüzeyinin kullanıldığı gözlem yöntemi

TS EN 1915-4+A1 Hava yer destek donanımı - Genel kurallar - Bölüm 4: Gürültü ölçme metotları ve azaltma  

TS EN 12102 Mekanların ısıtılması ve soğutulmasında kullanılan elektrikli komprösörlerle tahrik edilen iklimlendirme cihazları, sıvı soğutma paketleri, ısı pompaları ve nem gidericiler – Hava ile yayılan sesin ölçülmesi - Ses güçü seviyesinin belirlenmesi

TS EN 14462 Yüzey işlem donanımı - Yardımcı elleçleme donanımı dahil yüzey işlem donanımı için gürültü deney kodu - Doğruluk dereceleri 2 ve 3"

TS EN 60704-2-5/A1 Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlardan hava ile yayılan gürültünün tayini için deney kodu bölüm 2-5: Depolayıcı tipte oda ısıtıcıları için özel kurallar

TS EN 60118-4 Elektroakustik - İşitme cihazları- Bölüm 4: İşitme amacına yönelik indükleme devre sistemleri - Sistem performans kuralları

TS EN 60318-3 Elektroakustik - İnsan baş ve kulak simülatörü-Bölüm 3: Odiyometrede kullanılan yüksek duyarlılıklı kulaklıkların kalibrasyonu için akustik bağlaştırıcı

TS EN 62489-1/A1 Elektroakustik - Destekli işitme için ses frekansı indükleme devre sistemleri - Bölüm 1:Sistem bileşenlerinin performansını belirleme ve ölçme yöntemleri

TS EN 60704-2-13 Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar – Hava ile yayılan akustik gürültünün belirlenmesi için deney kodu - Bölüm 2-13: Davlumbazlar için özel gerekler

TS EN ISO 2151 Akustik – Kompresörler ve vakum pompalar için gürültü deney kodu - Mühendislik yöntemi (Derece 2)

TS EN ISO 23771 Tekstil Makinaları- Tekstil makinalarının Gürültü seviyesinin azaltılaması için kılavuz

TS EN 1915-4+A1 Hava yer destek donanımı - Genel kurallar - Bölüm 4: Gürültü ölçme metotları ve azaltma

TS 2607 ISO 1999 Akustik - İş yerinde maruz kalınan gürültünün tayini ve bu gürültünün sebep olduğu işitme kaybının tahmini

TS 2609 EN ISO 2922 Akustik- İç su yollarında ve limanlarda gemiler tarafından yayılan ve hava ile taşınan sesin ölçülmesi

TS EN ISO 3741/ tst AC Akustik - Ses basıncı kullanılarak gürültü kaynaklarının ses güç seviyelerinin tayin edilmesi - Çınlama odaları için kesinlik metotları

TS EN ISO 3381:2011 Demiryolu uygulamaları- Akstik- Ray üstü taşıtların içindeki gürültünün ölçülmesi

TS EN ISO 3740 Akustik - Gürültü kaynaklarına ait ses güç seviyelerinin tayini - Temel standardların kullanımı için kılavuz

TS EN ISO 3743-2 Akustik - Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin, ses basıncı kullanılarak tayini-Çınlatıcı alanlar içinde bulunan küçük hareketli kaynaklar için mühendislik metotları- Bölüm 2: Özel çınlama deney odaları için metotlar

TS EN ISO 3745/tst AC Akustik - Gürültü kaynaklarına ait ses güç seviyelerinin ses basıncı kullanılarak tayini - Yankısız ve yarı-Yankısız odalar için kesinlik metotları  

TS EN ISO 3822-2 Akustik-Su besleme tesislerinde kullanılan cihaz ve donanımlarından kaynaklanan gürültü emisyonlarının laboratuvar deneyleri-Bölüm 2: Kapatma tertibatları (musluklar) ve karıştırma vanaları için montoaj ve işletme şartları

TS EN ISO 4871 Akustik - Makine ve donanımın gürültü emisyon değerlerinin beyanı ve doğrulanması

TS ISO 4872 Akustik-Dışarda kullanılması amaçlanan inşaat makina ve teçhizatından yayılan, hava ile taşınan gürültünün ölçülmesi-Gürültü sınırları ile uyumluluğunun tayin metodu

TS ISO 5131 Akustik-Tarım ve ormancılıkta kullanılan traktör ve makinalar-Operatör konumunda gürültünün ölçülmesi-Gözlem metodu

TS EN ISO 5135 Akustik - Havalandırma cihazlarından, birimlerinden, sönümleyicilerden ve vanalardan kaynaklanan gürültü ses güç seviyelerinin çınlama odalarında ölçülerek belirlenmesi

TS EN ISO 5136 Akustik - Fanlar ve havayı hareketlendiren diğer araçlar tarafından kanala yayılan ses gücünün tayini - Kanal içi metodu

TS ISO 362-2 Hızlanan karayolu taşıtları tarafından yayılan gürültünün ölçülmesi- Mühendislik metodu- Bölüm 2:L kategori

TS EN ISO 6926 Akustik - Ses güç seviyelerinin belirlenmesi için kullanılan referans ses kaynaklarının performansı ve kalibrasyonu için kurallar

TS ISO 7760 Fotoğraf banyosu atıkları-Hidrokinon muhtevası tayini-Spektrofotometrik metot

TS ISO 7960 Takım tezgahları tarafından yayılan hava ile taşınan gürültü-Ağaç işleme makinaları için işletme şartları

TS 8066 HD 450.3 S1 İşitme cihazları- Bölüm 3: Kullanıcı tarafından kulağa tamamıyla takılmayan işitme cihazları

TS 8069 HD 450.9 S1 İşitme cihazları- Bölüm 9: Kemik titreştirici çıkışlı işitme cihazlarının karakteristiklerini ölçme metotları

TS ISO 8297 Akustik - Çoklu gürültü kaynağına sahip sanayi tesislerinde çevredeki ses basınç seviyelerinin değerlendirilmesi için ses güç seviyelerinin tayini -Mühendislik metodu

TS IEC 60050-801 Elektroteknikte kullanılan terimler ve tarifleri - Bölüm 801: Akustik ve elektroakustik

TS IEC 60050-801 Elektroteknikte kullanılan terimler ve tarifleri - Bölüm 801: Akustik ve elektroakustik

TSE EEC/86/188:2001Motorlu taşıtlar çalışma anında gürültüye maruz kalma ile ilgili risklerden etkilenen işçilerin korunması konusunda 12 mayıs 1986 tarih ve 86/188/at sayılı konsey yönetmeliği

TS EN ISO 3746/AC Akustik-Ses basıncı kullanarak, gürültü kaynaklarının ses güç seviyelerinin tayini- Bir yansıtma düzlemi boyunca çevreleyici ölçme yüzeyi kullanılarak yapılan gözlem (survey) metodu

tst ISO 9612 Akustik çalışma ortamında maruz kalınan gürültünün ölçülmesi ve değerlendirilmesi için prensipler

TS ISO 9613-1 Akustik - Sesin dışarıda yayılırken azalması - Bölüm 1: Sesin atmosfer tarafından soğurulmasının hesaplanması

TS ISO 9613-2 Akustik - Sesin dışarıda yayılırken azalması - Bölüm 2: Genel hesaplama yöntemi

TS EN ISO 9614-1 Akustik-Ses şiddeti kullanarak gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin tayin edilmesi - Bölüm 1: Farklı noktalarda ölçme

TS ISO 1996-2/T1 Akustik - Çevre gürültüsünün tarifi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi - Bölüm 2: Çevre gürültü seviyelerinin tayini

TS EN ISO 9902-1 Tekstil makinaları - Gürültü deney kodu -Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN ISO 9902-2 Tekstil makinaları- Gürültü deney kodu- Bölüm 2: Eğirme hazırlık ve eğirme makinaları

TS EN ISO 9902-3 Tekstil makinaları - Gürültü deney kodu - bölüm 3: Dokusuz yüzey makinaları

TS EN ISO 9902-4 Tekstil makinaları - Gürültü deney kodu -Bölüm 4: İplik işleme, halat ve ip imal makinaları

TS EN ISO 9902-5 Tekstil makinaları - Gürültü deney kodu - bölüm 5: Dokuma ve örme hazırlama makinaları

TS EN ISO 9902-6 Tekstil makinaları - Gürültü deney kodu- bölüm 6: Kumaş üretim makinaları

TS EN ISO 9902-7 Tekstil makinaları - Gürültü deney kodu -Bölüm 7: Boyama ve terbiye makinaları

TS EN ISO 9902-1:2001/A1 Tekstil makinaları - Gürültü deney kodu -Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN ISO 10534-2 Akustik-Empedans borularındaki ses absorpsiyon katsayısının ve empedansın tayini-Bölüm 2:Aktarım fonksiyonu metodu

TS EN ISO 10846-5  Akustik ve titreşim - Esnek elemanların vibroakustik aktarım özelliklerinin lâboratuvarda ölçülmesi - Bölüm 5:

TS EN ISO 11201 Akustik - Makine ve donanım tarafından yayılan gürültü - Bir iş istasyonunda ve belirtilen diğer konumlarda emisyon ses basınç seviyelerinin ölçümü - Esas olarak serbest bir alanda bir yansıma düzlemi boyunca kullanılan mühendislik yöntemi

TS EN ISO 11202 Akustik - Makine ve donanım tarafından yayılan gürültü - Bir iş istasyonunda ve belirtilen diğer konumlarda emisyon ses basınç seviyelerinin ölçülmesi -Yerinde yapılan araştırma metodu

TS EN ISO 11203 Akustik - Makina ve donanım tarafından yayılan gürültü - bir iş istasyonunda ve belirtilen diğer konumlarda emisyon ses basınç seviyesinin ses güç seviyesinden tayini

TS EN ISO 11205 Akustik - Makine ve donanımdan yayılan gürültü - Ses şiddeti kullanılarak iş istasyonu ve belirtilen diğer konumlarda yerinde emisyon ses basınç seviyelerinin belirlenmesi için mühendislik metodu"

TS EN ISO 11546-1 Akustik - Mahfazaların ses yalıtım performanslarının tayini - bölüm 1: Laboratuvar şartlarında ölçmeler (bildirim amaçları için)

TS EN ISO 11546-1 Akustik - Mahfazaların ses yalıtım performanslarının tayini - bölüm 1: Laboratuvar şartlarında ölçmeler (bildirim amaçları için)

TS EN ISO 11689/AC Akustik - Makine ve donanımı için gürültü yayma verilerinin karşılaştırılması işlemi

TS EN ISO 11690-1 Akustik-İçinde makine bulunan düşük gürültü seviyeli iş yerlerinin tasarımı için tavsiye edilen uygulama-Bölüm 1: Gürültü kontrol stratejileri

TS EN ISO 11690-2 Akustik-İçinde makine bulunan düşük gürültü seviyeli iş yerlerinin tasarımı için tavsiye edilen uygulama bölüm 2: Gürültü kontrol tedbirleri

TS EN ISO 11690-3 Akustik- İçinde makina bulunan düşük gürültü seviyeli iş yerlerinin tasarımı için tavsiye edilen uygulama- Bölüm 3: Çalışma odalarında ses yayılımı ve gürültü tahmini

TS EN ISO 11820 Akustik - Susturucular - Yerinde yapılan ölçmeler

TS EN ISO 11821 Akustik- Sökülebilir bir ekranın ses zayıflamasının yerinde ölçülmesi

TS EN ISO 11957 Akustik - Kabinlerin ses yalıtım performanslarının belirlenmesi - Laboratuvarda ve yerinde ölçmeler

TS EN 12053+A1 Sanayi tipi yük taşıtlarının güvenliği - gürültü emisyonlarının ölçülmesi için deney metotları

TS EN 12545+A1 Ayakkabı, deri ve sun'î deri eşya imalât makinaları - Gürültü deney kodu - Genel kurallar

TS EN 12549+A1 Akustik - Döşemeci tabancaları için gürültü tayini deneyi - mühendislik yöntemi

tst EN 12639 Sıvı pompaları ve pompa üniteleri - Gürültü deney kodu - doğruluk sınıfı 2 ve doğruluk sınıfı 3

TS EN 12639/tst AC:2004 Sıvı pompaları ve pompa üniteleri - Gürültü deney kodu - Doğruluk kalitesi 2 ve doğruluk kalitesi 3

TS EN 12639/tst AC:2000 Sıvı pompaları ve pompa üniteleri - Gürültü deney kodu - Doğruluk kalitesi 2 ve doğruluk kalitesi 3

TS EN 13023+A1 Basım, kâğıt dönüştürme, kâğıt üretim makinaları ve yardımcı teçhizatı için gürültü ölçme metotları - Doğruluk sınıfı 2 ve 3

TS EN ISO 13473-5 Kaplama dokusunun tanımlanması - Yüzey profilleri kullanılarak - Bölüm 5: Megadoku tayini

TS EN 13487 Isı değiştiriciler - Cebri konveksiyonlu hava soğutmalı soğutucu madde yoğuşturucuları ve kuru soğutucular - Ses ölçmesi"

TS EN ISO 14163 Akustik - Susturucular ile gürültü kontrolü için kılavuz

TS EN 14163/AC Petrol ve doğal gaz sanayileri - Boru hattı ile taşıma sistemleri - Boru hatlarının kaynak yapılması

TS EN 14366 Atık su tesislerinden kaynaklanan gürültünün laboratuvarda ölçülmesi"

TS EN ISO 14509-1 Küçük tekne - Motorlu gezi teknelerinden havaya yayılan sesin ölçülmesi -Bölüm1:Yandan geçiş ölçüm prosedürü

TS EN ISO 14509-2 Küçük tekne - Motorlu gezi teknelerinden havaya yayılan sesin ölçülmesi - Bölüm 2: Referans tekne kullanılarak sesin değerlendirilmesi

TS EN ISO 14509-3 Küçük tekne - Motorlu gezi teknelerinden havaya yayılan ses - Bölüm 3: Hesaplama ve ölçme işlemleri kullanılarak ses değerlendirmesi

TS EN 15036-2 Isıtma kazanları-Isı jenaratörlerinden hava ile iletilen gürültü emisyonları için deney kuralları bölüm 2:Isı jeneratörleri çıkışındaki baca gazı gürültü emisyonları

TS ISO 15086-1 Hidrolik akışkan gücü - Bileşenlerin ve sistemlerin akışkan kaynaklı gürültü karakteristiklerinin tayini - Bölüm 1: Giriş

TS ISO 15086-2 Hidrolik akışkan gücü - Bileşenlerin ve sistemlerin akışkan kaynaklı gürültü karakteristiklerinin tayini - Bölüm 2: Borudaki akışkan ses hızının ölçülmesi

TS EN 15461:2008+A1:2010 Demiryolu uygulamaları - Gürültü emisyonu - Gürültü ölçme ile geçiş için hat bölümlerinin dinamik özelliklerinin karakterize edilmesi

TS EN 15610 Demiryolu uygulamaları- Gürültü emisyonu- Dönme kaynaklı gürültüyle ilgili demiryolu rayı pürüzlülük ölçümü

TS EN ISO 15667 Akustik - Mahfazalar ve kabinler ile gürültü kontrolü için kılavuz

TS EN ISO 15744 Elektrikli olmayan el aletleri - Gürültü ölçme kodu - Mühendislik metodu (derece 2)

TS EN 15892:2011 Demiryolu uygulamaları-Gürültü emisyonu-Sürücü kabinindeki gürültünün ölçümü

TS ISO 16902-1 Hidrolik akışkan gücü - Ses şiddeti teknikleri kullanarak ses gücü seviyelerinin belirlenmesi için deney kodu - Mühendislik metodu - Bölüm 1: Pompalar

TS EN ISO 17201-3 Akustik - Atış alanlarındaki gürültü - Bölüm 3:Ses yayılma hesaplamaları için kılavuz

TS EN ISO 17201-5 Akustik - Atış alanlarındaki gürültü - Bölüm 5: Gürültü yönetimi

TS EN ISO 17201-4 Akustik - Atış alanlarındaki gürültü - Bölüm 4: Mermi sesinin tahmini

TS EN ISO 25178-6 Geometrik mamul özellikleri (gps) - Yüzey yapısı:Hava - Bölüm 6:Yüzey yapısının ölçümü için yöntemlerin sınıflandırılması

TS EN 60118-12 İşitme cihazları-Bölüm 12: Elektriksel bağlayıcı sistemlerinin boyutları

TS EN 60118-14 İşitme cihazları-Bölüm 14:Sayısal arabağlantı yüzeyinin özellikleri

TS EN 60318-6 Elektroakustik - İnsan baş ve kulak simulatörleri - Bölüm 6: Kemik titreştiriciler üzerindeki ölçmeler için mekanik bağlaştırıcı

TS EN 60318-1 Elektroakustik- İnsan kafası ve kulağına takılan simülatörler- Bölüm 1: Kulak üstüne takılan kulaklıkların kalibrasyonu için kulak simulatörü

TS EN 60318-4 Elektroakustik - İnsan kafası ve kulağına takılan simülatörler - Bölüm 4:Kulağa yerleştirilen parçalar vasıtasıyla bağlaştırılan kulaklık elemanları ile ilgili ölçmeler için tıkalı kulak simülâtörü

TS EN 60318-5 Elektroakustik - İnsan başı ve kulağı ile ilgili simülatörler - bölüm 5: Kulağa takılan vasıtalarla kulağa bağlaştırılan işitme cihazları ve kulaklıkların ölçülmesi için 2 cm3’lük bağlaştırıcı

TS EN 60534-8-3:2011 Sanayi işlem kontrol vanaları-Kısım 8: Gürültü özellikleri-Bölüm 3: Kontrol vanası aerodinamik gürültü tahmin metodu

TS EN 60534-8-1 Endüstriyel proses kontrol vanaları- Bölüm 8: Gürültünün belirlenmesi- Kısım 1: Kontrol vanalarında hidrodinamik- Aerodinamik akış sebebiyle oluşan gürültünün laboratuvarda ölçülmesi

TS EN 60565 Sualtı akustiği - Hidrofonlar - 0,01 hz ilâ 1 mhz frekans aralığında kalibrasyon

TS EN 60601-2-37 Elektrikli tıbbî cihazlar - Bölüm 2-37: Ultrasonik tıbbî teşhis ve görüntüleme donanımının güvenliği için belirli özellikler

TS EN 60645-5 Elektroakustik - Ses ölçme donanımı - Bölüm 5: İşitsel akustik empedansın/admitansın ölçülmesi amacıyla kullanılan cihazlar

TS EN 60704-1 Akustik gürültü - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlardan hava ile yayılan gürültünün tayini için deney kodu - Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 60704-2-3/A1Akustik gürültü - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlardan kaynaklanan-Hava ile yayılan gürültünün belirlenmesi için deney kodu - Bölüm 2-3: Bulaşık makineleri için özel kurallar

TS EN 60704-2-5 Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlardan hava ile yayılan gürültünün tayini için deney kodu bölüm 2-5: Depolayıcı tipte oda ısıtıcıları için özel kurallar

TS EN 60704-2-7 Akustik gürültü -Ev ve benzeri yerlerde kullanılan cihazlar tarafından yayınlanan - Havada yayılmayan belirlenmesi için deney kodu- Bölüm 2-7: Vantilatörler için özel kurallar

TS EN 60704-2-8 Akustik gürültü ev ve benzeri yerlerde kullanılan cihazlar tarafından yayınlanan-Havada yayılmanın belirlenmesi için deney kodu-Bölüm 2-8:Elektrikli traş makinaları için özel kurallar

TS EN 60704-2-3 Akustik gürültü - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlardan kaynaklanan-Hava ile yayılan gürültünün belirlenmesi için deney kodu - Bölüm 2-3: Bulaşık makineleri için özel kurallar

TS EN 60704-2-9 Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar - Hava yolu ile oluşan akustik gürültünün tayini için deney kodu - Bölüm 2-9: Elektrikli saç bakım cihazları için özel kurallar

TS EN 60704-3 Akustik gürültü- Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar tarafından yayınlanan- Havada yayılan gürültünün belirlenmesi için deney kuralları bölüm 3: Beyan edilen gürültü emisyon değerlerinin tayini ve doğrulanması için işlemler

TS EN 60704-2-2:2010 Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlardan hava ile yayılan gürültünün tayini için deney kodu bölüm 2-2: Hava akımlı ısıtıcılar için özel kurallar

TS EN 60749-16 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - bölüm 16: Parçacık çarpma gürültüsünün tespiti (pçgt)

TS EN 60749-30:2005/A1:2011Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - Bölüm 30: Sızdırmaz olmayan yüzey monteli elemanların güvenilirlik deneyi öncesi ön şartlandırılması

TSE IEC/TR 60782 Ultrasonik manyetostriktif (manyetik büzülebilen) transduserlerin ölçülmesi

TS IEC 60866 0,5 mhz ila 15 mhz frekans aralığında çalışan hidrofonların özellikleri ve kalibrasyonu

TS EN 61012 Yüksek frekanslı sesin varlığında işitilebilir sesin ölçülmesi için süzgeçler

TS EN 61094-4 Ölçme mikrofonları - Bölüm 4: Çalışma standardı olarak kullanılan mikrofonların özellikleri

TS EN 61094-6 Ölçme mikrofonları - Bölüm 6: Frekans tepkisinin tayini için elektrostatik hareket geçiriciler"

TS EN 61094-1 Ölçme mikrofonları - bölüm 1: Lâboratuvar standard mikrofonları için özellikler

TS EN 61094-2:2009 Elektroakustik-Ölçme mikrofonları-Bölüm 2: Laboratuvar standard mikrofonlarının karşılıklılık tekniğiyle yapılan basınç kalibrasyonu için birincil metot

tst EN 61161 Ultrasonik- Güç ölçmeleri - Işıma kuvveti dengeleri ve performans kuralları  

TS EN 61183 Elektroakustik-Ses seviye ölçerlerinin tesadüfi geliş ve yayılma-Alan kalibrasyonu

TS EN 61252 Ses üstü cihazları-Kişisel ses pozimetreleri için teknik özellikler

TS EN 61252/A1 Ses üstü cihazları-Kişisel ses pozimetreleri için teknik özellikler

TS EN 61260 Elektroakustik-Oktav band ve kesirli oktav band süzgeçleri

TS EN 61265 Elektroakustik - Uçak gürültüsünü ölçme aletleri - Taşıma sınıfı uçakların gürültü belgelendirmesinde üçte bir oktav bandı ses basınç seviyelerini ölçme ile ilgili sistemlerin performans özellikleri

TS EN 61329 ses sistemi cihazı- Seslendiricilerin performansını belirleme ve ölçme metotları (ses üretimi için elektroakustik dönüştürücüler)

TS EN 61391-1 Ultrasonik - Darbe eko tarayıcıları - Bölüm 1: Uzaysal ölçme sistemlerinin kalibrasyonu için teknikler ve nokta dağılımlı fonksiyon tepke sistemine ilişkin ölçmeler

TS EN 61391-2 Ultrasonik - Darbe eko tarayıcıları - Bölüm 2: Penetrasyon maksimum derinliğinin ölçümü ve yerel dinamik aralığı