trarbgzh-TWenfrkadefaru

Makina ve Ekipmanlardan Kaynaklanan Gürültü Standartları

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir. 

 

TS EN 27574-1 Akustik-Makina ve teçhizatın belirtilen gürültü emisyon değerlerini tespit etmek ve doğrulamak için istatistiksel metotlar-Bölüm 1 : Genel kurallar ve tarifler

TS EN 27574-2 Akustik-Makine ve teçhizatın belirtilen gürültü emisyon değerlerini tespit etmek ve doğrulamak için istatistiksel metotlar-Bölüm 2: Her bir makinenin beyan edilmiş değerleri için metotlar

TS EN 27574-3 Akustik-Makine ve teçhizatın belirtilen gülrültü emisyon değerlerini tespit etmek ve doğrulamak için istatistiksel metotlar-Bölüm 3: Makinelerin partileriyle ilgili olarak belirtilen değerlerin tespiti için basit bir geçiş metodu

TS EN 27574-4 Akustik-Makine ve techizatın belirtilen gürültü emisyon değerlerini tespit etmek ve doğrulamak için istatistiksel metotlar-Bölüm 4: Makine partileriyle ilgili olarak belirtilen değerler için metotlar

TS prEN 255-7 Isı pompaları, elektrik enerjisiyle tahrik edilen-Kompresörle çalışan-Bölüm7: Isı pompaları ve kullanma sıcak suyu hazırlamada kullanılan ısı pompaları -Hava kaynaklı gürültünün ölçülmesi-Ses gücü seviyesinin tayin edilmesi

TS EN 61063 Akustik- Buhar türbinlerinden ve tahrik edilen makinelerden kaynaklanan ve hava ile taşınan gürültünün ölçülmesi

TS EN ISO 11689 Akustik - Makine ve donanımı için gürültü yayma verilerinin karşılaştırılması işlemi

TS EN 1746 Makinalarda güvenlik - Güvenlik standardlarının gürültü ile ilgili maddelerinin hazırlanmasına dair kılavuz

TS EN ISO 11688-2 Akustik - Düşük gürültü seviyesine sahip makine ve donanım tasarımı için tavsiye edilen uygulama - Bölüm 2: Düşük gürültülü tasarım fiziğine giriş

TS EN ISO 3822-3 Akustik- Su temin tesislerinde kullanılan cihaz ve donanımlardan kaynaklanan gürültü emisyonlarının laboratuvar deneyleri- Bölüm 3: Bir hat üzerindeki vana ve cihazlar için montaj ve işletme şartları

TS EN ISO 9902-3 Tekstil makinaları- Gürültü deney kodu- Bölüm 3: Dokusuz yüzeylerde kullanılan makinalar

TS EN ISO 9902-4 Tekstil makinaları- Gürültü deney kodu- Bölüm 4: Doldurma ve örnek ön hazırlık makinaları

TS EN ISO 9902-5 Tekstil makinaları- Gürültü deney kodu- Bölüm 5: Dokuma ve örme ön hazırlık makinaları

TS EN ISO 9902-6 Tekstil makinaları- Gürültü deney kodu bölüm 6: Kumaş dokuma makinaları

TS EN ISO 9902-7 Tekstil makinaları- Gürültü deney kodu bölüm 7: Boya ve apre makinaları

TS EN ISO 9902-1 Tekstil makinaları- Gürültü deney kodu- Bölüm 1: Ortak özellikler

TS EN ISO 9902-2 Tekstil makinaları- Gürültü deney kodu- Bölüm 2: Ring iplik hazırlık makinaları ve ring iplik makinaları

TS EN ISO 3822-1 Akustik- Su temin tesislerinde kullanılan cihaz ve donanımlardan kaynaklanan gürültü emisyonlarının laboratuvar deneyleri - Bölüm 1: Ölçme metodu

TS EN 60704-2-11 Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar-Hava araçlarında akustik gürültünün belirlenmesi için deney kodu-Bölüm 2-11:Elektrikle çalıştırılan yiyecek hazırlama cihazları için özel kurallar

TS EN ISO 11904-1 Akustik - Kulağa yakın yerleştirilmiş ses kaynaklarından gelen ses kirliliğinin tayini - Bölüm 1: Gerçek kulak içerisine yerleştirilen mikrofonun kullanıldığı teknik (mıre tekniği)

TS EN 60749-16 "yarı iletken cihazlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - bölüm 16: Parçacık darbe gürültüsünün algılanması (pınd) "

TS EN ISO 16032 Akustik - Binalarda Servis Ekipmanları Ses Basınç Seviyesi Ölçülmesi - Mühendislik Yöntemi

TS ISO 4412-1 Hidrolik akışkan gücü-Havada taşınan gürültü seviyesinin tayini için deney kodu bölüm 1: Pompalar

TS ISO 4412-2 Hidrolik akışkan gücü-Havada taşınan gürültü seviyesinin tayini için deney kodu bölüm 2: Motorlar

TS ISO 4412-3 Hidrolik akışkan gücü-Havada taşınan gürültü seviyesinin tayini için deney kodu bölüm 1: Pompalar - Paralel olarak sıralanmış mikrofonlu metot

TS EN 60034-9 Döner elektrikli makinalar - Bölüm 9: Gürültü sınırları

TS EN 60034-9 Döner elektrik makineleri bölüm 9:Gürültü sınırları

TS EN 60704-2-3 Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlardan hava ile yayılan gürültünün tayini için deney kodu bölüm 2-3: Bulaşık makineleri için özel kurallar

TS EN ISO 17201-1 Akustik - Silahlı atış alanlarından kaynaklanan gürültü - Silah ağzındaki patlamanın ölçmeyle tayini

TS EN ISO 3740 Akustik-Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin tayini-Temel standardların kullanımı için kılavuz

TS EN ISO 17201-4 Akustik-Silahlı atış alanlarından kaynaklanan gürültü-Bölüm 4:Yörüngedeki sesin tahmini

TS EN ISO 17201-2 Akustik-Silahlı atış alanlarından kaynaklanan gürültü-Bölüm 2:Namluyu terkettiği ve yörüngedeki

TS EN ISO 11904-1 Akustik - Kulağa yakın yerleştirilen ses kaynaklarından ortaya çıkan sesin tayini - Bölüm 1: Gerçek bir kulakta mikrofon kullanma tekniği (mıre tekniği)

TS EN ISO 17201-1 Akustik - Atış alanlarındaki gürültü - Bölüm 1: Namlu ağzında meydana gelen patlama gürültüsünün ölçülerek tayin edilmesi

TS EN ISO 17201-2 Akustik - Atış alanlarındaki gürültü - Bölüm 2: Namlu ağzında meydana gelen gürültü ve mermi sesinin hesaplanarak tayin edilmesi

TS EN 60034-9/A1 Döner elektrikli makinalar - Bölüm 9: Gürültü sınırları

TS EN 12549+A1 Akustik- Döşemeci tabancaları için gürültü tayini- Deneyi- Mühendislik deneyi

TS EN ISO 2151 Akustik - Kompresörler ve vakumlu pompalar için gürültü deney kodu - Mühendislik metodu (derece 2)"

TS EN ISO 3822-1/A1Akustik- Su temin tesislerinde kullanılan cihaz ve donanımlardan kaynaklanan gürültü emisyonlarının laboratuvar deneyleri - Bölüm 1: Ölçme metodu

TS EN ISO 9902-2/A1 Tekstil makinaları - Gürültü deney kodu - Bölüm 2: Eğirme hazırlık ve eğirme makinaları

TS ISO 9613-1 Akustik - Sesin dışarıda yayılırken azalması - Bölüm 1: Sesin atmosfer tarafından soğurulmasının hesaplanması

TS ISO 9613-2 Akustik - Sesin dışarıda yayılırken azalması - Bölüm 2: Genel hesaplama yöntemi

TS EN ISO 9614-1 Akustik-Ses şiddeti kullanarak gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin tayin edilmesi - Bölüm 1: Farklı noktalarda ölçme

TS ISO 1996-2/T1 Akustik - Çevre gürültüsünün tarifi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi - Bölüm 2: Çevre gürültü seviyelerinin tayini

TS EN ISO 10534-2 Akustik-Empedans borularındaki ses absorpsiyon katsayısının ve empedansın tayini-Bölüm 2:Aktarım fonksiyonu metodu

TS EN ISO 10846-5 Akustik ve titreşim - Esnek elemanların vibroakustik aktarım özelliklerinin lâboratuvarda ölçülmesi - Bölüm 5:

TS EN ISO 11205 Akustik - Makine ve donanımdan yayılan gürültü - Ses şiddeti kullanılarak iş istasyonu ve belirtilen diğer konumlarda yerinde emisyon ses basınç seviyelerinin belirlenmesi için mühendislik metodu"

TS EN ISO 11546-1 Akustik - Mahfazaların ses yalıtım performanslarının tayini - bölüm 1: Laboratuvar şartlarında ölçmeler (bildirim amaçları için)

TS EN ISO 11820 Akustik - Susturucular - Yerinde yapılan ölçmeler

TS EN ISO 11957 Akustik - Kabinlerin ses yalıtım performanslarının belirlenmesi - Laboratuvarda ve yerinde ölçmeler

TS EN ISO 14163 Akustik - Susturucular ile gürültü kontrolü için kılavuz