trarbgzh-TWenfrkadefaru

Elektroakustik Standartları

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir. 

 

TS EN 24869-1 Akustik - Kulak koruyucuları - Bölüm 1: Ses yalıtımnın ölçülmesi için subjektif bir metot

TS 8117 EN 60118-0 İşitme cihazları bölüm 0: Elektroakustik karakteristiklerle ilgili ölçme metotları

TS EN 61206 Ultrason-Sürekli dalga doppler sratemleri-Deney metotları

TS 6658 EN 60118-2 İşitme cihazları-Bölüm 2: Otomatik kazanç kontrolu devreli bulunan işitme cihazları

TS 8065 EN 60118-1 İşitme cihazları-Bölüm 1: Endüksiyon pikap bobini girişli işitme cihazları

TS EN 61094-4 Ölçme mikrofonları-Bölüm 4: Çalışma standard mikrofonları için özellikler

TS EN 60645-4 Odiyometreler- Bölüm 4: Yüksek frekans odiyometresi için donanım

TS EN 61043 Elektro akustik-Ses şiddeti ölçme cihazları-Basınca duyarlı mikrofon çiftleri ile ölçme

TS EN 61265 Elektroakustik-Uçak gürültüsü ölçme aletleri-Üçte bir oktav band ses basınç seviyelerinin seçme sistemleri için performans kuralları (taşıma kategorisine giren uçakların gürültü belgelendirmesi için)

TS EN 60942 Elektroakustik - Ses kalibratörleri

TS 9595-1 EN 60645-1 Elektroakustik - İşitme cihazları - Bölüm 1: Saf ton odyometreler

TS EN 61842 Konuşma ile iletiminde kullanılan mikrofonlar ve kulaklıklar

TS EN 60942 Elektroakustik - Ses kalibratörleri

TS EN 60118-7 Elektroakustik - İşitme cihazları - bölüm 7: Üretim, tedarik ve dağıtım kalite güvence amaçları için işitme cihazlarının performans özelliklerinin ölçülmesi

TS EN 61043 Elektroakustik - Ses şiddetinin ölçülmesinde kullanılan cihazlar - Basınca duyarlı mikrofon çiftleri ile ölçme

TS EN 62127-1 Ultrasonik-Hidrofonlar-Bölüm 1: 40 mhz e kadar tıbbi ultrasonik alanların tanımlanması ve ölçümü

TS EN 62127-2 Ultrasonik-Hidrofonlar-Bölüm 2: 40 MHz e kadar ultrasonik alanların kalibrasyonu

TS EN 62127-3 Ultrasonik-Hidrofonlar-Bölüm 3: 40 mhz e kadar tıbbi ultrasonik alanlardaki hidrofonların özellikleri

TS EN 60318-5 Elektroakustik-İnsan kafa ve kulak similatörü-Bölüm 5: Kulağa takılan araçlarla kulağa kuplajlı kulaklıklar ve işitme cihazlarının ölçülmesi için kuplör 2 cm<(hoch)3>

TS EN 62489-1 Elektroakustik - Destekli işitme için ses frekansı indükleme devre sistemleri - Bölüm 1:Sistem bileşenlerinin performans özellikleri ve ölçme yöntemleri

TS EN 60118-15 Elektroakustik - İşitme cihazları - Bölüm 15: Konuşma benzeri işarete sahip işitme cihazlarında işaret işleme nitelendirne ile ilgili metotlar

TS EN 62585 Elektroakustik - Bir ses seviyesi ölçme cihazının serbest alan tepkisini elde etmek için düzeltmelerin belirlenmesi metodu

TS EN 61094-8 Elektroakustik-Ölçme mikrofonları-Bölüm 8:Standard çalışma mikrofonlarının karşılaştırma yolu ile serbest-alan kalibrasyonu için yöntemler

TS EN 62127-2/A1 Ultrasonik-Hidrofonlar-Bölüm 2: 40 MHz e kadar ultrasonik alanların kalibrasyonu

TS EN 61161 Ultrasonik - Gücün ölçülmesi-Radyasyon kuvvet dengesi ve performans özellikleri

TS EN 60645-3 Elektroakustik- Odyometrik cihaz- Bölüm 3: Kısa süreli deney işaretleri

TS EN 60645-7 Elektroakustik - İşitme cihazları - Bölüm 6: Otoakustik emisyonunun ölçümü için aletler

TS EN 61094-8/AC Elektroakustik-Ölçme mikrofonları-Bölüm 8:Standard çalışma mikrofonlarının karşılaştırma yolu ile serbest-alan kalibrasyonu için yöntemler

TS EN 62127-3/A1 Ultrasonik-Hidrofonlar-Bölüm 3: 40 MHz e kadar tıbbi ultrasonik alanlardaki hidrofonların özellikleri

TS EN 50332-1 Ses sistem cihazı - Kulaklıklar ve taşınablir ses cihazları ile birleşik kulaklıklar - En büyük ses basıncı seviye ölçüm metodu ve sınır değerleri - Bölüm 1: Paket cihazlar için genel metot

TS EN 50332-2 Ses sistemi donanımı: Taşınabilir ses donanımına ilişkin başa ve kulağa takılan kulaklık - Azami ses basınç seviyesi ölçüm metodolojisi ve sınır hususlar - Bölüm 2: Başa ve kulağa takılan kulaklıkların her birisinin ayrı ayrı veya her ikisinin beraber sunberaber sunulması durumunda başa takılan kulaklığa uyan takım

TS EN 61672-1 Elektroakustik - Ses seviye ölçerleri - Bölüm 1: Özellikler

TS EN 61672-2 Elektroakustik - Ses seviye ölçerleri - Bölüm 2: Patern değerlendirme deneyleri

TS EN 61672-3 Elektroakustik-Ses seviye ölçerleri- Bölüm 3: Periyodik deneyler

tst EN 61672-1 Elektroakustik - Ses seviye ölçerleri - Bölüm 1: Özellikler

TS EN 62555 Ultrasonik - Güç ölçmesi - Yüksek şiddetli terapötik sesüstü (HITU) dönüştürücüler ve sistemler

TS EN 61260-1 Elektroakustik - Oktav-band ve kesirli oktav band filtreleri - Bölüm 1: Özellikler

TS EN 62489-2 Elektroakustik - İşitmeye yardımcı olan ses frekanslı endüksiyon döngü sistemleri - Bölüm 2: İnsan maruziyet sınırlarına dair ana esaslara uygunluğu değerlendirmek için döngüden elde edilen düşük frekanslı manyetik alan yayınımlarının hesaplanması ve ölçülmesi yöntemleri24.12.2014

TS EN 60645-1 Elektroakustik - Audiometrik donanım - Bölüm 1: Saf ton audiometri için donanım

TS EN 60118-4 Elektroakustik - İşitme cihazları- Bölüm 4: İşitme amacına yönelik indükleme devre sistemleri - Sistem performans kuralları

TS EN 60318-3 Elektroakustik - İnsan baş ve kulak simülatörü-Bölüm 3: Odiyometrede kullanılan yüksek duyarlılıklı kulaklıkların kalibrasyonu için akustik bağlaştırıcı

TS EN 62489-1/A1 Elektroakustik - Destekli işitme için ses frekansı indükleme devre sistemleri - Bölüm 1:Sistem bileşenlerinin performansını belirleme ve ölçme yöntemleri

TS EN 60601-2-37/A1Elektrikli tıbbî cihazlar - Bölüm 2-37: Ultrasonik tıbbî teşhis ve görüntüleme donanımının temel güvenliği ve gerekli performansı için belirli özellikler

TS EN 60601-2-62 Elektrikli tıbbi donanım - Bölüm 2-62: Yüksek yoğunluklu tedavi edici ultrason (HITU) donanımının temel güvenliği ve gerekli performansıyla ilgili belirli özellikler

TS EN 60118-13 Elektroakustik – İşitme cihazları – Bölüm 13: Elektromanyetik uyumluluk (EMU) (IEC 60118-13: 2011)

tst EN 60601-2-37 Elektrikli tıbbî cihazlar - Bölüm 2-37: Ultrasonik tıbbî teşhis ve görüntüleme donanımının güvenliği için belirli özellikler (IEC 60601-2-37:2007)

TS EN 60601-2-37/tst A1 Elektrikli tıbbî cihazlar - Bölüm 2-37: Ultrasonik tıbbî teşhis ve görüntüleme donanımının temel güvenliği ve gerekli performansı için belirli özellikler (IEC 60601-2-37:2007/A1:2015)

TS EN 60601-2-37/tst A11 Elektrikli tıbbî cihazlar - Bölüm 2-37: Ultrasonik tıbbî teşhis ve görüntüleme donanımının güvenliği için belirli özellikler  

TS EN 61157/tst A1 Ultrasonik cihazlar- Tıbbî teşhiste kullanılan- Akustik çıktı beyan kuralları (IEC 61157:2007/A1:2013)  

tst EN 61161 Ultrasonik - Gücün ölçülmesi-Radyasyon kuvvet dengesi ve performans özellikleri  

tst EN 62359 Ultrasonik - Ultrasonik alan karekterizasyonu - Tıbbi teşhis amaçlı ultrasonik alanlara ait ısıl ve mekanik indislerin belirlenmesi için deney metotları

tst EN 61847 Ultrason-Cerrahi sistemler-Temel çıkış karakteristiklerinin ölçüm ve bildirimi

TS EN 61669 Elektroakustik- İşitme cihazlarının gerçek kulan akustik özelliklerini ölçme donanımı

TS EN 60601-2-66 Elektrikli tıbbî donanım - Bölüm 2-66: temel güvenlik ve aletleri işitme ve işitme cihazları ile temel performans için özel kurallar

TS EN 61260-2 Elektroakustik - Oktav-band ve kesirli oktav band filtreleri - Bölüm 2: Model değerlendirme deneyi

TS EN 61260-3 Elektroakustik-Oktav band ve kesirli oktav band süzgeçleri - Bölüm 3: Periyodik deneyler

TS EN 61094-3Elektroakustik - Ölçme mikrofonları - Bölüm 3: Karşılıklı olma tekniği ile standard laboratuvar mikrofonlarının serbest-Alan kalibrasyonu için ana metod

TS EN 61094-5 Elektroakustik - Ölçme mikrofonları - Bölüm 5: Standard mikrofonların karşılaştırma yoluyla basınç kalibrasyonu için kullanılan metotlar

TS EN 61094-3/AC Elektroakustik - Ölçme mikrofonları - Bölüm 3: Karşılıklı olma tekniği ile standard laboratuvar mikrofonlarının serbest-Alan kalibrasyonu için ana metod

TS EN ISO 389-1 (Eski no: TS ISO 389-1) Akustik-Odyometrik donanımın kalibrasyonu için referans sıfır (0) bölüm 1: Saf tonlar ve kulak üstü kulaklıklar için referans eş değer eşik ses ses basınç seviyeleri

TS EN ISO 389-3 (Eski no: TS ISO 389-3) Akustik-Odiyometrik cihazların kalibrasyonu için referans sıfır-Bölüm 3: Saf tonlar ve kemik titreştiriciler için referans eş değer eşik kuvvet seviyeleri

TS ISO 389-1:1999/T1 (Numara tadili, TS EN ISO 389-1) Akustik-Odyometrik donanımın kalibrasyonu için referans sıfır (0) bölüm 1: Saf tonlar ve kulak üstü kulaklıklar için referans eş değer eşik ses basınç seviyeleri

TS ISO 389-3:1997/T1 (Numara tadili, TS EN ISO 389-3) Akustik-Odiyometrik cihazların kalibrasyonu için referans sıfır-Bölüm 3: Saf tonlar ve kemik titreştiriciler için referans eş değer eşik kuvvet seviyeleri

TS EN ISO 5136 Akustik - Fanlar ve havayı hareketlendiren diğer araçlar tarafından kanala yayılan ses gücünün tayini - Kanal içi 

TS EN 60118-12 İşitme cihazları-Bölüm 12: Elektriksel bağlayıcı sistemlerinin boyutları

TS EN 60118-14 İşitme cihazları-Bölüm 14:Sayısal arabağlantı yüzeyinin özellikleri

TS EN 60318-6 Elektroakustik - İnsan baş ve kulak simulatörleri - Bölüm 6: Kemik titreştiriciler üzerindeki ölçmeler için mekanik bağlaştırıcı

TS EN 60318-1 Elektroakustik- İnsan kafası ve kulağına takılan simülatörler- Bölüm 1: Kulak üstüne takılan kulaklıkların kalibrasyonu için kulak simulatörü

TS EN 60318-4 Elektroakustik - İnsan kafası ve kulağına takılan simülatörler - Bölüm 4:Kulağa yerleştirilen parçalar vasıtasıyla bağlaştırılan kulaklık elemanları ile ilgili ölçmeler için tıkalı kulak simülâtörü

TS EN 60318-5 Elektroakustik - İnsan başı ve kulağı ile ilgili simülatörler - bölüm 5: Kulağa takılan vasıtalarla kulağa bağlaştırılan işitme cihazları ve kulaklıkların ölçülmesi için 2 cm3’lük bağlaştırıcı

TS EN 60565 Sualtı akustiği - Hidrofonlar - 0,01 hz ilâ 1 mhz frekans aralığında kalibrasyon

TS EN 60601-2-37 Elektrikli tıbbî cihazlar - Bölüm 2-37: Ultrasonik tıbbî teşhis ve görüntüleme donanımının güvenliği için belirli özellikler

TS EN 60645-5 Elektroakustik - Ses ölçme donanımı - Bölüm 5: İşitsel akustik empedansın/admitansın ölçülmesi amacıyla kullanılan cihazlar

TS EN 61012 Yüksek frekanslı sesin varlığında işitilebilir sesin ölçülmesi için süzgeçler

TS EN 61094-4 Ölçme mikrofonları - Bölüm 4: Çalışma standardı olarak kullanılan mikrofonların özellikleri

TS EN 61094-6 Ölçme mikrofonları - Bölüm 6: Frekans tepkisinin tayini için elektrostatik hareket geçiriciler"

TS EN 61094-1 Ölçme mikrofonları - bölüm 1: Lâboratuvar standard mikrofonları için özellikler

TS EN 61094-2:2009 Elektroakustik-Ölçme mikrofonları-Bölüm 2: Laboratuvar standard mikrofonlarının karşılıklılık tekniğiyle yapılan basınç kalibrasyonu için birincil metot

tst EN 61161 Ultrasonik- Güç ölçmeleri - Işıma kuvveti dengeleri ve performans kuralları

TS EN 61183 Elektroakustik-Ses seviye ölçerlerinin tesadüfi geliş ve yayılma-Alan kalibrasyonu

TS EN 61252 Ses üstü cihazları-Kişisel ses pozimetreleri için teknik özellikler

TS EN 61252/A1 Ses üstü cihazları-Kişisel ses pozimetreleri için teknik özellikler

TS EN 61260 Elektroakustik-Oktav band ve kesirli oktav band süzgeçleri

TS EN 61329 ses sistemi cihazı- Seslendiricilerin performansını belirleme ve ölçme metotları (ses üretimi için elektroakustik dönüştürücüler)

TS EN 61391-1 Ultrasonik - Darbe eko tarayıcıları - Bölüm 1: Uzaysal ölçme sistemlerinin kalibrasyonu için teknikler ve nokta dağılımlı fonksiyon tepke sistemine ilişkin ölçmeler

TS EN 61391-2 Ultrasonik - Darbe eko tarayıcıları - Bölüm 2: Penetrasyon maksimum derinliğinin ölçümü ve yerel dinamik aralığı